Описи архівних фондів радянського періоду

Ф. Р-1 - Уповноважений повноважного представництва уряду РРФСР і УРСР при всіх закордонних організаціях допомоги голодуючим Росії по Катеринославській губернії (Уповпреддопомога), м. Катеринослав | Уполномоченный полномочного представительства правительства РСФСР и УССР при всех заграничных организациях помощи голодающим России по Екатеринославской губернии (Уполпредпомощь),
г. Екатеринослав.
[опис 1]

Ф. Р-40 - Павлоградська повітова Рада народного господарства, м. Павлоград Катеринославської губернії | Павлоградский уездный Совет народного хозяйства, г. Павлоград Екатеринославской губернии.
[опис 1]

Ф. Р-42 - Виконавчий комітет Амур-Нижньодніпровської районної Ради депутатів трудящих, м. Дніпропетровськ (Виконавчий комітет Амур-Нижньодніпровської районної Ради робітничих, селянських та червоноармійських депутатів, м. Амур-Нижньодніпровськ Катеринославської губернії, з 1926 р.- Дніпропетровської області) | Исполнительный комитет Амур-Нижнеднепровского районного Совета депутатов трудящихся, г. Днепропетровск (исполнительный комитет Амур-Нижнеднепровского районного Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов, г. Амур-Нижнеднепровск Екатеринославской губернии, с 1926 г.- Днепропетровской области).
[опис 1]  [опис 1 дод.]  [опис 2]

Ф. Р-43 - Чумаківський волосний виконавчий комітет Ради робітничих, селянських та червоноармійських депутатів, с. Чумаки, Катеринославського повіту і губернії | Чумаковский волостной исполнительный комитет Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов, с. Чумаки, Екатеринославского уезда и губернии.
[опис 1]

Ф. Р-47 - Управління курсів командного складу Радянської робітничо-селянської міліції при Катеринославській губернській міліції,
м. Катеринослав
| Управление курсов командного состава Советской рабоче-крестьянской милиции при Екатеринославской губернской милиции,
г. Екатеринослав.
[опис 1]

Ф. Р-51 - Уповноважений акціонерного товариства по відновленню та зміцненню сільського господарства на Україні "Село-допомога" по Катеринославській губернії, м. Катеринослав | Уполномоченный акционерного общества по восстановлению и укреплению сельского хозяйства на Украине "Село-помощь" по Екатеринославской губернии, г. Екатеринослав.
[опис 1]

Ф. Р-59 - Управління Катеринославської губернської радянської робітничо-селянської міліції (губміліція), м. Катеринослав | Управление Екатеринославской губернской советской рабоче-крестьянской милиции (губмилиция), г. Екатеринослав.
[опис 1]

Ф. Р-60 - Управління Катеринославської повітової радянської робітничо-селянської міліції, м. Катеринослав | Управление Екатеринославской уездной советской рабоче-крестьянской милиции, г. Екатеринослав.
[опис 1]

Ф. Р-61 - Управління Верхньодніпровської повітової радянської робітничо-селянської міліції, м. Верхньодніпровськ Катеринославської губернії | Управление Верхнеднепровской уездной советской рабоче-крестьянской милиции, г. Верхнеднепровск Екатеринославской губернии.
[опис 1]

Ф. Р-62 - Управління Новомосковської повітової радянської робітничо-селянської міліції, м. Новомосковськ Катеринославської губернії, з 1925 р.- Новомосковського району УРСР, з 1926  р.- Новомосковського району Дніпропетровського округу | Управление Новомосковской уездной советской рабоче-крестьянской милиции, г. Новомосковск Екатеринославской губернии, с 1925 г. - Новомосковского района УССР, с 1926 г. - Новомосковского района Днепропетровского округа.
[опис 1]  [опис 1 дод.]

Ф. Р-67 - Виконком Павлоградської повітової Ради робітничих, селянських та червоноармійських депутатів, м. Павлоград, Катеринославської губернії | Исполком Павлоградского уездного Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов, г. Павлоград Екатеринославской губернии.
[опис 1]

Ф. Р-68 - Нікопольський повітовий виконком Ради робітничих, селянських та червоноармійських депутатів, м. Нікополь, Катеринославської губернії | Никопольский уездный исполком Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов, г. Никополь Екатеринославской губернии.
[опис 1]

Ф. Р-75 - Павлоградський повітовий відділ охорони здоров'я, м. Павлоград Катеринославської губернії | Павлоградский уездный отдел здравоохранения, г. Павлоград Екатеринославской губернии.
[опис 1]

Ф. Р-78 - Управління Павлоградської повітово-міської радянської робітничо-селянської міліції, м. Павлоград Катеринославської губернії | Управление Павлоградского уездно-городской советской рабоче-крестьянской милиции, г. Павлоград Екатеринославской губернии.
[опис 1]

Ф. Р-80 - Виконавчий комітет Павлоградської окружної Ради робітничих, селянських та червоноармійських депутатів (Окрвиконком),
м. Павлоград Павлоградського округу Катеринославської губернії
| Исполнительный комитет Павлоградского окружного Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов (Окрисполком), г. Павлоград Павлоградского округа Екатеринославской губернии.
[опис 1]

Ф. Р-98 - Виконавчий комітет Павлоградської міської Ради депутатів трудящих, м. Павлоград Дніпропетровської області | Исполнительный комитет Павлоградского городского Совета депутатов трудящихся, г. Павлоград Днепропетровской области.
[опис 1]  [опис 1 дод.]  [опис 2]

Ф. Р-122 - Інспектура праці Катеринославської, з 1926 р. -  Дніпропетровської окружної Ради робітничих, селянських та червоноармійських депутатів, м. Дніпропетровськ (Дніпропетровський  окружний  відділ праці  Дніпропетровської окружної Ради робітничих, селянських та червоноармійських депутатів, м. Дніпропетровськ) | Инспектура труда Екатеринославской, с 1926 г. - Днепропетровского окружного Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов, г. Днепропетровск (Днепропетровский окружной отдел труда Днепропетровского окружного Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов, г. Днепропетровск).
[опис 1]  [опис 2]

Ф. Р-131 - Виконавчий комітет Кочережської сільської Ради депутатів трудящих, с. Кочережки Павлоградського району Дніпропетровської області (Кочережська сільська Рада робітничих, селянських та червоноармійських  депутатів, с. Кочережки Павлоградського району Дніпропетровської області) | Исполнительный комитет Кочережского сельского Совета депутатов трудящихся, с. Кочережки Павлоградского района Днепропетровской области (Кочережский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов, с. Кочережки Павлоградского района Днепропетровской области).
[опис 1]  [опис 1 пр.]  [опис 2]

Ф. Р-139 - Виконавчий комітет Вербської сільської  Ради депутатів трудящих, с. Вербки Павлоградського району Дніпропетровської області | Исполнительный комитет Вербского сельского Совета депутатов трудящихся, с. Вербки Павлоградского района Днепропетровской области.
[опис 1]  [опис 1 дод.]

Ф. Р-158 - Виконавчий комітет Катеринославської губернської Ради робітничих, селянських та червоноармійських депутатів (Губвиконком), м. Катеринослав | Исполнительный комитет Екатеринославского губернского Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов (Губисполком), г. Екатеринослав.
[опис 1]  [опис 2]

Ф. Р-159 - Виконавчий комітет Катеринославської повітової Ради робітничих, селянських та червоноармійських депутатів,
м. Катеринослав
| Исполнительный комитет Екатеринославского уездного Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов,
г. Екатеринослав.
[опис 1]

Ф. Р-160 - Виконавчий комітет Новомосковської повітої Ради робітничих, селянських та червоноармійських депутатів, м. Новомосковськ Катеринославської губернії | Исполнительный комитет Новомосковского уездного Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов,
г. Новомосковск Екатеринославской губернии.
[опис 1]

Ф. Р-161 - Виконавчий комітет Підпільнянської сільської Ради депутатів трудящих, с. Підпільне Новомосковського району Дніпропетровської області | Исполнительный комитет Подпольнянского сельского Совета депутатов трудящихся, с. Подпольное Новомосковского района Днепропетровской области.
[опис 1]  [опис 2]

Ф. Р-163 - Виконавчий комітет Піщанської сільської Ради депутатів трудящих, з  07.10.77 р. - народних депутатів, с. Піщанка Новомосковського району Дніпропетровської області | Исполнительный комитет Песчанского сельского Совета депутатов трудящихся,
с 07.10.77 г. - народных депутатов, с. Песчанка Новомосковского района Днепропетровской области.
[опис 1]

Ф. Р-167 - Виконавчий комітет Верхньодніпровської районної Ради депутатів трудящих, м. Верхньодніпровськ Дніпропетровської області | Исполнительный комитет Верхнеднепровского районного Совета депутатов трудящихся, г. Верхнеднепровск Днепропетровской области.
[опис 1]

Ф. Р-205 - Олександрівський волосний виконавчий комітет Ради робітничих, селянських та червоноармійських депутатів (волвиконком), с. Олександрівка Новомосковського повіту Катеринославської губернії | Александровский волостной исполнительный комитет Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов (волисполком), с. Александровка Новомосковского уезда Екатеринославской губернии.
[опис 1]

Ф. Р-210 - Виконавчий комітет Вільнянської сільської Ради депутатів трудящих, з  07.10.77 р. - народних депутатів, с. Вільне Новомосковського району Дніпропетровської області | Исполнительный комитет Вольнянского сельского Совета депутатов трудящихся,
с 07.10.77 г. - народных депутатов, с. Вольное Новомосковского района Днепропетровской области.
[опис 1]  [опис 1 дод.]

Ф. Р-213 - Герасимівська сільська Рада депутатів трудящих, с. Герасимівка Перещепинського району Дніпропетровської області | Герасимовский сельский Совет депутатов трудящихся, с. Герасимовка Перещепинского района Днепропетровской области.
[опис 1]

Ф. Р-217 - Катеринославський міський технікум (Катеринославський трудовий технікум), м. Катеринослав | Екатеринославский городской техникум (Екатеринославский трудовой техникум), г. Екатеринослав.
[опис 1]

Ф. Р-219 - Начальник Катеринославської міської радянської робітничо-селянської міліції, м. Катеринослав | Начальник Екатеринославской городской советской рабоче-крестьянской милиции, г. Екатеринослав.
[опис 1]

Ф. Р-224 - Верхньодніпровська повітова військова нарада виконавчого комітету Верхньодніпровської повітової Ради робітничих, селянських та червоноармійських депутатів, м. Верхньодніпровськ Катеринославської губернії | Верхнеднепровский уездный военный совет исполнительного комитета Верхнеднепровского уездного Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов, г. Верхнеднепровск Екатеринославской губернии.
[опис 1]

Ф. Р-227 - Березанівська сільська Рада робітничих, селянських та червоноармійських депутатів, с. Березанівка Єлизавето-Кам'янського району Катеринославського округу і губернії, з 1925 р. - Катеринославського округу | Березановский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов, с. Березановка Елизавето-Каменского района Екатеринославского округа и губернии, с 1925 г. - Екатеринославского округа.
[опис 1]

Ф. Р-233 - Дніпропетровське відділення державного тресту з виробництва та продажу швацьких машин та частин до них (Депо Держшвеймашина), м. Дніпропетровськ | Днепропетровское отделение государственного треста по производству и продаже швейных машин и частей к ним (Депо Госшвеймашина), г. Днепропетровск.
[опис 1]

Ф. Р-242 - Виконавчий комітет Богданівської сільської Ради депутатів трудящих, с. Богданівка Павлоградського району Дніпропетровської області | Исполнительный комитет Богдановского сельского Совета депутатов трудящихся, с. Богдановка Павлоградского района Днепропетровской области.
[опис 1]  [опис 1 дод.]

Ф. Р-260 - Горяйнівська сільська Рада робітничих, селянських та червоноармійських депутатів, с. Горяйнівка Карло-Марксівського району Катеринославського округу, з 1926 р.- с. Горяйнівка Дніпропетровського округу, з 1930 р.- с. Горяйнівка Дніпропетровського району УРСР | Горяйновский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов, с. Горяйновка Карло-марксовского района Екатеринославского округа, с 1926 г.- с. Горяйновка Днепропетровского округа, с 1930 г.- с. Горяйновка Днепропетровского района УССР.
[опис 1]

Ф. Р-261 - Іванівська сільська Рада робітничих, селянських та червоноармійських депутатів, с. Іванівка Карло-Марксівського району Катеринославського округу та губернії | Ивановский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов, с. Ивановка Карло-марксовского района Екатеринославского округа и губернии.
[опис 1]

Ф. Р-262 - Соколівська сільська Рада робітничих, селянських та червоноармійських депутатів, с. Соколівка Мануйлівського району Катеринославського округу і губернії | Соколовский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов, с. Соколовка Мануйловского района Екатеринославского округа и губернии.
[опис 1]

Ф. Р-263 - Рибальська сільська Рада робітничих, селянських та червоноармійських депутатів трудящих, с. Рибальське Карло-Марксівського району Катеринославського округу та губернії, з 1925р.- с. Рибальське Карло-Марксівського району Катеринославського округу | Рыбальский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов, с. Рыбальское Карло-марксовского района Екатеринославского округа и губернии, с 1925р.- с. Рыбальское Карло-марксовского района Екатеринославского округа.
[опис 1]

Ф. Р-265 - Дніпропетровський будівельний технікум, м. Дніпропетровськ (Катеринославський, з 1926 р. - Дніпропетровський вечірній будівельний технікум, м. Катеринослав) | Днепропетровский строительный техникум, г. Днепропетровск (Екатеринославский, с 1926 г. - Днепропетровский вечерний строительный техникум, г. Екатеринослав).
[опис 1]

Ф. Р-268 - Архівний відділ виконавчого комітету Дніпропетровської обласної ради депутатів трудящих, з 07.10.1977 р. - народних депутатів, м. Дніпропетровськ | Архивный отдел исполнительного комитета Днепропетровского областного совета депутатов трудящихся, с 07.10.1977р. - народных депутатов, г. Днепропетровск.
[опис 1]  [опис 2]  [опис 2 ос.]  [опис 3]  [опис 4]  [опис 5]  [опис 6]  [опис 7]

Ф. Р-280 - Управління військового помічника начальника Катерининської залізниці, м. Катеринослав | Управление военного помощника начальника Екатерининской железной дороги, г. Екатеринослав.
[опис 1]

Ф. Р-283 - Народний суд другого району, м. Дніпропетровськ | Народный суд второго района, г. Днепропетровск.
[опис 1]

Ф. Р-284 - Народний суд третього району, м. Дніпропетровськ | Народный суд третьего района, г. Днепропетровск.
[опис 1]

Ф. Р-286 - Катеринославський народний суд сьомої дільниці, м. Катеринослав | Екатеринославский народный суд седьмого участка,
г. Екатеринослав.
[опис 1]

Ф. Р-299 - Катеринославський губернський революційний комітет (Губревком), м. Катеринослав | Екатеринославский губернский революционный комитет (Губревком), г. Екатеринослав.
[опис 1]

Ф. Р-305 - Виконавчий комітет Катеринославської, з 1926 р. - Дніпропетровської окружної Ради робітничих, селянських та червоноармійських депутатів (Окрвиконком), м. Дніпропетровськ | Исполнительный комитет Екатеринославского, с 1926 г. - Днепропетровской окружного Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов (Окрисполком), г. Днепропетровск.
[опис 1]  [опис 1 дод.]  [опис 2]

Ф. Р-306 - Відділ народної освіти виконавчого комітету Катеринославської окружної Ради робітничих, селянських та червоноармійських депутатів (Окрнаросвіт), м. Катеринослав, з 07.1926 р.- м. Дніпропетровськ | Отдел народного образования исполнительного комитета Екатеринославского окружного Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов (Окрнаробраз),
г. Екатеринослав, с 07.1926 г.- г. Днепропетровск.
[опис 1]

Ф. Р-310 - Інспектура народної освіти виконавчого комітету Дніпропетровської окружної Ради робітничих, селянських та червоноармійських депутатів (Окрнаросвіт), м. Дніпропетровськ | Инспектура народного образования исполнительного комитета Днепропетровского окружного Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов (Окрнаробраз), г. Днепропетровск.
[опис 1]

Ф. Р-319 - Дніпропетровська національна гірнича академія України Міністерства освіти України, м. Дніпропетровськ. (Дніпропетровський гірничий інститут ім. Артема Наркомату освіти СРСР, з 10.04.1946 р.-Міністерства вищої освіти СРСР, з 16.08.1941р.-м. Свердловськ, з 04.06.1943 р.- м. Караганда, з 05.01.1944 р.- м. Дніпропетровськ) | Днепропетровская национальная горная академия Украины Министерства образования Украины, г. Днепропетровск (Днепропетровский горный институт им. Артема Наркомпроса СССР, с 10.04.1946 г. - Министерства высшего образования СССР, с 16.08.1941 г. - г. Свердловск, с 04.06.1943 г. - г. Караганда, с 05.01.1944 г. - г. Днепропетровск).
[опис 1 т. 1]  [опис 1 дод.]  [опис 1 пр. т. 2]  [опис 1 пр. т. 3]  [опис 1 пр. т. 4]  [опис 2]  [опис 3 ч. 1]  [опис 3 ч. 2]  [опис 3 пр.]  [опис 4]
 
Ф. Р-330 - Сурсько - Литовський волосний виконавчий комітет Ради робітничих, селянських та червоноармійських депутатів, с. Сурсько - Литовське Катеринославського повіту і губернії | Сурско - Литовский волостной исполнительный комитет Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов, с. Сурско - Литовское Екатеринославского уезда и губернии.
[опис 1]

Ф. Р-331 - Лоцмано - Кам'янський волосний виконавчий комітет Ради робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, с. Лоцмано - Кам'янка Катеринославського повіту та губернії | Лоцмано - Каменский волостной исполнительный комитет Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов, с. Лоцмано - Каменка Екатеринославского уезда и губернии.
[опис 1]

Ф. Р-334 - Ямбурзький волосний виконавчий комітет Ради робітничих, селянських та червоноармійських депутатів, с. Ямбург Катеринославського повіту і губернії | Ямбургский волостной исполнительный комитет Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов, с. Ямбург Екатеринославского уезда и губернии.
[опис 1]

Ф. Р-349 - Фінансовий відділ виконавчого комітету Павлоградської окружної Ради робітничих, селянських та червоноармійських депутатів (окрфінвідділ), м. Павлоград | Финансовый отдел исполнительного комитета Павлоградского окружного Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов (окрфинотдел), г. Павлоград.
[опис 1]

Ф. Р-352 - Виконавчий комітет Богданівської районної Ради робітничих, селянських та червоноармійських депутатів, с. Богданівка Павлоградського району і округу | Исполнительный комитет Богдановского районного Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов, с. Богдановка Павлоградского района и округа.
[опис 1]

Ф. Р-371 - Виконавчий комітет Краснянської сільської Ради депутатів трудящих (сільвиконком), с. Красне Верхньодніпровського району Дніпропетровської області | Исполнительный комитет Краснянского сельского Совета депутатов трудящихся (сельисполком), с. Красное Верхнеднепровского района Днепропетровской области.
[опис 1]

Ф. Р-373 - Виконавчий комітет Мишурино-Різької сільської Ради депутатів трудящих, с. Мишурин Ріг Верхньодніпровського району,
з 1947 р.- Лихівського району, з 1959 р.- Верхньодніпровського району, з 1963 р.- П'ятихатського району Дніпропетровської області
| Исполнительный комитет Мишурино-Рожского сельского Совета депутатов трудящихся, с. Мишурин Рог Верхнеднепровского района, с 1947 г.- Лиховского района, с 1959 г.- Верхнеднепровского района, с 1963 г. - Пятихатского района Днепропетровской области.
[опис 1]  [опис 1 дод.]

Ф. Р-375 - Радянське господарство (радгосп) "Чаплі", с. Чаплі Карло-Марксівського району Дніпропетровського округу УРСР, з 1932 р. -
с. Чаплі Дніпропетровського району і області
| Советское хозяйство (совхоз) "Чапли", с. Цапли Карло-Марксовского района Днепропетровского округа УССР, с 1932 г. - с. Чапли Днепропетровского района и области.
[опис 1]

Ф. Р-379 - Юр'ївське поштово-телеграфне відділення Катеринославського губернського відділу зв'язку, с. Юр'ївка Павлоградського повіту Катеринославської губернії | Юрьевское почтово-телеграфное отделение Екатеринославского губернского отдела связи, с. Юрьевка Павлоградского уезда Екатеринославской губернии.
[опис 1]

Ф. Р-393 - Відділ торгівлі виконавчого комітету Дніпропетровської окружної Ради робітничих, селянських та червоноармійських депутатів (Окрторгвідділ), м. Дніпропетровськ | Отдел торговли исполнительного комитета Днепропетровского окружного Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов (Окрторготдел), г. Днепропетровск.
[опис 1]

Ф. Р-402 - Катеринославський вищий, з 1926 р. - Дніпропетровський інститут народної освіти (ІНО) Народного Комісаріату освіти,
м. Дніпропетровськ
| Екатеринославский высший, с 1926 г. - Днепропетровский институт народного образования (ИНО) Народного Комиссариата просвещения, г. Днепропетровск.
[опис 1]

Ф. Р-416 - Виконавчий комітет Катеринославської, з 1926 р. - Дніпропетровської міської Ради робітничих, селянських та червоноармійських депутатів, з 1938 р. - депутатів трудящих, з 07.10.77 р. - народних депутатів, м. Дніпропетровськ | Исполнительный комитет Екатеринославского, с 1926 г. - Днепропетровского городского Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов, с 1938 г. - депутатов трудящихся, с 07.10.77 г. - народных депутатов, г. Днепропетровск.
[опис 1]  [опис 1 дод.]  [опис 2 дод.]  [опис 1 ос.]  [опис 3]  [опис 4]

Ф. Р-425 - Народний суд першого району м. Дніпропетровськ | Народный суд первого района г. Днепропетровск.
[опис 1 т. 1]  [опис 1 пр. т. 2]  [опис 1 пр. т. 3]

Ф. Р-433 - Земельне управління виконкому Павлоградської окружної Ради робітничих, селянських та червоноармійських депутатів. Земельний відділ виконкому Павлоградської окружної Ради робітничих, селянських та червоноармійських депутатів (Окрземвідділ),
м. Павлоград
| Земельное управление исполкома Павлоградского окружного Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов. Земельный отдел исполкома Павлоградского окружного Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов (Окрземотдел), г. Павлоград.
[опис 1]

Ф. Р-439 - Відділ народної освіти виконавчого комітету Дніпропетровської міської Ради робітничих, селянських та червоноармійських депутатів, з 1938 р.- депутатів трудящих, м. Дніпропетровськ | Отдел народного образования исполнительного комитета Днепропетровского городского совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов, с 1938 г.- депутатов трудящихся, г. Днепропетровск.
[опис 1]  [опис 2]

Ф. Р-440 - Виконавчий комітет Петропавлівської районної Ради депутатів трудящих, з 07.10.77 р. - народних депутатів, с. Петропавлівка, з 16.08.1957 р. - смт. Петропавлівка Петропавлівського району Дніпропетровської області |Исполнительный комитет Петропавловского районного Совета депутатов трудящихся, с 07.10.77 г. - народных депутатов, с. Петропавловка, с 16.08.1957 г. - пгт. Петропавловка Петропавловского района Днепропетровской области
[опис 1 дод.[опис 4]

Ф. Р-447 - Петрівська сільська Рада робітничих, селянських та червоноармійських депутатів, с. Петрівка Дніпропетровського району і округу | Петровский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов, с. Петровка Днепропетровского района и округа.
[опис 1]

Ф. Р-448 - Євецько-Миколаївська сільська Рада депутатів трудящих, с. Євецько-Миколаївка Новомосковського району Дніпропетровської області | Евецко-Николаевский сельский Совет депутатов трудящихся, с. Евецко-Николаевка Новомосковского района Днепропетровской области.
[опис 1[опис 1 дод.]

Ф. Р-450 - Попаснянська сільська Рада депутатів трудящих (Сільрада), с. Попасне Перещепинського району Дніпропетровської області, з 1963 р. - Новомосковського району Дніпропетровської області | Попаснянский сельский Совет депутатов трудящихся (Сельсовет), с. Попасное Перещепинского района Днепропетровской области, с 1963 г. - Новомосковского района Днепропетровской области.
[опис 1]

Ф. Р-457 - Начальник Павлоградської міської робітничо-селянської міліції, м. Павлоград Катеринославської губернії | Начальник Павлоградской городской рабоче-крестьянской милиции, г. Павлоград Екатеринославской губернии.
[опис 1]

Ф. Р-459 - Виконавчий комітет Пушкарівської сільської Ради депутатів трудящих, з 07.10.1977 р.- народних депутатів, с. Пушкарівка Верхньодіпровського району Дніпропетровської області | Исполнительный комитет Пушкаревского сельского Совета депутатов трудящихся, с 07.10.1977 г. - народных депутатов, с. Пушкаревка Верхнеднепровского района Днепропетровской области.
[опис 1 ос.]

Ф. Р-460 - Виконавчий комітет Карабинівської сільської Ради депутатів трудящих, с. Карабинівка Павлоградського району Дніпропетровської області | Исполнительный комитет Карабиновского сельского Совета депутатов трудящихся, с. Карабиновка Павлоградского района Днепропетровской области.
[опис 1[опис 2]

Ф. Р-461 - Андріївська сільська Рада робітничих, селянських та червоноармійських депутатів, с. Андріївка Знаменівського району Павлоградського округу | Андреевский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов, с. Андреевка Знаменовского района Павлоградского округа.
[опис 1]

Ф. Р-463 - Катеринославська губернська надзвичайна комісія по боротьбі з контрреволюцією, спекуляцією та злочинами на посаді,
м. Катеринослав
| Екатеринославская губернская чрезвычайная комиссия по борьбе с контрреволюцией, спекуляцией и должностными преступлениями, г. Екатеринослав.
[опис 1]

Ф. Р-465 - Чаплинська сільська Рада робітничих, селянських та червоноармійських депутатів, с. Чаплі Дніпропетровського району і округу, з 1930 р.- Дніпропетровського району УРСР | Чаплинский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов, с. Чапли Днепропетровского района и округа, с 1930 г.- Днепропетровского района УССР.
[опис 1]

Ф. Р-467 - Начальник одинадцятого району радянської робітничо-селянської міліції, с. Богданівка Павлоградського району та округу Катеринославської губернії | Начальник одиннадцатого района советской рабоче-крестьянской милиции, с. Богдановка Павлоградского района и округа Екатеринославской губернии.
[опис 1]

Ф. Р-468 - Управління Новомосковської міської радянської робітничо-селянської міліції, м. Новомосковськ Катеринославської губернії | Управление Новомосковской городской советской рабоче-крестьянской милиции, г. Новомосковск Екатеринославской губернии.
[опис 1]

Ф. Р-469 - Начальник першого району Новомосковської повітової радянської робітничо-селянської міліції, с-ще Карла Маркса Катеринославського повіту і  губернії | Начальник первого района Новомосковской уездной советской рабоче-крестьянской милиции, пос. Карла Маркса Екатеринославского уезда и губернии.
[опис 1]

Ф. Р-470 - Начальник другого району Новомосковської повітової радянської робітничо-селянської міліції, с. Кам'янка  Катеринославського повіту і губернії | Начальник второго района Новомосковской уездной советской рабоче-крестьянской милиции, с. Каменка Екатеринославского уезда и губернии.
[опис 1]

Ф. Р-471 - Начальник третього району Новомосковської повітової радянської робітничо-селянської міліції, с. Паньківка Новомосковського повіту Катеринославської губернії | Начальник третьего района Новомосковской уездной советской рабоче-крестьянской милиции, с. Паньковка Новомосковского уезда Екатеринославской губернии.
[опис 1]

Ф. Р-472 - Начальник четвертого району Новомосковської повітової радянської робітничо-селянської міліції, с. Петриківка Верхньодніпровського повіту Катеринославської губернії | Начальник четвертого района Новомосковской уездной советской рабоче-крестьянской милиции, с. Петриковка Верхнеднепровского уезда Екатеринославской губернии.
[опис 1]

Ф. Р-473 - Начальник п'ятого району Новомосковської повітової радянської робітничо-селянської міліції, с. Магдалинівка Новомосковського повіту Катеринославської губернії | Начальник пятого района Новомосковской уездной советской рабоче-крестьянской милиции, с. Магдалиновка Новомосковского уезда Екатеринославской губернии.
[опис 1]

Ф. Р-474 -Начальник шостого району Новомосковської повітової радянської робітничо-селянської міліції, м. Новомосковськ Катеринославської губернії | Начальник шестого района Новомосковской уездной советской рабоче-крестьянской милиции, г. Новомосковск Екатеринославской губернии.
[опис 1]

Ф. Р-475 - Начальник сьомого району Новомосковської повітової радянської робітничо-селянської міліції, с. Миколаївка  Новомосковського повіту Катеринославської губернії | Начальник седьмого района Новомосковской уездной советской рабоче-крестьянской милиции, с. Николаевка Новомосковского уезда Екатеринославской губернии.
[опис 1]

Ф. Р-476 - Начальник восьмого району Новомосковської повітової радянської робітничо-селянської міліції, с. Губиниха Новомосковського повіту Катеринославської губернії | Начальник восьмого района Новомосковской уездной советской рабоче-крестьянской милиции, с. Губиниха Новомосковского уезда Екатеринославской губернии.
[опис 1]

Ф. Р-478 - Управління Верхньодніпровської повітової радянської робітничо-селянської промислової міліції, м. Верхньодніпровськ Катеринославської губернії | Управление Верхнеднепровской уездной советской рабоче-крестьянской промышленной милиции, г. Верхнеднепровск Екатеринославской губернии.
[опис 1]

Ф. Р-480 - Начальник другого району Верхньодніпровської повітової радянської робітничо-селянської міліції, с. Вільні Хутори Верхньодніпровського повіту Катеринославської губернії | Начальник второго района Верхнеднепровской уездной советской рабоче-крестьянской милиции, с. Вольные Хутора Верхнеднепровского уезда Екатеринославской губернии.
[опис 1]

Ф. Р-481 - Начальник третього району Верхньодніпровської повітової радянської робітничо-селянської міліції, с. Лихівка Верхньодніпровського повіту Катеринославської губернії | ННачальник третьего района Верхнеднепровской уездной советской рабоче-крестьянской милиции, с. Лиховка Верхнеднепровского уезда Екатеринославской губернии.
[опис 1]

Ф. Р-482 - Начальник четвертого району Верхньодніпровської повітової радянської робітничо-селянської міліції, с. Олександрівка Верхньодніпровського повіту Катеринославської губернії | Начальник четвертого района Верхнеднепровской уездной советской рабоче-крестьянской милиции, с. Александровка Верхнеднепровского уезда Екатеринославской губернии.
[опис 1]

Ф. Р-483 - Начальник п'ятого району Верхньодніпровської повітової радянської робітничо-селянської міліції, с. Куцеволівка Верхньодніпровського повіту Катеринославської губернії | Начальник пятого района Верхнеднепровской уездной советской рабоче-крестьянской милиции, с. Куцеволовка Верхнеднепровского уезда Екатеринославской губернии.
[опис 1]

Ф. Р-491 - Підгороднянська сільська Рада робітничих, селянських та червоноармійських депутатів (Сільрада), с. Підгороднє Мануйлівського району Дніпропетровського округу, з 1930 р. - Дніпропетровського району УРСР, з 1932 р. - Дніпропетровського району та області | Подгороднянский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов (Сельсовет), с. Подгородное Мануйловского района Днепропетровского округа, с 1930 - Днепропетровского района УССР, с 1932 - Днепропетровского района и области.
[опис 1[опис 2]

Ф. Р-511 - Перещепинська районна комісія у справах колишніх червоногвардійців та червоних партизан при виконкомі Перещепинської районної Ради робітничих, селянських та червоноармійських депутатів, с. Перещепине Перещепинського району Дніпропетровського округу | Перещепинская районная комиссия по делам бывших красногвардейцев и красных партизан при исполкоме Перещепинского районного Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов, с. Перещепино Перещепинского района Днепропетровского округа.
[опис 1]

Ф. Р-532 - Павлоградське відділення Дніпропетровського агентства першого Українського пайового товариства "Навантаження",
м. Павлоград  Дніпропетровської області
| Павлоградское отделения Днепропетровского агентства первого Украинского паевого общества "Нагрузка", г. Павлоград Днепропетровской области.
[опис 1]

Ф. Р-570 - Виконавчий комітет Перещепинської районної Ради депутатів трудящих (Райвиконком), с. Перещепине Перещепинського району Дніпропетровської області | Исполнительный комитет Перещепинского районного Совета депутатов трудящихся (Райисполком), с. Перещепино Перещепинского района Днепропетровской области.
[опис 1]

Ф. Р-581 - Народний суд шостої дільниці, м. Дніпропетровськ | Народный суд шестого участка, г. Днепропетровск.
[опис 1[опис 2]

Ф. Р-585 - Дніпропетровська окружна інспектура соціального забезпечення (окрсобез) виконавчого комітету Дніпропетровської окружної Ради робітничих, селянських та червоноармійських депутатів, м. Дніпропетровськ | Днепропетровская окружная инспектура социального обеспечения (окрсобез) исполнительного комитета Днепропетровского окружного Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов, г. Днепропетровск.
[опис 2]

Ф. Р-593 - Земельне управління виконкому Катеринославської губернської Ради робітничих, селянських та червоноармійських депутатів, м. Катеринослав | Земельное управление исполкома Екатеринославского губернского Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов, г. Екатеринослав.
[опис 1]

Ф. Р-594 - Земельний відділ виконавчого комітету Дніпропетровської окружної Ради робітничих, селянських та червоноармійських депутатів, м. Дніпропетровськ | Земельный отдел исполнительного комитета Днепропетровского окружной Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов, г. Днепропетровск.
[опис 1]

Ф. Р-701 - Відділ народної освіти виконавчого комітету Павлоградської районної Ради депутатів трудящих (Райвно), м. Павлоград Дніпропетровської області | Отдел народного образования исполнительного комитета Павлоградского районного Совета депутатов трудящихся (Районо), г. Павлоград Днепропетровской области.
[опис 1]

Ф. Р-903 - Відділ місцевої промисловості виконкому Катеринославської, з 1926 р.- Дніпропетровської окружної Ради робітничих, селянських та червоноармійських депутатів, м. Катеринослав, з 1926 р.- м. Дніпропетровськ | Отдел местной промышленности исполкома Екатеринославского, с 1926 г. - Днепропетровского окружного Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов, г. Екатеринослав, с 1926 г. - г. Днепропетровск.
[опис 1]

Ф. Р-908 - Лихівська районна судова земельна комісія (Райсудземкомісія) с. Лихівка Лихівського району Кременчугського округу | Лиховская районная судебная земельная комиссия (Райсудземкомиссия) с. Лиховка Лиховского района Кременчегского округа.
[опис 1]

Ф. Р-910 - Верхньодніпровська районна судова земельна комісія м. Верхньодніпровськ Дніпропетровського округу | Верхнеднепровская районная судебная земельная комиссия г. Верхнеднепровск Днепропетровского округа.
[опис 1]

Ф. Р-913 - Литвинівська сільська рада депутатів трудящих, с. Литвинівка Верхньодніпровського району Дніпропетровської області; Виконавчий комітет Литвинівської сільської ради депутатів трудящих, с. Литвинівка Верхньодніпровського району Дніпропетровської області | Литвиновский сельский совет депутатов трудящихся, с. Литвиновка Верхнеднепровского района Днепропетровской области; Исполнительный комитет Литвиновского сельского совета депутатов трудящихся, с. Литвиновка Верхнеднепровского района Днепропетровской области.
[опис 1[опис 1 ос[опис 2]

Ф. Р-917 - Виконавчий комітет Калуженської сільської ради депутатів трудящих, с. Калужене Лихівського району Дніпропетровської області | Исполнительный комитет Калуженского сельского совета депутатов трудящихся, с. Калужено Лиховского района Днепропетровской области.
[опис 1]

Ф. Р-924 - Панютинський районний політичний відділ (Райполітвідділ), ст. Панютине Катерининської залізниці | Панютинский районный политический отдел (Райполитотдел), ст. Панютино Екатерининской железной дороги.
[опис 1]

Ф. Р-929 - Управління Верхньодніпровської районної радянської робітничо-селянської міліції і карного розшуку, м. Верхньодніпровськ Катеринославського округу |Управление Верхнеднепровской районной советской рабоче-крестьянской милиции и уголовного розыска, г. Верхнеднепровск Екатеринославского округа.
[опис 1]

Ф. Р-932 - Дільничний політичний відділ Катерининської залізниці (Дільничполіт), м. Катеринослав | Участковый политический отдел Екатерининской железной дороги (Учполит), г. Екатеринослав.
[опис 1]

Ф. Р-1013 - Дорожній політичний відділ Катерининської, з 1936 р.- Сталінської залізниці (Дорожполітвідділ), м. Катеринослав | Дорожный политический отдел Екатерининской, с 1936 г. - Сталинской железной дороги (Дорполит), г. Екатеринослав.
[опис 1[опис 2]

Ф. Р-1015 - Петропалівська районна комісія у справах колишніх червоногвардійців та червоних партизан при виконкомі Петропалівської районної Ради робітничих, селянських та червоноармійських депутатів, с. Петропавлівка Петропалівського району УРСР | Петропаловская районная комиссия по делам бывших красногвардейцев и красных партизан при исполкоме Петропаловского районного Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов, с. Петропавловка Петропаливського района УССР.
[опис 1]

Ф. Р-1017 - П'ятихатська районна комісія у справах колишніх червоногвардійців та червоних партизан при виконкомі П'ятихатської районної Ради робітничих, селянських та червоноармійських депутатів, с. П'ятихатки П'ятихатського району УРСР | Пятихатская районная комиссия по делам бывших красногвардейцев и красных партизан при исполкоме Пятихатского районного Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов, с. Пятихатки Пятихатского района УССР.
[опис 1]

Ф. Р-1062 - Дніпропетровська трудова промислово-кооперативна грабарська артіль "Будівельник", м. Дніпропетровськ | Днепропетровская трудовая промышленно-кооперативная грабарская артель "Строитель", г. Днепропетровск.
[опис 1]

Ф. Р-1103 - Дніпропетровська окружна спілка кредитно-сільськогосподарських кооперативних товариств (Дніпроспілка), м. Дніпропетровськ | Днепропетровский окружной союз кредитно-сельскохозяйственных кооперативных обществ (Днепросоюз), г. Днепропетровск.
[опис 1]

Ф. Р-1109 - Виконавчий комітет Мануйлівської районної Ради робітничих, селянських та червоноармійських депутатів, с. Мануйлівка Катеринославського округу і губернії | Исполнительный комитет Мануйловского районного Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов, с. Мануйловка Екатеринославского округа и губернии.
[опис 1]

Ф. Р-1121 - Виконавчий комітет Єлизавето-Кам'янської районної Ради робітничих, селянських та червоноармійських депутатів, с. Єлизавето - Кам'янка того ж району, з 1925 р.- Єлизавето-Кам'янського району УРСР, з 1926 р.- Дніпропетровського району і округу | Исполнительный комитет Елизавето-Каменского районного Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов, с. Елизавето - Каменка того же района, с 1925 г. - Елизавето-Каменского района УССР, с 1926 г. - Днепропетровского района и округа.
[опис 1]

Ф. Р-1123 - Виконавчий комітет Межівської районної Ради народних депутатів (райвиконком), смт Межова Дніпропетровської області | Исполнительный комитет Межевского районного Совета народных депутатов (райисполком), пгт Межевая Днепропетровской области.
[опис 1 дод.[опис 3]

Ф. Р-1126 - Мануйлівський районний комітет незаможних селян (РайКНС), с. Мануйлівка Катеринославського округу і губернії | Мануйловский районный комитет незаможных селян (РайКНС), с. Мануйловка Екатеринославского округа и губернии.
[опис 1]

Ф. Р-1129 - Кам'янський волосний виконавчий комітет Ради робітничих, селянських та червоноармійських депутатів, с. Кам'янка Новомосковського повіту Катеринославської губернії | Каменский волостной исполнительный комитет Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов, с. Каменка Новомосковского уезда Екатеринославской губернии.
[опис 1]

Ф. Р-1134 - Єлисаветівський волосний виконавчий комітет Ради робітничих, селянських та червоноармійських депутатів, с. Єлисаветівка Новомосковського повіту Катеринославської губернії | Елисаветовський волостной исполнительный комитет Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов, с. Елисаветовка Новомосковского уезда Екатеринославской губернии.
[опис 1]

Ф. Р-1144 - Ломівська сільська Рада робітничих, селянських та червоноармійських депутатів, с. Ломівка Єлизавето-Кам'янського району Катеринославського округу та губернії, з 1925 р.- Карло-Марксівського району Катеринославського округу | Ломовский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов, с. Ломовка Елизавето-Каменского района Екатеринославского округа и губернии, с 1925 г.- Карло-марксовского района Екатеринославского округа.
[опис 1]

Ф. Р-1145 - Чавуноливарний завод "Комунар" Катеринославського об'єднання південно - металургійного тресту "Південсталь", м. Амур-Нижньодніпровськ Катеринославської губернії (бувший завод акціонерного товариства "Сиріус") | Чугунолитейный завод "Коммунар" Екатеринославского объединения южно - металлургического треста "Югсталь", г. Амур-Нижнеднепровск Екатеринославской губернии (бывший завод акционерного общества "Сириус").
[опис 1]

Ф. Р-1147 - Воронівська сільська Рада робітничих, селянських та червоноармійських депутатів, с. Воронівка Карло-Марксівського району Катеринославської губернії | Вороновский сельский совет рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов, с. Вороновка Карло-марксовского района Екатеринославской губернии.
[опис 1]

Ф. Р-1148 - Мануйлівська сільська Рада робітничих, селянських та червоноармійських депутатів, с. Мануйлівка Карло-Марксівського району Катеринославського округу і губернії, з 1925 р.- с. Мануйлівка Карло-Марксівського району Катеринославського округу | Мануйловский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов, с. Мануйловка Карло-марксовского района Екатеринославского округа и губернии, с 1925 г.- с. Мануйловка Карло-марксовского района Екатеринославского округа.
[опис 1]

Ф. Р-1149 - Виконавчий комітет Любимівської сільської Ради депутатів трудящих, с. Любимівка Солонянского району Дніпропетровської області | Исполнительный комитет Любимовского сельского Совета депутатов трудящихся, с. Любимовка Солонянского района Днепропетровской области.
[опис 1]

Ф. Р-1169 - Гнатівська сільська Рада депутатів трудящих (Сільрада), с. Гнатівка Перещепинського району Дніпропетровської області | Гнатовский сельский Совет депутатов трудящихся (Сельсовет), с. Гнатовка Перещепинского района Днепропетровской области.
[опис 1]

Ф. Р-1170 - Виконавчий комітет Керносівської сільської Ради депутатів трудящих, з 07.10.77 р. - народних депутатів, с. Керносівка Перещепинського району, 1963 р. - Новомосковського району Дніпропетровської області (Керносівська сільська Рада робітничих, селянських та червоноармійських депутатів, с. Керносівка Новомосковського повіту Катеринославської губернії, з 1932 р.- Новомосковського району Дніпропетровської області) | Исполнительный комитет Керносовского сельского Совета депутатов трудящихся, с 07.10.77 г. - народных депутатов, с. Керносовка Перещепинского района, 1963 г. - Новомосковского района Днепропетровской области (Керносовский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов, с. Керносовка Новомосковского уезда Екатеринославской губернии, с 1932 г. - Новомосковского района Днепропетровской области).
[опис 1]

Ф. Р-1171 - Виконавчий комітет Перещепинської селищної Ради депутатів трудящих, смт. Перещепине Перещепинського району, з 1963 р.- Новомосковського району Дніпропетровської області  (Виконавчий комітет Перещепинської сільскої Ради депутатів трудящих (Сільвиконком), с. Перещепине Перещепинського району Дніпропетровської області) | Исполнительный комитет Перещепинского поселкового Совета депутатов трудящихся, пгт. Перещепино Перещепинского района, с 1963 г. - Новомосковского района Днепропетровской области (Исполнительный комитет Перещепинского сельского Совета депутатов трудящихся (сельисполком), с. Перещепино Перещепинского района Днепропетровской области).
[опис 1[опис 2]

Ф. Р-1174 - Всесвятська сільська Рада робітничих, селянських та червоноармійських депутатів, с. Всесвятське Попаснянської волості Новомосковського повіту Катеринославської губернії, з 1923 р.- Перещепинського району Павлоградського округу | Всесвятский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов, с. Всесвятское Попаснянской волости Новомосковского уезда Екатеринославской губернии, с 1923 г. - Перещепинского района Павлоградского округа.
[опис 1]

Ф. Р-1176 - Івано-Михайлівська сільська Рада робітничих, селянських та червоноармійських депутатів, с. Івано-Михайлівка Перещепинського району Павлоградського округу Катеринославської губернії | Ивано-Михайловский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов, с. Ивано-Михайловка Перещепинского района Павлоградского округа Екатеринославской губернии.
[опис 1[опис 1 дод.]

Ф. Р-1180 - Відділ охорони здоров'я виконавчого комітету Катеринославської губернської Ради робітничих, селянських та червоноармійських депутатів, м. Катеринослав | Отдел здравоохранения исполнительного комитета Екатеринославского губернского Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов. г. Екатеринослав.
[опис 1]

Ф. Р-1183 - Дніпропетровська окружна спілка житлово-орендних і будівельних кооперативів, м. Дніпропетровськ | Днепропетровский окружной союз жилищно-арендных и строительных кооперативов, г. Днепропетровск.
[опис 1]

Ф. Р-1184 - Відділ охорони здоров'я виконавчого комітету Дніпропетровської окружної Ради робітничих, селянських та червоноармійських депутатів, м. Дніпропетровськ | Отдел здравоохранения исполнительного комитета Днепропетровского окружного Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов, г. Днепропетровск.
[опис 1[опис 2]

Ф. Р-1209 - Домотканівська сільська Рада депутатів трудящих, с. Домоткань Верхньодніпровського району Дніпропетровської області | Домоткановский сельский Совет депутатов трудящихся, с. Домоткань Верхнеднепровского района Днепропетровской области.
[опис 1[опис 1 ос.[опис 2]

Ф. Р-1218 - Виконавчий комітет Водянської сільської Ради депутатів трудящих, з 07.10.1977 р. - народних депутатів, с. Водяне Верхньодніпровського району Дніпропетровської області (Виконавчий комітет Миколаївської сільської Ради депутатів трудящих,
с. Миколаївка Верхньодніпровського району, з 1963 р. - П'ятихатського району, з 1965 р. - Верхньодніпровського району Дніпропетровської області)
| Исполнительный комитет Водянского сельского Совета депутатов трудящихся, с 07.10.1977 г. - народных депутатов,
с. Водяное Верхнеднепровского района Днепропетровской области (Исполнительный комитет Николаевского сельского Совета депутатов трудящихся,
с. Николаевка Верхнеднепровского района, с 1963 г. - Пятихатского района, с 1965 г. - Верхнеднепровского района Днепропетровской области).
[опис 1[опис 1 ос.[опис 2]

Ф. Р-1219 - Виконавчий комітет Ново - Олександрівської сільської Ради депутатів трудящих, с. Ново-Олександрівка Верхньодніпровського району Дніпропетровської області | Исполнительный комитет Ново - Александровского сельского Совета депутатов трудящихся, с. Ново-Александровка Верхнеднепровского района Днепропетровской области.
[опис 1]

Ф. Р-1230 - Виконавчий комітет Очеретуватської сільської Ради депутатів трудящих (сільвиконком), з 07.10.1977 р.- народних депутатів,
с. Очеретувате Магдалинівського району Дніпропетровської області
| Исполнительный комитет Очеретоватского сельского Совета депутатов трудящихся (сельисполком), с 07.10.1977 г. - народных депутатов, с. Очеретоватое Магдалиновского района Днепропетровской области.
[опис 1]

Ф. Р-1232 - Йосипівська сільська Рада депутатів трудящих, с. Йосипівка Котовського району Дніпропетровської області | Иосиповский сельский Совет депутатов трудящихся, с. Иосиповка Котовского района Днепропетровской области.
[опис 1]

Ф. Р-1234 - Виконавчий комітет Котовської сільської Ради депутатів трудящих, з 07.10.77 р. - народних депутатів, с. Котовка Котовського району, з 1959 р. - Магдалинівського району, з 1963 р. -Царичанського району, з 1965 р. - Магдалинівського р-ну Дніпропетровської області | Исполнительный комитет Котовского сельского Совета депутатов трудящихся, с 07.10.77 г. - народных депутатов, с. Котовка Котовского района, с 1959 - Магдалиновского района, с 1963 - Царичанського района, с 1965 - Магдалиновского района Днепропетровской области.
[опис 1[опис 2

Ф. Р-1251 - Катеринославський збройовий завод Головного управління військової промисловості, м. Катеринослав |Екатеринославский оружейный завод Главного управления военной промышленности, г. Екатеринослав.
[опис 1]

Ф. Р-1253 - Виконавчий комітет Котовської районної Ради робітничих, селянських та червоноармійских депутатів (райвиконком), з 1936 р. - депутатів трудящих, с. Котовка Котовського району Дніпропетровської області | Исполнительный комитет Котовского районного Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов (райисполком), с 1936 г. - депутатов трудящихся, с. Котовка Котовского района Днепропетровской области.
[опис 1]

Ф. Р-1267 - Виконавчий комітет Знаменівської районної Ради робітничих, селянських та червоноармійських депутатів, с. Знаменівка Павлоградського округу Катеринославської губернії | Исполнительный комитет Знаменовского районного Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов, с. Знаменовка Павлоградского округа Екатеринославской губернии.
[опис 1]

Ф. Р-1277 - Начальник Кам'янської міської міліції, м. Кам'янське Катеринославської губернії, з 1936 р.- м. Дніпродзержинськ Дніпропетровської області | Начальник Каменской городской милиции, г. Каменское Екатеринославской губернии, с 1936 г. - г. Днепродзержинск Днепропетровской области.
[опис 1]

Ф. Р-1278 - Дніпродзержинська міська Рада робітничих, селянських та червоноармійських депутатів (міськрада), м. Дніпродзержинськ Дніпропетровської області (з 1936 по1938 рр.); Виконавчий комітет Дніпродзержинської міської Ради депутатів трудящих (міськвиконком), м. Дніпродзержинськ  Дніпропетровської області (з 1939 по 1977 рр.); з 1977 р. -  Виконавчий комітет Дніпродзержинської міської Ради народних депутатів, м. Дніпродзержинськ Дніпропетровської області | Днепродзержинский городской Совет рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов (горсовет), г. Днепродзержинск Днепропетровской области (с 1936 по1938 гг.); Исполнительный комитет Днепродзержинского городского Совета депутатов трудящихся (горисполком), г. Днепродзержинск Днепропетровской области (с 1939 по 1977); с 1977 г. - Исполнительный комитет Днепродзержинского городского Совета народных депутатов., г. Днепродзержинск Днепропетровской области.
[опис 1[опис 2[опис 3 дод.]

Ф. Р-1298 - Романківська сільська Рада робітничих, селянських та червоноармійських депутатів, с. Романківка Кам'янського району Дніпропетровської області, з 1936 р. - Дніпродзержинського району Дніпропетровської області | Романковский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов, с. Романковка Каменского района Днепропетровской области, с 1936 г. - Днепродзержинского района Днепропетровской области.
[опис 1]

Ф. Р-1310 - Виконавчий комітет Лиманської сільради робітничих, селянських та червоноармійських депутатів, с. Лиманське Знаменського району Павлоградського округу Катеринославської губернії, з 15.06.1926 р. - Знаменського району Павлоградського округу УРСР; з 1939 р. - Виконавчий комітет Лиманської сільської Ради депутатів трудящих, с. Лиманське Павлоградського району Дніпропетровської області | Исполнительный комитет Лиманского сельсовета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов, с. Лиманское Знаменского района Павлоградского округа Екатеринославской губернии, с 15.06.1926 г. - Знаменского района Павлоградского округа УССР; с 1939 г. - Исполнительный комитет Лиманского сельского Совета депутатов трудящихся, с. Лиманское Павлоградского района Днепропетровской области.
[опис 1]

Ф. Р-1312 - Дніпропетровський центральний робітничий кооператив (ДЦРК), м. Дніпропетровськ | Днепропетровский центральный рабочий кооператив (ДЦРК), г. Днепропетровск.
[опис 1]

Ф. Р-1331 - Ново-Покровський сільський виконавчий комітет Ради робітничих, селянських та червоноармійських депутатів, с. Ново-Покровка Катеринославського повіту і губернії | Ново-Покровский сельский исполнительный комитет Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов, с. Ново-Покровка Екатеринославского уезда и губернии.
[опис 1]

Ф. Р-1334 - Обухівський сільський виконавчий комітет Ради робітничих, селянських та червоноармійських депутатів, с. Обухівка Кам'янскої волості Новомосковського повіту Катеринославської губернії | Обуховский сельский исполнительный комитет Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов, с. Обуховка Каменской волости Новомосковского уезда Екатеринославской губернии.
[опис 1]

Ф. Р-1338 - Йосипівська сільська Рада робітничих, селянських та червоноармійських депутатів, с. Йосипівка Дніпропетровського округу,
з 1930 р. - Дніпропетровського району УРСР, з 1932 р.- Дніпропетровського району Дніпропетровської області
| Йосиповский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов, с. Йосиповка Днепропетровского округа, с 1930 г. - Днепропетровского района УССР, с 1932 г. - Днепропетровского района Днепропетровской области.
[опис 1]

Ф. Р-1339 - Любимівська сільська Рада робітничих, селянських та червоноармійських депутатів, с. Любимівка Карло-Марксівського району Катеринославського округу | Любимовский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов, с. Любимовка Карло-Марксовского района Екатеринославского округа.
[опис 1]

Ф. Р-1340 - Виконавчий комітет Верхньодніпровської повітової Ради робітничих, селянських та червоноармійських депутатів, м. Верхньодніпровськ Верхньодніпровського повіту Катеринославської губернії | Исполнительный комитет Верхнеднепровского уездного Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов, г. Верхнеднепровск Верхнеднепровского уезда Екатеринославской губернии.
[опис 1]

Ф. Р-1348 - Виконавчий комітет Поливанівської сільської Ради депутатів трудящих, с. Поливанівка Магдалинівського району Дніпропетровської області | Исполнительный комитет Поливановського сельского Совета депутатов трудящихся, с. Поливановка Магдалиновского района Днепропетровской области.
[опис 1]

Ф. Р-1370 - Широківська сільська Рада робітничих, селянських та червоноармійських депутатів, с. Широке Кам'янського району Дніпропетровської області | Широковский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов, с. Широкое Каменского района Днепропетровской области.
[опис 1]

Ф. Р-1378 - Начальник сьомого району Катеринославської окружної радянської робітничо-селянської міліції, с. Мануйлівка Карло-Марксівського району; Управління радянської робітничо-селянської міліції Карло-Марксівського району, с. Мануйлівка Карло-Марксівського району Дніпропетровського округу | Начальник седьмого района Екатеринославской окружной советской рабоче-крестьянской милиции, с. Мануйловка Карло-Марксовского района; Управление советской рабоче-крестьянской милиции Карло-Марксовского района, с. Мануйловка Карло-Марксовского района Днепропетровского округа.
[опис 1]

Ф. Р-1379 - Начальник восьмого району Катеринославської окружної радянської робітничо-селянської міліції, с. Кам'янка Катеринославського округу і губернії | Начальник восьмого района Екатеринославской окружной советской рабоче-крестьянской милиции,
с. Каменка Екатеринославского округа и губернии.
[опис 1]

Ф. Р-1381 - Кам'янська сільська Рада робітничих, селянських та червоноармійських депутатів (сільрада), с. Кам'янка Єлизавето-Кам'янського району Катеринославського округу | Каменский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов (сельсовет),
с. Каменка Елизавето-Каменского района Екатеринославского округа.
[опис 1]

Ф. Р-1382 - Сугаківська сільська Рада робітничих, селянських та червоноармійських депутатів, с. Сугаківка  Дніпропетровського округу,
з 1930 р. - Дніпропетровського району УРСР, з 1932 р. - Дніпропетровського району і області
| Сугаковський сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов, с. Сугаковка Днепропетровского округа, с 1930 г. - Днепропетровского района УССР, с 1932 г. - Днепропетровского района и области.
[опис 1]

Ф. Р-1388 - Начальник другого району Катеринославської повітової радянської робітничо-селянської міліції, с. Лоцмано-Кам'янка Дніпропетровського району і округу | Начальник второго района Екатеринославской уездной советской рабоче-крестьянской милиции, с. Лоцмано-Каменка Днепропетровского района и округа.
[опис 1]

Ф. Р-1389 - Начальник третього району Катеринославської повітової радянської робітничо-селянської міліції, с. Солоне Катеринославського повіту і губернії | Начальник третьего района Екатеринославской уездной советской рабоче-крестьянской милиции, с. Соленое Екатеринославского уезда и губернии.
[опис 1]

Ф. Р-1390 - Начальник четвертого району Катеринославської повітової радянської робітничо-селянської міліції, с. Томаківка Катеринославського повіту і губернії | Начальник четвертого района Екатеринославской уездной советской рабоче-крестьянской милиции, с. Томаковка Екатеринославского уезда и губернии.
[опис 1]

Ф. Р-1391 - Начальник п'ятого району Катеринославської повітової радянської робітничо-селянської міліції, с. Городище Катеринославського повіту і губернії | Начальник пятого района Екатеринославской уездной советской рабоче-крестьянской милиции, с. Городище Екатеринославского уезда и губернии.
[опис 1]

Ф. Р-1392 - Начальник шостого району Катеринославської повітової радянської робітничо-селянської міліції, с. Шолохове Катеринославського повіту і губернії | Начальник шестого района Екатеринославской уездной советской рабоче-крестьянской милиции, с. Шолохово Екатеринославского уезда и губернии.
[опис 1]

Ф. Р-1396 - Виконавчий комітет Діївської районної Ради робітничих, селянських та червоноармійських депутатів (райвиконком), с. Діївка Діївського району Катеринославського округу і губернії, з 1925 р. - Діївського району Катеринославського округу | Исполнительный комитет Диевського районного Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов (райисполком), с. Диевка Диевського района Екатеринославского округа и губернии, с 1925 г. - Диевського района Екатеринославского округа.
[опис 1]

Ф. Р-1407 - Виконавчий комітет Дніпропетровської районної Ради депутатів трудящих, з 07.10.1977 р. - народних депутатів, м. Дніпропетровськ | Исполнительный комитет Днепропетровского районного Совета депутатов трудящихся, с 07.10.1977 г. - народных депутатов., г. Днепропетровск.
[опис 1[опис 3]

Ф. Р-1427 - Петрівська районна комісія у справах колишніх червоногвардійців та червоних партизан при виконкомі Петрівської районної Ради робітничих, селянських та червоноармійських депутатів, с. Петрівка Дніпропетровської області | Петровская районная комиссия по делам бывших красногвардейцев и красных партизан при исполкоме Петровского районного Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов, с. Петровка Днепропетровской области.
[опис 1]

Ф. Р-1449 - Виконавчий комітет Олексіївської сільської Ради депутатів трудящих, с. Олексіївка Покровського району Дніпропетровської області | Исполнительный комитет Алексеевского сельского Совета депутатов трудящихся, с. Алексеевка Покровского района Днепропетровской области.
[опис 1[опис 2]

Ф. Р-1450 - Виконавчий комітет Знаменівської сільської Ради депутатів трудящих, с. Знаменівка Новомосковського району Дніпропетровської області | Исполнительный комитет Знаменовского сельского Совета депутатов трудящихся, с. Знаменовка Новомосковского района Днепропетровской области.
[опис 1[опис 1 пр. т.1[опис 1 пр. т.2]

Ф. Р-1452 - Булахівська сільська Рада робітничих, селянських та червоноармійських депутатів, з 1936 р. - депутатів трудящих, с. Булахівка Павлоградського району Дніпропетровської області | Булаховский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов, с 1936 г. - депутатов трудящихся, с. Булаховка Павлоградского района Днепропетровской области.
[опис 1[опис 1 дод.]

Ф. Р-1453 - Виконавчий комітет Першотравенської сільської Ради депутатів трудящих, з 07.10.1977 р. - народних депутатів, с. Першотравневе Верхньодніпровського району, з 1963р. - П'ятихатського району, з 1965 р. - Верхньодніпровського району Дніпропетровської області | Исполнительный комитет Першотравенского сельского Совета депутатов трудящихся, с 07.10.1977 г. - народных депутатов, с. Першотравневое Верхнеднепровского района, с 1963г. - Пятихатского района, с 1965 - Верхнеднепровского района Днепропетровской области.
[опис 1]

Ф. Р-1454 - Виконавчий комітет Спаської сільської Ради депутатів трудящих (сільвиконком), с. Спаське Новомосковського району Дніпропетровської області | Исполнительный комитет Спасского сельского Совета депутатов трудящихся (сельисполком), с. Спасское Новомосковского района Днепропетровской области.
[опис 1]

Ф. Р-1456 - Виконавчий комітет Верхньодніпровської міської Ради депутатів трудящих, з 07.10.77 р. - народних депутатів, м. Верхньодніпровськ Верхньодніпровського району Дніпропетровської області, з 1965 р. - м. Верхньодніпровськ Дніпропетровської області | Исполнительный комитет Верхнеднепровского городского Совета депутатов трудящихся, с 07.10.77 г. - народных депутатов, г. Верхнеднепровск Верхнеднепровского района Днепропетровской области, с 1965 г. - г. Верхнеднепровск Днепропетровской области.
[опис 1 дод.]

Ф. Р-1458 - Виконавчий комітет Дерезуватської сільської ради депутатів трудящих, с. Дерезувате Новомосковського району, з 01.01.1963 р. - Синельниківського району Дніпропетровської області | Исполнительный комитет Дерезоватського сельского совета депутатов трудящихся, с. Дерезоватое Новомосковского района, с 01.01.1963 г.. - Синельниковского района Днепропетровской области.
[опис 1[опис 1 дод.]

Ф. Р-1475 - Відділ комунального господарства виконавчого комітету Дніпропетровської міської Ради робітничих, селянських та червоноармійських депутатів, з 1938 р. - депутатів трудящих, з 07.10.77 р. - народних депутатів, м. Дніпропетровськ | Отдел коммунального хозяйства исполнительного комитета Днепропетровского городского совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов, с 1938 г. - депутатов трудящихся, с 07.10.77 г. - народных депутатов, г. Днепропетровск.
[опис 1[опис 1 ос.]

Ф. Р-1481 - Слідча комісія при Катеринославській губернській Раді робітничих і солдатських депутатів, м. Катеринослав | Следственная комиссия при Екатеринославском губернском Совете рабочих и солдатских депутатов, г. Екатеринослав.
[опис 1]

Ф. Р-1485 - Дніпропетровське відділення державного інституту з проектування заводів залізничного транспорту "Гіпрозаводтранс" Всесоюзного тресту будівництва заводів на транспорті Народного Комісаріату шляхів сполучення СРСР, м. Дніпропетровськ | Днепропетровское отделение государственного института по проектированию заводов железнодорожного транспорта "Гипрозаводтранс" Всесоюзного треста строительства заводов на транспорте Народного Комиссариата путей сообщения СССР, г. Днепропетровск.
[опис 1[опис 1 дод.]

Ф. Р-1506 - Дніпропетровський міський комітет професійної спілки працівників освіти, м. Дніпропетровськ | Днепропетровский городской комитет профсоюза работников образования, г. Днепропетровск.
[опис 1]

Ф. Р-1518 - Дніпропетровська окружна прокуратура, м. Дніпропетровськ | Днепропетровская окружная прокуратура, г. Днепропетровск.
[опис 1]

Ф. Р-1519 - Дніпропетровська міжрайонна прокуратура, м. Дніпропетровськ | Днепропетровская межрайонная прокуратура, г. Днепропетровск.
[опис 1]

Ф. Р-1520 - Прокуратура Дніпропетровської області, м. Дніпропетровськ | Прокуратура Днепропетровской области, г. Днепропетровск.
[опис 1[опис 1 дод.[опис 3]  [опис 4]  [опис 5]

Ф. Р-1521 - Дніпропетровський завод фізприладів № 2 ім. Г.М. Димитрова Всеукраїнського тресту політехнічного обладнання та іграшок "Укрполітехтрест", м. Дніпропетровськ (Дніпропетровський верстатобудівний завод № 2 ім. Г.М. Димитрова Всеукраїнського тресту політехнічного обладнання та іграшок "Укрполітехтрест", м. Дніпропетровськ) | Днепропетровский завод физприборов № 2 им. Г.М. Димитрова Всеукраинского треста политехнического оборудования и игрушек "Укрполитехтрест", г. Днепропетровск (Днепропетровский станкостроительный завод № 2 им. Г.М. Димитрова Всеукраинского треста политехнического оборудования и игрушек "Укрполитехтрест", г. Днепропетровск).
[опис 1]

Ф. Р-1522 - Нижньодніпровська районна контора монтажно-будівельного тресту "Лібкнехтбудмонтаж", м. Нижньодніпровськ | Нижнеднепровская районная контора монтажно-строительного треста "Либкнехтстроймонтаж", г. Нижнеднепровск.
[опис 1 ч. 1[опис 1 ч. 2]

Ф. Р-1549 - Павлоградський окружний комітет незаможних селян (ОкрКНС), м. Павлоград | Павлоградский окружной комитет малоимущих селян (РайКМС), г. Павлоград.
[опис 1]

Ф. Р-1556 - Особливий народний слідчий Катеринославського губернського революційного трибуналу по Нікопольському повіту,
м. Нікополь Катеринославської губернії
| Особый народный следователь Екатеринославского губернского революционного трибунала по Никопольскому уезду, г. Никополь Екатеринославской губернии.
[опис 1]

Ф. Р-1558 - Виконавчий комітет Павлоградської районної Ради депутатів трудящих (райвиконком), з 07.10.77 р.- народних депутатів,
м. Павлоград Дніпропетровської області
| Исполнительный комитет Павлоградского районного Совета депутатов трудящихся (райисполком), с 07.10.77 г. - народных депутатов, г. Павлоград Днепропетровской области.
[опис 1[опис 1 дод.[опис 2]  [опис 2 дод.]  [опис 3 дод.]

Ф. Р-1564 - Верхньодніпровський районний комітет незаможних селян (РайКНС) м. Верхньодніпровськ | Верхнеднепровский районный комитет малоимущих селян (РайКМС) г. Верхнеднепровск.
[опис 1]

Ф. Р-1679 - Василівська сільська Рада робітничих, селянських та червоноармійських депутатів, с. Василівка Знаменівського району Павлоградського округу | Васильевский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов, с. Васильевка Знаменовского района Павлоградского округа.
[опис 1]

Ф. Р-1680 - Виконавчий комітет Миколаївської сільської Ради депутатів трудящих, с. Миколаївка Новомосковського району Дніпропетровської області | Исполнительный комитет Николаевского сельского Совета депутатов трудящихся, с. Николаевка Новомосковского района Днепропетровской области.
[опис 1[опис 1 дод.]

Ф. Р-1684 - Державний архів Дніпропетровської області архівного відділу виконкому Дніпропетровської обласної Ради народних депутатів, м. Дніпропетровськ (Катеринославський  губернський  архів  Головного  Архівного  Управління  Народного  Комісаріату  просвіти  УРСР; Дніпропетровський обласний державний архів архівного відділу УНКВС по Дніпропетровській області, з 1960 р. - Дніпропетровського облвиконкому, з  07.10.1977р. - архівного відділу виконкому Дніпропетровської обласної Ради народних депутатів, м. Дніпропетровськ) | Государственный архив Днепропетровской области архивного отдела исполкома Днепропетровского областного Совета народных депутатов, г. Днепропетровск (Екатеринославский губернский архив Главного Архивного Управления Народного Комиссариата просвещения УССР; Днепропетровский областной государственный архив архивного отдела УНКВД по Днепропетровской области, с 1960 - Днепропетровского облисполкома, с 07.10.1977 г. - архивного отдела исполкома Днепропетровского областного Совета народных депутатов, г. Днепропетровск).
[опис 1[опис 1 дод.[опис 1 дод № 2]  [опис 1 пр.]  [опис 2]  [опис 2 дод.]  [опис 2 дод. № 2]  [опис 3]  [опис 3 дод.]  [опис 4]  [опис 5]  [опис 6]  [опис 8 пр.]  [опис 9]  [опис 10]  [опис 11]

Ф. Р-1692 - Дніпропетровський обласний комітет професійної спілки робітників машинобудування (Обком профспілки машинобудування), м. Дніпропетровськ | Днепропетровский областной комитет профсоюза работников машиностроения (Обком профсоюза машиностроения), г. Днепропетровск.
[опис 1]

Ф. Р-1703 - Виконавчий комітет Криничанської районної Ради депутатів трудящих, з 07.10.77 р. – народних депутатів, смт Кринички Криничанського району  Дніпропетровської області | Исполнительный комитет Криничанского районного Совета депутатов трудящихся, с 07.10.77 г. - народных депутатов, пгт Кринички Криничанского района Днепропетровской области.
[опис 1 дод.[опис 2]

Ф. Р-1738 - Виконавчий комітет Губиниської селищної Ради депутатів трудящих, с-ще Губиниха Новомосковського району Дніпропетровської області | Исполнительный комитет Губинихского поселкового Совета депутатов трудящихся, пос. Губиниха Новомосковского района Днепропетровской области.
[опис 1]

Ф. Р-1739 - Виконавчий комітет Орлівщинської сільської Ради депутатів трудящих (Сільвиконком), с. Орлівщина Новомосковського району Дніпропетровської області | Исполнительный комитет Орловщинського сельского Совета депутатов трудящихся (сельисполком), с. Орловщина Новомосковского района Днепропетровской области.
[опис 1]

Ф. Р-1741 - Виконавчий комітет Левенцівської сільської Ради депутатів трудящих (Сільвиконком), с. Левенцівка Перещепинського району Дніпропетровської області | Исполнительный комитет Левенцовського сельского Совета депутатов трудящихся (сельисполком), с. Левенцовка Перещепинского района Днепропетровской области.
[опис 1[опис 2]

Ф. Р-1742 - Виконавчий комітет Хуторо-Губиниської сільської Ради депутатів трудящих, с. Хуторо-Губиниха Новомосковського району Дніпропетровської області | Исполнительный комитет Хуторо-Губинихского сельского Совета депутатов трудящихся, с. Хуторо-Губиниха Новомосковского района Днепропетровской области.
[опис 1]

Ф. Р-1743 - Виконавчий комітет Бородаївської сільської Ради депутатів трудящих (Сільвиконком), з 07.10.77 р. - народних депутатів,
с. Бородаївка Верхньодніпровського району Дніпропетровської області
| Исполнительный комитет Бородаевского сельского Совета депутатов трудящихся (сельисполком), с 07.10.77 г. - народных депутатов, с. Бородаевка Верхнеднепровского района Днепропетровской области.
[опис 1[опис 2]

Ф. Р-1744 - Виконавчий комітет Михайлівської сільської Ради депутатів трудящих, з 07.10.1977 р. – народних депутатів, с. Михайлівка Перещепинського району, з 1963 р. – Новомосковського району Дніпропетровської області | Исполнительный комитет Михайловского сельского Совета депутатов трудящихся, с 07.10.1977 г. – народных депутатов, с. Михайловка Перещепинского района, с 1963 г. – Новомосковского района Днепропетровской области.
[опис 1]

Ф. Р-1755 - Виконавчий комітет Бородаївсько-Хуторської сільської Ради депутатів трудящих, с. Бородаївські Хутори Верхньодніпровського району Дніпропетровської області | Исполнительный комитет Бородаевско-Хуторского сельского Совета депутатов трудящихся, с. Бородаевские Хутора Верхнеднепровского района Днепропетровской области.
[опис 1]

Ф. Р-1757 - Виконавчий комітет Сурсько-Покровської сільської Ради депутатів трудящих, с. Сурсько-Покровське Дніпропетровського району і області | Исполнительный комитет Сурско-Покровского сельского Совета депутатов трудящихся, с. Сурско-Покровское Днепропетровского района и области.
[опис 1[опис 2]

Ф. Р-1758 - Виконавчий комітет Попово-Балівської сільської Ради депутатів трудящих, з 07.10.77 р. –  народних депутатів, с. Попово-Балівка Петриківського району, з 1965 р. – Дніпропетровського району Дніпропетровської області | Исполнительный комитет Попово-Баловского сельского Совета депутатов трудящихся, с 07.10.77 – народных депутатов, с. Попово-Баловка Петриковского района, с 1965 г. – Днепропетровского района Днепропетровской области.
[опис 1[опис 2]

Ф. Р-1759 - Виконавчий комітет Ново-Олександрівської сільської Ради Дніпропетровського району, з 1960 р. – Солонянського району, з 1965 р. – Дніпропетровського району | Исполнительный комитет Ново-Александровского сельского Совета Днепропетровского района, с 1960 г. – Солонянского района, с 1965 г. – Днепропетровского района.
[опис 1[опис 2]

Ф. Р-1760 - Виконавчий комітет Ямбурзької сільської Ради депутатів трудящих, с. Ямбург Дніпропетровського району Дніпропетровської області | Исполнительный комитет Ямбургского сельского Совета депутатов трудящихся, с. Ямбург Днепропетровского района Днепропетровской области.
[опис 1[опис 2]

Ф. Р-1773 - Дніпропетровська обласна спілка житлово-орендних і будівельних кооперативів (Облжитлоспілка), м. Дніпропетровськ | Днепропетровский областной союз жилищно-арендных и строительных кооперативов (Облжилсоюз), г. Днепропетровск.
[опис 1]

Ф. Р-1777 - Дніпропетровська обласна контора Всесоюзного об'єднання торгівлі з іноземцями в СРСР "Торгзін", м. Дніпропетровськ | Днепропетровская областная контора Всесоюзного объединения торговли с иностранцами в СССР "Торгзин", г. Днепропетровск.
[опис 1]

Ф. Р-1785 - Катеринославський губернський революційний трибунал (губревтрибунал), м. Катеринослав | Екатеринославский губернский революционный трибунал (губревтрибунал), г. Екатеринослав.
[опис 1]

Ф. Р-1795 - Виконавчий комітет Юр'ївської районної Ради депутатів трудящих, с. Юр'ївка Юр'ївського району Дніпропетровської області | Исполнительный комитет Юрьевского районного Совета депутатов трудящихся, с. Юрьевка Юрьевского района Днепропетровской области.
[опис 1[опис 2]

Ф. Р-1799 - Олександрівська сільська Рада робітничих, селянських та червоноармійських депутатів, с. Олександрівка Карло-Марксівського району Катеринославського округу, з 1926 р.- с. Олександрівка Карло-Марксівського району Дніпропетровського округу | Александровский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов, с. Александровка Карло-Марксовского района Екатеринославского округа, с 1926 г. – с. Александровка Карло-Марксовского района Днепропетровского округа.
[опис 1]

Ф. Р-1900 - Дніпропетровський народний суд (єврейська національна камера), м. Дніпропетровськ | Днепропетровский народный суд (еврейская национальная камера), Днепропетровск.
[опис 1[опис 2]

Ф. Р-1907 - Дніпропетровський обласний лісогосподарський трест "Обллісгосптрест", м. Дніпропетровськ | Днепропетровский областной лесохозяйственный трест "Обллесхозтрест", г. Днепропетровск.
[опис 1

Ф. Р-1908 - Інспектура соціального забезпечення виконавчого комітету Катеринославської губернської Ради робітничих, селянських депутатів, м. Катеринослав | Инспектура социального обеспечения исполнительного комитета Екатеринославского губернского Совета рабочих, крестьянских депутатов, г. Екатеринослав.
[опис 1]

Ф. Р-1910 - Юр'ївська районна комісія у справах колишніх червоногвардійців та червоних партизан при виконкомі Юр'ївської районної Ради робітничих, селянських та червоноармійських депутатів, с. Юр'ївка Юр'ївського району УРСР, з 1932 р. – Дніпропетровської області | Юрьевская районная комиссия по делам бывших красногвардейцев и красных партизан при исполкоме Юрьевского районного Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов, с. Юрьевка Юрьевского района УССР, с 1932 г. – Днепропетровской области.
[опис 1]

Ф. Р-1948 - Виконавчий комітет Царичанської районної Ради депутатів трудящих, з 07.10.77 р. – народних депутатів, с. Царичанка, з 1957р. – смт Царичанка Царичанського району Дніпропетровської області | Исполнительный комитет Царичанского районного Совета депутатов трудящихся, с 07.10.77 г. – народных депутатов, с. Царичанка, с 1957г. – пгт Царичанка Царичанского района Днепропетровской области.
[опис 3]

Ф. Р-1951 - Виконавчий комітет Тритузнянської сільської Ради депутатів трудящих, с. Тритузне Солонянського району Дніпропетровської області | Исполнительный комитет Тритузнянского сельского Совета депутатов трудящихся, с. Тритузное Солонянского района Днепропетровской области.
[опис 1[опис 2]

Ф. Р-1952 - Виконавчий комітет Китайгородської сільської Ради депутатів трудящих (сільвиконком), з 07.10.77 р. – народних депутатів, с. Китайгород  Царичанського району Дніпропетровської області | Исполнительный комитет Китайгородского сельского Совета депутатов трудящихся (сельисполком), с 07.10.77 – народных депутатов, с. Китайгород Царичанского района Днепропетровской области.
[опис 1]

Ф. Р-1953 - Виконавчий комітет Аульської селищної Ради депутатів трудящих, смт Аули Криничанського району Дніпропетровської області | Исполнительный комитет Аульского поселкового Совета депутатов трудящихся, пгт Аулы Криничанского района Днепропетровской области.
[опис 1[опис 2]

Ф. Р-1955 - Фінансовий відділ виконавчого комітету Царичанської районної ради депутатів трудящих (Райфінвідділ), смт Царичанка Царичанського району Дніпропетровської області | Финансовый отдел исполнительного комитета Царичанского районного совета депутатов трудящихся (Райфинотдел), пгт Царичанка Царичанского района Днепропетровской области.
[опис 1]

Ф. Р-1956 - Виконавчий комітет Царичанської селищної Ради депутатів трудящих, смт Царичанка Царичанського району Дніпропетровської області | Исполнительный комитет Царичанского поселкового Совета депутатов трудящихся, пгт Царичанка Царичанского района Днепропетровской области.
[опис 1]

Ф. Р-1965 - Дніпропетровська промислова артіль виробництва штампувальних виробів "Штамп", м. Дніпропетровськ | Днепропетровская промышленная артель производства штамповочных изделий "Штамп", г. Днепропетровск.
[опис 1]

Ф. Р-1975 - Дніпропетровське обласне водно-транспортне управління (Облводтранс) виконавчого комітету Дніпропетровської обласної Ради депутатів трудящих, м. Дніпропетровськ | Днепропетровское областное водно-транспортное управление (Облводтранс) исполнительного комитета Днепропетровского областного Совета депутатов трудящихся, г. Днепропетровск.
[опис 1]

Ф. Р-1989 - Катеринославський губернський продовольчий комітет (Губпродком), м. Катеринослав | Екатеринославский губернский продовольственный комитет (Губпродком), г. Екатеринослав.
[опис 1]

Ф. Р-2033 - Державний дротяно-цвяховий завод "Червоний Профінтерн" Управління металургійної і хімічної промисловості Ради народного господарства Дніпропетровського адміністративного економічного району, м. Дніпропетровськ | Государственный проволочно-гвоздяной завод "Красный Профинтерн" Управления металлургической и химической промышленности Совета народного хозяйства Днепропетровского административного экономического района, г. Днепропетровск.
[опис 1[опис 2]

Ф. Р-2065 - Катеринославський приватний політехнічний інститут, м. Катеринослав | Екатеринославский частный политехнический институт,
г. Екатеринослав.
[опис 1[опис 2[опис 3]

Ф. Р-2071 - Державний скляний завод ім. Карпова Катеринославського окружного відділу місцевої промисловості, м. Нижньодніпровськ Катеринославського округу | Государственный стекольный завод им. Карпова Екатеринославского окружного отдела местной промышленности,
г. Нижнеднепровск Екатеринославского округа.
[опис 1]

Ф. Р-2078 - Відділ капітального будівництва тресту "Водоканал", м. Дніпропетровськ | Отдел капитального строительства треста "Водоканал", Днепропетровск.
[опис 1]

Ф. Р-2079 - Дніпропетровське окружне архівне управління (Окрарх) при виконавчому комітеті Ради робітничих, селянських та червоноармійських депутатів, м. Дніпропетровськ | Днепропетровское окружное архивное управление (Окрарх) при исполнительном комитете Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов, г. Днепропетровск.
[опис 1]

Ф. Р-2125 - Виробниче об'єднання "Дніпроважпапірмаш" ім. Артема, з 06.03.1975 р. - Всесоюзного промислового об'єднання целюлозно-паперового машинобудування Міністерства хімічного та нафтового машинобудування СРСР, м. Дніпропетровськ | Производственное объединение "Днепротяжбуммаш" им. Артема, с 06.03.1975 г. – Всесоюзного промышленного объединения целлюлозно-бумажного машиностроения Министерства химического и нефтяного машиностроения СССР, г. Днепропетровск.
[опис 1[опис 1 дод.[опис 1 пр.]  [опис 2]  [опис 2 дод.]

Ф. Р-2130 - Дніпропетровський завод Всесоюзного державного автогенного тресту (ВАТ) Народного Комісаріату важкої промисловості СРСР, м. Дніпропетровськ | Днепропетровский завод Всесоюзного государственного автогенного треста (ВАТ) Народного Комиссариата тяжелой промышленности СССР, г. Днепропетровск.
[опис 1]

Ф. Р-2139 - Дніпропетровська обласна клінічна лікарня ім. І.І. Мечникова Дніпропетровського обласного відділу охорони здоров'я, м. Дніпропетровськ | Днепропетровская областная клиническая больница им. И.И. Мечникова Днепропетровского областного отдела здравоохранения,
г. Днепропетровск.
[опис 1[опис 1 дод.[опис 1 пр.]  [опис 2]  [опис 3]  [опис 4]

Ф. Р-2142 - Павлоградський спиртовий склад заготівельної контори № 8 губернського продовольчого комітету, м. Павлоград Катеринославської губернії | Павлоградский спиртовой состав заготовительной конторы № 8 губернского продовольственного комитета, г. Павлоград Екатеринославской губернии.
[опис 1]

Ф. Р-2143 - Дніпропетровський ордена Леніна трубопрокатний завод ім. В.І. Леніна Міністерства металургії України, м. Дніпропетровськ | Днепропетровский ордена Ленина трубопрокатный завод им. В.И. Ленина Министерства металлургии Украины, г. Днепропетровск.
[опис 1[опис 1 дод.[опис 1 пр. т.2]  [опис 1 пр. т.3]  [опис 1 пр. т.4]  [опис 1 пр. т. 5]  [опис 2]  [опис 2 дод.]  [опис 3]  [опис 3 дод.]  [опис 4]  [опис 5]

Ф. Р-2186 - Синельниківська районна комісія колишніх червоногвардійців і червоних партизан при виконкомі Синельниківської районної Ради робітничих, селянських та червоноармійських депутатів, м. Синельникове Синельниківського району УРСР | Синельниковская районная комиссия бывших красногвардейцев и красных партизан при исполкоме Синельниковского районного Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов, г. Синельниково Синельниковского района УССР.
[опис 1]

Ф. Р-2538 - Петропавлівська районна управа, с. Петропавлівка Петропавлівського району Дніпропетровської області (періоду німецько-нацистської окупації) | Петропавловская районная управа, с. Петропавловка Петропавловского района Днепропетровской области (периода немецко-нацистской оккупации).
[опис 1[опис 2]

Ф. Р-3320 - Новомосковський повітовий військовий комісаріат (Поввійськомат), м. Новомосковськ Катеринославської губернії | Новомосковський уездный военный комиссариат (Уездвоенкомат), г. Новомосковск Екатеринославской губернии.
[опис 1]

Ф. Р-3321 - Павлоградський повітовий військовий комісаріат (Поввійськомат), м. Павлоград Катеринославської губернії | Павлоградский уездный военный комиссариат (Уездвоенкомат), г. Павлоград Екатеринославской губернии.
[опис 1[опис 1 дод.]

Сьогодні: 02 Грудня 2021

Державний архів Дніпропетровської області
вул. М. Грушевського, 89

До уваги керівників
архівних відділів райдержадміністрацій, міських рад, трудових архівів, архівних підрозділів органів місцевого самоврядування!

У рубриці
«Нормативно-правова база» на сайті держархіву області просимо ознайомитися з актуальними для цього періоду адміністративно-територіального реформування Методичними рекомендаціями Укрдержархіву «Організація архівної справи в територіальній громаді. Частина 1. Архівні підрозділи органів місцевого самоврядування»
для впровадження
в практику роботи.prizident
verhovna rada
kmu portal
oda
obl-rada
kontakt centr
metod ukaz

arolsen