Image1 Image2 Image3

8 липня 2021 р. у Державному архіві Дніпропетровської області відбулося засідання колегії.

 На порядку денному розглядалися питання: «Про стан роботи зі зверненнями громадян та інші види інформаційної діяльності в держархіві області», «Про виконання завдань щодо посилення охоронної безпеки та протипожежного захисту в архівних установах області», «Про стан удосконалення та перероблення описів справ на документи періоду Української революції 1917–1921 років». Доповідачами з питань порядку денного були керівник архіву Олена Легостаєва та начальники відділів Нонна Юзбашева й Калерія Попова. В обговоренні взяли участь члени колегії Ніна Киструська, Вікторія Боронило, Ольга Шумейко.
foto kolegia 07-21 1foto kolegia 07-21 2

 


  Колегією ухвалені рішення щодо виконання плану оприлюднення цифрових копій документів НАФ та довідкового апарату на поточний рік; щодо подання на розгляд ЕПК удосконалених описів справ на документи періоду Української революції 1917–1921 років.

Сьогодні: 17 Січня 2022

Державний архів Дніпропетровської області
вул. М. Грушевського, 89

До уваги керівників
архівних відділів райдержадміністрацій, міських рад, трудових архівів, архівних підрозділів органів місцевого самоврядування!

У рубриці
«Нормативно-правова база» на сайті держархіву області просимо ознайомитися з актуальними для цього періоду адміністративно-територіального реформування Методичними рекомендаціями Укрдержархіву «Організація архівної справи в територіальній громаді. Частина 1. Архівні підрозділи органів місцевого самоврядування»
для впровадження
в практику роботи.prizident
verhovna rada
kmu portal
oda
obl-rada
kontakt centr
metod ukaz

arolsen