Image1 Image2 Image3

До уваги відвідувачів!
  
У зв'язку з карантинними заходами з 16 березня по 24 квітня 2020 року
особистий прийом громадян та видача архівних довідок тимчасово призупиняється!
   Звернення до Державного архіву Дніпропетровської області рекомендуємо надсилати поштою на адресу:
49069, м. Дніпро, вул. Михайла Грушевського, 89, або на офіційну електронну адресу:
archive_dp@arch.gov.ua.
Відповіді та архівні довідки будуть надсилатися громадянам поштою.
    Читальні зали у корпусах № 1 (вул. Михайла Грушевського, 89) та № 2 (вул. Князя Ярослава Мудрого, 10) Державного архіву Дніпропетровської області з 16 березня по 24 квітня 2020 року
тимчасово закриваються для відвідувачів.


ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Державного архіву

Дніпропетровської області

25.07.2011   № 37

 

Ціни
на роботи та послуги у сфері використання архівних документів,
які надаються Державним архівом Дніпропетровської області на
договірних засадах

з/п
Найменування видів робіт та послуг
Одиниця виміру
Ціна без
ПДВ (грн.)
Ціна з
ПДВ (грн.)
1
Підготовка тематичних оглядів, переліків та
тематичне виявлення документів
 
 
 
1.1
Підготовка тематичних переліків документів
 
 
 
1.1.1
обсягом до 0,5 друк. аркуша
перелік
483,24
483,24
1.1.2
обсягом до 1 друк. аркуша
перелік
966,48
966,48
1.2
Тематичне виявлення документів
справа
4,74
4,74
1.3
Підготовка тематичних добірок документів
(обсягом 1 друк. арк.)
 
 
 
1.3.1
за документами до 1917 р.
добірка
1369,17
1369,17
1.3.2
за документами після 1917 р.
добірка
724,86
724,86
2
Консультування користувачів про склад та
зміст документів
консультація
6,71
6,71
3
Підготовка довідок на запити фізичних та
юридичних осіб
 
 
 
3.1
Виконання тематичних запитів
запит
241,62
241,62
3.2
Виконання персональних запитів
 
 
 
3.2.1
генеалогічних запитів
довідка
805,40
805,40
3.2.2
біографічних
довідка
161,08
161,08
3. 3
Виконання запитів про підтвердження родинних
зв’язків із метою отримання спадщини
довідка
80,54
80,54
3.4
Виконання запитів про підтвердження майнових
прав
довідка
80,54
80,54
4
Звіряння текстів копій документів після
друкування
 
 
 
4.1
з машинописним або розбірливим рукописним
оригіналом
сторінка
1,96
1,96
4.2
рукописним оригіналом із правками та
вставками до 50 % тексту
сторінка
2,44
2,44
5
Підготовка виставок документів
 
 
 
5.1
до 25 експонатів
 
 
 
5.1.1
за документами до 1917 р.
виставка
885,94
885,94
5.1. 2
за документами після 1917 р.
виставка
644,32
644,32
5.2
до 50 експонатів
 
 
 
5. 2.1
за документами до 1917 р.
виставка
1932,95
1932,95
5. 2.2
за документами після 1917 р.
виставка
1369,17
1369,17
5. 3
до 100 експонатів
 
 
 
5. 3.1
за документами до 1917 р.
виставка
3382,67
3382,67
5. 3.2
за документами після 1917 р.
виставка
2577,27
2577,27
6
Підготовка та проведення екскурсій по архіву
 
 
 
6.1
 оглядових
екскурсія
241,62
241,62
6.2
 тематичних
екскурсія
885,94
885,94
7
Проведення занять (лекцій та уроків)
 
 
 
7.1
Підготовка тексту виступу для проведення
уроків у школі, лекцій, зустрічей з громадськістю
зустріч, виступ
644,32
644,32
7.2
Підготовка лекцій по системі підвищення
кваліфікації працівників архівних установ
друк. арк.
644,32
644,32
8
Підготовка теле- та радіопередач
 
 
 
8.1
Підготовлення радіопередач
 
 
 
8.1.1
тривалістю до 5 хв.
передача
241,62
241,62
8.1.2
тривалістю до 10 хв.
передача
563,78
563,78
8.2
Підготовка телепередач тривалістю до 10 хв.
 
 
 
8.2.1
за документами до 1917 р.
передача
885,94
885,94
8.2.2
за документами після 1917 р.
передача
1208,10
1208,10
9
Виготовлення копій документів 
 
 
 
9.1
з паперовими носіями
арк. (текст з 1 стор.)
2,11
2,11
9.2
цифрових
арк. (текст з 1 стор.)
4,82
4,82

Начальник відділу інформації та використання документів                Н. Л. Юзбашева

Сьогодні: 31 Березня 2020

Державний архів Дніпропетровської області
вул. М. Грушевського, 89
banmet