Про архів
Історія Державного архіву Дніпропетровської області
Керівництво архіву
Структура архіву
Дорадчі органи архіву
Положення про держархів Дніпропетровської області
Регламент роботи Державного архіву Дніпропетровської області
План розвитку архівної справи
Архівні установи області
Каталог метричних книг
Інформуємо громадськість
Науково-довідковий апарат
Електронний архів
Перспективний план
Описи
Картотеки
Видання
Метричні книги
Голод 1921-1923 рр.
Запобігання проявам корупції
Регуляторні акти
Державні закупівлі
Розсекречення документів
Ініціативні інформування
Прес-центр
Прес-релізи
Публікації
Знаменні дати Дніпропетровщини
До 100-річчя Державного архіву Дніпропетровської області
Відеоматеріали
Виставкова діяльність
Презентації виставок
Документальні виставки онлайн
Велика історія. Українська Революція Гідності
Вакансіі
З життя архіву

 

Каталог метричних книг Державного архіву Дніпропетровської області

Відомості про фонди

Ф. 104, Катеринославське духовне правління, м. Катеринослав, 1768-1784 рр.;

- у фонді 12 метричних книг за 1769-1770, 1776-1778, 1780-1781, 1783-1784 рр.;
- записи про народження, шлюб, смерть, що велись в православних церквах Катеринославського, Харківського намісництв; мова російська; документи збереглись не повністю;
- документи фонду описані у 1 описі, складеному за номінально-хронологічною схемою;
- база даних відсутня;
- відомостей про публікацію немає.
 
Ф. 106, Катеринославська духовна консисторія, м. Катеринослав, 1722-1897, 1917, 1919 рр.;
- у фонді 2 метричні книги за 1797 -1807 рр.;
- записи про народження, шлюб, смерть, що велись в православних церквах Катеринопільського повіту Вознесенського намісництва; мова російська; документи збереглись не повністю;
- документи фонду описані у 1 описі, складеному за хронологічно-номінальною схемою;
- база даних відсутня;
- відомостей про публікацію немає.
 
Ф. 193, Метричні книги церков Катеринославської губернії. Колекція, 1770-1934 рр.;
- фонд налічує 2860 справ – метричні книги за 1770 -1934 рр.;
- записи про народження, шлюб, розлучення, смерть, що велись в церквах, костьолах, кирхах, синагогах Катеринославського намісництва, з 1802 р. – Катеринославської губернії; мови – російська, німецька, єврейська; документи збереглись не повністю, маються пошкоджені аркуші; - документи фонду описані у 11 описах, складених за географічною ознакою, в межах повітів назви населених пунктів розміщені в алфавітному порядку і за хронологією, до описів складено покажчики;
- база даних відсутня;
- відомостей про публікацію немає .
 
ф. 282, Синагога, м. Павлоград Катеринославської губернії, 1876-1878, 1880, 1882-1884 рр.;
- фонд налічує 7 справ – метричні книги за 1876-1884 рр.;
- записи про народження, шлюб, розлучення, смерть, що велись у синагозі м. Павлограда Катеринославської губернії російською і єврейською мовами;
- документи фонду описані у 1 описі, складеному за хронологією;
- база даних відсутня;
- відомостей про публікацію немає.
 
 
 ПРАВОСЛАВ’Я

1. Катеринославська губернія
2. Катеринославська єпархія
  
ВЕРХНЬОДНІПРОВСЬКИЙ   ПОВІТ
 
3. Троїцька (Свято-Троїцька) церква, с. Богодарівка Верхньодніпровського повіту Богодарівської волості
4. сс. Воєводівка, Семенівка.
5 Народження: 
1844, 1849-1850: ф. 193, оп. 1, спр. 69;
1851-1852, 1854-1856: ф. 193, оп. 1, спр. 70;
1871-1874: ф. 193, оп. 1, спр. 71;
1878-1880: ф. 193, оп. 1, спр. 72;
1881-1883: ф. 193, оп. 1, спр. 73;
1884-1887: ф. 193, оп. 2, спр. 30; 
1888-1889: ф. 193, оп. 2, спр. 31; 
1890-1894: ф. 193, оп. 2, спр. 32; 
1895-1902: ф. 193, оп. 2, спр. 142; 
1904-1907: ф. 193, оп. 2, спр. 143; 
1908-1913: ф. 193, оп. 2, спр. 144; 
1914-1916: ф. 193, оп. 2, спр. 145; 
1917-1918: ф. 193, оп. 2, спр. 183а, 202; 
1919-1920: ф. 193, оп. 2, спр. 202
6. Шлюб: 
1844, 1849-1850: ф. 193, оп. 1, спр. 69;
1851, 1854-1856: ф. 193, оп. 1, спр. 70;
1871-1874: ф. 193, оп. 1, спр. 71;
1878-1880: ф. 193, оп. 1, спр. 72;
1881-1883: ф. 193, оп. 1, спр. 73;
1884-1887: ф. 193, оп. 2, спр. 30; 
1888-1889: ф. 193, оп. 2, спр. 31; 
1890-1894: ф. 193, оп. 2, спр. 32; 
1895-1902: ф. 193, оп. 2, спр. 142; 
1904-1907: ф. 193, оп. 2, спр. 143; 
1908-1913: ф. 193, оп. 2, спр. 144; 
1914-1916: ф. 193, оп. 2, спр. 145; 
1917-1918: ф. 193, оп. 2, спр. 183а, 202; 
1919-1920: ф. 193, оп. 2, спр. 202
7. Інформація відсутня
8. Смерть: 
1844, 1849-1850: ф. 193, оп. 1, спр. 69;
1851, 1854-1855: ф. 193, оп. 1, спр. 70;
1871-1874: ф. 193, оп. 1, спр. 71;
1878-1880: ф. 193, оп. 1, спр. 72;
1881-1883: ф. 193, оп. 1, спр. 73;
1884-1887: ф. 193, оп. 2, спр. 30; 
1888-1889: ф. 193, оп. 2, спр. 31; 
1890-1894: ф. 193, оп. 2, спр. 32; 
1895-1902: ф. 193, оп. 2, спр. 142; 
1904-1907: ф. 193, оп. 2, спр. 143; 
1908-1913: ф. 193, оп. 2, спр. 144; 
1914-1916: ф. 193, оп. 2, спр. 145; 
1917-1918: ф. 193, оп. 2, спр. 183а, 202; 
1919-1920: ф. 193, оп. 2, спр. 202
9. Інформація відсутня
10. Інформація відсутня
 
3. Троїцька церква, з 1904 року Свято-Троїцька церква, с Боголюбівка Верхньодніпровського повіту Жовтянської волості
4. сс. Богдано-Надеждівка, Варварівка, Камчатка (с. Іванівка Ганнівської волості)
5. Народження: 
1867-1872: ф.193, оп. 1, спр. 74;
1873-1875: ф.193, оп. 1, спр. 75;
1877-1879: ф.193, оп. 1, спр. 76;
1880: ф.193, оп. 1, спр. 77;
1881: ф. 193, оп. 2, спр. 33; 
1883: ф.193, оп. 1, спр. 33, 77;
1884-1885, 1887-1888: ф. 193, оп. 2, спр. 33;
1889-1892: ф. 193, оп. 2, спр. 34; 
1894-1897: ф. 193, оп. 2, спр. 35; 
1899-1900: ф. 193, оп. 2, спр. 36; 
1902-1903: ф. 193, оп. 2, спр. 159; 
1904-1906, 1908-1909: ф. 193, оп. 2, спр. 164; 
1910-1913: ф. 193, оп. 2, спр. 171; 
1914-1917: ф. 193, оп. 2, спр. 178
6. Шлюб:
1867-1870: ф.193, оп. 1, спр. 74;
1873-1875: ф.193, оп. 1, спр. 75;
1880: ф. 193, оп. 2, спр. 33, 34; 
1881: ф. 193, оп. 2, спр. 33; 
1883: ф. 193, оп. 2, спр. 33, 77;
1884-1885, 1887: ф. 193, оп. 2, спр. 33;
1889: ф. 193, оп. 2, спр. 34; 
1894-1896: ф. 193, оп. 2, спр. 35; 
1899-1900: ф. 193, оп. 2, спр. 36; 
1902: ф. 193, оп. 2, спр. 159; 
1904-1909: ф. 193, оп. 2, спр. 164; 
1910-1913: ф. 193, оп. 2, спр. 171; 
1914-1917: ф. 193, оп. 2, спр. 178
7. Інформація відсутня
8. Смерть: 
1867-1870: ф.193, оп. 1, спр. 74;
1873-1875: ф.193, оп. 1, спр. 75;
1881, 1883-1884, 1886-1887: ф. 193, оп. 2, спр. 33; 
1889: ф. 193, оп. 2, спр. 34; 
1894-1896: ф. 193, оп. 2, спр. 35; 
1899-1900: ф. 193, оп. 2, спр. 36; 
1902: ф. 193, оп. 2, спр. 159; 
1904-1909: ф. 193, оп. 2, спр. 164; 
1910-1913: ф. 193, оп. 2, спр. 171; 
1914-1917: ф. 193, оп. 2, спр. 178
9. Інформація відсутня
10. Інформація відсутня
 
3. Миколаївська церква, с. Бородаївка Верхньодніпровського повіту Бородаївської волості
4. Інформація відсутня
5. Народження:
1909-1910: ф. 193, оп. 2, спр. 99; 
1911-1912: ф. 193, оп. 2, спр. 100; 
1913: ф. 193, оп. 2, спр. 101; 
1914-1920: ф. 193, оп. 2, спр. 192
6. Шлюб:
1909-1910: ф. 193, оп. 2, спр. 99; 
1911-1912: ф. 193, оп. 2, спр. 100; 
1913: ф. 193, оп. 2, спр. 101; 
1914-1920: ф. 193, оп. 2, спр. 192
7. Інформація відсутня
8. Смерть:
1909-1910: ф. 193, оп. 2, спр. 99; 
1911-1912: ф. 193, оп. 2, спр. 100; 
1913: ф. 193, оп. 2, спр. 101; 
1914-1920: ф. 193, оп. 2, спр. 192
9. Інформація відсутня
10. Інформація відсутня
 
3. Покровська церква, с. Бородаївка Верхньодніпровського повіту Бородаївської волості
4. Інформація відсутня
5. Народження: 
1874: ф.193, оп. 1, спр. 48;
1875-1876: ф.193, оп. 1, спр. 49;
1877: ф.193, оп. 1, спр. 48;
1878: ф.193, оп. 1, спр. 49;
1879-1880: ф.193, оп. 1, спр. 48;
1881: ф.193, оп. 1, спр. 50;
1882-1883: ф.193, оп. 1, спр. 51;
1884-1885: ф. 193, оп. 2, спр. 37; 
1886-1888: ф. 193, оп. 2, спр. 38; 
1889-1891: ф. 193, оп. 2, спр. 39; 
1892-1893: ф. 193, оп. 2, спр. 40;
1897: ф. 193, оп. 3, спр. 4;
1898: ф. 193, оп. 3, спр. 5;
1899-1900: ф. 193, оп. 3, спр. 6;
1901: ф. 193, оп. 2, спр. 93; 
1902: ф. 193, оп. 2, спр. 94; 
1903: ф. 193, оп. 2, спр. 95; 
1904-1905: ф. 193, оп. 2, спр. 96; 
1906: ф. 193, оп. 2, спр. 97; 
1907-1908: ф. 193, оп. 2, спр. 98; 
1909-1910: ф. 193, оп. 2, спр. 99; 
1911-1912: ф. 193, оп. 2, спр. 100; 
1913: ф. 193, оп. 2, спр. 101; 
1914-1918: ф. 193, оп. 2, спр. 191; 
1919-1920: ф. 193, оп. 2, спр. 191
6. Шлюб: 
1875-1876, 1878: : ф.193, оп. 1, спр. 49;
1880: ф.193, оп. 1, спр. 48;
1882-1883: ф.193, оп. 1, спр. 51;
1886: ф. 193, оп. 2, спр. 38; 
1889: ф. 193, оп. 2, спр. 39; 
1892-1893: ф. 193, оп. 2, спр. 40;
1897: ф. 193, оп. 3, спр. 4;
1898: ф. 193, оп. 3, спр. 5;
1899-1900: ф. 193, оп. 3, спр. 6;
1901: ф. 193, оп. 2, спр. 93; 
1902: ф. 193, оп. 2, спр. 94; 
1903: ф. 193, оп. 2, спр. 95; 
1904: ф. 193, оп. 2, спр. 96; 
1906: ф. 193, оп. 2, спр. 97; 
1907-1908: ф. 193, оп. 2, спр. 98; 
1909-1910: ф. 193, оп. 2, спр. 99; 
1911-1912: ф. 193, оп. 2, спр. 100; 
1913: ф. 193, оп. 2, спр. 101; 
1914-1918: ф. 193, оп. 2, спр. 191; 
1919-1920: ф. 193, оп. 2, спр. 191
7. Інформація відсутня
8. Смерть: 
1875: ф.193, оп. 1, спр. 49;
1882-1883: ф.193, оп. 1, спр. 51;
1886: ф. 193, оп. 2, спр. 38; 
1889: ф. 193, оп. 2, спр. 39; 
1892-1893: ф. 193, оп. 2, спр. 40; 
1897: ф. 193, оп. 3, спр. 4;
1898: ф. 193, оп. 3, спр. 5;
1899-1900: ф. 193, оп. 3, спр. 6;
1901: ф. 193, оп. 2, спр. 93; 
1902: ф. 193, оп. 2, спр. 94; 
1903: ф. 193, оп. 2, спр. 95; 
1904: ф. 193, оп. 2, спр. 96; 
1906: ф. 193, оп. 2, спр. 97; 
1907-1908: ф. 193, оп. 2, спр. 98; 
1909-1910: ф. 193, оп. 2, спр. 99; 
1911-1912: ф. 193, оп. 2, спр. 100; 
1913: ф. 193, оп. 2, спр. 101; 
1914-1918: ф. 193, оп. 2, спр. 191; 
1919-1920: ф. 193, оп. 2, спр. 191
9. Інформація відсутня
10. Інформація відсутня
 
3. Успенська церква, с. Бородаївські Хутори Верхньодніпровського повіту Бородаївської волості
4. Інформація відсутня
5. Народження: 
1917-1920: ф. 193, оп. 2, спр. 200
6. Шлюб:
1917-1920: ф. 193, оп. 2, спр. 200
7. Інформація відсутня
8. Смерть:
1917-1920: ф. 193, оп. 2, спр. 200
9. Інформація відсутня
10. Інформація відсутня 
 
3. Успенська церква, м. Верхньодніпровськ Верхньодніпровського повіту
4. Інформація відсутня
5. Народження: 
1855-1859: ф. 193, оп. 1, спр. 83;
1873-1875: ф. 193, оп. 1, спр. 84;
1879-1880: ф. 193, оп. 1, спр. 85;
1881-1883: ф. 193, оп. 1, спр. 86;
1884-1886: ф. 193, оп. 2, спр. 41; 
1887-1889: ф. 193, оп. 2, спр. 42; 
1890-1891: ф. 193, оп. 2, спр. 43; 
1892-1893: ф. 193, оп. 2, спр. 44; 
1894: ф. 193, оп. 2, спр. 45; 
1895: ф. 193, оп.3, спр.7;
1896: ф. 193, оп.3, спр.8;
1897: ф. 193, оп.3, спр.9;
1898-1899: ф. 193, оп.3, спр.10;
1900: ф. 193, оп.3, спр.11;
1902: ф. 193, оп. 2, спр. 102; 
1904-1906: ф. 193, оп. 2, спр. 103; 
1910-1911: ф. 193, оп. 2, спр. 104; 
1912-1913: ф. 193, оп. 2, спр. 105; 
1917: ф. 193, оп. 2, спр. 106
6. Шлюб: 
1856-1858: ф. 193, оп. 1, спр. 83;
1873-1875: ф. 193, оп. 1, спр. 84;
1879-1880: ф. 193, оп. 1, спр. 85;
1881-1883: ф. 193, оп. 1, спр. 86;
1884-1886: ф. 193, оп. 2, спр. 41; 
1887-1889: ф. 193, оп. 2, спр. 42; 
1890-1891: ф. 193, оп. 2, спр. 43; 
1892-1893: ф. 193, оп. 2, спр. 44; 
1894: ф. 193, оп. 2, спр. 45;
1895: ф. 193, оп.3, спр.7;
1896: ф. 193, оп.3, спр.8;
1897: ф. 193, оп.3, спр.9;
1898-1899: ф. 193, оп.3, спр.10;
1900: ф. 193, оп.3, спр.11;
1902: ф. 193, оп. 2, спр. 102; 
1904-1906: ф. 193, оп. 2, спр. 103; 
1910-1911: ф. 193, оп. 2, спр. 104; 
1912-1913: ф. 193, оп. 2, спр. 105; 
1914-1916: ф. 193, оп. 2, спр. 106
7. Інформація відсутня
8. Смерть:
1855-1858: ф. 193, оп. 1, спр. 83;
1873-1875: ф. 193, оп. 1, спр. 84;
1879-1880: ф. 193, оп. 1, спр. 85;
1881-1883: ф. 193, оп. 1, спр. 86;
1884-1886: ф. 193, оп. 2, спр. 41; 
1887-1889: ф. 193, оп. 2, спр. 42; 
1890-1891: ф. 193, оп. 2, спр. 43; 
1892-1893: ф. 193, оп. 2, спр. 44; 
1894: ф. 193, оп. 2, спр. 45; 
1895: ф. 193, оп.3, спр.7;
1896: ф. 193, оп.3, спр.8;
1897: ф. 193, оп.3, спр.9;
1898-1899: ф. 193, оп.3, спр.10;
1900: ф. 193, оп.3, спр.11;
1902: ф. 193, оп. 2, спр. 102; 
1904-1906: ф. 193, оп. 2, спр. 103; 
1910-1911: ф. 193, оп. 2, спр. 104; 
1912-1913: ф. 193, оп. 2, спр. 105; 
1917: ф. 193, оп. 2, спр. 106
9. Інформація відсутня
10. Інформація відсутня
 
3. Архангело-Михайлівська церква, с. Веселі Терни Верхньодніпровського повіту Весело-Тернівської волості
4.сс. Божедарівка, Новопокровка, Романівка, Терноватий Кут.
5. Народження:
1916: ф. 193, оп. 8, спр. 24
6. Шлюб:
1916: ф. 193, оп. 8, спр. 24
7. Інформація відсутня
8. Смерть:
1916: ф. 193, оп. 8, спр. 24
9. Інформація відсутня
10. Інформація відсутня 
 
3 Вознесенська церква, с. Вільно-Хуторське Верхньодніпровського повіту Вільно-Хуторської волості
4. Інформація відсутня
5. Народження:
1870-1873: ф. 193, оп. 1, спр. 14;
1875-1879: ф. 193, оп. 1, спр. 15;
1880-1883: ф. 193, оп. 1, спр. 16;
1884: ф. 193, оп. 2, спр. 46; 
1885-1889: ф. 193, оп. 2, спр. 47; 
1890-1892: ф. 193, оп. 2, спр. 48; 
1893-1895: ф. 193, оп. 3, спр. 12;
1896-1901: ф. 193, оп. 2, спр. 107; 
1902-1904: ф. 193, оп. 2, спр. 108; 
1905-1907: ф. 193, оп. 2, спр. 109; 
1908-1911: ф. 193, оп. 2, спр. 110; 
1912-1913: ф. 193, оп. 2, спр. 111; 
1914: ф. 193, оп. 2, спр. 112; 
1915-1918: ф. 193, оп. 2, спр. 195; 
1919-1920: ф. 193, оп. 2, спр. 204
6. Шлюб:
1870-1873: ф. 193, оп. 1, спр. 14;
1875-1878: ф. 193, оп. 1, спр. 15;
1880-1883: ф. 193, оп. 1, спр. 16;
1884: ф. 193, оп. 2, спр. 46; 
1885-1889: ф. 193, оп. 2, спр. 47; 
1890-1892: ф. 193, оп. 2, спр. 48;
1893-1895: ф. 193, оп. 3, спр. 12; 
1896-1901: ф. 193, оп. 2, спр. 107; 
1902-1904: ф. 193, оп. 2, спр. 108; 
1905-1907: ф. 193, оп. 2, спр. 109; 
1908-1911: ф. 193, оп. 2, спр. 110; 
1912-1913: ф. 193, оп. 2, спр. 111; 
1914: ф. 193, оп. 2, спр. 112; 
1915-1918: ф. 193, оп. 2, спр. 195; 
1919-1920: ф. 193, оп. 2, спр. 204
7. Інформація відсутня 
8. Смерть: 
1870-1873: ф. 193, оп. 1, спр. 14;
1875-1878: ф. 193, оп. 1, спр. 15;
1880-1883: ф. 193, оп. 1, спр. 16;
1884: ф. 193, оп. 2, спр. 46; 
1885-1889: ф. 193, оп. 2, спр. 47; 
1890-1892: ф. 193, оп. 2, спр. 48; 
1893-1895: ф. 193, оп. 3, спр. 12;
1896-1901: ф. 193, оп. 2, спр. 107; 
1902-1904: ф. 193, оп. 2, спр. 108; 
1905-1907: ф. 193, оп. 2, спр. 109; 
1908-1911: ф. 193, оп. 2, спр. 110; 
1912-1913: ф. 193, оп. 2, спр. 111; 
1914: ф. 193, оп. 2, спр. 112; 
1915-1918: ф. 193, оп. 2, спр. 195; 
1919-1920: ф. 193, оп. 2, спр. 204
9. Інформація відсутня
10. Інформація відсутня
 
3. Церква Казанської Божої Матері, с. Водяне Верхньодніпровського повіту Алферівської волості
4. с. Бикове, ( с. Варварівка, Малоолександрівка Семенівської волості).
5. Народження:
1910: ф. 193, оп. 3, спр. 868
6. Шлюб:
1910: ф. 193, оп. 3, спр. 868
7. Інформація відсутня
8. Смерть:
1910: ф. 193, оп. 3, спр. 868
9. Інформація відсутня
10. Інформація відсутня 
 
3. Вознесенська церква, с. Дніпровокам’янка Верхньодніпровського повіту Мишуринорізької волості
4. Інформація відсутня
5. Народження:
1914-1920: ф. 193, оп. 2, спр. 193
6. Шлюб: 
1914-1920: ф. 193, оп. 2, спр. 193
7. Інформація відсутня
8. Смерть: 
1914-1920: ф. 193, оп. 2, спр. 193
9. Інформація відсутня
10. Інформація відсутня
 
3. Миколаївська церква, с. Дніпровокам’янка Верхньодніпровського повіту Мишуринорізької волості
4. Інформація відсутня
5. Народження:
1863-1870: ф. 193, оп. 1, спр. 30;
1871-1872: ф. 193, оп. 1, спр. 31;
1873-1874: ф. 193, оп. 1, спр. 32;
1875-1877: ф. 193, оп. 1, спр. 33;
1878-1880: ф. 193, оп. 1, спр. 34;
1881-1883: ф. 193, оп. 1, спр. 35;
1884-1888: ф.193, оп. 2, спр. 49; 
1889-1894: ф. 193, оп. 2, спр. 50; 
1895-1897: ф. 193, оп. 3, спр. 13;
1898-1900: ф. 193, оп. 3, спр. 14;
1901-1904: ф. 193, оп. 2, спр. 113; 
1905-1907: ф. 193, оп. 2, спр. 114; 
1908, 1910-1911: ф. 193, оп. 2, спр. 115; 
1912-1920: ф. 193, оп. 2, спр. 188
6. Шлюб: 
1863-1870: ф. 193, оп. 1, спр. 30;
1871-1872: ф. 193, оп. 1, спр. 31;
1873-1874: ф. 193, оп. 1, спр. 32;
1875-1877: ф. 193, оп. 1, спр. 33;
1878-1880: ф. 193, оп. 1, спр. 34;
1881-1883: ф. 193, оп. 1, спр. 35;
1884-1888: ф.193, оп. 2, спр. 49; 
1889-1894: ф. 193, оп. 2, спр. 50; 
1895-1897: ф. 193, оп. 3, спр. 13;
1898-1900: ф. 193, оп. 3, спр. 14;
1901-1904: ф. 193, оп. 2, спр. 113; 
1905-1907: ф. 193, оп. 2, спр. 114; 
1908, 1910-1911: ф. 193, оп. 2, спр. 115; 
1912-1920: ф. 193, оп. 2, спр. 188
7. Інформація відсутня
8. Смерть: 
1863-1870: ф. 193, оп. 1, спр. 30;
1871-1872: ф. 193, оп. 1, спр. 31;
1873-1874: ф. 193, оп. 1, спр. 32;
1875-1877: ф. 193, оп. 1, спр. 33;
1878-1880: ф. 193, оп. 1, спр. 34;
1881-1883: ф. 193, оп. 1, спр. 35;
1884-1888: ф.193, оп. 2, спр. 49; 
1889-1894: ф. 193, оп. 2, спр. 50; 
1895-1897: ф. 193, оп. 3, спр. 13;
1898-1900: ф. 193, оп. 3, спр. 14;
1901-1904: ф. 193, оп. 2, спр. 113; 
1905-1907: ф. 193, оп. 2, спр. 114; 
1908, 1910-1911: ф. 193, оп. 2, спр. 115; 
1912-1920: ф. 193, оп. 2, спр. 188
9. Інформація відсутня
10. Інформація відсутня
 
3. Архангело-Михайлівська церква, с. Домоткань Верхньодніпровського повіту Пушкарівської волості
4. Інформація відсутня
5. Народження:
1843-1845, 1850-1852: ф.193, оп. 1, спр. 10;
1876-1877: ф.193, оп. 1, спр. 11;
1878: ф.193, оп. 1, спр. 12;
1879-1882: ф.193, оп. 1, спр. 29;
1883-1886: ф. 193, оп. 2, спр. 51; 
1887-1890: ф. 193, оп. 2, спр. 52; 
1891-1894: ф. 193, оп. 2, спр. 53; 
1895-1902: ф. 193, оп. 2, спр. 116; 
1907-1910: ф. 193, оп. 2, спр. 117; 
1911-1918: ф. 193, оп. 2, спр. 187; 
1919-1920: ф. 193, оп. 2, спр. 205
6. Шлюб:
1843-1844, 1850-1852: ф.193, оп. 1, спр. 10;
1876-1877: ф.193, оп. 1, спр. 11;
1878: ф.193, оп. 1, спр. 12;
1881: ф.193, оп. 1, спр. 29; 
1883-1886: ф. 193, оп. 2, спр. 51; 
1887-1890: ф. 193, оп. 2, спр. 52; 
1891-1894: ф. 193, оп. 2, спр. 53; 
1895, 1898-1901: ф. 193, оп. 2, спр. 116; 
1907-1910: ф. 193, оп. 2, спр. 117; 
1911-1918: ф. 193, оп. 2, спр. 187; 
1919-1920: ф. 193, оп. 2, спр. 205
7. Інформація відсутня
8. Смерть: 
1843-1844, 1850-1852: ф.193, оп. 1, спр. 10;
1876-1877: ф.193, оп. 1, спр. 11;
1878: ф.193, оп. 1, спр. 12;
1879, 1881: ф.193, оп. 1, спр. 29;
1883-1885: ф. 193, оп. 2, спр. 51; 
1887-1888: ф. 193, оп. 2, спр. 52; 
1891-1893: ф. 193, оп. 2, спр. 53; 
1895, 1898-1901: ф. 193, оп. 2, спр. 116; 
1907-1910: ф. 193, оп. 2, спр. 117; 
1911-1918: ф. 193, оп. 2, спр. 187; 
1919-1920: ф. 193, оп. 2, спр.  205
9. Інформація відсутня
10. Інформація відсутня
 
3. Преображенська церква, с. Енгельгард-Василівка, Верхньодніпровського повіту Софіївської волості
4. Інформація відсутня
5. Народження: 1915: ф. 193, оп. 4, спр. 485
6. Інформація відсутня
7. Інформація відсутня
8. Інформація відсутня
9. Інформація відсутня
10. Інформація відсутня
 
3. Архангело-Михайлівська церква, с. Іллінка Верхньодніпровського повіту Семенівської волості
4. Інформація відсутня
5. Народження:
1871-1875: ф. 193, оп. 1, спр. 97;
1883-1886: ф. 193, оп. 3, спр. 150;
1887-1890: ф. 193, оп. 2, спр. 54;
1891-1894: ф. 193, оп. 3, спр. 151;
1895-1897: ф. 193, оп. 3, спр. 15;
1898-1902: ф. 193, оп. 3, спр. 152;
1903: ф. 193, оп. 3, спр. 852;
1904-1906: ф. 193, оп. 3, спр. 854;
1907-1910: ф. 193, оп. 3, спр. 852;
1911: ф. 193, оп. 3, спр. 871;
1912-1915: ф. 193, оп. 3, спр. 874;
1916-1918: ф. 193, оп. 3, спр. 852;
6. Шлюб:
1871, 1874-1875: ф. 193, оп. 1, спр. 97;
1883-1886: ф. 193, оп. 3, спр. 150;
1887-1890: ф. 193, оп. 2, спр. 54;
1891-1894: ф. 193, оп. 3, спр. 151;
1895-1897: ф. 193, оп. 3, спр. 15;
1898-1902: ф. 193, оп. 3, спр. 152;
1903: ф. 193, оп. 3, спр. 852;
1904: ф. 193, оп. 3, спр. 852, 854;
1905-1906: ф. 193, оп. 3, спр. 854;
1907-1910: ф. 193, оп. 3, спр. 852;
1911: ф. 193, оп. 3, спр. 871;
1912-1915: ф. 193, оп. 3, спр. 874;
1916-1918: ф. 193, оп. 3, спр. 852;
7. Інформація відсутня
8. Смерть:
1871-1875: ф. 193, оп. 1, спр. 97;
1883-1886: ф. 193, оп. 3, спр. 150;
1887-1890: ф. 193, оп. 2, спр. 54;
1891-1894: ф. 193, оп. 3, спр. 151;
1895-1897: ф. 193, оп. 3, спр. 15;
1898-1902: ф. 193, оп. 3, спр. 152;
1903: ф. 193, оп. 3, спр. 852;
1904-1906: ф. 193, оп. 3, спр. 854;
1907-1910: ф. 193, оп. 3, спр. 852;
1911: ф. 193, оп. 3, спр. 871;
1912-1915: ф. 193, оп. 3, спр. 874;
1916-1918: ф. 193, оп. 3, спр. 852;
9. Інформація відсутня
10. Інформація відсутня 
 
3. Успенська церква, с. Калужине Верхньодніпровського повіту Мишуринорізької волості
4. (с. Червоноулянівка  Червонокутської волості)
5. Народження: 
1837-1841: ф. 193, оп. 1, спр. 88;
1861-1870: ф. 193, оп. 1, спр. 87;
1871-1880: ф. 193, оп. 1, спр. 89;
1881-1883: ф. 193, оп. 1, спр. 90;
1884-1890: ф. 193, оп. 2, спр. 55; 
1891-1899: ф. 193, оп. 3, спр. 16;
1900-1904: ф. 193, оп. 2, спр. 118; 
1905-1908: ф. 193, оп. 2, спр. 119; 
1909-1912: ф. 193, оп. 2, спр. 120; 
1913-1918: ф. 193, оп. 2, спр. 190; 
1919-1920,1923: ф. 193, оп. 2, спр. 206
6. Шлюб: 
1837-1841: ф. 193, оп. 1, спр. 88;
1861-1862, 1864-1870: ф. 193, оп. 1, спр. 87;
1871-1880: ф. 193, оп. 1, спр. 89;
1881-1883: ф. 193, оп. 1, спр. 90;
1884-1890: ф. 193, оп. 2, спр. 55; 
1891-1899: ф. 193, оп. 3, спр. 16;
1900-1903: ф. 193, оп. 2, спр. 118; 
1905-1908: ф. 193, оп. 2, спр. 119; 
1909-1912: ф. 193, оп. 2, спр. 120; 
1913-1918: ф. 193, оп. 2, спр. 190
7. Інформація відсутня
8. Смерть: 
1837-1841: ф. 193, оп. 1, спр. 88;
1861-1870: ф. 193, оп. 1, спр. 87;
1871-1880: ф. 193, оп. 1, спр. 89;
1881-1883: ф. 193, оп. 1, спр. 90;
1884-1890: ф. 193, оп. 2, спр. 55; 
1891-1899: ф. 193, оп. 3, спр. 16;
1900-1903: ф. 193, оп. 2, спр. 118; 
1905-1908: ф. 193, оп. 2, спр. 119; 
1909-1912: ф. 193, оп. 2, спр. 120; 
1913-1918: ф. 193, оп. 2, спр. 190; 
1919-1920: ф. 193, оп. 2, спр. 207
9. Інформація відсутня
10. Інформація відсутня
 
3 Миколаївська церква, с. Комісарівка Верхньодніпровського повіту Комісарівської волості
4. с-ще Суханівське.
5. Народження: 
1877-1879: ф. 193, оп. 1, спр. 36;
1880-1882: ф. 193, оп. 2, спр. 56; 
1883-1885: ф. 193, оп. 2, спр. 57; 
1886-1888:  ф. 193, оп. 2, спр. 58; 
1889-1891: ф. 193, оп. 2, спр. 59; 
1892-1893: ф. 193, оп. 2, спр. 60; 
1894-1896: ф. 193, оп. 2, спр. 61; 
1897-1899: ф. 193, оп. 2, спр. 62; 
1900-1902: ф. 193, оп. 2, спр. 156; 
1903-1904: ф. 193, оп. 2, спр. 160; 
1905-1906: ф. 193, оп. 2, спр. 165; 
1907-1911: ф. 193, оп. 2, спр. 168; 
1913-1914, 1916: ф. 193, оп. 2, спр. 176; 
1917-1919: ф. 193, оп. 2, спр. 183
6. Шлюб: 
1877-1879: ф. 193, оп. 1, спр. 36;
1880-1882: ф. 193, оп. 2, спр. 56; 
1883-1885: ф. 193, оп. 2, спр. 57; 
1886-1888:  ф. 193, оп. 2, спр. 58; 
1889-1891: ф. 193, оп. 2, спр. 59; 
1892-1893: ф. 193, оп. 2, спр. 60; 
1894-1895: ф. 193, оп. 2, спр. 61; 
1897-1899: ф. 193, оп. 2, спр. 62; 
1900-1902: ф. 193, оп. 2, спр. 156; 
1903: ф. 193, оп. 2, спр. 160; 
1905-1906: ф. 193, оп. 2, спр. 165; 
1907-1911: ф. 193, оп. 2, спр. 168; 
1913-1914,1916: ф. 193, оп. 2, спр. 176; 
1917-1919: ф. 193, оп. 2, спр. 183
7. Інформація відсутня
8. Смерть: 
1877-1879: ф. 193, оп. 1, спр. 36;
1880-1882: ф. 193, оп. 2, спр. 56; 
1883-1884: ф. 193, оп. 2, спр. 57; 
1886-1888:  ф. 193, оп. 2, спр. 58; 
1889-1891: ф. 193, оп. 2, спр. 59; 
1892-1893: ф. 193, оп. 2, спр. 60; 
1894-1895: ф. 193, оп. 2, спр. 61; 
1897-1898: ф. 193, оп. 2, спр. 62; 
1900-1902: ф. 193, оп. 2, спр. 156; 
1903: ф. 193, оп. 2, спр. 160; 
1906: ф. 193, оп. 2, спр. 165; 
1907-1911: ф. 193, оп. 2, спр. 168; 
1913-1914, 1916: ф. 193, оп. 2, спр. 176; 
1917-1919: ф. 193, оп. 2, спр. 183
9. Інформація відсутня
10. Інформація відсутня
 
3. Троїцька церква, с. Лихівка Верхньодніпровського повіту Лихівської волості
4. Інформація відсутня
5. Народження: 
1861-1864: ф. 193, оп. 1, спр. 78;
1865-1868: ф. 193, оп. 1, спр. 79;
1869-1871: ф. 193, оп. 1, спр. 81;
1872-1874: ф. 193, оп. 1, спр. 80;
1878-1882: ф. 193, оп. 1, спр. 82;
1884-1885: ф. 193, оп. 2, спр. 64; 
1886-1888: ф. 193, оп. 2, спр. 65; 
1889-1892: ф. 193, оп. 2, спр. 66; 
1893-1894: ф. 193, оп. 2, спр. 67; 
1895-1896: ф. 193, оп. 2, спр. 68; 
1897-1898: ф. 193, оп. 2, спр. 69; 
1899-1900: ф. 193, оп. 2, спр. 70; 
1901-1903: ф. 193, оп. 2, спр. 158; 
1904-1905: ф. 193, оп. 2, спр. 162; 
1906-1908: ф. 193, оп. 2, спр. 166; 
1909-1910: ф. 193, оп. 2, спр. 169; 
1911-1913: ф. 193, оп. 2, спр. 173; 
1914-1916: ф. 193, оп. 2, спр. 177; 
1917-1920: ф. 193, оп. 2, спр. 184
6. Шлюб: 
1861-1863: ф. 193, оп. 1, спр. 78;
1865, 1867-1868: ф. 193, оп. 1, спр. 79;
1869, 1871: ф. 193, оп. 1, спр. 81;
1872-1874: ф. 193, оп. 1, спр. 80;
1878-1881: ф. 193, оп. 1, спр. 82;
1884: ф. 193, оп. 2, спр. 64; 
1886-1888: ф. 193, оп. 2, спр. 65; 
1889-1892: ф. 193, оп. 2, спр. 66; 
1893-1894: ф. 193, оп. 2, спр. 67; 
1895-1896: ф. 193, оп. 2, спр. 68; 
1897-1898: ф. 193, оп. 2, спр. 69; 
1899-1900: ф. 193, оп. 2, спр. 70; 
1901, 1903: ф. 193, оп. 2, спр. 158; 
1904-1905: ф. 193, оп. 2, спр. 162; 
1907-1908: ф. 193, оп. 2, спр. 166; 
1909-1910: ф. 193, оп. 2, спр. 169; 
1911-1913: ф. 193, оп. 2, спр. 173; 
1914-1916: ф. 193, оп. 2, спр. 177; 
1917-1920: ф. 193, оп. 2, спр. 184
7. Інформація відсутня
8. Смерть: 
1861-1864: ф. 193, оп. 1, спр. 78;
1865-1868: ф. 193, оп. 1, спр. 79;
1869-1871: ф. 193, оп. 1, спр. 81;
1872-1874: ф. 193, оп. 1, спр. 80;
1878-1882: ф. 193, оп. 1, спр. 82;
1884: ф. 193, оп. 2, спр. 64; 
1886-1888: ф. 193, оп. 2, спр. 65; 
1889-1892: ф. 193, оп. 2, спр. 66; 
1893-1894: ф. 193, оп. 2, спр. 67; 
1895-1896: ф. 193, оп. 2, спр. 68; 
1897-1898: ф. 193, оп. 2, спр. 69; 
1899-1900: ф. 193, оп. 2, спр. 70; 
1901, 1903: ф. 193, оп. 2, спр. 158; 
1904-1905: ф. 193, оп. 2, спр. 162; 
1906, 1908: ф. 193, оп. 2, спр. 166; 
1910: ф. 193, оп. 2, спр. 169; 
1911, 1913: ф. 193, оп. 2, спр. 173; 
1914-1916: ф. 193, оп. 2, спр. 177; 
1917-1920: ф. 193, оп. 2, спр. 184
9. Інформація відсутня
10. Інформація відсутня
 
3. Миколаївська церква, с. Лозуватка Верхньодніпровського повіту Лозуватської волості
4. Інформація відсутня
5. Народження:
1915: ф. 193, оп. 8, спр. 5
6. Шлюб:
1915: ф. 193, оп. 8, спр. 5
7. Інформація відсутня
8. Смерть:
1915: ф. 193, оп. 8, спр. 5
9. Інформація відсутня
10. Інформація відсутня 
 
3. Покровська церква, с. Мар’ївка Верхньодніпровського повіту Гуляйпільської волості
4. сс.Андріївка, Михайлівка, Настопіль.
5. Народження: 
1896: ф 193, оп. 3, спр. 20
6. Інформація відсутня
7. Інформація відсутня
8. Інформація відсутня
9. Інформація відсутня
10. Інформація відсутня
 
3. Різдвяно-Богородицька церква, с. Мар’янівка Верхньодніпровського повіту Миколаївської волості
4. сс.  Мотронівка, Новоганнівка, ( с. Посуньки Вільно-Хуторської волості).
5. Народження: 
1848-1859: ф. 193, оп. 1, спр. 65;
1860: ф. 193, оп. 1, спр. 65; оп. 3, спр. 18;
1861, 1864-1866, 1868: ф. 193, оп. 1, спр. 66;
1877-1883: ф. 193, оп. 1, спр. 67;
1884-1886:  ф. 193, оп. 2, спр. 71; 
1887-1891: ф. 193, оп. 2, спр. 72; 
1892-1894: ф. 193, оп. 2, спр. 73; 
1895: ф. 193, оп. 3, спр. 18;
1896-1900: ф. 193, оп. 3, спр. 19;
1901-1902: ф. 193, оп. 2, спр. 129; 
1903-1905: ф. 193, оп. 2, спр. 130; 
1906-1909: ф. 193, оп. 2, спр. 131; 
1910-1912: ф. 193, оп. 2, спр. 132; 
1913-1915: ф. 193, оп. 2, спр. 133; 
1916-1917: ф. 193, оп. 2, спр. 199; 
1918-1919: ф. 193, оп. 2, спр. 199
6. Шлюб: 
1848-1859: ф. 193, оп. 1, спр. 65;
1860: ф. 193, оп. 1, спр. 65; оп. 3, спр. 18;
1864-1866, 1868: ф. 193, оп. 1, спр. 66;
1877-1883: ф. 193, оп. 1, спр. 67;
1884-1886:  ф. 193, оп. 2, спр. 71; 
1887-1891: ф. 193, оп. 2, спр. 72; 
1892-1894: ф. 193, оп. 2, спр. 73; 
1895: ф. 193, оп. 3, спр. 18;
1896-1900: ф. 193, оп. 3, спр. 19;
1901: ф. 193, оп. 2, спр. 129; 
1903-1905: ф. 193, оп. 2, спр. 130; 
1906-1909: ф. 193, оп. 2, спр. 131; 
1910-1912: ф. 193, оп. 2, спр. 132; 
1913-1915: ф. 193, оп. 2, спр. 133; 
1916-1917: ф. 193, оп. 2, спр. 199; 
1918-1919: ф. 193, оп. 2, спр. 199
7. Інформація відсутня
8. Смерть: 
1848-1856, 1858, ф. 193, оп. 1, спр. 65;
1860: ф. 193, оп. 1, спр. 65; оп. 3, спр. 18;
1863-1866, 1868: ф. 193, оп. 1, спр. 66;
1877-1883: ф. 193, оп. 1, спр. 67;
1884-1886:  ф. 193, оп. 2, спр. 71; 
1887-1891: ф. 193, оп. 2, спр. 72; 
1892-1894: ф. 193, оп. 2, спр. 73; 
1895: ф. 193, оп. 3, спр. 18;
1896-1900: ф. 193, оп. 3, спр. 19;
1901-1902: ф. 193, оп. 2, спр. 129; 
1903-1905: ф. 193, оп. 2, спр. 130; 
1906-1909: ф. 193, оп. 2, спр. 131; 
1910-1912: ф. 193, оп. 2, спр. 132; 
1913-1915: ф. 193, оп. 2, спр. 133; 
1916-1917: ф. 193, оп. 2, спр. 199; 
1918-1919: ф. 193, оп. 2, спр. 199
9. Інформація відсутня
10. Інформація відсутня
 
3. Миколаївська церква, с. Миколаївка-Гегелине Верхньодніпровського повіту Миколаївської волості
4. сс. Андріївка, Іванівка, Михайлівка,  Петрівка, Якимівка, ( с. Олексіївка  Байдаківської волості)
5. Народження: 
1848-1849, 1852-1853: ф. 193, оп. 1, спр. 39;
1860-1861,1867-1868: ф. 193, оп. 1, спр. 40;
1869-1873: ф. 193, оп. 1, спр. 41;
1874-1877: ф. 193, оп. 1, спр. 42;
1878-1880: ф. 193, оп. 1, спр. 43;
1881: ф. 193, оп. 1, спр. 44;
1882-1886: ф. 193, оп. 2, спр. 78; 
1887-1890: ф. 193, оп. 2, спр. 79; 
1891-1895: ф. 193, оп. 3, спр. 26;
1896-1898: ф. 193, оп. 3, спр. 27;
1899-1906: ф. 193, оп. 2, спр. 134; 
1909-1911: ф. 193, оп. 2, спр. 135; 
1912-1915: ф. 193, оп. 2, спр. 136; 
1916-1918: ф. 193, оп. 2, спр. 198; 
1919: ф. 193, оп. 2, спр. 198
6. Шлюб: 
1848-1849, 1852-1853, 1855: ф. 193, оп. 1, спр. 39;
1867: ф. 193, оп. 1, спр. 40;
1869-1872: ф. 193, оп. 1, спр. 41;
1874-1876: ф. 193, оп. 1, спр. 42;
1878-1880: ф. 193, оп. 1, спр. 43;
1881: ф. 193, оп. 1, спр. 44;
1882, 1884: ф. 193, оп. 2, спр. 78; 
1887-1890: ф. 193, оп. 2, спр. 79; 
1891-1895: ф. 193, оп. 3, спр. 26;
1896-1898: ф. 193, оп. 3, спр. 27;
1899-1905: ф. 193, оп. 2, спр. 134; 
1909-1911: ф. 193, оп. 2, спр. 135; 
1912-1914: ф. 193, оп. 2, спр. 136; 
1916-1918: ф. 193, оп. 2, спр. 198; 
1919: ф. 193, оп. 2, спр. 198
7. Інформація відсутня
8. Смерть:
1848-1849, 1852-1853, 1855: ф. 193, оп. 1, спр. 39;
1866-1867: ф. 193, оп. 1, спр. 40;
1869-1872: ф. 193, оп. 1, спр. 41;
1874-1876: ф. 193, оп. 1, спр. 42;
1878-1880: ф. 193, оп. 1, спр. 43;
1881: ф. 193, оп. 1, спр. 44;
1882-1884: ф. 193, оп. 2, спр. 78; 
1887-1890: ф. 193, оп. 2, спр. 79; 
1891-1895: ф. 193, оп. 3, спр. 26;
1896-1898: ф. 193, оп. 3, спр. 27;
1899-1905: ф. 193, оп. 2, спр. 134; 
1909-1911: ф. 193, оп. 2, спр. 135; 
1912-1914: ф. 193, оп. 2, спр. 136; 
1916-1918: ф. 193, оп. 2, спр. 198; 
1919: ф. 193, оп. 2, спр. 198
9. Інформація відсутня
10. Інформація відсутня
 
3. Миколаївська церква, с. Миколаївка-Купієваха Верхньодніпровського повіту Троїцької волості
4. сс. Богодарівка, Нижня Лозуватка, Омелянівка.
5. Народження: 
1874-1876: ф. 193, оп. 1, спр. 45;
1877-1880: ф. 193, оп. 1, спр. 37;
1881-1883: ф. 193, оп. 1, спр. 38;
1884-1887: ф. 193, оп. 2, спр. 80; 
1888-1891: ф. 193, оп. 2, спр. 81; 
1895-1898: ф. 193, оп. 2, спр. 82; 
1899-1903: ф. 193, оп. 2, спр. 155; 
1904-1909: ф. 193, оп. 2, спр. 163; 
1910, 1912-1913, 1915, 1921: ф. 193, оп. 2, спр. 170
6. Шлюб: 
1875-1876: ф. 193, оп. 1, спр. 45;
1877-1880: ф. 193, оп. 1, спр. 37;
1881, 1883: ф. 193, оп. 1, спр. 38;
1884-1887: ф. 193, оп. 2, спр. 80; 
1888-1890: ф. 193, оп. 2, спр. 81; 
1895-1898: ф. 193, оп. 2, спр. 82; 
1899-1900, 1902-1903: ф. 193, оп. 2, спр. 155; 
1904, 1906-1909: ф. 193, оп. 2, спр. 163; 
1910-1911, 1913, 1915, 1921: ф. 193, оп. 2, спр. 170
7. Інформація відсутня
8. Смерть: 
1875-1876: ф. 193, оп. 1, спр. 45;
1877-1880: ф. 193, оп. 1, спр. 37;
1882-1883: ф. 193, оп. 1, спр. 38;
1884-1887: ф. 193, оп. 2, спр. 80; 
1888-1889, 1891: ф. 193, оп. 2, спр. 81; 
1895-1898: ф. 193, оп. 2, спр. 82; 
1899-1900, 1902-1903: ф. 193, оп. 2, спр. 155; 
1904, 1906-1909: ф. 193, оп. 2, спр. 163; 
1910, 1912, 1913, 1915, 1921: ф. 193, оп. 2, спр. 170
9. Інформація відсутня
10. Інформація відсутня
 
3. Вознесенська церква, с. Миронівка Верхньодніпровського повіту Семенівської волості
4. сс. Козодуб,  Козинка, Червоноіванівка,  Любомирівка, Семенівка.
5. Народження: 
1873-1877: ф.193, оп. 1, спр. 17;
1882-1883: ф. 193, оп. 3, спр. 197а;
1884-1885: ф. 193, оп. 3, спр. 197;
1886-1887: ф. 193, оп. 2, спр. 74;
1888-1891: ф. 193, оп. 3, спр. 198;
1892-1895: ф. 193, оп. 3, спр. 21;
1896-1897: ф. 193, оп. 3, спр. 199;
1898-1899: ф. 193, оп. 3, спр. 200;
1900-1902: ф. 193, оп. 3, спр. 847;
1903: ф. 193, оп. 3, спр. 851;
1904-1905: ф. 193, оп. 3, спр. 853;
1906-1907: ф. 193, оп. 3, спр. 858;
1908-1909: ф. 193, оп. 3, спр. 863;
1914, 1916: ф. 193, оп. 3, спр. 881
6. Шлюб: 
1873-1877: ф.193, оп. 1, спр. 17;
1882-1883: ф. 193, оп. 3, спр. 197а;
1884-1885: ф. 193, оп. 3, спр. 197;
1886-1887: ф. 193, оп. 2, спр. 74;
1888-1891: ф. 193, оп. 3, спр. 198;
1892-1895: ф. 193, оп. 3, спр. 21;
1896-1897: ф. 193, оп. 3, спр. 199;
1898-1899: ф. 193, оп. 3, спр. 200;
1900-1902: ф. 193, оп. 3, спр. 847;
1903: ф. 193, оп. 3, спр. 851;
1904-1905: ф. 193, оп. 3, спр. 853;
1906-1907: ф. 193, оп. 3, спр. 858;
1908-1909: ф. 193, оп. 3, спр. 863
 
7. Інформація відсутня
8. Смерть: 
1873-1877: ф.193, оп. 1, спр. 17;
1882-1883: ф. 193, оп. 3, спр. 197а;
1884-1885: ф. 193, оп. 3, спр. 197;
1886-1887: ф. 193, оп. 2, спр. 74;
1888-1891: ф. 193, оп. 3, спр. 198;
1892-1895: ф. 193, оп. 3, спр. 21;
1896-1897: ф. 193, оп. 3, спр. 199;
1898-1899: ф. 193, оп. 3, спр. 200;
1900-1902: ф. 193, оп. 3, спр. 847;
1903: ф. 193, оп. 3, спр. 851;
1904-1905: ф. 193, оп. 3, спр. 853;
1906-1907: ф. 193, оп. 3, спр. 858;
1908-1909: ф. 193, оп. 3, спр. 863;
1916: ф. 193, оп. 3, спр. 881
9. Інформація відсутня
10. Інформація відсутня
 
3. Преображенська церква, с. Мишурин Ріг Верхньодніпровського повіту Мишуринорізької волості
4. Інформація відсутня
5. Народження: 
1865-1868: ф. 193, оп. 1, спр. 59;
1869-1870: ф. 193, оп. 1, спр. 61;
1874-1876: ф. 193, оп. 1, спр. 63;
1877-1879: ф. 193, оп. 1, спр. 60;
1880-1882: ф. 193, оп. 1, спр. 62;
1883: ф. 193, оп. 1, спр. 64;
1884-1886, 1889: ф. 193, оп. 2, спр. 77; 
1892-1895: ф. 193, оп. 3, спр. 24;
1896-1899: ф. 193, оп. 3, спр. 25;
1900-1904: ф. 193, оп. 2, спр. 125; 
1905-1909: ф. 193, оп. 2, спр. 127; 
1912-1918: ф. 193, оп. 2, спр. 189
6. Шлюб: 
1865-1868: ф. 193, оп. 1, спр. 59;
1870: ф. 193, оп. 1, спр. 61;
1874-1876: ф. 193, оп. 1, спр. 63;
1878-1879: ф. 193, оп. 1, спр. 60;
1881-1882: ф. 193, оп. 1, спр. 62;
1883: ф. 193, оп. 1, спр. 64;
1884-1886: ф. 193, оп. 2, спр. 77; 
1893-1894: ф. 193, оп. 3, спр. 24;
1897: ф. 193, оп. 3, спр. 25;
1900, 1904: ф. 193, оп. 2, спр. 125; 
1905, 1907, 1909: ф. 193, оп. 2, спр. 127; 
1912-1918: ф. 193, оп. 2, спр. 189
7. Інформація відсутня
8. Смерть: 
1865-1868: ф. 193, оп. 1, спр. 59;
1869: ф. 193, оп. 1, спр. 61;
1874-1875: ф. 193, оп. 1, спр. 63;
1878-1879: ф. 193, оп. 1, спр. 60;
1880-1882: ф. 193, оп. 1, спр. 62;
1883: ф. 193, оп. 1, спр. 64;
1885: ф. 193, оп. 2, спр. 77; 
1893-1895: ф. 193, оп. 3, спр. 24;
1896-1898: ф. 193, оп. 3, спр. 25;
1900, 1903: ф. 193, оп. 2, спр. 125; 
1905-1906: ф. 193, оп. 2, спр. 127; 
1912-1918: ф. 193, оп. 2, спр. 189
9. Інформація відсутня
10. Інформація відсутня
 
                                                                                                                                                                                                                                                                         
3. Хрестовоздвиженська церква, с. Мишурин Ріг Верхньодніпровського повіту Мишуринорізької волості
4. Інформація відсутня
5. Народження: 
1873: ф. 193, оп. 1, спр. 24;
1874: ф. 193, оп. 1, спр. 68а;
1875: ф. 193, оп. 1, спр. 24, 68а;
1876-1879: ф. 193, оп. 1, спр. 24;
1880-1883: ф. 193, оп. 1, спр. 25;
1884-1887: ф. 193, оп. 2, спр. 75; 
1888-1893: ф. 193, оп. 2, спр. 76; 
1895-1897: ф. 193, оп. 3, спр. 22;
1898: ф. 193, оп.3, спр. 23; оп. 4, спр. 385;
1899-1900: ф. 193, оп. 3, спр. 23;
1901-1905: ф. 193, оп. 2, спр. 126; 
1906-1910, 1912-1913: ф. 193, оп. 2, спр. 128; 
1914-1920: ф. 193, оп. 2, спр. 194
6. Шлюб: 
1875: ф. 193, оп. 1, спр. 24, 68а;
1876, 1878-1879: ф. 193, оп. 1, спр. 24;
1880-1883: ф. 193, оп. 1, спр. 25;
1884-1887: ф. 193, оп. 2, спр. 75; 
1888-1893: ф. 193, оп. 2, спр. 76; 
1895-1897: ф. 193, оп. 3, спр. 22;
1898: ф. 193, оп. 3, спр. 23; оп. 4, спр. 385;
1899: ф. 193, оп. 3, спр. 23;
1901, 1904-1905: ф. 193, оп. 2, спр. 126; 
1908, 1910: ф. 193, оп. 2, спр. 128; 
1914-1920: ф. 193, оп. 2, спр. 194
7. Інформація відсутня
8. Смерть: 
1875: ф. 193, оп. 1, спр. 24, 68а;
1876, 1878-1879: ф. 193, оп. 1, спр. 24;
1880-1883: ф. 193, оп. 1, спр. 25;
1884-1886: ф. 193, оп. 2, спр. 75; 
1888-1892: ф. 193, оп. 2, спр. 76;
1895-1897: ф. 193, оп. 3, спр. 22;
1898: ф. 193, оп. 4, спр. 385;
1899-1900: ф. 193, оп. 3, спр. 23;
1901, 1903-1905: ф. 193, оп. 2, спр. 126; 
1908, 1910: ф. 193, оп. 2, спр. 128; 
1914-1920: ф. 193, оп. 2, спр. 194
9. Інформація відсутня
10. Інформація відсутня
 
3. Троїцька церква, с. Недайвода Верхньодніпровського повіту Весело-Тернівської волості
4. с. Веселий Кут Ордо-Василівської волості.
5. Народження:
1907-1908: ф. 193, оп. 8, спр. 11
6. Шлюб:
1907-1908: ф. 193, оп. 8, спр. 11
7. Інформація відсутня
8. Смерть:
1907-1908: ф. 193, оп. 8, спр. 11
9. Інформація відсутня
10. Інформація відсутня
 
3. Миколаївська церква, с. Новогригорівка Верхньодніпровського повіту Новогригорівської волості
4.с. Новоаксенівка Богодарівської волості.
5. Народження: 
1873-1880: ф. 193, оп. 1, спр. 13;
1881-1888: ф. 193, оп. 2, спр. 83;
1892-1897: ф. 193, оп. 3, спр. 28;
1898-1900: ф. 193, оп. 3, спр. 29;
1901-1902: ф. 193, оп. 2, спр. 137; 
1903, 1905-1906: ф. 193, оп. 2, спр. 138; 
1907-1909: ф. 193, оп. 2, спр. 139; 
1910-1911: ф. 193, оп. 2, спр. 140; 
1912-1914: ф. 193, оп. 2, спр. 141; 
1915-1916, 1919: ф. 193, оп. 2, спр. 196; 
1920-1924: ф. 193, оп. 2, спр. 208
6. Шлюб: 
1892-1897: ф. 193, оп. 3, спр. 28;
1898-1899: ф. 193, оп. 3, спр. 29;
1903, 1905-1906: ф. 193, оп. 2, спр. 138; 
1907, 1909: ф. 193, оп. 2, спр. 139; 
1910-1911: ф. 193, оп. 2, спр. 140; 
1912-1914: ф. 193, оп. 2, спр. 141; 
1915-1916, 1919: ф. 193, оп. 2, спр. 196
7. Інформація відсутня
8. Смерть: 
1892-1897: ф. 193, оп. 3, спр. 28;
1898-1899: ф. 193, оп. 3, спр. 29;
1901: ф 193, оп. 2, спр. 137; 
1903, 1905-1906: ф 193, оп. 2, спр. 138; 
1907, 1909: ф. 193, оп. 2, спр. 139; 
1910-1911: ф 193, оп. 2, спр. 140; 
1912-1914: ф 193, оп. 2, спр. 141; 
1915-1916, 1919: ф 193, оп. 2, спр. 196
9. Інформація відсутня
10. Інформація відсутня
 
3. Новогригорівська церква № 1, с. Новогригорівка Верхньодніпровського повіту Новогригорівської волості
4. Інформація відсутня
5. Народження:
1873-1880: ф.193, оп. 1, спр. 13;
1881-1888: ф.193, оп. 2, спр. 83
6. Шлюб:
7. Інформація відсутня
8. Смерть:
9. Інформація відсутня
10. Інформація відсутня 
 
3. Новогригорівська церква № 2, с. Новогригорівка Верхньодніпровського повіту Новогригорівської волості
4. Інформація відсутня
5. Народження:
1873-1880: ф.193, оп. 1, спр. 13;
1881-1888: ф.193, оп. 2, спр. 83
6. Шлюб:
7. Інформація відсутня
8. Смерть:
9. Інформація відсутня
10. Інформація відсутня 
 
3. Іоанно-Предтеченська церква, с. Олександрівка, з 1901 року 
с. Олександро-Іванівка, Верхньодніпровського повіту Богодарівської волості
4. с. Боровківка, ( с. Павло-Григорівка Вільно-Хуторської волості)
5. Народження: 
1867-1872: ф.193, оп. 1, спр. 18;
1873-1874: ф.193, оп. 1, спр. 19;
1878-1880: ф.193, оп. 1, спр. 20;
1881-1884: ф. 193, оп. 2, спр. 26; 
1885-1886: ф. 193, оп. 2, спр. 27; 
1887-1888: ф. 193, оп. 2, спр. 28; 
1889-1892: ф. 193, оп. 2, спр. 29; 
1893-1895: ф. 193, оп. 3, спр. 1;
1896-1900: : ф. 193, оп. 3, спр. 2;
1901-1903: ф. 193, оп. 2, спр. 88; 
1904-1906: ф. 193, оп. 2, спр. 89; 
1907-1910: ф. 193, оп. 2, спр. 90; 
1911-1913: ф. 193, оп. 2, спр. 91; 
1914-1915: ф. 193, оп. 2, спр. 92; 
1916-1920: ф. 193, оп. 2, спр. 197; 
1921-1923: ф. 193, оп. 2, спр. 209
6. Шлюб: 
1867-1872: ф.193, оп. 1, спр. 18;
1873-1874: ф.193, оп. 1, спр. 19;
1878-1880: ф.193, оп. 1, спр. 20;
1881-1884: ф. 193, оп. 2, спр. 26; 
1885-1886: ф. 193, оп. 2, спр. 27; 
1887-1888: ф. 193, оп. 2, спр. 28; 
1889-1892: ф. 193, оп. 2, спр. 29; 
1893-1895: ф. 193, оп. 3, спр. 1:
1896-1900: : ф. 193, оп. 3, спр. 2;
1901-1903: ф. 193, оп. 2, спр. 88; 
1904-1906: ф. 193, оп. 2, спр. 89; 
1907-1910: ф. 193, оп. 2, спр. 90; 
1911-1913: ф. 193, оп. 2, спр. 91; 
1914: ф. 193, оп. 2, спр. 92; 
1916-1920: ф. 193, оп. 2, спр. 197
7. Інформація відсутня
8. Смерть: 
1867-1872: ф.193, оп. 1, спр. 18;
1873-1874: ф.193, оп. 1, спр. 19;
1878-1880: ф.193, оп. 1, спр. 20;
1881-1884: ф. 193, оп. 2, спр. 26; 
1885-1886: ф. 193, оп. 2, спр. 27; 
1887-1888: ф. 193, оп. 2, спр. 28; 
1889-1892: ф. 193, оп. 2, спр. 29; 
1893-1895: ф. 193, оп. 3, спр. 1;
1896-1900: ф. 193, оп. 3, спр. 2;
1901-1903: ф. 193, оп. 2, спр. 88; 
1904-1906: ф. 193, оп. 2, спр. 89; 
1907-1910: ф. 193, оп. 2, спр. 90; 
1911-1913: ф. 193, оп. 2, спр. 91; 
1914: ф. 193, оп. 2, спр. 92; 
1916-1920: ф. 193, оп. 2, спр. 197; 
1921-1923: ф. 193, оп. 2, спр.209
9. Інформація відсутня
10. Інформація відсутня
 
3. Свято-Покровська церква, с. Покровка Верхньодніпровського повіту Олександрівської волості
4. Інформація відсутня
5. Народження:
1907: ф. 193, оп. 3, спр. 861;
1912: ф. 193, оп. 3, спр. 872
6. Шлюб:
1907: ф. 193, оп. 3, спр. 861;
1912: ф. 193, оп. 3, спр. 872
7. Інформація відсутня
8. Смерть: 
1907: ф. 193, оп. 3, спр. 861;
1912: ф. 193, оп. 3, спр. 872
9. Інформація відсутня
10. Інформація відсутня 
 
3. Миколаївська церква, с. Пушкарівка Верхньодніпровського повіту Пушкарівської волості 
4. Інформація відсутня
5. Народження: 
1878-1880: ф. 193, оп. 1, спр. 46;
1881-1883: ф. 193, оп. 1, спр. 47;
1884-1887: ф. 193, оп. 2, спр. 84; 
1888-1891: ф. 193, оп. 2, спр. 85; 
1892-1894: ф. 193, оп. 3, спр. 30;
1896-1898: ф. 193, оп. 3, спр. 31;
1899: ф. 193, оп. 3, спр. 32;
1900: ф. 193, оп. 3, спр. 33;
1901-1902: ф. 193, оп. 2, спр. 146; 
1903-1904: ф. 193, оп. 2, спр. 147; 
1905-1907: ф. 193, оп. 2, спр. 148; 
1908: ф. 193, оп. 2, спр. 149; 
1909-1911: ф. 193, оп. 2, спр. 150; 
1913-1914: ф. 193, оп. 2, спр. 151; 
1915: ф. 193, оп. 2, спр. 152; 
1916: ф. 193, оп. 2, спр. 153; 
1918: ф. 193, оп. 2, спр. 203
6. Шлюб: 
1879: ф. 193, оп. 1, спр. 46;
1881-1883: ф. 193, оп. 1, спр. 47;
1884-1887: ф. 193, оп. 2, спр. 84; 
1889-1891: ф. 193, оп. 2, спр. 85; 
1892-1894: ф. 193, оп. 3, спр. 30;
1896-1898: ф. 193, оп. 3, спр. 31;
1899: ф. 193, оп. 3, спр. 32;
1900: ф. 193, оп. 3, спр. 33;
1901: ф. 193, оп. 2, спр. 146; 
1903-1904: ф. 193, оп. 2, спр. 147; 
1908: ф. 193, оп. 2, спр. 149; 
1910-1911: ф. 193, оп. 2, спр. 150; 
1913: ф. 193, оп. 2, спр. 151; 
1915: ф. 193, оп. 2, спр. 152; 
1916: ф. 193, оп. 2, спр. 153; 
1918: ф. 193, оп. 2, спр. 203
7. Інформація відсутня
8. Смерть: 
1879: ф. 193, оп. 1, спр. 46;
1881-1883: ф. 193, оп. 1, спр. 47;
1884-1887: ф. 193, оп. 2, спр. 84; 
1889-1890: ф. 193, оп. 2, спр. 85; 
1892-1895: ф. 193, оп. 3, спр. 30;
1896-1898: ф. 193, оп. 3, спр. 31;
1899: ф. 193, оп. 3, спр. 32;
1900: ф. 193, оп. 3, спр. 33;
1901: ф. 193, оп. 2, спр. 146; 
1903-1904: ф. 193, оп. 2, спр. 147; 
1908: ф. 193, оп. 2, спр. 149; 
1910-1911: ф. 193, оп. 2, спр. 150; 
1913: ф. 193, оп. 2, спр. 151; 
1915: ф. 193, оп. 2, спр. 152; 
1916: ф. 193, оп. 2, спр. 153; 
1918: ф. 193, оп. 2, спр. 203
9. Інформація відсутня
 
3. Миколаївська церква, с. Саксагань Верхньодніпровського повіту Саксаганської волості
4. сс. Андріївка, Богословенна,  Олексіївка Алферівської волості
5. Народження: 
1900-1905: ф. 193, оп. 2, спр.157; 
1906-1910: ф. 193, оп. 2, спр.167; 
1911-1915: ф. 193, оп. 2, спр.174; 
1916-1918: ф. 193, оп. 2, спр.180, 182; 
1919: ф. 193, оп. 2, спр.182; 
1920-1921: ф. 193, оп. 2, спр.185
6. Шлюб: 
1900-1905: ф. 193, оп. 2, спр.157; 
1906-1910: ф. 193, оп. 2, спр.167; 
1911-1914: ф. 193, оп. 2, спр.174; 
1916-1918: ф. 193, оп. 2, спр.180, 182; 
1919: ф. 193, оп. 2, спр.182; 
1921: ф. 193, оп. 2, спр.185
7. Інформація відсутня 
8. Смерть: 
1900-1905: ф. 193, оп. 2, спр.157; 
1907-1910: ф. 193, оп. 2, спр.167; 
1912-1915: ф. 193, оп. 2, спр.174; 
1916-1918: ф. 193, оп. 2, спр.180, 182; 
1919: ф. 193, оп. 2, спр.182; 
1920-1921: ф. 193, оп. 2, спр.185
9. Інформація відсутня
10. Інформація відсутня
 
3. Покровська церква, с. Саксагань Верхньодніпровського повіту Саксаганської волості
4. сс. Красноіванівка, Саханівка, П’ятихатки.
5. Народження: 
1877: ф. 193, оп. 1, спр. 52;
1916: ф. 193, оп. 2, спр.179
6. Шлюб: 
1877: ф. 193, оп. 1, спр. 52;
1916: ф. 193, оп. 2, спр.179
7. Інформація відсутня
8. Смерть: 
1877: ф. 193, оп. 1, спр. 52;
1916 ф. 193, оп. 2, спр.179
9. Інформація відсутня
10. Інформація відсутня
 
3. Казанська церква, с. Сошинівка Верхньодніпровського повіту Богодарівської волості
4. Інформація відсутня
5. Народження: 
1862-1864: ф. 193, оп. 1, спр. 26;
1865-1870: ф. 193, оп. 1, спр. 27;
1872-1880: ф. 193, оп. 1, спр. 28;
1891-1897: ф. 193, оп. 3, спр. 34;
1898-1900: ф. 193, оп. 3, спр. 35;
1901-1905: ф. 193, оп. 2, спр.121; 
1906-1909: ф. 193, оп. 2, спр.122; 
1910-1913: ф. 193, оп. 2, спр.123; 
1914-1916: ф. 193, оп. 2, спр.124; 
1917-1920: ф. 193, оп. 2, спр.201
6. Шлюб: 
1862-1863: ф. 193, оп. 1, спр. 26;
1867-1869: ф. 193, оп. 1, спр. 27;
1872-1973, 1875-1877, 1879: ф. 193, оп. 1, спр. 28;
1891-1892, 1894-1896: ф. 193, оп. 3, спр. 34;
1898-1900: ф. 193, оп. 3, спр. 35;
1902-1903: ф. 193, оп. 2, спр.121; 
1907-1908: ф. 193, оп. 2, спр.122; 
1910-1913: ф. 193, оп. 2, спр.123; 
1914-1916: ф. 193, оп. 2, спр.124; 
1917-1920: ф. 193, оп. 2, спр.201
7. Інформація відсутня
8. Смерть: 
1862-1863: ф. 193, оп. 1, спр. 26;
1866-1869: ф. 193, оп. 1, спр. 27;
1872-1875, 1877, 1879: ф. 193, оп. 1, спр. 28;
1891-1892, 1894-1896: ф. 193, оп. 3, спр. 34;
1898-1900: ф. 193, оп. 3, спр. 35;
1902-1903: ф. 193, оп. 2, спр.121; 
1907-1908: ф. 193, оп. 2, спр.122; 
1910-1913: ф. 193, оп. 2, спр.123; 
1914-1916: ф. 193, оп. 2, спр.124; 
1917-1920: ф. 193, оп. 2, спр.201
9. Інформація відсутня
10. Інформація відсутня
 
3. Степанівська церква, с. Степанівна Верхньодніпровського повіту Семенівської волості
4. Інформація відсутня
5. Народження:
1919-1920: ф. 193, оп. 3, спр. 886
6. Шлюб:
1919-1920: ф. 193, оп. 3, спр. 886
7. Інформація відсутня
8. Смерть:
1919-1920: ф. 193, оп. 3, спр. 886
9. Інформація відсутня
10. Інформація відсутня 
 
3. Покровська церква, с. Троїцьке Верхньодніпровського повіту Троїцької волості
4. сс. Березняги, Богданівка, Мала Кушківка, Новотроїцьке.
5. Народження: 
1862-1865: ф. 193, оп. 1, спр. 53;
1866-1868: ф. 193, оп. 1, спр. 54;
1871-1875: ф. 193, оп. 1, спр. 55;
1876-1880: ф. 193, оп. 1, спр. 56;
1881-1882: ф. 193, оп. 1, спр. 57;
1883: ф. 193, оп. 1, спр. 58;
1884, 1888-1889: ф. 193, оп. 2, спр. 86; 
1894-1895, 1899-1902: ф. 193, оп. 2, спр. 154; 
1903-1909: ф. 193, оп. 2, спр. 161; 
1910-1915: ф. 193, оп. 2, спр. 172; 
1916-1920: ф. 193, оп. 2, спр. 181
6. Шлюб: 
1862-1865: ф. 193, оп. 1, спр. 53;
1866-1868: ф. 193, оп. 1, спр. 54;
1871-1873, 1875: ф. 193, оп. 1, спр. 55;
1876-1880: ф. 193, оп. 1, спр. 56;
1881-1882: ф. 193, оп. 1, спр. 57;
1883: ф. 193, оп. 1, спр. 58
1884, 1888-1889: ф. 193, оп. 2, спр. 86; 
1894, 1896-1897, 1899-1900: ф. 193, оп. 2, спр. 154; 
1904-1909: ф. 193, оп. 2, спр. 161; 
1910-1912, 1915: ф. 193, оп. 2, спр. 172; 
1916-1919: ф. 193, оп. 2, спр. 181
7. Інформація відсутня
8. Смерть: 
1862-1865: ф. 193, оп. 1, спр. 53;
1866-1868: ф. 193, оп. 1, спр. 54;
1871-1875: ф. 193, оп. 1, спр. 55;
1876-1880: ф. 193, оп. 1, спр. 56;
1881-1882: ф. 193, оп. 1, спр. 57;
1883: ф. 193, оп. 1, спр. 58
1884, 1888-1889: ф. 193, оп. 2, спр. 86; 
1894, 1896-1897, 1899-1900: ф. 193, оп. 2, спр. 154; 
1903-1904, 1906, 1908-1909: ф. 193, оп. 2, спр. 161; 
1910-1912, 1915: ф. 193, оп. 2, спр. 172; 
1916-1919: ф. 193, оп. 2, спр. 181
9. Інформація відсутня
10. Інформація відсутня
 
3. Хрестовоздвиженська церква, с. Червоний Кут Верхньодніпровського повіту Червонокутської волості
4.с. Ганнівка.
5. Народження: 
1860-1870: ф. 193, оп. 1, спр. 21;
1871-1876: ф. 193, оп. 1, спр. 22;
1877-1882: ф. 193, оп. 1, спр. 23;
1883: ф. 193, оп. 1, спр. 77;
1884-1890: ф. 193, оп. 2, спр. 63; 
1891-1899: ф. 193, оп. 3, спр. 17;
1900-1907: ф. 193, оп. 2, спр. 87; 
1908-1918: ф. 193, оп. 2, спр. 186
6. Шлюб: 
1860-1870: ф. 193, оп. 1, спр. 21;
1871-1876: ф. 193, оп. 1, спр. 22;
1877-1882: ф. 193, оп. 1, спр. 23;
1883: ф. 193, оп. 1, спр. 77;
1884-1890: ф. 193, оп. 2, спр. 63; 
1891-1899: ф. 193, оп. 3, спр. 17;
1900-1904: ф. 193, оп. 2, спр. 87; 
1908-1918: ф. 193, оп. 2, спр. 186
7. Інформація відсутня
8. Смерть: 
1860-1870: ф. 193, оп. 1, спр. 21;
1871-1876: ф. 193, оп. 1, спр. 22;
1877-1882: ф. 193, оп. 1, спр. 23;
1883: ф. 193, оп. 1, спр. 77;
1884-1890: ф. 193, оп. 2, спр. 63; 
1891-1899: ф. 193, оп. 3, спр. 17;
1900-1904: ф. 193, оп. 2, спр. 87; 
1908-1918: ф. 193, оп. 2, спр. 186
9. Інформація відсутня
10. Інформація відсутня
 
 
КАТЕРИНОСЛАВСЬКИЙ ПОВІТ
 
3. Свято-Троїцька церква, с. Аули Катеринославського повіту Романківської волості
4. Інформація відсутня
5. Народження: 
1879-1881: ф. 193, оп. 1, спр. 232;
1882-1883: ф. 193, оп. 1, спр. 233;
1885: ф. 193, оп. 3, спр.3;
1901: ф. 193, оп. 3, спр. 848;
1902: ф. 193, оп. 3, спр. 850;
1905: ф. 193, оп. 3, спр. 856;
1906: ф. 193, оп. 3, спр. 857;
1907: ф. 193, оп. 3, спр. 860;
1908: ф. 193, оп. 3, спр. 862;
1909: ф. 193, оп. 3, спр. 865;
1910: ф. 193, оп. 3, спр. 866;
1913: ф. 193, оп. 3, спр. 875;
1914: ф. 193, оп. 3, спр. 876;
1915: ф. 193, оп. 3, спр.878;
1916: ф. 193, оп. 3, спр. 879;
1917-1918: ф. 193, оп. 3, спр. 882;
1919-1920: ф. 193, оп. 3, спр. 885;
6. Шлюб:
1879-1881: ф. 193, оп. 1, спр. 232;
1882-1883: ф. 193, оп. 1, спр. 233;
1885: ф. 193, оп. 3, спр. 3;
1901: ф. 193, оп. 3, спр. 848;
1902: ф. 193, оп. 3, спр. 850;
1905: ф. 193, оп. 3, спр. 856;
1906: ф. 193, оп. 3, спр. 857;
1907: ф. 193, оп. 3, спр. 860;
1908: ф. 193, оп. 3, спр. 862;
1909: ф. 193, оп. 3, спр. 865;
1910: ф. 193, оп. 3, спр. 866;
1913: ф. 193, оп. 3, спр. 875;
1915: ф. 193, оп. 3, спр.878;
1916: ф. 193, оп. 3, спр. 879;
1917-1918: ф. 193, оп. 3, спр. 882;
1919: ф. 193, оп. 3, спр. 885;
1920: ф. 193, оп. 3, спр. 857, 885
7. Інформація відсутня
8. Смерть:
1879-1881: ф. 193, оп. 1, спр. 232;
1882: ф. 193, оп. 1, спр. 233;
1885: ф.193, оп. 3, спр. 3;
1901: ф. 193, оп. 3, спр. 848;
1902: ф. 193, оп. 3, спр. 850;
1905: ф. 193, оп. 3, спр. 856;
1906: ф. 193, оп. 3, спр. 857;
1907: ф. 193, оп. 3, спр. 860;
1909: ф. 193, оп. 3, спр. 865;
1913: ф. 193, оп. 3, спр. 875;
1915: ф. 193, оп. 3, спр.878;
1916: ф. 193, оп. 3, спр. 879;
1917-1918: ф. 193, оп. 3, спр. 882;
1919-1920: ф. 193, оп. 3, спр. 885
9. Породинні книги за 1913-1916 рр.
10. Інформація відсутня
 
3. Миколаївська церква, с. Борисівка  Катеринославського повіту Борисівської волості
4. Інформація відсутня
5. Народження:
1885: ф. 193, оп. 3, спр. 43;
1887: ф. 193, оп. 3, спр. 44;
1899-1900, 1905, 1911, 1913, 1917-1918: ф. 193, оп. 3, спр. 755
6. Шлюб:
1885: ф. 193, оп. 3, спр. 43;
1887: ф. 193, оп. 3, спр. 44;
1899-1900, 1905, 1913, 1917-1918: ф. 193, оп. 3, спр. 756
7. Інформація відсутня
8. Смерть:
1885: ф. 193, оп. 3, спр. 43;
1887: ф.193, оп. 3, спр. 44;
1899-1900, 1905, 1911, 1913, 1917-1918: ф. 193, оп. 3, спр. 756
9. Інформація відсутня
10. Інформація відсутня
 
3. Покровська церква, с. Варварівка Катеринославського повіту Лошкарівської волості
4. сс. Іверська, Катеринівка,  Наталівка, Петрівка, Розтання (с. Олександрівка Новопокровської волості, с. Авдотівка Верхньодніпровського повіту Мар’ївської волості )
5. Народження:
1895-1896: ф. 193, оп. 3, спр. 758;
1906: ф. 193, оп. 3, спр. 759, оп. 8, спр. 15; 
1912, 1915-1916: ф. 193, оп. 3, спр.759;
1917: ф. 193, оп. 3, спр. 760;
1918-1920: ф. 193, оп. 3, спр. 759
6. Шлюб: 
1894-1896: ф. 193,  оп. 3, спр. 758;
1906: ф. 193, оп. 8, спр. 15;
1912, 1915-1920: ф. 193, оп. 3, спр. 760
7. Інформація відсутня
8. Смерть: 
1894-1896: ф. 193, оп. 3, спр. 758;
1906: ф. 193, оп. 8, спр. 15; 
1912, 1915-1919: ф. 193, оп. 3, спр. 760
9. Інформація відсутня
10. Інформація відсутня
 
3. Хрестовоздвиженська церква, с. Вищетарасівка Катеринославського повіту Вищетарасівської волості
4. сс. Архангельське,  Єлизавето-Іванівка, Кам’янка, Настасівка,  Стрюківка
5. Народження:
1824-1829, 1831-1839: ф. 193, оп. 1, спр. 168;
1840-1843: ф. 193, оп. 1, спр. 169;
1844-1847: ф. 193, оп. 1, спр. 170;
1848-1851: ф. 193, оп. 1, спр. 171;
1852-1853: ф. 193, оп. 1, спр. 172;
1854-1855: ф. 193, оп. 1, спр. 173;
1856-1859: ф. 193, оп. 1, спр. 174;
1860-1863: ф. 193, оп. 1, спр. 175;
1864-1867: ф. 193, оп. 1, спр. 176;
1868-1869: ф. 193, оп. 1, спр. 177;
1870-1871: ф. 193, оп. 1, спр. 178;
1872-1875: ф. 193, оп. 1, спр. 179;
1882-1883: ф. 193, оп. 3, спр. 45;
1884-1885: ф. 193, оп. 3, спр. 46;
1886-1887: ф. 193, оп. 3, спр. 47;
1888-1889: ф. 193, оп. 3, спр. 48;
1890-1891: ф. 193, оп. 3, спр. 49;
1892-1895: ф. 193, оп. 3, спр. 50;
1896-1898: ф. 193, оп. 3, спр. 51;
1899-1901: ф. 193, оп. 3, спр. 763;
1902-1904: ф. 193, оп. 3, спр. 772;
1905-1907: ф. 193, оп. 3, спр. 785;
1910-1911: ф. 193, оп. 3, спр. 807;
1912-1913: ф. 193, оп. 3, спр. 817; 
1914, 1918-1920: ф. 193, оп. 3, спр. 825
6. Шлюб:
1824-1832, 1834-1839: ф. 193, оп. 1, спр. 168;
1840-1843: ф. 193, оп. 1, спр. 169;
1844-1847: ф. 193, оп. 1, спр. 170;
1848-1851: ф. 193, оп. 1, спр. 171;
1852-1853: ф. 193, оп. 1, спр. 172;
1854-1855: ф. 193, оп. 1, спр. 173;
1856-1859: ф. 193, оп. 1, спр. 174;
1860-1863: ф. 193, оп. 1, спр. 175;
1864-1867: ф. 193, оп. 1, спр. 176;
1868-1869: ф. 193, оп. 1, спр. 177;
1870-1871: ф. 193, оп. 1, спр. 178;
1872-1875: ф. 193, оп. 1, спр. 179;
1882-1883: ф. 193, оп. 3, спр. 45;
1884: ф. 193, оп. 3, спр. 46;
1886-1887: ф. 193, оп. 3, спр. 47;
1888-1889: ф. 193, оп. 3, спр. 48;
1890-1891: ф. 193, оп. 3, спр. 49;
1892-1895: ф. 193, оп. 3, спр. 50;
1896-1898: ф. 193, оп. 3, спр. 51;
1899-1901: ф. 193, оп. 3, спр. 763;
1902-1904: ф. 193, оп. 3, спр. 772;
1905-1907: ф. 193, оп. 3, спр. 785;
1910-1911: ф. 193, оп. 3, спр. 807;
1912-1913: ф. 193, оп. 3, спр. 817; 
1914, 1918: ф. 193, оп. 3, спр. 825
7. Інформація відсутня
8. Смерть:
1824-1829, 1831-1839: ф. 193, оп. 1, спр. 168;
1840-1843: ф. 193, оп. 1, спр. 169;
1844-1847: ф. 193, оп. 1, спр. 170;
1848-1851: ф. 193, оп. 1, спр. 171;
1852-1853: ф. 193, оп. 1, спр. 172;
1854-1855: ф. 193, оп. 1, спр. 173;
1856-1859: ф. 193, оп. 1, спр. 174;
1860-1863: ф. 193, оп. 1, спр. 175;
1864, 1866-1867: ф. 193, оп. 1, спр. 176;
1868-1869: ф. 193, оп. 1, спр. 177;
1870-1871: ф. 193, оп. 1, спр. 178;
1872-1875: ф. 193, оп. 1, спр. 179;
1882-1883: ф. 193, оп. 3, спр. 45;
1884-1885: ф. 193, оп. 3, спр. 46;
1886-1887: ф. 193, оп. 3, спр. 47;
1888-1889: ф. 193, оп. 3, спр. 48;
1890-1891: ф. 193, оп. 3, спр. 49;
1892-1895: ф. 193, оп. 3, спр. 50;
1896-1898: ф. 193, оп. 3, спр. 51;
1899-1901: ф. 193, оп. 3, спр. 763;
1902-1904: ф. 193, оп. 3, спр. 772;
1905-1907: ф. 193, оп. 3, спр. 785;
1910-1911: ф. 193, оп. 3, спр. 807;
1912-1913: ф. 193, оп. 3, спр. 817; 
1914, 1918: ф. 193, оп. 3, спр. 825
9. Інформація відсутня
10. Інформація відсутня
 
3. Преображенська церква, с. Волоське Катеринославського повіту Волоської волості
4. сс. Василівка, Майорка
5. Народження:
1866: ф. 193, оп. 1, спр. 201;
1876-1878: ф. 193, оп. 3, спр. 53;
1881-1882: ф. 193, оп. 1, спр. 202;
1883-1886: ф. 193, оп. 3, спр. 52;
1887: ф. 193, оп. 3, спр. 53, 54;
1888: ф. 193, оп. 3, спр. 53;
1890-1891, 1894: ф. 193, оп. 3, спр. 54;
1896: ф. 193, оп. 3, спр. 55;
1904-1906: ф. 193, оп. 3, спр. 307;
1907-1909: ф. 193, оп. 3, спр. 308;
1912-1913: ф. 193, оп. 3, спр. 309;
1914-1915: ф. 193, оп. 3, спр. 310;
1916, 1918: ф. 193, оп. 3, спр. 311
6. Шлюб: 
1866: ф. 193, оп. 1, спр. 201;
1891: ф. 193, оп. 3, спр. 309;
1896: ф. 193, оп. 3, спр. 55;
1904-1905: ф. 193, оп. 3, спр. 307;
1912: ф. 193, оп. 3, спр. 309
7. Інформація відсутня
8. Смерть: 
1896: ф. 193, оп. 3, спр. 55;
1904-1905: ф. 193, оп. 3, спр. 307;
1912: ф. 193, оп. 3, спр. 309
9. Інформація відсутня
10. Інформація відсутня
 
3. Іллінська церква, с. Гнатівка Катеринославського повіту Августинівської волості
4. Інформація відсутня
5. Народження:
1896: ф. 193, оп. 4, спр. 61
6. Шлюб:
1896: ф. 193, оп. 4, спр. 61
7. Інформація відсутня
8. Смерть:
1896: ф. 193, оп. 4, спр. 61
9. Інформація відсутня
10. Інформація відсутня
 
3. Архангело-Михайлівська церква, с. Гологрушівка Катеринославського повіту Вищетарасівської волості
4. сс. Божедарівка, Мис Доброї Надії, Царська Милість (с. Мар’ївка Настасівської волості)
5. Народження: 
1841-1854: ф. 193, оп. 1, спр. 93;
1855-1866: ф. 193, оп. 1, спр. 94;
1867-1871: ф. 193, оп. 1, спр. 95;
1872-1873: ф. 193, оп. 1, спр. 96;
1874-1875: ф. 193, оп. 3, спр. 56;
1882-1883: ф. 193, оп. 3, спр. 57;
1884-1888: ф. 193, оп. 3, спр. 58;
1889-1890: ф. 193, оп. 3, спр. 59;
1891-1892: ф. 193, оп. 3, спр. 60;
1893-1895: ф. 193, оп. 3, спр. 61;
1896-1899: ф. 193, оп. 3, спр. 62;
1900-1901: ф. 193, оп. 3, спр. 765;
1902-1904: ф. 193, оп. 3, спр. 773;
1905-1908: ф. 193, оп. 3, спр. 786;
1909-1912: ф. 193, оп. 3, спр. 802;
1913-1915: ф. 193, оп. 3, спр. 820;
1916-1920: ф. 193, оп. 3, спр. 832
6. Шлюб: 
1841-1854: ф. 193, оп. 1, спр. 93;
1855-1866: ф. 193, оп. 1, спр. 94;
1867-1869, 1871: ф. 193, оп. 1, спр. 95;
1872-1873: ф. 193, оп. 1, спр. 96;
1874-1875: ф. 193, оп. 3, спр. 56;
1883: ф. 193, оп. 3, спр. 57;
1884-1888: ф. 193, оп. 3, спр. 58;
1889-1890: ф. 193, оп. 3, спр. 59;
1891-1892: ф. 193, оп. 3, спр. 60;
1893-1895: ф. 193, оп. 3, спр. 61;
1896-1899: ф. 193, оп. 3, спр. 62;
1900-1901: ф. 193, оп. 3, спр. 765;
1902-1904: ф. 193, оп. 3, спр. 773;
1905-1908: ф. 193, оп. 3, спр. 786;
1909-1912: ф. 193, оп. 3, спр. 802;
1913-1915: ф. 193, оп. 3, спр. 820;
1916-1920: ф. 193, оп. 3, спр. 832
7. Інформація відсутня
8. Смерть: 
1840-1854: ф. 193, оп. 1, спр. 93;
1855-1866: ф. 193, оп. 1, спр. 94;
1867-1871: ф. 193, оп. 1, спр. 95;
1872-1873: ф. 193, оп. 1, спр. 96;
1874-1875: ф. 193, оп. 3, спр. 56;
1882-1883: ф. 193, оп. 3, спр. 57;
1884-1888: ф. 193, оп. 3, спр. 58;
1889-1890: ф. 193, оп. 3, спр. 59;
1891-1892: ф. 193, оп. 3, спр. 60;
1893-1895: ф. 193, оп. 3, спр. 61;
1896-1899: ф. 193, оп. 3, спр. 62;
1900-1901: ф. 193, оп. 3, спр. 765;
1902-1904: ф. 193, оп. 3, спр. 773;
1905-1908: ф. 193, оп. 3, спр. 786;
1909-1912: ф. 193, оп. 3, спр. 802;
1913-1914: ф. 193, оп. 3, спр. 820;
1916-1919: ф. 193, оп. 3, спр. 832
9. Інформація відсутня
10. Інформація відсутня
 
3. Свято-Троїцька церква, с. Городище  Катеринославського повіту Городищенської  волості
4. с. Миколаївка Настасівської волості
5. Народження:
1894-1896: ф. 193, оп. 3, спр. 63;
1897-1899: ф. 193, оп. 3, спр. 64;
1900-1901: ф. 193, оп. 3, спр. 719;
1902-1903: ф. 193, оп. 3, спр. 720;
1904-1905: ф. 193, оп. 3, спр. 721;
1906-1907: ф. 193, оп. 3, спр. 722;
1910: ф. 193, оп. 3, спр. 723;
1911-1912: ф. 193, оп. 3, спр. 724; 
1913-1914: ф. 193, оп. 3, спр. 725;
1915-1916: ф. 193, оп. 3, спр. 726;
1917-1920: ф. 193, оп. 3, спр. 727
6. Шлюб: 
1895: ф. 193, оп. 3, спр. 63;
1897-1899: ф. 193. оп. 3, спр. 64
1900-1901: ф. 193, оп. 3, спр. 719;
1902-1903: ф. 193, оп. 3, спр. 720;
1904-1905: ф. 193, оп. 3, спр. 721;
1906-1907: ф. 193, оп. 3, спр. 722;
1910: ф. 193, оп. 3, спр. 723;
1911-1912: ф. 193, оп. 3, спр. 724; 
1913-1914: ф. 193, оп. 3, спр. 725;
1915-1916: ф. 193, оп. 3, спр. 726;
1918-1920: ф. 193, оп. 3, спр. 727
7. Інформація відсутня
8. Смерть: 
1894-1896: ф. 193, оп. 3. спр. 63;
1897-1899: ф. 193, оп. 3, спр. 64
1900-1901: ф. 193, оп. 3, спр. 719;
1902-1903: ф. 193, оп. 3, спр. 720;
1904-1905: ф. 193, оп. 3, спр. 721;
1906-1907: ф. 193, оп. 3, спр. 722;
1910: ф. 193, оп. 3, спр. 723;
1911-1912: ф. 193, оп. 3, спр. 724; 
1913-1914: ф. 193, оп. 3, спр. 725;
1915-1916: ф. 193, оп. 3, спр. 726;
1917-1920: ф. 193, оп. 3, спр. 727
9. Інформація відсутня
10. Інформація відсутня
 
3. Успенська церква, с. Діївка Катеринославського повіту Діївської волості
4. Інформація відсутня
5. Народження:
1901-1903, 1906: ф. 193, оп. 3, спр. 418;
1911-1912: ф. 193, оп. 3, спр. 419;
1913-1916: ф. 193, оп. 3, спр. 420;
1917- 1918: ф. 193, оп. 3, спр. 422
6. Шлюб: 
1901-1903, 1906: ф. 193, оп. 3, спр. 418;
1911- 1912: ф. 193, оп. 3, спр. 419;
1913-1916: ф. 193, оп. 3, спр. 420;
1917-1918: ф. 193, оп. 3, спр. 422
7. Інформація відсутня
8. Смерть: 
1901-1903, 1906: ф. 193, оп. 3, спр. 418;
1911-1912: ф. 193, оп. 3, спр. 419;
1913-1916: ф. 193, оп. 3, спр. 420;
1917-1918: ф. 193, оп. 3, спр. 422
9. Інформація відсутня
10. Інформація відсутня
 
3. Хрестовоздвиженська (Воздвиженська) церква, с. Діївка Катеринославського повіту Діївської волості
4. Інформація відсутня 
5. Народження: 
1871, 1875-1879: ф. 193, оп. 1, спр. 182;
1887-1888: ф. 193, оп. 3, спр. 65;
1889: ф. 193, оп. 3, спр. 66;
1893-1894: ф. 193, оп. 3, спр. 417;
1895-1898: ф. 193, оп. 3, спр. 67;
1899-1900: ф. 193, оп. 3, спр. 417а;
1914-1916: ф. 193, оп. 3, спр. 421;
1917-1918: ф. 193, оп. 3, спр. 422;
1919-1921: ф. 193, оп. 3, спр. 423
6. Шлюб: 
1875, 1877-1879, 1881: ф. 193, оп. 1, спр. 182;
1887: ф. 193, оп. 3, спр. 65;
1889: ф. 193, оп. 3, спр. 66;
1893-1894: ф. 193, оп. 3, спр. 417;
1895-1898: ф. 193, оп. 3, спр. 67;
1899: ф. 193, оп. 3, спр. 67, 417а;
1900: ф. 193, оп. 3, спр. 417а;
1914-1916: ф. 193, оп. 3, спр. 421;
1917-1918: ф. 193, оп. 3, спр. 422;
1919-1921: ф. 193, оп. 3, спр. 423;
1923-1934: ф. 193, оп. 3, спр. 424
7. Інформація відсутня
8. Смерть: 
1875-1879, 1881: ф. 193, оп. 1, спр. 182;
1887-1888: ф. 193, оп. 3, спр. 65;
1889: ф. 193, оп. 3, спр. 66;
1893-1894: ф. 193, оп. 3, спр. 417;
1895-1898: ф. 193, оп. 3. спр. 67;
1899-1900: ф. 193, оп. 3, спр. 417а;
1914-1916: ф. 193, оп. 3, спр. 421;
1917-1918: ф. 193, оп. 3, спр. 422;
1919-1921: ф. 193, оп. 3, спр. 423
9. Інформація відсутня
10. Інформація відсутня
 
3.  Дмитрівська церква, с. Дмитрівка Катеринославського повіту Борисівської волості
4. Інформація відсутня
5. Народження:
1892, 1898: ф. 193, оп. 3, спр. 749
6. Шлюб: 
1892, 1898: ф. 193, оп. 3, спр. 749
7. Інформація відсутня
8. Смерть: 
1892, 1896, 1898: ф. 193, оп. 3, спр. 749
9. Інформація відсутня
10. Інформація відсутня
 
3.  Свято-Троїцька церква, с. Довгалівка Катеринославського повіту Нікопольської волості
4. Інформація відсутня
5. Народження:
1894-1896: ф. 193, оп. 3, спр. 655;
1898-1902: ф. 193, оп. 3, спр. 656;
1903-1905: ф. 193, оп. 3, спр. 664;
1906-1907: ф. 193, оп. 3, спр. 670;
1908-1910: ф. 193, оп. 3, спр. 679;
1911-1913: ф. 193, оп. 3, спр. 686;
1914-1918: ф. 193, оп. 3, спр. 696;
1919: ф. 193, оп. 3, спр. 655, 696;
1920: ф. 193, оп. 3, спр. 655
6. Шлюб: 
1895-1896: ф. 193, оп. 3, спр. 655;
1898-1902: ф. 193, оп. 3, спр. 656;
1903-1905: ф. 193, оп. 3, спр. 664;
1906-1907: ф. 193, оп. 3, спр. 670;
1908-1910: ф. 193, оп. 3, спр. 679;
1911-1913: ф. 193, оп. 3, спр. 686;
1914-1918: ф. 193, оп. 3, спр. 696;
1919: ф. 193, оп. 3, спр. 655, 696;
1920: ф. 193, оп. 3, спр. 655
7. Інформація відсутня
8. Смерть: 
1894-1897: ф. 193, оп. 3, спр. 655;
1898-1902: ф. 193, оп. 3, спр. 656;
1903-1905: ф. 193, оп. 3, спр. 664;
1906-1907: ф. 193, оп. 3, спр. 670;
1908-1910: ф. 193, оп. 3, спр. 679;
1911-1913: ф. 193, оп. 3, спр. 686;
1914-1918: ф. 193, оп. 3, спр. 696;
1919: ф. 193, оп. 3, спр. 655, 696;
1920: ф. 193, оп. 3, спр. 655
9. Інформація відсутня
10. Інформація відсутня
 
3. Ганно-Зачатівська церква, с. Іванівка Катеринославського  повіту Криничуватівської волості
4. сс. Ганно-Зачатівка, Нововоскресенка, Одарівка Оленівка
5. Народження: 
1851-1857: ф. 193, оп. 1, спр. 91;
1868: ф. 193, оп. 1, спр. 92;
1895: ф. 193, оп. 3, спр. 171;
1910: ф. 193, оп. 3, спр. 867
6. Шлюб: 
1851-1857: ф. 193, оп. 1, спр. 91;
1868: ф. 193, оп. 1, спр. 92;
1895: ф. 193, оп. 3, спр. 171;
1910: ф. 193, оп. 3, спр. 867
7. Інформація відсутня
8. Смерть:
1851-1857: ф. 193, оп. 1, спр. 91;
1868: ф. 193, оп. 1, спр. 92;
1895: ф. 193, оп. 3, спр. 171;
1910: ф. 193, оп. 3, спр. 867
9. Інформація відсутня
10. Інформація відсутня
 
3. Різдвяно-Богородицька церква, с. Кам’янське Катеринославського повіту Кам’янської  волості
4. Інформація відсутня
5. Народження:
1878-1881: ф. 193, оп. 1, спр. 221;
1882: ф. 193, оп. 1, спр. 222;
1887: ф. 193, оп. 3, спр. 155;
1888-1889: ф. 193, оп. 3, спр. 156;
1890: ф. 193, оп. 3, спр. 157; 
1891: ф. 193, оп. 3, спр. 158;
1892: ф. 193, оп. 3, спр. 159;
1897: ф. 193, оп. 3, спр. 160;
1898: ф. 193, оп. 3, спр. 161;
1899: ф. 193, оп. 3, спр. 162;
1900: ф. 193, оп. 3, спр. 163;
1902: ф. 193, оп. 3, спр. 333;
1903: ф. 193, оп. 3, спр. 335;
1906: ф. 193, оп. 3, спр. 338;
1907: ф. 193, оп. 3, спр. 339;
1908: ф. 193, оп. 3, спр. 342;
1909: ф. 193, оп. 3, спр. 343;
1910: ф. 193, оп. 3, спр. 346;
1912: ф. 193, оп. 3, спр. 347;
1913: ф. 193, оп. 3, спр. 349;
1914: ф. 193, оп. 3, спр. 351;
1915: ф. 193, оп. 3, спр. 353;
1916: ф. 193, оп. 3, спр. 355;
1917-1918: ф. 193, оп. 3, спр. 357;
1919-1920: ф. 193, оп. 3, спр. 360
6. Шлюб:  
1878-1881: ф. 193, оп. 1, спр. 221;
1882: ф. 193, оп. 1, спр. 222;
1887: ф. 193, оп. 3, спр. 155;
1888-1889: ф. 193, оп. 3, спр. 156;
1890: ф. 193, оп. 3, спр. 157; 
1891: ф. 193, оп. 3, спр. 158;
1892: ф. 193, оп. 3, спр. 159;
1897: ф. 193, оп. 3, спр. 160;
1898: ф. 193, оп. 3, спр. 161;
1899: ф. 193, оп. 3, спр. 162;
1900: ф. 193, оп. 3, спр.163
1902: ф. 193. оп. 3, спр. 333;
1903: ф. 193, оп. 3, спр. 335;
1906: ф. 193, оп. 3, спр. 338;
1907: ф. 193, оп. 3, спр. 339;
1908: ф. 193, оп. 3, спр. 342;
1909: ф. 193, оп. 3, спр. 343;
1910: ф. 193, оп. 3, спр. 346;
1912: ф. 193, оп. 3, спр. 347;
1913: ф. 193, оп. 3, спр. 349;
1914: ф. 193, оп. 3, спр. 351;
1915: ф. 193, оп. 3, спр. 353;
1916: ф. 193, оп. 3, спр. 355;
1917-1918: ф. 193, оп. 3, спр. 357;
1919-1920: ф. 193, оп. 3, спр. 360
7. Інформація відсутня
8. Смерть: 
1878-1881: ф. 193, оп. 1, спр. 221;
1882: ф. 193, оп. 1, спр. 222;
1887: ф. 193, оп. 3, спр. 155;
1888-1889: ф. 193, оп. 3, спр. 156;
1890: ф. 193, оп. 3, спр. 157; 
1891: ф. 193, оп. 3, спр. 158;
1892: ф. 193, оп. 3, спр. 159;
1897: ф. 193, оп. 3, спр. 160;
1898: ф. 193, оп. 3, спр. 161;
1899: ф. 193, оп. 3, спр. 162;
1900: ф. 193, оп. 3, спр.163
1902: ф. 193, оп. 3, спр. 333;
1903: ф. 193, оп. 3, спр. 335;
1906: ф. 193, оп. 3, спр. 338;
1907: ф. 193, оп. 3, спр. 339;
1908: ф. 193, оп. 3, спр. 342;
1909: ф. 193, оп. 3, спр. 343;
1910: ф. 193, оп. 3, спр. 346;
1912: ф. 193, оп. 3, спр. 347;
1913: ф. 193, оп. 3, спр. 349;
1914: ф. 193, оп. 3, спр. 351;
1915: ф. 193, оп. 3, спр. 353;
1916: ф. 193, оп. 3, спр. 355;
1917-1918: ф. 193, оп. 3, спр. 357;
1919-1920: ф. 193, оп. 3, спр. 360
9. Інформація відсутня
10. Інформація відсутня
 
3. Свято-Миколаївська церква, с. Кам’янське Катеринославського повіту Кам’янської  волості
4. Інформація відсутня
5. Народження:
1895-1897: ф. 193, оп. 3, спр. 164;
1898: ф. 193, оп. 3, спр. 165;
1899: ф. 193, оп. 3, спр. 166;
1900:  ф. 193, оп. 3, спр.167
1902: ф. 193, оп. 3, спр. 334;
1903: ф. 193, оп. 3, спр. 336;
1905: ф. 193, оп. 3, спр. 337;
1907: ф. 193, оп. 3, спр. 340;
1908: ф. 193, оп. 3, спр. 341;
1909: ф. 193, оп. 3, спр. 344;
1910: ф. 193, оп. 3, спр. 345;
1912: ф. 193, оп. 3, спр. 348;
1913: ф. 193, оп. 3, спр. 350;
1914: ф. 193, оп. 3, спр. 352;
1915: ф. 193, оп. 3, спр. 354;
1916: ф. 193, оп. 3, спр. 356;
1917: ф. 193, оп. 3, спр. 358;
1918: ф. 193, оп. 3, спр. 359;
1919: ф. 193, оп. 3, спр. 361;
1920: ф. 193, оп. 3, спр. 363
6. Шлюб:  
1895-1897: ф. 193, оп. 3, спр. 164;
1898: ф. 193, оп. 3, спр. 165;
1899: ф. 193, оп. 3, спр. 166;
1900:  ф. 193, оп. 3, спр.167
1902: ф. 193, оп. 3, спр. 334;
1903: ф. 193, оп. 3, спр. 336;
1905: ф. 193, оп. 3, спр. 337;
1907: ф. 193, оп. 3, спр. 340;
1908: ф. 193, оп. 3, спр. 341;
1909: ф. 193, оп. 3, спр. 344;
1910: ф. 193, оп. 3, спр. 345;
1912: ф. 193, оп. 3, спр. 348;
1913: ф. 193, оп. 3, спр. 350;
1914: ф. 193, оп. 3, спр. 352;
1915: ф. 193, оп. 3, спр. 354;
1916: ф. 193, оп. 3, спр. 356;
1917: ф. 193, оп. 3, спр. 358;
1918: ф. 193, оп. 3, спр. 359;
1919: ф. 193, оп. 3, спр. 361;
1920: ф. 193, оп. 3, спр. 362
7. Інформація відсутня
8. Смерть:
1895-1897: ф. 193, оп. 3, спр. 164;
1898: ф. 193, оп. 3, спр. 165;
1899: ф. 193, оп. 3, спр. 166;
1900:  ф. 193, оп. 3, спр.167
1902: ф. 193, оп. 3, спр. 334;
1903: ф. 193, оп. 3, спр. 336;
1905: ф. 193, оп. 3, спр. 337;
1907: ф. 193, оп. 3, спр. 340;
1908: ф. 193, оп. 3, спр. 341;
1909: ф. 193, оп. 3, спр. 344;
1910: ф. 193, оп. 3, спр. 345;
1912: ф. 193, оп. 3, спр. 348;
1913: ф. 193, оп. 3, спр. 350;
1914: ф. 193, оп. 3, спр. 352;
1915: ф. 193, оп. 3, спр. 354;
1916: ф. 193, оп. 3, спр. 356;
1917: ф. 193, оп. 3, спр. 358;
1918: ф. 193, оп. 3, спр. 359;
1919: ф. 193, оп. 3, спр. 361;
1920: ф. 193, оп. 3, спр. 362
9. Інформація відсутня
10. Інформація відсутня
 
3. Православна  церква, с. Кам’янське Катеринославського повіту  Кам’янської волості
4. Інформація відсутня
5. Інформація відсутня
6. Шлюб: 
1919: ф. 193, оп. 3, спр. 365
7. Інформація відсутня
8. Смерть: 
1919: ф. 193, оп. 3, спр. 365
9. Інформація відсутня
10. Інформація відсутня
 
3. Свято- Троїцька церква (старообрядна), с. Кам’янське Катеринославського повіту  Кам’янської волості
4. Інформація відсутня
5. Народження: 
1907-1919: ф. 193, оп. 3, спр. 366
6. Шлюб: 
1907-1919: ф. 193, оп. 3, спр. 366
7. Інформація відсутня
8. Смерть: 
1907-1918: ф. 193, оп. 3, спр. 390;
1920: ф. 193, оп. 3, спр. 391
9. Інформація відсутня
10. Інформація відсутня
 
3.  Преображенська церква, с. Капулівка Катеринославського повіту Покровської волості
4. Інформація відсутня
5. Народження:
1902-1911: ф. 193, оп. 3, спр. 735;
1912-1920: ф. 193, оп. 3, спр. 736
6. Шлюб: 
1902-1918, 1920: ф. 193, оп. 3, спр. 737
7. Інформація відсутня
8. Смерть: 
1902-1920: ф. 193, оп. 3, спр. 738
9. Інформація відсутня
10. Інформація відсутня
 
3. Варваринська церква, с. Карнаухівка Катеринославського повіту Діївської волості
4. Інформація відсутня
5. Народження:
1889: ф. 193, оп. 3, спр. 168
6. Шлюб: 
1889: ф. 193, оп. 3, спр. 168
7. Інформація відсутня
8. Смерть:
1889: ф. 193, оп. 3, спр. 168
9. Інформація відсутня
10. Інформація відсутня
 
3. Нарваргтська церква Катеринославської духовної консисторії, 
с. Карнаухівка Катеринославського повіту Діївської волості
4. Інформація відсутня
5. Народження: 
1910: ф. 193, оп. 3, спр. 401;
1913: ф. 193, оп. 3, спр. 402;
1916: ф. 193, оп. 3, спр. 403
6.  Шлюб:
1910: ф. 193, оп. 3, спр. 401;
1913: ф. 193, оп. 3, спр. 402;
1916: ф. 193, оп. 3, спр. 403
7. Інформація відсутня
8. Смерть
1910: ф. 193, оп. 3, спр. 401;
1913: ф. 193, оп. 3, спр. 402;
1916: ф. 193, оп. 3, спр. 403
9. Інформація відсутня
10. Інформація відсутня
 
3. Благовіщенська церква, м. Катеринослав
4. Інформація відсутня
5. Народження: 
1894: ф. 193, оп. 3, спр. 68;
1895: ф. 193, оп. 3, спр. 69;
1896: ф. 193, оп. 3, спр. 70;
1897: ф. 193, оп. 3, спр. 71;
1898: ф. 193, оп. 3, спр. 72;
1899: ф. 193, оп. 3, спр. 73;
1900: ф. 193, оп. 3, спр. 526а;
1901: ф. 193, оп. 3, спр. 526;
1902: ф. 193, оп. 3, спр. 527;
1903: ф. 193, оп. 3, спр. 528;
1904: ф. 193, оп. 3, спр. 529;
1905: ф. 193, оп. 3, спр. 530;
1906: ф. 193, оп. 3, спр. 531;
1907: ф. 193, оп. 3, спр. 532;
1908: ф. 193, оп. 3, спр. 533;
1909: ф. 193, оп. 3, спр. 534;
1910: ф. 193, оп. 3, спр. 535;
1911: ф. 193, оп. 3, спр. 536;
1912, 1913: ф. 193, оп. 3, спр. 537;
1914: ф. 193, оп. 3, спр. 538;
1915: ф. 193, оп. 3, спр. 538, 538а;
1916- 1917: ф. 193, оп. 3, спр. 539;
1918-1920: ф. 193, оп. 3, спр. 540
6. Шлюб: 
1894-1899: ф. 193, оп. 3, спр. 74;
1900-1905: ф. 193, оп. 3, спр. 541;
1906-1909: ф. 193, оп. 3, спр. 542;
1910-1913: ф. 193, оп. 3, спр. 543;
1914: ф. 193, оп. 3, спр. 544;
1915: ф. 193, оп. 3, спр. 538а, 544;
1916- 1917: ф. 193, оп. 3, спр. 545;
1918-1920: ф. 193, оп. 3, спр. 546
7. Інформація відсутня
8. Смерть: 
1894-1896: ф. 193, оп. 3. спр. 75;
1897-1899: ф. 193, оп. 3, спр. 76;
1900: ф. 193, оп. 3, спр. 547;
1901-1902: ф. 193, оп. 3, спр. 548;
1903-1905: ф. 193, оп. 3, спр. 549;
1906-1907: ф. 193, оп. 3, спр. 550;
1908-1910: ф. 193, оп. 3, спр. 551;
1911-1913: ф. 193, оп. 3, спр. 552;
1914: ф. 193, оп. 3, спр. 553;
1915: ф. 193, оп. 3, спр. 538а, 553;
1916-1917: ф. 193, оп. 3, спр. 554;
1918-1920: ф. 193, оп. 3, спр. 555
9. Інформація відсутня
10. Інформація відсутня
 
3. Церква Божої Матері всіх скорботних Радість при губернській міській лікарні, м. Катеринослав
4. Інформація відсутня
5. Народження:
1872, 1876, 1881, 1884, 1886-1887, 1889, 1892-1894: ф. 193, оп. 3, спр. 80;
1895-1899: ф. 193, оп. 3, спр. 83;  
1900-1904: ф. 193, оп. 3, спр. 462;
1905-1908: ф. 193, оп. 3, спр. 462а;
1909-1912: ф. 193, оп. 3, спр. 463;
1913-1915: ф. 193, оп. 3, спр. 464
1916-1920: ф. 193, оп. 3, спр. 465
6. Шлюб: 
1876: ф. 193, оп. 3, спр. 80;
1900-1905: ф. 193, оп. 3, спр. 466;
1907: ф. 193, оп. 3, спр. 470;
1908: ф. 193, оп. 3, спр. 466, 470;
1909-1918: ф. 193, оп. 3, спр. 466
7. Інформація відсутня
8. Смерть:
1886-1887, 1889, 1892-1893: ф. 193, оп. 3, спр. 81;
1894-1896: ф. 193, оп. 3, спр. 82;
1897-1899:  ф. 193, оп. 3, спр. 84;
1900-1902: ф. 193, оп. 3, спр. 467;
1903-1905: ф. 193, оп. 3, спр. 468;
1906-1907: ф. 193, оп. 3, спр. 469;
1908: ф. 193, оп. 3, спр. 470;
1909-1911: ф. 193, оп. 3, спр. 471;
1912-1914: ф. 193, оп. 3, спр. 472;
1915-1917: ф. 193, оп. 3, спр. 473;
1918-1920: ф. 193, оп. 3, спр. 474
9. Інформація відсутня 
10. Інформація відсутня
 
3. Церква Божої Матері всіх скорботних Радість при губернській  в’язниці, 
м. Катеринослав
4. Інформація відсутня
 5. Народження: 
1872, 1881, 1884, 1886, 1893-1894:  ф. 193, оп. 3, спр. 80;
1895-1898: ф. 193, оп. 3, спр. 83;
1900-1902: ф. 193, оп. 3, спр. 637;
1903:  ф. 193, оп. 3, спр. 495, 637;
1904:  ф. 193, оп. 3, спр. 488, 495;
1905:  ф. 193, оп. 3, спр. 488;
1906-1907, 1909-1916:  ф. 193, оп. 3, спр. 432
6. Шлюб:
1903:  ф. 193, оп. 3, спр. 495;
1904:  ф. 193, оп. 3, спр. 488, 495;
1905:  ф. 193, оп. 3, спр. 488;
1906-1907, 1909-1916:  ф. 193, оп. 3, спр. 433
7. Інформація відсутня
8. Смерть: 
1894-1898: ф. 193, оп. 3, спр. 82;
1900-1903: ф. 193, оп. 3, спр. 641а;
1904-1905: ф. 193, оп. 3, спр. 488;
1906-1907, 1909-1916: ф. 193, оп. 3, спр. 434
9. Інформація відсутня
10. Інформація відсутня
 
3. Вознесенська церква, м.  Катеринослав
4. Інформація відсутня
5. Народження:
1902: ф. 193, оп. 3, спр. 597;
1913-1920: ф. 193, оп. 3, спр. 595
6. Шлюб: 
1913-1920: ф. 193, оп. 3, спр. 596
7. Інформація відсутня
8. Смерть: 
1913-1920: ф. 193, оп. 3, спр. 597;
9. Інформація відсутня
10. Інформація відсутня
 
3. Воскресенська кладовищенська церква, м. Катеринослав
4. Інформація відсутня
5. Народження:  
1872, 1881, 1884, 1886-1887, 1895-1898:  ф. 193, оп. 3, спр. 77;
1899-1900: ф. 193, оп. 3, спр. 79
1901-1903: ф. 193, оп. 3, спр. 475;
1904-1906: ф. 193, оп. 3, спр. 476;
1907-1909: ф. 193, оп. 3, спр. 477;
1910-1911: ф. 193, оп. 3, спр. 478;
1912-1913: ф. 193, оп. 3, спр. 479;
1914-1916: ф. 193, оп. 3, спр. 480;
1917-1920: ф. 193, оп. 3, спр. 481
6. Шлюб: 
1881: ф. 193, оп. 3, спр. 77;
1898-1904: ф. 193, оп. 3, спр. 482;
1905-1909: ф. 193, оп. 3, спр. 483;
1910-1913: ф. 193, оп. 3, спр. 484;
1914-1919: ф. 193, оп. 3, спр. 485;
1920: ф. 193, оп. 3, спр. 481
7. Інформація відсутня
8. Смерть:
1872, 1881, 1884, 1886-1887, 1896-1898:  ф. 193, оп. 3, спр. 78
1899-1901: ф. 193, оп. 3, спр. 486;
1902-1904: ф. 193, оп. 3, спр. 487;
1905-1908: ф. 193, оп. 3, спр. 488;
1909-1912: ф. 193, оп. 3, спр. 489;
1913-1916: ф. 193, оп. 3, спр. 490;
1917-1920: ф. 193, оп. 3, спр. 491
9. Інформація відсутня
10. Інформація відсутня
 
3. Лазарівська церква, м. Катеринослав
4. Інформація відсутня
5. Народження: 
1872, 1881, 1884, 1886-1887, 1889: ф. 193, оп. 3, спр. 87;
1891-1893, 1895-1896, 1898-1899: ф. 193, оп. 3, спр. 90;
1900-1904: ф. 193, оп. 3, спр. 452;
1905-1909: ф. 193, оп. 3, спр. 453;
1910-1914: ф. 193, оп. 3, спр. 454;
1915-1920: ф. 193, оп. 3, спр. 455
6. Шлюб: 
1872, 1881-1882, 1886-1887, 1889: ф. 193, оп. 3, спр. 88;
1891-1893, 1895-1897, 1899, ф. 193, оп. 3, спр. 91;
1900-1908: ф. 193, оп. 3, спр. 456;
1909-1920: ф. 193, оп. 3, спр. 457
7. Інформація відсутня
8. Смерть: 
1872, 1876, 1884, 1886-1887, 1889: ф. 193, оп. 3, спр. 89;
1891-1893, 1895-1899: ф. 193, оп. 3, спр. 92;
1900-1903: ф. 193, оп. 3, спр. 458;
1904-1908: ф. 193, оп. 3, спр. 459;
1909-1914: ф. 193, оп. 3, спр. 460;
1915-1920: ф. 193, оп. 3, спр. 461
9. Інформація відсутня
10. Інформація відсутня
 
3. Миколаївська церква при виправному відділенні, м. Катеринослав
4. Інформація відсутня
5. Народження:  
1881, 1884, 1886: ф. 193, оп. 3, спр. 80;
1897: ф. 193, оп. 3, спр. 83
6. Шлюб:
1873, 1881-1882, 1885-1887, 1892-1899: ф. 193, оп. 3, спр. 435
7. Інформація відсутня
8. Інформація відсутня
9. Інформація відсутня
10. Інформація відсутня
 
3. Миколаївська  церква при Брянському заводі, м.  Катеринослав
4. Інформація відсутня
5. Народження:
1892, 1895-1897, 1912, 1914-1918: ф. 193, оп. 3, спр. 598;
1919: ф. 193, оп. 3, спр. 598, 601;
1920: ф. 193, оп. 3, спр. 601
6. Шлюб: 
1915-1918: ф. 193, оп. 3, спр. 599;
1919: ф. 193, оп. 3, спр. 599, 601;
1920: ф. 193, оп. 3, спр. 601
7. Інформація відсутня
8. Смерть: 
1915-1918: ф. 193, оп. 3, спр. 600;
1919: ф. 193, оп. 3, спр. 600, 601;
1920: ф. 193, оп. 3, спр. 601
9. Інформація відсутня
10. Інформація відсутня
 
3. Олександро – Невська церква, м. Катеринослав
4. Інформація відсутня
5. Народження: 
1910-1913: ф. 193, оп. 3, спр. 425;
1914-1915: ф. 193, оп. 3, спр. 426;
1916: ф. 193, оп. 3, спр. 427;
1917-1920: ф. 193, оп. 3, спр. 428
6. Шлюб: 
1910-1914: ф. 193, оп. 3, спр. 429;
1915-1920: ф. 193, оп. 3, спр. 430
7. Інформація відсутня
8. Смерть: 
1910-1920: ф. 193, оп. 3, спр. 431
9. Інформація відсутня
10. Інформація відсутня
 
3. Покровська церква, м. Катеринослав
4. Інформація відсутня
5. Народження: 
1881, 1884: ф. 193, оп. 3, спр. 94;
1886-1887: ф. 193, оп. 3, спр. 95;
1891: ф. 193, оп. 3, спр. 98;
1892: ф. 193, оп. 3, спр. 99;
1893: ф. 193, оп. 3, спр. 101;
1894: ф. 193, оп. 3, спр. 102;
1895: ф. 193, оп. 3, спр. 103;
1896: ф. 193, оп. 3, спр. 106;
1897: ф. 193, оп. 3, спр.107;
1898: ф. 193, оп. 3, спр. 108
1899: ф. 193, оп. 3, спр.108, 493, 493а;
1900: ф. 193, оп. 3, спр. 493;
1901-1902: ф. 193, оп. 3, спр. 494;
1903-1904: ф. 193, оп. 3, спр. 495;
1905: ф. 193, оп. 3, спр. 496;
1906: ф. 193, оп. 3, спр. 497;
1907: ф. 193, оп. 3, спр. 498;
1908: ф. 193, оп. 3, спр. 499;
1909: ф. 193, оп. 3, спр. 500;
1910: ф. 193, оп. 3, спр. 501;
1911: ф. 193, оп. 3, спр. 502;
1912: ф. 193, оп. 3, спр. 503;
1913: ф. 193, оп. 3, спр. 504;
1914: ф. 193, оп. 3, спр. 505;
1915: ф. 193, оп. 3, спр. 506;
1916-1917: ф. 193, оп. 3, спр. 507;
1918-1920: ф. 193, оп. 3, спр. 508
6. Шлюб: 
1881, 1884, 1886-1887: ф. 193, оп. 3, спр. 96;
1891-1895: ф. 193, оп. 3, спр. 104;
1896-1898: ф. 193, оп. 3, спр. 109;
1899: ф. 193, оп. 3, спр. 109, 493а;
1901-1902: ф. 193, оп. 3, спр. 509;
1903-1906: ф. 193, оп. 3, спр. 510;
1907-1909: ф. 193, оп. 3, спр. 511;
1910: ф. 193, оп. 3, спр. 512;
1911-1912: ф. 193, оп. 3, спр. 513;
1913-1914: ф. 193, оп. 3, спр. 514;
1915-1916: ф. 193, оп. 3, спр. 515;
1917-1920: ф. 193, оп. 3, спр. 516
7. Інформація відсутня
8. Смерть:
1881, 1884, 1886-1887: ф. 193, оп. 3, спр. 97;
1891-1892: ф. 193, оп. 3, спр. 100;
1893-1895: ф. 193, оп. 3, спр. 105;
1896-1898: ф. 193, оп. 3, спр. 110;
1899: ф. 193, оп. 3, спр. 110, 493а;
1900-1902: ф. 193, оп. 3, спр. 517;
1903-1905: ф. 193, оп. 3, спр. 518;
1906-1908: ф. 193, оп. 3, спр. 519;
1909-1911: ф. 193, оп. 3, спр. 520;
1912-1915: ф. 193, оп. 3, спр. 521;
1916-1920: ф. 193, оп. 3, спр. 522
9. Інформація відсутня
10. Інформація відсутня
 
3. Похідна Свято-Володимирська церква Катерининської залізниці,
  м.  Катеринослав
4. Інформація відсутня
5. Народження:
1898-1899: ф. 193, оп. 3, спр. 83
1900, 1902-1903: ф. 193, оп. 3, спр. 637
6. Інформація відсутня
7. Інформація відсутня
8. Інформація відсутня
9. Інформація відсутня
10. Інформація відсутня
 
3. Преображенський Кафедральний Собор, м. Катеринослав
4. Інформація відсутня
5. Народження:
1889, 1891, 1894-1896:  ф. 193, оп. 3, спр. 111;
1897-1902: ф. 193, оп. 3, спр. 436;
1903-1907: ф. 193, оп. 3, спр. 437;
1908-1912: ф. 193, оп. 3, спр. 438;
1913-1920: ф. 193, оп. 3, спр. 439
6. Шлюб: 
1889, 1891, 1894-1897: ф. 193, оп. 3, спр. 112;
1900: ф. 193, оп. 3, спр. 436;
1901-1908: ф. 193, оп. 3, спр. 440;
1909-1919: ф. 193, оп. 3, спр. 441
7. Інформація відсутня
8. Смерть:
1889, 1891, 1894-1898, 1900:  ф. 193, оп. 3, спр. 113;
1901-1908: ф. 193, оп. 3, спр. 442;
1909-1920: ф. 193, оп. 3, спр. 443
9. Інформація відсутня
10. Інформація відсутня
 
3. Свято-Олексіївська церква приписана до Покровської церкви, м.  Катеринослав
4. Інформація відсутня
5. Народження:
1893, 1906, 1918-1920: ф. 193, оп. 3, спр. 605
6. Шлюб: 
1919-1920: ф. 193, оп. 3, спр. 606
7. Інформація відсутня
8. Смерть: 
1918-1920: ф. 193, оп. 3, спр. 607
9. Інформація відсутня
10. Інформація відсутня
 
3. Свято-Троїцька церква, м. Катеринослав
4. Інформація відсутня
5. Народження: 
1884-1886: ф. 193, оп. 3, спр. 115;
1889: ф. 193, оп. 3, спр. 115, 404;
1890-1891: ф. 193, оп. 3, спр. 404;
1892-1894: ф. 193, оп. 3, спр. 117, 404;              
1895-1896: ф. 193, оп. 3, спр. 119, 404;
1897-1899: ф. 193, оп. 3, спр. 120, 404;
1900-1902: ф. 193, оп. 3, спр. 404;
1903: ф. 193, оп. 3, спр. 405;
1904: ф. 193, оп. 3, спр. 405, 406;
1905: ф. 193, оп. 3, спр. 406;
1906-1907: ф. 193, оп. 3, спр. 406;
1908-1909: ф. 193, оп. 3, спр. 407;
1910: ф. 193, оп. 3, спр. 407, 408;
1911-1913: ф. 193, оп. 3, спр. 408;
1914: ф. 193, оп. 3, спр. 408, 409;
1915-1920: ф. 193, оп. 3, спр. 409
6. Шлюб: 
1884-1886, 1889, 1892-1899: ф. 193, оп. 3, спр. 116;
1900-1905: ф. 193, оп. 3, спр. 410;
1906-1912: ф. 193, оп. 3, спр. 411;
1913-1920: ф. 193, оп. 3, спр. 412
7. Інформація відсутня
8. Смерть:
1884-1886: ф. 193, оп. 3, спр. 114;
1889: ф. 193, оп. 3, спр. 116;
1892-1894: ф. 193, оп. 3, спр.118;
1895-1899: ф. 193, оп. 3, спр. 121;
1900-1905: ф. 193, оп. 3, спр. 413;
1906-1912: ф. 193, оп. 3, спр. 414;
1913-1920: ф. 193, оп. 3, спр. 415
9. Інформація відсутня
10. Інформація відсутня
 
3. Тихвинський жіночий монастир, м. Катеринослав
4. Інформація відсутня
5. Народження:
1881: ф. 193, оп. 3, спр. 93; 
1885: ф. 193, оп. 3, спр. 636;
1886: ф. 193, оп. 3, спр. 93, 636;
1887: ф. 193, оп. 3, спр. 93, 636;
1888: ф. 193, оп. 3, спр. 636;
1889: ф. 193, оп. 3, спр. 93, 636;
1890: ф. 193, оп. 3, спр. 636;
1891: ф. 193, оп. 3, спр. 636;
1892: ф. 193, оп. 3, спр. 93, 636;
1893: ф. 193, оп. 3, спр. 93, 636;
1894: ф. 193, оп. 3, спр. 636;
1895: ф. 193, оп. 3, спр. 93, 636;
1896: ф. 193, оп. 3, спр. 93, 636;
1897: ф. 193, оп. 3, спр. 93, 636;
1898: ф. 193, оп. 3, спр. 93, 636;
1899: ф. 193, оп. 3, спр. 93, 636;
1900: ф. 193, оп. 3, спр. 636, 637;
1901-1903: ф. 193, оп. 3, спр. 637, 638;
1904: ф. 193, оп. 3, спр. 638, 639;
1905-1908: ф. 193, оп. 3, спр. 639, 640;
1909-1914: ф. 193, оп. 3, спр. 640, 641;
1915-1920: ф. 193, оп. 3, спр. 641
6. Інформація відсутня  
7. Інформація відсутня
8. Смерть:
1887: ф. 193, оп. 3, спр. 93;
1900-1907, 1909-1919: ф. 193, оп. 3, спр. 641а
9. Інформація відсутня
10. Інформація відсутня
 
3. Успенська церква, м. Катеринослав
4. Інформація відсутня
5. Народження: 
1872, 1876, 1881, 1884: ф. 193, оп. 3, спр. 145;
1886, 1889, 1891-1893: ф. 193, оп. 3, спр. 148;
1894-1897: ф. 193, оп. 3, спр. 149;
1899-1903: ф. 193, оп. 3, спр. 586;
1904-1908: ф. 193, оп. 3, спр. 587;
1909-1912: ф. 193, оп. 3, спр. 588;
1913-1919: ф. 193, оп. 3, спр. 589
6. Шлюб:  
1872, 1876, 1881, 1884, 1886, 1889, 1891-1896: ф. 193, оп. 3, спр. 146;
1897, 1899, 1900-1906: ф. 193, оп. 3, спр. 590;
1907: ф. 193, оп. 3, спр. 587, 590;
1908: ф. 193, оп. 3, спр. 483;
1909-1919: ф. 193, оп. 3, спр. 591
7. Інформація відсутня
8. Смерть: 
1872, 1876, 1881, 1884, 1886, 1889: ф. 193, оп. 3, спр. 147;
1891-1897, 1899-1901: ф. 193, оп. 3, спр. 592;
1902-1911: ф. 193, оп. 3, спр. 593;
1912-1920: ф. 193, оп. 3, спр. 594
9. Інформація відсутня
10. Інформація відсутня
 
3. Хрестовоздвиженська  церква 133 піхотного Сімферопольського полку,
 м. Катеринослав
4. Інформація відсутня
5. Народження: 
1865-1868: ф. 193, оп. 3, спр. 86;
1869-1870: ф. 193, оп. 3, спр. 86, 444;
1871-1872, 1874-1886, 1888-1892: ф. 193, оп. 3, спр. 86;
1893: ф. 193, оп. 3, спр. 86, 445;
1894-1904: ф. 193, оп. 3, спр. 445;
1905-1912: ф. 193, оп. 3, спр. 446;
1913-1914: ф. 193, оп. 3, спр. 447
6. Шлюб:
1865-1872, 1874-1886, 1888-1908: ф. 193, оп. 3, спр. 444;
1909-1914: ф. 193, оп. 3, спр. 448
7. Інформація відсутня
8. Смерть: 
1865-1872, 1874-1877, 1879-1885, 1888: ф. 193, оп. 3, спр. 85;
1889-1904: ф. 193, оп. 3, спр. 449;
1905-1914: ф. 193, оп. 3, спр. 450;
1914-1915: ф. 193, оп. 3, спр. 451
9. Інформація відсутня
10. Інформація відсутня
 
3. Церква Знамення Пресвятої Богородиці 134 піхотного Феодосійського полку,  
м. Катеринослав
4. Інформація відсутня
5. Народження: 
1889: ф. 193, оп. 3, спр. 447;
1911-1912: ф. 193, оп. 3, спр. 446;
1913-1915, 1918: ф. 193, оп. 3, спр, 447
6. Шлюб: 
1911-1915, 1918: ф. 193, оп. 3, спр. 448
7. Інформація відсутня
8. Смерть: 
1911-1914: ф. 193, оп. 3, спр. 450;
1916: ф. 193, оп. 3, спр. 451
9. Інформація відсутня
10. Інформація відсутня
 
3.  Церква  135 піхотного Керч - Єнікольського полку, м.  Катеринослав
4. Інформація відсутня
5. Народження: 
1914-1915: ф. 193, оп. 3, спр. 447
6.  Інформація відсутня
7. Інформація відсутня
8. Смерть: 
1914-1916: ф. 193, оп. 3, спр. 451
9. Інформація відсутня
10. Інформація відсутня
 
3.  Церква 228 запасного піхотного батальону, м.  Катеринослав
4. Інформація відсутня
5. Інформація відсутня
6. Шлюб: 
1915-1919: ф. 193, оп. 3, спр. 448
7. Інформація відсутня
8. Смерть: 
1915-1919: ф. 193, оп. 3, спр. 451
9. Інформація відсутня
10. Інформація відсутня
 
3. Катеринославська старообрядна община при храмі Святої Троїці, м.  Катеринослав
4. Інформація відсутня
5. Народження:
1907-1921: ф. 193, оп. 3, спр. 523
6. Шлюб: 
1907-1921: ф. 193, оп. 3, спр. 524
7. Інформація відсутня
8. Смерть: 
1907-1920: ф. 193, оп. 3, спр. 525
9. Інформація відсутня
10. Інформація відсутня
 
3.  Катеринославська духовна консисторія, м.  Катеринослав
4. Інформація відсутня
5. Народження:
1882, 1892, 1896-1898, 1905, 1909-1910, 1914-1920: ф. 193, оп. 3, спр. 447
6. Інформація відсутня
7. Інформація відсутня
8. Інформація відсутня
9. Інформація відсутня
10. Інформація відсутня
 
3. Катеринославська община християн-євангелістів, м.  Катеринослав
4. Інформація відсутня
5. Народження:
1906-1919: ф. 193, оп. 3, спр. 602
6. Шлюб: 
1911, 1913-1915, 1917-1919: ф. 193, оп. 3, спр. 603
7. Інформація відсутня
8. Смерть: 
1911-1912, 1914-1915, 1917-1919: ф. 193, оп. 3, спр. 604
9. Інформація відсутня
10. Інформація відсутня
 
3.  Іллінська церква, с. Китайгородка  Катеринославського повіту Томаківської волості
4. Інформація відсутня
5. Народження:
1918-1920: ф. 193, оп. 3, спр. 841
6. Шлюб: 
1918-1920: ф. 193, оп. 3, спр. 841
7. Інформація відсутня
8. Смерть: 
1918-1920: ф. 193, оп. 3, спр. 841
9. Інформація відсутня
10. Інформація відсутня
 
 
3. Свято-Духівська церква, с. Краснопілля Катеринославського повіту  Краснопільської волості
4. Інформація відсутня
5. Народження: 
1876: ф. 193, оп. 1, спр. 223;
1907, 1910: ф. 193, оп. 1, спр. 651
6. Шлюб: 
1876: ф. 193, оп. 1, спр. 223;
1907, 1910: ф. 193, оп. 1, спр. 651
7. Інформація відсутня
8. Смерть: 
1876: ф. 193, оп. 1, спр. 223;
1907, 1910: ф. 193, оп. 1, спр. 651
9. Інформація відсутня
10. Інформація відсутня
 
3. Благовіщенська церква, с. Криничувате  Катеринославського  повіту Криничуватської волості
4. с. Благовіщенка
5. Народження:
1876-1879: ф. 193, оп. 1, спр. 98;
1880-1882: ф. 193, оп. 1, спр. 99;
1883-1886: ф. 193, оп. 3, спр. 182;
1887-1888: ф. 193, оп. 3, спр. 183;
1889: ф. 193, оп. 3, спр. 184;
1890: ф. 193, оп. 3, спр. 183;
1891-1892: ф. 193, оп. 3, спр.  185;
1893-1894: ф. 193, оп. 3, спр. 186;
1895: ф. 193, оп. 3, спр. 187;
1896-1897: ф. 193, оп. 3, спр. 188;
1898-1900: ф. 193, оп. 3, спр. 189;
1901-1903: ф. 193, оп. 3, спр. 849;
1904-1905: ф. 193, оп. 3, спр. 855;
1906-1907: ф. 193, оп. 3, спр. 859;
1908-1909: ф. 193, оп. 3, спр. 864;
1910: ф. 193, оп. 3, спр. 869;
1911: ф. 193, оп. 3, спр. 870 ;
1912-1913: ф. 193, оп. 3, спр. 873;
1914-1915: ф. 193, оп. 3, спр. 877;
1916: ф. 193, оп. 3, спр. 880;
1917-1918: ф. 193, оп. 3, спр. 883;
1919-1923: ф. 193, оп. 3, спр. 884
6. Шлюб: 
1876-1879: ф. 193, оп. 1, спр. 98;
1880-1882: ф. 193, оп. 1, спр. 99;
1883-1886: ф. 193, оп. 3, спр. 182;
1887-1888: ф. 193, оп. 3, спр. 183;
1889: ф. 193, оп. 3, спр. 184;
1891-1892: ф. 193, оп. 3, спр.  185;
1893-1894: ф. 193, оп. 3, спр. 186;
1895: ф. 193, оп. 3, спр. 187;
1896-1897: ф. 193, оп. 3, спр. 188;
1898-1900: ф. 193, оп. 3, спр. 189;
1901-1903: ф. 193, оп. 3, спр. 849;
1904-1905: ф. 193, оп. 3, спр. 855;
1906-1907: ф. 193, оп. 3, спр. 859;
1908-1909: ф. 193, оп. 3, спр. 864;
1910: ф. 193, оп. 3, спр. 869;
1911: ф. 193, оп. 3, спр. 870 ;
1912-1913: ф. 193, оп. 3, спр. 873;
1914-1915: ф. 193, оп. 3, спр. 877;
1916: ф. 193, оп. 3, спр. 880;
1917-1918: ф. 193, оп. 3, спр. 883;
1919-1921: ф. 193, оп. 3, спр. 884
7. Інформація відсутня
8. Смерть:
1876-1879: ф. 193, оп. 1, спр. 98;
1880-1882: ф. 193, оп. 1, спр. 99;
1883-1886: ф. 193, оп. 3, спр. 182;
1887-1888: ф. 193, оп. 3, спр. 183;
1889: ф. 193, оп. 3, спр. 184;
1890: ф. 193, оп. 3, спр. 183;
1891-1892: ф. 193, оп. 3, спр.  185;
1893-1894: ф. 193, оп. 3, спр. 186;
1895: ф. 193, оп. 3, спр. 187;
1896-1897: ф. 193, оп. 3, спр. 188;
1898-1900: ф. 193, оп. 3, спр. 189;
1901-1903: ф. 193, оп. 3, спр. 849;
1904-1905: ф. 193, оп. 3, спр. 855;
1906-1907: ф. 193, оп. 3, спр. 859;
1908-1909: ф. 193, оп. 3, спр. 864;
1910: ф. 193, оп. 3, спр. 869;
1911: ф. 193, оп. 3, спр. 870 ;
1912-1913: ф. 193, оп. 3, спр. 873;
1914: ф. 193, оп. 3, спр. 874, 877;
1915: ф. 193, оп. 3, спр. 877;
1916: ф. 193, оп. 3, спр. 880;
1917-1918: ф. 193, оп. 3, спр. 883;
1919-1921: ф. 193, оп. 3, спр. 884
9. Інформація відсутня
10. Інформація відсутня
 
3. Хрестовоздвиженська церква, с. Лапина Катеринославського повіту Нікопольської волості
4. Інформація відсутня
5. Народження:
1895-1898: ф. 193, оп. 3, спр. 190;
1899-1903: ф. 193, оп. 3, спр. 658;
1904-1907: ф. 193, оп. 3, спр. 666;
1908-1911: ф. 193, оп. 3, спр. 680;
1912-1914: ф. 193, оп. 3, спр. 690;
1915-1919: ф. 193, оп. 3, спр. 698;
1920: ф. 193, оп. 3, спр. 690
6. Шлюб: 
1895-1898: ф. 193. оп. 3, спр. 190;
1899-1903: ф. 193, оп. 3, спр. 658;
1904-1907: ф. 193, оп. 3, спр. 666;
1908-1911: ф. 193, оп. 3, спр. 680;
1912-1914: ф. 193, оп. 3, спр. 690;
1915-1919: ф. 193, оп. 3, спр. 698;
1920: ф. 193, оп. 3, спр. 690
7. Інформація відсутня
8. Смерть: 
1895-1898: ф. 193, оп. 3. спр. 190;
1899-1903: ф. 193, оп. 3, спр. 658;
1904-1907: ф. 193, оп. 3, спр. 666;
1908-1911: ф. 193, оп. 3, спр. 680;
1912-1914: ф. 193, оп. 3, спр. 690;
1915-1919: ф. 193, оп. 3, спр. 698;
1920: ф. 193, оп. 3, спр. 690
9. Інформація відсутня
10. Інформація відсутня
 
3. Миколаївська церква, с. Лоцманська Кам’янка Катеринославського повіту Лоцмансько-Кам’янської волості
4. Інформація відсутня
5. Народження:
1791, 1794-1795, 1797-1802, 1804, 1806-1817, 1819: ф. 193, оп. 3, спр. 243 а;
1820-1830: ф. 193, оп. 3, спр. 243 б;
1881: ф. 193, оп. 3, спр. 243
6. Шлюб: 
1791, 1794-1795, 1797-1802, 1804, 1806-1817, 1819: ф. 193, оп. 3, спр. 243 а;
1820-1830: ф. 193, оп. 3, спр. 243 б;
1881: ф. 193, оп. 3, спр. 243
7. Інформація відсутня
8. Смерть:
1791, 1794-1795, 1797-1802, 1804, 1806-1817, 1819: ф. 193, оп. 3, спр. 243 а;
1820-1830: ф. 193, оп. 3, спр. 243 б;
1881: ф. 193, оп. 3, спр. 243
9. Інформація відсутня
10. Інформація відсутня
 
3. Костянтино-Оленівська  церква, с. Лошкарівка Катеринославського повіту Лошкарівської волості
4. сс. Любимівка, Мар’янодарівка, Шишківка
5. Народження:
1892: ф. 193, оп. 3, спр. 758;
1902: ф. 193, оп. 3, спр. 759
6. Шлюб: 
1891: ф. 193, оп. 3, спр. 758;
1901-1902: ф. 193, оп. 3, спр. 760;
1920: ф. 193, оп. 3, спр. 759
7. Інформація відсутня
8. Смерть: 
1891: ф. 193, оп. 3, спр. 758;
1902: ф. 193, оп. 3, спр. 760
9. Інформація відсутня
10. Інформація відсутня
 
3. Покровська церква, с. Миколаївка  Катеринославського повіту Романківської волості
4. с. Василівка (сс. Попова Балка, Сухачівські хутори Діївської волості, с. Новостепанівка Сурсько-Михайлівської волості)
5. Народження: 
1878-1879: ф. 193, оп. 1, спр. 211;
1880, 1883: ф. 193, оп. 1, спр. 212;
1884-1885: ф. 193, оп. 3, спр. 169;
1886: ф. 193, оп. 1, спр. 212;
1887, 1889-1890: ф. 193, оп. 3, спр. 169;
1891-1894: ф. 193, оп. 3, спр. 170;
1895: ф. 193, оп. 3, спр. 171;
1896-1897: ф. 193, оп. 3, спр. 173;
1898: ф. 193, оп. 3, спр. 172;
1900: ф. 193, оп. 3, спр. 173;
1902-1903, 1906: ф. 193, оп. 3, спр. 319;
1907: ф. 193, оп. 3, спр. 321, 323;
1908-1909: ф. 193, оп. 3, спр. 322;
1910: ф. 193, оп. 3, спр. 323, 325;
1911: ф. 193, оп. 3, спр. 323, 326;
1912-1913: ф. 193, оп. 3, спр. 327;
1915-1916: ф. 193, оп. 3, спр. 326;
1917: ф. 193, оп. 3, спр. 327;
1919-1920: ф. 193, оп. 3, спр. 327
6. Шлюб: 
1878-1879: ф. 193, оп. 1, спр. 211;
1880, 1883: ф. 193, оп. 1, спр. 212;
1884-1885: ф. 193, оп. 3, спр. 169;
1886: ф. 193, оп. 1, спр. 212;
1887, 1889-1890: ф. 193, оп. 3, спр. 169;
1891-1894: ф. 193, оп. 3, спр. 170;
1895: ф. 193, оп. 3, спр.171;
1896-1897: ф. 193, оп. 3, спр. 173;
1898: ф. 193, оп. 3, спр. 172;
1900: ф. 193, оп. 3, спр. 173;
1902-1903, 1906: ф. 193, оп. 3, спр. 319;
1907: ф. 193, оп. 3, спр. 321, 323;
1908-1909: ф. 193, оп. 3, спр. 322;
1910: ф. 193, оп. 3, спр. 323, 325;
1911: ф. 193, оп. 3, спр. 323, 326;
1912-1913: ф. 193, оп. 3, спр. 327;
1915: ф. 193, оп. 3, спр. 326;
1916: ф. 193, оп. 3, спр. 326;
1917: ф. 193, оп. 3, спр. 327;
1920: ф. 193, оп. 3, спр. 327
7. Інформація відсутня
8. Смерть:
1878-1879: ф. 193, оп. 1, спр. 211;
1880, 1883: ф. 193, оп. 1, спр. 212;
1884-1885: ф. 193, оп. 3, спр. 169;
1886: ф. 193, оп. 1, спр. 212;
1887, 1889: ф. 193, оп. 3, спр. 169;
1891-1894; ф. 193, оп. 3, спр. 170;
1895: ф. 193, оп. 3, спр. 171;
1896-1897: ф. 193, оп. 3, спр. 173;
1898: ф. 193, оп. 3, спр. 172;
1900: ф. 193, оп. 3, спр. 173;
1902-1903, 1906: ф. 193, оп. 3, спр. 319;
1907: ф. 193, оп. 3, спр. 321, 323;
1908-1909: ф. 193, оп. 3, спр. 322;
1910: ф. 193, оп. 3, спр. 323, 325;
1911: ф. 193, оп. 3, спр. 326;
1912-1913: ф. 193, оп. 3, спр. 327;
1915: ф. 193, оп. 3, спр. 326;
1916: ф. 193, оп. 3, спр. 326;
1917: ф. 193, оп. 3, спр. 327;
1919-1920: ф. 193, оп. 3, спр. 327
9. Інформація відсутня
10. Інформація відсутня
 
3. Вознесенська церква, с. Миколаївка Катеринославського повіту Романківської волості
4. с. Василівка (сс. Попова Балка, Сухачівські хутори Діївської волості, 
с. Новостепанівка Сурсько-Михайлівської волості)
5. Народження:
1915-1921: ф. 193, оп. 3, спр. 324;
6. Шлюб: 
1916- 1920: ф. 193, оп. 3, спр. 324;
7. Інформація відсутня
8. Смерть: 
1916-1921: ф. 193, оп. 3, спр. 324;
9. Інформація відсутня
10. Інформація відсутня
 
3. Стретенська церква, с. Михайлівка  Катеринославського повіту Михайлівської волості
4. с. Гарбузівка
5. Народження: 
1868-1871: ф. 193, оп. 1, спр. 225;
1872: ф. 193, оп. 1, спр. 226;
1873: ф. 193, оп. 1, спр. 227;
1874-1876: ф. 193, оп. 1, спр. 228;
1877: ф. 193, оп. 1, спр. 229;
1878: ф. 193, оп. 1, спр. 230;
1879: ф. 193, оп. 1, спр. 231;
1885-1886: ф. 193, оп. 3, спр. 191;
1888: ф. 193, оп. 3, спр. 192;
1889-1891: ф. 193, оп. 3, спр. 193;
1892-1894: ф. 193, оп. 3, спр. 194;
1895-1897: ф. 193, оп. 3, спр. 195;
1898-1899: ф. 193, оп. 3, спр. 196;
1900: ф. 193, оп. 3, спр. 196, 764;
1901-1902: ф. 193, оп. 3, спр. 769
1903-1905: ф. 193, оп. 3, спр. 778
1906-1907: ф. 193, оп. 3, спр. 790
1908: ф. 193, оп. 3, спр. 799
1909: ф. 193, оп. 3, спр. 804
1910: ф. 193, оп. 3, спр. 809
1911: ф. 193, оп. 3, спр. 813
1919-1920: ф. 193, оп. 3, спр. 842     
6. Шлюб: 
1868-1871: ф. 193, оп. 1, спр. 225;
1872: ф. 193, оп. 1, спр. 226;
1873: ф. 193, оп. 1, спр. 227;
1874-1876: ф. 193, оп. 1, спр. 228;
1877: ф. 193, оп. 1, спр. 229;
1878: ф. 193, оп. 1, спр. 230;
1879: ф. 193, оп. 1, спр. 231;
1885-1886: ф. 193, оп. 3, спр. 191;
1888: ф. 193, оп. 3, спр. 192;
1889-1891: ф. 193, оп. 3, спр. 193;
1892-1894: ф. 193, оп. 3, спр. 194;
1895-1897: ф. 193, оп. 3, спр. 195;
1898-1900: ф. 193, оп. 3, спр. 196;
1901-1902: ф. 193, оп. 3, спр. 769;
1903-1905: ф. 193, оп. 3, спр. 778;
1907: ф. 193, оп. 3, спр. 790;
1909: ф. 193, оп. 3, спр. 804;
1910: ф. 193, оп. 3, спр. 809;
1911: ф. 193, оп. 3, спр. 813;
1919-1920: ф. 193, оп. 3, спр. 842 
7. Інформація відсутня
8. Смерть: 
1868-1871: ф. 193, оп. 1, спр. 225;
1872: ф. 193, оп. 1, спр. 226;
1873: ф. 193, оп. 1, спр. 227;
1874-1876: ф. 193, оп. 1, спр. 228;
1877: ф. 193, оп. 1, спр. 229;
1878: ф. 193, оп. 1, спр. 230;
1879: ф. 193, оп. 1, спр. 231;
1885-1886: ф. 193, оп. 3, спр. 191;
1888: ф. 193, оп. 3, спр. 192;
1889-1891: ф. 193, оп. 3, спр. 193;
1892-1894: ф. 193, оп. 3, спр. 194;
1895-1897: ф. 193, оп. 3, спр. 195;
1898-1900: ф. 193, оп. 3, спр. 196;
1901-1902: ф. 193, оп. 3, спр. 769;
1903-1905: ф. 193, оп. 3, спр. 778;
1906: ф. 193, оп. 3, спр. 790;
1909: ф. 193, оп. 3, спр. 804;
1910: ф. 193, оп. 3, спр. 809;
1919-1920: ф. 193, оп. 3, спр. 842 
9. Інформація відсутня
10. Інформація відсутня
 
3. Миколаївська церква, с-ще Надеждине Катеринославського повіту  Діївської волості
4. Інформація відсутня
5. Народження:
1914, 1917-1920: ф. 193, оп. 3, спр. 652
6. Шлюб: 
1918-1919: ф. 193, оп. 3, спр. 653
7. Інформація відсутня
8. Смерть: 
1918-1919: ф. 193, оп. 3, спр. 654
9. Інформація відсутня
10. Інформація відсутня
 
3. Церква Св. муч. Віри, Надії, Любові і мат. Софії, с. Настасівка Катеринославського повіту Настасівської волості
4. с. Весело-Федорівка
5. Народження:
1886-1887: ф. 193, оп. 3, спр. 36;
1888-1890: ф. 193, оп. 3, спр. 37;
1891-1892: ф. 193, оп. 3, спр. 38;
1893-1894: ф. 193, оп. 3, спр. 39;
1895-1896: ф. 193, оп. 3, спр. 40;
1897-1898: ф. 193, оп. 3, спр. 41;
1899-1900: ф. 193, оп. 3, спр. 42;
1901-1902: ф. 193, оп. 3, спр. 767;
1903-1904: ф. 193, оп. 3, спр. 776;
1905-1906: ф. 193, оп. 3, спр. 784;
1907-1908: ф. 193, оп. 3, спр. 793;
1909-1910: ф. 193, оп. 3, спр. 801;
1911-1913: ф. 193, оп. 3, спр. 811;
1914-1917: ф. 193, оп. 3, спр. 824;
1918: ф. 193, оп. 3, спр. 840
6. Шлюб:
1887: ф. 193, оп. 3, спр. 36;
1888-1890: ф. 193, оп. 3, спр. 37;
1891-1892: ф. 193, оп. 3, спр. 38;
1893-1894: ф. 193, оп. 3, спр. 39;
1895-1896: ф. 193, оп. 3, спр. 40;
1897-1898: ф. 193, оп. 3, спр. 41;
1899-1900: ф. 193, оп. 3, спр. 42;
1901-1902: ф. 193, оп. 3, спр. 767;
1903-1904: ф. 193, оп. 3, спр. 776;
1905-1906: ф. 193, оп. 3, спр. 784;
1907-1908: ф. 193, оп. 3, спр. 793;
1909-1910: ф. 193, оп. 3, спр. 801;
1911-1913: ф. 193, оп. 3, спр. 811;
1914-1917: ф. 193, оп. 3, спр. 824;
1918: ф. 193, оп. 3, спр. 840
7. Інформація відсутня
8. Смерть:
1886-1887: ф. 193, оп. 3, спр. 36;
1888-1890: ф. 193, оп. 3, спр. 37;
1891-1892: ф. 193, оп. 3, спр. 38;
1893-1894: ф. 193, оп. 3, спр. 39;
1895-1896: ф. 193, оп. 3, спр. 40;
1897-1898: ф. 193, оп. 3, спр. 41;
1899-1900: ф. 193, оп. 3, спр. 42;
1901-1902: ф. 193, оп. 3, спр. 767;
1903-1904: ф. 193, оп. 3, спр. 776;
1905-1906: ф. 193, оп. 3, спр. 784;
1907-1908: ф. 193, оп. 3, спр. 793;
1909-1910: ф. 193, оп. 3, спр. 801;
1911-1913: ф. 193, оп. 3, спр. 811;
1914-1917: ф. 193, оп. 3, спр. 824;
1918: ф. 193, оп. 3, спр. 840
9. Інформація відсутня
10. Інформація відсутня
 
3. Покровська церква, м. Нікополь Катеринославського повіту
4. Інформація відсутня
5. Народження: 
1865-1867: ф. 193, оп. 1, спр. 213;
1878: ф. 193, оп. 1, спр. 214;
1879: ф. 193, оп. 1, спр. 215;
1880: ф. 193, оп. 1, спр. 216;
1881: ф. 193, оп. 1, спр. 217;
1882: ф. 193, оп. 1, спр. 218;
1883: ф. 193, оп. 1, спр. 219;
1885: ф. 193, оп. 3, спр. 201;
1887: ф. 193, оп. 3, спр. 202;
1888: ф. 193, оп. 3, спр. 203;
1889: ф. 193, оп. 3, спр. 204;
1890: ф. 193, оп. 3, спр. 205;
1891: ф. 193, оп. 3, спр. 206;
1892: ф. 193, оп. 3, спр. 207;
1893: ф. 193, оп. 3, спр. 208;
1894: ф. 193, оп. 3, спр. 209;
1895: ф. 193, оп. 3, спр. 210;
1897: ф. 193, оп. 3, спр. 211;
1898: ф. 193, оп. 3, спр. 212;
1899: ф. 193, оп. 3, спр. 213;
1900: ф. 193, оп. 3, спр. 214;
1901: ф. 193, оп. 3, спр. 661;
1902: ф. 193, оп. 3, спр. 662;
1904: ф. 193, оп. 3, спр. 665;
1905: ф. 193, оп. 3, спр. 668;
1906: ф. 193, оп. 3, спр. 669;
1907: ф. 193, оп. 3, спр. 673;
1908: ф. 193, оп. 3, спр. 678;
1909: ф. 193, оп. 3, спр. 682;
1910: ф. 193, оп. 3, спр. 684;
1911: ф. 193, оп. 3, спр. 687;
1913: ф. 193, оп. 3, спр. 692;
1914: ф. 193, оп. 3, спр. 695;
1916: ф. 193, оп. 3, спр. 700;
1917: ф. 193, оп. 3, спр. 703;
1918: ф. 193, оп. 3, спр. 703, 705;
1919-1920: ф. 193, оп. 3, спр. 705, 707;
1921: ф. 193, оп. 3, спр. 705, 715;
1922-1924: ф. 193, оп. 3, спр. 715
6. Шлюб:
1865-1867: ф. 193, оп. 1, спр. 213;
1878: ф. 193, оп. 1, спр. 214;
1879: ф. 193, оп. 1, спр. 215;
1880: ф. 193, оп. 1, спр. 216;
1881: ф. 193, оп. 1, спр. 217;
1882: ф. 193, оп. 1, спр. 218;
1883: ф. 193, оп. 1, спр. 219;
1885: ф. 193, оп. 3, спр. 201;
1887: ф. 193, оп. 3, спр. 202;
1888: ф. 193, оп. 3, спр. 203;
1889: ф. 193, оп. 3, спр. 204;
1890: ф. 193, оп. 3, спр. 205;
1891: ф. 193, оп. 3, спр. 206;
1892: ф. 193, оп. 3, спр. 207;
1893: ф. 193, оп. 3, спр. 208;
1894: ф. 193, оп. 3, спр. 209;
1895: ф. 193, оп. 3, спр. 210;
1897: ф. 193, оп. 3, спр. 211;
1898: ф. 193, оп. 3, спр. 212;
1899: ф. 193, оп. 3, спр. 213;
1900: ф. 193, оп. 3, спр. 214;
1901: ф. 193, оп. 3, спр. 661;
1902: ф. 193, оп. 3, спр. 662;
1904: ф. 193, оп. 3, спр. 665;
1905: ф. 193, оп. 3, спр. 668;
1906: ф. 193, оп. 3, спр. 669;
1907: ф. 193, оп. 3, спр. 673;
1908: ф. 193, оп. 3, спр. 678;
1909: ф. 193, оп. 3, спр. 682;
1910: ф. 193, оп. 3, спр. 684;
1911: ф. 193, оп. 3, спр. 687;
1913: ф. 193, оп. 3, спр. 692;
1914: ф. 193, оп. 3, спр. 695;
1916: ф. 193, оп. 3, спр. 700;
1917: ф. 193, оп. 3, спр. 703;
1918: ф. 193, оп. 3, спр. 703, 705;
1919-1920: ф. 193, оп. 3, спр. 705, 707;
1921: ф. 193, оп. 3, спр. 705, 715;
1922-1924: ф. 193, оп. 3, спр. 715
7. Інформація відсутня
8. Смерть:
1865-1867: ф. 193, оп. 1, спр. 213;
1878: ф. 193, оп. 1, спр. 214;
1879: ф. 193, оп. 1, спр. 215;
1880: ф. 193, оп. 1, спр. 216;
1881: ф. 193, оп. 1, спр. 217;
1882: ф. 193, оп. 1, спр. 218;
1883: ф. 193, оп. 1, спр. 219;
1885: ф. 193, оп. 3, спр. 201;
1887: ф. 193, оп. 3, спр. 202;
1888: ф. 193, оп. 3, спр. 203;
1889: ф. 193, оп. 3, спр. 204;
1890: ф. 193, оп. 3, спр. 205;
1891: ф. 193, оп. 3, спр. 206;
1892: ф. 193, оп. 3, спр. 207;
1893: ф. 193, оп. 3, спр. 208;
1894: ф. 193, оп. 3, спр. 209;
1895: ф. 193, оп. 3, спр. 210;
1897: ф. 193, оп. 3, спр. 211;
1898: ф. 193, оп. 3, спр. 212;
1899: ф. 193, оп. 3, спр. 213;
1900: ф. 193, оп. 3, спр. 214;
1901: ф. 193, оп. 3, спр. 661;
1902: ф. 193, оп. 3, спр. 662;
1904: ф. 193, оп. 3, спр. 665;
1905: ф. 193, оп. 3, спр. 668;
1906: ф. 193, оп. 3, спр. 669;
1907: ф. 193, оп. 3, спр. 673;
1908: ф. 193, оп. 3, спр. 678;
1909: ф. 193, оп. 3, спр. 682;
1910: ф. 193, оп. 3, спр. 684;
1911: ф. 193, оп. 3, спр. 687;
1913: ф. 193, оп. 3, спр. 692;
1914: ф. 193, оп. 3, спр. 695;
1916: ф. 193, оп. 3, спр. 700;
1917: ф. 193, оп. 3, спр. 703;
1918: ф. 193, оп. 3, спр. 703, 705;
1919-1920: ф. 193, оп. 3, спр. 705, 707;
1921: ф. 193, оп. 3, спр. 705, 715;
1922-1924: ф. 193, оп. 3, спр. 715
9. Інформація відсутня
10. Інформація відсутня
 
3.  Преображенська церква, м.  Нікополь Катеринославського повіту
4. Інформація відсутня
5. Народження:
1908: ф. 193, оп. 3, спр. 677;
1909: ф. 193, оп. 3, спр. 681;
1910-1911: ф. 193, оп. 3, спр. 685;
1912-1913: ф. 193, оп. 3, спр. 691;
1914: ф. 193, оп. 3, спр. 694;
1915: ф. 193, оп. 3, спр. 697;
1916: ф. 193, оп. 3, спр. 701;
1917-1918: ф. 193, оп. 3, спр. 702;
1919: ф. 193, оп. 3, спр. 701, 706;
1920: ф. 193, оп. 3, спр. 701
6. Шлюб: 
1908: ф. 193, оп. 3, спр. 677;
1909: ф. 193, оп. 3, спр. 681;
1910-1911: ф. 193, оп. 3, спр. 685;
1912-1913: ф. 193, оп. 3, спр. 691;
1914: ф. 193, оп. 3, спр. 694;
1915: ф. 193, оп. 3, спр. 697;
1916: ф. 193, оп. 3, спр. 701;
1917-1918: ф. 193, оп. 3, спр. 702;
1919: ф. 193, оп. 3, спр. 706
7. Інформація відсутня
8. Смерть: 
1908: ф. 193, оп. 3, спр. 677;
1909: ф. 193, оп. 3, спр. 681;
1910-1911: ф. 193, оп. 3, спр. 685;
1912-1913: ф. 193, оп. 3, спр. 691;
1914: ф. 193, оп. 3, спр. 694;
1915: ф. 193, оп. 3, спр. 697;
1916: ф. 193, оп. 3, спр. 701;
1917-1918: ф. 193, оп. 3, спр. 702;
1919: ф. 193, оп. 3, спр. 706
9. Інформація відсутня
10. Інформація відсутня
 
3.  Старообрядна община, м. Нікополь Катеринославського повіту
4. Інформація відсутня
5. Народження:
1907-1920: ф. 193, оп. 3, спр. 674
6. Шлюб: 
1907-1920: ф. 193, оп. 3, спр. 675
7. Інформація відсутня
8. Смерть: 
1907-1920: ф. 193, оп. 3, спр. 676
9. Інформація відсутня
10. Інформація відсутня
 
3. Миколаївська церква, с. Нові Кодаки Катеринославського повіту Діївської  волості
4. Інформація відсутня
5. Народження:  
1875-1887: ф. 193, оп. 3, спр. 222;  
1888-1892: ф. 193, оп. 3, спр. 650;
1893-1895: ф. 193, оп. 3, спр. 226;
1896-1898: ф. 193, оп. 3, спр.227
1899-1901: ф. 193, оп. 3, спр. 556;
1902-1903: ф. 193, оп. 3, спр. 557;
1904-1905: ф. 193, оп. 3, спр. 558;
1906-1907: ф. 193, оп. 3, спр. 559;
1908-1909: ф. 193, оп. 3, спр. 560;
1913-1914: ф. 193, оп. 3, спр. 561;
1915-1916: ф. 193, оп. 3, спр. 562;
1917-1918: ф. 193, оп. 3, спр. 563;
1919-1920: ф. 193, оп. 3, спр. 564
6. Шлюб: 
1875-1888: ф. 193, оп. 3, спр. 223;
1889-1895: ф. 193, оп. 3, спр. 225
1896-1905: ф. 193, оп. 3, спр. 565;
1906-1912: ф. 193, оп. 3, спр. 566;
1913-1920: ф. 193, оп. 3, спр. 567
7. Інформація відсутня
8. Смерть:
1875-1888: ф. 193, оп. 3, спр.224;
1889-1890, 1892-1895: ф. 193, оп. 3, спр. 225;
1896-1905: ф. 193, оп. 3, спр. 568;
1906-1912: ф. 193, оп. 3, спр. 569;
1913-1918: ф. 193, оп. 3, спр. 570;
1919-1920: ф. 193, оп. 3, спр. 571
9. Інформація відсутня
10. Інформація відсутня
 
3. Покровська церква, с. Новоіванівка Катеринославського повіту Борисівської волості
4. Інформація відсутня
5. Народження:
1885-1901: ф. 193, оп. 3, спр. 750;
1902: ф. 193, оп. 3, спр. 751, 754;
1903-1911: ф. 193, оп. 3, спр. 751;
1912-1919: ф. 193, оп. 3, спр. 752
6. Шлюб: 
1898-1919: ф. 193, оп. 3, спр. 754
7. Інформація відсутня
8. Смерть: 
1898-1903: ф. 193, оп. 3, спр. 753;
1904: ф. 193, оп. 3, спр. 754;
1905-1919: ф. 193, оп. 3, спр. 753
9. Інформація відсутня
10. Інформація відсутня
 
3. Миколаївська церква, с. Новомиколаївка Катеринославського повіту Нікопольської  волості
4. Інформація відсутня
5. Народження:
1902: ф. 193, оп. 3, спр. 739;
1903-1905: ф. 193, оп. 3, спр. 740;
1906: ф. 193, оп. 3, спр. 320, 740;
1907-1910: ф. 193, оп. 3, спр. 740;
1911-1918: ф. 193, оп. 3, спр. 741
6. Шлюб: 
1902-1905: ф. 193, оп. 3, спр. 739;
1906: ф. 193, оп. 3, спр. 320, 739;
1907-1908, 1911-1918: ф. 193, оп. 3, спр. 739
7. Інформація відсутня
8. Смерть: 
1900: ф. 193, оп. 3, спр. 739;
1902: ф. 193, оп. 3, спр. 742;
1905: ф. 193, оп. 3, спр. 739;
1906: ф. 193, оп. 3, спр. 320, 742;
1907-1908, 1911-1916: ф. 193, оп. 3, спр. 742
9. Інформація відсутня
10. Інформація відсутня
 
3. Миколаївська церква, с. Новопавлівка Катеринославського повіту Новопавлівської волості
4. Інформація відсутня
5. Народження: 
1872-1874: ф. 193, оп. 1, спр. 183;
1875-1876: ф. 193, оп. 1, спр. 184;
1877-1878: ф. 193, оп. 1, спр. 185;
1882-1884: ф. 193, оп. 1, спр. 186;
1887-1889: ф. 193, оп. 3, спр. 217;
1890-1892: ф. 193, оп. 3, спр. 218;
1893-1894: ф. 193, оп. 3, спр. 219;
1895-1897: ф. 193, оп. 3, спр. 220;
1898-1899: ф. 193, оп. 3, спр. 221
1900-1901: ф. 193, оп. 3, спр. 659;
1902: ф. 193, оп. 3, спр. 659, 663;
1905-1906: ф. 193, оп. 3, спр. 667;
1907-1908: ф. 193, оп. 3, спр. 671;
1909-1910: ф. 193, оп. 3, спр. 683;
1913-1914: ф. 193, оп. 3, спр. 693;
1915-1916: ф. 193, оп. 3, спр. 699;
1917-1918: ф. 193, оп. 3, спр. 704;
1919-1920: ф. 193, оп. 3, спр. 708
6. Шлюб:
1872-1874: ф. 193, оп. 1, спр. 183;
1875-1876: ф. 193, оп. 1, спр. 184;
1877-1878: ф. 193, оп. 1, спр. 185;
1882-1884: ф. 193, оп. 1, спр. 186;
1887-1889: ф. 193, оп. 3, спр. 217;
1890-1892: ф. 193, оп. 3, спр. 218;
1893-1894: ф. 193, оп. 3, спр. 219;
1895-1897: ф. 193, оп. 3, спр. 220;
1898-1899: ф. 193, оп. 3, спр. 221
1900-1901: ф. 193, оп. 3, спр. 659;
1902: ф. 193, оп. 3, спр. 659, 663;
1905-1906: ф. 193, оп. 3, спр. 667;
1907-1908: ф. 193, оп. 3, спр. 671;
1909-1910: ф. 193, оп. 3, спр. 683;
1913-1914: ф. 193, оп. 3, спр. 693;
1915-1916: ф. 193, оп. 3, спр. 699;
1917-1918: ф. 193, оп. 3, спр. 704;
1919-1920: ф. 193, оп. 3, спр. 708
7. Інформація відсутня
8. Смерть:
1872-1874: ф. 193, оп. 1, спр. 183;
1875-1876: ф. 193, оп. 1, спр. 184;
1877-1878: ф. 193, оп. 1, спр. 185;
1882-1884: ф. 193, оп. 1, спр. 186;
1887-1889: ф. 193, оп. 3, спр. 217;
1890-1892: ф. 193, оп. 3, спр. 218;
1893-1894: ф. 193, оп. 3, спр. 219;
1895-1897: ф. 193, оп. 3, спр. 220;
1898-1899: ф. 193, оп. 3, спр. 221
1900-1901: ф. 193, оп. 3, спр. 659;
1902: ф. 193, оп. 3, спр. 659, 663;
1905-1906: ф. 193, оп. 3, спр. 667;
1907-1908: ф. 193, оп. 3, спр. 671;
1909-1910: ф. 193, оп. 3, спр. 683;
1913-1914: ф. 193, оп. 3, спр. 693;
1915-1916: ф. 193, оп. 3, спр. 699;
1917-1918: ф. 193, оп. 3, спр. 704;
1919-1920: ф. 193, оп. 3, спр. 708
9. Інформація відсутня
10. Інформація відсутня
 
3.  Покровська церква, с. Новопокровське Катеринославського повіту Новопокровської волості
4. с. Гаркушине
5. Інформація відсутня
6. Інформація відсутня
7. Інформація відсутня
8. Смерть: 
1906: ф. 193, оп. 8, спр. 15
9. Інформація відсутня
10. Інформація відсутня
 
3.  Трьохсвятительська церква, с. Письмечеве Катеринославського повіту Новопокровської волості
4. Інформація відсутня
5. Народження:
1913-1921: ф. 193, оп. 3, спр. 887
6. Шлюб: 
1913-1921: ф. 193, оп. 3, спр. 887
7. Інформація відсутня
8. Смерть: 
1913-1821: ф. 193, оп. 3, спр. 887
9. Інформація відсутня
10. Інформація відсутня
 
3. Свято-Покровська церква, с. Покровське Катеринославського повіту Покровської волості
4. с. Перевізькі  Хутори
5. Народження: 
1876-1880: ф. 193, оп. 1, спр. 220;
1881-1885: ф. 193, оп. 3, спр. 228;
1886-1887: ф. 193, оп. 3, спр. 229;
1888-1890: ф. 193, оп. 3, спр. 230;
1891-1893: ф. 193, оп. 3, спр. 231;
1894-1896: ф. 193, оп. 3, спр. 232;
1897-1899: ф. 193, оп. 3, спр. 233;
1900-1903: ф. 193, оп. 3, спр. 743;
1904-1910: ф. 193, оп. 3, спр. 744;
1911-1915, 1917-1920: ф. 193, оп. 3, спр. 745
6. Шлюб: 
1876-1880: ф. 193, оп. 1, спр. 220;
1881-1885: ф. 193, оп. 3, спр. 228;
1886-1887: ф. 193, оп. 3, спр. 229;
1888-1890: ф. 193, оп. 3, спр. 230;
1891-1893: ф. 193, оп. 3, спр. 231;
1894-1896: ф. 193, оп. 3, спр. 232;
1897-1899: ф. 193, оп. 3, спр. 233;
1900-1913, 1915, 1917-1920: ф. 193, оп. 3, спр. 748
7. Інформація відсутня
8. Смерть: 
1876-1880: ф. 193, оп. 1, спр. 220;
1881-1885: ф. 193, оп. 3, спр. 228;
1886-1887: ф. 193, оп. 3, спр. 229;
1888-1890: ф. 193, оп. 3, спр. 230;
1891-1893: ф. 193, оп. 3, спр. 231;
1894-1896: ф. 193, оп. 3, спр. 232;
1897-1899: ф. 193, оп. 3, спр. 233;
1900-1910: ф. 193, оп. 3, спр. 746;
1911-1913, 1915, 1917-1918, 1920: ф. 193, оп. 3, спр. 747
9. Інформація відсутня
10. Інформація відсутня
 
3. Пантелеймонівська  церква, с. Преображенка Катеринославського повіту Томаківської волості
4. Інформація відсутня
5. Народження:
1898-1906: ф. 193, оп. 3, спр. 762;
1907-1910: ф. 193, оп. 3, спр. 795;
1911-1915: ф. 193, оп. 3, спр. 814;
1916-1920: ф. 193, оп. 3, спр. 834
6. Шлюб: 
1900-1902, 1904-1905: ф. 193, оп. 3, спр. 762;
1907-1910: ф. 193, оп. 3, спр. 795;
1911-1915: ф. 193, оп. 3, спр. 814;
1916-1920: ф. 193, оп. 3, спр. 834
7. Інформація відсутня
8. Смерть: 
1898-1902, 1904-1905: ф. 193, оп. 3, спр. 762;
1907-1910: ф. 193, оп. 3, спр. 795;
1911-1915: ф. 193, оп. 3, спр. 814;
1916-1920: ф. 193, оп. 3, спр. 834
9. Інформація відсутня
10. Інформація відсутня
 
3. Покровська церква, с. Романкове Катеринославського повіту Романківської волості
4. Інформація відсутня
5. Народження: 
1918: ф. 193, оп. 3, спр. 378;
1919-1920: ф. 193, оп. 3, спр. 379;
6. Шлюб: 
1918: ф. 193, оп. 3, спр. 378;
1919-1920: ф. 193, оп. 3, спр. 379;
7. Інформація відсутня
8. Смерть: 
1918: ф. 193, оп. 3, спр. 378;
1919-1920: ф. 193, оп. 3, спр. 379;
9. Інформація відсутня
10. Інформація відсутня
 
3. Успенська церква, с. Романкове  Катеринославського повіту Романківської волості
4. Інформація відсутня
5. Народження: 
1875-1976: ф. 193, оп. 1, спр. 235;
1877-1878: ф. 193, оп. 1, спр. 236;
1879-1880: ф. 193, оп. 1, спр. 237;
1881: ф. 193, оп. 1, спр. 238;
1882: ф. 193, оп. 1, спр. 239;
1885-1886: ф. 193, оп. 3, спр. 234;
1887-1888: ф. 193, оп. 3, спр. 235;
1889-1890: ф. 193, оп. 3, спр. 236;
1891-1892: ф. 193, оп. 3, спр. 237;
1893-1894: ф. 193, оп. 3, спр. 238;
1897-1898: ф. 193, оп. 3, спр. 239;
1899-1900: ф. 193, оп. 3, спр. 240;
1903: ф. 193. оп. 3, спр. 367;
1904: ф. 193, оп. 3, спр. 368;
1906: ф. 193, оп. 3, спр. 369;
1908: ф. 193, оп. 3, спр. 370;
1909: ф. 193, оп. 3, спр. 371;
1910: ф. 193, оп. 3, спр. 372;
1911: ф. 193, оп. 3, спр. 373;
1912: ф. 193, оп. 3, спр. 374;
1913: ф. 193, оп. 3, спр. 374;
1914: ф. 193, оп. 3, спр. 375;
1915: ф. 193, оп. 3, спр. 376;
1916: ф. 193, оп. 3, спр. 377;
1917: ф. 193, оп. 3, спр. 377;
1918: ф. 193, оп. 3, спр. 378;
1919-1920: ф. 193, оп. 3, спр. 379
6. Шлюб: 
1875-1876: ф. 193, оп. 1, спр. 235;
1877-1878: ф. 193, оп. 1, спр. 236;
1879-1880: ф. 193, оп. 1, спр. 237;
1881: ф. 193, оп. 3, спр. 236;
1882: ф. 193, оп. 1, спр. 239;
1885-1886: ф. 193, оп. 3, спр. 234;
1887-1888: ф. 193, оп. 3, спр. 235;
1889-1890: ф. 193, оп. 3, спр. 236;
1891-1892: ф. 193, оп. 3, спр. 237;
1893-1894: ф. 193, оп. 3, спр. 238;
1897-1898: ф. 193, оп. 3, спр. 239;
1899-1900: ф. 193, оп. 3, спр. 240;
1903: ф. 193. оп. 3, спр. 367;
1904: ф. 193, оп. 3, спр. 368;
1906: ф. 193, оп. 3, спр. 369;
1908: ф. 193, оп. 3, спр. 370;
1909: ф. 193, оп. 3, спр. 371;
1910: ф. 193, оп. 3, спр. 372;
1911: ф. 193, оп. 3, спр. 373;
1912: ф. 193, оп. 3, спр. 374;
1913: ф. 193, оп. 3, спр. 374;
1914: ф. 193, оп. 3, спр. 375;
1915: ф. 193, оп. 3, спр. 376;
1916: ф. 193, оп. 3, спр. 377;
1917: ф. 193, оп. 3, спр. 377;
1918: ф. 193, оп. 3, спр. 378;
1919-1920: ф. 193, оп. 3, спр. 379
7. Інформація відсутня
8. Смерть: 
1875-1876: ф. 193, оп. 1, спр. 235;
1877-1878: ф. 193, оп. 1, спр. 236;
1879-1880: ф. 193, оп. 1, спр. 237;
1882: ф. 193, оп. 1, спр. 239;
1885-1886: ф. 193, оп. 3, спр. 234;
1887-1888: ф. 193, оп. 3, спр. 235;
1889-1890: ф. 193, оп. 3, спр. 236;
1891-1892: ф. 193, оп. 3, спр. 237;
1893-1894: ф. 193, оп. 3, спр. 238;
1897-1898: ф. 193, оп. 3, спр. 239;
1899-1900: ф. 193, оп. 3, спр. 240;
1903: ф. 193, оп. 3, спр. 367;
1904: ф. 193, оп. 3, спр. 368;
1906: ф. 193, оп. 3, спр. 369;
1908: ф. 193, оп. 3, спр. 370;
1909: ф. 193, оп. 3, спр. 371;
1910: ф. 193, оп. 3, спр. 372;
1911: ф. 193, оп. 3, спр. 373;
1912: ф. 193, оп. 3, спр. 374;
1913: ф. 193, оп. 3, спр. 374;
1914: ф. 193, оп. 3, спр. 375;
1915: ф. 193, оп. 3, спр. 376;
1916: ф. 193, оп. 3, спр. 377;
1917: ф. 193, оп. 3, спр. 377;
1918: ф. 193, оп. 3, спр. 378;
1919-1920: ф. 193, оп. 3, спр. 379
9. Інформація відсутня
10. Інформація відсутня
 
3. Різдва Пресвятої Богородиці церква, с. Сулецько-Лиманське Катеринославського повіту  Олексіївської волості
4. с. Олексіївка
5. Народження: 
1880-1884: ф. 193, оп. 1, спр. 224;
1899-1902: ф. 193, оп. 3, спр. 657;
1907-1911: ф. 193, оп. 3, спр. 672;
1912-1915: ф. 193, оп. 3, спр. 689
6. Шлюб: 
1880-1884: ф. 193, оп. 1, спр. 224;
1899-1902: ф. 193, оп. 3, спр. 657;
1907-1911: ф. 193, оп. 3, спр. 672;
1912-1915: ф. 193, оп. 3, спр. 689
7. Інформація відсутня
8. Смерть: 
1880-1884: ф. 193, оп. 1, спр. 224;
1899-1902: ф. 193, оп. 3, спр. 657;
1907-1911: ф. 193, оп. 3, спр. 672;
1912-1915: ф. 193, оп. 3, спр. 689
9. Інформація відсутня
10. Інформація відсутня
 
3. Трьохсвятительська церква, с. Сурсько-Клевцеве Катеринославського повіту Сурської волості
4. с. Новомиколаївка
5. Народження:
1862-1864, 1879-1887: ф. 193, оп. 3, спр. 243;
1888-1895: ф. 193, оп. 3, спр. 244;
1896-1900: ф. 193, оп. 3, спр. 245;
1901-1904: ф. 193, оп. 3, спр. 328;
1905-1908: ф. 193, оп. 3, спр. 329;
1909-1913: ф. 193, оп. 3, спр. 330;
1914-1916: ф. 193, оп. 3, спр. 331;
1917-1919: ф. 193, оп. 3, спр. 332;
6. Шлюб:
1862-1864, 1879-1882, 1884-1885, 1887: ф. 193, оп. 3, спр. 243;
1888-1895: ф. 193, оп. 3, спр. 244;
1896, 1898-1900: ф. 193, оп. 3, спр. 245;
1901, 1904: ф. 193, оп. 3, спр. 328;
1905-1908: ф. 193, оп. 3, спр. 329;
1909-1911, 1913: ф. 193, оп. 3, спр. 330;
1915-1916: ф. 193, оп. 3, спр. 331;
1917-1919: ф. 193, оп. 3, спр. 332
7. Інформація відсутня
8. Смерть:
1862, 1879-1980, 1884-1885, 1887: ф. 193, оп. 3, спр. 243;
1888-1890, 1892-1895: ф. 193, оп. 3, спр. 244;
1896, 1898, 1899: ф. 193, оп. 3, спр. 245;
1902: ф. 193, оп. 3, спр. 328;
1905-1908: ф. 193, оп. 3, спр. 329;
1909-1910, 1913: ф. 193, оп. 3, спр. 330;
1914-1916: ф. 193, оп. 3, спр. 331;
1917-1919: ф. 193, оп. 3, спр. 332
9. Інформація відсутня
10. Інформація відсутня
 
3. Свято-Духівська церква,  с. Сурсько –Литовське Катеринославського повіту Сурської волості
4. Інформація відсутня
5. Народження: 
1896: ф. 193, оп. 3, спр. 246
6. Шлюб: 
1896: ф. 193, оп. 3, спр. 246
7. Інформація відсутня
8. Смерть: 
1896: ф. 193, оп. 3, спр. 246
9. Інформація відсутня
10. Інформація відсутня
 
3. Іоанно-Богословська церква, с. Сухачівка Катеринославського повіту Діївської волості
4. Інформація відсутня
5. Народження: 
1876-1880: ф. 193, оп. 1, спр. 100;
1881-1885: ф. 193, оп. 3, спр. 247;
1886-1890: ф. 193, оп. 3, спр. 248;
1891-1895: ф. 193, оп. 3, спр. 249;
1896-1900: ф. 193, оп. 3, спр. 250;
1901-1902: ф. 193, оп. 3, спр. 572;
1903: ф. 193, оп. 3, спр. 572, 573;
1904-1905: ф. 193, оп. 3, спр. 572;
1906-1912: ф. 193, оп. 3, спр. 574;
1913-1920: ф. 193, оп. 3, спр. 575
6. Шлюб: 
1875-1880: ф. 193, оп. 1, спр. 100;
1881-1885: ф. 193. оп. 3, спр. 247; 
1886-1890: ф. 193, оп. 3, спр.248;
1891-1895: ф. 193, оп. 3, спр.249;
1896-1900: ф. 193, оп. 3, спр. 250;
1901, 1902: ф. 193, оп. 3. спр. 572;
1903: ф. 193, оп. 3, спр. 572, 573;
1904-1905: ф. 193, оп. 3, спр. 572;
1906-1912: ф. 193, оп. 3, спр. 574;
1913-1920: ф. 193, оп. 3, спр. 575
7. Інформація відсутня
8. Смерть: 
1875-1880: ф. 193, оп. 1, спр. 100;
1881-1885: ф. 193 оп. 3, спр. 247; 
1886-1890: ф. 193, оп. 3, спр.248;
1891-1895: ф. 193, оп. 3, спр.249;
1896-1900: ф. 193, оп. 3, спр. 250;
1901-1902: ф. 193, оп. 3, спр. 572;
1903: ф. 193, оп. 3, спр. 572, 573;
1904-1905: ф. 193, оп. 3, спр. 572;
1906-1912: ф. 193, оп. 3, спр. 574;
1913-1920: ф. 193, оп. 3, спр. 575
9. Інформація відсутня
10. Інформація відсутня
 
3. Покровська церква, с. Таромське Катеринославського повіту Діївської волості
4. Інформація відсутня
5. Народження: 
1880-1881, 1886-1889: ф. 193, оп. 3, спр. 251;
1890-1892: ф. 193, оп. 3, спр. 252;
1893-1897: ф. 193, оп. 3, спр. 253;
1898-1902: ф. 193, оп. 3, спр. 642;
1903: ф. 193, оп. 3, спр. 643, 644;
1904-1905: ф. 193, оп. 3, спр. 644;
1906-1907: ф. 193, оп. 3, спр. 645;
1908-1911: ф. 193, оп. 3, спр. 646;
1912: ф. 193, оп. 3, спр. 647;
1913: ф. 193, оп. 3, спр. 646, 647;
1914-1916: ф. 193, оп. 3, спр. 648;
1917-1921: ф. 193, оп. 3, спр. 649
6. Шлюб: 
1880-1881, 1887-1889: ф. 193, оп. 3, спр. 251;
1890-1891: ф. 193, оп. 3, спр. 252;
1893-1895, 1897: ф. 193, оп. 3, спр. 253;
1898-1902: ф. 193, оп. 3, спр. 642;
1903: ф. 193, оп. 3, спр. 643, 644;
1904-1905: ф. 193, оп. 3, спр. 644;
1906-1907: ф. 193, оп. 3, спр. 645;
1908-1911: ф. 193, оп. 3, спр. 646;
1912: ф. 193, оп. 3, спр. 647;
1913-1916: ф. 193, оп. 3, спр. 648;
1917-1921: ф. 193, оп. 3, спр. 649
7. Інформація відсутня
8. Смерть: 
1880-1881,1887-1889: ф. 193, оп. 3, спр. 251;
1890-1891: ф. 193, оп. 3, спр. 252;
1893-1895, 1897: ф. 193, оп. 3, спр. 253;
1898-1902: ф. 193, оп. 3, спр. 642;
1903: ф. 193, оп. 3, спр. 643, 644;
1904-1905: ф. 193, оп. 3, спр. 644;
1906-1907: ф. 193, оп. 3, спр. 645;
1908-1911: ф. 193, оп. 3, спр. 646;
1912: ф. 193, оп. 3, спр. 647;
1913: ф. 193, оп. 3, спр. 647, 648;
1914-1915: ф. 193, оп. 3, спр. 648;
1917-1921: ф. 193, оп. 3, спр. 649
9. Інформація відсутня
10. Інформація відсутня
 
3. Благовіщенська церква, с. Томаківка Катеринославського повіту Томаківської волості
4. сс. Катьощине, Семенівка, Сергіївка Настасівської волості
5. Народження: 
1794-1810: ф. 193, оп. 1, спр. 102;
1811-1820: ф. 193, оп. 1, спр. 105;
1821-1830: ф. 193, оп. 1, спр. 106;
1831-1839: ф. 193, оп. 1, спр. 108;
1844-1847: ф. 193, оп. 1, спр. 112;
1848: ф. 193, оп. 1, спр. 113;
1849: ф. 193, оп. 1, спр. 114;
1850-1852: ф. 193, оп. 1, спр. 115;
1853-1854: ф. 193, оп. 1, спр. 116;
1855-1857: ф. 193, оп. 1, спр. 119;
1858-1860: ф. 193, оп. 1, спр. 121;
1861-1863: ф. 193, оп. 1, спр. 124;
1864-1865: ф. 193, оп. 1, спр. 126;
1866-1867: ф. 193, оп. 1, спр. 128;
1868: ф. 193, оп. 1, спр. 129;
1869: ф. 193, оп. 1, спр. 130;
1870: ф. 193, оп. 1, спр. 133;
1872: ф. 193, оп. 1, спр. 136;
1873: ф. 193, оп. 1, спр. 138;
1874: ф. 193, оп. 1, спр. 160;
1875: ф. 193, оп. 1, спр. 161;
1876: ф. 193, оп. 1, спр. 162;
1877: ф. 193, оп. 1, спр. 163;
1878: ф. 193, оп. 1, спр. 164;
1879: ф. 193, оп. 1, спр. 165;
1880: ф. 193, оп. 3, спр. 254;
1881: ф. 193, оп. 3, спр. 255;
1882: ф. 193, оп. 3, спр. 256;
1883: ф. 193, оп. 3, спр. 257;
1884: ф. 193, оп. 3, спр. 258;
1885: ф. 193, оп. 3, спр. 259;
1886: ф. 193, оп. 3, спр. 260;
1887: ф. 193, оп. 3, спр. 261;
1888: ф. 193, оп. 3, спр. 262;
1889: ф. 193, оп. 3, спр. 263;
1890: ф. 193, оп. 3, спр. 264, 265;
1891: ф. 193, оп. 3, спр. 266;
1892: ф. 193, оп. 3, спр. 264;
1893: ф. 193, оп. 3, спр. 267;
1894: ф. 193, оп. 3, спр. 268;
1895: ф. 193, оп. 3, спр. 269;
1896: ф. 193, оп. 3, спр. 270;
1897: ф. 193, оп. 3, спр. 271;
1898: ф. 193, оп. 3, спр. 272;
1899: ф. 193, оп. 3, спр. 273;
1900: ф. 193, оп. 3, спр. 274;
1901: ф. 193, оп. 3, спр. 770;
1902: ф. 193, оп. 3, спр. 775;
1903: ф. 193, оп. 3, спр. 779;
1904: ф. 193, оп. 3, спр. 782;
1905: ф. 193, оп. 3, спр. 788;
1906: ф. 193, оп. 3, спр. 791;
1907: ф. 193, оп. 3, спр. 796;
1908: ф. 193, оп. 3, спр. 800;
1909: ф. 193, оп. 3, спр. 805;
1910: ф. 193, оп. 3, спр. 810;
1911: ф. 193, оп. 3, спр. 810, 815;
1912: ф. 193, оп. 3, спр. 819;
1913: ф. 193, оп. 3, спр. 822;
1914: ф. 193, оп. 3, спр. 827;
1915: ф. 193, оп. 3, спр. 830;
1916: ф. 193, оп. 3, спр. 835;
1917-1918: ф. 193, оп. 3, спр. 838;
1919-1920: ф. 193, оп. 3, спр. 843
6. Шлюб: 
1794-1810: ф. 193, оп. 1, спр. 102;
1811-1820: ф. 193, оп. 1, спр. 105;
1821-1825, 1827-1830: ф. 193, оп. 1, спр. 106;
1831-1839: ф. 193, оп. 1, спр. 108;
1844-1847: ф. 193, оп. 1, спр. 112;
1848: ф. 193, оп. 1, спр. 113;
1849: ф. 193, оп. 1, спр. 114;
1850-1852: ф. 193, оп. 1, спр. 115;
1853-1854: ф. 193, оп. 1, спр. 116;
1855-1857: ф. 193, оп. 1, спр. 119;
1858-1860: ф. 193, оп. 1, спр. 121;
1861-1863: ф. 193, оп. 1, спр. 124;
1864-1865: ф. 193, оп. 1, спр. 126;
1866-1867: ф. 193, оп. 1, спр. 128;
1868: ф. 193, оп. 1, спр. 129;
1869: ф. 193, оп. 1, спр. 130;
1870: ф. 193, оп. 1, спр. 133;
1872: ф. 193, оп. 1, спр. 136;
1873: ф. 193, оп. 1, спр. 138;
1874: ф. 193, оп. 1, спр. 160;
1875: ф. 193, оп. 1, спр. 161;
1876: ф. 193, оп. 1, спр. 162;
1877: ф. 193, оп. 1, спр. 163;
1878: ф. 193, оп. 1, спр. 164;
1879: ф. 193, оп. 1, спр. 165;
1880: ф. 193, оп. 3, спр. 254;
1881: ф. 193, оп. 3, спр. 255;
1882: ф. 193, оп. 3, спр. 256;
1883: ф. 193, оп. 3, спр. 257;
1884: ф. 193, оп. 3, спр. 258;
1885: ф. 193, оп. 3, спр. 259;
1886: ф. 193, оп. 3, спр. 260;
1887: ф. 193, оп. 3, спр. 261;
1888: ф. 193, оп. 3, спр. 262;
1889: ф. 193, оп. 3, спр. 263;
1890: ф. 193, оп. 3, спр. 265;
1891: ф. 193, оп. 3, спр. 266;
1892: ф. 193, оп. 3, спр. 264;
1893: ф. 193, оп. 3, спр. 267;
1894: ф. 193, оп. 3, спр. 268;
1895: ф. 193, оп. 3, спр. 269;
1896: ф. 193, оп. 3, спр. 270;
1897: ф. 193, оп. 3, спр. 271;
1898: ф. 193, оп. 3, спр. 272;
1899: ф. 193, оп. 3, спр. 273;
1900: ф. 193, оп. 3, спр. 274;
1901: ф. 193, оп. 3, спр. 770;
1902: ф. 193, оп. 3, спр. 775;
1903: ф. 193, оп. 3, спр. 779;
1904: ф. 193, оп. 3, спр. 782;
1905: ф. 193, оп. 3, спр. 788;
1906: ф. 193, оп. 3, спр. 791;
1907: ф. 193, оп. 3, спр. 796;
1908: ф. 193, оп. 3, спр. 800;
1909: ф. 193, оп. 3, спр. 805;
1911: ф. 193, оп. 3, спр. 815;
1912: ф. 193, оп. 3, спр. 819;
1913: ф. 193, оп. 3, спр. 822;
1914: ф. 193, оп. 3, спр. 827;
1915: ф. 193, оп. 3, спр. 830;
1916: ф. 193, оп. 3, спр. 835;
1917-1918: ф. 193, оп. 3, спр. 838;
1920: ф. 193, оп. 3, спр. 843
7. Інформація відсутня
8. Смерть: 
1794-1810: ф. 193, оп. 1, спр. 102;
1811-1820: ф. 193, оп. 1, спр. 105;
1821-1830: ф. 193, оп. 1, спр. 106;
1831-1838: ф. 193, оп. 1, спр. 108;
1844-1847: ф. 193, оп. 1, спр. 112;
1848: ф. 193, оп. 1, спр. 113;
1849: ф. 193, оп. 1, спр. 114;
1850-1852: ф. 193, оп. 1, спр. 115;
1853-1854: ф. 193, оп. 1, спр. 116;
1855-1857: ф. 193, оп. 1, спр. 119;
1858-1860: ф. 193, оп. 1, спр. 121;
1861-1863: ф. 193, оп. 1, спр. 124;
1864-1865: ф. 193, оп. 1, спр. 126;
1866-1867: ф. 193, оп. 1, спр. 128;
1868: ф. 193, оп. 1, спр. 129;
1869: ф. 193, оп. 1, спр. 130;
1870: ф. 193, оп. 1, спр. 133;
1872: ф. 193, оп. 1, спр. 136;
1873: ф. 193, оп. 1, спр. 138;
1874: ф. 193, оп. 1, спр. 160;
1875: ф. 193, оп. 1, спр. 161;
1876: ф. 193, оп. 1, спр. 162;
1877: ф. 193, оп. 1, спр. 163;
1878: ф. 193, оп. 1, спр. 164;
1879: ф. 193, оп. 1, спр. 165;
1880: ф. 193, оп. 3, спр. 254;
1881: ф. 193, оп. 3, спр. 255;
1882: ф. 193, оп. 3, спр. 256;
1883: ф. 193, оп. 3, спр. 257;
1884: ф. 193, оп. 3, спр. 258;
1885: ф. 193, оп. 3, спр. 259;
1886: ф. 193, оп. 3, спр. 260;
1887: ф. 193, оп. 3, спр. 261;
1888: ф. 193, оп. 3, спр. 262;
1889: ф. 193, оп. 3, спр. 263;
1890: ф. 193, оп. 3, спр. 265;
1891: ф. 193, оп. 3, спр. 266;
1892: ф. 193, оп. 3, спр. 264;
1893: ф. 193, оп. 3, спр. 267;
1894: ф. 193, оп. 3, спр. 268;
1895: ф. 193, оп. 3, спр. 269;
1896: ф. 193, оп. 3, спр. 270;
1897: ф. 193, оп. 3, спр. 271;
1898: ф. 193, оп. 3, спр. 272;
1899: ф. 193, оп. 3, спр. 273;
1900: ф. 193, оп. 3, спр. 274;
1901: ф. 193, оп. 3, спр. 770;
1902: ф. 193, оп. 3, спр. 775;
1903: ф. 193, оп. 3, спр. 779;
1904: ф. 193, оп. 3, спр. 782;
1905: ф. 193, оп. 3, спр. 788;
1906: ф. 193, оп. 3, спр. 791;
1907: ф. 193, оп. 3, спр. 796;
1908: ф. 193, оп. 3, спр. 800;
1909: ф. 193, оп. 3, спр. 805;
1911: ф. 193, оп. 3, спр. 815;
1912: ф. 193, оп. 3, спр. 819;
1913: ф. 193, оп. 3, спр. 822;
1914: ф. 193, оп. 3, спр. 827;
1915: ф. 193, оп. 3, спр. 830;
1916: ф. 193, оп. 3, спр. 835;
1917-1918: ф. 193, оп. 3, спр. 838;
1919-1921: ф. 193, оп. 3, спр. 843
9. Інформація відсутня
10. Інформація відсутня
 
3. Преображенська церква, с. Томаківка Катеринославського повіту Томаківської волості
4. Інформація відсутня
5. Народження: 
1869: ф. 193, оп. 1, спр. 206;
1870: ф. 193, оп. 1, спр. 207;
1872-1873: ф. 193, оп. 1, спр. 208;
1874-1876: ф. 193, оп. 1, спр. 209;
1877-1878: ф. 193, оп. 1, спр. 210;
1882: ф. 193, оп. 3, спр. 275;
1883: ф. 193, оп. 3, спр. 276;
1884: ф. 193, оп. 3, спр. 277;
1885-1886: ф. 193, оп. 3, спр. 278;
1887: ф. 193, оп. 3, спр. 279;
1888: ф. 193, оп. 3, спр. 280;
1889: ф. 193, оп. 3, спр. 281;
1890-1891: ф. 193, оп. 3, спр. 282;
1892: ф. 193, оп. 3, спр. 283;
1893: ф. 193, оп. 3, спр. 284;
1894: ф. 193, оп. 3, спр. 285;
1895: ф. 193, оп. 3, спр. 286;
1896-1897: ф. 193, оп. 3, спр. 287;
1898-1899: ф. 193, оп. 3, спр. 288;
1900: ф. 193, оп. 3, спр. 289;
1901: ф. 193, оп. 3, спр. 768;
1902: ф. 193, оп. 3, спр. 774;
1903: ф. 193, оп. 3, спр. 777;
1904: ф. 193, оп. 3, спр. 781;
1905-1906: ф. 193, оп. 3, спр. 787;
1907: ф. 193, оп. 3, спр. 794;
1908: ф. 193, оп. 3, спр. 798;
1909: ф. 193, оп. 3, спр. 803;
1910: ф. 193, оп. 3, спр. 808;
1911: ф. 193, оп. 3, спр. 812;
1912: ф. 193, оп. 3, спр. 818;
1913: ф. 193, оп. 3, спр. 821;
1914: ф. 193, оп. 3, спр. 826;
1915: ф. 193, оп. 3, спр. 829;
1916: ф. 193, оп. 3, спр. 833;
1917-1918: ф. 193, оп. 3, спр. 837;
1919-1921: ф. 193, оп. 3, спр. 844
6. Шлюб: 
1869: ф. 193, оп. 1, спр. 206;
1870: ф. 193, оп. 1, спр. 207;
1872-1873: ф. 193, оп. 1, спр. 208;
1874-1876: ф. 193, оп. 1, спр. 209;
1877-1878: ф. 193, оп. 1, спр. 210;
1882: ф. 193, оп. 3, спр. 275;
1883: ф. 193, оп. 3, спр. 276;
1884: ф. 193, оп. 3, спр. 277;
1885-1886: ф. 193, оп. 3, спр. 278;
1887: ф. 193, оп. 3, спр. 279;
1888: ф. 193, оп. 3, спр. 280;
1889: ф. 193, оп. 3, спр. 281;
1890-1891: ф. 193, оп. 3, спр. 282;
1892: ф. 193, оп. 3, спр. 283;
1893: ф. 193, оп. 3, спр. 284;
1894: ф. 193, оп. 3, спр. 285;
1895: ф. 193, оп. 3, спр. 286;
1896-1897: ф. 193, оп. 3, спр. 287;
1898-1899: ф. 193, оп. 3, спр. 288;
1900: ф. 193, оп. 3, спр. 289;
1901: ф. 193, оп. 3, спр. 768;
1902: ф. 193, оп. 3, спр. 774;
1903: ф. 193, оп. 3, спр. 777;
1904: ф. 193, оп. 3, спр. 781;
1905-1906: ф. 193, оп. 3, спр. 787;
1907: ф. 193, оп. 3, спр. 794;
1908: ф. 193, оп. 3, спр. 798;
1909: ф. 193, оп. 3, спр. 803;
1910: ф. 193, оп. 3, спр. 808;
1911: ф. 193, оп. 3, спр. 812;
1912: ф. 193, оп. 3, спр. 818;
1913: ф. 193, оп. 3, спр. 821;
1914: ф. 193, оп. 3, спр. 826;
1915: ф. 193, оп. 3, спр. 829;
1916: ф. 193, оп. 3, спр. 833;
1917-1918: ф. 193, оп. 3, спр. 837;
1919-1920: ф. 193, оп. 3, спр. 844
7. Інформація відсутня
8. Смерть: 
1869: ф. 193, оп. 1, спр. 206;
1870: ф. 193, оп. 1, спр. 207;
1872: ф. 193, оп. 1, спр. 208;
1874-1876: ф. 193, оп. 1, спр. 209;
1877-1878: ф. 193, оп. 1, спр. 210;
1882: ф. 193, оп. 3, спр. 275;
1883: ф. 193, оп. 3, спр. 276;
1884: ф. 193, оп. 3, спр. 277;
1885-1886: ф. 193, оп. 3, спр. 278;
1887: ф. 193, оп. 3, спр. 279;
1888: ф. 193, оп. 3, спр. 280;
1889: ф. 193, оп. 3, спр. 281;
1890-1891: ф. 193, оп. 3, спр. 282;
1892: ф. 193, оп. 3, спр. 283;
1893: ф. 193, оп. 3, спр. 284;
1894: ф. 193, оп. 3, спр. 285;
1895: ф. 193, оп. 3, спр. 286;
1896-1897: ф. 193, оп. 3, спр. 287;
1898-1899: ф. 193, оп. 3, спр. 288;
1900: ф. 193, оп. 3, спр. 289;
1901: ф. 193, оп. 3, спр. 768;
1902: ф. 193, оп. 3, спр. 774;
1903: ф. 193, оп. 3, спр. 777;
1904: ф. 193, оп. 3, спр. 781;
1905-1906: ф. 193, оп. 3, спр. 787;
1907: ф. 193, оп. 3, спр. 794;
1908: ф. 193, оп. 3, спр. 798;
1909: ф. 193, оп. 3, спр. 803;
1910: ф. 193, оп. 3, спр. 808;
1911: ф. 193, оп. 3, спр. 812;
1912: ф. 193, оп. 3, спр. 818;
1913: ф. 193, оп. 3, спр. 821;
1914: ф. 193, оп. 3, спр. 826;
1915: ф. 193, оп. 3, спр. 829;
1916: ф. 193, оп. 3, спр. 833;
1917-1918: ф. 193, оп. 3, спр. 837;
1919-1920: ф. 193, оп. 3, спр. 844
9. Інформація відсутня
10. Інформація відсутня
 
3. Свято-Миколаївська церква, с. Тритузне Катеринославського повіту Романківської волості
4. Інформація відсутня
5. Народження: 
1863-1869: ф. 193, оп. 1, спр. 187;
1881-1883: ф. 193, оп. 1, спр. 188;
1884-1885: ф. 193, оп. 3, спр. 290;
1889: ф. 193, оп. 3, спр. 291;
1890-1894: ф. 193, оп. 3, спр. 292;
1895-1897: ф. 193, оп. 3, спр. 293;
1898-1903: ф. 193, оп. 3, спр. 294;
1904-1906: ф. 193, оп. 3, спр. 380;
1907: ф. 193, оп. 3, спр. 381, 394;
1908-1909: ф. 193, оп. 3, спр. 381;
1910-1911: ф. 193, оп. 3, спр. 382;
1914: ф. 193, оп. 3, спр. 383;
1915: ф. 193, оп. 3, спр. 384;
1916: ф. 193, оп. 3, спр. 385;
1917: ф. 193, оп. 3, спр. 386;
1918: ф. 193, оп. 3, спр. 386, 387;
1919: ф. 193, оп. 3, спр. 388;
1920: ф. 193, оп. 3, спр. 389
6. Шлюб: 
1863-1869: ф. 193, оп. 1, спр. 187;
1881-1883: ф. 193, оп. 1, спр. 188;
1884-1885: ф. 193, оп. 3, спр. 290;
1889: ф. 193, оп. 3, спр. 291;
1890, 1892-1894: ф. 193, оп. 3, спр. 292;
1895-1897: ф. 193, оп. 3, спр. 293;
1898-1903: ф. 193, оп. 3, спр. 294;
1904-1906: ф. 193, оп. 3, спр. 380;
1907-1909: ф. 193, оп. 3, спр. 381;
1910-1911: ф. 193, оп. 3, спр. 382;
1914: ф. 193, оп. 3, спр. 383;
1915: ф. 193, оп. 3, спр. 384;
1916: ф. 193, оп. 3, спр. 385;
1917: ф. 193, оп. 3, спр. 386;
1918: ф. 193, оп. 3, спр. 386, 387;
1919: ф. 193, оп. 3, спр. 388;
1920: ф. 193, оп. 3, спр. 389
7. Інформація відсутня
8. Смерть: 
1863-1869: ф. 193, оп. 1, спр. 187;
1881-1883: ф. 193, оп. 1, спр. 188;
1884-1885: ф. 193, оп. 3, спр. 290;
1889: ф. 193, оп. 3, спр. 291;
1890-1894: ф. 193, оп. 3, спр. 292;
1895-1897: ф. 193, оп. 3, спр. 293;
1898-1903: ф. 193, оп. 3, спр. 294;
1904-1906: ф. 193, оп. 3, спр. 380;
1907-1909: ф. 193, оп. 3, спр. 381;
1910, 1911: ф. 193, оп. 3, спр. 382;
1914: ф. 193, оп. 3, спр. 383;
1915: ф. 193, оп. 3, спр. 384;
1916: ф. 193, оп. 3, спр. 385;
1917: ф. 193, оп. 3, спр. 386;
1918: ф. 193, оп. 3, спр. 386, 387;
1919: ф. 193, оп. 3, спр. 388;
1920: ф. 193, оп. 3, спр. 389
9. Інформація відсутня
10. Інформація відсутня
 
3. Преображенська церква, с. Червоногригорівка Катеринославського  повіту Червоногригорівської волості
4. Інформація відсутня
5. Народження: 
1876-1877: ф. 193, оп. 1, спр. 204;
1878: ф. 193, оп. 1, спр. 203;
1879-1880: ф. 193, оп. 3, спр. 174;
1883-1884: ф. 193, оп. 1, спр. 205;
1885: ф. 193, оп. 3, спр. 175;
1886-1887: ф. 193, оп. 3, спр. 176;
1888-1889: ф. 193, оп. 3, спр. 177;
1890-1891: ф. 193, оп. 3, спр. 178;
1893: ф. 193, оп. 3, спр.179;
1894-1895: ф. 193, оп. 3, спр. 180;
1896-1898: ф. 193, оп. 3, спр. 181;
1901-1903: ф. 193, оп. 3, спр. 728;
1904-1907: ф. 193, оп. 3, спр. 729;
1908-1912: ф. 193, оп. 3, спр. 730;
1913, 1915-1916, 1919: ф. 193, оп. 3, спр. 731
6. Шлюб:
1876-1877: ф. 193, оп. 1, спр. 204;
1878: ф. 193, оп. 1, спр. 203;
1879-1880: ф. 193, оп. 3, спр. 174;
1883-1884: ф. 193, оп. 1, спр. 205;
1885: ф. 193, оп. 3, спр. 175;
1886-1887: ф. 193, оп. 3, спр. 176;
1888-1889: ф. 193, оп. 3, спр. 177;
1890-1891: ф. 193, оп. 3, спр. 178;
1893: ф. 193, оп. 3, спр.179;
1894-1895: ф. 193, оп. 3, спр. 180;
1896-1898: ф. 193, оп. 3, спр. 181;
1901-1913, 1915-1916: ф. 193, оп. 3, спр. 732
7. Інформація відсутня
8. Смерть:
1876-1877: ф. 193, оп. 1, спр. 204;
1878: ф. 193, оп. 1, спр. 203;
1879-1880: ф. 193, оп. 3, спр. 174;
1883-1884: ф. 193, оп. 1, спр. 205;
1885: ф. 193, оп. 3, спр. 175;
1886-1887: ф. 193, оп. 3, спр. 176;
1888-1889: ф. 193, оп. 3, спр. 177;
1890-1891: ф. 193, оп. 3, спр. 178;
1893: ф. 193, оп. 3, спр.179;
1894-1895: ф. 193, оп. 3, спр. 180;
1896-1898: ф. 193, оп. 3, спр. 181;
1901-1908: ф. 193, оп. 3, спр. 733;
1909-1913, 1915-1916, 1919: ф. 193, оп. 3, спр. 734
9. Інформація відсутня
10. Інформація відсутня
 
3. Миколаївська  церква, с. Чистопіль Катеринославського повіту  Лошкарівської волості
4. сс. Криничувате, Тернуватка (с. Катерино-Михайлівка Олексіївської волості, с. Новоселівка Борисівської волості) 
5. Народження: 
1912: ф. 193, оп. 2, спр. 175
6. Шлюб:
1898-1905: ф. 193, оп. 3, спр. 761
7. Інформація відсутня
8. Інформація відсутня
9. Інформація відсутня
10. Інформація відсутня
 
3. Миколаївська церква, с. Чумаки Катеринославського повіту Чумаківської волості
4. (с. Китайгородка Томаківської волості, с. Новоандріївка  Новопокровської волості)
5. Народження: 
1866-1868: ф. 193, оп. 1, спр. 190;
1869-1870: ф. 193, оп. 1, спр. 191;
1871-1872: ф. 193, оп. 1, спр. 192;
1873: ф. 193, оп. 1, спр. 193;
1874: ф. 193, оп. 1, спр. 194;
1875-1876: ф. 193, оп. 1, спр. 195;
1882-1884: ф. 193, оп. 3, спр. 295;
1885: ф. 193, оп. 3, спр. 296;
1886: ф. 193, оп. 3, спр. 297
1887-1888: ф. 193, оп. 3, спр. 295;
1889-1891: ф. 193, оп. 3, спр. 298
1892: ф. 193, оп. 3, спр. 299;
1893: ф. 193, оп. 3, спр. 300;
1894: ф. 193, оп. 3, спр. 301;
1895: ф. 193, оп. 3, спр. 302, 303;
1896-1897: ф. 193, оп. 3, спр. 303;
1898: ф. 193, оп. 3, спр. 302;
1899: ф. 193, оп. 3, спр. 304;
1900: ф. 193, оп. 3, спр. 305, 766;
1901: ф. 193, оп. 3, спр. 766, 771;
1902: ф. 193, оп. 3, спр. 766;
1903: ф. 193, оп. 3, спр. 780;
1904: ф. 193, оп. 3, спр. 783;
1905: ф. 193, оп. 3, спр. 789;
1906: ф. 193, оп. 3, спр. 792;
1907-1908: ф. 193, оп. 3, спр. 797;
1909-1910: ф. 193, оп. 3, спр. 806;
1911-1912: ф. 193, оп. 3, спр. 816;
1913: ф. 193, оп. 3, спр. 823;
1914: ф. 193, оп. 3, спр. 828;
1915: ф. 193, оп. 3, спр. 831;
1916: ф. 193, оп. 3, спр. 836;
1917-1918: ф. 193, оп. 3, спр. 839;
1919: ф. 193, оп. 3, спр. 845;
1920: ф. 193, оп. 3, спр. 846
6. Шлюб: 
1866-1868: ф. 193, оп. 1, спр. 190;
1869-1870: ф. 193, оп. 1, спр. 191;
1871, 1872: ф. 193, оп. 1, спр. 192;
1873: ф. 193, оп. 1, спр. 193;
1874: ф. 193, оп. 1, спр. 194;
1875-1876: ф. 193, оп. 1, спр. 195;
1886: ф. 193, оп. 3, спр. 297;
1889-1891: ф. 193, оп. 3, спр. 298;
1892: ф. 193, оп. 3, спр. 299;
1893: ф. 193, оп. 3, спр. 300;
1894: ф. 193, оп. 3, спр. 301;
1895-1897: ф. 193, оп. 3, спр. 303;
1898: ф. 193, оп. 3, спр. 302;
1899: ф. 193, оп. 3, спр. 304;
1900: ф. 193, оп. 3, спр. 305, 766;
1901: ф. 193, оп. 3, спр. 766, 771;
1902: ф. 193, оп. 3, спр. 766;
1903: ф. 193, оп. 3, спр. 780;
1904: ф. 193, оп. 3, спр. 783;
1905: ф. 193, оп. 3, спр. 789;
1906: ф. 193, оп. 3, спр. 792;
1907-1908: ф. 193, оп. 3, спр. 797;
1909-1910: ф. 193, оп. 3, спр. 806;
1911-1912: ф. 193, оп. 3, спр. 816;
1913: ф. 193, оп. 3, спр. 823;
1914: ф. 193, оп. 3, спр. 828;
1915: ф. 193, оп. 3, спр. 831;
1916: ф. 193, оп. 3, спр. 836;
1917-1918: ф. 193, оп. 3, спр. 839;
1919: ф. 193, оп. 3, спр. 845;
7. Інформація відсутня
8. Смерть: 
1866-1868: ф. 193, оп. 1, спр. 190;
1869-1870: ф. 193, оп. 1, спр. 191;
1871-1872: ф. 193, оп. 1, спр. 192;
1873: ф. 193, оп. 1, спр. 193;
1874: ф. 193, оп. 1, спр. 194;
1876: ф. 193, оп. 1, спр. 195;
1886: ф. 193, оп. 3, спр. 297;
1889-1891: ф. 193, оп. 3, спр. 298;
1892: ф. 193, оп. 3, спр. 299;
1893: ф. 193, оп. 3, спр. 300;
1894: ф. 193, оп. 3, спр. 301;
1895-1897: ф. 193, оп. 3, спр. 303;
1898: ф. 193, оп. 3, спр. 302;
1899: ф. 193, оп. 3, спр. 304;
1900: ф. 193, оп. 3, спр. 305, 766
1901: ф. 193, оп. 3, спр. 766, 771;
1902: ф. 193, оп. 3, спр. 766;
1903: ф. 193, оп. 3, спр. 780;
1904: ф. 193, оп. 3, спр. 783;
1905: ф. 193, оп. 3, спр. 789;
1906: ф. 193, оп. 3, спр. 792;
1907-1908: ф. 193, оп. 3, спр. 797;
1909-1910: ф. 193, оп. 3, спр. 806;
1911-1912: ф. 193, оп. 3, спр. 816;
1913: ф. 193, оп. 3, спр. 823;
1914: ф. 193, оп. 3, спр. 828;
1915: ф. 193, оп. 3, спр. 831;
1916: ф. 193, оп. 3, спр. 836;
1917-1918: ф. 193, оп. 3, спр. 839;
1919: ф. 193, оп. 3, спр. 845;
1920: ф. 193, оп. 3, спр. 846
9. Інформація відсутня
10. Інформація відсутня
 
3.  Іоанно-Богословська церква, с. Шолохове Катеринославського повіту Шолохівської волості
4. (сс. Журавлівка,  Ольго-Іванівка Олексіївської волості, с. Олександрівка Покровської волості)
5. Народження:
1892: ф. 193, оп. 3, спр. 757
6. Шлюб: 
1892: ф. 193, оп. 3, спр. 757
7. Інформація відсутня
8. Смерть: 
1892: ф. 193, оп. 3, спр. 757
9. Інформація відсутня
10. Інформація відсутня
 
НОВОМОСКОВСЬКИЙ ПОВІТ
 
3. Миколаївська церква, с-ще Амур Новомосковського повіту Мануйлівської волості
4. Інформація відсутня
5. Народження:
1888, 1897: ф. 193, оп. 4, спр. 14;
1899: ф. 193, оп. 4 доп., спр. 4;
1900: ф. 193, оп. 4 доп., спр. 5;
1901: ф. 193, оп. 4 доп., спр. 4;
1902-1903: ф. 193, оп. 4 доп., спр. 7;
1904: ф. 193, оп. 4 доп., спр. 10;
1905: ф. 193, оп. 4 доп., спр. 12;
1906: ф. 193, оп. 4 доп., спр. 14;
1907: ф. 193, оп. 4 доп., спр. 16;
1908: ф. 193, оп. 4 доп., спр. 20;
1909: ф. 193, оп. 4 доп., спр. 20, 21;
1910: ф. 193, оп. 4 доп., спр. 21;
1911-1912: ф. 193, оп. 4 доп., спр. 24;
1913: ф. 193, оп. 4 доп., спр. 26;
1914-1915: ф. 193, оп. 4 доп., спр. 28;
1916: ф. 193, оп. 4 доп., спр. 30;
1917-1918: ф. 193, оп. 4 доп., спр. 32;
1919-1920: ф. 193, оп. 4 доп., спр. 37
6. Шлюб:
1897-1899: ф. 193, оп. 4 доп., спр. 2;
1900: ф. 193, оп. 4 доп., спр. 6;
1901-1906: ф. 193, оп. 4 доп., спр. 2;
1907-1920: ф. 193, оп. 4 доп., спр. 17;
7. Інформація відсутня
8. Інформація відсутня
9. Інформація відсутня
10. Інформація відсутня
 
3. Андріївська (Свято-Андріївська) церква, с. Андріївка Новомосковського повіту Попасненської волості
4. Інформація відсутня
5. Народження: 
1881-1891: ф. 193, оп. 4, спр. 15;
1897-1907: ф. 193, оп. 9, спр. 1;
1908-1916, 1919-1921: ф. 193, оп. 9 доп., спр. 3
6. Шлюб:
1908: ф. 193, оп. 9 доп., спр. 3
7. Інформація відсутня
8. Смерть:
1908: ф. 193, оп. 9 доп., спр. 3
9. Інформація відсутня
10. Інформація відсутня
 
3. Успенська церква, с. Панасівка Новомосковського повіту Панасівської волості
4. сс. Варварівка, Грушівка, Михайлівка
5. Народження: 
1874-1877: ф. 193, оп. 1, спр. 300;
1883-1884: ф. 193, оп. 4, спр. 16;
1885-1886: ф. 193, оп. 4, спр. 17;
1890-1891: ф. 193, оп. 4, спр. 18;
1898-1901: ф. 193, оп. 4, спр. 19;
1902-1903: ф. 193, оп. 9, спр. 2;
1906-1907: ф. 193, оп. 9, спр. 3;
1916-1917: ф. 193, оп. 9, спр. 4;
1918: ф. 193, оп. 9, спр. 4; оп. 9 доп., спр. 16;
1919-1920: ф. 193, оп. 9 доп., спр. 16
6. Шлюб:
1883-1884: ф. 193, оп. 4, спр. 16;
1885: ф. 193, оп. 4, спр. 17;
1890: ф. 193, оп. 4, спр. 18;
1898-1901: ф. 193, оп. 4, спр. 19;
1902-1903: ф. 193, оп. 9, спр. 2;
1906-1907: ф. 193, оп. 9, спр. 3;
1917 ф. 193, оп. 9, спр. 4;
1918: ф. 193, оп. 9, спр. 4; оп. 9 доп., спр. 16;
1919-1920: ф. 193, оп. 9 доп., спр. 16
7. Інформація відсутня
8. Смерть:
1883-1884: ф. 193, оп. 4, спр. 16;
1885-1886: ф. 193, оп. 4, спр. 17;
1890-1891: ф. 193, оп. 4, спр. 18;
1898-1901: ф. 193, оп. 4, спр. 19;
1902-1903: ф. 193, оп. 9, спр. 2;
1906-1907: ф. 193, оп. 9, спр. 3;
1916-1917: ф. 193, оп. 9, спр. 4;
1918: ф. 193, оп. 9, спр. 4; оп. 9 доп., спр. 16;
1919-1920: ф. 193, оп. 9 доп., спр. 16
9. Інформація відсутня
10. Інформація відсутня
 
3. Миколаївська церква, с. Бабайківка Новомосковського повіту Бабайківської волості
4. Інформація відсутня
5. Народження:
1858-1860: ф. 193, оп. 4, спр. 20;
1875-1876, 1878: ф. 193, оп. 4, спр. 21;
1882-1884: ф. 193, оп. 4, спр. 22;
1886-1887: ф. 193, оп. 4, спр. 486;
1890: ф. 193, оп. 4, спр. 23;
1892-1893: ф. 193, оп. 4, спр. 24;
1894, 1896-1897: ф. 193, оп. 4, спр. 23;
1901, 1903: ф. 193, оп. 4, спр. 484;
1907-1908: ф. 193, оп. 4, спр. 485;
1909-1910: ф. 193, оп. 4, спр. 486
6. Шлюб:
1858-1860: ф. 193, оп. 4, спр. 20;
1875, 1878: ф. 193, оп. 4, спр. 21;
1882-1884: ф. 193, оп. 4, спр. 22;
1886-1887: ф. 193, оп. 4, спр. 486;
1892-1893: ф. 193, оп. 4, спр. 24;
1894, 1896: ф. 193, оп. 4, спр. 23;
1901, 1903: ф. 193, оп. 4, спр. 484;
1907-1908: ф. 193, оп. 4, спр. 485;
1909-1910: ф. 193, оп. 4, спр. 486; 
1918: ф. 193, оп. 4, спр. 484
7. Інформація відсутня
8. Смерть:
1858-1860: ф. 193, оп. 4, спр. 20;
1875-1878: ф. 193, оп. 4, спр. 21;
1882-1884: ф. 193, оп. 4, спр. 22;
1886-1887: ф. 193, оп. 4, спр. 486;
1892-1893: ф. 193, оп. 4, спр. 24;
1894, 1896: ф. 193, оп. 4, спр. 23;
1901, 1903: ф. 193, оп. 4, спр. 484;
1907-1908: ф. 193, оп. 4, спр. 485;
1909-1910: ф. 193, оп. 4, спр. 486;
1918-1919: ф. 193, оп. 4, спр. 484
9. Інформація відсутня
10. Інформація відсутня
 
3. Свято-Духівська церква, с. Балівка Новомосковського повіту Єлизаветівської волості
4. Інформація відсутня
5. Народження:
1911-1914: ф. 193, оп. 3, спр. 306
6. Шлюб:
1911-1914: ф. 193, оп. 3, спр. 306
7. Інформація відсутня
8. Смерть:
1911-1914: ф. 193, оп. 3, спр. 306
9. Інформація відсутня
10. Інформація відсутня
 
3. Дмитрівська церква, с. Бузівка Новомосковського повіту Бузівської волості
4. с. Надеждівка.
5. Народження:
1875-1876: ф. 193, оп. 4, спр. 25;
1882-1883, 1886-1889: ф. 193, оп. 4, спр. 26;
1893: ф. 193, оп. 4, спр. 25, 26;
1894-1896, 1898: ф. 193, оп. 4, спр. 27;
1910-1912: ф. 193, оп. 4, спр. 717
6. Шлюб:
1876: ф. 193, оп. 4, спр. 25;
1887-1888: ф. 193, оп. 4, спр. 26;
1894-1895: ф. 193, оп. 4, спр. 27;
1910: ф. 193, оп. 4, спр. 717
7. Інформація відсутня
8. Смерть:
1886-1888: ф. 193, оп. 4, спр. 26;
1895: ф. 193, оп. 4, спр. 27;
1897: ф. 193, оп. 4, спр. 26;
1910-1911: ф. 193, оп. 4, спр. 717
9. Інформація відсутня
10. Інформація відсутня
 
3. Свято-Духівська (Духівська) церква, с. Василівка Новомосковського повіту Попасненської волості
4. Інформація відсутня
5. Народження:
1876-1880: ф. 193, оп. 1, спр. 288;
1883-1886: ф. 193, оп. 4, спр. 28;
1887-1889: ф. 193, оп. 4, спр. 29;
1897: ф. 193, оп. 5, спр. 11;
1900-1902: ф. 193, оп. 9, спр. 5;
1903-1904: ф. 193, оп. 9, спр. 6;
1905-1906: ф. 193, оп. 9, спр. 7;
1912-1914: ф. 193, оп. 4, спр. 588;
1915-1920: ф. 193, оп. 9 доп., спр. 8
6. Шлюб:
1876-1880: ф. 193, оп. 1, спр. 288;
1883-1886: ф. 193, оп. 4, спр. 28;
1887-1889: ф. 193, оп. 4, спр. 29;
1897: ф. 193, оп. 5, спр. 11;
1900-1902: ф. 193, оп. 9, спр. 5;
1904: ф. 193, оп. 9, спр. 6;
1905-1906: ф. 193, оп. 9, спр. 7;
1912-1914: ф. 193, оп. 4, спр. 588;
1915-1921: ф. 193, оп. 9 доп., спр. 8
7. Інформація відсутня
8. Смерть:
1876-1880: ф. 193, оп. 1, спр. 288;
1883-1886: ф. 193, оп. 4, спр. 28;
1887-1889: ф. 193, оп. 4, спр. 29;
1897: ф. 193, оп. 5, спр. 11;
1900-1902: ф. 193, оп. 9, спр. 5;
1903-1904: ф. 193, оп. 9, спр. 6;
1905-1906: ф. 193, оп. 9, спр. 7;
1912-1914: ф. 193, оп. 4, спр. 588;
1915-1920: ф. 193, оп. 9 доп., спр. 8
9. Інформація відсутня
10. Інформація відсутня
 
3. Свято-Духівська церква, с. Вільне Новомосковського повіту Попасненської волості
4. Інформація відсутня
5. Народження:
1875-1880: ф. 193, оп. 1, спр. 289;
1881-1890: ф. 193, оп. 9, спр. 9;
1891-1900: ф. 193, оп. 4, спр. 32;
1901-1910: ф. 193, оп. 9, спр. 8;
1911-1916: ф. 193, оп. 9 доп., спр. 4;
1917-1918: ф. 193, оп. 9, спр. 9; оп. 9 доп., спр. 4;
1919-1921: ф. 193, оп. 9 доп., спр. 4
6. Шлюб:
1875-1894: ф. 193, оп. 4, спр. 31;
1895-1921: ф. 193, оп. 9 доп., спр. 1
7. Інформація відсутня
8. Смерть:
1875, 1878-1887, 1889: ф. 193, оп. 4, спр. 30;
1907, 1909-1921: ф. 193, оп. 9 доп., спр. 2
9. Інформація відсутня
10. Інформація відсутня
 
3. Маріє-Магдалинівська церква, с. Вороне Новомосковського повіту Любимівської волості
4. Інформація відсутня
5. Народження:
1891-1894: ф. 193, оп. 4, спр. 33;
1895-1899: ф. 193, оп. 4, спр. 34
6. Шлюб:
1891-1894: ф. 193, оп. 4, спр. 33;
1895-1899: ф. 193, оп. 4, спр. 34
7. Інформація відсутня
8. Смерть:
1891-1894: ф. 193, оп. 4, спр. 33;
1895-1899: ф. 193, оп. 4, спр. 34
9. Інформація відсутня
10. Інформація відсутня
 
3. Успенська церква, с. Воронівка Новомосковського повіту Новомосковської волості
4. Інформація відсутня
5. Народження:
1879-1883: ф. 193, оп. 1, спр. 234;
1884-1886: ф. 193, оп. 4, спр. 200;
1887-1890: ф. 193, оп. 4, спр. 201;
1891-1893: ф. 193, оп. 4, спр.202;
1894-1895: ф. 193, оп. 4, спр. 203;
1896-1899: ф. 193, оп. 4, спр. 202;
1901, 1903-1904: ф. 193, оп. 9, спр. 74;
1905-1907: ф. 193, оп. 9, спр. 79;
1908-1912: ф. 193, оп. 9, спр. 87;
1913-1916: ф. 193, оп. 9, спр. 92;
1917-1919: ф. 193, оп. 9, спр. 99
6. Шлюб:
1879-1883: ф. 193, оп. 1, спр. 234;
1884-1886: ф. 193, оп. 4, спр. 200;
1887-1890: ф. 193, оп. 4, спр. 201;
1891-1893: ф. 193, оп. 4, спр. 202;
1894-1895: ф. 193, оп. 4, спр. 203;
1896-1897: ф. 193, оп. 4, спр. 202;
1905-1907: ф. 193, оп. 9, спр. 79;
1908-1912: ф. 193, оп. 9, спр. 87;
1913-1916: ф. 193, оп. 9, спр. 92;
1917-1919: ф. 193, оп. 9, спр. 99
7. Інформація відсутня
8. Смерть:
1884-1886: ф. 193, оп. 4, спр. 200;
1888: ф. 193, оп. 4, спр. 201;
1894-1895: ф. 193, оп. 4, спр. 203;
1901, 1903-1904: ф. 193, оп. 9, спр. 74;
1905-1907: ф. 193, оп. 9, спр. 79;
1908-1912: ф. 193, оп. 9, спр. 87;
1913-1916: ф. 193, оп. 9, спр. 92;
1917-1919: ф. 193, оп. 9, спр. 99
9. Інформація відсутня
10. Інформація відсутня
 
3. Воскресенівська церква, с. Воскресенівка Новомосковського повіту Голубівської волості
4. Інформація відсутня
5. Народження:
1876-1878: ф. 193, оп. 1, спр. 250;
1879-1885: ф. 193, оп. 4, спр. 35;
1886-1893: ф. 193, оп. 4, спр. 36;
1903-1912: ф. 193, оп. 9, спр. 10;
1913-1920: ф. 193, оп. 9 доп., спр. 6
6. Шлюб:
1876-1878: ф. 193, оп. 1, спр. 250;
1879-1885: ф. 193, оп. 4, спр. 35;
1886-1893: ф. 193, оп. 4, спр. 36;
1903-1912: ф. 193, оп. 9, спр. 10;
1913-1920: ф. 193, оп. 9 доп., спр. 6
7. Інформація відсутня
8. Смерть:
1876-1878: ф. 193, оп. 1, спр. 250;
1879-1885: ф. 193, оп. 4, спр. 35;
1886-1893: ф. 193, оп. 4, спр. 36;
1903-1912: ф. 193, оп. 9, спр. 10;
1913-1920: ф. 193, оп. 9 доп., спр. 6
9. Інформація відсутня
10. Інформація відсутня
 
3. Всіх Святих церква, с. Всесвятське Новомосковського повіту Попасненської волості
4. Інформація відсутня
5. Нродження:
1901-1906: ф. 193, оп. 9, спр. 11;
1908-1910: ф. 193, оп. 4, спр. 600;
1911: ф. 193, оп. 9 доп., спр. 5;
1912-1913: ф. 193, оп. 9, спр. 12;
1914: ф. 193, оп. 9 доп., спр. 5;
1915-1916: ф. 193, оп. 9, спр. 13;
1917-1918: ф. 193, оп. 4, спр. 600;
1920-1922: ф. 193, оп. 9 доп., спр. 5
6. Шлюб:
1901-1906: ф. 193, оп. 9, спр. 11;
1908-1910: ф. 193, оп. 4, спр. 600;
1911: ф. 193, оп. 9 доп., спр. 5;
1912-1913: ф. 193, оп. 9, спр. 12;
1914: ф. 193, оп. 9 доп., спр. 5;
1915-1916: ф. 193, оп. 9, спр. 13;
1917-1918: ф. 193, оп. 4, спр. 600;
1920-1922: ф. 193, оп. 9 доп., спр. 5
7. Інформація відсутня
8. Смерть:
1901-1906: ф. 193, оп. 9, спр. 11;
1908-1910: ф. 193, оп. 4, спр. 600;
1911: ф. 193, оп. 9 доп., спр. 5;
1912-1913: ф. 193, оп. 9, спр. 12;
1914: ф. 193, оп. 9 доп., спр. 5;
1915-1916: ф. 193, оп. 9, спр. 13;
1917-1918: ф. 193, оп. 4, спр. 600;
1920-1922: ф. 193, оп. 9 доп., спр. 5
9. Інформація відсутня
10. Інформація відсутня
 
3. Успенська церква, с. Голубівка Новомосковського повіту Голубівської волості
4. с. Герасимівка
5. Народження:
1875-1878: ф. 193, оп. 1, спр. 301;
1879-1881: ф. 193, оп. 4, спр. 44;
1885-1888: ф. 193, оп. 4, спр. 45;
1889-1890: ф. 193, оп. 4, спр. 46;
1895-1896: ф. 193, оп. 4, спр. 47;
1897-1898: ф. 193, оп. 4, спр. 48;
1899-1901: ф. 193, оп. 4, спр. 49;
1902-1903: ф. 193, оп. 9, спр. 14;
1908-1909: ф. 193, оп. 9, спр. 15;
1912-1914: ф. 193, оп. 9, спр. 16;
1915-1917: ф. 193, оп. 9, спр. 17;
1920: ф. 193, оп. 9 доп., спр. 19
6. Шлюб:
1875-1878: ф. 193, оп. 1, спр. 301;
1879-1881: ф. 193, оп. 4, спр. 44;
1885-1888: ф. 193, оп. 4, спр. 45;
1889-1890: ф. 193, оп. 4, спр. 46;
1895-1896: ф. 193, оп. 4, спр. 47;
1897-1898: ф. 193, оп. 4, спр. 48;
1899-1901: ф. 193, оп. 4, спр. 49;
1902-1903: ф. 193, оп. 9, спр. 14;
1908: ф. 193, оп. 9, спр. 15;
1912-1914: ф. 193, оп. 9, спр. 16;
1915-1917: ф. 193, оп. 9, спр. 17;
1920: ф. 193, оп. 9 доп., спр. 19
7. Інформація відсутня
8. Смерть:
1875-1878: ф. 193, оп. 1, спр. 301;
1879-1881: ф. 193, оп. 4, спр. 44;
1885-1888: ф. 193, оп. 4, спр. 45;
1889-1890: ф. 193, оп. 4, спр. 46;
1895-1896: ф. 193, оп. 4, спр. 47;
1897-1898: ф. 193, оп. 4, спр. 48;
1899-1901: ф. 193, оп. 4, спр. 49;
1902-1903: ф. 193, оп. 9, спр. 14;
1908: ф. 193, оп. 9, спр. 15;
1912-1914: ф. 193, оп. 9, спр. 16;
1915-1917: ф. 193, оп. 9, спр. 17;
1920: ф. 193, оп. 9 доп., спр. 19
9. Інформація відсутня
10. Інформація відсутня
 
3. Різдвяно-Богородицька церква, с. Губиниха Новомосковського повіту Губинихської волості
4. Інформація відсутня
5. Народження:
1875-1877: ф. 193, оп. 1, спр. 282;
1879-1880: ф. 193, оп. 1, спр. 283;
1881-1882: ф. 193, оп. 1, спр. 284;
1883-1884: ф. 193, оп. 1, спр. 285;
1885-1886: ф. 193, оп. 4, спр. 37;
1887-1888: ф. 193, оп. 4, спр. 38;
1889-1891: ф. 193, оп. 4, спр. 39;
1892-1893: ф. 193, оп. 4, спр. 40;
1894-1896: ф. 193, оп. 4, спр. 41;
1897-1898: ф. 193, оп. 4, спр. 42;
1899-1901: ф. 193, оп. 4, спр. 43;
1902-1904: ф. 193, оп. 9, спр. 18;
1908-1910: ф. 193, оп. 9, спр. 19;
1911-1913: ф. 193, оп. 9, спр. 20;
1914: ф. 193, оп. 9 доп., спр. 7;
1915-1917: ф. 193, оп. 9, спр. 21;
1918-1919: ф. 193, оп. 9 доп., спр. 15;
1920: ф. 193, оп. 9 доп., спр. 20
6. Шлюб:
1875-1877: ф. 193, оп. 1, спр. 282;
1879-1880: ф. 193, оп. 1, спр. 283;
1881-1882: ф. 193, оп. 1, спр. 284;
1883-1884: ф. 193, оп. 1, спр. 285;
1885-1886: ф. 193, оп. 4, спр. 37;
1887-1888: ф. 193, оп. 4, спр. 38;
1889-1891: ф. 193, оп. 4, спр. 39;
1892-1893: ф. 193, оп. 4, спр. 40;
1894-1896: ф. 193, оп. 4, спр. 41;
1897-1898: ф. 193, оп. 4, спр. 42;
1899-1901: ф. 193, оп. 4, спр. 43;
1902-1904: ф. 193, оп. 9, спр. 18;
1908-1910: ф. 193, оп. 9, спр. 19;
1911-1912: ф. 193, оп. 9, спр. 20;
1913: ф. 193, оп. 9, спр. 20, 21;
1914: ф. 193, оп. 9 доп., спр. 7;
1915-1917: ф. 193, оп. 9, спр. 21;
1918-1919: ф. 193, оп. 9 доп., спр. 15;
1920: ф. 193, оп. 9 доп., спр. 20
7. Інформація відсутня
8. Смерть:
1875-1877: ф. 193, оп. 1, спр. 282;
1879-1880: ф. 193, оп. 1, спр. 283;
1881-1882: ф. 193, оп. 1, спр. 284;
1883-1884: ф. 193, оп. 1, спр. 285;
1885-1886: ф. 193, оп. 4, спр. 37;
1887-1888: ф. 193, оп. 4, спр. 38;
1889-1891: ф. 193, оп. 4, спр. 39;
1892-1893: ф. 193, оп. 4, спр. 40;
1894-1896: ф. 193, оп. 4, спр. 41;
1897-1898: ф. 193, оп. 4, спр. 42;
1899-1901: ф. 193, оп. 4, спр. 43;
1902-1904: ф. 193, оп. 9, спр. 18;
1908-1910: ф. 193, оп. 9, спр. 19;
1911-1913: ф. 193, оп. 9, спр. 20;
1914: ф. 193, оп. 9 доп., спр. 7;
1915-1917: ф. 193, оп. 9, спр. 21;
1918-1919: ф. 193, оп. 9 доп., спр. 15;
1920: ф. 193, оп. 9 доп., спр. 20
9. Інформація відсутня
10. Інформація відсутня
 
3. Свято-Троїцька церква, с. Губинихські хутори Новомосковського повіту Новомосковської волості
4. Інформація відсутня
5. Народження:
1917-1918, 1920: ф. 193, оп. 9 доп., спр. 11
6. Шлюб:
1917-1918, 1920: ф. 193, оп. 9 доп., спр. 11
7. Інформація відсутня
8. Смерть:
1917-1918, 1920: ф. 193, оп. 9 доп., спр. 11
9. Інформація відсутня
10. Інформація відсутня
 
3. Покровська церква, с. Дмухайлівка Новомосковського повіту Дмухайлівської волості
4. Інформація відсутня
5. Народження:
1898: ф. 193, оп. 4, спр. 50;
1907, 1909, 1914-1915: ф. 193, оп. 4, спр. 720
6. Шлюб:
1898: ф. 193, оп. 4, спр. 50;
1907, 1914: ф. 193, оп. 4, спр. 720
7. Інформація відсутня
8. Інформація відсутня
9. Інформація відсутня
10. Інформація відсутня
 
3. Преображенська церква, Дудківські хутори Новомосковського повіту Жданівської волості
4. Інформація відсутня
5. Народження:
1900-1912: ф. 193, оп. 4, спр. 719
6. Інформація відсутня
7. Інформація відсутня
8. Інформація відсутня
9. Інформація відсутня
10. Інформація відсутня
 
3. Покровська церква, с. Єлизаветівка Новомосковського повіту Єлизаветівської волості
4. с. Сотницьке
5. Народження:
1880-1881: ф. 193, оп. 1, спр. 313а, оп. 4, спр. 222а;
1882: ф. 193, оп. 4, спр. 222а;
1885: ф. 193, оп. 1, спр. 313а
6. Шлюб:
1880-1881: ф. 193, оп. 1, спр. 313а, оп. 4, спр. 222а;
1882: ф. 193, оп. 4, спр. 222а;
1885: ф. 193, оп. 1, спр. 313а
7. Інформація відсутня
8. Смерть:
1880-1881: ф. 193, оп. 1, спр. 313а, оп. 4, спр. 222а;
1882: ф. 193, оп. 4, спр. 222а;
1885: ф. 193, оп. 1, спр. 313а
9. Інформація відсутня
10. Інформація відсутня
 
3. Успенська церква, с. Єлизаветівка Новомосковського повіту Єлизавето-Хорошівської волості
4. с. Надеждівка
5. Народження:
1899: ф. 193, оп. 4, спр. 386;
1901: ф. 193, оп. 4, спр. 388; 
1905-1907: ф. 193, оп. 4, спр. 386;
1912-1913: ф. 193, оп. 4, спр. 395;
1916-1918, 1920: ф. 193, оп. 4, спр. 395а
6. Шлюб:
1899: ф. 193, оп. 4, спр. 386;
1901: ф. 193, оп. 4, спр. 388;
1905-1907: ф. 193, оп. 4, спр. 386;
1912-1913: ф. 193, оп. 4, спр. 395;
1916-1918, 1920: ф. 193, оп. 4, спр. 395а
7. Інформація відсутня
8. Смерть:
1899: ф. 193, оп. 4, спр. 386;
1901: ф. 193, оп. 4, спр. 388;
1905-1907: ф. 193, оп. 4, спр. 386;
1911-1913: ф. 193, оп. 4, спр. 395;
1916-1918, 1920: ф. 193, оп. 4, спр. 395а
9. Інформація відсутня
10. Інформація відсутня
 
3. Свято-Троїцька церква, с. Жданівка Новомосковського повіту Жданівської волості
4. сс. Варварівка, Крамарка, Оленівка, Степанівка
5. Народження:
1863-1864: ф. 193, оп. 1, спр. 292;
1867-1870: ф. 193, оп. 1, спр. 291;
1871-1877: ф. 193, оп. 4, спр. 51;
1878-1879: ф. 193, оп. 4, спр. 52;
1881-1883: ф. 193, оп. 4, спр. 53;
1884-1886: ф. 193, оп. 4, спр. 54;
1890-1894: ф. 193, оп. 4, спр. 55;
1895-1896: ф. 193, оп. 4, спр. 27;
1900-1907: ф. 193, оп. 4, спр.721;
1908-1915: ф. 193, оп. 4, спр. 723
6. Шлюб:
1863-1864: ф. 193, оп. 1, спр. 292;
1867-1870: ф. 193, оп. 1, спр. 291;
1871-1877: ф. 193, оп. 4, спр. 51;
1878-1879: ф. 193, оп. 4, спр. 52;
1881-1883: ф. 193, оп. 4, спр. 53;
1884, 1886: ф. 193, оп. 4, спр. 54;
1890-1894: ф. 193, оп. 4, спр. 55;
1895-1896: ф. 193, оп. 4, спр. 27;
1900-1913, 1915: ф. 193, оп. 4, спр. 722
7. Інформація відсутня
8. Смерть: 
1863-1864: ф. 193, оп. 1, спр. 292;
1867-1870: ф. 193, оп. 1, спр. 291;
1871-1877: ф. 193, оп. 4, спр. 51;
1878-1879: ф. 193, оп. 4, спр. 52;
1881-1883: ф. 193, оп. 4, спр. 53;
1890-1894: ф. 193, оп. 4, спр. 55;
1896: ф. 193, оп. 4, спр. 27;
1906-1913: ф. 193, оп. 4, спр. 722
9. Інформація відсутня
10. Інформація відсутня
 
3. Троїцька церква, с. Заплавка Новомосковского повіту Котовської волості
4. Інформація відсутня
5. Народження:
1903-1907, 1918: ф. 193, оп. 4, спр. 724
6. Шлюб:
1901, 1904-1907, 1918: ф. 193, оп. 4, спр. 724
7. Інформація відсутня
8. Смерть:
1901, 1903-1907: ф. 193, оп. 4, спр. 724
9. Інформація відсутня
10. Інформація відсутня
 
3. Хресто-Воздвиженська церква, с. Знаменівка Новомосковського повіту Знаменівської волості
4. Інформація відсутня
5. Народження:
1880-1882: ф. 193, оп. 1, спр. 254;
1883-1884: ф. 193, оп. 1, спр. 255;
1885-1887: ф. 193, оп. 4, спр. 56;
1888-1891: ф. 193, оп. 4, спр. 57;
1892-1894: ф. 193, оп. 4, спр. 58;
1895-1897: ф. 193, оп. 4, спр. 59;
1898-1900: ф. 193, оп. 4, спр. 60;
1901-1903: ф. 193, оп. 9, спр. 22;
1904-1906: ф. 193, оп. 9, спр. 23;
1907-1909, 1911: ф. 193, оп. 9, спр. 24;
1913-1915: ф. 193, оп. 9, спр. 25;
1916, 1918-1920: ф. 193, оп. 9 доп., спр. 9;
1921-1922: ф. 193, оп. 9 доп., спр. 23
6. Шлюб: 
1880-1882: ф. 193, оп. 1, спр. 254;
1883-1884: ф. 193, оп. 1, спр. 255;
1885, 1887: ф. 193, оп. 4, спр. 56;
1888-1891: ф. 193, оп. 4, спр. 57;
1892-1894: ф. 193, оп. 4, спр. 58;
1895-1897: ф. 193, оп. 4, спр. 59;
1898-1900: ф. 193, оп. 4, спр. 60;
1901-1903: ф. 193, оп. 9, спр. 22;
1904-1906: ф. 193, оп. 9, спр. 23;
1907-1910: ф. 193, оп. 9, спр. 24;
1913-1915: ф. 193, оп. 9, спр. 25;
1916, 1919-1920: ф. 193, оп. 9 доп., спр. 9;
1921: ф. 193, оп. 9 доп., спр. 23
7. Інформація відсутня
8. Смерть:
1880-1882: ф. 193, оп. 1, спр. 254;
1883-1884: ф. 193, оп. 1, спр. 255;
1885-1887: ф. 193, оп. 4, спр. 56;
1888-1890: ф. 193, оп. 4, спр. 57;
1891-1894: ф. 193, оп. 4, спр. 58;
1895-1897: ф. 193, оп. 4, спр. 59; 
1898-1900: ф. 193, оп. 4, спр. 60;
1901-1903: ф. 193, оп. 9, спр. 22;
1904-1906: ф. 193, оп. 9, спр. 23;
1908-1910: ф. 193, оп. 9, спр. 24;
1913-1915: ф. 193, оп. 9, спр. 25;
1916, 1919: ф. 193, оп. 9 доп., спр. 9;
1921-1922: ф. 193, оп. 9 доп., спр. 23
9. Інформація відсутня
10. Інформація відсутня
 
3. Вознесенська церква, с. Іванівка Новомосковського повіту Бабайківської волості
4. Інформація відсутня
5. Народження:
1907: ф. 193, оп. 4, спр. 484;
1892-1897: ф. 193, оп. 4, спр. 24;
1908, 1910-1915: ф. 193, оп. 4, спр. 485;
1916-1920: ф. 193, оп. 4, спр. 484
6. Шлюб:
1892-1897: ф. 193, оп. 4, спр. 24;
1910-1914: ф. 193, оп. 4, спр. 485;
1916-1920: ф. 193, оп. 4, спр. 484
7. Інформація відсутня
8. Смерть:
1892-1897: ф. 193, оп. 4, спр. 24;
1908, 1910-1915: ф. 193, оп. 4, спр. 485;
1916-1920: ф. 193, оп. 4, спр. 484
9. Інформація відсутня
10. Інформація відсутня
 
3. Свято-Миколаївська церква, с. Ігрень Новомосковського повіту Любимівської волості
4. с. Чаплі
5. Народження:
1881: ф. 193, оп. 1, спр. 258;
1882: ф. 193, оп. 1, спр. 259
6. Шлюб:
1881: ф. 193, оп. 1, спр. 257
7. Інформація відсутня
8. Смерть:
1881: ф. 193, оп. 1, спр. 257
9. Інформація відсутня
10. Інформація відсутня
 
3. Преображенська церква, с. Йосипівка Новомосковського повіту Бузівської волості
4. Інформація відсутня
5. Народження:
1901, 1918, 1921: ф. 193, оп. 4, спр. 734
6. Шлюб:
1921: ф. 193, оп. 4, спр. 734
7. Інформація відсутня
8. Смерть:
1921: ф. 193, оп. 4, спр. 734
9. Інформація відсутня
10. Інформація відсутня
 
3. Покровська церква, с. Кам’янка Новомосковського повіту Кам’янської волості
4. Інформація відсутня
5. Народження:
1898: ф. 193, оп. 4 доп., спр. 34;
1916: ф. 193, оп. 4 доп., спр. 26;
1917-1918: ф. 193, оп. 4 доп., спр. 34
6. Шлюб:
1917-1918: ф. 193, оп. 4 доп., спр. 34
7. Інформація відсутня
8. Смерть:
1916: ф. 193, оп. 4 доп., спр. 26;
1917: ф. 193, оп. 4 доп., спр. 34
9. Інформація відсутня
10. Інформація відсутня
 
3. Преображенська церква, с. Кам’янка Новомосковського повіту Кам’янської волості
4. Інформація відсутня
5. Народження:
1881: ф. 193, оп. 1, спр. 277
6. Шлюб:
1881: ф. 193, оп. 1, спр. 277
7. Інформація відсутня
8. Смерть:
1881: ф. 193, оп. 1, спр. 277
9. Інформація відсутня
10. Інформація відсутня
 
3. Свято-Троїцька церква, с. Карабинівка Новомосковського повіту Знаменівської волості
4. Інформація відсутня
5. Народження:
1882-1885: ф. 193, оп. 1, спр. 290;
1886-1887: ф. 193, оп. 4, спр. 62;
1888-1889: ф. 193, оп. 4, спр. 63;
1897-1900: ф. 193, оп. 5, спр. 7;
1901-1902: ф. 193, оп. 4, спр. 656;
1903-1904: ф. 193, оп. 4, спр. 664;
1910-1913: ф. 193, оп. 4, спр. 690;
1915-1918: ф. 193, оп. 4, спр. 706
6. Шлюб:
1882-1885: ф. 193, оп. 1, спр. 290;
1886-1887: ф. 193, оп. 4, спр. 62;
1888-1889: ф. 193, оп. 4, спр. 63;
1897-1899: ф. 193, оп. 5, спр. 7;
1901: ф. 193, оп. 4, спр. 656;
1903: ф. 193, оп. 4, спр. 664;
1910-1913: ф. 193, оп. 4, спр. 690;
1915, 1917-1918: ф. 193, оп. 4, спр. 706
7. Інформація відсутня
8. Смерть:
1882-1885: ф. 193, оп. 1, спр. 290;
1886-1887: ф. 193, оп. 4, спр. 62;
1888-1889: ф. 193, оп. 4, спр. 63;
1897-1900: ф. 193, оп. 5, спр. 7;
1901: ф. 193, оп. 4, спр. 656;
1903-1904: ф. 193, оп. 4, спр. 664;
1910-1913: ф. 193, оп. 4, спр. 690;
1915-1918: ф. 193, оп. 4, спр. 706
9. Інформація відсутня
10. Інформація відсутня
 
3. Свято-Духівська церква, с. Ковпаківка Новомосковського повіту Бузівської волості
4. с. Надеждівка, (с. Степанівка Котовської волості)
5. Народження:
1881, 1883-1895: ф. 193, оп. 4, спр. 65;
1896: ф. 193, оп. 4, спр. 67;
1898: ф. 193, оп. 4, спр. 65;
1903-1906, 1916-1919: ф. 193, оп. 4, спр. 725
6. Шлюб:
1881, 1884-1887, 1889, 1892-1894, 1898: ф. 193, оп. 4, спр. 65;
1904-1906: ф. 193, оп. 4, спр. 725
7. Інформація відсутня
8. Смерть:
1882, 1892-1893, 1895: ф. 193, оп. 4, спр. 65;
1904-1907: ф. 193, оп. 4, спр. 725
9. Інформація відсутня
10. Інформація відсутня
 
3. Свято-Покровська церква, с. Ковпаківка Новомосковського повіту Бузівської волості
4. Інформація відсутня
5. Народження:
1889: ф. 193, оп. 4, спр. 25
6. Інформація відсутня
7. Інформація відсутня
8. Інформація відсутня
9. Інформація відсутня
10. Інформація відсутня
 
3. Воскресенська церква, с. Козирщина (с. Велика Козирщина) Новомосковського повіту Личківської волості
4. Інформація відсутня
5. Народження:
1875-1880: ф. 193, оп. 1, спр. 251;
1886-1888, 1890, 1899: ф. 193, оп. 4, спр. 64;
1910-1918: ф. 193, оп. 4, спр. 718
6. Шлюб:
1875-1880: ф. 193, оп. 1, спр. 251;
1886-1888, 1890, 1899: ф. 193, оп. 4, спр. 64;
1915-1917: ф. 193, оп. 4, спр. 718
7. Інформація відсутня
8. Смерть:
1875-1880: ф. 193, оп. 1, спр. 251;
1886-1888, 1890, 1899: ф. 193, оп. 4, спр. 64;
1915-1917: ф. 193, оп. 4, спр. 718
9. Інформація відсутня
10. Інформація відсутня
 
3. Преображенська церква, с. Котівка Новомосковського повіту Котовської волості
4. Інформація відсутня
5. Народження:
1871-1872: ф. 193, оп. 4, спр. 25 а;
1886: ф. 193, оп. 4, спр. 66;
1887: ф. 193, оп. 4, спр. 50;
1888-1890, 1894-1895: ф. 193, оп. 4, спр. 67;
1896: ф. 193, оп. 4, спр. 50;
1897: ф. 193, оп. 4, спр. 67;
1898-1899: ф. 193, оп. 4, спр. 50;
1911-1920: ф. 193, оп. 4, спр. 726
6. Шлюб:
1871: ф. 193, оп. 4, спр. 25 а;
1875-1876: ф. 193, оп. 4, спр. 50;
1886: ф. 193, оп. 4, спр. 66; 
1887: ф. 193, оп. 4, спр. 50;
1888-1890, 1894-1895: ф. 193, оп. 4, спр. 67;
1896: ф. 193, оп. 4, спр. 50;
1913-1917: ф. 193, оп. 4, спр. 726 
7. Інформація відсутня
8. Смерть:
1871: ф. 193, оп. 4, спр. 25 а;
1875: ф. 193, оп. 4, спр. 50;
1886: ф. 193, оп. 4, спр. 66;
1888-1890, 1894-1895: ф. 193, оп. 4, спр. 67;
1896: ф. 193, оп. 4, спр. 50; 
1914-1918: ф. 193, оп. 4, спр. 726
9. Інформація відсутня
10. Інформація відсутня
 
3. Покровська церква, с. Кулебівка Новомосковського повіту Новомосковської волості
4. Інформація відсутня
5. Народження:
1889, 1891-1893: ф. 193, оп. 4, спр. 68;
1894-1895: ф. 193, оп. 4, спр. 69;
1896-1898, 1900: ф. 193, оп. 4, спр. 70
1901-1903: ф. 193, оп. 9, спр. 71;
1904-1905: ф. 193, оп. 9, спр. 76;
1906-1907: ф. 193, оп. 9, спр. 97;
1908-1911: ф. 193, оп. 9, спр. 84;
1913-1916: ф. 193, оп. 9, спр. 93;
1918: ф. 193, оп. 9, спр. 97
6. Шлюб:
1891-1893: ф. 193, оп. 4, спр. 68;
1894-1895: ф. 193, оп. 4, спр. 69;
1896-1897, 1900: ф. 193, оп. 4, спр. 70;
1901-1903: ф. 193, оп. 9, спр. 71;
1904-1905: ф. 193, оп. 9, спр. 76;
1906-1907: ф. 193, оп. 9, спр. 97;
1908-1911: ф. 193, оп. 9, спр. 84;
1913-1916: ф. 193, оп. 9, спр. 93;
1918: ф. 193, оп. 9, спр. 97
7. Інформація відсутня
8. Смерть:
1889-1893: ф. 193, оп. 4, спр. 68;
1894-1895: ф. 193, оп. 4, спр. 69;
1896-1897: ф. 193, оп. 4, спр. 70;
1901-1903: ф. 193, оп. 9, спр. 71;
1904-1905: ф. 193, оп. 9, спр. 76;
1906-1907: ф. 193, оп. 9, спр. 97;
1908-1911: ф. 193, оп. 9, спр. 84;
1913-1916: ф. 193, оп. 9, спр. 93;
1918: ф. 193, оп. 9, спр. 97
9. Інформація відсутня
10. Інформація відсутня
 
3. Успенська церква, с. Курилівка Новомосковського повіту Єлизаветівської волості
4. Інформація відсутня
5. Народження:
1910-1915, 1919: ф. 193, оп. 4, спр. 487
6. Шлюб:
1910-1913, 1915, 1919: ф. 193, оп. 4, спр. 487
7. Інформація відсутня
8. Смерть:
1910-1913, 1915, 1919: ф. 193, оп. 4, спр. 487
9. Інформація відсутня
10. Інформація відсутня
 
3. Різдвяно Богородична церква, с. Лиманське Новомосковського повіту Знаменівської волості
4. Інформація відсутня
5. Народження:
1909-1913: ф. 193, оп. 4, спр. 684;
1914-1922: ф. 193, оп. 4, спр. 703
6. Шлюб:
1909-1913: ф. 193, оп. 4, спр. 684;
1914-1922: ф. 193, оп. 4, спр. 703
7. Інформація відсутня
8. Смерть:
1909-1913: ф. 193, оп. 4, спр. 684;
1914-1922: ф. 193, оп. 4, спр. 703
9. Інформація відсутня
10. Інформація відсутня
 
3. Покровська церква, с. Личкове Новомосковського повіту Личківської волості
4. Інформація відсутня
5. Народження:
1862-1866: ф. 193, оп. 1, спр. 280а;
1882-1885: ф. 193, оп. 4, спр. 71;
1886-1889: ф. 193, оп. 4, спр. 72;
1890-1891, 1893-1895: ф. 193, оп. 4, спр. 73;
1901-1907, 1911-1912: ф. 193, оп. 4, спр. 727;
1913-1920: ф. 193, оп. 4, спр. 728
6. Шлюб:
1862-1866: ф. 193, оп. 1, спр. 280а;
1882-1885: ф. 193, оп. 4, спр. 71;
1886-1889: ф. 193, оп. 4, спр. 72;
1890-1891, 1893-1895: ф. 193, оп. 4, спр. 73;
1903: ф. 193, оп. 4, спр. 727;
1906, 1911-1913: ф. 193, оп. 4, спр. 728
7. Інформація відсутня
8. Смерть:
1862-1866: ф. 193, оп. 1, спр. 280а;
1882-1885: ф. 193, оп. 4, спр. 71;
1886-1889: ф. 193, оп. 4, спр. 72;
1890-1891, 1893-1895: ф. 193, оп. 4, спр. 73;
1906, 1911-1914: ф. 193, оп. 4, спр. 728
9. Інформація відсутня
10. Інформація відсутня
 
3. Миколаївська церква, с. Олексіївка-Любимівка Новомосковського повіту Любимівської волості
4. с. Іванівка
5. Народження:
1876-1879: ф. 193, оп. 1, спр. 181;
1880-1883: ф. 193, оп. 1, спр. 180;
1884: ф. 193, оп. 4, спр. 9;
1885-1887: ф. 193, оп. 4, спр. 10;
1888: ф. 193, оп. 4, спр. 9;
1889: ф. 193, оп. 4, спр. 11;
1890-1891: ф. 193, оп. 4, спр. 12;
1892-1895: ф. 193, оп. 4, спр. 13
6. Шлюб:
1876-1879: ф. 193, оп. 1, спр. 181;
1880-1882: ф. 193, оп. 1, спр. 180;
1884: ф. 193, оп. 4, спр. 9;
1885-1887: ф. 193, оп. 4, спр. 10;
1888: ф. 193, оп. 4, спр. 9;
1889: ф. 193, оп. 4, спр. 11;
1892-1895: ф. 193, оп. 4, спр. 13
7. Інформація відсутня
8. Смерть:
1876-1879: ф. 193, оп. 1, спр. 181;
1880-1883: ф. 193, оп. 1, спр. 180;
1884: ф. 193, оп. 4, спр. 9;
1885-1887: ф. 193, оп. 4, спр. 10;
1888: ф. 193, оп. 4, спр. 9;
1890-1891: ф. 193, оп. 4, спр. 12;
1892-1895: ф. 193, оп. 4, спр. 13;
1905: ф. 193, оп. 1, спр. 180
9. Інформація відсутня
10. Інформація відсутня
 
3. Миколаївська церква, с. Магдалинівка Новомосковського повіту Магдалинівської волості
4. сс. Вознесенівка, Мар’ївка, Олександрівка Друга.
5. Народження:
1865-1867: ф. 193, оп. 1, спр. 260;
1871-1874: ф. 193, оп. 1, спр. 261;
1875-1877: ф. 193, оп. 4, спр. 74;
1878-1879: ф. 193, оп. 4, спр. 75;
1881-1883: ф. 193, оп. 4, спр. 76;
1884-1886: ф. 193, оп. 4, спр. 77;
1887-1889: ф. 193, оп. 4, спр. 78;
1890-1894: ф. 193, оп. 4, спр. 79;
1895: ф. 193, оп. 4, спр. 79, 80;
1896-1897, 1899: ф. 193, оп. 4, спр. 80;
1900-1908: ф. 193, оп. 4, спр. 729;
1909-1915, 1918-1920: ф. 193, оп. 4, спр. 732
6. Шлюб:
1865-1867: ф. 193, оп. 1, спр. 260;
1871-1874: ф. 193, оп. 1, спр. 261;
1875, 1877: ф. 193, оп. 4, спр. 74;
1878-1879: ф. 193, оп. 4, спр. 75;
1881-1883: ф. 193, оп. 4, спр. 76; 
1884-1886: ф. 193, оп. 4, спр. 77;
1887-1889: ф. 193, оп. 4, спр. 78;
1890-1894: ф. 193, оп. 4, спр. 79;
1895-1899: ф. 193, оп. 4, спр. 80;
1900-1915, 1918-1919: ф. 193, оп. 4, спр. 730
7. Інформація відсутня
8. Смерть:
1865-1867: ф. 193, оп. 1, спр. 260;
1871-1874: ф. 193, оп. 1, спр. 261;
1875-1877: ф. 193, оп. 4, спр. 74;
1878-1879: ф. 193, оп. 4, спр. 75;
1881-1883: ф. 193, оп. 4, спр. 76;
1884-1886: ф. 193, оп. 4, спр. 77;
1887-1889: ф. 193, оп. 4, спр. 78;
1890-1894: ф. 193, оп. 4, спр. 79;
1895-1899: ф. 193, оп. 4, спр. 80;
1900-1915, 1918-1919: ф. 193, оп. 4, спр. 731
9. Інформація відсутня
10. Інформація відсутня
 
3. Миколаївський молитовний дім, с. Манвелівка Новомосковського повіту Магдалинівської волості
4. Інформація відсутня
5. Народження:
1863-1868: ф. 193, оп. 1, спр. 271;
1869-1874: ф. 193, оп. 1, спр. 272
6. Шлюб:
1863-1868: ф. 193, оп. 1, спр. 271;
1869-1874: ф. 193, оп. 1, спр. 272
7. Інформація відсутня
8. Смерть:
1863-1868: ф. 193, оп. 1, спр. 271;
1869-1874: ф. 193, оп. 1, спр. 272
 
3. Покровська церква, с. Мануйлівка Новомосковського повіту Мануйлівської волості
4. Інформація відсутня
5. Народження:
1875-1884: ф. 193, оп. 4, спр. 81;
1885-1891: ф. 193, оп. 4, спр. 82;
1892-1897: ф. 193, оп. 4, спр. 84;
1898-1901: ф. 193, оп. 4 доп., спр. 3;
1902: ф. 193, оп. 4 доп., спр. 8;
1903-1904: ф. 193, оп. 4 доп., спр. 8, 13;
1905: ф. 193, оп. 4 доп., спр. 13;
1907-1909: ф. 193, оп. 4 доп., спр. 19;
1910-1911: ф. 193, оп. 4 доп., спр. 23;
1912-1913: ф. 193, оп. 4 доп., спр. 25;
1914-1915: ф. 193, оп. 4 доп., спр. 29;
1916-1917: ф. 193, оп. 4 доп., спр. 31;
1918: ф. 193, оп. 4 доп., спр. 36;
1919-1920: ф. 193, оп. 4 доп., спр. 38
6. Шлюб:
1875-1902: ф. 193, оп. 4 доп., спр. 1;
1903-1920: ф. 193, оп. 4 доп., спр. 9
7. Інформація відсутня
8. Смерть:
1875-1876, 1878, 1880-1891: ф. 193, оп. 4, спр. 83;
1892-1899: ф. 193, оп. 4, спр. 85
9. Інформація відсутня
10. Інформація відсутня
 
3. Миколаївська церква, с. Миколаївка Новомосковського повіту Миколаївської волості
4. с. Казначеївка Почино-Софіївської волості
5. Народження:
1875-1878: ф. 193, оп. 1, спр. 262;
1881-1882: ф. 193, оп. 1, спр. 263;
1885: ф. 193, оп. 4, спр. 104;
1886-1887: ф. 193, оп. 4, спр. 105;
1888-1890: ф. 193, оп. 4, спр. 106;
1891-1892: ф. 193, оп. 4, спр. 107;
1893-1894: ф. 193, оп. 4, спр. 108;
1895-1896: ф. 193, оп. 4, спр. 109;
1897: ф. 193, оп. 9, спр. 30;
1898-1899: ф. 193, оп. 4, спр. 110;
1900, 1903: ф. 193, оп. 9, спр. 27;
1904: ф. 193, оп. 9, спр. 28;
1905-1906: ф. 193, оп. 9, спр. 29;
1907-1908: ф. 193, оп. 9, спр. 30;
1909-1911: ф. 193, оп. 9, спр. 31;
1912-1914: ф. 193, оп. 9, спр. 32;
1915-1916: ф. 193, оп. 9, спр. 33;
1917-1918: ф. 193, оп. 9 доп., спр. 12;
1919: ф. 193, оп. 9 доп., спр. 18;
1920: ф. 193, оп. 9 доп., спр. 12
6. Шлюб:
1875-1878: ф. 193, оп. 1, спр. 262;
1881-1882: ф. 193, оп. 1, спр. 263;
1883, 1885: ф. 193, оп. 4, спр. 104;
1886-1887: ф. 193, оп. 4, спр. 105;
1888-1890: ф. 193, оп. 4, спр. 106;
1891-1892: ф. 193, оп. 4, спр. 107;
1893-1894: ф. 193, оп. 4, спр. 108;
1895-1896: ф. 193, оп. 4, спр. 109;
1897: ф. 193, оп. 9, спр. 30;
1898-1899: ф. 193, оп. 4, спр. 110;
1903: ф. 193, оп. 9, спр. 27;
1904: ф. 193, оп. 9, спр. 28;
1905-1906: ф. 193, оп. 9, спр. 29;
1908: ф. 193, оп. 9, спр. 30;
1909-1910: ф. 193, оп. 9, спр. 31;
1912-1914: ф. 193, оп. 9, спр. 32;
1915-1916: ф. 193, оп. 9, спр. 33;
1917: ф. 193, оп. 9 доп., спр. 12;
1919: ф. 193, оп. 9 доп., спр. 18;
1920: ф. 193, оп. 9 доп., спр. 12
7. Інформація відсутня
8. Смерть:
1875-1878: ф. 193, оп. 1, спр. 262;
1881-1882: ф. 193, оп. 1, спр. 263;
1883, 1885: ф. 193, оп. 4, спр. 104;
1886-1887: ф. 193, оп. 4, спр. 105;
1888-1890: ф. 193, оп. 4, спр. 106;
1891-1892: ф. 193, оп. 4, спр. 107;
1893-1894: ф. 193, оп. 4, спр. 108;
1895-1896: ф. 193, оп. 4, спр. 109;
1897: ф. 193, оп. 9, спр.30;
1898-1899: ф. 193, оп. 4, спр. 110;
1903: ф. 193, оп. 9, спр. 27;
1904: ф. 193, оп. 9, спр. 28;
1905-1906: ф. 193, оп. 9, спр. 29;
1908: ф. 193, оп. 9, спр. 30;
1910-1911: ф. 193, оп. 9, спр. 31;
1912-1914: ф. 193, оп. 9, спр. 32;
1915-1916: ф. 193, оп. 9, спр. 33;
1917-1918: ф. 193, оп. 9 доп., спр. 12;
1919: ф. 193, оп. 9 доп., спр. 18;
1920: ф. 193, оп. 9 доп., спр. 12
9. Інформація відсутня
10. Інформація відсутня
 
3. Пантелеймонівська церква, с. Миколаївка Новомосковського повіту Єлизаветівської волості
4. Інформація відсутня
5. Народження:
1880-1887: ф. 193, оп. 1, спр. 274;
1905, 1911, 1915-1918: ф. 193, оп. 4, спр. 498
6. Шлюб:
1905, 1911, 1915-1918: ф. 193, оп. 4, спр. 498
7. Інформація відсутня
8. Смерть:
1905, 1911, 1915-1918: ф. 193, оп. 4, спр. 498
9. Інформація відсутня
10. Інформація відсутня
 
3. Архангело-Михайлівська церква, с. Михайлівка Новомосковського повіту Попасненської волості
4. с. Євецько-Миколаївка, Іванівка
5. Народження:
1796-1808, 1810, 1812, 1814-1843: ф. 193, оп. 1, спр. 256;
1876-1883: ф. 193, оп. 4, спр. 86;
1884-1886: ф. 193, оп. 4, спр. 87;
1887-1888: ф. 193, оп. 4, спр. 88;
1911-1916: ф. 193, оп. 9, спр. 26;
1921-1923: ф. 193, оп. 9 доп., спр. 24
6. Шлюб:
1796-1800, 1802-1808, 1810, 1812, 1814-1822, 1824-1843: ф. 193, оп. 1, спр. 256;
1876-1883: ф. 193, оп. 4, спр. 86;
1884-1886: ф. 193, оп. 4, спр. 87;
1887-1888: ф. 193, оп. 4, спр. 88;
1911-1916: ф. 193, оп. 9, спр. 26;
1921-1923: ф. 193, оп. 9 доп., спр. 24
7. Інформація відсутня
8. Смерть:
1796-1808, 1810, 1812, 1814-1843: ф. 193, оп. 1, спр. 256;
1876-1883: ф. 193, оп. 4, спр. 86;
1884-1886: ф. 193, оп. 4, спр. 87;
1887-1888: ф. 193, оп. 4, спр. 88;
1911-1916: ф. 193, оп. 9, спр. 26;
1921-1923: ф. 193, оп. 9 доп., спр. 24
9. Інформація відсутня
10. Інформація відсутня
 
 
3. Успенська церква, с. Михайлівка Новомосковського повіту Попасненської волості
4. Інформація відсутня
5. Народження:
1918: ф. 193, оп. 9, спр. 26
6. Шлюб:
1918: ф. 193, оп. 9, спр. 26
7. Інформація відсутня
8. Смерть:
1918: ф. 193, оп. 9, спр. 26
9. Інформація відсутня
10. Інформація відсутня
 
3. Воскресенська церква, с. Могилів Новомосковського повіту Могилівської волості
4. Інформація відсутня
5. Народження:
1863: ф. 193, оп. 4, спр. 89;
1869: ф. 193, оп. 4, спр. 494;
1879: ф. 193, оп. 4, спр. 90; 
1880-1881: ф. 193, оп. 4, спр. 91;
1882: ф. 193, оп. 4, спр. 92;
1884-1885: ф. 193, оп. 4, спр. 91;
1886-1887: ф. 193, оп. 4, спр. 93;
1890: ф. 193, оп. 4, спр. 100;
1891: ф. 193, оп. 4, спр. 95;
1892: ф. 193, оп. 4, спр. 94;
1893-1897: ф. 193, оп. 4, спр. 95;
1899: ф. 193, оп. 4, спр. 96;
1900: ф. 193, оп. 4, спр. 97;
1901: ф. 193, оп. 4, спр. 488;
1902: ф. 193, оп. 4, спр. 489;
1904-1906: ф. 193, оп. 4, спр. 490;
1907-1911: ф. 193, оп. 4, спр. 491;
1913: ф. 193, оп. 4, спр. 493;
1914: ф. 193, оп. 4, спр. 492, 494;
1915: ф. 193, оп. 4, спр. 492;
1916: ф. 193, оп. 4, спр. 493;
1917-1918: ф. 193, оп. 4, спр. 494;
1919: ф. 193, оп. 4, спр. 490, 494;
1920: ф. 193, оп. 4, спр. 494
6. Шлюб:
1863: ф. 193, оп. 4, спр. 89;
1869: ф. 193, оп. 4, спр. 494;
1879: ф. 193, оп. 4, спр. 90;
1880-1881: ф. 193, оп. 4, спр. 91;
1883: ф. 193, оп. 4, спр. 494;
1884-1885: ф. 193, оп. 4, спр. 91;
1886-1887: ф. 193, оп. 4, спр. 93;
1890-1891: ф. 193, оп. 4, спр. 95;
1892: ф. 193, оп. 4, спр. 94;
1893-1897: ф. 193, оп. 4, спр. 95;
1899: ф. 193, оп. 4, спр. 96;
1900: ф. 193, оп. 4, спр. 97;
1901: ф. 193, оп. 4, спр. 488;
1902: ф. 193, оп. 4, спр. 489;
1904-1906: ф. 193, оп. 4, спр. 490;
1907-1911: ф. 193, оп. 4, спр. 491;
1913: ф. 193, оп. 4, спр. 493;
1914: ф. 193, оп. 4, спр. 494;
1915: ф. 193, оп. 4, спр. 492;
1916: ф. 193, оп. 4, спр. 493;
1917-1918: ф. 193, оп. 4, спр. 494;
1919: ф. 193, оп. 4, спр. 490, 494;
1920: ф. 193, оп. 4, спр. 494
7. Інформація відсутня
8. Смерть:
1863: ф. 193, оп. 4, спр. 89;
1879: ф. 193, оп. 4, спр. 90;
1880-1881: ф. 193, оп. 4, спр. 91;
1882: ф. 193, оп. 4, спр. 92;
1883: ф. 193, оп. 4, спр. 23;
1884-1885: ф. 193, оп. 4, спр. 91;
1886-1887: ф. 193, оп. 4, спр. 93;
1890-1891: ф. 193, оп. 4, спр. 95;
1892: ф. 193, оп. 4, спр. 94;
1893-1896: ф. 193, оп. 4, спр. 95;
1899: ф. 193, оп. 4, спр. 96;
1900: ф. 193, оп. 4, спр. 97;
1901: ф. 193, оп. 4, спр. 488;
1902: ф. 193, оп. 4, спр. 489;
1904-1906: ф. 193, оп. 4, спр. 490;
1907-1911: ф. 193, оп. 4, спр. 491;
1913: ф. 193, оп. 4, спр. 493;
1914: ф. 193, оп. 4, спр. 494;
1915: ф. 193, оп. 4, спр. 492;
1916: ф. 193, оп. 4, спр. 493;
1917-1918: ф. 193, оп. 4, спр. 494;
1919: ф. 193, оп. 4, спр. 490, 494;
1920: ф. 193, оп. 4, спр. 494
9. Інформація відсутня
10. Інформація відсутня
 
3. Миколаївська церква, с. Могилів Новомосковського повіту Могилівської волості
4. Інформація відсутня
5. Народження:
1882, 1884: ф. 193, оп. 4, спр. 98;
1885-1886: ф. 193, оп. 4, спр. 99;
1887: ф. 193, оп. 4, спр.102;
1888-1890: ф. 193, оп. 4, спр. 100;
1891-1893: ф. 193, оп. 4, спр. 101;
1898-1900: ф. 193, оп. 4, спр. 102;
1901-1904: ф. 193, оп. 4, спр. 495;
1905-1909; ф. 193, оп. 4, спр. 496;
1910-1914: ф. 193, оп. 4, спр. 497;
1915-1917, 1920: ф. 193, оп. 4, спр. 493
6. Шлюб:
1882, 1884: ф. 193, оп. 4, спр. 98;
1885-1886: ф. 193, оп. 4, спр. 99;
1887: ф. 193, оп. 4, спр. 102;
1888-1890: ф. 193, оп. 4, спр. 100;
1891-1893: ф. 193, оп. 4, спр. 101;
1897: ф. 193, оп. 4, спр. 497;
1898-1900: ф. 193, оп. 4, спр. 102;
1901-1904: ф. 193, оп. 4, спр. 495;
1905-1909: ф. 193, оп. 4, спр. 496;
1910-1914: ф. 193, оп. 4, спр. 497;
1915-1920: ф. 193, оп. 4, спр. 493
7. Інформація відсутня
8. Смерть:
1882, 1884: ф. 193, оп. 4, спр. 98;
1885-1886: ф. 193, оп. 4, спр. 99;
1887: ф. 193, оп. 4, спр. 496;
1888-1890: ф. 193, оп. 4, спр. 100;
1891-1893: ф. 193, оп. 4, спр. 101;
1898-1900: ф. 193, оп. 4, спр. 102;
1901-1904: ф. 193, оп. 4, спр. 495;
1905-1909: ф. 193, оп. 4, спр. 496;
1910-1913: ф. 193, оп. 4, спр. 497;
1914: ф. 193, оп. 4, спр. 493, 497;
1915: ф. 193, оп. 4, спр. 492, 493;
1916-1920: ф. 193, оп. 4, спр. 493
9. Інформація відсутня
10. Інформація відсутня
 
3. Введенська церква, с. Мусієнківські хутори Новомосковського повіту Чернеччинської волості
4. с. Анастасівка Котовської волості
5. Народження:
1893-1895: ф. 193, оп. 4, спр. 27;
1896-1897: ф. 193, оп. 4, спр. 103;
1900-1904, 1908-1910, 1912: ф. 193, оп. 4, спр. 733
6. Шлюб:
1883: ф. 193, оп. 4, спр. 103;
1894: ф. 193, оп. 4, спр. 27;
1900-1904, 1908: ф. 193, оп. 4, спр. 733
7. Інформація відсутня
8. Смерть:
1894-1895: ф. 193, оп. 4, спр. 27;
1897: ф. 193, оп. 4, спр. 103;
1900-1904: ф. 193, оп. 4, спр. 733
9. Інформація відсутня
10. Інформація відсутня
 
3. Трехсвятительська церква, с-ще Нижньодніпровськ Новомосковського повіту
4. Інформація відсутня
5. Народження:
1903: ф. 193, оп. 4 доп., спр. 5;
1904-1905: ф. 193, оп. 4 доп., спр. 11;
1906: ф. 193, оп. 4 доп., спр. 15;
1907-1908: ф. 193, оп. 4 доп. , спр. 18;
1909-1912: ф. 193, оп. 4 доп., спр. 22;
1913-1914: ф. 193, оп. 4 доп., спр. 27;
1915-1916: ф. 193, оп. 4 доп., спр. 24;
1917: ф. 193, оп. 4 доп., спр. 33;
1918-1919: ф. 193, оп. 4 доп., спр. 35
6. Шлюб:
1903-1919: ф. 193, оп. 4 доп., спр. 6
7. Інформація відсутня
8. Смерть: 
9. Інформація відсутня
10. Інформація відсутня
 
3. Соборна Свято-Троїцька церква, м. Новомосковськ Новомосковського повіту
4. Інформація відсутня
5. Народження:
1875: ф. 193, оп. 1, спр. 292а;
1877: ф. 193, оп. 1, спр. 293;
1878: ф. 193, оп. 1, спр. 294;
1879: ф. 193, оп. 1, спр. 295;
1880: ф. 193, оп. 1, спр. 296;
1882: ф. 193, оп. 1, спр. 297;
1883: ф. 193, оп. 1, спр. 298;
1884: ф. 193, оп. 1, спр. 299;
1885: ф. 193, оп. 4, спр. 118;
1886: ф. 193, оп. 4, спр. 119;
1888: ф. 193, оп. 4, спр. 120;
1889: ф. 193, оп. 4, спр. 121;
1890: ф. 193, оп. 4, спр. 122;
1891: ф. 193, оп. 4, спр. 123;
1892: ф. 193, оп. 4, спр. 124;
1893: ф. 193, оп. 4, спр. 125;
1894: ф. 193, оп. 4, спр. 126;
1895: ф. 193, оп. 4, спр. 127;
1896: ф. 193, оп. 4, спр. 128;
1897: ф. 193, оп. 4, спр. 129;
1898: ф. 193, оп. 4, спр. 130;
1899: ф. 193, оп. 4, спр. 131;
1900: ф. 193, оп. 4, спр. 132;
1901: ф. 193, оп. 9, спр. 68;
1902: ф. 193, оп. 9, спр. 69;
1903: ф. 193, оп. 9, спр. 70;
1904: ф. 193, оп. 9, спр. 73;
1905: ф. 193, оп. 9, спр. 75;
1906: ф. 193, оп. 9, спр. 77;
1907: ф. 193, оп. 9, спр. 78;
1908: ф. 193, оп. 9, спр. 80;
1909: ф. 193, оп. 9, спр. 81;
1910: ф. 193, оп. 9, спр. 82;
1911: ф. 193, оп. 9, спр. 83;
1912: ф. 193, оп. 9, спр. 86;
1913: ф. 193, оп. 9, спр. 88;
1914: ф. 193, оп. 9, спр. 89;
1915: ф. 193, оп. 9, спр. 90;
1916: ф. 193, оп. 9, спр. 91;
1917-1918: ф. 193, оп. 9, спр. 95, 96;
1919: ф. 193, оп. 9, спр. 98, 101;
1920: ф. 193, оп. 9, спр. 101
6. Шлюб:
1875: ф. 193, оп. 1, спр. 292а;
1877: ф. 193, оп. 1, спр. 293;
1878: ф. 193, оп. 1, спр. 294;
1879: ф. 193, оп. 1, спр. 295;
1880: ф. 193, оп. 1, спр. 296;
1882: ф. 193, оп. 1, спр. 297;
1883: ф. 193, оп. 1, спр. 298;
1884: ф. 193, оп. 1, спр. 299;
1885: ф. 193, оп. 4, спр. 118;
1886: ф. 193, оп. 4, спр. 119;
1888: ф. 193, оп. 4, спр. 120;
1889: ф. 193, оп. 4, спр. 121;
1890: ф. 193, оп. 4, спр. 122;
1891: ф. 193, оп. 4, спр. 123;
1892: ф. 193, оп. 4, спр. 124;
1893: ф. 193, оп. 4, спр. 125;
1894: ф. 193, оп. 4, спр. 126;
1895: ф. 193, оп. 4, спр. 127;
1896: ф. 193, оп. 4, спр. 128;
1897: ф. 193, оп. 4, спр. 129;
1898: ф. 193, оп. 4, спр. 130;
1899: ф. 193, оп. 4, спр. 122, 131;
1900: ф. 193, оп. 4, спр. 132;
1901: ф. 193, оп. 9, спр. 68;
1902: ф. 193, оп. 9, спр. 69;
1903: ф. 193, оп. 9, спр. 70;
1904: ф. 193, оп. 9, спр. 73;
1905: ф. 193, оп. 9, спр. 75;
1906: ф. 193, оп. 9, спр. 77;
1907: ф. 193, оп. 9, спр. 78;
1908: ф. 193, оп. 9, спр. 80;
1909: ф. 193, оп. 9, спр. 81;
1910: ф. 193, оп. 9, спр. 82;
1911: ф. 193, оп. 9, спр. 83;
1912: ф. 193, оп. 9, спр. 86;
1913: ф. 193, оп. 9, спр. 88;
1914: ф. 193, оп. 9, спр. 89;
1915: ф. 193, оп. 9, спр. 90;
1916: ф. 193, оп. 9, спр. 91;
1917-1918: ф. 193, оп. 9, спр. 95, 96;
1919: ф. 193, оп. 9, спр. 98, 101;
1920: ф. 193, оп. 9, спр. 101
7. Інформація відсутня
8. Смерть:
1875: ф. 193, оп. 1, спр. 292а;
1877: ф. 193, оп. 1, спр. 293;
1878: ф. 193, оп. 1, спр. 294;
1879: ф. 193, оп. 1, спр. 295;
1880: ф. 193, оп. 1, спр. 296;
1882: ф. 193, оп. 1, спр. 297;
1883: ф. 193, оп. 1, спр. 298;
1884: ф. 193, оп. 1, спр. 299;
1885: ф. 193, оп. 4, спр. 118;
1886: ф. 193, оп. 4, спр. 119;
1888: ф. 193, оп. 4, спр. 120;
1889: ф. 193, оп. 4, спр. 121;
1891: ф. 193, оп. 4, спр. 123;
1892: ф. 193, оп. 4, спр. 124;
1893: ф. 193, оп. 4, спр. 125;
1894: ф. 193, оп. 4, спр. 126;
1895: ф. 193, оп. 4, спр. 127;
1896: ф. 193, оп. 4, спр. 128;
1897: ф. 193, оп. 4, спр. 129;
1898: ф. 193, оп. 4, спр. 130;
1899: ф. 193, оп. 4, спр. 131;
1900: ф. 193, оп. 4, спр. 132;
1901: ф. 193, оп. 9, спр. 68;
1902: ф. 193, оп. 9, спр. 69;
1903: ф. 193, оп. 9, спр. 70;
1904: ф. 193, оп. 9, спр. 73;
1905: ф. 193, оп. 9, спр. 75;
1906: ф. 193, оп. 9, спр. 77;
1907: ф. 193, оп. 9, спр. 78;
1908: ф. 193, оп. 9, спр. 80;
1909: ф. 193, оп. 9, спр. 81;
1910: ф. 193, оп. 9, спр. 82;
1911: ф. 193, оп. 9, спр. 83;
1912: ф. 193, оп. 9, спр. 86;
1913: ф. 193, оп. 9, спр. 88;
1914: ф. 193, оп. 9, спр. 89;
1915: ф. 193, оп. 9, спр. 90;
1916: ф. 193, оп. 9, спр. 91;
1917-1918: ф. 193, оп. 9, спр. 95, 96;
1919: ф. 193, оп. 9, спр. 98, 101;
1920: ф. 193, оп. 9, спр. 101
9. Інформація відсутня
10. Інформація відсутня
 
 
3. Успенська церква, с. Новоселівка Новомосковського повіту Новоселівської волості
4. сс. Смоленське, Соколівка.
5. Народження:
1876-1880: ф. 193, оп. 4, спр. 133;
1881-1885: ф. 193, оп. 4, спр. 134;
1886-1892: ф. 193, оп. 4, спр. 135;
1893-1898: ф. 193, оп. 4, спр. 136;
1899-1900: ф. 193, оп. 4, спр. 137;
1904-1905, 1907-1911, 1913: ф. 193, оп. 9, спр. 34
6. Шлюб:
1876-1880: ф. 193, оп. 4, спр. 133;
1882-1885: ф. 193, оп. 4, спр. 134;
1886-1892: ф. 193, оп. 4, спр. 135;
1893-1894, 1896-1898: ф. 193, оп. 4, спр. 136;
1907: ф. 193, оп. 9, спр. 34
7. Інформація відсутня
8. Смерть:
1876-1880: ф. 193, оп. 4, спр. 133;
1882-1885: ф. 193, оп. 4, спр. 134;
1886, 1888-1892: ф. 193, оп. 4, спр. 135;
1893-1894, 1896-1898: ф. 193, оп. 4, спр. 136;
1907: ф. 193, оп. 9, спр. 34
9. Інформація відсутня
10. Інформація відсутня
 
3. Преображенська церква, с. Новостепанівка Новомосковського повіту Попасненської волості
4. Інформація відсутня
5. Народження:
1898-1902: ф. 193, оп. 9, спр. 35;
1903-1906: ф. 193, оп. 9, спр. 36;
1907-1910: ф. 193, оп. 9, спр. 37;
1911-1916: ф. 193, оп. 9, спр. 38
6. Шлюб:
1898-1902: ф. 193, оп. 9, спр. 35;
1903-1906: ф. 193, оп. 9, спр. 36;
1907-1910: ф. 193, оп. 9, спр. 37;
1911-1916: ф. 193, оп. 9, спр. 38
7. Інформація відсутня
8. Смерть:
1898-1902: ф. 193, оп. 9, спр. 35;
1903-1906: ф. 193, оп. 9, спр. 36;
1907-1910: ф. 193, оп. 9, спр. 37;
1911-1916: ф. 193, оп. 9, спр. 38
9. Інформація відсутня
10. Інформація відсутня
 
3. Покровська церква, с. Олександрівка Новомосковського повіту Олександрівської волості
4. с. Сергіївка, ( с. Кочеріжки В’язівоцької волості Павлоградського повіту, с. Оленівка Юр’ївської волості Павлоградського повіту)
5. Народження:
1871-1875: ф. 193, оп. 1, спр. 275;
1876-1880: ф. 193, оп. 1, спр. 276;
1885-1887: ф. 193, оп. 4, спр. 6;
1888-1891: ф. 193, оп. 4, спр. 7;
1899-1901: ф. 193, оп. 4, спр.8;
1905-1907: ф. 193, оп. 4, спр. 557;
1919-1921: ф. 193, оп. 4, спр. 567
6. Шлюб:
1871-1875: ф. 193, оп. 1, спр. 275;
1876-1880: ф. 193, оп. 1, спр. 276;
1885-1887: ф. 193, оп. 4, спр. 6;
1888-1889, 1891: ф. 193, оп. 4, спр. 7;
1899-1901: ф. 193, оп. 4, спр. 8;
1905-1907: ф. 193, оп. 4, спр. 557;
1919-1921: ф. 193, оп. 4, спр. 567
7. Інформація відсутня
8. Смерть:
1871-1875: ф. 193, оп. 1, спр. 275;
1876-1880: ф. 193, оп. 1, спр. 276;
1885-1887: ф. 193, оп. 4, спр. 6;
1888-1891: ф. 193, оп. 4, спр. 7;
1899-1901: ф. 193, оп. 4, спр. 8;
1905-1907: ф. 193, оп. 4, спр. 557;
1919-1921: ф. 193, оп. 4, спр. 567
9. Інформація відсутня
10. Інформація відсутня
 
3. Покровська церква, с. Орлівщина Новомосковського повіту Знаменівської волості
4. с. Хащівка
5. Народження:
1875-1877: ф. 193, оп. 1, спр. 278;
1878: ф. 193, оп. 1, спр. 279;
1880-1885: ф. 193, оп. 4, спр. 140;
1886-1891: ф. 193, оп. 4, спр. 141;
1892-1896: ф. 193, оп. 4, спр. 142;
1898-1902, 1906: ф. 193, оп. 9, спр. 39;
1907-1909: ф. 193, оп. 9, спр. 40;
1911-1912: ф. 193, оп. 9, спр. 41;
1913-1914: ф. 193, оп. 9, спр. 42;
1915-1916: ф. 193, оп. 9, спр. 43;
1917-1919: ф. 193, оп. 9 доп., спр. 13
6. Шлюб:
1875-1877: ф. 193, оп. 1, спр. 278;
1878: ф. 193, оп. 1, спр. 279;
1880-1885: ф. 193, оп. 4, спр. 140;
1886-1891: ф. 193, оп. 4, спр. 141;
1892-1896: ф. 193, оп. 4, спр. 142;
1898-1899, 1901: ф. 193, оп. 9, спр. 39;
1907, 1909: ф. 193, оп. 9, спр. 40;
1910-1912: ф. 193, оп. 9, спр. 41;
1913-1914: ф. 193, оп. 9, спр. 42;
1915-1916: ф. 193, оп. 9, спр. 43;
1917-1919: ф. 193, оп. 9 доп., спр. 13
7. Інформація відсутня
8. Смерть:
1875-1877: ф. 193, оп. 1, спр. 278;
1878: ф. 193, оп. 1, спр. 279;
1880-1885: ф. 193, оп. 4, спр. 140;
1886-1891: ф. 193, оп. 4, спр. 141;
1892-1896: ф. 193, оп. 4, спр. 142;
1898-1902: ф. 193, оп. 9, спр. 39;
1907-1909: ф. 193, оп. 9, спр. 40;
1910-1912: ф. 193, оп. 9, спр. 41;
1913-1914: ф. 193, оп. 9, спр. 42;
1915-1916: ф. 193, оп. 9, спр. 43;
1917-1919: ф. 193, оп. 9 доп., спр. 13
9. Інформація відсутня
10. Інформація відсутня
 
3. Різдвяно-Богородицька церква, с. Очеретувате Новомосковського повіту Очеретуватської волості
4. сс. Андріївка, Іванівка, Корніївка, Олександрівка.
5. Народження:
1867-1873: ф. 193, оп. 1, спр. 286;
1874, 1876-1881: ф. 193, оп. 4, спр. 143;
1882-1883, 1885, 1889, 1892, 1896-1897: ф. 193, оп. 4, спр. 145;
1905-1910: ф. 193, оп. 4, спр. 735;
1911-1917: ф. 193, оп. 4, спр. 737
6. Шлюб:
1867-1873: ф. 193, оп. 1, спр. 286;
1874-1875: ф. 193, оп. 4, спр.144;
1876: ф. 193, оп. 4, спр. 143;
1878-1879: ф. 193, оп. 4, спр. 144;
1880: ф. 193, оп. 4, спр. 143;
1881: ф. 193, оп. 4, спр. 144;
1882: ф. 193, оп. 4, спр. 145;
1883: ф. 193, оп. 4, спр. 144;
1885: ф. 193, оп. 4, спр. 145;
1892, 1896-1899: ф. 193, оп. 4, спр. 144;
1905-1915, 1917: ф. 193, оп. 4, спр. 736
7. Інформація відсутня
8. Смерть:
1867-1873: ф. 193, оп. 1, спр. 286;
1874-1879: ф. 193, оп. 4, спр. 144;
1880: ф. 193, оп. 4, спр. 143;
1882: ф. 193, оп. 4, спр. 145;
1883: ф. 193, оп. 4, спр. 144;
1885, 1889: ф. 193, оп. 4, спр. 145;
1892: ф. 193, оп. 4, спр. 144, 145;
1896-1898: ф. 193, оп. 4, спр. 144;
1905-1917: ф. 193, оп. 4, спр. 736
9. Інформація відсутня
10. Інформація відсутня
 
3. Свято-Миколаївська церква, с. Панківка Новомосковського повіту Шульгівської волості
4. Інформація відсутня
5. Народження:
1884-1888, 1893-1896: ф. 193, оп. 4, спр. 157;
1909-1911, 1913-1914: ф. 193, оп. 4, спр. 499;
1915: ф. 193, оп. 4, спр. 499, 500;
1916-1921: ф. 193, оп. 4, спр. 500
6. Шлюб:
1884-1888, 1893-1896: ф. 193, оп. 4, спр. 157;
1909-1911, 1913-1915: ф. 193, оп. 4, спр. 499;
1916-1921: ф. 193, оп. 4, спр. 500
7. Інформація відсутня
8. Смерть:
1884-1888, 1893-1896: ф. 193, оп. 4, спр. 157;
1909-1911, 1913-1915: ф. 193, оп. 4, спр. 499;
1916-1921: ф. 193, оп. 4, спр. 500
9. Інформація відсутня
10. Інформація відсутня
 
3. Миколаївська церква, с. Перещепине Новомосковського повіту Перещепинської волості
4. с. Олександрія.
5. Народження:
1874-1876: ф. 193, оп. 1, спр. 264;
1877-1879: ф. 193, оп. 1, спр. 265;
1888: ф. 193, оп. 4, спр. 146;
1890: ф. 193, оп. 4, спр. 147;
1891-1892: ф. 193, оп. 4, спр. 148;
1895: ф. 193, оп. 4, спр. 149;
1897: ф. 193, оп. 4, спр. 150;
1898: ф. 193, оп. 4, спр. 151;
1899: ф. 193, оп. 4, спр. 152;
1900-1901: ф. 193, оп. 4, спр. 153;
1902: ф. 193, оп. 9, спр. 44;
1903: ф. 193, оп. 9, спр. 46;
1904: ф. 193, оп. 9, спр. 47;
1905-1906: ф. 193, оп. 9, спр. 48;
1907-1908: ф. 193, оп. 9, спр. 49;
1909: ф. 193, оп. 9, спр. 50;
1910-1911: ф. 193, оп. 9, спр. 51;
1912: ф. 193, оп. 9, спр. 52;
1913: ф. 193, оп. 9, спр. 53;
1914: ф. 193, оп. 9, спр. 54;
1915: ф. 193, оп. 9, спр. 55;
1916: ф. 193, оп. 9, спр. 56;
1917: ф. 193, оп. 9 доп., спр. 14;
1918: ф. 193, оп. 9, спр. 57;
1919: ф. 193, оп. 9 доп., спр. 14;
1920: ф. 193, оп. 9 доп., спр. 21
6. Шлюб:
1874, 1876: ф. 193, оп. 1, спр. 264;
1877-1879: ф. 193, оп. 1, спр. 265;
1888: ф. 193, оп. 4, спр. 146;
1890: ф. 193, оп. 4, спр. 147;
1891-1892: ф. 193, оп. 4, спр. 148;
1893: ф. 193, оп. 4, спр. 150;
1895: ф. 193, оп. 4, спр. 149;
1897: ф. 193, оп. 4, спр. 150;
1898: ф. 193, оп. 4, спр. 151;
1899: ф. 193, оп. 4, спр. 152;
1900-1901: ф. 193, оп. 4, спр. 153;
1902: ф. 193, оп. 9, спр. 44;
1903: ф. 193, оп. 9, спр. 46;
1904: ф. 193, оп. 9, спр. 47;
1905-1906: ф. 193, оп. 9, спр. 48;
1907-1908: ф. 193, оп. 9, спр. 49;
1909: ф. 193, оп. 9, спр. 50;
1910-1911: ф. 193, оп. 9, спр. 51;
1912: ф. 193, оп. 9, спр. 52;
1913: ф. 193, оп. 9, спр. 53;
1914: ф. 193, оп. 9, спр. 54;
1915: ф. 193, оп. 9, спр. 55;
1916: ф. 193, оп. 9, спр. 56;
1917: ф. 193, оп. 9 доп., спр. 14;
1918: ф. 193, оп. 9, спр. 57;
1919: ф. 193, оп. 9 доп., спр. 14;
1920: ф. 193, оп. 9 доп., спр. 21
7. Інформація відсутня
8. Смерть:
1874-1876: ф. 193, оп. 1, спр. 264;
1877-1879: ф. 193, оп. 1, спр. 265;
1888: ф. 193, оп. 4, спр. 146;
1890: ф. 193, оп. 4, спр. 147;
1891-1892: ф. 193, оп. 4, спр. 148;
1895: ф. 193, оп. 4, спр. 149;
1897: ф. 193, оп. 4, спр. 150;
1898: ф. 193, оп. 4, спр. 151;
1900-1901: ф. 193, оп. 4, спр. 153;
1902: ф. 193, оп. 9, спр. 44;
1903: ф. 193, оп. 9, спр. 46;
1904: ф. 193, оп. 9, спр. 47;
1905-1906: ф. 193, оп. 9, спр. 48;
1907-1908: ф. 193, оп. 9, спр. 49;
1909: ф. 193, оп. 9, спр. 50;
1910-1911: ф. 193, оп. 9, спр. 51;
1912: ф. 193, оп. 9, спр. 52;
1913: ф. 193, оп. 9, спр. 53;
1914: ф. 193, оп. 9, спр. 54;
1915: ф. 193, оп. 9, спр. 55;
1916: ф. 193, оп. 9, спр. 56;
1917: ф. 193, оп. 9 доп., спр.14;
1918: ф. 193, оп. 9, спр. 57;
1919: ф. 193, оп. 9 доп., спр. 14;
1920: ф. 193, оп. 9 доп., спр. 21
9. Інформація відсутня
10. Інформація відсутня
 
3. Свято-Троїцька церква, с. Перещепине Новомосковського повіту Перещепинської волості
4. Інформація відсутня
5. Народження:
1892-1894: ф. 193, оп. 4, спр. 154;
1895-1897: ф. 193, оп. 4, спр. 155;
1898-1900: ф. 193, оп. 4, спр. 156;
1901-1903: ф. 193, оп. 9, спр. 45;
1907: ф. 193, оп. 9, спр. 49
6. Шлюб:
1892-1894: ф. 193, оп. 4, спр. 154;
1895-1897: ф. 193, оп. 4, спр. 155;
1898-1900: ф. 193, оп. 4, спр. 156;
1901-1903: ф. 193, оп. 9, спр. 45;
1907: ф. 193, оп. 9, спр. 49
7. Інформація відсутня
8. Смерть:
1892-1894: ф. 193, оп. 4, спр. 154;
1895-1897: ф. 193, оп. 4, спр. 155;
1898-1900: ф. 193, оп. 4, спр. 156;
1901-1903: ф. 193, оп. 9, спр. 45;
1907: ф. 193, оп. 9, спр. 49
9. Інформація відсутня
10. Інформація відсутня
 
3. Георгіївська церква, с. Петриківка Новомосковського повіту Петриківської волості
4. Інформація відсутня
5. Народження:
1876-1879: ф. 193, оп. 1, спр. 252;
1884-1885, 1887-1889: ф. 193, оп. 4, спр. 163;
1890-1892: ф. 193, оп. 4, спр.164;
1893-1894: ф. 193, оп. 4, спр. 165;
1895-1897: ф. 193, оп. 4, спр. 166;
1898: ф. 193, оп. 4, спр. 164;
1901-1904: ф. 193, оп. 4, спр. 501;
1908: ф. 193, оп. 4, спр. 502;
1909, 1911-1912: ф. 193, оп. 4, спр. 503;
1915-1918: ф. 193, оп. 4, спр. 504
6. Шлюб:
1876-1878: ф. 193, оп. 1, спр. 252;
1884, 1887-1889: ф. 193, оп. 4, спр. 163;
1890-1892: ф. 193, оп. 4, спр. 164;
1893-1894: ф. 193, оп. 4, спр. 165;
1895-1896: ф. 193, оп. 4, спр. 166;
1898: ф. 193, оп. 4, спр. 502;
1900-1901, 1903: ф. 193, оп. 4, спр. 501;
1907-1908: ф. 193, оп. 4, спр. 502;
1909, 1911-1912: ф. 193, оп. 4, спр. 503;
1916-1918: ф. 193, оп. 4, спр. 504
7. Інформація відсутня
8. Смерть:
1876-1878: ф. 193, оп. 1, спр. 252;
1887-1888: ф. 193, оп. 4, спр. 163;
1890-1892: ф. 193, оп. 4, спр. 164;
1893-1894: ф. 193, оп. 4, спр. 165;
1895-1896: ф. 193, оп. 4, спр. 166;
1898: ф. 193, оп. 4, спр. 502;
1901, 1903: ф. 193, оп. 4, спр. 501;
1907-1908: ф. 193, оп. 4, спр. 502;
1909, 1911-1912: ф. 193, оп. 4, спр. 503;
1916-1918: ф. 193, оп. 4, спр. 504
9. Інформація відсутня
10. Інформація відсутня
 
3. Іоанно-Предтеченська церква, с. Петриківка Новомосковського повіту Петриківської волості
4. Інформація відсутня
5. Народження:
1879: ф. 193, оп. 1, спр. 281;
1880-1881: ф. 193, оп. 4, спр. 167;
1884-1885: ф. 193, оп. 4, спр. 168;
1886-1887: ф. 193, оп. 4, спр. 169;
1888-1889: ф. 193, оп. 4, спр. 170;
1894-1895: ф. 193, оп. 4, спр. 171;
1896-1897: ф. 193, оп. 4, спр. 172;
1898-1899: ф. 193, оп. 4, спр. 173;
1900: ф. 193, оп. 4, спр. 508;
1901: ф. 193, оп. 4, спр. 508, 509;
1902: ф. 193, оп. 4, спр. 509;
1903: ф. 193, оп. 4, спр. 509, 510;
1904: ф. 193, оп. 4, спр. 510;
1905: ф. 193, оп. 4, спр. 510, 511;
1906-1907: ф. 193, оп. 4, спр. 511;
1908-1909: ф. 193, оп. 4, спр. 512;
1912: ф. 193, оп. 4, спр. 513;
1913: ф. 193, оп. 4, спр. 513, 514;
1914-1915: ф. 193, оп. 4, спр. 514;
1916-1920: ф. 193, оп. 4, спр. 515
6. Шлюб:
1879: ф. 193, оп. 1, спр. 281;
1880-1881: ф. 193, оп. 4, спр. 167;
1884-1885: ф. 193, оп. 4, спр. 168;
1886-1887: ф. 193, оп. 4, спр. 169;
1888-1889: ф. 193, оп. 4, спр. 170;
1894-1895: ф. 193, оп. 4, спр. 171;
1896-1897: ф. 193, оп. 4, спр. 172;
1898-1899: ф. 193, оп. 4, спр. 173;
1900-1901: ф. 193, оп. 4, спр. 508;
1902-1903: ф. 193, оп. 4, спр. 509;
1904-1905: ф. 193, оп. 4, спр. 510;
1906-1907: ф. 193, оп. 4, спр. 511;
1908-1909: ф. 193, оп. 4, спр. 512;
1913: ф. 193, оп. 4, спр. 513;
1914-1915: ф. 193, оп. 4, спр. 514;
1917-1920: ф. 193, оп. 4, спр. 515
7. Інформація відсутня
8. Смерть:
1879: ф. 193, оп. 1, спр. 281;
1880-1881: ф. 193, оп. 4, спр. 167;
1884-1885: ф. 193, оп. 4, спр. 168;
1886-1887: ф. 193, оп. 4, спр. 169;
1888-1889: ф. 193, оп. 4, спр. 170;
1894-1895: ф. 193, оп. 4, спр. 171;
1896-1897: ф. 193, оп. 4, спр. 172;
1898: ф. 193, оп. 4, спр. 173;
1900-1901: ф. 193, оп. 4, спр. 508;
1902-1903: ф. 193, оп. 4, спр. 509;
1904-1905: ф. 193, оп. 4, спр. 510;
1906-1907: ф. 193, оп. 4, спр. 511;
1908-1909: ф. 193, оп. 4, спр. 512;
1912, 1913: ф. 193, оп. 4, спр. 513;
1914-1915: ф. 193, оп. 4, спр. 514;
1917-1920: ф. 193, оп. 4, спр. 515
9. Інформація відсутня
10. Інформація відсутня
 
3. Преображенська церква, с. Петриківка Новомосковського повіту Петриківської волості
4. Інформація відсутня
5. Народження:
1916-1920: ф. 193, оп. 4, спр. 520
6. Шлюб:
1917-1918, 1920: ф. 193, оп. 4, спр. 520
7. Інформація відсутня
8. Смерть:
1916-1918, 1920: ф. 193, оп. 4, спр. 520
9. Інформація відсутня
10. Інформація відсутня
 
3. Різдвяно-Богородицька церква, с. Петриківка Новомосковського повіту Петриківської волості
4. Інформація відсутня
5. Народження:
1873-1876: ф. 193, оп. 1, спр. 287;
1879, 1881: ф. 193, оп. 4, спр. 174;
1882-1883: ф. 193, оп. 4, спр. 175;
1885: ф. 193, оп. 4, спр. 176;
1887-1888: ф. 193, оп. 4, спр. 177;
1889-1890: ф. 193, оп. 4, спр. 178;
1893-1894: ф. 193, оп. 4, спр. 179;
1898-1900: ф. 193, оп. 4, спр. 180;
1901-1903: ф. 193, оп. 4, спр. 516;
1904-1906: ф. 193, оп. 4, спр. 517;
1909-1913: ф. 193, оп. 4, спр. 518;
1915-1918: ф. 193, оп. 4, спр. 519;
1919-1920: ф. 193, оп. 4, спр. 519а
6. Шлюб:
1881-1882: ф. 193, оп. 4, спр. 175;
1885: ф. 193, оп. 4, спр. 176;
1887-1888: ф. 193, оп. 4, спр. 177;
1889-1890: ф. 193, оп. 4, спр. 178;
1893-1894: ф. 193, оп. 4, спр. 179;
1898-1900: ф. 193, оп. 4, спр. 180;
1901-1903: ф. 193, оп. 4, спр. 516;
1904-1906: ф. 193, оп. 4, спр. 517;
1910-1912: ф. 193, оп. 4, спр. 518;
1915-1918: ф. 193, оп. 4, спр. 519;
1919-1920: ф. 193, оп. 4, спр. 519а
7. Інформація відсутня
8. Смерть:
1881-1882: ф. 193, оп. 4, спр. 175;
1885: ф. 193, оп. 4, спр. 176;
1887-1888: ф. 193, оп. 4, спр. 177;
1889-1890: ф. 193, оп. 4, спр. 178;
1893-1894: ф. 193, оп. 4, спр. 179;
1898-1900: ф. 193, оп. 4, спр. 180;
1901-1902: ф. 193, оп. 4, спр. 516;
1903: ф. 193, оп. 4, спр. 516, 517;
1904-1906: ф. 193, оп. 4, спр. 517;
1910-1912: ф. 193, оп. 4, спр. 518;
1914-1918: ф. 193, оп. 4, спр. 519;
1919-1920: ф. 193, оп. 4, спр. 519а
9. Інформація відсутня
10. Інформація відсутня
 
3. Свято-Духівська церква, с. Петриківка Новомосковського повіту Петриківської волості
4. Інформація відсутня
5. Народження:
1880: ф. 193, оп. 4, спр. 169;
1882-1883: ф. 193, оп. 4, спр.174;
1884: ф. 193, оп. 4, спр. 181;
1885: ф. 193, оп. 4, спр. 174;
1886-1889: ф. 193, оп. 4, спр. 182;
1890-1892: ф. 193, оп. 4, спр. 183;
1893-1896: ф. 193, оп. 4, спр. 184;
1897-1898: ф. 193, оп. 4, спр. 185;
1904-1907: ф. 193, оп. 4, спр. 506;
1909, 1913: ф. 193, оп. 4, спр. 507
6. Шлюб:
1884: ф. 193, оп. 4, спр. 181;
1887-1889: ф. 193, оп. 4, спр. 182;
1890-1891: ф. 193, оп. 4, спр. 183;
1893-1896: ф. 193, оп. 4, спр. 184;
1897-1898: ф. 193, оп. 4, спр. 185;
1904-1907: ф. 193, оп. 4, спр. 506;
1909, 1913: ф. 193, оп. 4, спр. 507
7. Інформація відсутня
8. Смерть:
1884: ф. 193, оп. 4, спр. 181;
1887-1889: ф. 193, оп. 4, спр. 182;
1890-1892: ф. 193, оп. 4, спр. 183;
1893-1896: ф. 193, оп. 4, спр. 184;
1897-1898: ф. 193, оп. 4, спр. 185;
1904-1906: ф. 193, оп. 4, спр. 506;
1909: ф. 193, оп. 4, спр. 506, 507;
1913: ф. 193, оп. 4, спр. 507
9. Інформація відсутня
10. Інформація відсутня
 
3. Свято-Миколаївська церква, с. Петриківка Новомосковського повіту Петриківської волості
4. Інформація відсутня
5. Народження:
1781-1795: ф. 193, оп. 1, спр. 266;
1796-1802, 1804-1808: ф. 193, оп. 1, спр. 268;
1809-1822: ф. 193, оп. 1, спр. 267;
1825-1831: ф. 193, оп. 1, спр. 269
6. Шлюб:
1781-1795: ф. 193, оп. 1, спр. 266;
1796-1807: ф. 193, оп. 1, спр. 268;
1809-1822: ф. 193, оп. 1, спр. 267;
1825-1831: ф. 193, оп. 1, спр. 269
7. Інформація відсутня
8. Смерть:
1796-1807: ф. 193, оп. 1, спр. 268;
1809-1822: ф. 193, оп. 1, спр. 267;
1826-1831: ф. 193, оп. 1, спр. 269
 
3. Пантелеймонівська церква, с. Підкряжне Новомосковського повіту Новопідкряжної волості
4. Інформація відсутня
5. Народження:
1890-1891: ф. 193, оп. 4, спр. 521;
1892-1894: ф. 193, оп. 4, спр. 186;
1898-1900, 1904: ф. 193, оп. 4, спр. 521;
1905: ф. 193, оп. 4, спр. 523;
1906: ф. 193, оп. 4, спр. 521;
1910-1916: ф. 193, оп. 4, спр. 522;
1918-1920: ф. 193, оп. 4, спр. 523
6. Шлюб:
1890-1891: ф. 193, оп. 4, спр. 521;
1892-1894: ф. 193, оп. 4, спр. 186;
1898-1900, 1904: ф. 193, оп. 4, спр. 521;
1905: ф. 193, оп. 4, спр. 523;
1906: ф. 193, оп. 4, спр. 521;
1910-1912, 1914-1916: ф. 193, оп. 4, спр. 522;
1919-1920: ф. 193, оп. 4, спр. 523
7. Інформація відсутня
8. Смерть:
1890-1891: ф. 193, оп. 4, спр. 521;
1892-1894: ф. 193, оп. 4, спр. 186;
1898-1900, 1904: ф. 193, оп. 4, спр. 521;
1905: ф. 193, оп. 4, спр. 523;
1906: ф. 193, оп. 4, спр. 521;
1910-1912, 1914-1916: ф. 193, оп. 4, спр. 522;
1918-1920: ф. 193, оп. 4, спр. 523
9. Інформація відсутня
10. Інформація відсутня
 
3. Преображенська церква, с. Підкряжне Новомосковського повіту Новопідкряжної волості
4. с. Бабайківка Бабайківської волості, (сс. Кирилівка, Пантелеймонівка Преображенської волості).
5. Народження:
1870-1892: ф. 193, оп. 4, спр. 187;
1893: ф. 193, оп. 4, спр. 188, 525;
1894-1895: ф. 193, оп. 4, спр. 188;
1901-1904: ф. 193, оп. 4, спр. 524;
1905-1907: ф. 193, оп. 4, спр. 525
6. Шлюб:
1894-1895: ф. 193, оп. 4, спр. 188;
1901-1904: ф. 193, оп. 4, спр. 524;
1905-1907: ф. 193, оп. 4, спр. 525
7. Інформація відсутня
8. Смерть:
1893-1895: ф. 193, оп. 4, спр. 188;
1901-1903: ф. 193, оп. 4, спр. 524;
1905-1907: ф. 193, оп. 4, спр. 525
9. Інформація відсутня
10. Інформація відсутня
 
3. Архангело-Михайлівська церква, с. Піщанка Новомосковського повіту Знаменівської волості
4. Інформація відсутня
5. Народження:
1876-1879: ф. 193, оп. 1, спр. 243;
1880-1882: ф. 193, оп. 1, спр. 244;
1883-1885: ф. 193, оп. 4, спр. 158;
1886-1889: ф. 193, оп. 4, спр. 159;
1890-1891: ф. 193, оп. 4, спр. 160;
1892-1895: ф. 193, оп. 4, спр. 161;
1896-1899: ф. 193, оп. 4, спр. 162;
1900-1905: ф. 193, оп. 9, спр. 58;
1906-1909: ф. 193, оп. 9, спр. 59;
1910-1913: ф. 193, оп. 9, спр. 60;
1914-1918: ф. 193, оп. 9, спр. 61;
1920-1921: ф. 193, оп. 9 доп., спр. 22
6. Шлюб:
1876-1879: ф. 193, оп. 1, спр. 243;
1880-1882: ф. 193, оп. 1, спр. 244;
1883-1885: ф. 193, оп. 4, спр. 158;
1886-1889: ф. 193, оп. 4, спр. 159;
1890-1891: ф. 193, оп. 4, спр. 160;
1892-1895: ф. 193, оп. 4, спр. 161;
1896-1899: ф. 193, оп. 4, спр. 162;
1900-1905: ф. 193, оп. 9, спр. 58;
1907-1909: ф. 193, оп. 9, спр. 59;
1910-1913: ф. 193, оп. 9, спр. 60;
1914-1918: ф. 193, оп. 9, спр. 61;
1920-1921: ф. 193, оп. 9 доп., спр. 22
7. Інформація відсутня
8. Смерть:
1876-1879: ф. 193, оп. 1, спр. 243;
1880-1882: ф. 193, оп. 1, спр. 244;
1883-1885: ф. 193, оп. 4, спр. 158;
1886-1889: ф. 193, оп. 4, спр. 159;
1890-1891: ф. 193, оп. 4, спр. 160;
1892-1895: ф. 193, оп. 4, спр. 161;
1896-1899: ф. 193, оп. 4, спр. 162;
1901-1905: ф. 193, оп. 9, спр. 58;
1906-1909: ф. 193, оп. 9, спр. 59;
1910-1913: ф. 193, оп. 9, спр. 60;
1914-1918: ф. 193, оп. 9, спр. 61;
1920-1922: ф. 193, оп. 9 доп., спр. 22
9. Інформація відсутня
10. Інформація відсутня
 
3. Миколаївська церква, с. Поливанівка Новомосковського повіту Почино-Софіївської волості
4. Інформація відсутня
5. Народження:
1919-1920: ф. 193, оп. 4, спр. 741
6. Шлюб:
1919-1920: ф. 193, оп. 4, спр. 741
7. Інформація відсутня
8. Смерть:
1919-1920: ф. 193, оп. 4, спр. 741
9. Інформація відсутня
10. Інформація відсутня
 
3. Архангело-Михайлівська церква, с. Попасне Новомосковського повіту Попасненської волості
4. Інформація відсутня
5. Народження:
1871-1876: ф. 193, оп. 1, спр. 246;
1889-1890: ф. 193, оп. 4, спр. 189;
1891-1896: ф. 193, оп. 4, спр. 190;
1897: ф. 193, оп. 4, спр. 191;
1898: ф. 193, оп. 4, спр. 192;
1899: ф. 193, оп. 4, спр. 193;
1900: ф. 193, оп. 4, спр. 194;
1901: ф. 193, оп. 4, спр. 195;
1902-1903: ф. 193, оп. 9, спр. 62;
1913-1917: ф. 193, оп. 9, спр.63;
1918: ф. 193, оп. 9 доп., спр. 17;
1919: ф. 193, оп. 9, спр. 63; оп. 9 доп., спр. 17;
1920: ф. 193, оп. 9 доп., спр. 17
6. Шлюб:
1871-1876: ф. 193, оп. 1, спр. 246;
1889-1890: ф. 193, оп. 4, спр. 189;
1891, 1893-1896: ф. 193, оп. 4, спр. 190;
1897: ф. 193, оп. 4, спр. 191;
1898: ф. 193, оп. 4, спр. 192;
1899: ф. 193, оп. 4, спр. 193;
1900: ф. 193, оп. 4, спр. 194;
1901: ф. 193, оп. 4, спр. 195;
1902-1903: ф. 193, оп. 9, спр. 62;
1913-1916: ф. 193, оп. 9, спр. 63;
1918-1919: ф. 193, оп. 9 доп., спр. 17
7. Інформація відсутня
8. Смерть:
1871-1876: ф. 193, оп. 1, спр. 246;
1889-1890: ф. 193, оп. 4, спр. 189;
1891-1896: ф. 193, оп. 4, спр. 190;
1897: ф. 193, оп. 4, спр. 191;
1898: ф. 193, оп. 4, спр. 192;
1899: ф. 193, оп. 4, спр. 193;
1900: ф. 193, оп. 4, спр. 194;
1901: ф. 193, оп. 4, спр. 195;
1902-1903: ф. 193, оп. 9, спр. 62;
1913-1917: ф. 193, оп. 9, спр. 63;
1918-1920: ф. 193, оп. 9 доп., спр. 17
9. Інформація відсутня
10. Інформація відсутня
 
3. Іоанно-Богословська церква, с. Почино-Софіївка Новомосковського повіту Почино-Софіївської волості
4. сс. Андріївка, Іванівка, Королівка, Павлівка, Січкарівка
5. Народження:
1872-1875: ф. 193, оп. 1, спр. 253;
1882-1884: ф. 193, оп. 4, спр. 196;
1885-1887: ф. 193, оп. 4, спр. 197;
1888-1889: ф. 193, оп. 4, спр.199;
1890-1894: ф. 193, оп. 4, спр. 198;
1895-1899: ф. 193, оп. 4, спр. 199;
1900-1903, 1907-1910: ф. 193, оп. 4, спр. 742;
1911, 1917, 1919-1920: ф. 193, оп. 4, спр. 744
6. Шлюб:
1872-1875: ф. 193, оп. 1, спр. 253;
1882-1884: ф. 193, оп. 4, спр. 196;
1885-1887: ф. 193, оп. 4, спр. 197;
1888-1889: ф. 193, оп. 4, спр. 199;
1890-1894: ф. 193, оп. 4, спр. 198;
1895-1899: ф. 193, оп. 4, спр. 199;
1901-1903, 1907-1910: ф. 193, оп. 4, спр. 743;
1911, 1913: ф. 193, оп. 4, спр. 745;
1914: ф. 193, оп. 4, спр. 744;
1915-1917: ф. 193, оп. 4, спр. 745
7. Інформація відсутня
8. Смерть:
1872-1875: ф. 193, оп. 1, спр. 253;
1882-1884: ф. 193, оп. 4, спр. 196;
1885-1887: ф. 193, оп. 4, спр. 197;
1888-1889: ф. 193, оп. 4, спр.  199;
1890-1894: ф. 193, оп. 4, спр. 198;
1895-1899: ф. 193, оп. 4, спр. 199;
1901-1903, 1907-1910: ф. 193, оп. 4, спр. 743;
1911-1918: ф. 193, оп. 4, спр. 745
9. Інформація відсутня
10. Інформація відсутня
 
3. Преображенська церква, с. Преображенске  Новомосковського повіту Преображенської волості
4. с. Кирилівка
5. Народження:
1912-1919: ф. 193, оп. 4, спр. 526
6. Шлюб:
1912-1919: ф. 193, оп. 4, спр. 526
7. Інформація відсутня
8. Смерть:
1912-1919: ф. 193, оп. 4, спр. 526
9. Інформація відсутня
10. Інформація відсутня
 
3. Олександро-Невська церква, с. Прядівка (с. Ново-Олександрівка) Новомосковського повіту Прядівської волості
4. Інформація відсутня
5. Народження:
1869-1875: ф. 193, оп. 4, спр. 111;
1876-1878: ф. 193, оп. 1, спр. 242;
1883-1884: ф. 193, оп. 4, спр. 112;
1888-1890: ф. 193, оп. 4, спр. 113;
1892-1896: ф. 193, оп. 4, спр. 114;
1897: ф. 193, оп. 4, спр. 50;
1904-1905: ф. 193, оп. 4, спр. 479;
1906-1907: ф. 193, оп. 4, спр. 480;
1912-1913: ф. 193, оп. 4, спр. 481;
1914: ф. 193, оп. 4, спр. 482;
1915-1918: ф. 193, оп. 4, спр. 483
6. Шлюб:
1869-1875: ф. 193, оп. 4, спр. 111;
1876-1878: ф. 193, оп. 1, спр. 242;
1883-1884: ф. 193, оп. 4, спр. 112;
1888-1890: ф. 193, оп. 4, спр. 113;
1893-1896: ф. 193, оп. 4, спр. 114;
1897: ф. 193, оп. 4, спр. 50;
1904-1905: ф. 193, оп. 4, спр. 479;
1906-1907: ф. 193, оп. 4, спр. 480;
1912-1913: ф. 193, оп. 4, спр. 481;
1915-1918: ф. 193, оп. 4, спр. 483
7. Інформація відсутня
8. Смерть:
1869-1875: ф. 193, оп. 4, спр. 111;
1876-1878: ф. 193, оп. 1, спр. 242;
1883-1884: ф. 193, оп. 4, спр. 112;
1888-1889: ф. 193, оп. 4, спр. 113;
1892-1896: ф. 193, оп. 4, спр. 114;
1897: ф. 193, оп. 4, спр. 50;
1904-1905: ф. 193, оп. 4, спр. 479;
1906-1907: ф. 193, оп. 4, спр. 480;
1912-1913: ф. 193, оп. 4, спр. 481;
1915-1918: ф. 193, оп. 4, спр. 483
9. Інформація відсутня
10. Інформація відсутня
 
3. Різдвяно-Богородицька церква, с. Прядівка (с. Ново-Олександрівка) Новомосковського повіту Прядівської волості
4. Інформація відсутня
5. Народження:
1915: ф. 193, оп. 4, спр. 483
6. Шлюб:
1915: ф. 193, оп. 4, спр. 483
7. Інформація відсутня
8. Смерть:
1914-1915: ф. 193, оп. 4, спр. 483
9. Інформація відсутня
10. Інформація відсутня
 
3. Вознесенська церква, с. Спаське Новомосковського повіту Спаської волості
4. Інформація відсутня
5. Народження:
1876-1879: ф. 193, оп. 1, спр. 247;
1880-1881: ф. 193, оп. 1, спр. 248;
1882-1884: ф. 193, оп. 1, спр. 249;
1889-1897: ф. 193, оп. 4, спр. 204;
1898-1902: ф. 193, оп. 9, спр. 64;
1903: ф. 193, оп. 9, спр. 66;
1904: ф. 193, оп. 9, спр. 65;
1905-1908: ф. 193, оп. 9, спр. 66;
1911-1915: ф. 193, оп. 9, спр. 67
1916: ф. 193, оп. 9, спр. 67; оп. 9 доп., спр. 10;
1917-1921: ф. 193, оп. 9 доп., спр. 10
6. Шлюб:
1876-1879: ф. 193, оп. 1, спр. 247;
1880-1881: ф. 193, оп. 1, спр. 248;
1882-1884: ф. 193, оп. 1, спр. 249;
1889-1896: ф. 193, оп. 4, спр. 204;
1898-1902: ф. 193, оп. 9, спр. 64;
1903-1904: ф. 193, оп. 9, спр. 65;
1913: ф. 193, оп. 9, спр. 67;
1916-1921: ф. 193, оп. 9 доп., спр. 10
7. Інформація відсутня
8. Смерть:
1876-1879: ф. 193, оп. 1, спр. 247;
1880-1881: ф. 193, оп. 1, спр. 248;
1882-1884: ф. 193, оп. 1, спр. 249;
1891: ф. 193, оп. 4, спр. 204;
1898-1902: ф. 193, оп. 9, спр. 64;
1903: ф. 193, оп. 9, спр. 66;
1904: ф. 193, оп. 9, спр. 65;
1905-1908: ф. 193, оп. 9, спр. 66;
1913-1916: ф. 193, оп. 9, спр. 67
9. Інформація відсутня
10. Інформація відсутня
 
3. Успенська церква, с. Топчине Новомосковського повіту Прядівської волості
4. Інформація відсутня
5. Народження:
1893-1898: ф. 193, оп. 4, спр. 205;
1901, 1905-1907, 1909-1910, 1913-1914, 1919-1920: ф. 193, оп. 4, спр. 747
6. Шлюб:
1893-1898: ф. 193, оп. 4, спр. 205;
1905-1906, 1909-1910, 1913-1914, 1919: ф. 193, оп. 4, спр. 748;
1920, 1923: ф. 193, оп. 4, спр. 747
7. Інформація відсутня
8. Смерть:
1893-1895, 1897-1898: ф. 193, оп. 4, спр. 205;
1905-1906, 1909-1910, 1913-1914, 1919: ф. 193, оп. 4, спр. 748;
1920: ф. 193, оп. 4, спр. 747
9. Інформація відсутня
10. Інформація відсутня
 
3. Миколаївська церква, с. Хорошеве Новомосковського повіту Єлизавето-Хорошівської волості
4. сс. Мала Лозуватка, Стара Лозуватка.
5. Народження:
1881-1882: ф. 193, оп. 4, спр. 206;
1883-1884: ф. 193, оп. 4, спр. 207;
1885-1886: ф. 193, оп. 4, спр. 208;
1889-1890: ф. 193, оп. 4, спр. 384;
1891-1892: ф. 193, оп. 4, спр. 209;
1894: ф. 193, оп. 4, спр. 210;
1898: ф. 193, оп. 4, спр. 211, 385;
1899: ф. 193, оп. 4, спр. 212;
1900: ф. 193, оп. 4, спр. 213;
1901: ф. 193, оп. 4, спр. 478;
1905: ф. 193, оп. 4, спр. 385;
1908: ф. 193, оп. 4, спр. 385;
1909: ф. 193, оп. 4, спр. 384, 385;
1910: ф. 193, оп. 4, спр. 385;
1912-1913: ф. 193, оп. 4, спр. 395;
1916: ф. 193, оп. 4, спр. 395, 478;
1919: ф. 193, оп. 4, спр. 478
6. Шлюб:
1881-1882: ф. 193, оп. 4, спр. 206;
1883-1884: ф. 193, оп. 4, спр. 207;
1885-1886: ф. 193, оп. 4, спр. 208;
1889-1890: ф. 193, оп. 4, спр. 384;
1891-1892: ф. 193, оп. 4, спр. 209;
1894: ф. 193, оп. 4, спр. 210;
1898: ф. 193, оп. 4, спр. 211, 385;
1899: ф. 193, оп. 4, спр. 212;
1900: ф. 193, оп. 4, спр. 213;
1905: ф. 193, оп. 4, спр. 385;
1908: ф. 193, оп. 4, спр. 385;
1909: ф. 193, оп. 4, спр. 384, 385;
1910: ф. 193, оп. 4, спр. 385;
1916, 1919: ф. 193, оп. 4, спр. 478
7. Інформація відсутня
8. Смерть:
1881-1882: ф. 193, оп. 4, спр. 206;
1883-1884: ф. 193, оп. 4, спр. 207;
1885-1886: ф. 193, оп. 4, спр. 208;
1889-1890: ф. 193, оп. 4, спр. 384;
1891-1892: ф. 193, оп. 4, спр. 209;
1894: ф. 193, оп. 4, спр. 210;
1898: ф. 193, оп. 4, спр. 211, 385;
1899: ф. 193, оп. 4, спр. 212;
1900: ф. 193, оп. 4, спр. 213;
1905: ф. 193, оп. 4, спр. 385;
1908: ф. 193, оп. 4, спр. 385;
1909: ф. 193, оп. 4, спр. 384, 385;
1910: ф. 193, оп. 4, спр. 385;
1916, 1919: ф. 193, оп. 4, спр. 478
9. Інформація відсутня
10. Інформація відсутня
 
3. Церква (назва невідома), с. Чаплі Новомосковського повіту Любимівської волості
4. Інформація відсутня
5. Народження:
1875-1876: ф. 193, оп. 1, спр. 241
6. Шлюб:
1876: ф. 193, оп. 1, спр. 241
7. Інформація відсутня
8. Смерть:
1876: ф. 193, оп. 1, спр. 241
9. Інформація відсутня
10. Інформація відсутня
 
3. Миколаївська церква, с. Чаплинка (с. Ново-Чаплинка) Новомосковського повіту Чаплинської волості
4. сс. Манвелівка, Евдокієвка Магдалинівської волості
5. Народження:
1872-1874: ф. 193, оп. 1, спр. 272;
1875-1878: ф. 193, оп. 4, спр. 138;
1888-1892: ф. 193, оп. 4, спр. 139;
1911-1915: ф. 193, оп. 4, спр. 746
6. Шлюб:
1872-1874: ф. 193, оп. 1, спр. 272;
1875-1878: ф. 193, оп. 4, спр. 138;
1888-1892: ф. 193, оп. 4, спр. 139;
1911, 1914-1915: ф. 193, оп. 4, спр. 746
7. Інформація відсутня
8. Смерть:
1872-1874: ф. 193, оп. 1, спр. 272;
1875-1878: ф. 193, оп. 4, спр. 138;
1888-1892: ф. 193, оп. 4, спр. 139;
1913-1915: ф. 193, оп. 4, спр. 746
9. Інформація відсутня
10. Інформація відсутня
 
3. Покровська церква, с. Чаплинка Новомосковського повіту Чаплинської волості
4. Інформація відсутня
5. Народження:
1874-1879: ф. 193, оп. 1, спр. 270;
1889-1893: ф. 193, оп. 4, спр. 214;
1905, 1908-1909: ф. 193, оп. 4, спр. 527;
1910-1911: ф. 193, оп. 4, спр. 528;
1912, 1914, 1918: ф. 193, оп. 4, спр. 529
6. Шлюб:
1889-1893: ф. 193, оп. 4, спр. 214;
1905, 1908-1909: ф. 193, оп. 4, спр. 527;
1910-1911: ф. 193, оп. 4, спр. 528;
1914, 1917-1918: ф. 193, оп. 4, спр. 529
7. Інформація відсутня
8. Смерть:
1889-1891: ф. 193, оп. 4, спр. 214;
1905, 1908-1909: ф. 193, оп. 4, спр. 527;
1910-1911: ф. 193, оп. 4, спр. 528;
1914, 1917-1918: ф. 193, оп. 4, спр. 529
9. Інформація відсутня
10. Інформація відсутня
 
3. Пророко-Іллінська церква, с. Чаплинка Новомосковського повіту Чаплинської волості
4. с. Веселе Очеретуватської волості
5. Народження:
1886-1887, 1889, 1894-1896, 1898-1899: ф. 193, оп. 4, спр. 215;
1900-1905: ф. 193, оп. 4, спр. 738;
1908-1911, 1914-1915: ф. 193, оп. 4, спр. 740
6. Шлюб:
1886-1887, 1889, 1894-1896, 1898-1899: ф. 193, оп. 4, спр. 215;
1900-1901, 1903-1905, 1907-1910, 1914-1915: ф. 193, оп. 4, спр. 739
7. Інформація відсутня
8. Смерть:
1894-1896, 1898-1899: ф. 193, оп. 4, спр. 215;
1900-1901, 1903-1904, 1914-1915: ф. 193, оп. 4, спр. 739
9. Інформація відсутня
10. Інформація відсутня
 
3. Успенська церква, с. Чернеччина Новомосковського повіту Чернеччинської волості
4. Інформація відсутня
5. Народження:
1880: ф. 193, оп. 4, спр. 25 а;
1881: ф. 193, оп. 4, спр. 25, 216;
1882: ф. 193, оп. 4, спр. 25;
1884: ф. 193, оп. 4, спр. 216;
1888-1889, 1891-1892, 1894-1895: ф. 193, оп. 4, спр. 25;
1896: ф. 193, оп. 4, спр. 217;
1898-1899: ф. 193, оп. 4, спр. 25; 
1900: ф. 193, оп. 4, спр. 749;
1901: ф. 193, оп. 4, спр. 725;
1902-1907: ф. 193, оп. 4, спр. 749;
1909-1910, 1913-1918: ф. 193, оп. 4, спр. 750
6. Шлюб:
1882: ф. 193, оп. 4, спр. 217;
1884: ф. 193, оп. 4, спр. 216;
1888, 1892, 1895-1896, 1898: ф. 193, оп. 4, спр. 217;
1900, 1902, 1904-1907, 1909, 1914, 1917-1918: ф. 193, оп. 4, спр. 751
7. Інформація відсутня
8. Смерть:
1875, 1888, 1892, 1895-1898: ф. 193, оп. 4, спр. 217;
1900, 1902, 1905, 1907, 1917-1918: ф. 193, оп. 4, спр. 751
9. Інформація відсутня
10. Інформація відсутня
 
3. Вознесенська церква, с. Шевське Новомосковського повіту Чернеччинської волості
4. Інформація відсутня
5. Народження:
1907-1909, 1914-1919, 1921: ф. 193, оп. 4, спр. 752
6. Шлюб:
1907-1908, 1914-1917, 1919: ф. 193, оп. 4, спр. 752
7. Інформація відсутня
8. Смерть:
1907-1908, 1914-1917, 1919: ф. 193, оп. 4, спр. 752
9. Інформація відсутня
10. Інформація відсутня
 
3. Успенська церква, с. Шульгівка Новомосковського повіту Шульгівської волості
4. Інформація відсутня
5. Народження:
1876-1879: ф. 193, оп. 1, спр. 302;
1882-1883: ф. 193, оп. 4, спр. 218;
1884-1885: ф. 193, оп. 4, спр. 219;
1888-1889: ф. 193, оп. 4, спр. 220;
1890-1892: ф. 193, оп. 4, спр. 221;
1893-1895: ф. 193, оп. 4, спр. 222;
1899-1901: ф. 193, оп. 4, спр. 530;
1902-1904: ф. 193, оп. 4, спр. 531;
1907-1908: ф. 193, оп. 4, спр. 532;
1910: ф. 193, оп. 4, спр. 533;
1912-1913: ф. 193, оп. 4, спр. 534;
1914, 1916: ф. 193, оп. 4, спр. 533
6. Шлюб:
1876-1879: ф. 193, оп. 1, спр. 302;
1882-1883: ф. 193, оп. 4, спр. 218;
1884-1885: ф. 193, оп. 4, спр. 219;
1888-1889: ф. 193, оп. 4, спр. 220;
1890-1892: ф. 193, оп. 4, спр. 221;
1893-1895: ф. 193, оп. 4, спр. 222;
1899-1901: ф. 193, оп. 4, спр. 530;
1902-1904: ф. 193, оп. 4, спр. 531;
1908: ф. 193, оп. 4, спр. 532;
1910: ф. 193, оп. 4, спр. 533;
1912-1913: ф. 193, оп. 4, спр. 534;
1914, 1916: ф. 193, оп. 4, спр. 533
7. Інформація відсутня
8. Смерть:
1876-1879: ф. 193, оп. 1, спр. 302;
1882-1883: ф. 193, оп. 4, спр. 218;
1884-1885: ф. 193, оп. 4, спр. 219;
1888-1889: ф. 193, оп. 4, спр. 220;
1890-1892: ф. 193, оп. 4, спр. 221;
1893-1895: ф. 193, оп. 4, спр. 222;
1900-1901: ф. 193, оп. 4, спр. 530;
1902-1904: ф. 193, оп. 4, спр. 531;
1908: ф. 193, оп. 4, спр. 532;
1910: ф. 193, оп. 4, спр. 533;
1912-1913: ф. 193, оп. 4, спр. 534;
1914, 1916: ф. 193, оп. 4, спр. 533
9. Інформація відсутня
10. Інформація відсутня
 
3. Миколаївська церква, с. Юр’ївка, Новомосковського повіту Преображенської волості
4. Інформація відсутня
5. Народження:
1904, 1906-1910, 1912-1914, 1916, 1919-1921: ф. 193, оп. 4, спр. 535
6. Шлюб:
1904, 1906-1908, 1910, 1912-1914, 1916, 1919-1921: ф. 193, оп. 4, спр. 535
7. Інформація відсутня
8. Смерть:
1904, 1906-1908, 1910, 1912-1914, 1916, 1919-1921: ф. 193, оп. 4, спр. 535
9. Інформація відсутня
10. Інформація відсутня
 
 
ОЛЕКСАНДРІВСЬКИЙ ПОВІТ
 
3. Василівська церква, с. Василівка Олександрівського повіту Гаврилівської волості
4. Інформація відсутня
5. Народження: 
1895-1897: ф. 193, оп. 2, спр. 9;
1900: ф. 193, оп. 5, спр. 1;
1901-1902: ф. 193, оп. 4, спр. 571;
1916: ф. 193, оп. 4, спр. 595
6. Шлюб: 
1895-1897: ф. 193, оп. 2, спр. 9;
1900: ф. 193, оп.5, спр. 1;
1901-1902: ф. 193, оп. 4, спр. 571;
1916: ф. 193, оп. 4, спр. 595
7. Інформація відсутня
8. Смерть: 
1895-1897: ф. 193, оп. 2, спр. 9;
1900: ф. 193, оп.5, спр. 1;
1901-1902: ф. 193, оп. 4, спр. 571;
1916: ф. 193, оп. 4, спр. 595
9. Інформація відсутня
10. Інформація відсутня
 
3. Преображенська церква, с. Великомихайлівка Олександрівського повіту Великомихайлівської волості
4.сс  Вербове,  Маліївка, Новоселівка, Олексіївка, Орестопіль.
5. Народження: 
1783-1784, 1786, 1789-1790, 1798-1803, 1806-1808, 1810-1815: ф. 193, оп. 1, спр 196;
1833-1835, 1837-1840: ф. 193, оп. 1, спр..197;
1841-1847: ф. 193, оп. 1, спр. 198;
1848-1853: ф. 193, оп. 1, спр. 199;
1854-1859: ф. 193, оп. 1, спр. 200:
1903: ф. 193, оп.5, спр. 77
6. Шлюб: 
1784, 1786, 1789, 1798-1803, 1806-1808, 1810-1815: ф. 193, оп. 1, спр 196;
1833-1835, 1837-1840: ф. 193, оп. 1, спр.197;
1841-1847: ф. 193, оп. 1, спр. 198;
1848-1853: ф. 193, оп. 1, спр. 199;
1854-1859: ф. 193, оп. 1, спр. 200;
1903: ф. 193, оп.5, спр. 77
7. Інформація відсутня
8. Смерть: 
1784-1786, 1789, 1798-1803, 1806-1808, 1810-1815: ф. 193, оп. 1, спр 196;
1833-1835, 1837-1840: ф. 193, оп. 1, спр..197;
1841-1847: ф. 193, оп. 1, спр. 198;
1848-1853: ф. 193, оп. 1, спр. 199;
1854-1859: ф. 193, оп. 1, спр. 200;
1903: ф. 193, оп.5, спр. 77
9. Інформація відсутня
10. Інформація відсутня
 
3. Вознесенська церква, с. Веселе Олександрівського повіту Іванівської волості
4. с. Олександрівка.
5. Народження: 
1895-1900:ф. 193 оп. 4, спр. 568;
1909-1910:ф. 193 оп. 4, спр. 592;
1911:ф. 193 оп. 4, спр. 583, 592;
1912:ф. 193 оп. 4, спр. 592;
1913:ф. 193 оп. 4, спр. 586;
1915:ф. 193 оп. 4, спр. 590;
1919:ф. 193 оп. 4, спр. 604;
6. Шлюб:
1895-1900:ф. 193 оп. 4, спр. 568;
1911:ф. 193 оп. 4, спр. 583;
1913:ф. 193 оп. 4, спр. 586;
1915:ф. 193 оп. 4, спр. 590;
7. Інформація відсутня
8.Смерть:
1895-1900:ф. 193 оп. 4, спр. 568;
1911:ф. 193 оп. 4, спр. 583;
1913:ф. 193 оп. 4, спр. 586;
1915:ф. 193 оп. 4, спр. 590;
1919:ф. 193 оп. 4, спр. 604
9. Інформація відсутня
10. Інформація відсутня
 
3. Миколаївська церква, с. Володимирівка Олександрівського повіту Гаврилівської волості
4. Інформація відсутня
5. Народження: 
1914-1918: ф. 193 оп. 4, спр. 599
6. Шлюб:
1914-1918: ф. 193 оп. 4, спр. 599
7. Інформація відсутня
8.Смерть:
1914-1918: ф. 193 оп. 4, спр. 599
9. Інформація відсутня
10. Інформація відсутня
 
3. Миколаївська церква, с. Гаврилівка Олександрівського повіту Гаврилівської волості
4.Інформація відсутня
5. Народження:
1867-1868: ф. 193, оп. 1, спр. 1;
1871-1872: ф. 193, оп. 1, спр. 2;
1878-1880: ф. 193, оп. 1, спр. 3;
1886-1887: ф. 193, оп. 2, спр. 10;
1888-1889: ф. 193, оп. 2, спр. 11;
1890-1891: ф. 193, оп. 2, спр. 12; 
1894: ф. 193, оп. 2, спр. 13;
1901: ф. 193, оп.5, спр. 78;
1903: ф. 193, оп.5, спр. 79;
1907: ф. 193, оп.5, спр. 80;
1908: ф. 193, оп.5, спр. 81;
1912: ф. 193, оп.5, спр. 82;
1913: ф. 193, оп.5, спр. 83;
1914: ф. 193, оп.5, спр. 84;
1917-1918: ф. 193, оп.5, спр. 143;
1920: ф. 193, оп.5, спр. 145
6. Шлюб: 
1867-1868: ф. 193, оп. 1, спр. 1;
1871-1872: ф. 193, оп. 1, спр. 2;
1878-1880: ф. 193, оп. 1, спр. 3;
1886-1887: ф. 193, оп. 2, спр. 10; 
1888-1889: ф. 193, оп. 2, спр. 11;
1890-1891: ф. 193, оп. 2, спр. 12; 
1894: ф. 193, оп. 2, спр. 13; 
1901: ф. 193, оп.5, спр. 78;
1903: ф. 193, оп.5, спр. 79;
1907: ф. 193, оп.5, спр. 80;
1908: ф. 193, оп.5, спр. 81;
1912: ф. 193, оп.5, спр. 82;
1913: ф. 193, оп.5, спр. 83;
1914: ф. 193, оп.5, спр. 84;
1917-1918: ф. 193, оп.5, спр. 143
7. Інформація відсутня
8. Смерть: 
1867-1868: ф. 193, оп. 1, спр. 1;
1871-1872: ф. 193, оп. 1, спр. 2;
1878-1880: ф. 193, оп. 1, спр. 3;
1886-1887: ф. 193, оп. 2, спр. 10; 
1888-1889: ф. 193, оп. 2, спр. 11; 
1890-1891: ф. 193, оп. 2, спр. 12; 
1894: ф. 193, оп. 2, спр. 13;
1901: ф. 193, оп.5, спр. 78;
1903: ф. 193, оп.5, спр. 79;
1907: ф. 193, оп.5, спр. 80;
1908: ф. 193, оп.5, спр. 81;
1912: ф. 193, оп.5, спр. 82;
1913: ф. 193, оп.5, спр. 83;
1914: ф. 193, оп.5, спр. 84;
1917-1918: ф. 193, оп.5, спр. 143;
1920: ф. 193, оп.5, спр. 145
9. Інформація відсутня
10. Інформація відсутня
 
3. Георгіївська церква, с. Григорівка Олександрівського повіту Григорівської волості
4. с. Романкове Покровської волості.
5. Народження: 
1897: ф. 193, оп. 2, спр. 14; 
1900: ф. 193, оп. 2,  спр. 15;
1906: ф. 193, оп. 8, спр. 12;
1913: ф. 193, оп. 8, спр. 12а
6. Шлюб:
1897: ф. 193, оп. 2, спр. 14; 
1900: ф. 193, оп. 2,  спр. 15;
1906: ф. 193, оп. 8, спр. 12;
1913: ф. 193, оп. 8, спр. 12а
7. Інформація відсутня
8. Смерть: 
1897: ф. 193, оп. 2, спр. 14; 
1900: ф. 193, оп. 2,  спр. 15;
1906: ф. 193, оп. 8, спр. 12;
1913: ф. 193, оп. 8, спр. 12а
9. Інформація відсутня
10. Інформація відсутня
 
3. Миколаївська церква, с. Дебальцеве Олександрівського повіту Григорівської (Кривий Ріг) волості
4. Інформація відсутня
5. Народження: 
1914-1920: ф. 193 оп. 6, спр. 24
6. Шлюб:
1914-1920, 1922-1924: ф. 193 оп. 6, спр. 24
7. Інформація відсутня
8.Смерть:
1914-1920: ф. 193 оп. 6, спр. 24
9. Інформація відсутня
10. Інформація відсутня
 
3. Покровська церква, с. Іванівка Олександрівського повіту Іванівської волості
4. Інформація відсутня
5. Народження: 
1879-1881: ф. 193, оп. 1, спр 6;
1889: ф. 193, оп. 5, спр. 2;
1890-1892: ф. 193, оп. 5, спр. 3;
1895-1896: ф. 193, оп. 5, спр. 4;
1897-1898: ф. 193, оп. 5, спр. 5;
1899-1901: ф. 193, оп. 4, спр. 569;
1909-1910: ф. 193, оп. 4, спр. 580
6. Шлюб:
1879-1881: ф. 193, оп. 1, спр 6;
1889: ф. 193, оп. 5, спр. 2;
1890-1892: ф. 193, оп. 5, спр. 3;
1895-1896: ф. 193, оп. 5, спр. 4;
1897-1898: ф. 193, оп. 5, спр. 5;
1899-1901: ф. 193, оп. 4, спр. 569;
1909-1910: ф. 193, оп. 4, спр. 580
7. Інформація відсутня
8. Смерть:
1879-1881: ф. 193, оп. 1, спр 6;
1889: ф. 193, оп. 5, спр. 2;
1890-1892: ф. 193, оп. 5, спр. 3;
1895-1896: ф. 193, оп. 5, спр. 4;
1897-1898: ф. 193, оп. 5, спр. 5;
1899-1901: ф. 193, оп. 4, спр. 569;
1909-1910: ф. 193, оп. 4, спр. 580
9. Інформація відсутня
10. Інформація відсутня
 
3. Іллінська церква, с. Катеринівка Олександрівського повіту Покровської волості
4. с. Старокасянівка.
5. Народження: 
1909-1910, 1917: ф. 193 оп. 5, спр. 90
6. Шлюб:
1909-1910, 1917: ф. 193 оп. 5, спр. 90
7. Інформація відсутня
8.Смерть:
1909-1910, 1917: ф. 193 оп. 5, спр. 90
9. Інформація відсутня
10. Інформація відсутня
 
3.Свято-Троїцька церква, с. Копані Олександрівського повіту Маломихайлівської волості
4. Інформація відсутня
5. Народження: 
1898-1900: ф. 193, оп. 2, спр. 16;
1901-1907: ф. 193, оп. 6, спр. 4;
1917-1922: ф. 193 оп. 6, спр. 28
6. Шлюб:
1898-1900: ф. 193, оп. 2, спр. 16; 
1901-1907: ф. 193, оп. 6, спр. 4;
1917-1922: ф. 193 оп. 6, спр. 28
7. Інформація відсутня
8. Смерть:
1898-1900: ф. 193, оп. 2, спр. 16;
1901-1907: ф. 193, оп. 6, спр. 4;
1917-1922: ф. 193 оп. 6, спр. 28
9. Інформація відсутня
10. Інформація відсутня
 
3. Успенська церква, с. Маломихайлівка Олександрівського повіту Маломихайлівської волості
4.с. Берестове.
5. Народження: 
1885: ф. 193, оп.5, спр. 85;
1895-1896: ф. 193, оп. 2, спр. 18;
1900-1901: ф. 193, оп.5, спр. 86;
1902-1903: ф. 193, оп.5, спр. 85;
1908-1910: ф. 193, оп.5, спр. 87;
1918-1920: ф. 193, оп.5, спр. 144;
6. Шлюб:
1900-1909: ф. 193, оп.5, спр. 88;
7. Інформація відсутня
8. Смерть:
1885, 1889-1890, 1895: ф. 193, оп. 2, спр. 17; 
1897: ф. 193, оп. 2, спр. 18;
1898-1899: ф. 193, оп. 2, спр. 17;
1900-1903, 1905-1907: ф. 193, оп.5, спр. 89 
9. Інформація відсутня
 
3. Покровська церква, с. Новогригорівка (Василенко) Олександрівського повіту Павлівської волості
4. Інформація відсутня
5. Народження: 
1903-1905: ф. 193 оп. 6, спр. 10;
1906-1907, 1909-1911: ф. 193 оп. 6, спр. 15;
1914-1920: ф. 193 оп. 6, спр. 24а
6. Шлюб:
1903-1905: ф. 193 оп. 6, спр. 10;
1906, 1909-1911: ф. 193 оп. 6, спр. 15
7. Інформація відсутня
8.Смерть:
1903-1905: ф. 193 оп. 6, спр. 10;
1906, 1909-1911: ф. 193 оп. 6, спр. 15;
9. Інформація відсутня
10. Інформація відсутня
 
3. Воскресінська церква, с. Олександрівка Олександрівського повіту Покровської волості
4. Інформація відсутня
5. Народження: 
1904-1906:ф. 193 оп. 5, спр. 74;
1907-1908:ф. 193 оп. 5, спр. 75;
1909-1910:ф. 193 оп. 5, спр. 76;
1914, 1916, 1919-1920:ф. 193 оп. 5, спр. 141
6. Шлюб:
1904-1906:ф. 193 оп. 5, спр. 74;
1907-1908:ф. 193 оп. 5, спр. 75;
1909-1910:ф. 193 оп. 5, спр. 76;
1914, 1916, 1919:ф. 193 оп. 5, спр. 141
7. Інформація відсутня
8.Смерть:
1904, 1906:ф. 193 оп. 5, спр. 74;
1907-1908:ф. 193 оп. 5, спр. 75;
1909-1910:ф. 193 оп. 5, спр. 76;
1914, 1916, 1919:ф. 193 оп. 5, спр. 141
9. Інформація відсутня
10. Інформація відсутня
 
3. Петропавлівська церква, с. Павлівка Олександрівського повіту Павлівської волості
4. Інформація відсутня
5. Народження: 
1876-1880: ф. 193, оп. 1, спр. 346;
1881-1883: ф. 193, оп. 5, спр. 6;
1901-1902: ф. 193 оп. 6, спр. 1;
1903: ф. 193 оп. 6, спр. 6, 8;
1904: ф. 193 оп. 6, спр. 8;
1905-1910: ф. 193 оп. 6, спр. 6;
1913-1914: ф. 193 оп. 6, спр. 29
6. Шлюб:
1876-1880: ф. 193, оп. 1, спр. 346;
1881-1883: ф.193, оп. 5, спр. 6;
1901-1902: ф. 193 оп. 6, спр. 1;
1903: ф. 193 оп. 6, спр. 6, 8;
1904: ф. 193 оп. 6, спр. 8;
1905-1910: ф. 193 оп. 6, спр. 6;
1913-1914: ф. 193 оп. 6, спр. 29
7. Інформація відсутня
8.Смерть:
1876-1880: ф. 193, оп. 1, спр. 346;
1881-1883: ф.193, оп. 5, спр. 6;
1901-1902: ф. 193 оп. 6, спр. 1;
1903-1904: ф. 193 оп. 6, спр. 8;
1913-1914: ф. 193 оп. 6, спр. 29
9. Інформація відсутня
10. Інформація відсутня
 
3. Миколаївська церква, с. Покровське Олександрівського повіту Покровської волості
4. Інформація відсутня
5. Народження: 
1873-1875: ф. 193, оп. 1, спр. 4;
1867-1868: ф. 193, оп. 1, спр. 5;
1886-1888: ф. 193, оп. 2, спр. 19; 
1889-1890: ф. 193, оп. 2, спр. 20; 
1891: ф. 193, оп. 2, спр. 21; 
1892: ф. 193, оп.5, спр. 63;
1893: ф. 193, оп. 2, спр. 22; 
1894: ф. 193, оп. 2, спр. 23;
1895-1896: ф. 193, оп.5, спр. 64;
1898: ф. 193, оп.5, спр. 65;
1899: ф. 193, оп. 2, спр. 24;
1900-1901: ф. 193, оп.5, спр. 66;
1902-1903: ф. 193, оп.5, спр. 67;
1904-1905: ф. 193, оп.5, спр. 68;
1906-1908: ф. 193, оп.5, спр. 69;
1909-1910: ф. 193, оп.5, спр. 71;
1911-1912: ф. 193, оп.5, спр. 72;
1913-1914: ф. 193, оп.5, спр. 73;
1915-1916: ф. 193, оп.5, спр. 70;
1917-1918: ф. 193, оп.5, спр. 142;
1920-1921: ф. 193, оп.5, спр. 146
6. Шлюб: 
1844-1845: ф. 193, оп. 1, спр. 4;
1867-1868: ф. 193, оп. 1, спр. 5;
1886-1888: ф. 193, оп. 2, спр. 19; 
1889-1890: ф. 193, оп. 2, спр. 20; 
1891: ф. 193, оп. 2, спр. 21; 
1892: ф. 193, оп.5, спр. 63;
1893: ф. 193, оп. 2, спр. 22; 
1894: ф. 193, оп. 2, спр. 23; 
1895: ф. 193, оп.5, спр. 64;
1898: ф. 193, оп.5, спр. 65;
1899: ф. 193, оп.5, спр. 24;
1913: ф. 193, оп.5, спр. 73;
1915: ф.193, оп. 5, спр. 70
1917-1918: ф. 193, оп.5, спр. 142;
7. Інформація відсутня
8. Смерть:
1844-1845: ф. 193, оп. 1, спр. 4;
1867-1868: ф. 193, оп. 1, спр. 5;
1886-1888: ф. 193, оп. 2, спр. 19; 
1889-1890: ф. 193, оп. 2, спр. 20; 
1891: ф. 193, оп. 2, спр. 21; 
1892: ф. 193, оп.5, спр. 63;
1893: ф. 193, оп. 2, спр. 22; 
1894: ф. 193, оп. 2, спр. 23; 
1895: ф. 193, оп.5, спр. 64;
1898: ф. 193, оп.5, спр. 65;
1899: ф. 193, оп. 2, спр. 24;
1911: ф. 193, оп.5, спр. 72;
1913: ф. 193, оп.5, спр. 73;
1915: ф. 193, оп.5, спр. 70;
9. Інформація відсутня
10. Інформація відсутня
 
3.Покровська церква, с. Покровське Олександрівського повіту Покровської волості
4. Інформація відсутня
5. Народження: 
1906-1908: ф.193, оп. 5, спр. 69;
1909-1910: : ф.193, оп. 5, спр.71;
1911-1912: ф. 193 оп. 5, спр. 72;
1913-1914: ф. 193 оп. 5, спр. 73;
1915-1916: ф. 193 оп. 5, спр. 70;
1917-1919: ф. 193 оп. 5, спр. 142
6. Шлюб:
1915: ф. 193 оп. 5, спр. 70;
1917, 1919: ф. 193 оп. 5, спр. 142
7. Інформація відсутня
8.Смерть:
1915: ф. 193 оп. 5, спр. 70;
1919: ф. 193 оп. 5, спр. 142
9. Інформація відсутня
10. Інформація відсутня
 
 
 
ПАВЛОГРАДСЬКИЙ  ПОВІТ
 
3. Василівська церква, с. Богданівка Павлоградського повіту Богданівської волості
4. Інформація відсутня
5. Народження: 
1871-1872: ф. 193, оп. 1, спр. 306;
1873-1874: ф. 193, оп. 4, спр. 226;
1875-1876: ф. 193, оп. 1, спр. 307;
1878: ф. 193, оп. 1, спр. 308;
1879: ф. 193, оп. 1, спр. 309;
1880-1881: ф. 193, оп. 1, спр. 310;
1882: ф. 193, оп. 1, спр. 311;
1883: ф. 193, оп. 1, спр. 312;
1884: ф. 193, оп. 1, спр. 313;
1885: ф. 193, оп. 4, спр. 227;
1887: ф. 193, оп. 4, спр. 228;
1888: ф. 193, оп. 4, спр. 229;
1889: ф. 193, оп. 4, спр. 230;
1890: ф. 193, оп. 4, спр. 231;
1891-1892: ф. 193, оп. 4, спр. 232;
1895-1896: ф. 193, оп. 4, спр. 233;
1897-1898: ф. 193, оп. 4, спр. 234;
1901: ф. 193, оп. 6, спр. 2;
1902-1903: ф. 193, оп. 6, спр. 5;
1904-1905: ф. 193, оп. 4, спр. 668;
1906-1907: ф. 193, оп. 4, спр. 673;
1908: ф. 193, оп. 4, спр. 681;
1910-1911: ф. 193, оп. 4, спр. 689;
1912: ф. 193, оп. 4, спр. 694;
1913: ф. 193, оп. 4, спр. 701;
1914: ф. 193, оп. 4, спр. 702;
1915: ф. 193, оп. 4, спр. 704;
1916: ф. 193, оп. 4, спр. 709;
1917: ф. 193, оп. 6, спр. 27;
1918: ф. 193, оп. 4, спр. 702, оп. 6, спр. 27;
1919: ф. 193, оп. 4, спр. 702, 704;
1920: ф. 193, оп. 4, спр. 702, 716;
1921: ф. 193, оп. 4, спр. 702
6. Шлюб: 
1871-1872: ф. 193, оп. 1, спр. 306;
1873-1874: ф. 193, оп. 4, спр. 226;
1875: ф. 193, оп. 1, спр. 307;
1878: ф. 193, оп. 1, спр. 308;
1879: ф. 193, оп. 1, спр. 309;
1880-1881: ф. 193, оп. 1, спр. 310;
1882: ф. 193, оп. 1, спр. 311;
1883: ф. 193, оп. 1, спр. 312;
1884: ф. 193, оп. 1, спр. 313;
1885: ф. 193, оп. 4, спр. 227;
1887: ф. 193, оп. 4, спр. 228;
1888: ф. 193, оп. 4, спр. 229;
1889: ф. 193, оп. 4, спр. 230;
1890: ф. 193, оп. 4, спр. 231;
1891-1892: ф. 193, оп. 4, спр. 232;
1895-1896: ф. 193, оп. 4, спр. 233;
1897-1898: ф. 193, оп. 4, спр. 234;
1901: ф. 193, оп. 6, спр. 2;
1902-1903: ф. 193, оп. 6, спр. 5;
1904-1905: ф. 193, оп. 4, спр. 668;
1906: ф. 193, оп. 4, спр. 229а, 673;
1907: ф. 193, оп. 4, спр. 673;
1908: ф. 193, оп. 4, спр. 681;
1910: ф. 193, оп. 4, спр. 689;
1912: ф. 193, оп. 4, спр. 694;
1913: ф. 193, оп. 4, спр. 701;
1914: ф. 193, оп. 4, спр. 702;
1915: ф. 193, оп. 4, спр. 704;
1916: ф. 193, оп. 4, спр. 709;
1917: ф. 193, оп. 6, спр. 27;
1918: ф. 193, оп. 4, спр. 702, оп. 6, спр. 27;
1919: ф. 193, оп. 4, спр. 702, 704;
1920: ф. 193, оп. 4, спр. 702, 716;
1921: ф. 193, оп. 4, спр. 702
7. Інформація відсутня
8. Смерть: 
1871-1872: ф. 193, оп. 1, спр. 306;
1873-1874: ф. 193, оп. 4, спр. 226;
1875-1876: ф. 193, оп. 1, спр. 307;
1878: ф. 193, оп. 1, спр. 308;
1879: ф. 193, оп. 1, спр. 309;
1880: ф. 193, оп. 1, спр. 310;
1882: ф. 193, оп. 1, спр. 311;
1883: ф. 193, оп. 1, спр. 312;
1884: ф. 193, оп. 1, спр. 313;
1885: ф. 193, оп. 4, спр. 227;
1887: ф. 193, оп. 4, спр. 228;
1888: ф. 193, оп. 4, спр. 229, 229а;
1889: ф. 193, оп. 4, спр. 229а, 230;
1890: ф. 193, оп. 4, спр. 229а, 231;
1891: ф. 193, оп. 4, спр. 229а, 232;
1895-1896: ф. 193, оп. 4, спр. 229а, 233;
1897-1900: ф. 193, оп. 4, спр. 229а;
1901: ф. 193, оп. 4, спр. 229а, оп. 6, спр. 2;
1902-1903: ф. 193, оп. 4, спр. 229а, оп. 6, спр. 5;
1904: ф. 193, оп. 4, спр. 229а, 668;
1905: ф. 193, оп. 4, спр. 668;
1906-1907: ф. 193, оп. 4, спр. 673;
1908: ф. 193, оп. 4, спр. 681;
1910: ф. 193, оп. 4, спр. 689;
1912: ф. 193, оп. 4, спр. 694;
1913: ф. 193, оп. 4, спр. 701;
1914: ф. 193, оп. 4, спр. 702;
1915: ф. 193, оп. 4, спр. 704;
1916: ф. 193, оп. 4, спр. 709;
1917: ф. 193, оп. 6, спр. 27;
1918: ф. 193, оп. 4, спр. 702, оп. 6, спр. 27;
1919: ф. 193, оп. 4, спр. 702, 704;
1920: ф. 193, оп. 4, спр. 702, 716;
1921: ф. 193, оп. 4, спр. 702
9. Інформація відсутня
10. Інформація відсутня
 
3. Миколаївська церква, с. Богуслав Павлоградського повіту Богданівської волості
4. Інформація відсутня
5. Народження: 
1869-1870: ф. 193, оп. 1, спр. 334;
1871-1873: ф. 193, оп. 1, спр. 333;
1879-1881: ф. 193, оп. 1, спр. 335;
1884-1887: ф. 193, оп. 4, спр. 235;
1888-1891: ф. 193, оп. 4, спр. 236;
1895-1897: ф. 193, оп. 4, спр. 237;
1898-1900: ф. 193, оп. 4, спр. 238;
1901-1903: ф. 193, оп. 4, спр. 657;
1907-1909: ф. 193, оп. 4, спр. 677;
1910-1911: ф. 193, оп. 4, спр. 686;
1916: ф. 193, оп. 4, спр. 657;
1917-1918: ф. 193, оп. 4, спр. 710
6. Шлюб: 
1869-1870: ф. 193, оп. 1, спр. 334;
1871-1873: ф. 193, оп. 1, спр. 333;
1879-1881: ф. 193, оп. 1, спр. 335;
1884-1887: ф. 193, оп. 4, спр. 235;
1888-1891: ф. 193, оп. 4, спр. 236;
1895-1897: ф. 193, оп. 4, спр. 237;
1899-1900: ф. 193, оп. 4, спр. 238;
1903: ф. 193, оп. 4, спр. 657;
1907-1909: ф. 193, оп. 4, спр. 677;
1910-1911: ф. 193, оп. 4, спр. 686;
1916: ф. 193, оп. 4, спр. 657;
1917-1918: ф. 193, оп. 4, спр. 710
7. Інформація відсутня
8. Смерть: 
1869: ф. 193, оп. 1, спр. 334;
1871-1873: ф. 193, оп. 1, спр. 333;
1879-1881: ф. 193, оп. 1, спр. 335;
1884-1887: ф. 193, оп. 4, спр. 235;
1888-1891: ф. 193, оп. 4, спр. 236;
1895-1897: ф. 193, оп. 4, спр. 237;
1898-1899: ф. 193, оп. 4, спр. 238;
1901-1902: ф. 193, оп. 4, спр. 657;
1907-1909: ф. 193, оп. 4, спр. 677;
1910-1911: ф. 193, оп. 4, спр. 686;
1916: ф. 193, оп. 4, спр.657;
1917: ф. 193, оп. 4, спр. 710;
1920-1921: ф. 193, оп. 4, спр. 657
9. Інформація відсутня
10. Інформація відсутня
 
3. Іоанно-Богословська церква, с. Василівка Павлоградського повіту Михайлівської волості
4. сс. Варварівка, Мар’ївка, Олексіївка
5. Народження: 
1899: ф. 193, оп. 4, спр. 387
6. Інформація відсутня 
7. Інформація відсутня
8. Інформація відсутня
9. Інформація відсутня
10. Інформація відсутня
 
3. Вознесенська церква, с. Васильківка Павлоградського повіту Васильківської волості
4. с. Улянівка
5. Народження: 
1883-1884: ф. 193, оп. 1, спр. 314;
1887: ф. 193, оп. 4, спр. 239;
1888: ф. 193, оп. 4, спр. 240;
1889: ф. 193, оп. 4, спр. 241;
1890-1891: ф. 193, оп. 4, спр. 242;
1892-1893: ф. 193, оп. 4, спр. 243;
1895: ф. 193, оп. 4, спр. 244;
1896: ф. 193, оп. 4, спр. 245;
1897: ф. 193, оп. 4, спр. 246;
1898: ф. 193, оп. 4, спр. 247;
1901: ф. 193, оп. 6, спр. 3;
1904-1905: ф. 193, оп. 6, спр. 13;
1906-1907: ф. 193, оп. 6, спр. 14;
1908-1909: ф. 193, оп. 6, спр. 18;
1915-1918: ф. 193, оп. 6, спр. 25;
1919-1920: ф. 193, оп. 6, спр. 3
6. Шлюб: 
1883-1884: ф. 193, оп. 1, спр. 314;
1887: ф. 193, оп. 4, спр. 239;
1889: ф. 193, оп. 4, спр. 241;
1890: ф. 193, оп. 4, спр. 242;
1892-1893: ф. 193, оп. 4, спр. 243;
1895: ф. 193, оп. 4, спр. 244;
1896: ф. 193, оп. 4, спр. 245;
1898: ф. 193, оп. 4, спр. 247;
1900, 1904-1905, 1907-1909, 1913-1914: ф. 193, оп. 6, спр. 11
7. Інформація відсутня
8. Смерть: 
1883-1884: ф. 193, оп. 1, спр. 314;
1887: ф. 193, оп. 4, спр. 239;
1889: ф. 193, оп. 4, спр. 241;
1890: ф. 193, оп. 4, спр. 242;
1892-1893: ф. 193, оп. 4, спр. 243;
1895: ф. 193, оп. 4, спр. 244;
1896: ф. 193, оп. 4, спр. 245;
1898: ф. 193, оп. 4, спр. 247 
9. Інформація відсутня
10. Інформація відсутня
 
3. Миколаївська церква, с. Васильківка Павлоградського повіту Васильківської волості
4. с. Улянівка.
5. Народження:
1909-1914: ф. 193, оп. 6, спр. 19
6. Шлюб:
1915-1920: ф. 193, оп. 6, спр. 26
7. Інформація відсутня
8. Інформація відсутня
9. Інформація відсутня
10. Інформація відсутня
 
3. Дмитрівська церква, с. Вербки Павлоградського повіту Вербківської волості
4. с. Благодатне
5. Народження: 
1871-1873: ф. 193, оп. 1, спр. 321;
1877-1879: ф. 193, оп. 1, спр. 324;
1880-1881: ф. 193, оп. 1, спр. 322;
1884-1885: ф. 193, оп. 1, спр. 323;
1886-1887: ф. 193, оп. 4, спр. 248;
1888-1890: ф. 193, оп. 4, спр. 249;
1891: ф. 193, оп. 4, спр. 250;
6. Шлюб: 
1871-1873: ф. 193, оп. 1, спр. 321;
1877-1879: ф. 193, оп. 1, спр. 324;
1880-1881: ф. 193, оп. 1, спр. 322;
1884-1885: ф. 193, оп. 1, спр. 323;
1886-1887: ф. 193, оп. 4, спр. 248;
1888-1890: ф. 193, оп. 4, спр. 249;
1891: ф. 193, оп. 4, спр. 250;
7. Інформація відсутня
8. Смерть: 
1871-1873: ф. 193, оп. 1, спр. 321;
1877-1879: ф. 193, оп. 1, спр. 324;
1880-1881: ф. 193, оп. 1, спр. 322;
1884-1885: ф. 193, оп. 1, спр. 323;
1886-1887: ф. 193, оп. 4, спр. 248;
1888-1890: ф. 193, оп. 4, спр. 249;
1891: ф. 193, оп. 4, спр. 250;
1903: ф. 193, оп. 1, спр. 323;
9. Інформація відсутня
10. Інформація відсутня
 
3. Успенська церква, с. Вербки Павлоградського повіту Вербківської волості
4. с. Благодатне
5. Народження: 
1892: ф. 193, оп. 4, спр. 250;
1895-1896: ф. 193, оп. 4, спр. 251;
1897-1898: ф. 193, оп. 4, спр. 252;
1899-1900: ф. 193, оп. 4, спр. 253;
1901-1902: ф. 193, оп. 4, спр. 655;
1903-1904: ф. 193, оп. 4, спр. 663;
1905-1906: ф. 193, оп. 4, спр. 671;
1907-1908: ф. 193, оп. 4, спр. 675;
1909: ф. 193, оп. 4, спр. 682;
1910-1912: ф. 193, оп. 4, спр. 687;
1913-1914: ф. 193, оп. 4, спр. 696;
1917: ф. 193, оп. 4, спр. 707;
1918: ф. 193, оп. 4, спр. 707, 714;
1919: ф. 193, оп. 4, спр. 714
6. Шлюб: 
1892: ф. 193, оп. 4, спр. 250;
1895-1896: ф. 193, оп. 4, спр. 251;
1897-1898: ф. 193, оп. 4, спр. 252;
1899-1900: ф. 193, оп. 4, спр. 253;
1901-1902: ф. 193, оп. 4, спр. 655;
1903-1904: ф. 193, оп. 4, спр. 663;
1905-1906: ф. 193, оп. 4, спр. 671;
1907-1908: ф. 193, оп. 4, спр. 675;
1909: ф. 193, оп. 4, спр. 682;
1910-1912: ф. 193, оп. 4, спр. 687;
1913: ф. 193, оп. 4, спр. 696;
1917: ф. 193, оп. 4, спр. 707;
1918-1919: ф. 193, оп. 4, спр. 714
7. Інформація відсутня
8. Смерть: 
1892: ф. 193, оп. 4, спр. 250;
1895-1896: ф. 193, оп. 4, спр. 251;
1897-1898: ф. 193, оп. 4, спр. 252;
1899-1900: ф. 193, оп. 4, спр. 253;
1901-1902: ф. 193, оп. 4, спр. 655;
1903-1904: ф. 193, оп. 4, спр. 663;
1905-1906: ф. 193, оп. 4, спр. 671;
1907-1908: ф. 193, оп. 4, спр. 675;
1909: ф. 193, оп. 4, спр. 682;
1910-1912: ф. 193, оп. 4, спр. 687;
1913-1914: ф. 193, оп. 4, спр. 696;
1916-1917: ф. 193, оп. 4, спр. 707;
1917-1919: ф. 193, оп. 4, спр. 714
9. Інформація відсутня
10. Інформація відсутня
 
3. Покровська церква, с. Вербувате Павлоградського повіту Вербківської волості
4. Інформація відсутня
5. Народження:
1903-1906: ф. 193, оп. 4, спр. 556;
1907-1911: ф. 193, оп. 4, спр. 562;
1919-1920: ф. 193, оп. 4, спр. 565
6. Шлюб:
1907-1911: ф. 193, оп. 4, спр. 562;
1919-1920: ф. 193, оп. 4, спр. 565
7. Інформація відсутня
8. Смерть:
1907-1911: ф. 193, оп. 4, спр. 562;
1919-1920: ф. 193, оп. 4, спр. 565
9. Інформація відсутня
10. Інформація відсутня
 
3. Воскресенська церква, с. Воскресенське Павлоградського повіту Олександрівської волості
4. Інформація відсутня
5. Народження:
1905-1906: ф. 193, оп. 6, спр. 12;
1907-1913: ф. 193, оп. 6, спр. 17;
1915: ф. 193, оп. 6, спр. 12;
1918-1921: ф. 193, оп. 6, спр. 22
6. Шлюб:
1905-1906, 1915: ф. 193, оп. 6, спр. 12;
7. Інформація відсутня
8. Смерть:
1905-1906, 1915: ф. 193, оп. 6, спр. 12
9. Інформація відсутня
10. Інформація відсутня
 
3. Архангело – Михайлівська церква, с. В’язівок Павлоградського повіту В’язівоцької волості
4. Інформація відсутня
5. Народження: 
1874-1876: ф. 193, оп. 1, спр. 330;
1878-1879: ф. 193, оп. 1, спр. 331;
1882-1884: ф. 193, оп. 1, спр. 332;
1896-1898: ф. 193, оп. 4, спр. 254;
1899-1901: ф. 193, оп. 4, спр. 255;
1903: ф. 193, оп. 4, спр. 662;
1905: ф. 193, оп. 4, спр. 670;
1906: ф. 193, оп. 4, спр. 674;
1907: ф. 193, оп. 4, спр. 678;
1910: ф. 193, оп. 4, спр. 688;
1913: ф. 193, оп. 4, спр. 697, 700;
1919-1920: ф. 193, оп. 4, спр. 662
6. Шлюб: 
1874-1876: ф. 193, оп. 1, спр. 330;
1878-1879: ф. 193, оп. 1, спр. 331;
1882-1884: ф. 193, оп. 1, спр. 332;
1897-1898: ф. 193, оп. 4, спр. 254;
1899-1901: ф. 193, оп. 4, спр. 255;
1903: ф. 193, оп. 4, спр. 662;
1905: ф. 193, оп. 4, спр. 670;
1906: ф. 193, оп. 4, спр. 674;
1907: ф. 193, оп. 4, спр. 678;
1910: ф. 193, оп. 4, спр. 688;
1913: ф. 193, оп. 4, спр. 697, 700
7. Інформація відсутня
8. Смерть: 
1874-1876: ф. 193, оп. 1, спр. 330;
1878-1879: ф. 193, оп. 1, спр. 331;
1882-1884: ф. 193, оп. 1, спр. 332;
1897-1898: ф. 193, оп. 4, спр. 254;
1899-1900: ф. 193, оп. 4, спр. 255;
1903: ф. 193, оп. 4, спр. 662;
1905: ф. 193, оп. 4, спр. 670;
1906: ф. 193, оп. 4, спр. 674;
1907: ф. 193, оп. 4, спр. 678;
1910: ф. 193, оп. 4, спр. 688;
1913: ф. 193, оп. 4, спр. 697, 700
9. Інформація відсутня
10. Інформація відсутня
 
3. Успенська (Свято – Успенська) церква, с. Григорівка (Георгіївка) Павлоградського повіту Новопавлівської волості
4. с. Ново-Лозоватівка, (с.Попутна Троїцької волості)
5. Народження:
1902-1906: ф. 193, оп. 4, спр. 575;
1912-1916: ф. 193, оп. 4, спр. 592;
1917-1921: ф. 193, оп. 4, спр. 607
6. Інформація відсутня
7. Інформація відсутня
8. Смерть:
1903-1918: ф. 193, оп. 4, спр. 601
9. Інформація відсутня
10. Інформація відсутня
 
3. Миколаївська церква, с. Дмитрівка  Павлоградського повіту Булахівської волості
4. Інформація відсутня
5. Народження: 
1880-1882: ф. 193, оп. 1, спр. 336;
1890-1894: ф. 193, оп. 4, спр. 256;
1900, 1902-1903: ф. 193, оп. 4, спр. 653;
1904-1906: ф. 193, оп. 4, спр. 665
6. Шлюб: 
1880-1882: ф. 193, оп. 1, спр. 336;
1890-1894: ф. 193, оп. 4, спр. 256;
1900, 1902-1903: ф. 193, оп. 4, спр. 653;
1904-1906: ф. 193, оп. 4, спр. 665
7. Інформація відсутня
8. Смерть: 
1880-1882: ф. 193, оп. 1, спр. 336;
1890-1894: ф. 193, оп. 4, спр. 256;
1900, 1903: ф. 193, оп. 4, спр. 653;
1904-1906: ф. 193, оп. 4, спр. 665
9. Інформація відсутня
10. Інформація відсутня
 
3. Різдвяно – Богородицька церква, с. Дмитрівка Павлоградського повіту Дмитрівської волості
4. Інформація відсутня
5. Народження:
1875: ф. 193, оп. 1, спр. 356;
1877-1878: ф. 193, оп. 1, спр. 357;
1881: ф. 193, оп. 1, спр. 382а;
1882: ф. 193, оп. 1, спр. 357а;
1885: ф. 193, оп. 1, спр. 357б;
1886-1887: ф. 193, оп. 4, спр. 257;
1888-1889: ф. 193, оп. 4, спр. 258;
1890: ф. 193, оп. 4, спр. 259;
1891-1892: ф. 193, оп. 4, спр. 260;
1893-1894: ф. 193, оп. 4, спр. 261;
1895-1896: ф. 193, оп. 4, спр. 262;
1897: ф. 193, оп. 4, спр. 262а;
1899: ф. 193, оп. 4, спр. 263;
1900: ф. 193, оп. 4, спр. 264;
1901-1902: ф. 193, оп. 4, спр. 414;
1903: ф. 193, оп. 4, спр. 418;
1904: ф. 193, оп. 4, спр. 423;
1905: ф. 193, оп. 4, спр. 428;
1906: ф. 193, оп. 4, спр. 434;
1907: ф. 193, оп. 4, спр. 437;
1908: ф. 193, оп. 4, спр. 440;
1909: ф. 193, оп. 4, спр. 443;
1910: ф. 193, оп. 4, спр. 447;
1913: ф. 193, оп. 4, спр. 461;
1915: ф. 193, оп. 4, спр. 464;
1916: ф. 193, оп. 4, спр. 467;
1918, 1920: ф. 193, оп. 4, спр. 476
6. Шлюб:
1875: ф. 193, оп. 1, спр. 356;
1877-1878: ф. 193, оп. 1, спр. 357;
1881-1882: ф. 193, оп. 1, спр. 357а;
1885: ф. 193, оп. 1, спр. 357б;
1886-1887: ф. 193, оп. 4, спр. 257;
1888-1889: ф. 193, оп. 4, спр. 258;
1890: ф. 193, оп. 4, спр. 259;
1891-1892: ф. 193, оп. 4, спр. 260;
1893-1894: ф. 193, оп. 4, спр. 261;
1895-1896: ф. 193, оп. 4, спр. 262;
1897: ф. 193, оп. 4, спр. 262а;
1899: ф. 193, оп. 4, спр. 263;
1900: ф. 193, оп. 4, спр. 264;
1901-1902: ф. 193, оп. 4, спр. 414;
1903: ф. 193, оп. 4, спр. 418;
1904: ф. 193, оп. 4, спр. 423;
1905: ф. 193, оп. 4, спр. 428;
1906: ф. 193, оп. 4, спр. 434, 674а;
1907: ф. 193, оп. 4, спр. 437;
1908: ф. 193, оп. 4, спр. 440;
1909: ф. 193, оп. 4, спр. 443;
1910: ф. 193, оп. 4, спр. 447;
1911: ф. 193, оп. 4, спр. 674а;
1913: ф. 193, оп. 4, спр. 461;
1915: ф. 193, оп. 4, спр. 464;
1916: ф. 193, оп. 4, спр. 467;
7. Інформація відсутня
8. Смерть: 
1875: ф. 193, оп. 1, спр. 356;
1877-1878: ф. 193, оп. 1, спр. 357;
1881-1882: ф. 193, оп. 1, спр. 357а;
1885: ф. 193, оп. 1, спр. 357б;
1886-1887: ф. 193, оп. 4, спр. 257;
1888-1889: ф. 193, оп. 4, спр. 258;
1890: ф. 193, оп. 4, спр. 259;
1891-1892: ф. 193, оп. 4, спр. 260;
1893-1894: ф. 193, оп. 4, спр. 261;
1895-1896: ф. 193, оп. 4, спр. 262;
1897: ф. 193, оп. 4, спр. 262а;
1899: ф. 193, оп. 4, спр. 263;
1900: ф. 193, оп. 4, спр. 264;
1903: ф. 193, оп. 4, спр. 418;
1904: ф. 193, оп. 4, спр. 423;
1905: ф. 193, оп. 4, спр. 428;
1906: ф. 193, оп. 4, спр. 434;
1907: ф. 193, оп. 4, спр. 437;
1908: ф. 193, оп. 4, спр. 440;
1909: ф. 193, оп. 4, спр. 443;
1910: ф. 193, оп. 4, спр. 447;
1913: ф. 193, оп. 4, спр. 674а;
1915: ф. 193, оп. 4, спр. 464;
1916: ф. 193, оп. 4, спр. 467;
1920: ф. 193, оп. 4, спр. 674а
9. Інформація відсутня
10. Інформація відсутня
 
3. Катеринівська церква, с. Іванівка Павлоградського повіту Хорошівської волості
4. Інформація відсутня
5. Народження: 
1876-1877: ф. 193, оп. 1, спр. 325;
1882-1886: ф. 193, оп. 1, спр. 326;
1887-1889, 1891-1892: ф. 193, оп. 4, спр. 265;
1900: ф. 193, оп. 4, спр. 439;
1902: ф. 193, оп. 4, спр. 415;
1903: ф. 193, оп. 4, спр. 415, 603;
1904: ф. 193, оп. 4, спр. 415, 426, 603;
1905-1906: ф. 193, оп. 4, спр. 426;
1907-1908: ф. 193, оп. 4, спр. 439;
1913, 1917-1918: ф. 193, оп. 4, спр. 603
6. Шлюб: 
1876-1877: ф. 193, оп. 1, спр. 325;
1882-1886: ф. 193, оп. 1, спр. 326;
1887-1892: ф. 193, оп. 4, спр. 265;
1902: ф. 193, оп. 4, спр. 415;
1904: ф. 193, оп. 4, спр. 415, 426;
1906: ф. 193, оп. 4, спр. 426;
1907-1908: ф. 193, оп. 4, спр. 439;
1913-1914, 1918: ф. 193, оп. 4, спр. 603
7. Інформація відсутня
8. Смерть: 
1876-1877: ф. 193, оп. 1, спр. 325;
1882-1886: ф. 193, оп. 1, спр. 326;
1887-1892: ф. 193, оп. 4, спр. 265;
1900: ф. 193, оп. 4, спр. 439;
1902: ф. 193, оп. 4, спр. 415;
1904: ф. 193, оп. 4, спр. 415, 426;
1906: ф. 193, оп. 4, спр. 426;
1907: ф. 193, оп. 4, спр. 439;
1913-1914: ф. 193, оп. 4, спр. 603
9. Інформація відсутня
10. Інформація відсутня
 
3. Свято – Духівська церква, с. Іванівка  Павлоградського повіту Кохівської волості
4. Інформація відсутня
5. Народження: 
1854-1864: ф. 193, оп. 1, спр. 363;
1870-1872: ф. 193, оп. 1, спр. 364;
1884: ф. 193, оп. 4, спр. 268;
1885- 1887: ф. 193, оп. 4, спр. 266;
1888-1891: ф. 193, оп. 4, спр. 267;
1892-1893: ф. 193, оп. 4, спр. 268;
1896-1899: ф. 193, оп. 4, спр. 652;
1901: ф. 193, оп.5доп., спр. 3;
1902-1905: ф. 193, оп. 4, спр. 660;
1906-1907: ф. 193, оп. 4, спр. 652;
1908-1910: ф. 193, оп. 4, спр. 680;
1911: ф. 193, оп. 4, спр. 692;
1912: ф. 193, оп. 4, спр. 692, 693;
1913-1916: ф. 193, оп. 4, спр. 693;
1917-1919: ф. 193, оп. 4, спр. 712;
1920-1922: ф. 193, оп. 4, спр. 715
6. Шлюб: 
1854-1864: ф. 193, оп. 1, спр. 363;
1870-1872: ф. 193, оп. 1, спр. 364;
1885-1887: ф. 193, оп. 4, спр. 266;
1888-1891: ф. 193, оп. 4, спр. 267;
1892, 1896: ф. 193, оп. 4, спр. 268;
1898-1899: ф. 193, оп. 4, спр. 652;
1901: ф. 193, оп.5доп., спр. 3;
1902-1905: ф. 193, оп. 4, спр. 660;
1906-1907: ф. 193, оп. 4, спр. 652;
1908-1910: ф. 193, оп. 4, спр. 680;
1911: ф. 193, оп. 4, спр. 692;
1912: ф. 193, оп. 4, спр. 692, 693;
1913-1914, 1916: ф. 193, оп. 4, спр. 693;
1917-1919: ф. 193, оп. 4, спр. 712;
1920-1922: ф. 193, оп. 4, спр. 715
7. Інформація відсутня
8. Смерть: 
1854-1864: ф. 193, оп. 1, спр. 363;
1870-1872: ф. 193, оп. 1, спр. 364;
1885-1887: ф. 193, оп. 4, спр. 266;
1888-1891: ф. 193, оп. 4, спр. 267;
1892, 1896: ф. 193, оп. 4, спр. 268;
1898-1899: ф. 193, оп. 4, спр. 652;
1902-1905: ф. 193, оп. 4, спр. 660;
1906-1907: ф. 193, оп. 4, спр. 652;
1908-1910: ф. 193, оп. 4, спр. 680;
1911: ф. 193, оп. 4, спр. 692;
1912: ф. 193, оп. 4, спр. 692, 693;
1913-1916: ф. 193, оп. 4, спр. 693;
1917-1919: ф. 193, оп. 4, спр. 712;
1920-1922: ф. 193, оп. 4, спр. 715
9. Інформація відсутня
10. Інформація відсутня
 
3. Воскресінська церква, с. Кіндратівка Павлоградського повіту Юр’ївської волості
4. Інформація відсутня
5. Народження:
1907, 1909, 1912-1913, 1915-1918: ф. 193, оп. 4, спр. 561;
6. Шлюб:
1907, 1909, 1912-1913, 1915-1918: ф. 193, оп. 4, спр. 561;
7. Інформація відсутня
8. Смерть:
1907, 1909, 1912-1913, 1915-1916: ф. 193, оп. 4, спр. 561;
9. Інформація відсутня
10.Інформація відсутня
 
3. Миколаївська церква, с. Кондратівка Павлоградського повіту Юр’ївської волості
4. сс. Варламівка, Василівка 
5. Народження:
1913-1915, 1919-1922: ф. 193, оп. 4, спр. 554
6. Інформація відсутня
7. Інформація відсутня
8. Інформація відсутня
9. Інформація відсутня
10. Інформація відсутня
 
3. Успенська церква, с. Коханівка Павлоградського повіту Хорошівської волості
4. Інформація відсутня
5. Народження: 
1876-1883: ф. 193, оп. 1, спр. 382а;
1888-1889: ф. 193, оп. 5, спр. 11;
1890, 1892-1893: ф. 193, оп. 4, спр. 269
6. Шлюб:
1876-1883: ф. 193, оп. 1, спр. 382а;
1888-1889: ф. 193, оп. 5, спр. 11;
1890: ф. 193, оп. 4, спр. 269
7. Інформація відсутня
8. Смерть:
1876-1883: ф. 193, оп. 1, спр. 382а;
1888-1889: ф. 193, оп. 5, спр. 11;
1890: ф. 193, оп. 4, спр. 269
9. Інформація відсутня
10. Інформація відсутня
 
3. Георгіївська церква, с. Кочеріжки Павлоградського повіту В’язівоцької волості
4. Інформація відсутня
5. Народження: 
1877-1880: ф. 193, оп. 1, спр. 315;
1882-1885: ф. 193, оп. 1, спр. 316;
1886-1889: ф. 193, оп. 4, спр. 270;
1891-1893: ф. 193, оп. 4, спр. 271;
1894-1896: ф. 193, оп. 4, спр. 272;
1897-1899: ф. 193, оп. 4, спр. 273;
1900-1902: ф. 193, оп. 4, спр. 654;
1903: ф. 193, оп. 4, спр. 661;
1904-1906: ф. 193, оп. 4, спр. 667;
1907-1909: ф. 193, оп. 4, спр. 676;
1913-1914: ф. 193, оп. 4, спр. 699;
1916, 1919-1920, 1922: ф. 193, оп. 4, спр. 708
6. Шлюб: 
1877-1878, 1880: ф. 193, оп. 1, спр. 315;
1882-1885: ф. 193, оп. 1, спр. 316;
1886, 1888-1889: ф. 193, оп. 4, спр. 270;
1891-1893: ф. 193, оп. 4, спр. 271;
1894: ф. 193, оп. 4, спр. 272;
1897-1899: ф. 193, оп. 4, спр. 273;
1900-1901: ф. 193, оп. 4, спр. 654;
1903: ф. 193, оп. 4, спр. 661;
1904-1905: ф. 193, оп. 4, спр. 667;
1908: ф. 193, оп. 4, спр. 676;
1913-1914: ф. 193, оп. 4, спр. 699;
1917-1920: ф. 193, оп. 4, спр. 708
7. Інформація відсутня
8. Смерть: 
1877-1880: ф. 193, оп. 1, спр. 315;
1884-1885: ф. 193, оп. 1, спр. 316;
1889: ф. 193, оп. 4, спр. 270;
1891-1893: ф. 193, оп. 4, спр. 271;
1896: ф. 193, оп. 4, спр. 272;
1899: ф. 193, оп. 4, спр. 273;
1900: ф. 193, оп. 4, спр. 654;
1903: ф. 193, оп. 4, спр. 661;
1904: ф. 193, оп. 4, спр. 667;
1913-1914: ф. 193, оп. 4, спр. 699;
1919-1920: ф. 193, оп. 4, спр. 708
9. Інформація відсутня
10. Інформація відсутня
 
3. Покровська церква, с. Луб’янка Павлоградського повіту Роздорзької волості
4. Інформація відсутня
5. Народження: 
1886-1887: ф. 193, оп. 4, спр. 382;
1888-1890: ф. 193, оп. 4, спр. 274;
1901-1903: ф. 193, оп. 4, спр. 389;
1908-1910: ф. 193, оп. 4, спр. 393;
1914: ф. 193, оп. 4, спр. 382
6. Шлюб: 
1886-1887: ф. 193, оп. 4, спр. 382;
1888-1890: ф. 193, оп. 4, спр. 274;
1901-1903: ф. 193, оп. 4, спр. 389;
1908-1910: ф. 193, оп. 4, спр. 393;
1914: ф. 193, оп. 4, спр. 382
7. Інформація відсутня
8. Смерть: 
1886-1887: ф. 193, оп. 4, спр. 382;
1888-1890: ф. 193, оп. 4, спр. 274;
1901-1903: ф. 193, оп. 4, спр. 389;
1908-1910: ф. 193, оп. 4, спр. 393;
1914: ф. 193, оп. 4, спр. 382
9. Інформація відсутня
10. Інформація відсутня
 
3. Різдвяно – Богородична церква, с. Межиріч Павлоградського повіту Булахівської волості
4. Інформація відсутня
5. Народження: 
1871-1872: ф. 193, оп. 1, спр. 358;
1873-1874: ф. 193, оп. 1, спр. 359;
1875-1878: ф. 193, оп. 1, спр. 360;
1879-1881: ф. 193, оп. 1, спр. 361;
1882-1884: ф. 193, оп. 1, спр. 362;
1885-1887: ф. 193, оп. 4, спр. 275;
1888-1890: ф. 193, оп. 4, спр. 276;
1894-1896: ф. 193, оп. 4, спр. 277;
1897-1899: ф. 193, оп. 4, спр. 278;
1901, 1903: ф. 193, оп. 4, спр. 658;
1904-1905: ф. 193, оп. 4, спр. 669;
1906: ф. 193, оп. 4, спр. 672;
1909-1910: ф. 193, оп. 4, спр. 685;
1911-1912: ф. 193, оп. 4, спр. 672;
1920: ф. 193, оп. 4, спр. 685
6. Шлюб: 
1871-1872: ф. 193, оп. 1, спр. 358;
1873-1874: ф. 193, оп. 1, спр. 359;
1875-1878: ф. 193, оп. 1, спр. 360;
1879-1881: ф. 193, оп. 1, спр. 361;
1882-1884: ф. 193, оп. 1, спр. 362;
1885-1887: ф. 193, оп. 4, спр. 275;
1888-1890: ф. 193, оп. 4, спр. 276;
1894-1895: ф. 193, оп. 4, спр. 277;
1897-1899: ф. 193, оп. 4, спр. 278;
1901, 1903: ф. 193, оп. 4, спр. 658;
1904: ф. 193, оп. 4, спр. 669;
1909-1910: ф. 193, оп. 4, спр. 685;
1911-1912: ф. 193, оп. 4, спр. 672
7. Інформація відсутня
8. Смерть: 
1871-1872: ф. 193, оп. 1, спр. 358;
1873-1874: ф. 193, оп. 1, спр. 359;
1875-1878: ф. 193, оп. 1, спр. 360;
1879-1881: ф. 193, оп. 1, спр. 361;
1882-1884: ф. 193, оп. 1, спр. 362;
1885-1887: ф. 193, оп. 4, спр. 275;
1888-1890: ф. 193, оп. 4, спр. 276;
1894-1896: ф. 193, оп. 4, спр. 277;
1897-1900: ф. 193, оп. 4, спр. 278;
1900: ф. 193, оп. 4, спр.  685;
1901: ф. 193, оп. 4, спр. 658, 685;
1903: ф. 193, оп. 4, спр. 658;
1904: ф. 193, оп. 4, спр. 669;
1906: ф. 193, оп. 4, спр. 672;
1909-1910: ф. 193, оп. 4, спр. 685;
1911-1912: ф. 193, оп. 4, спр. 672
9. Інформація відсутня
10. Інформація відсутня
 
3. Миколаївська церква, с. Миколаївка Павлоградського повіту Миколаївської волості
4. Інформація відсутня
5. Народження: 
1873: ф. 193, оп. 1, спр. 338;
1874-1875: ф. 193, оп. 1, спр. 337;
1877-1879: ф. 193, оп. 1, спр. 338;
1880-1881: ф. 193, оп. 1, спр. 339;
1882-1884: ф. 193, оп. 1, спр. 340;
1890-1891: ф. 193, оп. 4, спр. 279;
1901: ф. 193, оп. 4, спр. 413;
1904: ф. 193, оп. 4, спр. 420;
1906: ф. 193, оп. 4, спр. 433;
1910: ф. 193, оп. 4, спр. 444;
1912: ф. 193, оп. 4, спр. 453;
1913: ф. 193, оп. 4, спр. 458;
1914: ф. 193, оп. 6, спр. 23;
1916: ф. 193, оп. 4, спр. 466;
1917: ф. 193, оп. 4, спр. 473;
1918: ф. 193, оп. 4, спр. 474;
1919: ф. 193, оп. 4, спр. 756
6. Шлюб: 
1874-1875: ф. 193, оп. 1, спр. 337;
1877-1879: ф. 193, оп. 1, спр. 338;
1880-1881: ф. 193, оп. 1, спр. 339;
1882-1884: ф. 193, оп. 1, спр. 340;
1890-1891: ф. 193, оп. 4, спр. 279;
1901: ф. 193, оп. 4, спр. 413;
1904: ф. 193, оп. 4, спр. 420;
1906: ф. 193, оп. 4, спр. 433;
1910: ф. 193, оп. 4, спр. 444;
1912: ф. 193, оп. 4, спр. 453;
1913: ф. 193, оп. 4, спр. 458;
1914: ф. 193, оп. 6, спр. 23;
1916: ф. 193, оп. 4, спр. 466;
1917: ф. 193, оп. 4, спр. 473;
1918: ф. 193, оп. 4, спр. 474
7. Інформація відсутня
8. Смерть: 
1873-1875: ф. 193, оп. 1, спр. 337;
1876: ф. 193, оп. 1, спр. 339;
1877-1879: ф. 193, оп. 1, спр. 338;
1880-1881: ф. 193, оп. 1, спр. 339;
1882-1884: ф. 193, оп. 1, спр. 340;
1890-1891: ф. 193, оп. 4, спр. 279;
1901: ф. 193, оп. 4, спр. 413;
1904: ф. 193, оп. 4, спр. 420;
1906: ф. 193, оп. 4, спр. 433;
1910: ф. 193, оп. 4, спр. 444;
1912: ф. 193, оп. 4, спр. 453;
1913: ф. 193, оп. 4, спр. 458;
1914: ф. 193, оп. 6, спр. 23;
1916: ф. 193, оп. 4, спр. 466;
1917: ф. 193, оп. 4, спр. 473;
1918: ф. 193, оп. 4, спр. 474;
1919: ф. 193, оп. 4, спр. 756
9. Інформація відсутня
10. Інформація відсутня
 
3. Миколаївська церква, с. Миколаївка Рудева Павлоградського повіту Михайлівської волості
4. сс. Гірки, Третяківка.
5. Народження: 
1882-1883: ф. 193, оп. 4, спр. 281;
1884-1892: ф. 193, оп. 4, спр. 280;
1893-1896: ф. 193, оп. 4, спр. 281;
1897-1898: ф. 193, оп. 4, спр. 282;
1913-1914, 1916-1920: ф. 193, оп. 4, спр. 397а
6. Шлюб: 
1882-1883: ф. 193, оп. 4, спр. 281;
1884-1889, 1891: ф. 193, оп. 4, спр. 280;
1893-1896: ф. 193, оп. 4, спр. 281;
1897-1898: ф. 193, оп. 4, спр. 282;
1913-1914, 1916-1920: ф. 193, оп. 4, спр. 397а
7. Інформація відсутня
8. Смерть: 
1882-1883: ф. 193, оп. 4, спр. 281;
1884-1891: ф. 193, оп. 4, спр. 280;
1893-1896: ф. 193, оп. 4, спр. 281;
1897-1898: ф. 193, оп. 4, спр. 282;
1913-1914, 1916-1920: ф. 193, оп. 4, спр. 397а
9. Інформація відсутня
10. Інформація відсутня
 
3. Миколаївська церква, с. Нова Русь Павлоградського повіту Кохівської волості
4. с. Благодатне
5. Народження: 
1868-1873: ф. 193, оп. 4, спр. 283а;
1885-1886: ф. 193, оп. 4, спр. 283;
1887-1890: ф. 193, оп. 4, спр. 284;
1893-1894: ф. 193, оп. 4, спр. 285;
1895-1898: ф. 193, оп. 4, спр. 286;
1902-1903: ф. 193, оп. 4, спр. 659;
1904-1906: ф. 193, оп. 4, спр. 666;
1907-1908: ф. 193, оп. 4, спр. 679;
1909-1910: ф. 193, оп. 4, спр. 683;
1911-1912: ф. 193, оп. 4, спр. 691;
1913-1916: ф. 193, оп. 4, спр. 698;
1917-1922: ф. 193, оп. 4, спр. 713
6. Шлюб: 
1868-1873: ф. 193, оп. 4, спр. 283а;
1885-1886: ф. 193, оп. 4, спр. 283;
1887-1890: ф. 193, оп. 4, спр. 284;
1893-1894: ф. 193, оп. 4, спр. 285;
1895-1898: ф. 193, оп. 4, спр. 286;
1902-1903: ф. 193, оп. 4, спр. 659;
1904-1906: ф. 193, оп. 4, спр. 666;
1907-1908: ф. 193, оп. 4, спр. 679;
1909-1910: ф. 193, оп. 4, спр. 683;
1911-1912: ф. 193, оп. 4, спр. 691;
1913-1916: ф. 193, оп. 4, спр. 698;
1918-1922: ф. 193, оп. 4, спр. 713
7. Інформація відсутня
8. Смерть: 
1868-1873: ф. 193, оп. 4, спр. 283а;
1885-1886: ф. 193, оп. 4, спр. 283;
1887-1890: ф. 193, оп. 4, спр. 284;
1893-1894: ф. 193, оп. 4, спр. 285;
1895-1898: ф. 193, оп. 4, спр. 286;
1902-1903: ф. 193, оп. 4, спр. 659;
1904-1906: ф. 193, оп. 4, спр. 666;
1907-1908: ф. 193, оп. 4, спр. 679;
1909-1910: ф. 193, оп. 4, спр. 683;
1911-1912: ф. 193, оп. 4, спр. 691;
1913-1916: ф. 193, оп. 4, спр. 698;
1917-1918, 1921-1922: ф. 193, оп. 4, спр. 713
9. Інформація відсутня
10. Інформація відсутня
 
3. Петро – Павловська церква, с. Новоіванівка Павлоградського повіту Новоіванівської волості
4. сс. Новоолександрівка, Олексіївка, Федорівка.
5. Народження:
1840-1844: ф. 193, оп. 1, спр. 341;
1850-1854: ф. 193, оп. 1, спр. 342;
1855-1859: ф. 193, оп. 1, спр. 343;
1860-1864: ф. 193, оп. 1, спр. 344;
1865-1868: ф. 193, оп. 1, спр. 345
6. Шлюб:
1840-1844: ф. 193, оп. 1, спр. 341;
1850-1854: ф. 193, оп. 1, спр. 342;
1855-1859: ф. 193, оп. 1, спр. 343;
1860-1864: ф. 193, оп. 1, спр. 344;
1865-1868: ф. 193, оп. 1, спр. 345
7. Інформація відсутня
8. смерть:
1840-1844: ф. 193, оп. 1, спр. 341;
1850-1854: ф. 193, оп. 1, спр. 342;
1855-1859: ф. 193, оп. 1, спр. 343;
1860-1864: ф. 193, оп. 1, спр. 344;
1865-1868: ф. 193, оп. 1, спр. 345
9. Інформація відсутня
10. Інформація відсутня
 
3. Миколаївська (Свято – Миколаївська) церква, с. Новопавлівка Павлоградського повіту Новопавлівської волості
4. Інформація відсутня
5. Народження: 
1884: ф. 193, оп. 4, спр. 287;
1885: ф. 193, оп. 4, спр. 288;
1887: ф. 193, оп. 4, спр. 289;
1888: ф. 193, оп. 4, спр. 290;
1891: ф. 193, оп. 5, спр. 10;
1893: ф. 193, оп. 4, спр. 291;
1897-1898: ф. 193, оп. 5, спр. 10;
1900: ф. 193, оп. 4, спр. 292;
1901: ф. 193, оп. 4, спр. 570;
1903: ф. 193, оп. 4, спр. 572;
1904: ф. 193, оп. 4, спр. 573;
1906: ф. 193, оп. 4, спр. 576;
1907: ф. 193, оп. 4, спр. 577;
1911: ф. 193, оп. 4, спр. 582;
1912: ф. 193, оп. 4, спр. 584;
1913: ф. 193, оп. 4, спр. 587;
1916: ф. 193, оп. 4, спр. 593;
1917-1918: ф. 193, оп. 4, спр. 598;
1919-1920: ф. 193, оп. 4, спр. 606;
1921: ф. 193, оп. 4, спр. 611;
6. Шлюб: 
1884: ф. 193, оп. 4, спр. 287;
1885: ф. 193, оп. 4, спр. 288;
1887: ф. 193, оп. 4, спр. 289;
1888: ф. 193, оп. 4, спр. 290;
1891: ф. 193, оп. 5, спр. 10;
1893: ф. 193, оп. 4, спр. 291;
1897-1898: ф. 193, оп. 5, спр. 10;
1900: ф. 193, оп. 4, спр. 292;
1901: ф. 193, оп. 4, спр. 570;
1903: ф. 193, оп. 4, спр. 572;
1904: ф. 193, оп. 4, спр. 573;
1906: ф. 193, оп. 4, спр. 576;
1907: ф. 193, оп. 4, спр. 577;
1912: ф. 193, оп. 4, спр. 584;
1913: ф. 193, оп. 4, спр. 587;
1916: ф. 193, оп. 4, спр. 593;
1917-1918: ф. 193, оп. 4, спр. 598;
1919-1920: ф. 193, оп. 4, спр. 606;
1921: ф. 193, оп. 4, спр. 611;
7. Інформація відсутня
8. Смерть: 
1884: ф. 193, оп. 4, спр. 287;
1885: ф. 193, оп. 4, спр. 288;
1887: ф. 193, оп. 4, спр. 289;
1888: ф. 193, оп. 4, спр. 290;
1891: ф. 193, оп. 5, спр. 10;
1893: ф. 193, оп. 4, спр. 291;
1897-1898: ф. 193, оп. 5, спр. 10;
1900: ф. 193, оп. 4, спр. 292;
1901: ф. 193, оп. 4, спр. 570;
1903: ф. 193, оп. 4, спр. 572;
1904: ф. 193, оп. 4, спр. 573;
1906: ф. 193, оп. 4, спр. 576;
1911: ф. 193, оп. 4, спр. 582;
1912: ф. 193, оп. 4, спр. 584;
1913: ф. 193, оп. 4, спр. 587;
1916: ф. 193, оп. 4, спр. 593;
1917-1918: ф. 193, оп. 4, спр. 598;
1919-1920: ф. 193, оп. 4, спр. 606;
1921: ф. 193, оп. 4, спр. 611;
9. Інформація відсутня
10. Інформація відсутня
 
3. Різдвяно – Богородицька церква, с. Новопідгородне Павлоградського повіту Новопавлівської волості
4. Інформація відсутня
5. Народження:
1913, 1916, 1920-1921: ф. 193, оп. 4, спр. 608
6. Шлюб:
1913, 1916, 1918, 1921: ф. 193, оп. 4, спр. 608
7. Інформація відсутня
8. Смерть:
1913, 1916, 1919-1921: ф. 193, оп. 4, спр. 608
9. Інформація відсутня
10. Інформація відсутня
 
3. Преображенська церква, с. Олександрівка Павлоградського повіту Олександрівської волості
4. Інформація відсутня
5. Народження: 
1872-1874: ф. 193, оп. 1, спр. 353;
1875-1877: ф. 193, оп. 1, спр. 354;
1880-1881: ф. 193, оп. 1, спр. 355;
 1886-1887: ф. 193, оп. 4, спр. 223; 
 1889-1890: ф. 193, оп. 4, спр. 224;
 1896-1897: ф. 193, оп. 4, спр. 225;
1903-1904: ф. 193, оп. 6, спр. 7;
1910-1912: ф. 193, оп. 4, спр. 383;
1913, 1915: ф. 193, оп. 6, спр. 21
6. Шлюб: 
1871-1874: ф. 193, оп. 1, спр. 353;
1875-1877: ф. 193, оп. 1, спр. 354;
1880-1881: ф. 193, оп. 1, спр. 355;
 1886-1887: ф. 193, оп. 4, спр. 223;
 1889-1890: ф. 193, оп. 4, спр. 224;
 1896-1897: ф. 193, оп. 4, спр. 225;
1903-1904: ф. 193, оп. 6, спр. 7;
1910-1912: ф. 193, оп. 4, спр. 383;
1913, 1915: ф. 193, оп. 6, спр. 21
7. Інформація відсутня
8. Смерть: 
1871-1874: ф. 193, оп. 1, спр. 353;
1875-1877: ф. 193, оп. 1, спр. 354;
1880-1881: ф. 193, оп. 1, спр. 355;
 1886: ф. 193, оп. 4, спр. 223;
 1889-1890: ф. 193, оп. 4, спр. 224;
 1896-1897: ф. 193, оп. 4, спр. 225;
1903-1904: ф. 193, оп. 6, спр. 7;
1910-1912: ф. 193, оп. 4, спр. 383;
1913, 1915: ф. 193, оп. 6, спр. 21
9. Інформація відсутня
10. Інформація відсутня
 
3. Петро – Павлівська церква, с. Павлівка  Павлоградського повіту Стешино – Чорноглазівської волості
4. Інформація відсутня
5. Народження:
1880-1881: ф. 193, оп. 1, спр. 347;
1896-1898: ф. 193, оп. 4, спр. 293;
1902: ф. 193, оп. 6, спр. 9;
1903: ф. 193, оп. 6, спр. 6;
1904-1905: ф. 193, оп. 6, спр. 9;
1908: ф. 193, оп. 6, спр. 20;
1909: ф. 193, оп. 6, спр. 6, 20;
1910: ф. 193, оп. 6, спр. 20;
1918-1919: ф. 193, оп. 4, спр. 564
6. Шлюб: 
1880-1881: ф. 193, оп. 1, спр. 347;
1896-1898: ф. 193, оп. 4, спр. 293
1904-1905: ф. 193, оп. 6, спр. 9;
1908-1910: ф. 193, оп. 6, спр. 20;
1918: ф. 193, оп. 4, спр. 564
7. Інформація відсутня
8. Смерть: 
1880-1881: ф. 193, оп. 1, спр. 347;
1896-1897: ф. 193, оп. 4, спр. 293;
1903: ф. 193, оп. 6, спр. 16;
1904-1905: ф. 193, оп. 6, спр. 9;
1908: ф. 193, оп. 6, спр.20;
1909: ф. 193, оп. 6, спр. 16, 20;
1910: ф. 193, оп. 6, спр. 20;
1912: ф. 193, оп. 6, спр. 16;
1918-1919: ф. 193, оп. 4, спр. 564
9. Інформація відсутня
10. Інформація відсутня
 
3. Свято – Георгіївська церква 135-го піхотного Керч – Єнікольського полку, м. Павлоград Павлоградського повіту 
4. Інформація відсутня
5. Народження:
1882: ф. 193, оп. 4, спр. 369
6. Шлюб:
1882: ф. 193, оп. 4, спр. 369
7. Інформація відсутня
8. Смерть:
1882: ф. 193, оп. 4, спр. 369
9. Інформація відсутня
10. Інформація відсутня
 
3. Свято – Покровська церква , м. Павлоград Павлоградського повіту 
4. Інформація відсутня
5. Народження:
1784: ф. 193, оп. 1, спр. 352
6. Шлюб:
1784: ф. 193, оп. 1, спр. 352
7. Інформація відсутня
8. Смерть:
1784: ф. 193, оп. 1, спр. 352
9. Інформація відсутня
10. Інформація відсутня
 
3. Спаса Нерукотворного образу (Спаська) церква, м. Павлоград Павлоградського повіту 
4. с. Городище
5. Народження: 
1898: ф. 193, оп. 4, спр. 315;
1899: ф. 193, оп. 4, спр. 316;
1900: ф. 193, оп. 4, спр. 317
1901: ф. 193, оп. 4, спр. 616;
1902: ф. 193, оп. 4, спр. 619;
1903: ф. 193, оп. 4, спр. 622;
1904: ф. 193, оп. 4, спр. 626;
1905: ф. 193, оп. 4, спр. 628;
1906: ф. 193, оп. 4, спр. 631;
1907-1908: ф. 193, оп. 4, спр. 633;
1911: ф. 193, оп. 4, спр. 641;
1915: ф. 193, оп. 4, спр. 647;
1917-1918: ф. 193, оп. 4, спр. 651
6. Шлюб: 
1898: ф. 193, оп. 4, спр. 315;
1899: ф. 193, оп. 4, спр. 316
1901: ф. 193, оп. 4, спр. 616;
1902: ф. 193, оп. 4, спр. 619;
1903: ф. 193, оп. 4, спр. 622;
1904: ф. 193, оп. 4, спр. 626;
1905: ф. 193, оп. 4, спр. 628;
1906: ф. 193, оп. 4, спр. 631;
1907-1908: ф. 193, оп. 4, спр. 633;
1911: ф. 193, оп. 4, спр. 641;
1915: ф. 193, оп. 4, спр. 647;
1917-1918: ф. 193, оп. 4, спр. 651
7. Інформація відсутня
8. Смерть: 
1898: ф. 193, оп. 4, спр. 315;
1899: ф. 193, оп. 4, спр. 316;
1900: ф. 193, оп. 4, спр. 317;
1901: ф. 193, оп. 4, спр. 616;
1902: ф. 193, оп. 4, спр. 619;
1903: ф. 193, оп. 4, спр. 622;
1904: ф. 193, оп. 4, спр. 626;
1905: ф. 193, оп. 4, спр. 628;
1906: ф. 193, оп. 4, спр. 631;
1907-1908: ф. 193, оп. 4, спр. 633;
1911: ф. 193, оп. 4, спр. 641;
1915: ф. 193, оп. 4, спр. 647;
1917-1918: ф. 193, оп. 4, спр. 651
9. Інформація відсутня
10. Інформація відсутня
 
3. “Собор” (Соборно – Вознесенська, Вознесенська) церква, м. Павлоград Павлоградського повіту 
4. Інформація відсутня
5. Народження: 
1875: ф. 193, оп. 1, спр. 366;
1876: ф. 193, оп. 1, спр. 367;
1877: ф. 193, оп. 1, спр. 368;
1878: ф. 193, оп. 1, спр. 369;
1880: ф. 193, оп. 1, спр. 370;
1881: ф. 193, оп. 1, спр. 371;
1882: ф. 193, оп. 1, спр. 372;
1883: ф. 193, оп. 1, спр. 373;
1884: ф. 193, оп. 1, спр. 374;
1885: ф. 193, оп. 4, спр. 302;
1886: ф. 193, оп. 4, спр. 303;
1887: ф. 193, оп. 4, спр. 304;
1888: ф. 193, оп. 4, спр. 305;
1889: ф. 193, оп. 4, спр. 306;
1890: ф. 193, оп. 4, спр. 307;
1891: ф. 193, оп. 4, спр. 308;
1892: ф. 193, оп. 4, спр. 309;
1893: ф. 193, оп. 4, спр. 310;
1894: ф. 193, оп. 4, спр. 311;
1895: ф. 193, оп. 4, спр. 312;
1896: ф. 193, оп. 5, спр. 12;
1897: ф. 193, оп. 5, спр. 13;
1898: ф. 193, оп. 5, спр. 14;
1899: ф. 193, оп. 4, спр. 313;
1900: ф. 193, оп. 4, спр. 314;
1901: ф. 193, оп. 4, спр. 617;
1902: ф. 193, оп. 4, спр. 620;
1903: ф. 193, оп. 4, спр. 623;
1904: ф. 193, оп. 4, спр. 627;
1905: ф. 193, оп. 4, спр. 629;
1906: ф. 193, оп. 4, спр. 632;
1908: ф. 193, оп. 4, спр. 636;
1909: ф. 193, оп. 4, спр. 637;
1910: ф. 193, оп. 4, спр. 639;
1911: ф. 193, оп. 4, спр. 642;
1912: ф. 193, оп. 4, спр. 643;
1914: ф. 193, оп. 4, спр. 646;
1915: ф. 193, оп. 4, спр. 648;
1916: ф. 193, оп. 4, спр. 650
6. Шлюб: 
1875: ф. 193, оп. 1, спр. 366;
1876: ф. 193, оп. 1, спр. 367;
1877: ф. 193, оп. 1, спр. 368;
1878: ф. 193, оп. 1, спр. 369;
1880: ф. 193, оп. 1, спр. 370;
1881: ф. 193, оп. 1, спр. 371;
1882: ф. 193, оп. 1, спр. 372;
1883: ф. 193, оп. 1, спр. 373;
1884: ф. 193, оп. 1, спр. 374;
1885: ф. 193, оп. 4, спр. 302;
1886: ф. 193, оп. 4, спр. 303;
1887: ф. 193, оп. 4, спр. 304;
1888: ф. 193, оп. 4, спр. 305;
1889: ф. 193, оп. 4, спр. 306;
1890: ф. 193, оп. 4, спр. 307;
1891: ф. 193, оп. 4, спр. 308;
1892: ф. 193, оп. 4, спр. 309;
1893: ф. 193, оп. 4, спр. 310;
1894: ф. 193, оп. 4, спр. 311;
1895: ф. 193, оп. 4, спр. 312;
1896: ф. 193, оп. 5, спр. 12;
1897: ф. 193, оп. 5, спр. 13;
1898: ф. 193, оп. 5, спр. 14;
1899: ф. 193, оп. 4, спр. 313;
1900: ф. 193, оп. 4, спр. 314;
1901: ф. 193, оп. 4, спр. 617;
1902: ф. 193, оп. 4, спр. 620;
1903: ф. 193, оп. 4, спр. 623;
1904: ф. 193, оп. 4, спр. 627;
1905: ф. 193, оп. 4, спр. 629;
1906: ф. 193, оп. 4, спр. 632;
1908: ф. 193, оп. 4, спр. 636;
1909: ф. 193, оп. 4, спр. 637;
1910: ф. 193, оп. 4, спр. 639;
1911: ф. 193, оп. 4, спр. 642;
1912: ф. 193, оп. 4, спр. 643;
1914: ф. 193, оп. 4, спр. 646;
1915: ф. 193, оп. 4, спр. 648;
1916: ф. 193, оп. 4, спр. 650
7. Інформація відсутня
8. Смерть: 
1875: ф. 193, оп. 1, спр. 366;
1876: ф. 193, оп. 1, спр. 367;
1877: ф. 193, оп. 1, спр. 368;
1878: ф. 193, оп. 1, спр. 369;
1880: ф. 193, оп. 1, спр. 370;
1881: ф. 193, оп. 1, спр. 371;
1882: ф. 193, оп. 1, спр. 372;
1883: ф. 193, оп. 1, спр. 373;
1884: ф. 193, оп. 1, спр. 374;
1885: ф. 193, оп. 4, спр. 302;
1886: ф. 193, оп. 4, спр. 303;
1887: ф. 193, оп. 4, спр. 304;
1888: ф. 193, оп. 4, спр. 305;
1889: ф. 193, оп. 4, спр. 306;
1890: ф. 193, оп. 4, спр. 307;
1891: ф. 193, оп. 4, спр. 308;
1892: ф. 193, оп. 4, спр. 309;
1893: ф. 193, оп. 4, спр. 310;
1894: ф. 193, оп. 4, спр. 311;
1895: ф. 193, оп. 4, спр. 312;
1896: ф. 193, оп. 5, спр. 12;
1897: ф. 193, оп. 5, спр. 13;
1898: ф. 193, оп. 5, спр. 14;
1899: ф. 193, оп. 4, спр. 313;
1900: ф. 193, оп. 4, спр. 314;
1901: ф. 193, оп. 4, спр. 617;
1902: ф. 193, оп. 4, спр. 620;
1903: ф. 193, оп. 4, спр. 623;
1904: ф. 193, оп. 4, спр. 627;
1905: ф. 193, оп. 4, спр. 629;
1906: ф. 193, оп. 4, спр. 632;
1908: ф. 193, оп. 4, спр. 636;
1909: ф. 193, оп. 4, спр. 637;
1910: ф. 193, оп. 4, спр. 639;
1911: ф. 193, оп. 4, спр. 642;
1912: ф. 193, оп. 4, спр. 643;
1914: ф. 193, оп. 4, спр. 646;
1915: ф. 193, оп. 4, спр. 648;
1916: ф. 193, оп. 4, спр. 650
9. Інформація відсутня
10. Інформація відсутня
 
3. Успенська церква, м. Павлоград Павлоградського повіту 
4. Інформація відсутня
5. Народження: 
1898: ф. 193, оп. 4, спр. 318;
1899: ф. 193, оп. 4, спр. 319;
1900: ф. 193, оп. 4, спр. 320;
1901: ф. 193, оп. 4, спр. 615;
1902: ф. 193, оп. 4, спр. 618;
1903: ф. 193, оп. 4, спр. 621;
1904: ф. 193, оп. 4, спр. 625;
1907-1908: ф. 193, оп. 4, спр. 634;
1909-1911: ф. 193, оп. 4, спр. 638;
1912-1914: ф. 193, оп. 4, спр. 644
6. Шлюб: 
1898: ф. 193, оп. 4, спр. 318;
1899: ф. 193, оп. 4, спр. 319;
1900: ф. 193, оп. 4, спр. 320;
1901: ф. 193, оп. 4, спр. 615;
1902: ф. 193, оп. 4, спр. 618;
1903: ф. 193, оп. 4, спр. 621;
1904: ф. 193, оп. 4, спр. 625;
1907-1908: ф. 193, оп. 4, спр. 634;
1909-1911: ф. 193, оп. 4, спр. 638;
1912-1914: ф. 193, оп. 4, спр. 644
7. Інформація відсутня
8. Смерть: 
1898: ф. 193, оп. 4, спр. 318;
1899: ф. 193, оп. 4, спр. 319;
1900: ф. 193, оп. 4, спр. 320;
1901: ф. 193, оп. 4, спр. 615;
1902: ф. 193, оп. 4, спр. 618;
1903: ф. 193, оп. 4, спр. 621;
1904: ф. 193, оп. 4, спр. 625;
1907-1908: ф. 193, оп. 4, спр. 634;
1909-1911: ф. 193, оп. 4, спр. 638;
1912-1914: ф. 193, оп. 4, спр. 644
9. Інформація відсутня
10. Інформація відсутня
 
3. Свято – Троїцька (Троїцька) церква, с. Петровське Павлоградського повіту Миколаївської волості
4. с. Катеринівка
5. Народження:
 1881-1882: ф. 193, оп. 4, спр. 222а;
1883-1887: ф. 193, оп. 4, спр. 321;
1895-1897: ф. 193, оп. 4, спр. 322;
 1906: ф. 193, оп. 4, спр. 322а
6. Шлюб:
 1881-1882: ф. 193, оп. 4, спр. 222а;
1883-1887: ф. 193, оп. 4, спр. 321;
1895-1897: ф. 193, оп. 4, спр. 322;
 1906: ф. 193, оп. 4, спр. 322а
7. Інформація відсутня
8. Смерть:
 1881-1882: ф. 193, оп. 4, спр. 222а;
1884-1887: ф. 193, оп. 4, спр. 321;
1895-1897: ф. 193, оп. 4, спр. 322;
1900: ф. 193, оп. 4, спр. 321;
 1906: ф. 193, оп. 4, спр. 322а
9. Інформація відсутня
10. Інформація відсутня
 
3. Петро – Павлівська церква, с. Петропавлівка Павлоградського повіту Петропавлівської волості
4. Інформація відсутня
5. Народження: 
1876-1877: ф. 193, оп. 1, спр. 348;
1878: ф. 193, оп. 1, спр. 349;
1879-1880: ф. 193, оп. 1, спр. 376;
1882: ф. 193, оп. 1, спр. 350;
1883: ф. 193, оп. 1, спр. 351;
1885: ф. 193, оп. 4, спр. 323;
1886: ф. 193, оп. 4, спр. 324;
1887-1888: ф. 193, оп. 4, спр. 325;
1892: ф. 193, оп. 4, спр. 326;
1900: ф. 193, оп. 4, спр. 327;
1901: ф. 193, оп. 4, спр. 410;
1902: ф. 193, оп. 4, спр. 416;
1903: ф. 193, оп. 4, спр. 419;
1904: ф. 193, оп. 4, спр. 424;
1905: ф. 193, оп. 4, спр. 431;
1906: ф. 193, оп. 4, спр. 432;
1907: ф. 193, оп. 4, спр. 436;
1908: ф. 193, оп. 4, спр. 438;
1909: ф. 193, оп. 4, спр. 445;
1910: ф. 193, оп. 4, спр. 448, 449;
1911: ф. 193, оп. 4, спр. 452;
1912: ф. 193, оп. 4, спр. 454;
1913: ф. 193, оп. 4, спр. 460;
1914: ф. 193, оп. 4, спр. 462;
1915: ф. 193, оп. 4, спр. 465;
1916: ф. 193, оп. 4, спр. 469;
1917: ф. 193, оп. 4, спр. 470;
1918: ф. 193, оп. 4, спр. 477;
1919: ф. 193, оп. 4, спр. 753;
1920: ф. 193, оп. 4, спр. 758, 759
6. Шлюб: 
1876-1877: ф. 193, оп. 1, спр. 348;
1878: ф. 193, оп. 1, спр. 349;
1879-1880: ф. 193, оп. 1, спр. 376;
1882: ф. 193, оп. 1, спр. 350;
1883: ф. 193, оп. 1, спр. 351;
1885: ф. 193, оп. 4, спр. 323;
1886: ф. 193, оп. 4, спр. 324;
1887-1888: ф. 193, оп. 4, спр. 325;
1892: ф. 193, оп. 4, спр. 326;
1900: ф. 193, оп. 4, спр. 327;
1901: ф. 193, оп. 4, спр. 410;
1902: ф. 193, оп. 4, спр. 416;
1903: ф. 193, оп. 4, спр. 419;
1904: ф. 193, оп. 4, спр. 424;
1905: ф. 193, оп. 4, спр. 431;
1906: ф. 193, оп. 4, спр. 432;
1907: ф. 193, оп. 4, спр. 436;
1908: ф. 193, оп. 4, спр. 438;
1909: ф. 193, оп. 4, спр. 445;
1910: ф. 193, оп. 4, спр. 448;
1911: ф. 193, оп. 4, спр. 452;
1912: ф. 193, оп. 4, спр. 454;
1913: ф. 193, оп. 4, спр. 460;
1914: ф. 193, оп. 4, спр. 462;
1915: ф. 193, оп. 4, спр. 465;
1916: ф. 193, оп. 4, спр. 469;
1917: ф. 193, оп. 4, спр. 470;
1918: ф. 193, оп. 4, спр. 477;
1919: ф. 193, оп. 4, спр. 753;
1920: ф. 193, оп. 4, спр. 758
7. Інформація відсутня
8. Смерть: 
1876-1877: ф. 193, оп. 1, спр. 348;
1878: ф. 193, оп. 1, спр. 349;
1879-1880: ф. 193, оп. 1, спр. 376;
1882: ф. 193, оп. 1, спр. 350;
1883: ф. 193, оп. 1, спр. 351;
1885: ф. 193, оп. 4, спр. 323;
1886: ф. 193, оп. 4, спр. 324;
1887-1888: ф. 193, оп. 4, спр. 325;
1892: ф. 193, оп. 4, спр. 326;
1900: ф. 193, оп. 4, спр. 327;
1901: ф. 193, оп. 4, спр. 410;
1902: ф. 193, оп. 4, спр. 416;
1903: ф. 193, оп. 4, спр. 419;
1904: ф. 193, оп. 4, спр. 424;
1905: ф. 193, оп. 4, спр. 431;
1906: ф. 193, оп. 4, спр. 432;
1907: ф. 193, оп. 4, спр. 436;
1908: ф. 193, оп. 4, спр. 438;
1909: ф. 193, оп. 4, спр. 445;
1910: ф. 193, оп. 4, спр. 448;
1911: ф. 193, оп. 4, спр. 452;
1912: ф. 193, оп. 4, спр. 454;
1913: ф. 193, оп. 4, спр. 460;
1914: ф. 193, оп. 4, спр. 462;
1915: ф. 193, оп. 4, спр. 465;
1916: ф. 193, оп. 4, спр. 469;
1917: ф. 193, оп. 4, спр. 470;
1918: ф. 193, оп. 4, спр. 477;
1919: ф. 193, оп. 4, спр. 753;
1920: ф. 193, оп. 4, спр. 758
9. Інформація відсутня
10. Інформація відсутня
 
3. Георгіївська (Свято – Георгіївська) церква, с. Підгородне Павлоградського повіту Ново-Павлівської волості
4. Інформація відсутня
5. Народження: 
1879-1880: ф. 193, оп. 1, спр. 317;
1885-1886: ф. 193, оп. 4, спр. 328;
1887-1888: ф. 193, оп. 4, спр. 329;
1889: ф. 193, оп. 4, спр. 328;
1894: ф. 193, оп. 4, спр. 330;
1895: ф. 193, оп. 4, спр. 331;
1900: ф. 193, оп. 4, спр. 332;
1905: ф. 193, оп. 4, спр. 574;
1906-1907: ф. 193, оп. 4, спр. 578;
1910: ф. 193, оп. 4, спр. 581;
1912-1916: ф. 193, оп. 4, спр. 596;
1917: ф. 193, оп. 4, спр. 597;
1918-1919: ф. 193, оп. 4, спр. 602;
1921: ф. 193, оп. 4, спр. 613
6. Шлюб: 
1885-1886: ф. 193, оп. 4, спр. 328;
1887-1888: ф. 193, оп. 4, спр. 329;
1894: ф. 193, оп. 4, спр. 330;
1895: ф. 193, оп. 4, спр. 331;
1900: ф. 193, оп. 4, спр. 332;
1905: ф. 193, оп. 4, спр. 574;
1910: ф. 193, оп. 4, спр. 581;
1912-1916: ф. 193, оп. 4, спр. 596;
1917: ф. 193, оп. 4, спр. 597;
1918-1919: ф. 193, оп. 4, спр. 602;
1921: ф. 193, оп. 4, спр. 613
7. Інформація відсутня
8. Смерть: 
1885-1886: ф. 193, оп. 4, спр. 328;
1887-1888: ф. 193, оп. 4, спр. 329;
1894: ф. 193, оп. 4, спр. 330;
1895: ф. 193, оп. 4, спр. 331;
1900: ф. 193, оп. 4, спр. 332;
1905: ф. 193, оп. 4, спр. 574;
1910: ф. 193, оп. 4, спр. 581;
1912-1916: ф. 193, оп. 4, спр. 596;
1917: ф. 193, оп. 4, спр. 597;
1918-1919: ф. 193, оп. 4, спр. 602;
1921: ф. 193, оп. 4, спр. 613
9. Інформація відсутня
10. Інформація відсутня
 
3. Георгіївська церква, с. Роздори Павлоградського повіту Роздорзької волості
4. Інформація відсутня
5. Народження: 
1876-1879: ф. 193, оп. 1, спр. 318;
1880-1881: ф. 193, оп. 1, спр. 319;
1882-1883: ф. 193, оп. 1, спр. 320;
1884-1885: ф. 193, оп. 4, спр. 333;
1886-1887: ф. 193, оп. 4, спр. 334;
1888: ф. 193, оп. 4, спр. 383;
1889-1891: ф. 193, оп. 4, спр. 337;
1894-1895: ф. 193, оп. 4, спр. 335;
1896-1897: ф. 193, оп. 4, спр. 336;
1899-1900: ф. 193, оп. 4, спр. 337;
1903-1904: ф. 193, оп. 4, спр. 390;
1912-1914: ф. 193, оп. 4, спр. 387;
1915-1916: ф. 193, оп. 4, спр. 397
6. Шлюб: 
1876-1879: ф. 193, оп. 1, спр. 318;
1880-1881: ф. 193, оп. 1, спр. 319;
1882-1883: ф. 193, оп. 1, спр. 320;
1884-1885: ф. 193, оп. 4, спр. 333;
1886-1887: ф. 193, оп. 4, спр. 334;
1888: ф. 193, оп. 4, спр. 383;
1889-1891: ф. 193, оп. 4, спр. 337;
1894-1895: ф. 193, оп. 4, спр. 335;
1896-1897: ф. 193, оп. 4, спр. 336;
1899-1900: ф. 193, оп. 4, спр. 337;
1903-1904: ф. 193, оп. 4, спр. 390;
1912-1914: ф. 193, оп. 4, спр. 387;
1915-1916: ф. 193, оп. 4, спр. 397
7. Інформація відсутня
8. Смерть: 
1876-1879: ф. 193, оп. 1, спр. 318;
1880-1881: ф. 193, оп. 1, спр. 319;
1882-1883: ф. 193, оп. 1, спр. 320;
1884-1885: ф. 193, оп. 4, спр. 333;
1886-1887: ф. 193, оп. 4, спр. 334;
1888: ф. 193, оп. 4, спр. 383;
1889-1891: ф. 193, оп. 4, спр. 337;
1894-1895: ф. 193, оп. 4, спр. 335;
1896-1897: ф. 193, оп. 4, спр. 336;
1899-1900: ф. 193, оп. 4, спр. 337;
1903-1904: ф. 193, оп. 4, спр. 390;
1912-1914: ф. 193, оп. 4, спр. 387;
1915-1916: ф. 193, оп. 4, спр. 397
9. Інформація відсутня
10. Інформація відсутня
 
3. Миколаївська церква, ст. Синельникове Павлоградського повіту Роздорзької волості
4. Інформація відсутня
5. Народження: 
1896: ф. 193, оп. 4, спр. 375а;
1900-1901: ф. 193, оп. 4, спр. 375;
1902-1903: ф. 193, оп. 4, спр. 375а;
1904-1905: ф. 193, оп. 4, спр. 376;
1906-1908: ф. 193, оп. 4, спр. 377;
1913: ф. 193, оп. 4, спр. 378;
1914: ф. 193, оп. 4, спр. 379;
1915: ф. 193, оп. 4, спр. 380;
1916, 1919: ф. 193, оп. 4, спр. 375а
6. Шлюб: 
1896: ф. 193, оп. 4, спр. 375а;
1900-1901: ф. 193, оп. 4, спр. 375;
1902-1903: ф. 193, оп. 4, спр. 375а;
1904-1905: ф. 193, оп. 4, спр. 376;
1906-1908: ф. 193, оп. 4, спр. 377;
1913: ф. 193, оп. 4, спр. 378;
1914: ф. 193, оп. 4, спр. 379;
1915: ф. 193, оп. 4, спр. 380;
1916, 1919: ф. 193, оп. 4, спр. 375а
7. Інформація відсутня
8. Смерть: 
1896: ф. 193, оп. 4, спр. 375а;
1900-1901: ф. 193, оп. 4, спр. 375;
1902-1903: ф. 193, оп. 4, спр. 375а;
1906-1908: ф. 193, оп. 4, спр. 377;
1913: ф. 193, оп. 4, спр. 378;
1914: ф. 193, оп. 4, спр. 379;
1915: ф. 193, оп. 4, спр. 380;
1916, 1919: ф. 193, оп. 4, спр. 375а
9. Інформація відсутня
10. Інформація відсутня
 
3. Іоанно – Предтеченська (Предтеченська) церква, с. Славгород Павлоградського повіту Михайлівської волості
4. с. Михайлівка
5. Народження: 
1903: ф. 193, оп. 4, спр. 391;
1904: ф. 193, оп. 4, спр. 391, 392;
1905-1906: ф. 193, оп. 4, спр. 392;
1909-1910: ф. 193, оп. 4, спр. 394;
1911-1913: ф. 193, оп. 4, спр. 396;
1914: ф. 193, оп. 4, спр. 394
6. Шлюб: 
1903: ф. 193, оп. 4, спр. 391;
1904: ф. 193, оп. 4, спр. 391, 392;
1905-1906: ф. 193, оп. 4, спр. 392;
1909-1910: ф. 193, оп. 4, спр. 394;
1911-1913: ф. 193, оп. 4, спр. 396;
1914: ф. 193, оп. 4, спр. 394
7. Інформація відсутня
8. Смерть: 
1903: ф. 193, оп. 4, спр. 391;
1904: ф. 193, оп. 4, спр. 391, 392;
1905-1906: ф. 193, оп. 4, спр. 392;
1909-1910: ф. 193, оп. 4, спр. 394;
1911-1913: ф. 193, оп. 4, спр. 396;
1914: ф. 193, оп. 4, спр. 394;
1917: ф. 193, оп. 4, спр. 381
9. Інформація відсутня
10. Інформація відсутня
 
3. Свято – Троїцька церква, с. Славгород Павлоградського повіту Михайлівської волості
4. Інформація відсутня
5. Народження: 
1869-1873: ф. 193, оп. 1, спр. 365;
1874: ф. 193, оп. 1, спр. 365, оп. 4, спр. 338;
1875: ф. 193, оп. 1, спр. 365;
1876: ф. 193, оп. 1, спр. 365, оп. 4, спр. 338;
1877-1881: ф. 193, оп. 4, спр.338;
1883-1884: ф. 193, оп. 4, спр. 381;
1885: ф. 193, оп. 4, спр. 338;
1886-1887: ф. 193, оп. 4, спр. 381;
1888-1890: ф. 193, оп. 4, спр. 339;
1896: ф. 193, оп. 4, спр. 340
6. Шлюб: 
1869-1876: ф. 193, оп. 1, спр. 365;
1884: ф. 193, оп. 4, спр. 381;
1885: ф. 193, оп. 4, спр. 338;
1886-1887: ф. 193, оп. 4, спр. 381;
1888-1890: ф. 193, оп. 4, спр. 339;
1896: ф. 193, оп. 4, спр. 340
7. Інформація відсутня
8. Смерть:
1869-1876: ф. 193, оп. 1, спр. 365;
1884: ф. 193, оп. 4, спр. 381;
1885: ф. 193, оп. 4, спр. 338;
1886-1887: ф. 193, оп. 4, спр. 381;
1888-1890: ф. 193, оп. 4, спр. 339;
1896: ф. 193, оп. 4, спр. 340
9. Інформація відсутня
10. Інформація відсутня
 
3. Іоанно – Богословська (Богословська) церква, с. Слов’янка Павлоградського повіту Слов’янської волості
4. Інформація відсутня
5. Народження: 
1879-1881: ф. 193, оп. 1, спр. 327;
1885-1886: ф. 193, оп. 4, спр. 341;
1895-1896: ф. 193, оп. 4, спр. 342;
1897-1899: ф. 193, оп. 4, спр. 343;
1906-1908: ф. 193, оп. 4, спр. 579;
1912-1913: ф. 193, оп. 4, спр. 585;
1914: ф. 193, оп. 4, спр. 589;
1915: ф. 193, оп. 4, спр. 591;
1916: ф. 193, оп. 4, спр. 594;
1919: ф. 193, оп. 4, спр. 605
6. Шлюб: 
1879-1881: ф. 193, оп. 1, спр. 327;
1885-1886: ф. 193, оп. 4, спр. 341;
1895-1896: ф. 193, оп. 4, спр. 342;
1897-1899: ф. 193, оп. 4, спр. 343;
1906-1908: ф. 193, оп. 4, спр. 579;
1912-1913: ф. 193, оп. 4, спр. 585;
1914: ф. 193, оп. 4, спр. 589;
1915: ф. 193, оп. 4, спр. 591;
1916: ф. 193, оп. 4, спр. 594;
1919: ф. 193, оп. 4, спр. 605
7. Інформація відсутня
8. Смерть: 
1879-1881: ф. 193, оп. 1, спр. 327;
1885-1886: ф. 193, оп. 4, спр. 341;
1895-1896: ф. 193, оп. 4, спр. 342;
1897-1899: ф. 193, оп. 4, спр. 343;
1906-1908: ф. 193, оп. 4, спр. 579;
1912-1913: ф. 193, оп. 4, спр. 585;
1914: ф. 193, оп. 4, спр. 589;
1915: ф. 193, оп. 4, спр. 591;
1916: ф. 193, оп. 4, спр. 594;
1919: ф. 193, оп. 4, спр. 605
9. Інформація відсутня
10. Інформація відсутня
 
3. Церква Іоанна Богослова, с. Тернівка Павлоградського повіту Богданівської волості
4. Інформація відсутня
5. Народження: 
1875-1876: ф. 193, оп. 1, спр. 328;
1878-1879: ф. 193, оп. 4, спр. 344;
1880: ф. 193, оп. 1, спр. 329, оп. 4, спр. 344;
1881-1883: ф. 193, оп. 1, спр. 329;
1884: ф. 193, оп. 4, спр. 344;
1890-1891: ф. 193, оп. 4, спр. 347;
1893-1894: ф. 193, оп. 4, спр. 345;
1895-1896: ф. 193, оп. 4, спр. 346;
1897-1899: ф. 193, оп. 4, спр. 347;
1900-1902: ф. 193, оп. 4, спр. 398;
1903: ф. 193, оп. 4, спр. 399;
1904: ф. 193, оп. 4, спр. 400;
1905: ф. 193, оп. 4, спр. 401;
1906-1907: ф. 193, оп. 4, спр. 402;
1908: ф. 193, оп. 4, спр. 403;
1909: ф. 193, оп. 4, спр. 404;
1910-1911: ф. 193, оп. 4, спр. 405;
1913-1914: ф. 193, оп. 4, спр. 406;
1915: ф. 193, оп. 4, спр. 407;
1916: ф. 193, оп. 4, спр. 408;
1917-1920: ф. 193, оп. 4, спр. 409
6. Шлюб: 
1875-1876: ф. 193, оп. 1, спр. 328;
1878-1879: ф. 193, оп. 4, спр. 344;
1880-1882: ф. 193, оп. 1, спр. 329;
1884: ф. 193, оп. 4, спр. 344;
1890-1891: ф. 193, оп. 4, спр. 347;
1892-1894: ф. 193, оп. 4, спр. 345;
1895-1896: ф. 193, оп. 4, спр. 346;
1898-1899: ф. 193, оп. 4, спр. 347;
1900-1902: ф. 193, оп. 4, спр. 398;
1903: ф. 193, оп. 4, спр. 399;
1904: ф. 193, оп. 4, спр. 400;
1905: ф. 193, оп. 4, спр. 401;
1906-1907: ф. 193, оп. 4, спр. 402;
1908: ф. 193, оп. 4, спр. 403;
1909: ф. 193, оп. 4, спр. 404;
1910-1911: ф. 193, оп. 4, спр. 405;
1913-1914: ф. 193, оп. 4, спр. 406;
1916: ф. 193, оп. 4, спр. 408;
1917-1920: ф. 193, оп. 4, спр. 409
7. Інформація відсутня
8. Смерть: 
1875-1876: ф. 193, оп. 1, спр. 328;
1878-1879: ф. 193, оп. 4, спр. 344;
1880-1882: ф. 193, оп. 1, спр. 329;
1884: ф. 193, оп. 4, спр. 344;
1890-1891: ф. 193, оп. 4, спр.347;
1892-1894: ф. 193, оп. 4, спр. 345;
1895-1896: ф. 193, оп. 4, спр. 346;
1897-1899: ф. 193, оп. 4, спр. 347;
1900-1902: ф. 193, оп. 4, спр. 398;
1903: ф. 193, оп. 4, спр. 399;
1904: ф. 193, оп. 4, спр. 400;
1905: ф. 193, оп. 4, спр. 401;
1906-1907: ф. 193, оп. 4, спр. 402;
1908: ф. 193, оп. 4, спр. 403;
1909: ф. 193, оп. 4, спр. 404;
1910-1911: ф. 193, оп. 4, спр. 405;
1913-1914: ф. 193, оп. 4, спр. 406;
1915: ф. 193, оп. 4, спр. 407;
1916: ф. 193, оп. 4, спр. 408;
1917-1920: ф. 193, оп. 4, спр. 409
9. Інформація відсутня
10. Інформація відсутня
 
3. Свято – Троїцька церква, с. Троїцьке Павлоградського повіту Троїцької волості
4. Інформація відсутня
5. Народження:
1874-1876: ф. 193, оп. 1, спр. 380;
1877-1878: ф. 193, оп. 1, спр. 381;
1879: ф. 193, оп. 1, спр. 377, 381;
1881: ф. 193, оп. 1, спр. 378, 379;
1882-1883: ф. 193, оп. 1, спр. 378;
1895: ф. 193, оп. 4, спр. 429;
1903: ф. 193, оп. 4, спр. 417;
1904: ф. 193, оп. 4, спр. 421, 422;
1905: ф. 193, оп. 4, спр. 422, 425, 429;
1906: ф. 193, оп. 4, спр. 422, 430;
1907: ф. 193, оп. 4, спр. 435;
1908: ф. 193, оп. 4, спр. 442;
1909: ф. 193, оп. 4, спр. 446;
1910: ф. 193, оп. 4, спр. 450;
1911: ф. 193, оп. 4, спр. 451;
1912: ф. 193, оп. 4, спр. 455, 695;
1913: ф. 193, оп. 4, спр. 459, 695;
1914: ф. 193, оп. 4, спр. 695;
1915: ф. 193, оп. 4, спр. 463, 705;
1916: ф. 193, оп. 4, спр. 468, 705;
1917: ф. 193, оп. 4, спр. 471, 711;
1918: ф. 193, оп. 4, спр. 475, 711;
1919: ф. 193, оп. 4, спр. 757, 711;
1920: ф. 193, оп. 4, спр.760, 711;
1921: ф. 193, оп. 4, спр. 761, 762
6. Шлюб:
1874-1876: ф. 193, оп. 1, спр. 380;
1877-1878: ф. 193, оп. 1, спр. 381;
1879: ф. 193, оп. 1, спр. 377, 381;
1881-1882: ф. 193, оп. 1, спр. 378;
1895: ф. 193, оп. 4, спр. 429;
1903: ф. 193, оп. 4, спр. 417;
1904: ф. 193, оп. 4, спр. 421, 422;
1905: ф. 193, оп. 4, спр. 422, 425;
1906: ф. 193, оп. 4, спр. 422, 430;
1907: ф. 193, оп. 4, спр. 435;
1908: ф. 193, оп. 4, спр. 442;
1909: ф. 193, оп. 4, спр. 446;
1910: ф. 193, оп. 4, спр. 450;
1911: ф. 193, оп. 4, спр. 451;
1912: ф. 193, оп. 4, спр. 455, 695;
1913: ф. 193, оп. 4, спр. 459, 695;
1914: ф. 193, оп. 4, спр. 695;
1915: ф. 193, оп. 4, спр. 463, 705;
1916: ф. 193, оп. 4, спр. 468, 705;
1917: ф. 193, оп. 4, спр. 471, 711;
1918: ф. 193, оп. 4, спр. 475, 711;
1919: ф. 193, оп. 4, спр. 757, 711;
1920: ф. 193, оп. 4, спр. 760, 711;
1921: ф. 193, оп. 4, спр. 761, 762
7. Інформація відсутня
8. Смерть:
1874-1876: ф. 193, оп. 1, спр. 380;
1877-1878: ф. 193, оп. 1, спр. 381;
1879: ф. 193, оп. 1, спр. 377, 381;
1881-1882: ф. 193, оп. 1, спр. 378;
1895: ф. 193, оп. 4, спр. 429;
1903: ф. 193, оп. 4, спр. 417;
1904: ф. 193, оп. 4, спр. 421, 422;
1905: ф. 193, оп. 4, спр. 422, 425;
1906: ф. 193, оп. 4, спр. 422, 430;
1907: ф. 193, оп. 4, спр. 435;
1908: ф. 193, оп. 4, спр. 442;
1909: ф. 193, оп. 4, спр. 446;
1910: ф. 193, оп. 4, спр. 450;
1911: ф. 193, оп. 4, спр. 451;
1912: ф. 193, оп. 4, спр. 455, 695;
1913: ф. 193, оп. 4, спр. 459, 695;
1914: ф. 193, оп. 4, спр. 695;
1915: ф. 193, оп. 4, спр. 463, 705;
1916: ф. 193, оп. 4, спр. 468, 705;
1917: ф. 193, оп. 4, спр. 471, 711;
1918: ф. 193, оп. 4, спр. 475, 711;
1919: ф. 193, оп. 4, спр. 757, 711;
1920: ф. 193, оп. 4, спр. 760, 711;
1921: ф. 193, оп. 4, спр. 761, 762
9. Інформація відсутня
10. Інформація відсутня
 
3. Свято – Троїцька церква, с. Троїцьке №1 Павлоградського повіту Роздорзької волості
4. Інформація відсутня
5. Народження: 
1888-1890: ф. 193, оп. 4, спр. 348;
1891-1893: ф. 193, оп. 4, спр. 349;
1894-1896: ф. 193, оп. 4, спр. 350;
1897-1899: ф. 193, оп. 4, спр. 351
6. Шлюб: 
1888-1890: ф. 193, оп. 4, спр. 348;
1891-1892: ф. 193, оп. 4, спр. 349;
1894-1896: ф. 193, оп. 4, спр. 350;
1897-1899: ф. 193, оп. 4, спр. 351
7. Інформація відсутня
8. Смерть: 
1888-1890: ф. 193, оп. 4, спр. 348;
1891-1892: ф. 193, оп. 4, спр. 349;
1894-1896: ф. 193, оп. 4, спр. 350;
1897-1899: ф. 193, оп. 4, спр. 351
9. Інформація відсутня
10. Інформація відсутня
 
3. Свято – Троїцька церква, с. Троїцьке №2 Павлоградського повіту Роздорзької волості
4. Інформація відсутня
5. Народження: 
1884-1886: ф. 193, оп. 4, спр. 352;
1887-1888: ф. 193, оп. 4, спр. 353;
1891: ф. 193, оп. 4, спр. 354;
1894: ф. 193, оп. 4, спр. 355;
1896: ф. 193, оп. 4, спр. 356;
1897: ф. 193, оп. 4, спр. 357;
1898: ф. 193, оп. 4, спр. 358;
1899: ф. 193, оп. 4, спр. 359, оп. 2, спр. 1;
1900: ф. 193, оп. 4, спр. 360
6. Шлюб: 
1884-1886: ф. 193, оп. 4, спр. 352;
1887-1888: ф. 193, оп. 4, спр. 353;
1891: ф. 193, оп. 4, спр. 354;
1894: ф. 193, оп. 4, спр. 355;
1896: ф. 193, оп. 4, спр. 356;
1897: ф. 193, оп. 4, спр. 357;
1898: ф. 193, оп. 4, спр. 358;
1899: ф. 193, оп. 4, спр. 359;
1900: ф. 193, оп. 4, спр. 360
7. Інформація відсутня
8. Смерть: 
1884-1886: ф. 193, оп. 4, спр. 352;
1887-1888: ф. 193, оп. 4, спр. 353;
1891: ф. 193, оп. 4, спр. 354;
1894: ф. 193, оп. 4, спр. 355;
1896: ф. 193, оп. 4, спр. 356;
1897: ф. 193, оп. 4, спр. 357;
1898: ф. 193, оп. 4, спр. 358;
1899: ф. 193, оп. 4, спр. 359;
1900: ф. 193, оп. 4, спр. 360
9. Інформація відсутня
10. Інформація відсутня
 
3. Петро-Павлівська церква, с. Хандаліївка Павлоградського повіту Юрі’вської волості
4. Інформація відсутня
5. народження:
1908, 1918-1919: ф. 193, оп. 4, спр. 563
6. Шлюб:
1908, 1918: ф. 193, оп. 4, спр. 563
7. Інформація відсутня
8. смерть:
1908, 1918-1920: ф. 193, оп. 4, спр. 563
9. Інформація відсутня
10. Інформація відсутня
 
3. Олексіївська церква, с. Хороше Павлоградського повіту Хорошівської волості
4. сс. Добринька, Олександропіль
5. Народження: 
1880: ф. 193, оп. 1, спр. 303;
1881: ф. 193, оп. 1, спр. 303, 304;
1882: ф. 193, оп. 1 спр. 303, оп. 4, спр. 363;
1883: ф. 193, оп. 1, спр. 304;
1884: ф. 193, оп. 1, спр. 305;
1885: ф. 193, оп. 1, спр. 304, 305;
1886: ф. 193, оп. 4, спр. 361;
1887-1888: ф. 193, оп. 4, спр. 361, 367;
1889: ф. 193, оп. 4, спр. 365, 367;
1890-1891: ф. 193, оп. 4, спр. 362;
1893: ф. 193, оп. 1, спр. 305а, оп. 4, спр. 363;
1895-1897: ф. 193, оп. 4, спр. 364;
1898-1899: ф. 193, оп. 4, спр. 365;
1900: ф. 193, оп. 4, спр. 366;
1901: ф. 193, оп. 4, спр. 411, 412;
1902: ф. 193, оп. 4, спр. 363, 411;
1905-1906: ф. 193, оп. 4, спр. 427;
1907: ф. 193, оп. 4, спр. 441;
1908: ф. 193, оп. 4, спр. 385, 441;
1912: ф. 193, оп. 4, спр. 456;
1913: ф. 193, оп. 4, спр. 457;
1915: ф. 193, оп. 4, спр. 456;
1916: ф. 193, оп. 4, спр. 478;
1917-1918: ф. 193, оп. 4, спр. 472;
1919: ф. 193, оп. 4, спр. 478
6. Шлюб: 
1880-1882: ф. 193, оп. 1, спр. 303;
1883: ф. 193, оп. 1, спр. 304;
1884: ф. 193, оп. 1, спр. 305;
1885: ф. 193, оп. 1, спр. 304;
1886: ф. 193, оп. 4, спр. 361;
1887: ф. 193, оп. 4, спр. 361, 367;
1888: ф. 193, оп. 4, спр. 361;
1889: ф. 193, оп. 4, спр. 365;
1890-1891: ф. 193, оп. 4, спр. 362;
1893: ф. 193, оп. 1, спр. 305а, оп. 4, спр. 363;
1895-1897: ф. 193, оп. 4, спр. 364;
1898-1900: ф. 193, оп. 4, спр. 365;
1901: ф. 193, оп. 4, спр. 411;
1902: ф. 193, оп. 4, спр. 363, 411;
1904-1906: ф. 193, оп. 4, спр. 427;
1907: ф. 193, оп. 4, спр. 441;
1908: ф. 193, оп. 4, спр. 385, 441;
1912: ф. 193, оп. 4, спр. 456;
1913: ф. 193, оп. 4, спр. 457;
1915: ф. 193, оп. 4, спр. 456;
1916, 1919: ф. 193, оп. 4, спр. 478
7. Інформація відсутня
8. Смерть: 
1880-1882: ф. 193, оп. 1, спр. 303;
1883: ф. 193, оп. 1, спр. 304;
1884: ф. 193, оп. 1, спр. 305;
1885: ф. 193, оп. 1, спр. 304;
1886: ф. 193, оп. 4, спр. 361;
1887: ф. 193, оп. 4, спр. 361, 367;
1888: ф. 193, оп. 4, спр. 361;
1889: ф. 193, оп. 4, спр. 365;
1890-1891: ф. 193, оп. 4, спр. 362;
1893: ф. 193, оп. 1, спр. 305а, оп. 4, спр. 363;
1895-1897: ф. 193, оп. 4, спр. 364;
1898-1899: ф. 193, оп. 4, спр. 365;
1901: ф. 193, оп. 4, спр. 411;
1902: ф. 193, оп. 4, спр. 363, 411;
1904-1906: ф. 193, оп. 4, спр. 427;
1907: ф. 193, оп. 4, спр. 441;
1908: ф. 193, оп. 4, спр. 385, 441;
1912: ф. 193, оп. 4, спр. 456;
1913: ф. 193, оп. 4, спр. 457;
1915: ф. 193, оп. 4, спр. 456;
1916, 1919: ф. 193, оп. 4, спр. 478
9. Інформація відсутня
10. Інформація відсутня
 
3. Успенська церква, с. Чернявщина Павлоградського повіту Стешино – Чорноглазівської волості
4. с. Олексіївка
5. Народження: 
1875-1878: ф. 193, оп. 1, спр. 382;
1886-1888: ф. 193, оп. 4, спр. 370;
1892, 1899, 1902, 1912, 1914, 1922: ф. 193, оп. 4, спр. 551
6. Шлюб: 
1875-1878: ф. 193, оп. 1, спр. 382;
1886-1888: ф. 193, оп. 4, спр. 370;
1892, 1899: ф. 193, оп. 4, спр. 551
7. Інформація відсутня
8. Смерть: 
1875-1878: ф. 193, оп. 1, спр. 382;
1886-1888: ф. 193, оп. 4, спр. 370;
1892, 1899: ф. 193, оп. 4, спр. 551
9. Інформація відсутня
10. Інформація відсутня
 
3. Софіївська церква, с. Чорноглазівка Павлоградського повіту Стешино-Чорноглазівської волості
4. с. Терни
5. Народження: 
1876-1879: ф. 193, оп. 1, спр. 375;
1880-1882, 1884: ф. 193, оп. 4, спр. 368;
1888-1890: ф. 193, оп. 4, спр. 369;
1891-1892: ф. 193, оп. 4, спр. 370;
1893-1895: ф. 193, оп. 4, спр. 550;
1900: ф. 193, оп. 4, спр. 552;
1902-1903: ф. 193, оп. 4, спр. 550;
1904-1905: ф. 193, оп. 4, спр. 558;
1906-1908: ф. 193, оп. 4, спр. 560;
1912-1913: ф. 193, оп. 4, спр. 555;
1915-1918: ф. 193, оп. 4, спр. 552;
6. Шлюб: 
1876-1879: ф. 193, оп. 1, спр. 375;
1880-1882, 1884: ф. 193, оп. 4, спр. 368;
1888-1890: ф. 193, оп. 4, спр. 369;
1891-1892: ф. 193, оп. 4, спр. 370;
1893-1895: ф. 193, оп. 4, спр. 550;
1900: ф. 193, оп. 4, спр. 552;
1902-1903: ф. 193, оп. 4, спр. 550;
1904-1905: ф. 193, оп. 4, спр. 558;
1906-1908: ф. 193, оп. 4, спр. 560;
1912-1913: ф. 193, оп. 4, спр. 555;
1916-1917: ф. 193, оп. 4, спр. 552;
7. Інформація відсутня
8. Смерть: 
1876-1879: ф. 193, оп. 1, спр. 375;
1880-1882, 1884: ф. 193, оп. 4, спр. 368;
1888-1890: ф. 193, оп. 4, спр. 369;
1891-1892: ф. 193, оп. 4, спр. 370;
1893-1895: ф. 193, оп. 4, спр. 550;
1900: ф. 193, оп. 4, спр. 552;
1902-1903: ф. 193, оп. 4, спр. 550;
1904-1905: ф. 193, оп. 4, спр. 558;
1906-1908: ф. 193, оп. 4, спр. 560;
1912-1913: ф. 193, оп. 4, спр. 555;
1915-1918: ф. 193, оп. 4, спр. 552;
9. Інформація відсутня
10. Інформація відсутня
 
3. Георгіївська церква, с. Юр’ївка Павлоградського повіту Юр’ївської волості
4. сс. Варварівка, Василівка, Весела Гірка
5. Народження: 
1886-1889: ф. 193, оп. 4, спр. 371;
1890-1893: ф. 193, оп. 4, спр. 372;
1894-1895: ф. 193, оп. 4, спр. 373;
1896-1897: ф. 193, оп. 4, спр. 374;
1898: ф. 193, оп. 4, спр. 553;
1905-1907: ф. 193, оп. 4, спр. 559;
1910, 1912, 1920-1921: ф. 193, оп. 4, спр. 553;
6. Шлюб: 
1886-1888: ф. 193, оп. 4, спр. 371;
1891-1892: ф. 193, оп. 4, спр. 372;
1894-1895: ф. 193, оп. 4, спр. 373;
1896-1897: ф. 193, оп. 4, спр. 374;
1905-1907: ф. 193, оп. 4, спр. 559;
1910,1912: ф. 193, оп. 4, спр. 553
7. Інформація відсутня
8. Смерть: 
1886-1888: ф. 193, оп. 4, спр. 371;
1890-1892: ф. 193, оп. 4, спр. 372;
1894-1895: ф. 193, оп. 4, спр. 373;
1896-1897: ф. 193, оп. 4, спр. 374;
1905-1907: ф. 193, оп. 4, спр. 559;
1910: ф. 193, оп. 4, спр. 553
9. Інформація відсутня
10. Інформація відсутня
 
 
1. Київська губернія
2. Київська єпархія
 
3. Свято-Покровська церква, с. Животівка Липовецького повіту 
4. Інформація відсутня
5. Народження: 
1850-1858, 1861-1867: ф. 193, оп. 1, спр. 527а
6. Шлюб: 
1853-1867, 1870-1871, 1873-1878: ф. 193, оп. 1, спр. 527а
7. Інформація відсутня
8. Смерть: 
1850-1854, 1856-1873: ф. 193, оп. 1, спр. 527а
9. Інформація відсутня
10. Інформація відсутня
 
 
1. Полтавська губернія
2. Полтавська єпархія
 
3. Китайгородська церква, с. Китайгород Кобеляцького повіту Китайгородської волості
4. Інформація відсутня
5. Народження:
1921: ф. 193, оп. 4, спр. 536а
6. Інформація відсутня
7. Інформація відсутня
8. Інформація відсутня
9. Інформація відсутня
10. Інформація відсутня
 
3. Миколаївська церква, с. Китайгород Кобеляцького повіту Китайгородської волості
4. Інформація відсутня
5. Народження:
1887-1889: ф. 193, оп. 4, спр. 2;
1890: ф. 193, оп. 4, спр. 2, 3;
1891-1895: ф. 193, оп. 4, спр. 3;
1911-1913: ф. 193, оп. 4, спр. 541;
1914-1918: ф. 193, оп. 4, спр. 536
6. Шлюб:
1887-1890: ф. 193, оп. 4, спр. 2;
1891-1894: ф. 193, оп. 4, спр. 3;
1912-1913: ф. 193, оп. 4, спр. 541;
1914-1916, 1918, 1920-1921: ф. 193, оп. 4, спр. 536
7. Інформація відсутня
8. Смерть:
1887-1889: ф. 193, оп. 4, спр. 2;
1890: ф. 193, оп. 4, спр. 2, 3;
1891-1894: ф. 193, оп. 4, спр. 3;
1912-1913: ф. 193, оп. 4, спр. 541;
1914-1916, 1918, 1921: ф. 193, оп. 4, спр. 536
9. Інформація відсутня
10. Інформація відсутня
 
3. Свято-Духівська церква, с. Китайгород Кобеляцького повіту Китайгородської волості
4. Інформація відсутня
5. Народження:
1884-1892: ф. 193, оп. 4, спр. 1;
1894-1896: ф. 193, оп. 4, спр. 539;
1899-1902: ф. 193, оп. 4, спр. 537;
1903: ф. 193, оп. 4, спр. 537, 539;
1904-1905: ф. 193, оп. 4, спр. 540;
1906: ф. 193, оп. 4, спр. 538, 540;
1907-1910: ф. 193, оп. 4, спр. 538;
1913: ф. 193, оп. 4, спр. 541;
1914-1916, 1918: ф. 193, оп. 4, спр. 536
6. Шлюб:
1913: ф. 193, оп. 4, спр. 541;
1915-1916, 1918: ф. 193, оп. 4, спр. 536
7. Інформація відсутня
8. Смерть:
1913: ф. 193, оп. 4, спр. 541;
1915-1916, 1918: ф. 193, оп. 4, спр. 536
9. Інформація відсутня
10. Інформація відсутня
 
3. Успенська церква, с. Китайгород Кобеляцького повіту Китайгородської волості
4. Інформація відсутня
5. Народження:
1883-1888: ф. 193, оп. 4, спр. 2;
1893-1897: ф. 193, оп. 4, спр. 539;
1898-1901: ф. 193, оп. 4, спр. 539, 540;
1902-1907: ф. 193, оп. 4, спр. 539;
1909-1912: ф. 193, оп. 4, спр. 541;
1913: ф. 193, оп. 4, спр. 536, 541
6. Шлюб:
1884-1887: ф. 193, оп. 4, спр. 2
7. Інформація відсутня
8. Смерть:
1885-1892: ф. 193, оп. 4, спр. 2
9. Інформація відсутня
10. Інформація відсутня
 
3. Миколаївська церква, с. Ляшківка Кобеляцького повіту Царичанської волості
4. Інформація відсутня
5. Народження:
1910-1914: ф. 193, оп. 4, спр. 542;
1915-1919: ф. 193, оп. 4, спр. 543
6. Шлюб:
1910-1914: ф. 193, оп. 4, спр. 542;
1915-1919: ф. 193, оп. 4, спр. 543
7. Інформація відсутня
8. Смерть:
1910-1914: ф. 193, оп. 4, спр. 542;
1915-1919: ф. 193, оп. 4, спр. 543
9. Інформація відсутня
10. Інформація відсутня
 
3. Трьохсвятительська церква, с. Рудки Кобеляцького повіту Китайгородської волості
4. Інформація відсутня
5. Народження:
1913-1918: ф. 193, оп. 4, спр. 544
6. Шлюб:
1914-1918: ф. 193, оп. 4, спр. 544
7. Інформація відсутня
8. Смерть:
1914-1918: ф. 193, оп. 4, спр. 544
9. Інформація відсутня
10. Інформація відсутня
 
3. Миколаївська церква, м. Царичанка Кобеляцького повіту Царичанської волості
4. Інформація відсутня
5. Народження:
1893: ф. 193, оп. 4, спр. 545, 548;
1894-1904: ф. 193, оп. 4, спр. 545;
1905-1912: ф. 193, оп. 4, спр. 546;
1915-1916: ф. 193, оп. 4, спр. 547
6. Шлюб:
1916-1917: ф. 193, оп. 4, спр. 547
7. Інформація відсутня
8. Смерть:
1916: ф. 193, оп. 4, спр. 547
9. Інформація відсутня
10. Інформація відсутня
 
3. Покровська церква, с-ще Царичанка Кобеляцького повіту Царичанської волості
4. Інформація відсутня
5. Народження:
1881-1893: ф. 193, оп. 4, спр. 4;
1911-1915, 1917-1920: ф. 193, оп. 4, спр. 548;
1921-1927: ф. 193, оп. 4, спр. 549а
6. Шлюб:
1921-1927: ф. 193, оп. 4, спр. 549а
7. Інформація відсутня
8. Смерть:
1921-1927: ф. 193, оп. 4, спр. 549а
9. Інформація відсутня
10. Інформація відсутня
 
3. Успенська церква, с-ще Царичанка Кобеляцького повіту Царичанської волості
4. Інформація відсутня
5. Народження:
1890-1898: ф. 193, оп. 4, спр. 5;
1899-1913: ф. 193, оп. 4, спр. 549
6. Інформація відсутня
7. Інформація відсутня
8. Інформація відсутня
9. Інформація відсутня
10. Інформація відсутня
 
3. Введенська  церква, фортеця Федорівська, з 1783 року церква перенесена в слободу Залінійну, з 1795 року с. Залінійне Олексопольського повіту, з 1803 року Констянтиноградського повіту Полтавської губернії
4. Інформація відсутня
5. Народження:
1770-1781, 1784-1803, 1805-1806, 1808-1813, 1820-1838: ф. 193, оп. 1, спр. 523
6. Шлюб:
1784-1799, 1801-1803, 1805-1806, 1808-1813, 1820-1837: ф. 193, оп. 1, спр. 523
7. Інформація відсутня
8. Смерть:
1770-1781, 1784-1803, 1805-1806, 1808-1813, 1820-1839, 1841-1842: ф. 193, оп. 1, спр. 523
9. Інформація відсутня
10. Інформація відсутня
 
 
1. Таврійська губернія
2. Таврійська єпархія
 
3. Покровський молитовний дім, с.Борисівка Бердянського повіту
4. Інформація відсутня
5. Народження: 
1883-1884: ф. 193, оп. 2, спр. 25
6. Шлюб: 
1883-1884: ф. 193, оп. 2, спр. 25
7. Інформація відсутня
8. Смерть: 
1883-1884: ф. 193, оп. 2, спр. 25
9. Інформація відсутня
10. Інформація відсутня
 
 
1. Херсонська губернія
2. Херсонська єпархія
 
ОДЕСЬКИЙ ПОВІТ
 
3. Єдиновірська Покровська церква, с. Привільне Одеського повіту
4. Інформація відсутня
5. Народження:
1880: ф. 193 оп. 1, спр. 8
6. Шлюб:
1880: ф. 193 оп. 1, спр. 8
7. Інформація відсутня
8. Смерть:
1880: ф. 193 оп. 1, спр. 8
9. Інформація відсутня
10. Інформація відсутня
 
3. ЄдиновірськаТроїцька церква, с. Троїцьке Одеського повіту
4. Інформація відсутня
5. Народження:
1880: ф. 193 оп. 1, спр. 8
6. Шлюб:
1880: ф. 193 оп. 1, спр. 8
7. Інформація відсутня
8. Смерть:
1880: ф. 193 оп. 1, спр. 8
9. Інформація відсутня
10. Інформація відсутня
 
ОЛЕКСАНДРІЙСЬКИЙ ПОВІТ
 
3. Преображенська церква, с. Мусіївка Олександрійського повіту
4. Інформація відсутня
5. Народження: 
1885, 1887: ф. 193, оп. 2, спр. 1; 
1889: ф. 193, оп. 2, спр. 2; 
1891: ф. 193, оп. 8, спр. 23;
1893: ф. 193, оп. 2, спр. 7; 
1894-1895, 1897: ф. 193, оп. 2, спр. 3; 
1898-1899, 1901: ф. 193, оп. 2, спр. 4;
1902: ф. 193, оп. 8, спр. 18;
1903: ф. 193, оп. 8, спр. 19;
1904-1906: ф. 193, оп. 8, спр. 20;
1907: ф. 193, оп. 8, спр. 21;
1908: ф. 193, оп. 8, спр. 22;
1909: ф. 193, оп. 8, спр. 21;
1912-1913, 1915, 1918: ф. 193, оп. 8, спр. 23 
6. Шлюб: 
1885, 1887: ф. 193, оп. 2, спр. 1;
1889: ф. 193, оп. 2, спр. 2; 
1891: ф. 193, оп. 8, спр. 23;
1893: ф. 193, оп. 2, спр. 7; 
1894-1895, 1897: ф. 193, оп. 2, спр. 3; 
1898-1899, 1901: ф. 193, оп. 2, спр. 4
1902: ф. 193, оп. 8, спр. 18;
1903: ф. 193, оп. 8, спр. 19;
1904-1906: ф. 193, оп. 8, спр. 20;
1907: ф. 193, оп. 8, спр. 21;
1908: ф. 193, оп. 8, спр. 22;
1909: ф. 193, оп. 8, спр. 21;
1912-1913: ф. 193, оп. 8, спр. 23 
1915: ф. 193, оп. 8, спр. 17;
1918: ф. 193, оп. 8, спр. 23
7. Інформація відсутня
8. Смерть:
1885, 1887: ф. 193, оп. 2, спр. 1; 
1889: ф. 193, оп. 2, спр. 2; 
1893: ф. 193, оп. 2, спр. 7; 
1891: ф. 193, оп. 8, спр. 23;
1894-1895, 1897: ф. 193, оп. 2, спр. 3; 
1898-1899, 1901: ф. 193, оп. 2, спр. 4;
1902: ф. 193, оп. 8, спр. 18;
1903: ф. 193, оп. 8, спр. 19;
1904-1906: ф. 193, оп. 8, спр. 20;
1907: ф. 193, оп. 8, спр. 21;
1908: ф. 193, оп. 8, спр. 22;
1909: ф. 193, оп. 8, спр. 21;
1912-1913: ф. 193, оп. 8, спр. 23 
1915: ф. 193, оп. 8, спр. 17;
1918: ф. 193, оп. 8, спр. 23
9. Інформація відсутня
10. Інформація відсутня
 
3. Софіївська церква, с. Софіївка Олександрійського повіту 
4. Інформація відсутня
5. Народження:
1877: ф. 193, оп. 1, спр. 8;
1880-1883: ф. 193, оп. 1, спр. 9;
1887: ф. 193, оп. 2, спр. 5; 
1888-1889: ф. 193, оп. 2, спр. 6; 
1893-1895: ф. 193, оп. 2, спр. 7; 
1896, 1898: ф. 193, оп. 2, спр. 8; 
1899, 1901: ф. 193, оп. 2, спр. 6;
1902-1903, 1905: ф. 193, оп. 8, спр. 1;
1906-1908: ф. 193, оп. 8, спр. 2;
1909: ф. 193, оп. 8, спр. 3;
1910, 1912: ф. 193, оп. 8, спр. 4;
1913: ф. 193, оп. 8, спр. 3
6. Шлюб: 
1880-1883: ф. 193, оп. 1, спр. 9;
1887: ф. 193, оп. 2, спр. 5; 
1888-1889: ф. 193, оп. 2, спр. 6; 
1893-1895: ф. 193, оп. 2, спр. 7; 
1896, 1898: ф. 193, оп. 2, спр. 8; 
1899, 1901: ф. 193, оп. 2, спр. 6;
1902-1903, 1905: ф. 193, оп. 8, спр. 1;
1906-1908: ф. 193, оп. 8, спр. 2;
1909: ф. 193, оп. 8, спр. 3;
1910, 1912: ф. 193, оп. 8, спр. 4;
1913: ф. 193, оп. 8, спр. 3
7. Інформація відсутня
8. Смерть: 
1880-1883: ф. 193, оп. 1, спр. 9;
1887: ф. 193, оп. 2, спр. 5; 
1888-1889: ф. 193, оп. 2, спр. 6; 
1893-1895: ф. 193, оп. 2, спр. 7; 
1896, 1898: ф. 193, оп. 2, спр. 8; 
1899, 1901: ф. 193, оп. 2, спр. 6;
1902-1903, 1905: ф. 193, оп. 8, спр. 1;
1906-1908: ф. 193, оп. 8, спр. 2;
1909: ф. 193, оп. 8, спр. 3;
1910, 1912: ф. 193, оп. 8, спр. 4;
1913: ф. 193, оп. 8, спр. 3
9. Інформація відсутня
10. Інформація відсутня
 
 
  ХЕРСОНСЬКИЙ  ПОВІТ
 
3. Іоанно-Богословська  церква, с. Авдотівка Херсонського повіту 
4. Інформація відсутня
5. Народження: 
1904: ф. 193, оп. 5, спр. 110;
1907: ф. 193, оп. 8, спр. 6;
1909, 1912, 1915: ф. 193, оп. 5, спр. 110
6. Шлюб:
1904: ф. 193, оп. 5, спр. 110;
1907: ф. 193, оп. 8, спр. 6;
1909, 1912, 1915: ф. 193, оп. 5, спр. 110
7. Інформація відсутня
8. Смерть:
1904: ф. 193, оп. 5, спр. 110;
1907: ф. 193, оп. 8, спр. 6;
1909, 1912, 1915: ф. 193, оп. 5, спр. 110
9. Інформація відсутня
10. Інформація відсутня
 
3. Успенська церква, с. Андріївка Херсонського повіту
4. Інформація відсутня
5. Народження: 
1876: ф. 193, оп. 1, спр. 391;
1883: ф. 193, оп. 1, спр. 392;
1884: ф. 193, оп. 5, спр. 18;
1896: ф. 193, оп. 5, спр. 19;
1902, 1904: ф. 193, оп. 5, спр. 99;
1906-1907: ф. 193, оп. 5, спр. 114;
1908-1909: ф. 193, оп. 5, спр. 117;
1911: ф. 193, оп. 5, спр. 122;
1914: ф. 193, оп. 5, спр. 134;
1915: ф. 193, оп. 5, спр. 114;
1916: ф. 193, оп. 5, спр. 138
6. Шлюб: 
1876: ф. 193, оп. 1, спр. 391;
1883: ф. 193, оп. 1, спр. 392;
1884: ф. 193, оп. 5, спр. 18;
1896: ф. 193, оп. 5, спр. 19;
1902, 1904: ф. 193, оп. 5, спр. 99;
1906-1907: ф. 193, оп. 5, спр. 114;
1908-1909: ф. 193, оп. 5, спр. 117;
1911: ф. 193, оп. 5, спр. 122;
1914: ф. 193, оп. 5, спр. 134;
1915: ф. 193, оп. 5, спр. 114;
1916: ф. 193, оп. 5, спр. 138
7. Інформація відсутня
8. Смерть: 
1876: ф. 193, оп. 1, спр. 391;
1883: ф. 193, оп. 1, спр. 392;
1884: ф. 193, оп. 5, спр. 18;
1896: ф. 193, оп. 5, спр. 19;
1902, 1904: ф. 193, оп. 5, спр. 99;
1906-1907: ф. 193, оп. 5, спр. 114;
1908-1909: ф. 193, оп. 5, спр. 117;
1911: ф. 193, оп. 5, спр. 122;
1914: ф. 193, оп. 5, спр. 134;
1915: ф. 193, оп. 5, спр. 114;
1916: ф. 193, оп. 5, спр. 138
9. Інформація відсутня
10. Інформація відсутня
 
3. Миколаївська церква, с. Грушівка Херсонського повіту 
4. Інформація відсутня
5. Народження: 
1882: ф. 193, оп. 5, спр. 19 а;
1887: ф. 193, оп. 5 доп., спр. 1;
1890: ф. 193, оп. 5, спр. 20;
1891: ф. 193, оп. 5, спр. 21;
1895: ф. 193, оп. 5, спр. 22;
1907: ф. 193, оп. 5 доп., спр. 1;
1909: ф. 193, оп. 5 доп., спр. 6;
1911: ф. 193, оп. 5 доп., спр. 3;
1912-1913: ф. 193, оп. 5 доп. , спр. 8;
1915: ф. 193, оп. 5 доп., спр. 12, 13;
1916: ф. 193, оп. 5 доп., спр.13
6. Шлюб:
1882: ф. 193, оп. 5, спр. 19 а;
1887: ф. 193, оп. 5 доп., спр. 1;
1890: ф. 193, оп. 2 спр. 2;
1891: ф. 193, оп. 5, спр. 21;
1895: ф. 193, оп. 5, спр. 22;
1907: ф. 193, оп. 5 доп., спр. 1;
1909: ф. 193, оп. 5 доп., спр. 6;
1912-1913: ф. 193, оп. 5 доп. , спр.8;
1915: ф. 193, оп. 5 доп., спр. 12,
1916: ф. 193, оп. 5 доп., спр.13
7. Інформація відсутня
8. Смерть:
1882: ф. 193, оп. 5, спр. 19 а;
1887: ф. 193, оп. 5 доп., спр. 1;
1891: ф. 193, оп. 5, спр. 21;
1895: ф. 193, оп. 5, спр. 22;
1907: ф. 193, оп. 5 доп., спр. 1;
1909: ф. 193, оп. 5 доп., спр. 6;
1912-1913: ф. 193, оп. 5 доп., спр.8;
1915: ф. 193, оп. 5 доп., спр. 12;
1916: ф. 193, оп. 5 доп. , спр. 13
9. Інформація відсутня
10. Інформація відсутня
 
3. Олександро-Невська церква, ст. Довгинцеве Херсонського повіту 
4. Інформація відсутня
5. Народження: 
1901: ф. 193, оп. 5 доп., спр. 45;
1902: ф. 193, оп. 5 доп., спр. 43;
1904: ф. 193, оп. 5 доп., спр. 44;
1906-1908: ф. 193, оп. 5 доп., спр. 46;
1909: ф. 193, оп. 5 доп., спр. 47;
1911: ф. 193, оп. 5 доп., спр. 48;
1912-1914: ф. 193, оп. 5 доп., спр. 49;
1915-1916: ф. 193, оп. 5 доп., спр. 50
6. Шлюб:
1901: ф. 193, оп. 5 доп., спр. 45;
1902: ф. 193, оп. 5 доп., спр. 43;
1904: ф. 193, оп. 5 доп., спр. 44;
1906-1908: ф. 193, оп. 5 доп., спр. 46;
1909: ф. 193, оп. 5 доп., спр. 47;
1911: ф. 193, оп. 5 доп., спр. 48;
1912-1914: ф. 193, оп. 5 доп., спр. 49;
1915-1916: ф. 193, оп. 5 доп., спр. 50
7. Інформація відсутня
8. Смерть:
1901: ф. 193, оп. 5 доп., спр. 45;
1902: ф. 193, оп. 5 доп., спр. 43;
1904: ф. 193, оп. 5 доп., спр. 44;
1906-1908: ф. 193, оп. 5 доп., спр. 46;
1909: ф. 193, оп. 5 доп., спр. 47;
1911: ф. 193, оп. 5 доп., спр. 48;
1912-1914: ф. 193, оп. 5 доп., спр. 49;
1915-1916: ф. 193, оп. 5 доп., спр. 50
9. Інформація відсутня
10. Інформація відсутня
 
3. Успенська церква, с. Кам’янка Херсонського повіту 
4. Інформація відсутня 
5. Народження: 
1882: ф. 193, оп. 5, спр. 19 а;
1891: ф. 193, оп. 5, спр. 21;
1895: ф. 193, оп. 5, спр. 23;
1908: ф. 193, оп. 5 доп., спр. 4;
1909: ф. 193, оп. 5 доп., спр. 6;
1914: ф. 193, оп. 5 доп., спр. 11;
1916: ф. 193, оп. 5 доп., спр. 13
6. Шлюб:
1882: ф. 193, оп. 5, спр. 19 а;
1891: ф. 193, оп. 5, спр. 21;
1895: ф. 193, оп. 5, спр. 23;
1908: ф. 193, оп. 5 доп., спр. 4;
1909: ф. 193, оп. 5 доп., спр. 6;
1914: ф. 193, оп. 5 доп., спр. 11;
1916: ф. 193, оп. 5 доп., спр. 13
7. Інформація відсутня
8. Смерть:
1882: ф. 193, оп. 5, спр. 19 а;
1891: ф. 193, оп. 5, спр. 21;
1895: ф. 193, оп. 5, спр. 23;
1908: ф. 193, оп. 5 доп., спр. 4;
1909: ф. 193, оп. 5 доп., спр. 6;
1914: ф. 193, оп. 5 доп., спр. 11;
1916: ф. 193, оп. 5 доп., спр. 13
9. Інформація відсутня
10. Інформація відсутня
 
3. Вознесенська церква, м. Кривий Ріг  Херсонського повіту 
4. Інформація відсутня
5. Народження: 
1912: ф. 193, оп. 5 доп., спр. 40;
1913: ф. 193, оп. 5 доп., спр. 41;
1915-1916: ф. 193, оп. 5 доп., спр. 42;
6. Шлюб:
1912: ф. 193, оп. 5 доп., спр. 40;
1913: ф. 193, оп. 5 доп., спр. 41;
1915-1916: ф. 193, оп. 5 доп., спр. 42;
7. Інформація відсутня
8. Смерть:
1912: ф. 193, оп. 5 доп., спр. 40;
1913: ф. 193, оп. 5 доп., спр. 41;
1915-1916: ф. 193, оп. 5 доп., спр. 42;
9. Інформація відсутня
10. Інформація відсутня
 
3. Миколаївська церква, м. Кривий Ріг Херсонського повіту
4. Інформація відсутня
5. Народження: 
1876: ф. 193, оп. 1, спр. 385;
1881: ф. 193, оп. 5, спр. 14а;
1883: ф. 193, оп. 5, спр. 24а;
1884: ф. 193, оп. 5, спр. 25;
1888: ф. 193, оп. 5, спр. 26;
1891: ф. 193, оп. 5, спр. 27;
1894: ф. 193, оп. 5, спр. 28;
1895: ф. 193, оп. 5, спр. 29;
1896: ф. 193, оп. 5, спр. 30;
1899: ф. 193, оп. 5, спр. 24;
1901: ф. 193, оп. 5 доп., спр. 15;
1902: ф. 193, оп. 5 доп., спр. 16;
1904: ф. 193, оп. 5 доп., спр. 19;
1905: ф. 193, оп. 5 доп., спр. 20;
1906: ф. 193, оп. 5 доп., спр. 21;
1907: ф. 193, оп. 5 доп., спр. 22;
1908: ф. 193, оп. 5 доп., спр. 24;
1909: ф. 193, оп. 5 доп., спр. 17, 23;
1911: ф. 193, оп. 5 доп., спр. 26;
1913: ф. 193, оп. 5 доп., спр. 27;
1914: ф. 193, оп. 5 доп., спр. 14, 38;
1916: ф. 193, оп. 5 доп., спр. 23, 29;
6. Шлюб: 
1876: ф. 193, оп. 1, спр. 385;
1881: ф. 193, оп. 5, спр. 14а;
1882: ф. 193, оп. 5, спр. 15;
1883: ф. 193, оп. 5, спр. 24а;
1884: ф. 193, оп. 5, спр. 25;
1888: ф. 193, оп. 5, спр. 26;
1890-1891: ф. 193, оп. 5, спр. 27;
1894: ф. 193, оп. 5, спр. 28;
1895: ф. 193, оп. 5, спр. 29;
1896: ф. 193, оп. 5, спр. 30;
1899: ф. 193, оп. 5, спр. 24;
1901: ф. 193, оп. 5 доп., спр. 15;
1902: ф. 193, оп. 5 доп., спр. 18;
1904: ф. 193, оп. 5 доп., спр. 19;
1905: ф. 193, оп. 5 доп., спр. 20;
1906: ф. 193, оп. 5 доп., спр. 21;
1907: ф. 193, оп. 5 доп., спр. 22;
1908: ф. 193, оп. 5 доп., спр. 24;
1909: ф. 193, оп. 5 доп., спр. 17;
1911: ф. 193, оп. 5 доп., спр. 25
1913: ф. 193, оп. 5 доп., спр. 27;
1914: ф. 193, оп. 5 доп., спр. 14;
1916: ф. 193, оп. 5 доп., спр. 29;
7. Інформація відсутня
8. Смерть:
1876: ф. 193, оп. 1, спр. 385;
1881: ф. 193, оп. 5, спр. 14а;
1882: ф. 193, оп. 5, спр. 15;
1883: ф. 193, оп. 5, спр. 24а;
1884: ф. 193, оп. 5, спр. 25;
1888: ф. 193, оп. 5, спр. 26;
1890-1891: ф. 193, оп. 5, спр. 27;
1894: ф. 193, оп. 5, спр. 28;
1895: ф. 193, оп. 5, спр. 29;
1896: ф. 193, оп. 5, спр. 30;
1899: ф. 193, оп. 5 , спр. 31;
1901: ф. 193, оп. 5 доп., спр. 15;
1902: ф. 193, оп. 5 доп., спр. 18;
1904: ф. 193, оп. 5 доп., спр. 19;
1905: ф. 193, оп. 5 доп., спр. 20;
1906: ф. 193, оп. 5 доп., спр. 21;
1907: ф. 193, оп. 5 доп., спр. 22;
1908: ф. 193, оп. 5 доп., спр. 24;
1909: ф. 193, оп. 5 доп., спр. 17;
1911: ф. 193, оп. 5 доп., спр. 25;
1913: ф. 193, оп. 5 доп., спр. 27;
1914: ф. 193, оп. 5 доп., спр. 14;
1915: ф. 193, оп. 5 доп., спр. 28;
1916: ф. 193, оп. 5 доп., спр. 29;
9. Інформація відсутня
10. Інформація відсутня
 
3. Покровська церква, м. Кривий Ріг Херсонського повіту 
4. Інформація відсутня
5. Народження: 
1888: ф. 193, оп. 5, спр. 26;
1890-1891:ф. 193, оп. 5, спр. 32;
1892: ф. 193, оп. 5 доп., спр. 40;
1894: ф. 193, оп. 5, спр. 33;
1895: ф. 193, оп. 5, спр. 34;
1898: ф. 193, оп. 5, спр. 35;
1899: ф. 193, оп. 5, спр. 36;
1900: ф. 193, оп. 5, спр. 37;
1901: ф. 193, оп. 5 доп. спр. 35;
1902, 1904: ф. 193, оп. 5 доп. спр. 36;
1906: ф. 193, оп. 5 доп. спр. 37;
1907: ф. 193, оп. 5 доп. спр. 23;
1908-1909:ф. 193, оп. 5 доп. спр. 38;
1911: ф. 193, оп. 5 доп. спр. 18;
1912: ф. 193, оп. 5 доп. спр. 39;
1913: ф. 193, оп. 5 доп. спр. 27;
1914: ф. 193, оп. 5 доп. спр. 39;
1915-1916: ф. 193, оп. 5 доп., спр. 28;
6. Шлюб:
1888: ф. 193, оп. 5, спр. 26;
1890-1891:ф. 193, оп. 5, спр. 32;
1892: ф. 193, оп. 5 доп., спр. 40;
1894: ф. 193, оп. 5, спр. 33;
1895: ф. 193, оп. 5, спр. 34;
1898: ф. 193, оп. 5, спр. 35;
1899: ф. 193, оп. 5, спр. 36;
1900: ф. 193, оп. 5, спр. 37;
1901: ф. 193, оп. 5 доп. спр. 35;
1902, 1904: ф. 193, оп. 5 доп. спр. 36;
1906: ф. 193, оп. 5 доп. спр. 37;
1907: ф. 193, оп. 5 доп. спр. 23;
1908-1909: ф. 193, оп. 5 доп. спр. 38;
1911: ф. 193, оп. 5 доп. спр. 18;
1912: ф. 193, оп. 5 доп. спр. 39;
1913: ф. 193, оп. 5 доп. спр. 27;
1914: ф. 193, оп. 5 доп. спр. 39;
1915-1916: ф. 193, оп. 5 доп., спр. 28;
7. Інформація відсутня
8. Смерть:
1889:ф. 193, оп. 5, спр. 16;
1890-1891:ф. 193, оп. 5, спр. 32;
1892: ф. 193, оп. 5 доп., спр. 40;
1894: ф. 193, оп. 5, спр. 33;
1895: ф. 193, оп. 5, спр. 34;
1898: ф. 193, оп. 5, спр. 35;
1899: ф. 193, оп. 5, спр. 36;
1900: ф. 193, оп. 5, спр. 37;
1901: ф. 193, оп. 5 доп. спр. 35;
1902: ф. 193, оп. 5 доп. спр. 36;
1906: ф. 193, оп. 5 доп. спр. 37;
1907: ф. 193, оп. 5 доп. спр. 23;
1908-1909: ф. 193, оп. 5 доп. спр. 38;
1911: ф. 193, оп. 5 доп. спр. 18;
1912: ф. 193, оп. 5 доп. спр. 39;
1913: ф. 193, оп. 5 доп. спр. 27;
1914: ф. 193, оп. 5 доп. спр. 39;
1915-1916: ф. 193, оп. 5 доп., спр. 28;
9. Інформація відсутня
10. Інформація відсутня
 
3. Різдвяно-Богородицький молитовний дім, м. Кривий Ріг Херсонського повіту 
4. Інформація відсутня
5. Народження: 
1894: ф. 193, оп. 5, спр. 33;
1895: ф. 193, оп. 5, спр. 34; 
1896: ф. 193, оп. 5, спр. 38;
1898: ф. 193, оп. 5, спр. 39;
1899: ф. 193, оп. 5, спр. 40;
1900: ф. 193, оп. 5, спр. 41;
1901: ф. 193, оп. 5 доп., спр. 35;
1902: ф. 193, оп. 5 доп., спр. 30;
1904: ф. 193, оп. 5 доп., спр. 44;
1907: ф. 193, оп. 5 доп., спр. 33;
1908: ф. 193, оп. 5 доп., спр. 34;
1911: ф. 193, оп. 5 доп., спр. 30;
1912: ф. 193, оп. 5 доп., спр. 34;
1913: ф. 193, оп. 5 доп., спр. 33;
1914: ф. 193, оп. 5 доп., спр. 30;
1915: ф. 193, оп. 5 доп., спр. 33;
1916: ф. 193, оп. 5 доп., спр. 34
6. Шлюб:
1894: ф. 193, оп. 5, спр. 33;
1895: ф. 193, оп. 5, спр. 34; 
1896: ф. 193, оп. 5, спр. 38;
1898: ф. 193, оп. 5, спр. 39;
1899: ф. 193, оп. 5, спр. 40;
1900: ф. 193, оп. 5, спр. 41;
1901: ф. 193, оп. 5 доп., спр. 35;
1902: ф. 193, оп. 5 доп., спр. 30;
1904: ф. 193, оп. 5 доп., спр. 44;
1906: ф. 193, оп. 5 доп., спр. 33;
1908: ф. 193, оп. 5 доп., спр. 34;
1911: ф. 193, оп. 5 доп., спр. 30;
1912: ф. 193, оп. 5 доп., спр. 34;
1914: ф. 193, оп. 5 доп., спр. 30;
1915: ф. 193, оп. 5 доп., спр. 33;
1916: ф. 193, оп. 5 доп., спр. 34
7. Інформація відсутня
8. Смерть:
1894: ф. 193, оп. 5, спр. 33;
1895: ф. 193, оп. 5, спр. 34; 
1896: ф. 193, оп. 5, спр. 38;
1898: ф. 193, оп. 5, спр. 39;
1899: ф. 193, оп. 5, спр. 40;
1900: ф. 193, оп. 5, спр. 41;
1901: ф. 193, оп. 5 доп., спр. 35; 
1902: ф. 193, оп. 5 доп., спр. 30;
1904: ф. 193, оп. 5 доп., спр. 44;
1906: ф. 193,оп. 5 доп., спр. 33;
1908: ф. 193, оп. 5 доп., спр. 34;
1911: ф. 193, оп. 5 доп., спр. 30;
1912: ф. 193, оп. 5 доп., спр. 34;
1914: ф. 193, оп. 5 доп., спр. 30;
1915: ф. 193, оп. 5 доп., спр. 33;
1916: ф. 193, оп. 5 доп., спр. 34
9. Інформація відсутня
10. Інформація відсутня
 
3. Преображенська  церква, с. Мар’янське Херсонського повіту 
4. Інформація відсутня
5. Народження: 
1890: ф. 193, оп. 2, спр. 2;
1891: ф. 193, оп. 5 доп., спр. 20;
1909: ф. 193, оп. 5 доп., спр. 5;
1910: ф. 193, оп. 5 доп., спр. 3
6. Шлюб:
1891: ф. 193, оп. 5 доп., спр. 20;
1909: ф. 193, оп. 5 доп., спр. 5;
1910: ф. 193, оп. 5 доп., спр. 3
7. Інформація відсутня
8. Смерть:
1891: ф. 193, оп. 5 доп., спр. 20;
1909: ф. 193, оп. 5 доп., спр. 5;
1910: ф. 193, оп. 5 доп., спр. 3
9. Інформація відсутня
10. Інформація відсутня
 
3. Архангело-Михайлівська церква, с. Миколаївка Херсонського повіту
4. Інформація відсутня
5. Народження: 
1876: ф. 193, оп. 1, спр. 384;
1883: ф. 193, оп. 1, спр. 383;
1884: ф. 193, оп. 5, спр. 44;
1889: ф. 193, оп. 5 доп., спр. 14
6. Шлюб: 
1876: ф. 193, оп. 1, спр. 384;
1883: ф. 193, оп. 1, спр. 383;
1884: ф. 193, оп. 5, спр. 44;
1889: ф. 193, оп. 5 доп., спр. 14
7. Інформація відсутня
8. Смерть:
1876: ф. 193, оп. 1, спр. 384;
1883: ф. 193, оп. 1, спр. 383; 
1884: ф. 193, оп. 5, спр. 44;
1889: ф. 193, оп. 5 доп., спр. 14
9. Інформація відсутня
10. Інформація відсутня
 
3. Трьохсвятительська церква, с. Михайлівка Херсонського повіту 
4. Інформація відсутня
5. Народження: 
1882: ф. 193, оп. 5, спр. 19 а;
1890: ф. 193, оп. 2, спр. 2, оп. 5, спр. 20;
1891: ф. 193, оп. 5, спр. 42;
1895: ф. 193, оп. 5, спр. 43;
1906: ф. 193, оп. 5 доп., спр. 1;
1914: ф. 193, оп. 5 доп., спр. 10;
1915: ф. 193, оп. 5 доп., спр. 12;
1916: ф. 193, оп. 5 доп., спр. 13
6. Шлюб:
1882: ф. 193, оп. 5, спр. 19 а;
1890: ф. 193,, оп. 2, спр. 2;
1891: ф. 193, оп. 5, спр. 42;
1895: ф. 193, оп. 5, спр. 43;
1906: ф. 193, оп. 5 доп., спр. 1;
1914: ф. 193, оп. 5 доп., спр. 10;
1915: ф. 193, оп. 5 доп., спр. 12;
1916: ф. 193, оп. 5 доп., спр. 13
7. Інформація відсутня
8. Смерть: 
1882: ф. 193, оп. 5, спр. 19 а;
1890: ф. 193, оп. 2, спр. 2;
1891: ф. 193, оп. 5, спр. 42;
1895: ф. 193, оп. 5, спр. 43;
1906: ф. 193, оп. 5 доп., спр. 1;
1914: ф. 193, оп. 5 доп., спр. 10;
1915: ф. 193, оп. 5 доп., спр. 12;
1916: ф. 193, оп. 5 доп., спр. 13
9. Інформація відсутня
10. Інформація відсутня
 
3. Різдвяно-Богородицька церква, с. Михайло-Заводське Херсонського повіту 
4. Інформація відсутня
5. Народження: 
1912-1913: ф. 193, оп. 5 доп., спр. 7;
1914: ф. 193, оп. 5 доп., спр. 9;
1916: ф. 193, оп. 5 доп., спр. 12
6. Шлюб:
1912-1913: ф. 193, оп. 5 доп., спр. 7;
1914: ф. 193, оп. 5 доп., спр. 9;
1916: ф. 193, оп. 5 доп., спр. 12
7. Інформація відсутня
8. Смерть:
1912-1913: ф. 193, оп. 5 доп., спр. 7;
1914: ф. 193, оп. 5 доп., спр. 9;
1916: ф. 193, оп. 5 доп., спр. 12
9. Інформація відсутня
10. Інформація відсутня
 
3. Різдвяно-Богородицький молитовний дім, с. Новий Кривий Ріг Херсонського повіту 
4. Інформація відсутня
5. Народження: 
1889: ф. 193, оп. 5, спр. 16;
1890-1891: ф. 193, оп. 5, спр. 45;
1894: ф. 193, оп. 5, спр. 33;
1895: ф. 193, оп. 5, спр. 34;
1896: ф. 193, оп. 5, спр. 38;
1898: ф. 193, оп. 5, спр. 39;
1899: ф. 193, оп. 5, спр. 40;
1902: ф. 193, оп. 8, спр. 13;
1903-1905: ф. 193, оп. 5 доп., спр. 31;
1906-1907, 1909: ф. 193, оп. 5 доп., спр. 32;
1911: ф. 193, оп. 8, спр. 13а;
1913: ф. 193, оп. 8, спр. 13 б;
1914: ф. 193, оп. 5 доп., спр. 26
6. Шлюб:
1889: ф. 193, оп. 5, спр. 16;
1890-1891: ф. 193, оп. 5, спр. 45;
1894: ф. 193, оп. 5, спр. 33;
1895: ф. 193, оп. 5, спр. 34;
1896: ф. 193, оп. 5, спр. 38;
1898: ф. 193, оп. 5, спр. 39;
1899: ф. 193, оп. 5, спр. 40;
1902: ф. 193, оп. 8, спр. 13;
1903-1905: ф. 193, оп. 5 доп., спр. 31;
1906-1907, 1909: ф. 193, оп. 5 доп., спр. 32;
1911: ф. 193, оп. 8, спр. 13а;
1913: ф. 193, оп. 8, спр. 13 б;
1914: ф. 193, оп. 5 доп., спр. 26
7. Інформація відсутня
8. Смерть:
1889: ф. 193  . оп. 5, спр. 16;
1890-1891: ф. 193, оп. 5, спр. 45;
1894: ф. 193, оп. 5, спр. 33;
1895: ф. 193, оп. 5, спр. 34;
1896: ф. 193, оп. 5, спр. 38;
1898: ф. 193, оп. 5, спр. 39;
1899: ф. 193, оп. 5, спр. 40;
1902: ф. 193, оп. 8, спр. 13;
1903-1905: ф. 193, оп. 5 доп., спр. 31;
1906-1907, 1909: ф. 193, оп. 5 доп., спр. 32;
1911: ф. 193, оп. 8, спр. 13а;
1913: ф. 193, оп. 8, спр. 13 б; 
1914: ф. 193, оп. 5 доп., спр. 26
9. Інформація відсутня
10. Інформація відсутня
 
3. Миколаївська церква, міст. Нововоронцовка Херсонського повіту
4. Інформація відсутня
5. Інформація відсутня
6. Інформація відсутня
7. Інформація відсутня
8. Смерть:
1887: ф. 193, оп. 5, спр. 42
9.  Інформація відсутня
10.  Інформація відсутня
 
 
3.Покровська церква, с. Новокурське Херсонського повіту
4. Інформація відсутня
5. Народження: 
1876: ф. 193, оп. 1, спр. 386;
1883: ф. 193, оп. 1, спр. 392;
1884: ф. 193, оп. 5, спр. 18;
1892: ф. 193, оп. 5, спр. 47;
1896: ф. 193, оп. 5, спр. 19;
1899: ф. 193, оп. 5, спр. 47;
1900-1901: ф. 193, оп. 5, спр. 48;
1902-1903: ф. 193, оп. 5, спр. 97;
1904-1905: ф. 193, оп. 5, спр. 104;
1907: ф. 193, оп. 5, спр. 116;
1909: ф. 193, оп. 5, спр. 119;
1911: ф. 193, оп. 5, спр. 123;
1913-1914: ф. 193, оп. 5, спр. 129;
1916: ф. 193, оп. 5, спр. 123;
6. Шлюб: 
1876: ф. 193, оп. 1, спр. 386;
1883: ф. 193, оп. 1, спр. 392;
1884: ф. 193, оп. 5, спр. 18;
1892: ф. 193, оп. 5, спр. 47;
1896: ф. 193, оп. 5, спр. 19;
1899: ф. 193, оп. 5, спр. 47;
1900-1901: ф. 193, оп. 5, спр. 48;
1902-1903: ф. 193, оп. 5, спр. 97;
1904-1905: ф. 193, оп. 5, спр. 104;
1907: ф. 193, оп. 5, спр. 116;
1909: ф. 193, оп. 5, спр. 119;
1911: ф. 193, оп. 5, спр. 123;
1913-1914: ф. 193, оп. 5, спр. 129;
1916: ф. 193, оп. 5, спр. 123
7. Інформація відсутня
8. Смерть:
1876: ф. 193, оп. 1, спр. 386;
1883: ф. 193, оп. 1, спр. 392;
1884: ф. 193, оп. 5, спр. 18;
1892: ф. 193, оп. 5, спр. 47;
1896: ф. 193, оп. 5, спр. 19;
1899: ф. 193, оп. 5, спр. 47;
1900-1901: ф. 193, оп. 5, спр. 48;
1902-1903: ф. 193, оп. 5, спр. 97;
1904-1905: ф. 193, оп. 5, спр. 104;
1907: ф. 193, оп. 5, спр. 116;
1909: ф. 193, оп. 5, спр. 119;
1911: ф. 193, оп. 5, спр. 123;
1913-1914: ф. 193, оп. 5, спр. 129;
1916: ф. 193, оп. 5, спр. 123
9. Інформація відсутня
10. Інформація відсутня
 
3. Покровський молитовний дім, с. Новокурське Херсонського повіту
4. Інформація відсутня
5. Народження:
1889, 1891: ф. 193, оп. 5, спр. 46
6. Шлюб:
1889, 1891: ф. 193, оп. 5, спр. 46
7. Інформація відсутня
8. Смерть:
1889, 1891: ф. 193, оп. 5, спр. 46
9. Інформація відсутня
10. Інформація відсутня
 
3.Покровська церква, с. Новопокровка  Херсонського повіту 
4. Інформація відсутня
5. Народження:
1885: ф. 193, оп. 2, спр. 2;
1887: ф. 193, оп. 2, спр. 1;
1890: ф. 193, оп. 2 спр. 2;
1891: ф. 193, оп. 8, спр. 23; 
1896: ф. 193, оп. 5 доп., спр. 2;
1901: ф. 193, оп. 8, спр. 14;
1902: ф. 193, оп. 8, спр. 18;
1903: ф. 193, оп. 8, спр. 19;
1904: ф. 193, оп. 8, спр. 14а;
1908: ф. 193, оп. 8, спр. 22;
1909: ф. 193, оп. 8, спр. 16;
1912, 1914: ф. 193, оп. 8, спр. 17;
1915: ф. 193, оп. 5 доп., спр. 2
6. Шлюб:
1885: ф. 193, оп. 2, спр. 2;
1887: ф. 193, оп. 2, спр. 1;
1890: ф. 193, оп. 2 спр. 1, 2;
1891: ф. 193, оп. 8, спр. 23; 
1901: ф. 193, оп. 8, спр. 14;
1902: ф. 193, оп. 8, спр. 18;
1903: ф. 193, оп. 8, спр. 19;
1904: ф. 193, оп. 8, спр. 14а;
1908: ф. 193, оп. 8, спр. 22;
1909: ф. 193, оп. 8, спр. 16;
1912, 1914: ф. 193, оп. 8, спр. 17;
1915: ф. 193, оп. 5 доп., спр. 2
7. Інформація відсутня
8. Смерть:
1885: ф. 193, оп. 2, спр. 2;
1887: ф. 193, оп. 2, спр. 1;
1890: ф. 193, оп. 2 спр. 1;
1891: ф. 193, оп. 8, спр. 23; 
1901: ф. 193, оп. 8, спр. 14;
1902: ф. 193, оп. 8, спр. 18;
1903: ф. 193, оп. 8, спр. 19;
1904: ф. 193, оп. 8, спр. 14а;
1908: ф. 193, оп. 8, спр. 22;
1909: ф. 193, оп. 8, спр. 16;
1912, 1914: ф. 193, оп. 8, спр. 17;
1915: ф. 193, оп. 5 доп., спр. 2
9. Інформація відсутня
10. Інформація відсутня
 
3. Миколаївська церква, с. Олександродар Херсонського повіту 
4. Інформація відсутня
5. Народження: 
1883: ф. 193, оп. 5, спр. 16;
1884: ф. 193, оп. 5, спр. 15;
1889: ф. 193, оп. 5, спр. 16;
1890: ф. 193, оп. 5, спр. 45;
1894: ф. 193, оп. 5, спр. 17;
1902: ф. 193, оп. 8, спр. 6;
1904: ф. 193, оп. 8, спр. 8;
1909, 1911: ф. 193, оп. 8, спр. 9;
1912: ф. 193, оп. 8, спр. 7;
1914: ф. 193, оп. 5, спр. 134;
1915: ф. 193, оп. 8, спр. 10;
1916: ф. 193, оп. 5 доп., спр. 23, оп. 8, спр. 10;
6. Шлюб:
1881: ф. 193, оп. 5, спр. 14а;
1883: ф. 193, оп. 5, спр. 16;
1884: ф. 193, оп. 5, спр. 15;
1889: ф. 193, оп. 5, спр. 16;
1890: ф. 193, оп. 5, спр. 45;
1894: ф. 193, оп. 5, спр. 17;
1902: ф. 193, оп. 8, спр. 6;
1904: ф. 193, оп. 8, спр. 8;
1909, 1911: ф. 193, оп. 8, спр. 9;
1912: ф. 193, оп. 8, спр. 7;
1914: ф. 193, оп. 5, спр. 134;
1915-1916: ф. 193, оп. 8, спр. 10;
7. Інформація відсутня
8. Смерть:
1881: ф. 193, оп. 5, спр. 14 а;
1883: ф. 193, оп. 5, спр. 16;
1884: ф. 193, оп. 5, спр. 15;
1889: ф. 193, оп. 5, спр. 16;
1890: ф. 193, оп. 5, спр. 45;
1894: ф. 193, оп. 5, спр. 17;
1902: ф. 193, оп. 8, спр. 6;
1904: ф. 193, оп. 8, спр. 8;
1909, 1911: ф. 193, оп. 8, спр. 9;
1912: ф. 193, оп. 8, спр. 7;
1914: ф. 193, оп. 5, спр. 134;
1915-1916: ф. 193, оп. 8, спр. 10
9. Інформація відсутня
10. Інформація відсутня
 
3. Миколаївська церква, с. Сергіївка Херсонського повіту 
4. Інформація відсутня
5. Народження: 
1900: ф. 193, оп. 5, спр. 93;
1902: ф. 193, оп. 5, спр. 98;
1903: ф. 193, оп. 5, спр. 101;
1904: ф. 193, оп. 5, спр. 106;
1906: ф. 193, оп. 5, спр. 112;
1907: ф. 193, оп. 5, спр. 115;
1909: ф. 193, оп. 5 доп., спр. 17;
1911: ф. 193, оп. 5, спр. 126;
1913: ф. 193, оп. 5, спр. 128;
1914: ф. 193, оп. 5, спр. 133;
6. Шлюб:
1900: ф. 193, оп. 5, спр. 93;
1902: ф. 193, оп. 5, спр. 98;
1903: ф. 193, оп. 5, спр. 101;
1904: ф. 193, оп. 5, спр. 106;
1906: ф. 193, оп. 5, спр. 112;
1907: ф. 193, оп. 5, спр. 115;
1909: ф. 193, оп. 5 доп., спр. 17;
1911: ф. 193, оп. 5, спр. 126;
1913: ф. 193, оп. 5, спр. 128;
1914: ф. 193, оп. 5, спр. 133;
7. Інформація відсутня
8. Смерть:
1900: ф. 193, оп. 5, спр. 93;
1902: ф. 193, оп. 5, спр. 98;
1903: ф. 193, оп. 5, спр. 101;
1904: ф. 193, оп. 5, спр. 106;
1906: ф. 193, оп. 5, спр. 112;
1907: ф. 193, оп. 5, спр. 115;
1909: ф. 193, оп. 5 доп., спр. 17;
1911: ф. 193, оп. 5, спр. 126;
1913: ф. 193, оп. 5, спр. 128;
1914: ф. 193, оп. 5, спр. 133;
9. Інформація відсутня
10. Інформація відсутня
 
3. Свято-Троїцька церква, міст. Троїцьке Херсонського повіту
4. Інформація відсутня
5. Народження: 
1900: ф. 193, оп. 2, спр. 4;
1901: ф. 193, оп. 8, спр. 23;
\1903: ф. 193, оп. 8, спр. 14а
6. Шлюб:
1900: ф. 193, оп. 2, спр. 4;
1901: ф. 193, оп. 8, спр. 23;
1903: ф. 193, оп. 8, спр. 14а
7. Інформація відсутня
8. Смерть:
1900: ф. 193, оп. 2, спр. 4;
1901: ф. 193, оп. 8, спр. 23;
1903: ф. 193, оп. 8, спр. 14а
9. Інформація відсутня
10. Інформація відсутня
 
3. Різдвяно-Богородицька церква, с. Шестірня Херсонського повіту
4. Інформація відсутня
5. Народження: 
1882: ф. 193, оп. 1, спр. 389;
1883: ф. 193, оп. 1, спр. 390;
1884: ф. 193, оп. 5, спр. 49;
1887, 1889: ф. 193, оп. 5, спр. 50;
1894: ф. 193, оп. 5, спр. 91;
1895: ф. 193, оп. 5, спр. 52;
1896: ф. 193, оп. 5, спр. 53;
1898: ф. 193, оп. 5, спр. 54;
1899: ф. 193, оп. 5, спр. 55;
1900: ф. 193, оп. 5, спр. 56;
1901: ф. 193, оп. 5, спр. 94;
1902: ф. 193, оп. 5, спр. 100;
1903: ф. 193, оп. 5, спр. 102;
1904: ф. 193, оп. 5, спр. 105;
1905: ф. 193, оп. 5, спр. 111;
1906: ф. 193, оп. 5, спр. 113;
1909: ф. 193, оп. 5, спр. 121;
1913: ф. 193, оп. 5, спр. 127;
1914: ф. 193, оп. 5, спр. 131;
1915: ф. 193, оп. 5, спр. 136;
1916: ф. 193, оп. 5, спр. 139
6. Шлюб: 
1882: ф. 193, оп. 1, спр. 389; 
1883: ф. 193, оп. 1, спр. 390;
1884: ф. 193, оп. 5, спр. 49;
1887, 1889: ф. 193, оп. 5, спр. 50;
1894: ф. 193, оп. 5, спр. 91;
1895: ф. 193, оп. 5, спр. 52;
1896: ф. 193, оп. 5, спр. 53;
1898: ф. 193, оп. 5, спр. 54;
1899: ф. 193, оп. 5, спр. 55;
1900: ф. 193, оп. 5, спр. 56;
1901: ф. 193, оп. 5, спр. 94;
1902: ф. 193, оп. 5, спр. 100;
1903: ф. 193, оп. 5, спр. 102;
1904: ф. 193, оп. 5, спр. 105;
1905: ф. 193, оп. 5, спр. 111;
1906: ф. 193, оп. 5, спр. 113;
1909: ф. 193, оп. 5, спр. 121;
1913: ф. 193, оп. 5, спр. 127;
1914: ф. 193, оп. 5, спр. 131;
1915: ф. 193, оп. 5, спр. 136;
1916: ф. 193, оп. 5, спр. 139
7. Інформація відсутня
8. Смерть: 
1882: ф. 193, оп. 1, спр. 389;
1883: ф. 193, оп. 1, спр. 390;
1884: ф. 193, оп. 5, спр. 49;
1887, 1889: ф. 193, оп. 5, спр. 50;
1890: ф. 193, оп. 5, спр. 51;
1894: ф. 193, оп. 5, спр. 91;
1895: ф. 193, оп. 5, спр. 52;
1896: ф. 193, оп. 5, спр. 53;
1898: ф. 193, оп. 5, спр. 54;
1899: ф. 193, оп. 5, спр. 55;
1900: ф. 193, оп. 5, спр. 56;
1901: ф. 193, оп. 5, спр. 94;
1902: ф. 193, оп. 5, спр. 100;
1903: ф. 193, оп. 5, спр. 102;
1904: ф. 193, оп. 5, спр. 105;
1905: ф. 193, оп. 5, спр. 111;
1906: ф. 193, оп. 5, спр. 113;
1909: ф. 193, оп. 5, спр. 121;
1913: ф. 193, оп. 5, спр. 127;
1914: ф. 193, оп. 5, спр. 131;
1915: ф. 193, оп. 5, спр. 136;
1916: ф. 193, оп. 5, спр. 139
9. Інформація відсутня
10. Інформація відсутня
 
3. Введенська церква, міст. Широке Херсонського повіту 
4. Інформація відсутня
5. Народження: 
1882: ф. 193, оп. 5, спр. 20;
1889: ф. 193, оп. 5, спр. 57;
1890: ф. 193, оп. 5, спр. 58;
1891: ф. 193, оп. 5, спр. 51;
1896: ф. 193, оп. 5, спр. 59;
1902: ф. 193, оп. 5, спр. 95;
1903: ф. 193, оп. 5, спр. 99;
1904: ф. 193, оп. 5, спр. 109;
1906: ф. 193, оп. 5, спр. 108;
1907: ф. 193, оп. 5 доп., спр. 23;
1909: ф. 193, оп. 5, спр. 118;
1911: ф. 193, оп. 5, спр. 124;
1914: ф. 193, оп. 5, спр. 132;
1915: ф. 193, оп. 5, спр. 135;
1916: ф. 193, оп. 5, спр. 140
6. Шлюб:
1882: ф. 193, оп. 5, спр. 20;
1889: ф. 193, оп. 5, спр. 57;
1890: ф. 193, оп. 5, спр. 58;
1891: ф. 193, оп. 5, спр. 51;
1896: ф. 193, оп. 5, спр. 59;
1902: ф. 193, оп. 5, спр. 95;
1903: ф. 193, оп. 5, спр. 99;
1904: ф. 193, оп. 5, спр. 109;
1906: ф. 193, оп. 5, спр. 108;
1907: ф. 193, оп. 5 доп., спр. 23;
1909: ф. 193, оп. 5, спр. 118;
1911: ф. 193, оп. 5, спр. 124;
1914: ф. 193, оп. 5, спр. 132;
1915: ф. 193, оп. 5, спр. 135;
1916: ф. 193, оп. 5, спр. 140
7. Інформація відсутня
8. Смерть:
1882: ф. 193, оп. 5, спр. 20;
1889: ф. 193, оп. 5, спр. 57;
1890: ф. 193, оп. 5, спр. 58;
1891: ф. 193, оп. 5, спр. 51;
1896: ф. 193, оп. 5, спр. 59;
1902: ф. 193, оп. 5, спр. 95;
1903: ф. 193, оп. 5, спр. 99;
1904: ф. 193, оп. 5, спр. 109;
1906: ф. 193, оп. 5, спр. 108;
1907: ф. 193, оп. 5 доп., спр. 23;
1909: ф. 193, оп. 5, спр. 118;
1911: ф. 193, оп. 5, спр. 124;
1914: ф. 193, оп. 5, спр. 132;
1915: ф. 193, оп. 5, спр. 135;
1916: ф. 193, оп. 5, спр. 140
9. Інформація відсутня
10. Інформація відсутня
 
3.Покровська церква, міст. Широке Херсонського повіту
4. Інформація відсутня
5. Народження: 
1882: ф. 193, оп. 5, спр. 20;
1883: ф. 193,, оп. 1, спр. 387;
1884: ф. 193, оп. 5, спр. 44;
1889: ф. 193, оп. 5, спр. 60;
1890: ф. 193, оп. 5, спр. 92;
1891: ф. 193, оп. 5, спр. 61;
1896: ф. 193, оп. 5, спр. 62;
1902: ф. 193, оп. 5, спр. 96;
1904: ф. 193, оп. 5, спр. 103;
1906: ф. 193, оп. 5, спр. 107;
1907: ф. 193, оп. 5 доп., спр. 23;
1909: ф. 193, оп. 5, спр. 120;
1911: ф. 193, оп. 5, спр. 125;
1914: ф. 193, оп. 5, спр. 130;
1916: ф. 193, оп. 5, спр. 137
6. Шлюб: 
1882: ф. 193 оп. 5, спр. 20;
1883: ф. 193,, оп. 1, спр. 387;
1884: ф. 193, оп. 5, спр. 44;
1889: ф. 193, оп. 5, спр. 60;
1890: ф. 193, оп. 5, спр. 92;
1891: ф. 193, оп. 5, спр. 61;
1896: ф. 193, оп. 5, спр. 62;
1902: ф. 193, оп. 5, спр. 96;
1904: ф. 193, оп. 5, спр. 103;
1906: ф. 193, оп. 5, спр. 107;
1907: ф. 193, оп. 5 доп., спр. 23;
1909: ф. 193, оп. 5, спр. 120;
1911: ф. 193, оп. 5, спр. 125;
1914: ф. 193, оп. 5, спр. 130;
1916: ф. 193, оп. 5, спр. 137
7. Інформація відсутня
8. Смерть:
1876: ф. 193, оп. 1, спр. 388;
1882: ф. 193, оп. 5, спр. 20;
1883: ф. 193, оп. 1, спр. 387;
1884: ф. 193, оп. 5, спр. 44;
1889: ф. 193, оп. 5, спр. 60;
1890: ф. 193, оп. 5, спр. 92;
1891: ф. 193, оп. 5, спр. 61;
1896: ф. 193, оп. 5, спр. 62;
1902: ф. 193, оп. 5, спр. 96;
1904: ф. 193, оп. 5, спр. 103;
1906: ф. 193, оп. 5, спр. 107;
1907: ф. 193, оп. 5 доп., спр. 23;
1909: ф. 193, оп. 5, спр. 120;
1911: ф. 193, оп. 5, спр. 125;
1914: ф. 193, оп. 5, спр. 130;
1916: ф. 193, оп. 5, спр. 137
9. Інформація відсутня
10. Інформація відсутня
 
               
1. Вознесенське  намісництво
2. Катеринославська єпархія
 
КАТЕРИНОПІЛЬСЬКИЙ ПОВІТ
 
3. Дмитрівська церква, с. Антонівка Катеринопільського повіту
4. Інфомація відсутня
5. Народження:
1796: ф. 193, оп. 1, спр. 524
6. Шлюб:
1796: ф. 193, оп. 1, спр. 524
7. Інформація відсутня
8. Смерть:
1796: ф. 193, оп. 1, спр. 524
9. Інформація відсутня
10. Інформація відсутня
 
3. Свято-Покровська церква, с. Бабанка Катеринопільського повіту
4. Інформація відсутня
5. Народження:
1796: ф. 193, оп. 1, спр. 524
6. Шлюб:
1796: ф. 193, оп. 1, спр. 524
7. Інформація відсутня
8. Смерть:
1796: ф. 193, оп. 1, спр. 524
9. Інформація відсутня
1. Інформація відсутня
 
 
3. Свято-Дмитрівська церква, с. Берибіс Катеринопільського повіту
4. Інформація відсутня
5. Народження:
1796: ф. 193, оп. 1, спр. 524
6. Шлюб:
1796: ф. 193, оп. 1, спр. 524
7. Інформація відсутня
8. Смерть:
1796: ф. 193, оп. 1, спр. 524
9. Інформація відсутня
10. Інформація відсутня
 
 
3. Свято-Богословська церква, с. Білашки Катеринопільського повіту
4. Інформація відсутня
5. Народження:
1796: ф. 193, оп. 1, спр. 524
6. Шлюб:
1796: ф. 193, оп. 1, спр. 524
7. Інформація відсутня
8. Смерть:
1796: ф. 193, оп. 1, спр. 524
9. Інформація відсутня
10. Інформація відсутня
 
 
3. Свято-Богословська церква, с. Багачівка Катеринопільського повіту
4. Інформація відсутня
5. Народження:
1796: ф. 193, оп. 1, спр. 524
6. Шлюб:
1796: ф. 193, оп. 1, спр. 524
7. Інформація відсутня
8. Смерть:
1796: ф. 193, оп. 1, спр. 524
9. Інформація відсутня
10. Інформація відсутня
 
     3. Свято-Михайлівська церква, с. Бродецьке Катеринопільського повіту
4. Інформація відсутня
5. Народження:
1796: ф. 193, оп. 1, спр. 524
6. Шлюб:
1796: ф. 193, оп. 1, спр. 524
7. Інформація відсутня
8. Смерть:
1796: ф. 193, оп. 1, спр. 524
9. Інформація відсутня
10. Інформація відсутня
 
 
3. Свято-Михайлівська церква, с. Будище Катеринопільського повіту
4. Інформація відсутня
5. Народження:
1796: ф. 193, оп. 1, спр. 524
6. Шлюб:
1796: ф. 193, оп. 1, спр. 524
7. Інформація відсутня
8. Смерть:
1796: ф. 193, оп. 1, спр. 524
9. Інформація відсутня
10. Інформація відсутня
 
 
3. Свято-Миколаївська церква, с. Васильків Катеринопільського повіту
4. Інформація відсутня
5. Народження:
1796: ф. 193, оп. 1, спр. 524
6. Шлюб:
1796: ф. 193, оп. 1, спр. 524
7. Інформація відсутня
8. Смерть:
1796: ф. 193, оп. 1, спр. 524
9. Інформація відсутня
10. Інформація відсутня
 
3. Свято-Миколаївська церква, с. Васильків Катеринопільського повіту
4. Інформація відсутня
5. Народження:
1796: ф. 193, оп. 1, спр. 524
6. Шлюб:
1796: ф. 193, оп. 1, спр. 524
7. Інформація відсутня
8. Смерть:
1796: ф. 193, оп. 1, спр. 524
9. Інформація відсутня
10. Інформація відсутня
 
3. Церква Різдва Богоматері, с. Вербовець Катеринопільського повіту
4. Інформація відсутня
5. Народження:
1796: ф. 193, оп. 1, спр. 524
6. Шлюб:
1796: ф. 193, оп. 1, спр. 524
7. Інформація відсутня
8. Смерть:
1796: ф. 193, оп. 1, спр. 524
9. Інформація відсутня
10. Інформація відсутня
 
 
3. Свято-Покровська церква, с. Веселий Кут Катеринопільського повіту
4. Інформація відсутня
5. Народження:
1796: ф. 193, оп. 1, спр. 524;
1797-1807, 1809-1810, 1812-1813, 1816-1822: ф. 193, оп. 1, спр. 526
6. Шлюб:
1796: ф. 193, оп. 1, спр. 524;
1797-1798,1800-1807,1809-1813,1816-1818,1820-1822: ф. 193, оп. 1, спр.526
7. Інформація відсутня
8. Смерть:
1796: ф. 193, оп. 1, спр. 524;
1797-1807, 1809-1810, 1812-1813, 1816-1822: ф. 193, оп. 1, спр. 526
9. Інформація відсутня
10. Інформація відсутня
 
 
3. Свято-Миколаївська церква, с. Вікнине Катеринопільського повіту
4. Інформація відсутня
5. Народження:
1796: ф. 193, оп. 1, спр. 524
6. Шлюб:
1796: ф. 193, оп. 1, спр. 524
7. Інформація відсутня
8. Смерть:
1796: ф. 193, оп. 1, спр. 524
9. Інформація відсутня
10. Інформація відсутня
 
      3. Свято-Покровська церква, с. Вільшанка Катеринопільського повіту
4. Інформація відсутня
5. Народження:
1796: ф. 193, оп. 1, спр. 524
6. Шлюб:
1796: ф. 193, оп. 1, спр. 524
7. Інформація відсутня
8. Смерть:
1796: ф. 193, оп. 1, спр. 524
9. Інформація відсутня
10. Інформація відсутня
 
      3. Свято-Богословська церква, с. Вишнопіль Катеринопільського повіту
4. Інформація відсутня
5. Народження:
1796: ф. 193, оп. 1, спр. 524
6. Шлюб:
1796: ф. 193, оп. 1, спр. 524
7. Інформація відсутня
8. Смерть:
1796: ф. 193, оп. 1, спр. 524
9. Інформація відсутня
10. Інформація відсутня
 
3. Дмитрівська церква, с. Водяне Катеринопільського повіту
4. Інформація відсутня
5. Народження:
1796: ф. 193, оп. 1, спр. 524
6. Шлюб:
1796: ф. 193, оп. 1, спр. 524
7. Інформація відсутня
8. Смерть:
1796: ф. 193, оп. 1, спр. 524
9. Інформація відсутня
 
      3. Свято-Воздвиженська церква, с. Глибочок Катеринопільського повіту
4. Інформація відсутня
5. Народження:
1796: ф. 193, оп. 1, спр. 524
6. Шлюб:
1796: ф. 193, оп. 1, спр. 524
7. Інформація відсутня
8. Смерть:
1796: ф. 193, оп. 1, спр. 524
9. Інформація відсутня
10. Інформація відсутня
 
3. Свято-Покровська церква, с. Глиняне Катеринопільського повіту
4. Інформація відсутня
5. Народження:
1796: ф. 193, оп. 1, спр. 524
6. Шлюб:
1796: ф. 193, оп. 1, спр. 524
7. Інформація відсутня
8. Смерть:
1796: ф. 193, оп. 1, спр. 524
9. Інформація відсутня
10. Інформація відсутня
 
3. Церква Покрова Богоматері, с. Гордашівка Катеринопільського повіту
4. Інформація відсутня
5. Народження:
1796: ф. 193, оп. 1, спр. 524
6. Шлюб:
1796: ф. 193, оп. 1, спр. 524
7. Інформація відсутня
8. Смерть:
1796: ф. 193, оп. 1, спр. 524
9. Інформація відсутня
10. Інформація відсутня
 
 
3. Свято-Покровська церква, с. Давидівка Катеринопільського повіту
4. Інформація відсутня
5. Народження:
1796: ф. 193, оп. 1, спр. 524
6. Шлюб:
1796: ф. 193, оп. 1, спр. 524
7. Інформація відсутня
8. Смерть:
1796: ф. 193, оп. 1, спр. 524
9. Інформація відсутня
10. Інформація відсутня
 
 
3. Свято-Покровська церква, с. Довгеньке Катеринопільського повіту
4. Інформація відсутня
5. Народження:
1796: ф. 193, оп. 1, спр. 524
6. Шлюб:
1796: ф. 193, оп. 1, спр. 524
7. Інформація відсутня
8. Смерть:
1796: ф. 193, оп. 1, спр. 524
9. Інформація відсутня
10. Інформація відсутня
 
 
 
3. Свято-Богословська церква, с. Єлизаветка Катеринопільського повіту
4. Інформація відсутня
5. Народження:
1796: ф. 193, оп. 1, спр. 524
6. Шлюб:
1796: ф. 193, оп. 1, спр. 524
7. Інформація відсутня
8. Смерть:
1796: ф. 193, оп. 1, спр. 524
9. Інформація відсутня
10. Інформація відсутня
 
 
3. Свято-Покровська церква, с. Єрки Катеринопільського повіту
4. Інформація відсутня
5. Народження:
1796: ф. 193, оп. 1, спр. 524
6. Шлюб:
1796: ф. 193, оп. 1, спр. 524
7. Інформація відсутня
8. Смерть:
1796: ф. 193, оп. 1, спр. 524
9. Інформація відсутня
10. Інформація відсутня
 
      3. Свято-Дмитрівська церква, с. Залізнячки Катеринопільського повіту
4. Інформація відсутня
5. Народження:
1796: ф. 193, оп. 1, спр. 524
6. Шлюб:
1796: ф. 193, оп. 1, спр. 524
7. Інформація відсутня
8. Смерть:
1796: ф. 193, оп. 1, спр. 524
9. Інформація відсутня
10. Інформація відсутня
 
3. Свято-Преображенська церква, міст. Звенигородка Катеринопільського повіту
4. Інформація відсутня
5. Народження:
1796: ф. 193, оп. 1, спр. 524;
1797-1804: ф. 193, оп. 1, спр. 526
6. Шлюб:
1796: ф. 193, оп. 1, спр. 524;
1797-1804: ф. 193, оп. 1, спр. 526
7. Інформація відсутня
8. Смерть:
1796: ф. 193, оп. 1, спр. 524;
1797-1804: ф. 193, оп. 1, спр. 526
9. Інформація відсутня
10. Інформація відсутня
 
3. Свято-Успенська церква, міст.  Звенигородка Катеринопільського повіту
4. Інформація відсутня
5. Народження:
1796: ф. 193, оп. 1, спр. 524
6. Шлюб:
1796: ф. 193, оп. 1, спр. 524
7. Інформація відсутня
8. Смерть:
1796: ф. 193, оп. 1, спр. 524
9. Інформація відсутня
10. Інформація відсутня
 
 
3. Свято-Миколаївська церква, с. Зелене Катеринопільського повіту
4. Інформація відсутня
5. Народження:
1796: ф. 193, оп. 1, спр. 524
6. Шлюб:
1796: ф. 193, оп. 1, спр. 524
7. Інформація відсутня
8. Смерть:
1796: ф. 193, оп. 1, спр. 524
9. Інформація відсутня
10. Інформація відсутня
 
 
3. Церква Різдва Богоматері, с. Зеленків Катеринопільського повіту
4. Інформація відсутня
5. Народження:
1796: ф. 193, оп. 1, спр. 524
6. Шлюб:
1796: ф. 193, оп. 1, спр. 524
7. Інформація відсутня
8. Смерть:
1796: ф. 193, оп. 1, спр. 524
9. Інформація відсутня
10. Інформація відсутня
 
      3. Свято-Дмитрівська церква, с. Іскрене Катеринопільського повіту
4. Інформація відсутня
5. Народження:
1796: ф. 193, оп. 1, спр. 524
6. Шлюб:
1796: ф. 193, оп. 1, спр. 524
7. Інформація відсутня
8. Смерть:
1796: ф. 193, оп. 1, спр. 524
9. Інформація відсутня
10. Інформація відсутня
 
3. Церква Різдва Богоматері, с. Кавунівка Катеринопільського повіту
4. Інформація відсутня
5. Народження:
1796: ф. 193, оп. 1, спр. 524
6. Шлюб:
1796: ф. 193, оп. 1, спр. 524
7. Інформація відсутня
8. Смерть:
1796: ф. 193, оп. 1, спр. 524
9. Інформація відсутня
10. Інформація відсутня
 
      3. Свято-Богословська церква, с. Кайтанівка Катеринопільського повіту
4. Інформація відсутня
5. Народження:
1796: ф. 193, оп. 1, спр. 524
6. Шлюб:
1796: ф. 193, оп. 1, спр. 524
7. Інформація відсутня
8. Смерть:
1796: ф. 193, оп. 1, спр. 524
9. Інформація відсутня
10. Інформація відсутня
 
 
3. Церква Успіння Пресвятої Богородиці, с. Кам’янече Катеринопільського повіту
4. Інформація відсутня
5. Народження:
1796: ф. 193, оп. 1, спр. 524
6. Шлюб:
1796: ф. 193, оп. 1, спр. 524
7. Інформація відсутня
8. Смерть:
1796: ф. 193, оп. 1, спр. 524
9. Інформація відсутня
10. Інформація відсутня
 
      3. Свято-Покровська церква, с. Кам’януватка Катеринопільського повіту
4. Інформація відсутня
5. Народження:
1796: ф. 193, оп. 1, спр. 524
6. Шлюб:
1796: ф. 193, оп. 1, спр. 524
7. Інформація відсутня
8. Смерть:
1796: ф. 193, оп. 1, спр. 524
9. Інформація відсутня
10. Інформація відсутня
 
      3. Свято-Успенська церква, с. Капустине Катеринопільського повіту
4. Інформація відсутня
5. Народження:
1796: ф. 193, оп. 1, спр. 524
6. Шлюб:
1796: ф. 193, оп. 1, спр. 524
7. Інформація відсутня
8. Смерть:
1796: ф. 193, оп. 1, спр. 524
9. Інформація відсутня
10. Інформація відсутня
 
3. Свято-Михайлівська церква, с. Капустине Катеринопільського повіту
4. Інформація відсутня
5. Народження:
1796: ф. 193, оп. 1, спр. 524
6. Шлюб:
1796: ф. 193, оп. 1, спр. 524
7. Інформація відсутня
8. Смерть:
1796: ф. 193, оп. 1, спр. 524
9. Інформація відсутня
10. Інформація відсутня
 
3. Соборна Воскресіння Господнього церква, міст.  Катеринопіль  Катеринопільського повіту
4. Інформація відсутня
5. Народження:
1796: ф. 193, оп. 1, спр. 524, 525;
1797-1802: ф. 193, оп. 1, спр. 525
6. Шлюб:
1796: ф. 193, оп. 1, спр. 524, 525;
1797-1802: ф. 193, оп. 1, спр. 525
7. Інформація відсутня
8. Смерть:
1796: ф. 193, оп. 1, спр. 524, 525;
1797-1802: ф. 193, оп. 1, спр. 525
9. Інформація відсутня
10. Інформація відсутня
 
      3. Свято-Богословська церква, с. Кирилівка Катеринопільського повіту
4. Інформація відсутня
5. Народження:
1796: ф. 193, оп. 1, спр. 524
6. Шлюб:
1796: ф. 193, оп. 1, спр. 524
7. Інформація відсутня
8. Смерть:
1796: ф. 193, оп. 1, спр. 524
9. Інформація відсутня
10. Інформація відсутня
 
3. Свято-Миколаївська церква, с. Киселівка Катеринопільського повіту
4. Інформація відсутня
5. Народження:
1796: ф. 193, оп. 1, спр. 524
6. Шлюб:
1796: ф. 193, оп. 1, спр. 524
7. Інформація відсутня
8. Смерть:
1796: ф. 193, оп. 1, спр. 524
9. Інформація відсутня
10. Інформація відсутня
 
 
      3. Свято-Богословська церква, с. Княжа Катеринопільського повіту
4. Інформація відсутня
5. Народження:
1796: ф. 193, оп. 1, спр. 524
6. Шлюб:
1796: ф. 193, оп. 1, спр. 524
7. Інформація відсутня
8. Смерть:
1796: ф. 193, оп. 1, спр. 524
9. Інформація відсутня
10. Інформація відсутня
 
      3. Свято-Петропавлівська церква, с. Кобилянки Катеринопільського повіту
4. Інформація відсутня
5. Народження:
1796: ф. 193, оп. 1, спр. 524
6. Шлюб:
1796: ф. 193, оп. 1, спр. 524
7. Інформація відсутня
8. Смерть:
1796: ф. 193, оп. 1, спр. 524
9. Інформація відсутня
10. Інформація відсутня
 
      3. Церква Святої великомучениці Варвари, с. Козацьке Катеринопільського повіту
4. Інформація відсутня
5. Народження:
1796: ф. 193, оп. 1, спр. 524
6. Шлюб:
1796: ф. 193, оп. 1, спр. 524
7. Інформація відсутня
8. Смерть:
1796: ф. 193, оп. 1, спр. 524
9. Інформація відсутня
10. Інформація відсутня
 
3. Церква Різдва Пресвятої Богородиці, с. Колодисте Катеринопільського повіту
4. Інформація відсутня
5. Народження:
1796: ф. 193, оп. 1, спр. 524
6. Шлюб:
1796: ф. 193, оп. 1, спр. 524
7. Інформація відсутня
8. Смерть:
1796: ф. 193, оп. 1, спр. 524
9. Інформація відсутня
10. Інформація відсутня
 
      3. Церква Преподобної Параскеви, с. Коржовий Кут Катеринопільського повіту
4. Інформація відсутня
5. Народження:
1796: ф. 193, оп. 1, спр. 524
6. Шлюб:
1796: ф. 193, оп. 1, спр. 524
7. Інформація відсутня
8. Смерть:
1796: ф. 193, оп. 1, спр. 524
9. Інформація відсутня
10. Інформація відсутня
 
      3. Свято-Богословська церква, с. Коротине Катеринопільського повіту
4. Інформація відсутня
5. Народження:
1796: ф. 193, оп. 1, спр. 524
6. Шлюб:
1796: ф. 193, оп. 1, спр. 524
7. Інформація відсутня
8. Смерть:
1796: ф. 193, оп. 1, спр. 524
9. Інформація відсутня
10. Інформація відсутня
 
      3. Іоанно-Богословська церква, с. Криві Коліна Катеринопільського повіту
4. Інформація відсутня
5. Народження:
1796: ф. 193, оп. 1, спр. 524
6. Шлюб:
1796: ф. 193, оп. 1, спр. 524
7. Інформація відсутня
8. Смерть:
1796: ф. 193, оп. 1, спр. 524
9. Інформація відсутня
10. Інформація відсутня
 
3. Церква Різдва Пресвятої Богородиці, с. Кримки Катеринопільського повіту
4. Інформація відсутня
5. Народження:
1796: ф. 193, оп. 1, спр. 524
6. Шлюб:
1796: ф. 193, оп. 1, спр. 524
7. Інформація відсутня
8. Смерть:
1796: ф. 193, оп. 1, спр. 524
9. Інформація відсутня
10. Інформація відсутня
 
      3. Свято-Покровська церква, с. Купенкувате Катеринопільського повіту
4. Інформація відсутня
5. Народження:
1796: ф. 193, оп. 1, спр. 524
6. Шлюб:
1796: ф. 193, оп. 1, спр. 524
7. Інформація відсутня
8. Смерть:
1796: ф. 193, оп. 1, спр. 524
9. Інформація відсутня
10. Інформація відсутня
 
      3. Церква Різдва Пересвятої Богородиці, с. Лебединка Катеринопільського повіту
4. Інформація відсутня
5. Народження:
1796: ф. 193, оп. 1, спр. 524
6. Шлюб:
1796: ф. 193, оп. 1, спр. 524
7. Інформація відсутня
8. Смерть:
1796: ф. 193, оп. 1, спр. 524
9. Інформація відсутня
10. Інформація відсутня
 
 
3. Свято-Богословська церква, с. Левківка Катеринопільського повіту
4. Інформація відсутня
5. Народження:
1796: ф. 193, оп. 1, спр. 524
6. Шлюб:
1796: ф. 193, оп. 1, спр. 524
7. Інформація відсутня
8. Смерть:
1796: ф. 193, оп. 1, спр. 524
9. Інформація відсутня
10. Інформація відсутня
 
3. Церква Святої великомучениці Параскеви, с. Легезине Катеринопільського повіту
4. Інформація відсутня
5. Народження:
1796: ф. 193, оп. 1, спр. 524
6. Шлюб:
1796: ф. 193, оп. 1, спр. 524
7. Інформація відсутня
8. Смерть:
1796: ф. 193, оп. 1, спр. 524
9. Інформація відсутня
10. Інформація відсутня
 
      3. Церква Іоанна Богослова, с. Лип’янка Катеринопільського повіту
4. Інформація відсутня
5. Народження:
1796: ф. 193, оп. 1, спр. 524;
1798-1802: ф. 106, оп. 1, спр. 293а
6. Шлюб:
1796: ф. 193, оп. 1, спр. 524;
1798-1802: ф. 106, оп. 1, спр. 293а
7. Інформація відсутня
8. Смерть:
1796: ф. 193, оп. 1, спр. 524;
1798-1802: ф. 106, оп. 1, спр. 293а
9. Інформація відсутня
10. Інформація відсутня
 
3. Свято-Успенська церква, с. Лисича Балка Катеринопільського повіту
4. Інформація відсутня
5. Народження:
1796: ф. 193, оп. 1, спр. 524
6. Шлюб:
1796: ф. 193, оп. 1, спр. 524
7. Інформація відсутня
8. Смерть:
1796: ф. 193, оп. 1, спр. 524
9. Інформація відсутня
10. Інформація відсутня
 
3. Свято-Дмитрівська церква, с. Лозуватка  Катеринопільського повіту
4. Інформація відсутня
5. Народження:
1796: ф. 193, оп. 1, спр. 524
6. Шлюб:
1796: ф. 193, оп. 1, спр. 524
7. Інформація відсутня
8. Смерть:
1796: ф. 193, оп. 1, спр. 524
9. Інформація відсутня
10. Інформація відсутня
 
3. Свято-Покровська церква, с. Лоташеве Катеринопільського повіту
4. Інформація відсутня
5. Народження:
1796: ф. 193, оп. 1, спр. 524
6. Шлюб:
1796: ф. 193, оп. 1, спр. 524
7. Інформація відсутня
8. Смерть:
1796: ф. 193, оп. 1, спр. 524
9. Інформація відсутня
10. Інформація відсутня
 
 
3. Церква Покрова Богоматері, с. Майданівка Катеринопільського повіту
4. Інформація відсутня
5. Народження:
1796: ф. 193, оп. 1, спр. 524
6. Шлюб:
1796: ф. 193, оп. 1, спр. 524
7. Інформація відсутня
8. Смерть:
1796: ф. 193, оп. 1, спр. 524
9. Інформація відсутня
10. Інформація відсутня
 
      3. Свято-Михайлівська церква, с. Майданецьке Катеринопільського повіту
4. Інформація відсутня
5. Народження:
1796: ф. 193, оп. 1, спр. 524
6. Шлюб:
1796: ф. 193, оп. 1, спр. 524
7. Інформація відсутня
8. Смерть:
1796: ф. 193, оп. 1, спр. 524
9. Інформація відсутня
10. Інформація відсутня
 
3. Церква Різдва Богоматері, с. Маслове Катеринопільського повіту
4. Інформація відсутня
5. Народження:
1796: ф. 193, оп. 1, спр. 524;
1797-1805: ф. 106, оп. 1, спр. 288а
6. Шлюб:
1796: ф. 193, оп. 1, спр. 524;
1797-1807: ф. 106, оп. 1, спр. 288а
7. Інформація відсутня
8. Смерть:
1796: ф. 193, оп. 1, спр. 524;
1797-1804: ф. 106, оп. 1, спр. 288а
9. Інформація відсутня
10. Інформація відсутня
 
3. Церква Покрова Пресвятої Богоматері, с. Межирічка Катеринопільського повіту
4. Інформація відсутня
5. Народження:
1796: ф. 193, оп. 1, спр. 524
6. Шлюб:
1796: ф. 193, оп. 1, спр. 524
7. Інформація відсутня
8. Смерть:
1796: ф. 193, оп. 1, спр. 524
9. Інформація відсутня
10. Інформація відсутня
 
 
3. Свято-Покровська церква, с. Мокра Калигірка Катеринопільського повіту
4. Інформація відсутня
5. Народження:
1796: ф. 193, оп. 1, спр. 524
6. Шлюб:
1796: ф. 193, оп. 1, спр. 524
7. Інформація відсутня
8. Смерть:
1796: ф. 193, оп. 1, спр. 524
9. Інформація відсутня
10. Інформація відсутня
 
      3. Церква Різдва Святого Іоанна Предтечи, с. Мошурів Катеринопільського повіту
4. Інформація відсутня
5. Народження:
1796: ф. 193, оп. 1, спр. 524
6. Шлюб:
1796: ф. 193, оп. 1, спр. 524
7. Інформація відсутня
8. Смерть:
1796: ф. 193, оп. 1, спр. 524
9. Інформація відсутня
10. Інформація відсутня
 
 
3. Свято-Богословська церква, с. Небелівка Катеринопільського повіту
4. Інформація відсутня
5. Народження:
1796: ф. 193, оп. 1, спр. 524
6. Шлюб:
1796: ф. 193, оп. 1, спр. 524
7. Інформація відсутня
8. Смерть:
1796: ф. 193, оп. 1, спр. 524
9. Інформація відсутня
10. Інформація відсутня
 
      3. Свято-Георгіївська церква, с. Нерубайка Катеринопільського повіту
4. Інформація відсутня
5. Народження:
1796: ф. 193, оп. 1, спр. 524
6. Шлюб:
1796: ф. 193, оп. 1, спр. 524
7. Інформація відсутня
8. Смерть:
1796: ф. 193, оп. 1, спр. 524
9. Інформація відсутня
10. Інформація відсутня
 
      3. Свято-Миколаївська церква, с. Нечаївка Катеринопільського повіту
4. Інформація відсутня
5. Народження:
1796: ф. 193, оп. 1, спр. 524
6. Шлюб:
1796: ф. 193, оп. 1, спр. 524
7. Інформація відсутня
8. Смерть:
1796: ф. 193, оп. 1, спр. 524
9. Інформація відсутня
10. Інформація відсутня
 
      3. Свято-Миколаївська церква, с. Новоселиця Катеринопільського повіту
4. Інформація відсутня
5. Народження:
1796: ф. 193, оп. 1, спр. 524
6. Шлюб:
1796: ф. 193, оп. 1, спр. 524
7. Інформація відсутня
8. Смерть:
1796: ф. 193, оп. 1, спр. 524
9. Інформація відсутня
10. Інформація відсутня
 
      3. Свято-Покровська церква, с. Озірна Катеринопільського повіту
4. Інформація відсутня
5. Народження:
1796: ф. 193, оп. 1, спр. 524
6. Шлюб:
1796: ф. 193, оп. 1, спр. 524
7. Інформація відсутня
8. Смерть:
1796: ф. 193, оп. 1, спр. 524
9. Інформація відсутня
10. Інформація відсутня
 
      3. Свято-Воздвиженська церква, с. Оксанина Катеринопільського повіту
4. Інформація відсутня
5. Народження:
1796: ф. 193, оп. 1, спр. 524
6. Шлюб:
1796: ф. 193, оп. 1, спр. 524
7. Інформація відсутня
8. Смерть:
1796: ф. 193, оп. 1, спр. 524
9. Інформація відсутня
10. Інформація відсутня
 
      3. Церква Святого Андрія Першозваного, с. Острівець Катеринопільського повіту
4. Інформація відсутня
5. Народження:
1796: ф. 193, оп. 1, спр. 524
6. Шлюб:
1796: ф. 193, оп. 1, спр. 524
7. Інформація відсутня
8. Смерть:
1796: ф. 193, оп. 1, спр. 524
9. Інформація відсутня
10. Інформація відсутня
 
      3. Церква Святої великомучениці Варвари, с. Пальчик Катеринопільського повіту
4. Інформація відсутня
5. Народження:
1796: ф. 193, оп. 1, спр. 524
6. Шлюб:
1796: ф. 193, оп. 1, спр. 524
7. Інформація відсутня
8. Смерть:
1796: ф. 193, оп. 1, спр. 524
9. Інформація відсутня
10. Інформація відсутня
 
      3. Свято-Воздвиженська церква, с. Перегонівка Катеринопільського повіту
4. Інформація відсутня
5. Народження:
1796: ф. 193, оп. 1, спр. 524
6. Шлюб:
1796: ф. 193, оп. 1, спр. 524
7. Інформація відсутня
8. Смерть:
1796: ф. 193, оп. 1, спр. 524
9. Інформація відсутня
10. Інформація відсутня
 
      3. Свято-Покровська церква, с. Петриківка Катеринопільського повіту
4. Інформація відсутня
5. Народження:
1796: ф. 193, оп. 1, спр. 524
6. Шлюб:
1796: ф. 193, оп. 1, спр. 524
7. Інформація відсутня
8. Смерть:
1796: ф. 193, оп. 1, спр. 524
9. Інформація відсутня
10. Інформація відсутня
 
      3. Церква Різдва Пресвятої Богородиці, с. Підвисоке Катеринопільського повіту
4. Інформація відсутня
5. Народження:
1796: ф. 193, оп. 1, спр. 524
6. Шлюб:
1796: ф. 193, оп. 1, спр. 524
7. Інформація відсутня
8. Смерть:
1796: ф. 193, оп. 1, спр. 524
9. Інформація відсутня
10. Інформація відсутня
 
      3. Свято-Дмитрівська церква, с. Покотилове Катеринопільського повіту
4. Інформація відсутня
5. Народження:
1796: ф. 193, оп. 1, спр. 524
6. Шлюб:
1796: ф. 193, оп. 1, спр. 524
7. Інформація відсутня
8. Смерть:
1796: ф. 193, оп. 1, спр. 524
9. Інформація відсутня
10. Інформація відсутня
 
      3. Церква Успіння Богоматері, с. Полонисте Катеринопільського повіту                          
4. Інформація відсутня
5. Народження:
1796: ф. 193, оп. 1, спр. 524
6. Шлюб:
1796: ф. 193, оп. 1, спр. 524
7. Інформація відсутня
8. Смерть:
1796: ф. 193, оп. 1, спр. 524
9. Інформація відсутня
10. Інформація відсутня
 
 
3. Свято-Михайлівська церква, с. Романівка Катеринопільського повіту
4. Інформація відсутня
5. Народження:
1796: ф. 193, оп. 1, спр. 524
6. Шлюб:
1796: ф. 193, оп. 1, спр. 524
7. Інформація відсутня
8. Смерть:
1796: ф. 193, оп. 1, спр. 524
9. Інформація відсутня
10. Інформація відсутня
 
      3. Свято-Покровська церква, с. Ромейківка Катеринопільського повіту
4. Інформація відсутня
5. Народження:
1796: ф. 193, оп. 1, спр. 524
6. Шлюб:
1796: ф. 193, оп. 1, спр. 524
7. Інформація відсутня
8. Смерть:
1796: ф. 193, оп. 1, спр. 524
9. Інформація відсутня
10. Інформація відсутня
 
      3. Церква Покрова Богоматері, с. Розсохуватка Катеринопільського повіту
4. Інформація відсутня
5. Народження:
1796: ф. 193, оп. 1, спр. 524
6. Шлюб:
1796: ф. 193, оп. 1, спр. 524
7. Інформація відсутня
8. Смерть:
1796: ф. 193, оп. 1, спр. 524
9. Інформація відсутня
10. Інформація відсутня
 
     3. Свято-Михайлівська церква, с. Розсохуватка Катеринопільського повіту
4. Інформація відсутня
5. Народження:
1796: ф. 193, оп. 1, спр. 524
6. Шлюб:
1796: ф. 193, оп. 1, спр. 524
7. Інформація відсутня
8. Смерть:
1796: ф. 193, оп. 1, спр. 524
9. Інформація відсутня
10. Інформація відсутня
 
3. Церква Різдва Пресвятої Богородиці, с. Свердликове Катеринопільського повіту
4. Інформація відсутня
5. Народження:
1796: ф. 193, оп. 1, спр. 524
6. Шлюб:
1796: ф. 193, оп. 1, спр. 524
7. Інформація відсутня
8. Смерть:
1796: ф. 193, оп. 1, спр. 524
9. Інформація відсутня
10. Інформація відсутня
 
      3. Свято-Дмитрівська церква, с. Свинарка Катеринопільського повіту
4. Інформація відсутня
5. Народження:
1796: ф. 193, оп. 1, спр. 524
6. Шлюб:
1796: ф. 193, оп. 1, спр. 524
7. Інформація відсутня
8. Смерть:
1796: ф. 193, оп. 1, спр. 524
9. Інформація відсутня
10. Інформація відсутня
 
      3. Воздвиженська церква, с. Скотареве Катеринопільського повіту
4. Інформація відсутня
5. Народження:
1796: ф. 193, оп. 1, спр. 524
6. Шлюб:
1796: ф. 193, оп. 1, спр. 524
7. Інформація відсутня
8. Смерть:
1796: ф. 193, оп. 1, спр. 524
9. Інформація відсутня
10. Інформація відсутня
 
      3. Свято-Богословська церква, с. Соболівка Катеринопільського повіту
4. Інформація відсутня
5. Народження:
1796: ф. 193, оп. 1, спр. 524
6. Шлюб:
1796: ф. 193, оп. 1, спр. 524
7. Інформація відсутня
8. Смерть:
1796: ф. 193, оп. 1, спр. 524
9. Інформація відсутня
10. Інформація відсутня
 
      3. Церква Святого Апостола Іоанна Богослова, с. Стебне Катеринопільського повіту
4. Інформація відсутня
5. Народження:
1796: ф. 193, оп. 1, спр. 524
6. Шлюб:
1796: ф. 193, оп. 1, спр. 524
7. Інформація відсутня
8. Смерть:
1796: ф. 193, оп. 1, спр. 524
9. Інформація відсутня
10. Інформація відсутня
 
      3. Свято-Дмитрівська церква, с. Стецівка  Катеринопільського повіту
4. Інформація відсутня
5. Народження:
1796: ф. 193, оп. 1, спр. 524
6. Шлюб:
1796: ф. 193, оп. 1, спр. 524
7. Інформація відсутня
8. Смерть:
1796: ф. 193, оп. 1, спр. 524
9. Інформація відсутня
10. Інформація відсутня
 
      3. Церква Різдва Богоматері, с. Ступичне Катеринопільського повіту
4. Інформація відсутня
5. Народження:
1796: ф. 193, оп. 1, спр. 524
6. Шлюб:
1796: ф. 193, оп. 1, спр. 524
7. Інформація відсутня
8. Смерть:
1796: ф. 193, оп. 1, спр. 524
9. Інформація відсутня
10. Інформація відсутня
 
      3. Іоанно-Богословська церква, с. Суха Калигірка Катеринопільського повіту
4. Інформація відсутня
5. Народження:
1796: ф. 193, оп. 1, спр. 524
6. Шлюб:
1796: ф. 193, оп. 1, спр. 524
7. Інформація відсутня
8. Смерть:
1796: ф. 193, оп. 1, спр. 524
9. Інформація відсутня
10. Інформація відсутня
 
      3. Свято-Успенська церква, с. Табанове Катеринопільського повіту
4. Інформація відсутня
5. Народження:
1796: ф. 193, оп. 1, спр. 524
6. Шлюб:
1796: ф. 193, оп. 1, спр. 524
7. Інформація відсутня
8. Смерть:
1796: ф. 193, оп. 1, спр. 524
9. Інформація відсутня
10. Інформація відсутня
 
 
3. Свято-Троїцька церква, с. Тальне Катеринопільського повіту
4. Інформація відсутня
5. Народження:
1796: ф. 193, оп. 1, спр. 524
6. Шлюб:
1796: ф. 193, оп. 1, спр. 524
7. Інформація відсутня
8. Смерть:
1796: ф. 193, оп. 1, спр. 524
9. Інформація відсутня
10. Інформація відсутня
 
 
3. Свято-Покровська церква, с. Талянки Катеринопільського повіту
4. Інформація відсутня
5. Народження:
1796: ф. 193, оп. 1, спр. 524
6. Шлюб:
1796: ф. 193, оп. 1, спр. 524
7. Інформація відсутня
8. Смерть:
1796: ф. 193, оп. 1, спр. 524
9. Інформація відсутня
10. Інформація відсутня
 
      3. Свято-Дмитрівська церква, с. Танське Катеринопільського повіту
4. Інформація відсутня
5. Народження:
1796: ф. 193, оп. 1, спр. 524
6. Шлюб:
1796: ф. 193, оп. 1, спр. 524
7. Інформація відсутня
8. Смерть:
1796: ф. 193, оп. 1, спр. 524
9. Інформація відсутня
10. Інформація відсутня
 
      3. Свято-Покровська церква, с. Тарасівка Катеринопільського повіту
4. Інформація відсутня
5. Народження:
1796: ф. 193, оп. 1, спр. 524
6. Шлюб:
1796: ф. 193, оп. 1, спр. 524
7. Інформація відсутня
8. Смерть:
1796: ф. 193, оп. 1, спр. 524
9. Інформація відсутня
10. Інформація відсутня
 
      3. Свято-Покровська церква, с. Товмач Катеринопільського повіту
4. Інформація відсутня
5. Народження:
1796: ф. 193, оп. 1, спр. 524
6. Шлюб:
1796: ф. 193, оп. 1, спр. 524
7. Інформація відсутня
8. Смерть:
1796: ф. 193, оп. 1, спр. 524
9. Інформація відсутня
10. Інформація відсутня
 
      3. Свято-Михайлівська церква, с. Топильна Катеринопільського повіту
4. Інформація відсутня
5. Народження:
1796: ф. 193, оп. 1, спр. 524
6. Шлюб:
1796: ф. 193, оп. 1, спр. 524
7. Інформація відсутня
8. Смерть:
1796: ф. 193, оп. 1, спр. 524
9. Інформація відсутня
10. Інформація відсутня
 
      3. Свято-Миколаївська церква,  міст. Торговиця Катеринопільського повіту
4. Інформація відсутня
5. Народження:
1796: ф. 193, оп. 1, спр. 524
6. Шлюб:
1796: ф. 193, оп. 1, спр. 524
7. Інформація відсутня
8. Смерть:
1796: ф. 193, оп. 1, спр. 524
9. Інформація відсутня
10. Інформація відсутня
 
      3. Свято-Успенська церква,  міст. Торговиця  Катеринопільського повіту
4. Інформація відсутня
5. Народження:
1796: ф. 193, оп. 1, спр. 524
6. Шлюб:
1796: ф. 193, оп. 1, спр. 524
7. Інформація відсутня
8. Смерть:
1796: ф. 193, оп. 1, спр. 524
9. Інформація відсутня
10. Інформація відсутня
 
      3. Свято-Михайлівська церква, с. Хлипнівка Катеринопільського повіту
4. Інформація відсутня
5. Народження:
1796: ф. 193, оп. 1, спр. 524
6. Шлюб:
1796: ф. 193, оп. 1, спр. 524
7. Інформація відсутня
8. Смерть:
1796: ф. 193, оп. 1, спр. 524
9. Інформація відсутня
10. Інформація відсутня
 
      3. Церква великомучениці Параскови, с. Чеснопіль Катеринопільського повіту
4. Інформація відсутня
5. Народження:
1796: ф. 193, оп. 1, спр. 524
6. Шлюб:
1796: ф. 193, оп. 1, спр. 524
7. Інформація відсутня
8. Смерть:
1796: ф. 193, оп. 1, спр. 524
9. Інформація відсутня
10. Інформація відсутня
 
      3. Свято-Миколаївська церква, с. Чичиркозівка Катеринопільського повіту
4. Інформація відсутня
5. Народження:
1796: ф. 193, оп. 1, спр. 524
6. Шлюб:
1796: ф. 193, оп. 1, спр. 524
7. Інформація відсутня
8. Смерть:
1796: ф. 193, оп. 1, спр. 524
9. Інформація відсутня
10. Інформація відсутня
 
      3. Свято-Миколаївська церква,  міст.  Шпола Катеринопільського повіту
4. Інформація відсутня
5. Народження:
1796: ф. 193, оп. 1, спр. 524
6. Шлюб:
1796: ф. 193, оп. 1, спр. 524
7. Інформація відсутня
8. Смерть:
1796: ф. 193, оп. 1, спр. 524
9. Інформація відсутня
10. Інформація відсутня
 
      3. Свято-Троїцька церква,  міст.  Шпола Катеринопільського повіту
4. Інформація відсутня
5. Народження:
1796: ф. 193, оп. 1, спр. 524
6. Шлюб:
1796: ф. 193, оп. 1, спр. 524
7. Інформація відсутня
8. Смерть:
1796: ф. 193, оп. 1, спр. 524
9. Інформація відсутня
10. Інформація відсутня
 
      3. Церква Покрова Богоматері, с. Юрківка  Катеринопільського повіту
4. Інформація відсутня
      5. Народження:
1796: ф. 193, оп. 1, спр. 524
6. Шлюб:
1796: ф. 193, оп. 1, спр. 524
7. Інформація відсутня
8. Смерть:
1796: ф. 193, оп. 1, спр. 524
9. Інформація відсутня
10. Інформація відсутня
 
      3. Свято-Покровська церква, с. Яснопіль  Катеринопільського повіту
4. Інформація відсутня
5. Народження:
1796: ф. 193, оп. 1, спр. 524
6. Шлюб:
1796: ф. 193, оп. 1, спр. 524
7. Інформація відсутня
8. Смерть:
1796: ф. 193, оп. 1, спр. 524
9. Інформація відсутня
10. Інформація відсутня
 
      3. Свято-Преображенська церква, с. Ярославка  Катеринопільського повіту
4. Інформація відсутня
5. Народження:
1796: ф. 193, оп. 1, спр. 524
6. Шлюб:
1796: ф. 193, оп. 1, спр. 524
7. Інформація відсутня
8. Смерть:
1796: ф. 193, оп. 1, спр. 524
9. Інформація відсутня
10. Інформація відсутня
 
      3. Церква Різдва Богоматері, с. Ярошівка  Катеринопільського повіту
4. Інформація відсутня
5. Народження:
1796: ф. 193, оп. 1, спр. 524
6. Шлюб:
1796: ф. 193, оп. 1, спр. 524
7. Інформація відсутня
8. Смерть:
1796: ф. 193, оп. 1, спр. 524
9. Інформація відсутня
10. Інформація відсутня
 
 
1. Катеринославське намісництво
2. Славенська єпархія
 
ВЕРХНЬОДНІПРОВСЬКИЙ ПОВІТ
 
3. Церква Святого Іоанна Богослова, слобода Боянська, з 1773 р. церква перенесена у слободу Попельнасту Верхньодніпровського повіту 
4. Інформація відсутня
5. Народження:
1770-1782: ф. 193, оп. 1, спр. 522
6. Шлюб:
1770-1781, 1783: ф. 193, оп. 1, спр. 522
7. Інформація відсутня
8. Смерть:
1770-1782: ф. 193, оп. 1, спр. 522
9. Інформація відсутня
10. Інформація відсутня
 
КОСТЯНТИНОГРАДСЬКИЙ ПОВІТ
 
3. Різдвяно-Богородицька церква, слобода Караванська Костянтиноградського повіту
4. Інформація відсутня
5. Народження:
1778: ф. 104, оп. 1, спр. 11;
1781: ф. 104, оп. 1, спр. 13
6. Шлюб:
1778: ф. 104, оп. 1, спр. 11;
1781: ф. 104, оп. 1, спр. 13
7. Інформація відсутня
8. Смерть:
1778: ф. 104, оп. 1, спр. 11;
1781: ф. 104, оп. 1, спр. 13
9. Інформація відсутня
10. Інформація відсутня
 
3. Миколаївська церква, слобода Лінивки Костянтиноградського повіту
4. Інформація відсутня
5. Народження:
1784: ф. 104, оп. 1, спр. 17
6. Шлюб:
1784: ф. 104, оп. 1, спр. 17
7. Інформація відсутня
8. Смерть:
1784: ф. 104, оп. 1, спр. 17
9. Інформація відсутня
10. Інформація відсутня 
 
3. Хрестовоздвиженська церква, с. Нове Костянтиноградського повіту
4. Інформація відсутня
5. Народження: 
1784: ф. 104, оп. 1. спр. 17
6. Шлюб:
1784: ф. 104, оп. 1, спр. 17
7. Інформація відсутня
8. Смерть:
1784: ф. 104, оп. 1, спр. 17
9. Інформація відсутня
10. Інформація відсутня
 
ПАВЛОГРАДСЬКИЙ ПОВІТ
 
3. Василівська церква, слобода Богданівка Павлоградського повіту 
4. Інформація відсутня
5. Народження: 
1784: ф. 193, оп. 1, спр. 352
6. Шлюб: 
1784: ф. 193, оп. 1, спр. 352
7. Інформація відсутня
8. Смерть: 
1784: ф. 193, оп. 1, спр. 352
9. Інформація відсутня
10. Інформація відсутня
 
3. Церква Вознесіння Господнього, слобода Васильківка Павлоградського повіту 
4. Інформація відсутня
5. Народження: 
1784: ф. 193, оп. 1, спр. 352
6. Шлюб: 
1784: ф. 193, оп. 1, спр. 352
7. Інформація відсутня
8. Смерть: 
1784: ф. 193, оп. 1, спр. 352
9. Інформація відсутня
10. Інформація відсутня
 
3. Церква св. великомученика Дмитрія, слобода Вербки Павлоградського повіту 
4. Інформація відсутня
5. Народження: 
1784: ф. 193, оп. 1, спр. 352
6. Шлюб: 
1784: ф. 193, оп. 1, спр. 352
7. Інформація відсутня
8. Смерть: 
1784: ф. 193, оп. 1, спр. 352
9. Інформація відсутня
10. Інформація відсутня
 
3. Церква св. Георгія Побідоносця, слобода Григорівська Павлоградського повіту 
4. Інформація відсутня
5. Народження: 
1784: ф. 193, оп. 1, спр. 352
6. Шлюб: 
1784: ф. 193, оп. 1, спр. 352
7. Інформація відсутня
8. Смерть: 
1784: ф. 193, оп. 1, спр. 352
9. Інформація відсутня
10. Інформація відсутня
 
3. Церква св. Дмитрія Ростовського чудотворця, слобода Дмитрівська Павлоградського повіту 
4. Інформація відсутня
5. Народження: 
1784: ф. 193, оп. 1, спр. 352
6. Шлюб: 
1784: ф. 193, оп. 1, спр. 352
7. Інформація відсутня
8. Смерть: 
1784: ф. 193, оп. 1, спр. 352
9. Інформація відсутня
10. Інформація відсутня
 
3. Церква слобід Катеринівської і Миколаївської, слободи Катеринівська і Миколаївська  Павлоградського повіту 
4. Інформація відсутня
5. Народження: 
1784: ф. 193, оп. 1, спр. 352
6. Шлюб: 
1784: ф. 193, оп. 1, спр. 352
7. Інформація відсутня
8. Смерть: 
1784: ф. 193, оп. 1, спр. 352
9. Інформація відсутня
10. Інформація відсутня
 
3. Церква, св. Миколая, слобода Микольська Павлоградського повіту 
4. Інформація відсутня
5. Народження: 
1784: ф. 193, оп. 1, спр. 352
6. Шлюб: 
1784: ф. 193, оп. 1, спр. 352
7. Інформація відсутня
8. Смерть: 
1784: ф. 193, оп. 1, спр. 352
9. Інформація відсутня
10. Інформація відсутня
 
3. Преображенська церква, слобода Михайлівська Павлоградського повіту 
4. Інформація відсутня
5. Народження: 
1784: ф. 193, оп. 1, спр. 352
6. Шлюб: 
1784: ф. 193, оп. 1, спр. 352
7. Інформація відсутня
8. Смерть: 
1784: ф. 193, оп. 1, спр. 352
9. Інформація відсутня
10. Інформація відсутня
 
3. Покровська церква, м. Павлоград Павлоградського повіту 
4. Інформація відсутня
5. Народження: 
1784: ф. 193, оп. 1, спр. 352
6. Шлюб: 
1784: ф. 193, оп. 1, спр. 352
7. Інформація відсутня
8. Смерть: 
1784: ф. 193, оп. 1, спр. 352
9. Інформація відсутня
10. Інформація відсутня
 
3. Церква св. апостолів Петра і Павла, слобода Петропавлівська Павлоградського повіту 
4. Інформація відсутня
5. Народження: 
1784: ф. 193, оп. 1, спр. 352
6. Шлюб: 
1784: ф. 193, оп. 1, спр. 352
7. Інформація відсутня
8. Смерть: 
1784: ф. 193, оп. 1, спр. 352
9. Інформація відсутня
10. Інформація відсутня
 
3. Церква слободи Покровської, слобода Покровська Павлоградського повіту 
4. Інформація відсутня
5. Народження: 
1784: ф. 193, оп. 1, спр. 352
6. Інформація відсутня
7. Інформація відсутня
8. Смерть: 
1784: ф. 193, оп. 1, спр. 352
9. Інформація відсутня
10. Інформація відсутня
 
3. Церква Іоанна Богослова, слобода Тернівка Павлоградського повіту 
4. Інформація відсутня
5. Народження: 
1784: ф. 193, оп. 1, спр. 352
6. Шлюб: 
1784: ф. 193, оп. 1, спр. 352
7. Інформація відсутня
8. Смерть: 
1784: ф. 193, оп. 1, спр. 352
9. Інформація відсутня
10. Інформація відсутня
 
3. Троїцька церква, слобода Троїцька Павлоградського повіту 
4. Інформація відсутня
5. Народження: 
1784: ф. 193, оп. 1, спр. 352
6. Шлюб: 
1784: ф. 193, оп. 1, спр. 352
7. Інформація відсутня
8. Смерть: 
1784: ф. 193, оп. 1, спр. 352
9. Інформація відсутня
10. Інформація відсутня
 
3. Олексіївська церква, слобода Хороша Павлоградського повіту 
4. Інформація відсутня
5. Народження: 
1784: ф. 193, оп. 1, спр. 352
6. Шлюб: 
1784: ф. 193, оп. 1, спр. 352
7. Інформація відсутня
8. Смерть: 
1784: ф. 193, оп. 1, спр. 352
9. Інформація відсутня
10. Інформація відсутня

СЛАВЯНСЬКИЙ   ПОВІТ

3. Церква Св. великомученика Георгія, слобода Барвінкова Стінка Славянського повіту 
4. Інформація відсутня
5. Народження:
1780: ф. 104, оп. 1, спр. 12;
1781: ф. 104, оп. 1, спр. 15;
1783: ф. 104, оп. 1, спр. 18
6. Шлюб:
1780: ф. 104, оп. 1, спр. 12;
1781: ф. 104, оп. 1, спр. 15;
1783: ф. 104, оп. 1, спр. 18
7. Інформація відсутня
8. Смерть:
1780: ф. 104, оп. 1, спр. 12;
1781: ф. 104, оп. 1, спр. 15;
1783: ф. 104, оп. 1, спр. 18
9. Інформація відсутня
10. Інформація відсутня
 
3. Миколаївська церква, слобода Вірьовкина Славянського повіту
4. Інформація відсутня
5. Народження:
1781: ф. 104, оп. 1, спр. 16;
1783: ф. 104, оп. 1, спр. 17
6. Шлюб:
1781: ф. 104, оп. 1, спр. 16;
1783: ф. 104, оп. 1, спр. 17
7. Інформація відсутня
8. Смерть:
1781: ф. 104, оп. 1, спр. 16;
1783: ф. 104, оп. 1, спр. 17
9. Інформація відсутня
10. Інформація відсутня
 
3. Церква Св.  Миколая, с. Грушуваха  Славянського повіту
4. Інформація відсутня
5. Народження:
1783: ф. 104, оп. 1, спр. 18
6. Шлюб:
1783: ф. 104, оп. 1, спр. 18
7. Інформація відсутня
8. Смерть:
1783: ф. 104, оп. 1, спр. 18
9. Інформація відсутня
10. Інформація відсутня
 
 3. Різдвяно-Богородицька церква, с. Княжин Лиман Славянського повіту
4. Інформація відсутня
5. Народження:
1783: ф. 104, оп. 1, спр. 18
6. Шлюб:
1783: ф. 104, оп. 1, спр. 18
7. Інформація відсутня
8. Смерть:
1783: ф. 104, оп. 1, спр. 18
9. Інформація відсутня
10. Інформація відсутня 
 
3. Різдвяно-Богородицька церква, слобода Комишуваха  Славянського повіту
4. Інформація відсутня
5. Народження:
1780: ф. 104, оп. 1, спр. 12;
1781: ф. 104, оп. 1, спр. 15;
1783: ф. 104, оп. 1, спр. 18
6. Шлюб: 
1780: ф. 104, оп. 1, спр. 12;
1781: ф. 104, оп. 1, спр. 15;
1783: ф. 104, оп. 1, спр. 18
7. Інформація відсутня
8. Смерть:
1780: ф. 104, оп. 1, спр. 12;
1781: ф. 104, оп. 1, спр. 15;
1783: ф. 104, оп. 1, спр. 18
9. Інформація відсутня
10. Інформація відсутня
 
3. Преображенська церква, фортеця Петровська, (с. Петровське) Славянського повіту
4. Інформація відсутня
5. Народження:
1781: ф. 104, оп. 1, спр. 15;
1783: ф. 104, оп. 1, спр. 18
6. Шлюб:
1781: ф. 104, оп. 1, спр. 15;
1783: ф. 104, оп. 1, спр. 18
7. Інформація відсутня
8. Смерть:
1781: ф. 104, оп. 1, спр. 15;
1783: ф. 104, оп. 1, спр. 18
9. Інформація відсутня
10. Інформація відсутня 
 
3. Церква Св. великомучениці Катерини, слобода Протопопівка Славянського повіту
4. Інформація відсутня
5. Народження:
1780: ф. 104, оп. 1, спр. 12; 
1781: ф. 104, оп. 1, спр. 14;
1783: ф. 104, оп. 1, спр. 18
6. Шлюб:
1780: ф. 104, оп. 1, спр. 12; 
1781: ф. 104, оп. 1, спр. 14;
1783: ф. 104, оп. 1, спр. 18
7. Інформація відсутня
8. Смерть:
1780: ф. 104, оп. 1, спр. 12; 
1781: ф. 104, оп. 1, спр. 14;
1783: ф. 104, оп. 1, спр. 18
9. Інформація відсутня
10. Інформація відсутня 
 
 
1. Харківське намісництво
2. Славенська  єпархія
 
3. Миколаївська церква, слобода Нові Водолаги Катерининської провінції Новоросійської губернії, з 1773 р. - Слобідсько-Української губернії, з 1775 р. - Азовської губернії, з 1780 р. - Харківського намісництва
4. Інформація відсутня
5. Народження:
1769: ф. 104, оп. 1, спр. 8;
1770: ф. 104, оп. 1, спр. 8а;
1776: ф. 104, оп. 1, спр. 9;
1778: ф. 104, оп. 1, спр. 11;
1781: ф. 104, оп. 1, спр. 14
6. Шлюб:
1769: ф. 104, оп. 1, спр. 8;
1770: ф. 104, оп. 1, спр. 8а;
1776: ф. 104, оп. 1, спр. 9;
1778: ф. 104, оп. 1, спр. 11;
1781: ф. 104, оп. 1, спр. 14
7. Інформація відсутня
8. Смерть:
1769: ф. 104, оп. 1, спр. 8;
1770: ф. 104, оп. 1, спр. 8а;
1776: ф. 104, оп. 1, спр. 9;
1778: ф. 104, оп. 1, спр. 11;
1781: ф. 104, оп. 1, спр. 14
9. Інформація відсутня
10. Інформація відсутня 
 
3. Преображенська церква, слобода Нові Водолаги Катерининської провінції Новоросійської губернії, з 1773 р. - Слобідсько-Української губернії, з 1775 р. - Азовської губернії, з 1780 р. - Харківського намісництва
4. Інформація відсутня
5. Народження
1769: ф. 104, оп. 1, спр. 8;
1770: ф. 104, оп. 1, спр. 8а;
1776: ф. 104, оп. 1, спр. 9;
1777: ф. 104, оп. 1, спр. 10;
1778: ф. 104, оп. 1, спр. 11;
1781: ф. 104. оп. 1, спр. 14
6. Шлюб:
1769: ф. 104, оп. 1, спр. 8;
1770: ф. 104, оп. 1, спр. 8а;
1776: ф. 104, оп. 1, спр. 9;
1777: ф. 104, оп. 1, спр. 10;
1778: ф. 104, оп. 1, спр. 11;
1781: ф. 104. оп. 1, спр. 14
7. Інформація відсутня
8. Смерть:
1769: ф. 104, оп. 1, спр. 8;
1770: ф. 104, оп. 1, спр. 8а;
1776: ф. 104, оп. 1, спр. 9;
1777: ф. 104, оп. 1, спр. 10;
1778: ф. 104, оп. 1, спр. 11;
1781: ф. 104. оп. 1, спр. 14
9. Інформація відсутня
10. Інформація відсутня 
 
3. Соборно-Воскресенська церква, слобода Нові Водолаги Катерининської провінції Новоросійської губернії, з 1773 р. - Слобідсько-Української губернії, з 1775 р. - Азовської губернії, з 1780 р. - Харківського намісництва
4. Інформація відсутня
5. Народження:
1769: ф. 104, оп. 1, спр. 8;
1770: ф. 104, оп. 1, спр. 8а;
1776: ф. 104, оп. 1, спр. 9;
1777: ф. 104, оп. 1, спр. 10;
1778: ф. 104, оп. 1, спр. 11;
1781: ф. 104. оп. 1, спр. 14
6. Шлюб:
1769: ф. 104, оп. 1, спр. 8;
1770: ф. 104, оп. 1, спр. 8а;
1776: ф. 104, оп. 1, спр. 9;
1777: ф. 104, оп. 1, спр. 10;
1778: ф. 104, оп. 1, спр. 11;
1781: ф. 104. оп. 1, спр. 14
7. Інформація відсутня
8. Смерть:
1769: ф. 104, оп. 1, спр. 8;
1770: ф. 104, оп. 1, спр. 8а;
1776: ф. 104, оп. 1, спр. 9;
1777: ф. 104, оп. 1, спр. 10;
1778: ф. 104, оп. 1, спр. 11;
1781: ф. 104. оп. 1, спр. 14
9. Інформація відсутня
10. Інформація відсутня 
 
3. Хрестовоздвиженська церква, слобода Малі Водолаги Катерининської провінції Новоросійської губернії, з 1773 р. - Слобідсько-Української губернії, з 1775 р. - Азовської губернії, з 1780 р. - Харківського намісництва
4. Інформація відсутня
5. Народження:
1769: ф. 104, оп. 1,спр. 8;
1770: ф. 104, оп. 1, спр. 8а;
1776: ф. 104, оп. 1, спр. 9;
1777: ф. 104, оп. 1, спр. 10;
1778: ф. 104, оп. 1, спр. 11;
1781: ф. 104, оп. 1, спр. 14;
1783-1784: ф. 104, оп. 1, спр. 17
6. Шлюб:
1769: ф. 104, оп. 1,спр. 8;
1770: ф. 104, оп. 1, спр. 8а;
1776: ф. 104, оп. 1, спр. 9;
1777: ф. 104, оп. 1, спр. 10;
1778: ф. 104, оп. 1, спр. 11;
1781: ф. 104, оп. 1, спр. 14;
1783-1784: ф. 104, оп. 1, спр. 17
7. Інформація відсутня
8. Смерть:
1769: ф. 104, оп. 1,спр. 8;
1770: ф. 104, оп. 1, спр. 8а;
1776: ф. 104, оп. 1, спр. 9;
1777: ф. 104, оп. 1, спр. 10;
1778: ф. 104, оп. 1, спр. 11;
1781: ф. 104, оп. 1, спр. 14;
1783-1784: ф. 104, оп. 1, спр. 17
9. Інформація відсутня
10. Інформація відсутня 
 
 
РИМО-КАТОЛИЦИЗМ
 
1. Катеринославська губернія
2.  Катеринославський деканат 
3. Костьол Ямбургського приходу, с. Кам’янське Катеринославського повіту Романківської волості
4. Інформація відсутня
5. Народження: 
1892-1896: ф. 193, оп. 3, спр. 153;
1897: ф. 193, оп. 3, спр. 154;
1900-1902: ф. 193, оп. 3, спр. 392;
1903: ф. 193, оп. 3, спр. 392, 393;
1904-1906: ф. 193, оп. 3, спр. 393;
1907: ф. 193, оп. 3, спр. 393, 394;
1908, 1909: ф. 193, оп. 3, спр. 394;
1910: ф. 193, оп. 3, спр. 394, 395;
1911-1914: ф. 193, оп. 3, спр. 395;
1915: ф. 193, оп. 3, спр. 395, 396;
1916-1920: ф. 193, оп. 3, спр. 396
6. Шлюб:
1898-1905: ф. 193, оп. 3, спр. 397;
1906: ф. 193, оп. 3, спр. 397, 398;
1907-1916: ф. 193, оп. 3, спр. 398
7. Інформація відсутня
8. Смерть:
1893-1896: ф. 193, оп. 3, спр. 153;
1898-1905: ф. 193, оп. 3, спр. 399
9. Інформація відсутня
10. Інформація відсутня
 
3. Костьол, м. Катеринослав
4. Інформація відсутня
5. Народження:
1897-1903: ф. 193, оп. 3, спр. 576;
1904: ф. 193, оп. 3, спр. 576, 577;
1905-1909: ф. 193, оп. 3, спр. 577;
1910: ф. 193, оп. 3, спр. 577, 578;
1911-1913: ф. 193, оп. 3, спр. 578;
1914: ф. 193, оп. 3, спр. 578, 579;
1915-1917: ф. 193, оп. 3, спр. 579, 580;
1918-1920: ф. 193, оп. 3, спр. 580
6. Інформація відсутня
7. Інформація відсутня
8. Смерть:
1895-1911: ф. 193, оп. 3, спр. 581;
1912: ф. 193, оп. 3, спр. 581, 582;
1913- 1920: ф. 193, оп. 3, спр. 582
9. Інформація відсутня
10. Інформація відсутня
 
ЛЮТЕРАНСТВО
 
1. Катеринославська губернія
2. Катеринославська парафія
3. Євангелічно-лютеранська кірха родового приходу, с. Кам’янське Катеринославського повіту Романківської волості
4. Інформація відсутня
5. Інформація відсутня
6. Інформація відсутня
7. Інформація відсутня
8. Смерть
1914-1920: ф. 193, оп. 3, спр. 400
9. Інформація відсутня
10. Інформація відсутня
 
3. Приход Св. Катерини. Євангелічно-лютеранська кірха, м. Катеринослав
4. Інформація відсутня
5. Народження:
1899, 1903-1907, 1910-1912: ф. 193, оп. 3, спр. 582а
6. Шлюб:
1899, 1903-1907, 1910-1912: ф. 193, оп. 3, спр. 582а
7. Інформація відсутня
8. Смерть:
1899, 1903-1907, 1910-1912: ф. 193, оп. 3, спр. 582а;
1914-1820: ф. 193, оп. 3, спр. 583
9. Інформація відсутня
10. Інформація відсутня
 
 
ІУДАЇЗМ
 
1. Катеринославська губернія
2. Катеринославський рабинат
3. Синагога, м. Катеринослав
4. Інформація відсутня
5. Народження:
1859: ф. 193, оп. 3, спр.121а;
1860-1866: ф. 193, оп. 3, спр. 122;
1867-1870: ф. 193, оп. 3, спр. 124;
1871-1876: ф. 193, оп. 3, спр. 125;
1873: ф. 193, оп. 3, спр. 126а;
1877-1880: ф. 193, оп. 3, спр. 128;
1881-1884: ф. 193, оп. 3, спр. 129;
1885-1887: ф. 193, оп. 3, спр. 131;
1888-1890: ф. 193, оп. 3, спр. 132;
1891: ф. 193, оп. 3, спр. 133, 136;
1892: ф. 193, оп. 3, спр. 136, 136а;
1893: ф. 193, оп. 3, спр. 136;
1894, 1895: ф. 193, оп. 3, спр. 137;
1896: ф. 193, оп. 3, спр. 139;
1897: ф. 193, оп. 3, спр. 139, 139а;
1898: ф. 193, оп. 3, спр. 141, 142;
1899: ф. 193, оп. 3, спр. 142, 142а, 609;
1900: ф. 193, оп. 3, спр. 144, 608, 610;
1901: ф. 193, оп. 3, спр. 608, 609;
1902: ф. 193, оп. 3, спр. 609, 610, 610а;
1903: ф. 193, оп. 3, спр. 610, 610а, 611;
1904: ф. 193, оп. 3, спр. 611, 612;
1905: ф. 193, оп. 3, спр. 612, 612а, 616;
1906: ф. 193, оп. 3, спр. 612;
1907: ф. 193, оп. 3, спр. 611, 613, 614;
1908: ф. 193, оп. 3, спр. 613, 614, 617;
1909: ф. 193, оп. 3, спр. 612а, 614;
1910: ф. 193, оп. 3, спр. 612а, 614;
1911: ф. 193, оп. 3, спр. 614, 615;
1912: ф. 193, оп. 3, спр. 614, 615, 617;
1913: ф. 193, оп. 3, спр. 616, 617;
1914: ф. 193, оп. 3, спр. 617, 618;
1915: ф. 193, оп. 3, спр. 610, 618;
1916: ф. 193, оп. 3, спр. 610, 619;
1917: ф. 193, оп. 3, спр. 619
6. Шлюб:
1860-1865, 1868: ф. 193, оп. 3, спр. 123;
1875-1879: ф. 193, оп. 3, спр. 127;
1887-1890: ф. 193, оп.3, спр. 134;
1892-1895: ф. 193, оп.3, спр. 620;
1896-1899: ф. 193, оп.3, спр. 621;
1900: ф. 193, оп.3, спр. 622;
1901: ф. 193, оп.3, спр. 622, 622а;
1902-1903: ф. 193, оп.3, спр. 622;
1904: ф. 193, оп.3, спр. 623;
1905: ф. 193, оп.3, спр. 622а, 623;
1906: ф. 193, оп.3, спр. 623;
1907: ф. 193, оп.3, спр. 622а, 623;
1908-1909: ф. 193, оп.3, спр. 624;
1911: ф. 193, оп.3, спр. 624, 625;
1912: ф. 193, оп.3, спр. 625а, 626;
1913-1914: ф. 193, оп.3, спр. 626;
1915-1916: ф. 193, оп.3, спр. 627;
1917: ф. 193, оп.3, спр. 627, 627а
7. Розлучення:
1887-1897: ф. 193, оп. 3, спр. 140;
1899-1909: ф. 193, оп.3, спр. 633;
1917: ф. 193, оп.3, спр. 627а
8. Смерть:
1860-1874: ф. 193, оп. 3, спр. 126;
1875-1886: ф. 193, оп. 3, спр. 130;
1887-1892: ф. 193, оп. 3, спр. 135;
1893-1896: ф. 193, оп. 3, спр. 138;
1896-1899: ф. 193, оп. 3, спр. 143;
1900-1902: ф. 193, оп.3, спр. 628;
1903: ф. 193, оп.3, спр. 628, 629;
1904-1906: ф. 193, оп.3, спр. 629;
1907-1910: ф. 193, оп.3, спр. 630;
1911-1913: ф. 193, оп.3, спр. 631;
1914: ф. 193, оп.3, спр. 631, 631а;
1915: ф. 193, оп.3, спр. 632, 632а;
1916-1917: ф. 193, оп.3, спр. 632
9. Інформація відсутня
10. Інформація відсутня
 
3. Синагога, м. Нікополь Катеринославського повіту 
4. Інформація відсутня
5. Народження:
1880-1889: ф. 193,  оп. 3, спр. 215;
1890, 1891, 1893-1899: ф. 193,  оп. 3, спр. 216;
1900-1910: ф. 193,  оп. 3, спр. 660;
1911-1920: ф. 193,  оп. 3, спр. 688
6. Шлюб: 
1880-1882, 1884-1886, 1888, 1889: ф. 193,  оп. 3, спр. 215;
1890, 1891, 1893-1895, 1897-1899: ф. 193,  оп. 3, спр. 216;
1900-1910: ф. 193,  оп. 3, спр. 660;
1911-1920: ф. 193,  оп. 3, спр. 688
7. Розлучення:
1880, 1881, 1884, 1885, 1889: ф. 193,  оп. 3, спр. 215;
1891, 1893, 1894, 1898, 1899: ф. 193,  оп. 3, спр. 216;
1900-1910: ф. 193,  оп. 3, спр. 660;
1911-1920: ф. 193,  оп. 3, спр. 688
8. Смерть:
1880-1889: ф. 193,  оп. 3, спр. 215;
1890, 1891, 1893-1899: ф. 193,  оп. 3, спр. 216;
1900-1910: ф. 193,  оп. 3, спр. 660;
1911-1920: ф. 193,  оп. 3, спр. 688
9. Інформація  відсутня                                                                                
10. Інформація відсутня
 
3. Синагога, м. Новомосковськ Новомосковського повіту 
4. Інформація відсутня
5. Народження:
1875-1876: ф. 193, оп. 1, спр. 234;
1878, 1884-1889: ф. 193, оп. 4, спр. 115;
1890-1895: ф. 193, оп. 4, спр. 116;
1896-1901, 1903: ф. 193, оп. 9, спр. 72;
1905-1906, 1908-1911: ф. 193, оп. 9, спр. 85;
1912, 1915-1917, 1919-1920: ф. 193, оп. 9, спр.100
6. Шлюб:
1876: ф. 193, оп. 1, спр. 234;
1878, 1884-1886: ф. 193, оп. 4, спр. 115;
1887: ф. 193, оп. 4, спр.117;
1888-1889: ф. 193, оп. 4, спр. 115;
1890: ф. 193, оп. 4, спр. 117;
1891-1895: ф. 193, оп. 4, спр. 116;
1896-1897: ф. 193, оп. 9, спр. 72;
1898-1900: ф. 193, оп. 4, спр. 117, оп. 9, спр. 72;
1901, 1903: ф. 193, оп. 9, спр. 72, 94;
1906-1907, 1909-1911: ф. 193, оп. 9, спр. 94;
1912: ф. 193, оп. 9, спр. 94, 100;
1916-1917, 1919-1920: ф. 193, оп. 9, спр. 100
7. Розлучення:
1876: ф. 193, оп. 1, спр. 234;
1884-1886: ф. 193, оп. 4, спр. 115;
1887: ф. 193, оп. 4, спр.117;
1888-1889: ф. 193, оп. 4, спр. 115;
1890: ф. 193, оп. 4, спр. 117;
1892: ф. 193, оп. 4, спр. 116;
1896-1899: ф. 193, оп. 9, спр. 72;
1900: ф. 193, оп. 4, спр. 117, оп. 9, спр. 72;
1901, 1903: ф. 193, оп. 9, спр. 72, 94;
1906-1907, 1910-1911: ф. 193, оп. 9, спр. 94;
1912: ф. 193, оп. 9, спр. 94, 100;
1916-1917: ф. 193, оп. 9, спр. 100
8. Смерть:
1876: ф. 193, оп. 1, спр. 234;
1878, 1884-1886: ф. 193, оп. 4, спр. 115;
1887: ф. 193, оп. 4, спр.117;
1888-1889: ф. 193, оп. 4, спр. 115;
1890: ф. 193, оп. 4, спр. 117;
1891-1895: ф. 193, оп. 4, спр. 116;
1896-1897: ф. 193, оп. 9, спр. 72;
1898-1900: ф. 193, оп. 4, спр. 117, оп. 9, спр. 72;
1901: ф. 193, оп. 4, спр. 117, оп. 9, спр. 72, 94;
1903: ф. 193, оп. 9, спр. 72, 94;
1906-1907, 1910-1911: ф. 193, оп. 9, спр. 94;
1912: ф. 193, оп. 9, спр. 94, 100;
1916: ф. 193, оп. 9, спр. 94, 100;
1917, 1919-1920: ф. 193, оп. 9, спр. 100
9. Інформація відсутня
10. Інформація відсутня
 
3. Синагога, м. Павлоград Павлоградського повіту
4. Інформація відсутня
5. Народження:
1876: ф. 282, оп. 1, спр. 1;
1877: ф. 282, оп. 1, спр. 2;
1878: ф. 282, оп. 1, спр. 3;
1880: ф. 282, оп. 1, спр. 4;
1882: ф. 282, оп. 1, спр. 5;
1883: ф. 282, оп. 1, спр. 6;
1884: ф. 282, оп. 1, спр. 7;
1885-1886: ф. 193, оп. 4, спр. 294;
1887: ф. 193, оп. 4, спр. 295;
1888-1889: ф. 193, оп. 4, спр. 296;
1890: ф. 193, оп. 4, спр. 297;
1891: ф. 193, оп. 4, спр. 298;
1893, 1895: ф. 193, оп. 4, спр. 299;
1896-1897: ф. 193, оп. 4, спр. 300;
1898-1899: ф. 193, оп. 4, спр. 301;
1900-1901: ф. 193, оп. 4, спр. 614;
1903-1904: ф. 193, оп. 4, спр. 624;
1905-1906: ф. 193, оп. 4, спр. 630;
1907, 1909: ф. 193, оп. 4, спр. 635;
1910-1912: ф. 193, оп. 4, спр. 640;
1913-1914: ф. 193, оп. 4, спр. 645;
1915, 1917-1918: ф. 193, оп. 4, спр. 649
6. Шлюб:
1876: ф. 282, оп. 1, спр. 1;
1877: ф. 282, оп. 1, спр. 2;
1878: ф. 282, оп. 1, спр. 3;
1880: ф. 282, оп. 1, спр. 4;
1882: ф. 282, оп. 1, спр. 5;
1883: ф. 282, оп. 1, спр. 6;
1884: ф. 282, оп. 1, спр. 7;
1885-1886: ф. 193, оп. 4, спр. 294;
1887: ф. 193, оп. 4, спр. 295;
1888-1889: ф. 193, оп. 4, спр. 296;
1890: ф. 193, оп. 4, спр. 297;
1891: ф. 193, оп. 4, спр. 298;
1893, 1895: ф. 193, оп. 4, спр. 299;
1896-1897: ф. 193, оп. 4, спр. 300;
1898-1899: ф. 193, оп. 4, спр. 301;
1900-1901: ф. 193, оп. 4, спр. 614;
1903-1904: ф. 193, оп. 4, спр. 624;
1905-1906: ф. 193, оп. 4, спр. 630;
1907, 1909: ф. 193, оп. 4, спр. 635;
1910-1912: ф. 193, оп. 4, спр. 640;
1913-1914: ф. 193, оп. 4, спр. 645;
1915, 1917-1918: ф. 193, оп. 4, спр. 649
7. Розлучення:
1876: ф. 282, оп. 1, спр. 1;
1877: ф. 282, оп. 1, спр. 2;
1878: ф. 282, оп. 1, спр. 3;
1880: ф. 282, оп. 1, спр. 4;
1882: ф. 282, оп. 1, спр. 5;
1883: ф. 282, оп. 1, спр. 6;
1884: ф. 282, оп. 1, спр. 7;
1885-1886: ф. 193, оп. 4, спр. 294;
1887: ф. 193, оп. 4, спр. 295;
1888-1889: ф. 193, оп. 4, спр. 296;
1890: ф. 193, оп. 4, спр. 297;
1891: ф. 193, оп. 4, спр. 298;
1893, 1895: ф. 193, оп. 4, спр. 299;
1896-1897: ф. 193, оп. 4, спр. 300;
1898-1899: ф. 193, оп. 4, спр. 301;
8. Смерть:
1876: ф. 282, оп. 1, спр. 1;
1877: ф. 282, оп. 1, спр. 2;
1878: ф. 282, оп. 1, спр. 3;
1880: ф. 282, оп. 1, спр. 4;
1882: ф. 282, оп. 1, спр. 5;
1883: ф. 282, оп. 1, спр. 6;
1884: ф. 282, оп. 1, спр. 7;
1885-1886: ф. 193, оп. 4, спр. 294;
1887: ф. 193, оп. 4, спр. 295;
1888-1889: ф. 193, оп. 4, спр. 296;
1890: ф. 193, оп. 4, спр. 297;
1891: ф. 193, оп. 4, спр. 298;
1893, 1895: ф. 193, оп. 4, спр. 299;
1896-1897: ф. 193, оп. 4, спр. 300;
1898-1899: ф. 193, оп. 4, спр. 301;
1900-1901: ф. 193, оп. 4, спр. 614;
1903-1904: ф. 193, оп. 4, спр. 624;
1905-1906: ф. 193, оп. 4, спр. 630;
1907, 1909: ф. 193, оп. 4, спр. 635;
1910-1912: ф. 193, оп. 4, спр. 640;
1913-1914: ф. 193, оп. 4, спр. 645;
1915, 1917-1918: ф. 193, оп. 4, спр. 649
9. Інформація відсутня
10. Інформація відсутня
 
3. Петропавлівський молитовний дім євреїв, м. Павлоград Павлоградського повіту 
4. Інформація відсутня
5. Народження :
1886:ф. 193, оп. 4, спр. 295;
1891: ф. 193, оп. 4, спр. 298
6. Шлюб:
1886-1887:ф. 193, оп. 4, спр. 295;
1891: ф. 193, оп. 4, спр. 298
7. Інформація відсутня
8. Смерть:
1886-1887:ф. 193, оп. 4, спр. 295;
1891: ф. 193, оп. 4, спр. 298
9. Інформація відсутня
10. Інформація відсутня 

Сьогодні: 03 Грудня 2023

Державний архів Дніпропетровської області
вул. М. Грушевського, 89

knp 1 knp 2 knp 3

До уваги керівників
архівних відділів райдержадміністрацій, міських рад, трудових архівів, архівних підрозділів органів місцевого самоврядування!

У рубриці
«Нормативно-правова база» на сайті держархіву області просимо ознайомитися з актуальними для цього періоду адміністративно-територіального реформування Методичними рекомендаціями Укрдержархіву «Організація архівної справи в територіальній громаді. Частина 1. Архівні підрозділи органів місцевого самоврядування»
для впровадження
в практику роботи.prizident
verhovna rada
kmu portal
oda
obl-rada
kontakt centr
metod ukaz

arolsen