Image1 Image2 Image3

   29 січня у Державному архіві Дніпропетровської області відбулася розширена колегія “Про результати роботи державних та комунальних архівних установ області щодо стану виконання річних планових показників за 2014 рік та завдання на 2015 рік”.

У колегії взяли участь керівники архівних відділів райдержадміністрацій, міських рад і трудових архівів області. Директор держархіву області Киструська Н.В. у своїй доповіді зробила розгорнутий аналіз роботи архівних установ області за минулий рік, акцентувала увагу на пріоритетних напрямках діяльності, реалізація яких запланована в 2015 році. Першочергову увагу буде приділено збереженню налагодженої системи архівних установ області та безперебійній роботі трудових архівів, створених органами місцевого самоврядування, як ключової ланки забезпечення соціального захисту громадян.


   У змістовних виступах учасників колегії були висвітлені питання пожежної та охоронної безпеки архівів, прийому громадян, затребуваності довідок соціально-правового характеру та інші важливі питання. Досягнення в роботі архівістів демонструвалися на великому телеекрані у вигляді електронних презентацій.

Сьогодні: 26 Червня 2022

Державний архів Дніпропетровської області
вул. М. Грушевського, 89

До уваги керівників
архівних відділів райдержадміністрацій, міських рад, трудових архівів, архівних підрозділів органів місцевого самоврядування!

У рубриці
«Нормативно-правова база» на сайті держархіву області просимо ознайомитися з актуальними для цього періоду адміністративно-територіального реформування Методичними рекомендаціями Укрдержархіву «Організація архівної справи в територіальній громаді. Частина 1. Архівні підрозділи органів місцевого самоврядування»
для впровадження
в практику роботи.prizident
verhovna rada
kmu portal
oda
obl-rada
kontakt centr
metod ukaz

arolsen