Image1 Image2 Image3

  20 січня 2022 р. у Державному архіві Дніпропетровської області відбулося онлайн засідання розширеної колегії «Про підсумки роботи архівних установ області у 2021 році та завдання на 2022 рік» в режимі Zoom-конференції.

  У роботі колегії взяли участь керівники структурних підрозділів держархіву області та архівних відділів райдержадміністрацій, міських рад, трудових та приватних архівів – 50 осіб. Вела колегію виконуюча обов’язки директора держархіву області Олена Легостаєва. Учасникам колегії було заздалегідь надіслано для ознайомлення та керівництва в роботі інформацію зі зведеними кількісними та якісними показниками роботи архівних установ області за підсумками 2021 року та з аналітикою виконавської дисципліни.
kolegia fono 22 1kolegia fono 22 2

 

  Виступили з доповідями щодо приймання документів, які зберігаються в установах понад встановлені строки, створення при територіальних громадах трудових та відомчих архівів, про стан виконання основних планових показників керівники архівних управлінь (відділів) укрупнених райдержадміністрацій: Ольга Красько (Синельниківський район), Олег Пашистий (Новомосковський район), Юрій Бідніченко (Криворізький район), Олена Квак (новостворений Кам’янський район), Валентина Грищенко (Нікопольський район), Олена Пахомова (Павлоградський район), Плоска Оксана (Дніпровський район). Виступи супроводжувалися фрагментами підготовлених архівами електронних презентацій.
kolegia fono 22 3kolegia fono 22 4
 
     

  Робота архівів на 2022 рік спланована, пріоритети визначені, серед них: цифровізація документів, забезпечення безперешкодного доступу до архівних інформаційних ресурсів; якісне і комплексне формування та зберігання Національного архівного фонду для потреб суспільства; організаційно-методичний супровід функціонування мережі архівних установ, створення при територіальних громадах трудових та відомчих архівів.


                                                    Державного архіву Дніпропетровської області


                                 Архівне управління Синельниківської районної державної адміністрації

Сьогодні: 26 Червня 2022

Державний архів Дніпропетровської області
вул. М. Грушевського, 89

До уваги керівників
архівних відділів райдержадміністрацій, міських рад, трудових архівів, архівних підрозділів органів місцевого самоврядування!

У рубриці
«Нормативно-правова база» на сайті держархіву області просимо ознайомитися з актуальними для цього періоду адміністративно-територіального реформування Методичними рекомендаціями Укрдержархіву «Організація архівної справи в територіальній громаді. Частина 1. Архівні підрозділи органів місцевого самоврядування»
для впровадження
в практику роботи.prizident
verhovna rada
kmu portal
oda
obl-rada
kontakt centr
metod ukaz

arolsen