Image1 Image2 Image3

До 160-річчя від дня народження українського історика, археолога, фольклориста, етнографа, лексикографа, письменника Дмитра Івановича Яворницького

  З нагоди 160-річчя від дня народження Дмитра Івановича Яворницького в Державному архіві Дніпропетровської області було проведене виявлення документів, які розкривають окремі епізоди з життя Д.І. Яворницького, пов’язані з розвитком архівної справи на Дніпропетровщині та його роботою в обласному музеї ім. О. М. Поля (на теперішній час Дніпропетровський історичний музей імені Дмитра Яворницького).

  З ім'ям Д. Яворницького пов'язане й становлення архівної справи на Дніпропетровщині. У 1922–1924 рр. він перший, хто очолював Губернське архівне управління та доклав багато зусиль і власних коштів до розшуку, збирання та зберігання архівів.
  Основними джерелами є наступні архівні фонди: Відділ народної освіти виконавчого комітету Катеринославської губернської Ради робітничих, селянських та червоноармійських депутатів (Губнаросвіт), м. Катеринослав. (ф. Р-306); Виконавчий комітет Катеринославської губернської Ради робітничих, селянських та червоноармійських депутатів (Губвиконком), м. Катеринослав. (ф. Р-306); Дніпропетровська Українська допоміжна управа, м. Дніпропетровськ (періоду німецько-фашистської окупації, ф. Р-2276); Особовий фонд І.М. Шаповала (ф. Р-6119), члена Спілки письменників України, творчий шлях якого не раз перетинався із Д.І. Яворницьким. Окремі праці І.М. Шаповала розкривають різні аспекти буденного та творчого життя Д.І. Яворницького. Деякі матеріали збереглися в документах «Канцелярії Катеринославського губернатора» (ф. 11), де серед інших документів є доповідь Губернської земської управи «Про організацію музею ім. Поля», в якій описуються основні моменти створення обласного музею.

Перелік документів.

1. Фото. Портрет Д.І. Яворницького. Художник Ф. Красицький, 1900 р., ф. Р-6119, оп. 1 пр., спр. 443.
2. Фотокопія справи Департаменту поліції «О профессоре Московского университета Дмитрии Ивановиче Эварницком», титульний аркуш, 1899 р.,
ф. Р-6119, оп. 1 спр. 458.
3. Циркуляр Міністерства Народної освіти зі справи Департаменту поліції «О профессоре Московского университета Дмитрии Ивановиче Эварницком», 1899 р., ф. Р-6119, оп. 1 спр. 458.
4. Доповідь начальника Чернігівського жандармського управління зі справи Департаменту поліції «О профессоре Московского университета Дмитрии Ивановиче Эварницком», 1899 р., ф. Р-6119, оп. 1 спр. 458.
5. Копія листа Катеринославської наукової спілки до Д.І. Яворницького, 1901 р., ф. Р-6119, оп. 1 пр., спр. 443.
6. Лист Д.І. Яворницького Катеринославському губернатору Володимиру Васильовичу Якуніну, 28 серпня 1911 року, ф. 11, оп. 1, спр. 1097, арк 49, 50, 50 зв.
7. Доповідь Губернської земської управи «Про організацію музею ім. Поля». Ф. 11, оп. 1, спр. 447.
8. Фото. Д.І. Яворницький в одязі запорізького козака. 90-і роки XIX ст., ф. Р-6119, оп. 1 пр., спр. 443.
9. Портрет Д. Яворницького. З видання «Авчинников А.Г. Профессор Димитрий Иванович Эварницкий: К 30-летию литературно-ученой деятельности. – Екатеринослав, 1914 р.», ф. Р-6119, оп. 1 пр., спр.443.
10. Фотокопія запису про шлюб Д.І. Яворницького з Серафимою Дмитрівною Буряковою з метричної книги м. Катеринослава. Ф. 193, оп. 3, спр.448, арк. 136 зв.
11. Послужний список завідуючого Катеринославським Губернським Архівним Управлінням Д.І. Яворницького 1923 р., ф. Р-158, оп. 2, спр. 89.
12. Наказ відділу народної освіти виконавчого комітету Катеринославської губернської Ради про призначення Яворницького Д.І. завідувачем Губернського архіву 03 березня 1923 р.,
ф. Р-306, оп. 1, спр. 1, арк. 24.
13. Витяг з наказу Катеринославського губвиконкому № 5 від 04 травня 1923 р. Про штат Губернського архіву.
Ф. Р-158, оп. 2, спр. 89.
14. Лист завідувача Катеринославського Губернського Архівного Управління Д.І. Яворницького голові Губвиконкому, 1923 р., ф. Р-158, оп. 2, спр. 89.
15. Лист голови Губвиконкому Гаврилова до професора Яворницького. Ф. Р-158, оп. 2, спр. 89.
16. Фото. Меморіальний будинок Д.І. Яворницького. Ф. Р-6119, оп. 1 пр., спр. 444.
17. Стаття Д.І. Яворницького «Екатеринославский краевой музей», журнал «Молодая кузница », 1924 р., № 9-10,
ф. Р-6119, оп. 1 пр., спр. 443.
18. Фото. Д.І. Яворницький у дворі свого будинку, 1929 р., ф. Р-6119, оп. 1 пр., спр. 443.
19. Фото. Академік Д.І. Яворницький за роботою над словником, 1929 р., ф. Р-6119, оп. 1 пр., спр. 443.
20. Фото Д.І. Яворницький. Ф. Р-6119, оп. 1 пр., спр. 444.
21. Заява вдови професора-академіка Д.І. Яворницького Серафими Дмитрівни Яворницької, яка адресована штадт-комісару м. Дніпропетровська.
Ф. Р-2276, оп. 1, спр. 41, арк. 229, 229 зв.
22. Стаття. «Спадщина Д.І. Яворницького», Дніпропетровська газета, 1941 р. № 48
23  Стаття «Зберегти будинок Д.І. Яворницького», Дніпропетровська газета, 1941 р. № 49
24. Фото. Відкриття меморіального будинку-музею у Дніпропетровську, 3 листопада 1988 р., ф. Р-6119, оп. 1 пр., спр. 443.

Сьогодні: 22 Травня 2022

Державний архів Дніпропетровської області
вул. М. Грушевського, 89

До уваги керівників
архівних відділів райдержадміністрацій, міських рад, трудових архівів, архівних підрозділів органів місцевого самоврядування!

У рубриці
«Нормативно-правова база» на сайті держархіву області просимо ознайомитися з актуальними для цього періоду адміністративно-територіального реформування Методичними рекомендаціями Укрдержархіву «Організація архівної справи в територіальній громаді. Частина 1. Архівні підрозділи органів місцевого самоврядування»
для впровадження
в практику роботи.prizident
verhovna rada
kmu portal
oda
obl-rada
kontakt centr
metod ukaz

arolsen