Image1 Image2 Image3
ЗАТВЕРДЖЕНО
наказ Державного архіву
Дніпропетровської області 28.03. 2012 № 17

Зареєстровано в Головному управлінні
юстиції у Дніпропетровській області
20 квітня 2012 р. за № 12/1746

ПОРЯДОК
організації та проведення особистого прийому громадян у
Державному архіві Дніпропетровської області

1.      Цей Порядок визначає основні вимоги до організації та проведення особистого прийому громадян у Державному архіві Дніпропетровської області (далі за текстом - держархів області).
2.      Особистий прийом громадян у держархіві області здійснюється відповідно до статті 22 Закону України “Про звернення громадян” в установленому порядку.
3.      Особистий прийом громадян у держархіві області проводиться директором держархіву області та його заступником у дні та години відповідно до графіка, затвердженого наказом держархіву області, за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Михайла Грушевського, 89.
4.      Особистий прийом громадян проводиться в день звернення заявника без попереднього запису.
5.      За дорученням керівництва держархіву області до участі у проведенні особистого прийому можуть залучатися фахівці відповідних структурних підрозділів держархіву області.
6.      Прийом Героїв Радянського Союзу, Героїв Соціалістичної Праці, Героїв України, інвалідів Великої Вітчизняної війни, жінок, яким присвоєно почесне звання України “Мати-героїня”, проводиться в першочерговому порядку.
7.      Особлива увага приділяється вирішенню проблем, з якими звертаються ветерани війни та праці, інваліди, громадяни, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, багатодітні сім'ї, одинокі матері та інші громадяни, які потребують соціального захисту та підтримки.
8.      Інформація про Порядок оприлюднюється в місцевих друкованих засобах масової інформації, на веб-сайті держархіву області, в інформаційно-ресурсному центрі “Відкрита влада” в мережі Інтернет, на стенді у вестибюлі архіву.
9.      Під час проведення особистого прийому громадян можуть бути присутні їх представники, повноваження яких оформлені в установленому порядку, та особи, які перебувають у родинних стосунках з цими громадянами. Присутність сторонніх осіб під час проведення особистого прийому громадян не допускається.
10. Посадова особа під час особистого прийому громадян розглядає питання по суті, надає відповідно до чинного законодавства обґрунтоване роз’яснення та вживає в межах компетенції заходів щодо усунення порушень (за їх наявності).
11. Повторний прийом громадянина з питання, яке вже розглядалося керівництвом держархіву області, проводиться у разі, якщо питання, порушене у першому зверненні, не було вирішено по суті.
12. У разі повторного звернення громадянина вивчаються попередні матеріали з порушеного питання, з'ясовуються причини повторного звернення, надаються необхідні роз'яснення та можлива допомога.
13. У разі, коли порушене громадянином питання вирішити під час особистого прийому неможливо, воно розглядається в тому ж порядку, що й письмове звернення. Про результати розгляду громадянину повідомляється письмово або усно, за бажанням громадянина.
14. Під час прийому не допускається з’ясування відомостей про особу громадянина, що не стосуються його звернення.
15. Письмове звернення, яке подається громадянином на особистому прийомі, оформлюється відповідно до вимог статті 5 Закону України “Про звернення громадян”.
16. Про результати розгляду звернення громадянину повідомляється письмово або усно (за його бажанням).
17. Звернення громадян на особистому прийомі реєструються відповідно до “Інструкції з діловодства за зверненнями громадян в органах державної влади і місцевого самоврядування, об'єднаннях громадян, на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форм власності, в засобах масової інформації-”, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 14 квітня 1997 року № 348.
18. Стан роботи із зверненнями громадян двічі на рік розглядається на засіданнях колегії держархіву області.

Начальник відділу інформації
та використання документів                                                                     Н. Л. Юзбашева

Сьогодні: 29 Травня 2023

Державний архів Дніпропетровської області
вул. М. Грушевського, 89

knp 1 knp 2 knp 3

До уваги керівників
архівних відділів райдержадміністрацій, міських рад, трудових архівів, архівних підрозділів органів місцевого самоврядування!

У рубриці
«Нормативно-правова база» на сайті держархіву області просимо ознайомитися з актуальними для цього періоду адміністративно-територіального реформування Методичними рекомендаціями Укрдержархіву «Організація архівної справи в територіальній громаді. Частина 1. Архівні підрозділи органів місцевого самоврядування»
для впровадження
в практику роботи.prizident
verhovna rada
kmu portal
oda
obl-rada
kontakt centr
metod ukaz

arolsen