Image1 Image2 Image3

Документальна виставка "Хлібозаготівлі і голод на Дніпропетровщині 1929–1933 рр."

До дня пам’яті жертв Голодомору 1932–1933 рр. в України, 21 листопада 2013 р. о 12:00 у приміщенні Державного архіву Дніпропетровської області відкрилася документальна виставка «Хлібозаготівлі і голод на Дніпропетровщині 1929–1933 рр.».

 

На виставці експонується 81 кольорова фотокопія маловідомих архівних документів, газетні статті, плакати, фотографії із фондів Державного архіву Дніпропетровської області, що охоплюють період з 1929 до 1933 років і відтворюють події 80-річної давнини: насильницька суцільна колективізація, розкуркулення, примусовий вивіз за межі України родин так званих куркулів, наслідки цієї політики – Голодомор.

На стендах розділу «Усуспільнений труд» представлені документи про проведення колективізації на Дніпропетровщині – примусового суцільного об’єднання одноосібників у колгоспи на початку 1930-х років. 

У розділі «Ліквідація куркуля як класу» експонуватимуться фотокопії постанов центральних державних органів СРСР і УСРР про ознаки куркульських господарств, про дозвіл органам виконавчої влади приймати рішення про примусовий вивіз сімей куркулів, тобто позасудовим порядком, виконання директив компартії та уряду в Катеринославському окрузі стосовно куркулів. Окремий інтерес мають документи, що свідчать про ставлення робітників і селян до політики, яка проводилася на селі.

На стендах розділу «Хлібозаготівлі. Селянський опір» представлені директиви вищих органів влади про посилення репресій при виконанні намічених планів заготівлі продовольчих культур: про занесення сіл і колгоспів на так звані «чорні дошки», що супроводжувалося конфіскацією майна, і тим самим ставилося питання про фізичне існування через голод тих, хто не виконав плану хлібозаготівлі. Важливе місце на виставці займають матеріали «оріхівської справи» («саботаж» хлібозаготівлі керівництвом Оріхівського району Дніпропетровської області (нині територія Запорізької області)), хід якого контролював Й. Сталін. Матеріали цієї справи в друкованому вигляді були розіслані по всіх областях для ознайомлення. 

Документи про голод розміщені на стендах розділу «Голодомор», де експонуватиметься сумнозвісна постанова ЦВК і РНК СРСР від 7 серпня 1932 року «Про охорону майна державних підприємств, колгоспів та кооперації і здійснення соціалістичної власності», яка в народі отримала назву «закон про три колоски»; статистична таблиця: «Коефіцієнти природного руху людності у 1932 році по Дніпропетровській області», де вказано, що в області на 1000 осіб у 1931 р. смертність складала 13,9 чоловік, а в 1932 р. – 17,1 чоловік; «чорні дошки», оприлюднені в обласній газеті «Зоря»; інформаційні повідомлення партійних та радянських органів та інші документи, де викладені факти голодування, голодної смерті й канібалізму; актові записи в книгах відділів ЗАГС по смерть «з голоду». Про масштаби голоду свідчить лист Павлоградського райздоровінспектора Щеглова до завідувача облздороввідділом Шрайбера про канібалізм, збільшення смертності в 1933 році в 7 разів у порівнянні з 1932 роком, про неповну реєстрацію померлих.

Сьогодні: 02 Липня 2022

Державний архів Дніпропетровської області
вул. М. Грушевського, 89

До уваги керівників
архівних відділів райдержадміністрацій, міських рад, трудових архівів, архівних підрозділів органів місцевого самоврядування!

У рубриці
«Нормативно-правова база» на сайті держархіву області просимо ознайомитися з актуальними для цього періоду адміністративно-територіального реформування Методичними рекомендаціями Укрдержархіву «Організація архівної справи в територіальній громаді. Частина 1. Архівні підрозділи органів місцевого самоврядування»
для впровадження
в практику роботи.prizident
verhovna rada
kmu portal
oda
obl-rada
kontakt centr
metod ukaz

arolsen