Image1 Image2 Image3

 З досвіду роботи Державного архіву Дніпропетровської області з документами про присвоєння державних нагород

  З найдавніших часів люди намагалися якось виділити і відрізнити героя. Нагороди за службу існували завжди і скрізь, і форма їх була різноманітною до нескінченності. У свідомості сучасних людей нагороди вкоренилися як предмет, що виділяє людину в соціальній сфері та вшановуючи його заслуги перед вітчизною. В наш час, в побуті серед усіх видів заохочення, найбільш відомі медалі та ордени.

  Медаль походить від латинського слова «metallum» що означає «з металу». В Стародавньому Римі так називали дорогоцінні монети, які карбували і роздавали громадянам на честь успішно завершеною військової кампанії, або іншого значущого для римських громадян події. Слово «орден» походить від латинського «ordo» що означає «організація, загін». За часів хрестових походів «орденами» називалися чернечі і лицарські братства, члени яких дотримувалися свій власний статут, носили однаковий одяг і особливі, тільки їм належать знаки такі як: хрести, мечі, щити різного кольору і форми. Сьогодні значення слова «орден» змінилося і представляє вищу державну нагороду. Найчастіше ордена і медалі викликають у людей асоціації зі славними подвигами наших дідів і прадідів під час Великої Вітчизняної війни. Радянська система нагород і заохочень залишила величезну спадщину для людей сучасної епохи, що дає можливість отримувати пільги і по сей день.

  Наведемо кілька порад, які допоможуть у пошуку інформації про отримання трудових нагород. Відомості такого роду необхідні громадянам для оформлення пільг в органах соціального захисту відповідно до Закону України «Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та других громадян похилого віку в Україні» і Законом України «Про пенсії за особливі заслуги перед Україною», згідно з якими, пенсіонери нагороджені орденами Леніна, орденами Слави (3-х ступенів), медалями Материнства (2-х ступенів), а також всі ветерани Великої Вітчизняної війни, нагороджені бойовими орденами або медалями отримують пільги згідно чинного законодавства. Для звернення до архіву, необхідні наступні документи: це паспорт, трудова книжка і нагородне посвідчення. Прийом у Державному архіві Lніпропетровської області проходить в понеділок та середу з 10:00 до 17:00.
  Оформити заяву можна двома способами. Перший - це особиста подача заяви в столі довідок в прийомні дні. Другий - звернення до архіву поштою (електронною поштою або факсом). На адресу архіву надсилається лист з питанням, у яком слід зазаначити прізвище, ім'я та місце роботи, а також дату вручення нагороди. Слід знати, що робота над виконанням запиту, незалежно від форми подачі, починається з моменту надходження та реєстрації запиту в архівній установі, і виповнюється у встановлений Законом «Про звернення громадян» термін, до 30 календарних днів. Також є можливість самостійного пошуку необхідних відомостей в читальних залах архіву. Нижче наведемо приклади пошуку відомостей про найчастіше запитувані нагороди. Перш за все, слід спиратися на відомості, що зазначені у трудовій книжці (у розділі нагороди / заохочення) і нагородному посвідченні, де вказані номери Указу Президії Верховної Ради СРСР, протоколу вручення державних нагород СРСР, постанови, рішення, виконавчих органів районного, міського, обласного рівнів.

  Виникає питання: де подібну інформацію шукати?

  У Державному архіві Дніпропетровської області зберігаються документи Дніпропетровського обласного виконавчого комітету, а також районних і міських виконавчих комітетів. Пошук ведеться в залежності від територіальної приналежності підприємства, на якому працював нагороджений. У разі, коли в архівних документах в написанні прізвища, імені чи по батькові виявлені розбіжності, слід шукати згадку про людину в клопотаннях підприємств, організацій та установ на подання до нагородження. Відомості про нагородження відомчими нагородами можуть міститися в наказах з основної діяльності організації, в якій працював громадянин. Так само використовуються характеристики працівників, їх особові картки і справи. Під час такого пошуку проглядаються не тільки документи організацій, в яких працював заявник, а й вищестоящих державних органів, а також громадських організацій (партійних, комсомольських). 

Найчастіше до Державного архіву Дніпропетровської області звертаються громадяни з приводу нагородження медаллю «Ветеран праці», це одна з найбільш вручаються нагород СРСР (39197100 нагороджених). Необхідно відзначити, що з 1985 р. списки нагороджених медаллю «Ветеран праці» до рішень про нагородження виконавчих комітетів обласної Ради народних депутатів не додавалися. У зв'язку з цим в першу чергу необхідно знайти рішення райвиконкому або міськвиконкому про подання до нагородження, а потім - рішення обласного виконкому, в якому затверджувалися рішення місцевих виконкомів вже без додатка списків нагороджених. Подібні списки також публікувалися у періодичних засобах масової інформації. Підставою для підтвердження факту нагородження ювілейною медаллю «За доблесну працю» у зв'язку святкуванням 100-річчя з дня народження В.І. Леніна є, в першу чергу, списки осіб нагороджених по області, районам, установам, організаціям, підприємствам, які містяться в документах облвиконкому або обкому КПУ. Нагородження медаллю «Медаль Материнства». Дана нагорода не відноситься до категорії трудові, але процес нагородження «Медаллю Материнства» схожий з трудовими нагородами. Наприкінці слід зазначити, що документи міських, районних та обласних виконавчих комітетів які знаходяться на зберіганні в Державному архіві Дніпропетровської області не завжди охоплюють період до 1991 року та пізніше. Тому перед початком роботи необхідно ознайомиться з наявністю документів які цікавлять вас. Склад документів Державного архіву Дніпропетровської області викладено в Путівнику по фондах Дніпропетровського Держархіву. У разі відсутності матеріалу, пошук його необхідно продовжити в міських або районних архівах. Путівник та інша необхідна інформація про архівні установи Дніпропетровської області знаходиться на офіційному сайті Державного архіву Дніпропетровської області та веб-порталі «Відкрита влада» http://www.openpower.dp.gov.ua У разі відсутності запитуваних відомостей про нагородження, рекомендуємо звертатися за адресою: Государственный архив Российской Федерации, 119817, г. Москва, ул. Большая Пироговская, 17 де зберігається обліково-реєстраційна картотека на осіб, нагороджених державними нагородами СРСР і РРФСР 1918 - 1991 гг.», А з приводу нагородження бойовими нагородами слід звертатися за адресою: Центральный архив Министерства Обороны России, 142100, Московская область, Подольск, ул. Кирова, дом 74 або в Галузевий державний архів Міністерства оборони України, 01010, м. Київ, вул. Мазепи, 1.

Сьогодні: 01 Квітня 2023

Державний архів Дніпропетровської області
вул. М. Грушевського, 89

knp 1 knp 2 knp 3

До уваги керівників
архівних відділів райдержадміністрацій, міських рад, трудових архівів, архівних підрозділів органів місцевого самоврядування!

У рубриці
«Нормативно-правова база» на сайті держархіву області просимо ознайомитися з актуальними для цього періоду адміністративно-територіального реформування Методичними рекомендаціями Укрдержархіву «Організація архівної справи в територіальній громаді. Частина 1. Архівні підрозділи органів місцевого самоврядування»
для впровадження
в практику роботи.prizident
verhovna rada
kmu portal
oda
obl-rada
kontakt centr
metod ukaz

arolsen