Про архів
Історія Державного архіву Дніпропетровської області
Керівництво архіву
Структура архіву
Дорадчі органи архіву
Положення про держархів Дніпропетровської області
Регламент роботи Державного архіву Дніпропетровської області
План розвитку архівної справи
Архівні установи області
Каталог метричних книг
Інформуємо громадськість
Науково-довідковий апарат
Електронний архів
Перспективний план
Описи
Картотеки
Видання
Метричні книги
Голод 1921-1923 рр.
Запобігання проявам корупції
Регуляторні акти
Державні закупівлі
Реєстр розсекречених фондів
Ініціативні інформування
Прес-центр
Прес-релізи
Публікації
Знаменні дати Дніпропетровщини
До 100-річчя Державного архіву Дніпропетровської області
Відеоматеріали
Виставкова діяльність
Презентації виставок
Документальні виставки онлайн
Велика історія. Українська Революція Гідності
Вакансіі
З життя архіву

Науково-довідковий апарат

Описи

· 13084

Каталоги

· систематичний;
· систематичний до фотодокументiв;
· 877 фф., 145557 спр. тематично опрацьовано, складено 259964 тем. карток

Картотеки

· iндустрiалiзацiя народного господарства краю (1923-1930) - тематична;
· особи, що були репресованi у 1930-х. - на початку 1950-х рр. - iменна;
· особи, що мешкали на окупованiй територiї м. Днiпропетровська у 1941-1943 рр. - iменна;
· репатрiйованi громадяни - iменна;
· учасники пiдпiльно-партизанського руху на територiї Днiпропетровської областi у роки Другої свiтової вiйни - iменна;
· чистка партiйних рядiв у 1921, 1924, 1929, 1934 рр. - iменна;
· адміністративно-територіальний устрій Дніпропетровської області.

Покажчики

Мiжфондовi:

· метричнi книги церков Катеринославської губернiї - ф. 104 Катеринославське духовне правлiння;  ф. 106 Катеринославська духовна  консисторія м. Катеринослав; ф. 193 Метричнi книги церков Катеринославської губернiї; ф. 282 Синагога м. Павлограда;

Огляди
 
Тематичнi:
· документальнi джерела про розвиток металургiйної промисловостi Днiпропетровщини у повоєнний перiод;*
· iсторiя мiстобудування та архiтектури, охорони пам’ятникiв iсторiї i культури (1944-1972);
· науково-технiчнi товариства в СРСР (1966-1980)
 
Фондовi:
· ф .134 Катеринославська контора iноземних поселенцiв Пiвденного краю Росiї (1781-1857);
· ф. Р-4521 Рада народного господарства Днiпропетровського економiчного адмiнiстративного району (1957-1962);
· ф. Р-4530 Рада народного господарства Приднiпровського економiчного району (1963-1965);
 
Автоматизовані бази даних
· Архівні фонди України (наявні, об'єднані, втрачені, утілізовані) - 18133 записів;
· Картотека фондів - 5226 записи;
· Картотека репресованих громадян - 15572 записів;
· Облікові картки виселених куркулів та членів їх сімей з Дніпропетровської області в 30-і роки минулого століття;
· Облікові картки осіб, висланих на спецпоселення в 40-х роках минулого століття.

 
Науково-довідкова бібліотека
· 18886 книг і брошур
1848-2020 рр.
У фонді бібліотеки зберігається краєзнавча, архівознавча література; листівки, центральні та місцеві періодичні видання.
Довідковий апарат до бібліотечного фонду - систематичний, алфавітний каталоги.

Сьогодні: 27 Лютого 2024

Державний архів Дніпропетровської області
вул. М. Грушевського, 89

knp 1 knp 2 knp 3

До уваги керівників
архівних відділів райдержадміністрацій, міських рад, трудових архівів, архівних підрозділів органів місцевого самоврядування!

У рубриці
«Нормативно-правова база» на сайті держархіву області просимо ознайомитися з актуальними для цього періоду адміністративно-територіального реформування Методичними рекомендаціями Укрдержархіву «Організація архівної справи в територіальній громаді. Частина 1. Архівні підрозділи органів місцевого самоврядування»
для впровадження
в практику роботи.prizident
verhovna rada
kmu portal
oda
obl-rada
kontakt centr
metod ukaz

arolsen