Про архів
Історія Державного архіву Дніпропетровської області
Керівництво архіву
Структура архіву
Дорадчі органи архіву
Положення про держархів Дніпропетровської області
Регламент роботи Державного архіву Дніпропетровської області
План розвитку архівної справи
Архівні установи області
Каталог метричних книг
Інформуємо громадськість
Науково-довідковий апарат
Електронний архів
Перспективний план
Описи
Картотеки
Видання
Метричні книги
Голод 1921-1923 рр.
Запобігання проявам корупції
Регуляторні акти
Державні закупівлі
Реєстр розсекречених фондів
Ініціативні інформування
Прес-центр
Прес-релізи
Публікації
Знаменні дати Дніпропетровщини
До 100-річчя Державного архіву Дніпропетровської області
Відеоматеріали
Виставкова діяльність
Презентації виставок
Документальні виставки онлайн
Велика історія. Українська Революція Гідності
Вакансіі
З життя архіву

 


Доступ до публічної інформації
 
На виконання Закону України “Про доступ до публічної інформації”, Указу Президента України від 05.05.11 № 547 “Питання забезпечення органами виконавчої влади доступу до публічної інформації” та постанови Кабінету Міністрів України від 25.05.11 № 583 “Питання виконання Закону України “Про доступ до публічної інформації” в Секретаріаті Кабінету Міністрів України, центральних та місцевих органах виконавчої влади” наказом Держархіву від 06.06.2014 р. № 23 затверджено форму запиту на інформацію та порядок її подання
 

Роз’яснення щодо виконання запитів з питань
отримання відомостей за архівними документами.

Згідно роз’яснення Державного комітету телебачення та радіомовлення України як центрального органу виконавчої влади з формування та реалізації державної політики в інформаційній сфері від 01.10.2012 № 5081/32/5  запити з питань отримання відомостей за архівними документами не відносяться до категорії запитів, що підпадають під дію Закону України “Про доступ до публічної інформації” . Порядок розгляду та виконання таких запитів регулюються положенням законів України “Про звернення громадян”, “Про інформацію” та “Про Національний архівний фонд та архівні установи”.

 

 

НАКАЗ
01.08.2023 № 31
м. Дніпро

Про призначення відповідального за організацію доступу до публічної інформації

  Відповідно до статей 3, 5 Закону України "Про доступ до публічної інформації" та у зв'язку з кадровими змінами

НАКАЗУЮ:
1. Призначити заступника начальника відділу юридичного, кадрового та діловодного забезпечення ГУДЗЕНКО Ірину Володимирівну відповідальною за організацію доступу до публічної інформації, якою володіє Державний архів Дніпропетровської області, на час відсутності провідного спеціаліста-юрисконсульта.
2. Гудзенко І.В. забезпечити доступ до інформації шляхом систематичного і оперативного оприлюднення інформації та надання інформації за запитами на інформацію.
3. Вважати таким, що втратив чинність наказ від 27.06.2022 № 22.
4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Директор                       Михайло ПОСТОЛОВ

 

 

ФОРМА ЗАПИТУ
на одержання публічної інформації
 
Розпорядник інформації Державний архів Дніпропетровської області Дніпропетровської обласної державної адміністрації
Запитувач інформації  Прізвище, ім'я, по батькові – для фізичних осіб, найменування організації, прізвище, ім'я, по батькові представника організації – для юридичних осіб та об'єднань громадян що не мають статусу юридичної особи, поштова та електронна адреса, контактний телефон
 Вид, назва, реквізити чи зміст документа до якого Ви б хотіли отримати доступ  
або

Я хотів би отримати доступ до інформації про...
 
Прошу надати мені відповідь у визначений Законом термін. Відповідь надати:  
 Поштою  Вказати поштову адресу
 Факсом  Вказати номер факсу
 Електронною поштою  Вказати E-mail

 В усній формі

Вибрати категорію

 Вказати номер телефону
 Контактнитй телефон  
 Дата запиту, підпис  

 


 
Примітки:
1. Запит на інформацію може бути поданий:
     на поштову адресу: вул. Михайла Грушевського, 89 , м. Дніпро, 49069;
на електронну адресу: Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript ;
                        
2. Відповідь на запит надається протягом п’яти робочих днів з дня надходження запиту у спосіб, обраний запитувачем.

3. У разі коли запит на інформацію стосується інформації, необхідної для захисту життя чи свободи особи, відповідь надається протягом 48 годин з дня отримання запиту.

4. У разі коли запит стосується надання великого обсягу інформації або потребує пошуку інформації серед значної кількості даних, строк його розгляду може бути продовжено до 20 робочих днів з обґрунтуванням такого продовження. Про продовження строку розгляду запитувачу повідомляється в письмовій формі не пізніше ніж протягом п’яти робочих днів з дня отримання запиту.

5. Інформація на запит надається безоплатно.

6. У разі коли запитувана інформація містить документи обсягом понад 10 сторінок, про це повідомляється протягом п’яти робочих днів з дня надходження запиту запитувачу із зазначенням обсягу фактичних витрат, пов’язаних із копіюванням або друком документів, та реквізитів і порядку відшкодування таких витрат. Надання інформації здійснюється протягом трьох робочих днів після підтвердження оплати вартості фактичних витрат.

7. У задоволенні запиту може бути відмовлено у таких випадках:
прізвище, ім’я, по батькові (найменування) запитувача, поштова адреса або адреса електронної пошти, а також номер засобу зв’язку (якщо такий є);
загальний опис інформації або вид, назва, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит (якщо запитувачу це відомо);
підпис і дата (за умови подання письмового запиту).
 

ПОРЯДОК
складання та подання запитів на публічну інформацію,
розпорядником якої є Державний архів Дніпропетровської області Дніпропетровської обласної державної адміністрації

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Державного архіву  Дніпропетровської області  облдержадміністрації
06 червня 2014 року № 23

 

І. Загальні положення

1. Цей Порядок визначає механізм складання та подання запитів на публічну інформацію, розпорядником якої є Державний архів Дніпропетровської області Дніпропетровської обласної державної адміністрації.
2. У цьому Порядку терміни вживаються у значенні, наведеному в Законі України «Про доступ до публічної інформації» (далі – Закон).
3. Суб'єктами відносин у сфері доступу до публічної інформації є:
запитувачі інформації – фізичні, юридичні особи, об'єднання громадян без статусу юридичної особи, крім суб'єктів владних повноважень;
розпорядник інформації – Державний архів Дніпропетровської області Дніпропетровської обласної державної адміністрації (далі – Держархів);
відповідальна особа – відділ організації та координації архівної справи Держархіву (далі – Відділ), що забезпечує доступ запитувачів до інформації згідно з вимогами, визначеними Законом.

ІІ. Складання та подання запитів на отримання публічної інформації

1. Запити на інформацію подаються до Держархіву в усній, письмовій чи іншій формі (поштою, телефоном, електронною поштою) на вибір запитувача:
на поштову адресу: 49069, м. Дніпро, вул. Михайла Грушевського 89, (на конверті вказувати «Публічна інформація»);
на електронну адресу: Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript ;
за телефоном (056) 732-49-61;
особисто до Відділу в робочий час, згідно з правилами внутрішнього трудового розпорядку Держархіву за адресою м. Дніпро, вул. Михайла Грушевського 89, кабінет № 2.
2. Письмовий запит може бути подано як у довільній формі відповідно до вимог, встановлених статтею 19 Закону, так і шляхом заповнення затвердженої Держархівом форми. Якщо з поважних причин (інвалідність, обмежені фізичні можливості тощо) особа не може подати письмовий запит, його оформляє працівник відділу із зазначенням в запиті свого імені, контактного телефону та надає копію запиту особі, яка його подала. Під час
подання запиту на інформацію запитувач зазначає зручну форму її отримання.
3. Робота із запитами щодо надання витягів з документів, копіювання, друкування інформації проводиться в будівлі Державного архіву Дніпропетровської області.
4. Держархів надає відповідь на запит на інформацію не пізніше п'яти робочих днів з дня отримання запиту. У разі якщо запит на інформацію стосується інформації, необхідної для захисту життя чи свободи особи, стану довкілля, якості харчових продуктів і предметів побуту, аварій, катастроф, небезпечних природних явищ та інших надзвичайних подій, що сталися або можуть статися і загрожують безпеці громадян, відповідь надається не пізніше 48 годин з дня отримання запиту. Клопотання про термінове опрацювання запиту має бути обґрунтованим. У разі якщо запит стосується надання великого обсягу інформації або потребує пошуку інформації серед значної кількості даних, Держархів може продовжити строк розгляду запиту до 20 робочих днів з обґрунтуванням такого продовження, про що повідомляє запитувача в письмовій формі не пізніше п'яти робочих днів з дня отримання запиту.

ІІІ. Порядок надання інформації за запитом

1. Усі запити на публічну інформацію, які надходять до Держархіву, реєструються, обліковуються та оперативно обробляються Відділом.
2. Відповідь на запит надається за підписом керівника Держархіву, яка візується начальником структурного підрозділу, до компетенції якого відноситься запитувана інформація, та у Відділі. Після цього запит реєструється у окремому журналі і відправляється заявникові.
3. У задоволені запиту може бути відмовлено у таких випадках:
розпорядник не володіє і не зобов'язаний відповідно до його компетенції, передбаченої законодавством, володіти інформацією, щодо якої зроблено запит;
інформація, що запитується, належить до категорії інформації з обмеженим доступом відповідно до частини другої статті 6 Закону;
особа, яка подала запит на інформацію, не оплатила передбачені статтею 21 Закону фактичні витрати, пов'язані з копіюванням або друком;
не дотримано вимог до запиту на інформацію, передбачених частиною п'ятою статті 19 Закону.
4. Заявник повідомляється про відмову у задоволенні запиту на інформацію у письмовій формі.
5. У разі якщо Держархів не володіє запитуваною інформацією, але йому за статусом або характером діяльності відомо або має бути відомо, хто нею володіє, направляє цей запит належному розпоряднику з одночасним повідомленням про це запитувача. У такому разі відлік строку розгляду запиту на інформацію починається з дня отримання запиту належним розпорядником.
6. Інформація на запит надається безкоштовно. У разі якщо задоволення запиту на інформацію передбачає виготовлення копій документів обсягом більш як 10 сторінок, відповідь на запит надається відповідно до положень статті 21 Закону.

 

Заступник директора держархіву    О.О.Легостаєва

Сьогодні: 14 Квітня 2024

Державний архів Дніпропетровської області
вул. М. Грушевського, 89

knp 1 knp 2 knp 3

До уваги керівників
архівних відділів райдержадміністрацій, міських рад, трудових архівів, архівних підрозділів органів місцевого самоврядування!

У рубриці
«Нормативно-правова база» на сайті держархіву області просимо ознайомитися з актуальними для цього періоду адміністративно-територіального реформування Методичними рекомендаціями Укрдержархіву «Організація архівної справи в територіальній громаді. Частина 1. Архівні підрозділи органів місцевого самоврядування»
для впровадження
в практику роботи.prizident
verhovna rada
kmu portal
oda
obl-rada
kontakt centr
metod ukaz

arolsen