Image1 Image2 Image3

Нормативно-правова база

 

1. Закон України "Про Національний архівний фонд і архівні установи"


2. Закон України "Про інформацію" 


3. Закон України "Про звернення громадян"


4. Правила роботи архівних установ України


5. Порядок користування документами  Національного архівного фонду України,  що належать державі, територіальним громадам


6. Положення Про Державний архів Дніпропетровської області


7. Порядок організації та проведення, особистого прийому громадян у Державному архіві Дніпропетровської області


8. Постанова КМУ "Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися державними архівними установами"


9. Наказ Про затвердження цін на платні послуги, які надаються Державним архівом Дніпропетровської області на договірних засадах


10. Закон України "Про доступ до публічної інформації"


11. Закон України "Про захист персональних даних"


12. Закон України "Про державну службу"


13. Закон України "Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки"


14. Закон України "Про доступ до архівів репресивних органів комуністичного тоталітарного режиму 1917-1991 років"


15. Кримінально-процесуальний кодекс України (тлумачення терміну близьки родичі, ст. 3, п. 1.1)


16. Типова інструкція з діловодства


17. Наказ Міністерства юстиції України від 30.12.2013  № 2804/5 "Про затвердження деяких нормативно-правових актів з питань державної реєстрації актів цивільного стану"


18. Кодекс законів про працю України

19. Наказ Про затвердження Типового положення про архівний підрозділ державного органу, органу місцевого самоврядування, державного і комунального підприємства, установи та організації

20. Методичні рекомендації Укрдержархіву «Організація архівної справи в територіальній громаді. Частина 1. Архівні підрозділи органів місцевого самоврядування»

Сьогодні: 29 Травня 2023

Державний архів Дніпропетровської області
вул. М. Грушевського, 89

knp 1 knp 2 knp 3

До уваги керівників
архівних відділів райдержадміністрацій, міських рад, трудових архівів, архівних підрозділів органів місцевого самоврядування!

У рубриці
«Нормативно-правова база» на сайті держархіву області просимо ознайомитися з актуальними для цього періоду адміністративно-територіального реформування Методичними рекомендаціями Укрдержархіву «Організація архівної справи в територіальній громаді. Частина 1. Архівні підрозділи органів місцевого самоврядування»
для впровадження
в практику роботи.prizident
verhovna rada
kmu portal
oda
obl-rada
kontakt centr
metod ukaz

arolsen