Image1 Image2 Image3

 

Платні послуги:

Згідно ст. 35 Закону України «Про Національний архівний фонд», госархив області робить платні послуги по наданню документной інформації фізичним і юридичним особам відповідно до Переліку платних послуг, які можуть надаватися архівними установами, що утримуються за рахунок бюджетних коштів затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 7 травня 1998 р. № 639 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 30 листопада 2004 р. № 1608 ). Переліком обговорене право державних архівів на стягування плати за наступні види робіт:

  У госархиве області плата за інформаційні послуги стягується відповідно до "Цін на роботи і послуги в сфері використання архівних документів, які надаються Державним архівом Дніпропетровської області на договірних засадах", затверджених наказом директора архіву 25.07.2011 за № 37 "Про затвердження цін на платні послуги,  які надаються Державним архівом Дніпропетровської області на договірних засадах", зареєстрованого в Головному управлінні юстиції у Дніпропетровській області  06.10.2011 за № 109/1725 усі запити організацій, що надходять в архів, і заяви громадян переглядаються в 5-денний термін. При наявності документів для проведення пошукової роботи складається наряд. На підставі наряду в бухгалтерії виписується квитанція (для громадян) чи рахунок (для організацій) на оплату грошей. Пошукова робота проводиться після надходження грошей на рахунок архіву в термін не перебільшуючий 30 днів.
  Звертаємо вашу увагу на те, що сплата за архівні послуги має бути зроблена не пізніше п'яти банківських днів. В іншому випадку запит буде знято з реєстрації. Іноземні громадяни, які надсилають запити до архіву області, повинні надати інформацію, у який термін буде зроблено оплату архівних послуг.
 
Безкоштовні послуги:

• надання архівних довідок по запитах соціально-правового характеру (для захисту законних прав та інтересів громадян);

• виконання запитів органів влади, судів, правоохоронних, контрольно-ревізійних органів;

• пошукова робота по запитах фізичних і юридичних осіб, що передалі документи на зберігання до архіву.

Сьогодні: 03 Лютого 2023

Державний архів Дніпропетровської області
вул. М. Грушевського, 89

knp 1 knp 2 knp 3

До уваги керівників
архівних відділів райдержадміністрацій, міських рад, трудових архівів, архівних підрозділів органів місцевого самоврядування!

У рубриці
«Нормативно-правова база» на сайті держархіву області просимо ознайомитися з актуальними для цього періоду адміністративно-територіального реформування Методичними рекомендаціями Укрдержархіву «Організація архівної справи в територіальній громаді. Частина 1. Архівні підрозділи органів місцевого самоврядування»
для впровадження
в практику роботи.prizident
verhovna rada
kmu portal
oda
obl-rada
kontakt centr
metod ukaz

arolsen