Державний архів Дніпропетровської області

І.М. Шаповал – студент ДМІ, 1938 р. [ф. Р-6119, оп. 1, спр. 279, арк. 2].