Про архів
Історія Державного архіву Дніпропетровської області
Керівництво архіву
Структура архіву
Дорадчі органи архіву
Положення про держархів Дніпропетровської області
Регламент роботи Державного архіву Дніпропетровської області
План розвитку архівної справи
Архівні установи області
Каталог метричних книг
Інформуємо громадськість
Науково-довідковий апарат
Електронний архів
Перспективний план
Описи
Картотеки
Видання
Метричні книги
Голод 1921-1923 рр.
Запобігання проявам корупції
Регуляторні акти
Державні закупівлі
Реєстр розсекречених фондів
Ініціативні інформування
Прес-центр
Прес-релізи
Публікації
Знаменні дати Дніпропетровщини
До 100-річчя Державного архіву Дніпропетровської області
Відеоматеріали
Виставкова діяльність
Презентації виставок
Документальні виставки онлайн
Велика історія. Українська Революція Гідності
Вакансіі
З життя архіву

 
Державний архів Дніпропетровської області

Наказ № 37 від 25.07.2011
Про затвердження цін на платні послуги,
які надаються Державним архівом Дніпропетровської області на договірних засадах
 
Зареєстровано в Головному управлінні юстиції у
Дніпропетровській області 06 жовтня 2011 р. за  109/1725

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 07.05.1998 № 639 “Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися архівними установами, що утримуються за рахунок бюджетних коштів”, наказу Головного архівного управління України від 16.09.1999 № 59 “Про затвердження Порядку надання платних послуг державними архівними установами”, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 29.09.99 за № 659/3952, наказів Державного комітету архівів України від 24.01.2001 № 6 “Про затвердження Порядку ціноутворення на роботи (послуги), що виконуються державними архівними установами”, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27.02.2001 за № 179/5370 та від 11.06.2007 № 92 “Про внесення змін до наказу Державного комітету архівів України від 21.11.2005 № 138”, зареєстрованого в Міністерстві юстиції 14.06.2007 за № 640/13907, “Типових норм часу і виробітку на основні види робіт, що виконуються у державних архівних установах», затверджених наказом Держкомархіву від 08.02.2008 № 22, з метою поліпшення якості послуг, які надаються суб’єктам господарювання та скорочення термінів їх виконання

НАКАЗУЮ:
3.       Визнати такими, що втратили чинність наказ Державного архіву Дніпропетровської області від 18.01.2008 № 4 “Про затвердження цін на платні послуги, які надаються державним архівом Дніпропетровської області на договірних засадах”, зареєстрований у Дніпропетровському обласному управлінні юстиції 4 лютого 2008 року за № 3/1478 та “Ціни на роботи та послуги із забезпечення збереженості, науково-технічного опрацювання документів на підприємствах, в установах і організаціях, які надаються державним архівом Дніпропетровської області”, затверджені зазначеним наказом, зареєстровані в Дніпропетровському обласному управлінні юстиції 4 лютого 2008 року за № 4/1479.
4.    Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування в друкованих засобах масової інформації.
5.   Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Директор держархіву                      Н.В. Киструська

Наказ №47 від 26.10.2011
Про введення в дію цін на платні послуги,
які надаються державним архівом області на договірних засадах
 
Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 30 листопада 2004 року № 1608 “Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 7 травня 1998 року № 639”, наказу Головного архівного управління України від 16.09.99 № 59 “Про затвердження Порядку надання платних послуг державними архівними установами”, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 29.09.99 за № 659/3952, наказів Державного комітету архівів України від 24.01.2001 № 6 “Про затвердження Порядку ціноутворення на роботи (послуги), що виконуються державними архівними установами”, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27.02.2001 № 179/5370 та від 11 червня 2007 року № 92 “Про внесення змін до наказу Державного комітету архівів України від 21 листопада 2005 року № 138” зареєстрованого в Міністерстві юстиції 14.06.2007 за № 640/13907 та у зв’язку з оприлюдненням наказу в газеті „Вісті Придніпров’я” від 25.10.2011 № 82

НАКАЗУЮ :
1.Ввести в дію з 26 жовтня 2011 року Ціни на роботи та послуги із забезпечення збереженості, науково-технічного опрацювання документів на підприємствах, в установах і організаціях, які надаються Державним архівом Дніпропетровської області та Ціни на роботи та послуги в сфері використання архівних документів, які надаються Державним архівом Дніпропетровської області на договірних засадах, затверджені наказом директора від 25 липня 2011 року № 37 і зареєстровані обласним управління юстиції 6 жовтня 2011 за № 109/1725 відповідно.
2. Встановити такий порядок надання платних послуг:
За термінове, на прохання замовника, виконання робіт та послуг із забезпечення збереженості, науково-технічного опрацювання документів на підприємствах, в установах і організаціях (при скороченні термінів виконання замовлень у порівнянні зі встановленими нормами виробітку та часу не менш, ніж у два рази) на основний тариф встановити надбавку у розмірі 50 відсотків.
Визначити відповідно до ст. 20 Закону України „Про звернення громадян” граничний термін підготовки довідок (тематичних, генеалогічних підтвердження прав власності) – один місяць від дня надходження коштів за їх виконання; за термінове, до 15 днів, на прохання замовника, виконання зазначених робіт встановити надбавку у розмірі 50 відсотків вартості запиту.
3.      Начальникам відділу формування НАФ та діловодства (Боронило В. М.), відділу інформації та використання документів (Юзбашева Н. Л.) забезпечити дотримання зазначених цін при наданні платних послуг та встановленого порядку надання платних послуг.
4. Вважати таким, що втратив чинність, наказ директора від 18.02.2008 № 8 “Про введення в дію цін на платні послугу , які надаються Державним архівом Дніпропетровської області на договірних засадах”
5. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

В.о. директора архіву     О.О.Легостаєва

Сьогодні: 14 Квітня 2024

Державний архів Дніпропетровської області
вул. М. Грушевського, 89

knp 1 knp 2 knp 3

До уваги керівників
архівних відділів райдержадміністрацій, міських рад, трудових архівів, архівних підрозділів органів місцевого самоврядування!

У рубриці
«Нормативно-правова база» на сайті держархіву області просимо ознайомитися з актуальними для цього періоду адміністративно-територіального реформування Методичними рекомендаціями Укрдержархіву «Організація архівної справи в територіальній громаді. Частина 1. Архівні підрозділи органів місцевого самоврядування»
для впровадження
в практику роботи.



prizident
verhovna rada
kmu portal
oda
obl-rada
kontakt centr
metod ukaz

arolsen