Image1 Image2 Image3

ФОНДИ

 Державний архів Дніпропетровської області (путівник)

Том 1

Перший том путівника містить науково-довідковий апарат до фондів держархіву області.
Виходить за програмою «Архівні зібрання України», серія «Путівники». Розрахований на широке коло дослідників.
 


Том 2

Другий том путівника містить науково-довідковий апарат до фондів держархіву області.
Виходить за програмою «Архівні зібрання України», серія «Путівники». Розрахований на широке коло дослідників. Реєстр описів фондів радянського періоду і періоду незалежності 
 

1. З фонду Р-1 до фонду Р-4364 >>

2. З фонду Р-4365 до фонду Р-5882 >>

3. З фонду Р-5883 до фонду 6613 >>

 

Перелік фондів підприємств та організацій, які знаходяться на зберіганні в архіві та містять документи з кадрових питань (особового складу)


Загальна інформація

 - 4483 фондів, 1753330 справ, 1774 - 2018 рр.,

 - 12592 од. зб. науково-технічної документації, 1897-1979 рр.,
 - 51 од. зб кінодокументів, 1961-2008 рр.,
 - 53320 од. зб. фотодокументiв, 1890-2015 рр.,
 - 492 од. зб. фонодокументiв, 1961-2009 рр.


  Значну частину фондів періоду кінця ХVІІІ - початку ХХ ст. складають документи органів державної влади і управління - канцелярії Катеринославського губернатора, Катеринославського губернського правління, волосних та сільських правлінь, Катеринославської міської думи та управи; органів юстиції - Катеринославського окружного суду, прокурора Катеринославського окружного суду; нотаріусів міст Катеринослава і Кривого Рогу; промислова галузь представлена фондами Управління Катеринославської залізниці, канцелярії Катеринославської районної заводської наради; Дніпровського заводу Південно-Російського металургійного товариства, Катеринославської суконної фабрики. Діяльність церковних установ документально відображена у фондах Катеринославської духовної консисторії, Катеринославського духовного правління, Катеринославського кафедрального Преображенського собору.

  Документи, які відображають соціально-економічний і політичний розвиток Дніпропетровської області, містяться у фондах:

- органів державної влади і управління;
- військово-адміністративних установ;
- губернського, окружного, повітових, військових комісаріатів, повітових військових нарад;
- органів юстиції;
- органів управління народним господарством;
- організацій сільського, лісного, водного господарства;
- учбових закладів;
- науково-дослідних і проектних інститутів;
- культурно-просвітницьких організацій;
- органів охорони здоров'я та фізичної культури;
- відділів соціального забезпечення;
- партійних та комсомольських органів.
 

  Архів має на зберіганні колекції документів: про господарське, культурне та громадсько-політичне життя Дніпропетровщини (1923-1994); спогади жителів Дніпропетровської області про голодомор 1932-1933 рр. на Україні; документи про ветеранів війни 1941-1945 рр.; про висланих з Дніпропетровської області селян-власників та членів їх родин; спогади учасників війни в Афганістані (1979-1989) та ін.

  Фонди особового походження представлені документами учасників революційних подій на Катеринославщині 1905-1907 та 1917 рр. - В.К. Аверіна, К.Д. Кудрявцева, М.С. Міллер, Й.С. Міллер; діячів науки: О.І. Дружиніної, І.І. Крижановської, В.І. Мосаковського, Л.В. Писаржевського, М.А. Розенберг; діячів культури: Г.В. Маринич, В.І. Овчаренко, В.С. Прокудо, А.Є. Сонц, Н.А. Суржиної, І.М. Шаповала, М.А. Шатрова (Штейна) та ін. (див.Путівник)

Сьогодні: 27 Листопада 2020

Державний архів Дніпропетровської області
вул. М. Грушевського, 89prizident
verhovna rada
kmu portal
oda
obl-rada
kontakt centr
metod ukaz

arolsen