Про архів
Історія Державного архіву Дніпропетровської області
Керівництво архіву
Структура архіву
Дорадчі органи архіву
Положення про держархів Дніпропетровської області
Регламент роботи Державного архіву Дніпропетровської області
План розвитку архівної справи
Архівні установи області
Каталог метричних книг
Інформуємо громадськість
Науково-довідковий апарат
Електронний архів
Перспективний план
Описи
Картотеки
Видання
Метричні книги
Голод 1921-1923 рр.
Запобігання проявам корупції
Регуляторні акти
Державні закупівлі
Реєстр розсекречених фондів
Ініціативні інформування
Прес-центр
Прес-релізи
Публікації
Знаменні дати Дніпропетровщини
До 100-річчя Державного архіву Дніпропетровської області
Відеоматеріали
Виставкова діяльність
Презентації виставок
Документальні виставки онлайн
Велика історія. Українська Революція Гідності
Вакансіі
З життя архіву

ФОНДИ

 Державний архів Дніпропетровської області (путівник)

Том 1

Перший том путівника містить науково-довідковий апарат до фондів держархіву області.
Виходить за програмою «Архівні зібрання України», серія «Путівники». Розрахований на широке коло дослідників.
 


Том 2

Другий том путівника містить науково-довідковий апарат до фондів держархіву області.
Виходить за програмою «Архівні зібрання України», серія «Путівники». Розрахований на широке коло дослідників. Перелік фондів Державного архіву Дніпропетровської області за алфавітом 


Анотований реєстр описів фондів дорадянського періоду


Реєстр описів фондів радянського періоду і періоду незалежності 
 

1. З фонду Р-1 до фонду Р-4364 >>

2. З фонду Р-4365 до фонду Р-5882 >>

3. З фонду Р-5883 до фонду 6613 >>

 

Перелік фондів підприємств та організацій, які знаходяться на зберіганні в архіві та містять документи з кадрових питань (особового складу)


Загальна інформація

 - 4483 фондів, 1753330 справ, 1774 - 2018 рр.,

 - 12592 од. зб. науково-технічної документації, 1897-1979 рр.,
 - 51 од. зб кінодокументів, 1961-2008 рр.,
 - 53320 од. зб. фотодокументiв, 1890-2015 рр.,
 - 492 од. зб. фонодокументiв, 1961-2009 рр.


  Значну частину фондів періоду кінця ХVІІІ - початку ХХ ст. складають документи органів державної влади і управління - канцелярії Катеринославського губернатора, Катеринославського губернського правління, волосних та сільських правлінь, Катеринославської міської думи та управи; органів юстиції - Катеринославського окружного суду, прокурора Катеринославського окружного суду; нотаріусів міст Катеринослава і Кривого Рогу; промислова галузь представлена фондами Управління Катеринославської залізниці, канцелярії Катеринославської районної заводської наради; Дніпровського заводу Південно-Російського металургійного товариства, Катеринославської суконної фабрики. Діяльність церковних установ документально відображена у фондах Катеринославської духовної консисторії, Катеринославського духовного правління, Катеринославського кафедрального Преображенського собору.

  Документи, які відображають соціально-економічний і політичний розвиток Дніпропетровської області, містяться у фондах:

- органів державної влади і управління;
- військово-адміністративних установ;
- губернського, окружного, повітових, військових комісаріатів, повітових військових нарад;
- органів юстиції;
- органів управління народним господарством;
- організацій сільського, лісного, водного господарства;
- учбових закладів;
- науково-дослідних і проектних інститутів;
- культурно-просвітницьких організацій;
- органів охорони здоров'я та фізичної культури;
- відділів соціального забезпечення;
- партійних та комсомольських органів.
 

  Архів має на зберіганні колекції документів: про господарське, культурне та громадсько-політичне життя Дніпропетровщини (1923-1994); спогади жителів Дніпропетровської області про голодомор 1932-1933 рр. на Україні; документи про ветеранів війни 1941-1945 рр.; про висланих з Дніпропетровської області селян-власників та членів їх родин; спогади учасників війни в Афганістані (1979-1989) та ін.

  Фонди особового походження представлені документами учасників революційних подій на Катеринославщині 1905-1907 та 1917 рр. - В.К. Аверіна, К.Д. Кудрявцева, М.С. Міллер, Й.С. Міллер; діячів науки: О.І. Дружиніної, І.І. Крижановської, В.І. Мосаковського, Л.В. Писаржевського, М.А. Розенберг; діячів культури: Г.В. Маринич, В.І. Овчаренко, В.С. Прокудо, А.Є. Сонц, Н.А. Суржиної, І.М. Шаповала, М.А. Шатрова (Штейна) та ін. (див.Путівник)

Сьогодні: 14 Квітня 2024

Державний архів Дніпропетровської області
вул. М. Грушевського, 89

knp 1 knp 2 knp 3

До уваги керівників
архівних відділів райдержадміністрацій, міських рад, трудових архівів, архівних підрозділів органів місцевого самоврядування!

У рубриці
«Нормативно-правова база» на сайті держархіву області просимо ознайомитися з актуальними для цього періоду адміністративно-територіального реформування Методичними рекомендаціями Укрдержархіву «Організація архівної справи в територіальній громаді. Частина 1. Архівні підрозділи органів місцевого самоврядування»
для впровадження
в практику роботи.prizident
verhovna rada
kmu portal
oda
obl-rada
kontakt centr
metod ukaz

arolsen