Державний архів Дніпропетровської області

Стенографічний звіт зборів у Дніпропетровському окружному комітеті КП(б)У від 6 вересня 1929 р. з питань хлібозаготівлі за участю А.І. Микояна (Заключне слово).  П-7, оп. 1, спр. 1377, арк. 30(1). Повний текст стенограми зборів>>