Описи архівних фондів радянського періоду


Ф. Р-1 - Уповноважений повноважного представництва уряду РРФСР і УРСР при всіх закордонних організаціях допомоги голодуючим Росії по Катеринославській губернії (Уповпреддопомога), м. Катеринослав | Уполномоченный полномочного представительства правительства РСФСР и УССР при всех заграничных организациях помощи голодающим России по Екатеринославской губернии (Уполпредпомощь),
г. Екатеринослав.
[опис 1]

Ф. Р-40 - Павлоградська повітова Рада народного господарства, м. Павлоград Катеринославської губернії | Павлоградский уездный Совет народного хозяйства, г. Павлоград Екатеринославской губернии.
[опис 1]

Ф. Р-42 - Виконавчий комітет Амур-Нижньодніпровської районної Ради депутатів трудящих, м. Дніпропетровськ (Виконавчий комітет Амур-Нижньодніпровської районної Ради робітничих, селянських та червоноармійських депутатів, м. Амур-Нижньодніпровськ Катеринославської губернії, з 1926 р.- Дніпропетровської області) | Исполнительный комитет Амур-Нижнеднепровского районного Совета депутатов трудящихся, г. Днепропетровск (исполнительный комитет Амур-Нижнеднепровского районного Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов, г. Амур-Нижнеднепровск Екатеринославской губернии, с 1926 г.- Днепропетровской области).
[опис 1] [опис 1 дод.] [опис 2]

Ф. Р-43 - Чумаківський волосний виконавчий комітет Ради робітничих, селянських та червоноармійських депутатів, с. Чумаки, Катеринославського повіту і губернії | Чумаковский волостной исполнительный комитет Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов, с. Чумаки, Екатеринославского уезда и губернии.
[опис 1]

Ф. Р-47 - Управління курсів командного складу Радянської робітничо-селянської міліції при Катеринославській губернській міліції,
м. Катеринослав
| Управление курсов командного состава Советской рабоче-крестьянской милиции при Екатеринославской губернской милиции,
г. Екатеринослав.
[опис 1]

Ф. Р-51 - Уповноважений акціонерного товариства по відновленню та зміцненню сільського господарства на Україні "Село-допомога" по Катеринославській губернії, м. Катеринослав | Уполномоченный акционерного общества по восстановлению и укреплению сельского хозяйства на Украине "Село-помощь" по Екатеринославской губернии, г. Екатеринослав.
[опис 1]

Ф. Р-59 - Управління Катеринославської губернської радянської робітничо-селянської міліції (губміліція), м. Катеринослав | Управление Екатеринославской губернской советской рабоче-крестьянской милиции (губмилиция), г. Екатеринослав.
[опис 1]

Ф. Р-60 - Управління Катеринославської повітової радянської робітничо-селянської міліції, м. Катеринослав | Управление Екатеринославской уездной советской рабоче-крестьянской милиции, г. Екатеринослав.
[опис 1]

Ф. Р-61 - Управління Верхньодніпровської повітової радянської робітничо-селянської міліції, м. Верхньодніпровськ Катеринославської губернії | Управление Верхнеднепровской уездной советской рабоче-крестьянской милиции, г. Верхнеднепровск Екатеринославской губернии.
[опис 1]

Ф. Р-62 - Управління Новомосковської повітової радянської робітничо-селянської міліції, м. Новомосковськ Катеринославської губернії, з 1925 р.- Новомосковського району УРСР, з 1926  р.- Новомосковського району Дніпропетровського округу | Управление Новомосковской уездной советской рабоче-крестьянской милиции, г. Новомосковск Екатеринославской губернии, с 1925 г. - Новомосковского района УССР, с 1926 г. - Новомосковского района Днепропетровского округа.
[опис 1] [опис 1 дод.]

Ф. Р-67 - Виконком Павлоградської повітової Ради робітничих, селянських та червоноармійських депутатів, м. Павлоград, Катеринославської губернії | Исполком Павлоградского уездного Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов, г. Павлоград Екатеринославской губернии.
[опис 1]

Ф. Р-68 - Нікопольський повітовий виконком Ради робітничих, селянських та червоноармійських депутатів, м. Нікополь, Катеринославської губернії | Никопольский уездный исполком Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов, г. Никополь Екатеринославской губернии.
[опис 1]

Ф. Р-75 - Павлоградський повітовий відділ охорони здоров'я, м. Павлоград Катеринославської губернії | Павлоградский уездный отдел здравоохранения, г. Павлоград Екатеринославской губернии.
[опис 1]

Ф. Р-78 - Управління Павлоградської повітово-міської радянської робітничо-селянської міліції, м. Павлоград Катеринославської губернії | Управление Павлоградского уездно-городской советской рабоче-крестьянской милиции, г. Павлоград Екатеринославской губернии.
[опис 1]

Ф. Р-80 - Виконавчий комітет Павлоградської окружної Ради робітничих, селянських та червоноармійських депутатів (Окрвиконком),
м. Павлоград Павлоградського округу Катеринославської губернії
| Исполнительный комитет Павлоградского окружного Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов (Окрисполком), г. Павлоград Павлоградского округа Екатеринославской губернии.
[опис 1]

Ф. Р-98 - Виконавчий комітет Павлоградської міської Ради депутатів трудящих, м. Павлоград Дніпропетровської області | Исполнительный комитет Павлоградского городского Совета депутатов трудящихся, г. Павлоград Днепропетровской области.
[опис 1] [опис 1 дод.] [опис 2]

Ф. Р-122 - Інспектура праці Катеринославської, з 1926 р. -  Дніпропетровської окружної Ради робітничих, селянських та червоноармійських депутатів, м. Дніпропетровськ (Дніпропетровський  окружний  відділ праці  Дніпропетровської окружної Ради робітничих, селянських та червоноармійських депутатів, м. Дніпропетровськ) | Инспектура труда Екатеринославской, с 1926 г. - Днепропетровского окружного Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов, г. Днепропетровск (Днепропетровский окружной отдел труда Днепропетровского окружного Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов, г. Днепропетровск).
[опис 1] [опис 2]

Ф. Р-131 - Виконавчий комітет Кочережської сільської Ради депутатів трудящих, с. Кочережки Павлоградського району Дніпропетровської області (Кочережська сільська Рада робітничих, селянських та червоноармійських  депутатів, с. Кочережки Павлоградського району Дніпропетровської області) | Исполнительный комитет Кочережского сельского Совета депутатов трудящихся, с. Кочережки Павлоградского района Днепропетровской области (Кочережский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов, с. Кочережки Павлоградского района Днепропетровской области).
[опис 1] [опис 1 прод.] [опис 2]

Ф. Р-139 - Виконавчий комітет Вербської сільської  Ради депутатів трудящих, с. Вербки Павлоградського району Дніпропетровської області | Исполнительный комитет Вербского сельского Совета депутатов трудящихся, с. Вербки Павлоградского района Днепропетровской области.
[опис 1] [опис 1 дод.]

Ф. Р-158 - Виконавчий комітет Катеринославської губернської Ради робітничих, селянських та червоноармійських депутатів (Губвиконком), м. Катеринослав | Исполнительный комитет Екатеринославского губернского Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов (Губисполком), г. Екатеринослав.
[опис 1] [опис 2]

Ф. Р-159 - Виконавчий комітет Катеринославської повітової Ради робітничих, селянських та червоноармійських депутатів,
м. Катеринослав
| Исполнительный комитет Екатеринославского уездного Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов,
г. Екатеринослав.
[опис 2]

Ф. Р-160 - Виконавчий комітет Новомосковської повітої Ради робітничих, селянських та червоноармійських депутатів, м. Новомосковськ Катеринославської губернії | Исполнительный комитет Новомосковского уездного Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов,
г. Новомосковск Екатеринославской губернии.
[опис 1]

Ф. Р-161 - Виконавчий комітет Підпільнянської сільської Ради депутатів трудящих, с. Підпільне Новомосковського району Дніпропетровської області | Исполнительный комитет Подпольнянского сельского Совета депутатов трудящихся, с. Подпольное Новомосковского района Днепропетровской области.
[опис 1] [опис 2]

Ф. Р-163 - Виконавчий комітет Піщанської сільської Ради депутатів трудящих, з  07.10.77 р. - народних депутатів, с. Піщанка Новомосковського району Дніпропетровської області | Исполнительный комитет Песчанского сельского Совета депутатов трудящихся,
с 07.10.77 г. - народных депутатов, с. Песчанка Новомосковского района Днепропетровской области.
[опис 1]

Ф. Р-167 - Виконавчий комітет Верхньодніпровської районної Ради депутатів трудящих, м. Верхньодніпровськ Дніпропетровської області | Исполнительный комитет Верхнеднепровского районного Совета депутатов трудящихся, г. Верхнеднепровск Днепропетровской области.
[опис 1]

Ф. Р-205 - Олександрівський волосний виконавчий комітет Ради робітничих, селянських та червоноармійських депутатів (волвиконком), с. Олександрівка Новомосковського повіту Катеринославської губернії | Александровский волостной исполнительный комитет Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов (волисполком), с. Александровка Новомосковского уезда Екатеринославской губернии.
[опис 1]

Ф. Р-210 - Виконавчий комітет Вільнянської сільської Ради депутатів трудящих, з  07.10.77 р. - народних депутатів, с. Вільне Новомосковського району Дніпропетровської області | Исполнительный комитет Вольнянского сельского Совета депутатов трудящихся,
с 07.10.77 г. - народных депутатов, с. Вольное Новомосковского района Днепропетровской области.
[опис 1] [опис 1 дод.]

Ф. Р-213 - Герасимівська сільська Рада депутатів трудящих, с. Герасимівка Перещепинського району Дніпропетровської області | Герасимовский сельский Совет депутатов трудящихся, с. Герасимовка Перещепинского района Днепропетровской области.
[опис 1]

Ф. Р-217 - Катеринославський міський технікум (Катеринославський трудовий технікум), м. Катеринослав | Екатеринославский городской техникум (Екатеринославский трудовой техникум), г. Екатеринослав.
[опис 1]

Ф. Р-219 - Начальник Катеринославської міської радянської робітничо-селянської міліції, м. Катеринослав | Начальник Екатеринославской городской советской рабоче-крестьянской милиции, г. Екатеринослав.
[опис 1]

Ф. Р-224 - Верхньодніпровська повітова військова нарада виконавчого комітету Верхньодніпровської повітової Ради робітничих, селянських та червоноармійських депутатів, м. Верхньодніпровськ Катеринославської губернії | Верхнеднепровский уездный военный совет исполнительного комитета Верхнеднепровского уездного Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов, г. Верхнеднепровск Екатеринославской губернии.
[опис 1]

Ф. Р-227 - Березанівська сільська Рада робітничих, селянських та червоноармійських депутатів, с. Березанівка Єлизавето-Кам'янського району Катеринославського округу і губернії, з 1925 р. - Катеринославського округу | Березановский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов, с. Березановка Елизавето-Каменского района Екатеринославского округа и губернии, с 1925 г. - Екатеринославского округа.
[опис 1]

Ф. Р-233 - Дніпропетровське відділення державного тресту з виробництва та продажу швацьких машин та частин до них (Депо Держшвеймашина), м. Дніпропетровськ | Днепропетровское отделение государственного треста по производству и продаже швейных машин и частей к ним (Депо Госшвеймашина), г. Днепропетровск.
[опис 1]

Ф. Р-242 - Виконавчий комітет Богданівської сільської Ради депутатів трудящих, с. Богданівка Павлоградського району Дніпропетровської області | Исполнительный комитет Богдановского сельского Совета депутатов трудящихся, с. Богдановка Павлоградского района Днепропетровской области.
[опис 1] [опис 1 дод.]

Ф. Р-260 - Горяйнівська сільська Рада робітничих, селянських та червоноармійських депутатів, с. Горяйнівка Карло-Марксівського району Катеринославського округу, з 1926 р.- с. Горяйнівка Дніпропетровського округу, з 1930 р.- с. Горяйнівка Дніпропетровського району УРСР | Горяйновский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов, с. Горяйновка Карло-марксовского района Екатеринославского округа, с 1926 г.- с. Горяйновка Днепропетровского округа, с 1930 г.- с. Горяйновка Днепропетровского района УССР.
[опис 1]

Ф. Р-261 - Іванівська сільська Рада робітничих, селянських та червоноармійських депутатів, с. Іванівка Карло-Марксівського району Катеринославського округу та губернії | Ивановский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов, с. Ивановка Карло-марксовского района Екатеринославского округа и губернии.
[опис 1]

Ф. Р-262 - Соколівська сільська Рада робітничих, селянських та червоноармійських депутатів, с. Соколівка Мануйлівського району Катеринославського округу і губернії | Соколовский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов, с. Соколовка Мануйловского района Екатеринославского округа и губернии.
[опис 1]

Ф. Р-263 - Рибальська сільська Рада робітничих, селянських та червоноармійських депутатів трудящих, с. Рибальське Карло-Марксівського району Катеринославського округу та губернії, з 1925р.- с. Рибальське Карло-Марксівського району Катеринославського округу | Рыбальский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов, с. Рыбальское Карло-марксовского района Екатеринославского округа и губернии, с 1925р.- с. Рыбальское Карло-марксовского района Екатеринославского округа.
[опис 1]

Ф. Р-265 - Дніпропетровський будівельний технікум, м. Дніпропетровськ (Катеринославський, з 1926 р. - Дніпропетровський вечірній будівельний технікум, м. Катеринослав) | Днепропетровский строительный техникум, г. Днепропетровск (Екатеринославский, с 1926 г. - Днепропетровский вечерний строительный техникум, г. Екатеринослав).
[опис 1]

Ф. Р-268 - Архівний відділ виконавчого комітету Дніпропетровської обласної ради депутатів трудящих, з 07.10.1977 р. - народних депутатів, м. Дніпропетровськ | Архивный отдел исполнительного комитета Днепропетровского областного совета депутатов трудящихся, с 07.10.1977р. - народных депутатов, г. Днепропетровск.
[опис 1 ос.] [опис 2] [опис 2 ос.] [опис 3] [опис 4] [опис 5] [опис 6] [опис 7] [опис 1 сч.]

Ф. Р-280 - Управління військового помічника начальника Катерининської залізниці, м. Катеринослав | Управление военного помощника начальника Екатерининской железной дороги, г. Екатеринослав.
[опис 1]

Ф. Р-283 - Народний суд другого району, м. Дніпропетровськ | Народный суд второго района, г. Днепропетровск.
[опис 1]

Ф. Р-284 - Народний суд третього району, м. Дніпропетровськ | Народный суд третьего района, г. Днепропетровск.
[опис 1]

Ф. Р-286 - Катеринославський народний суд сьомої дільниці, м. Катеринослав | Екатеринославский народный суд седьмого участка,
г. Екатеринослав.
[опис 1]

Ф. Р-299 - Катеринославський губернський революційний комітет (Губревком), м. Катеринослав | Екатеринославский губернский революционный комитет (Губревком), г. Екатеринослав.
[опис 1]

Ф. Р-305 - Виконавчий комітет Катеринославської, з 1926 р. - Дніпропетровської окружної Ради робітничих, селянських та червоноармійських депутатів (Окрвиконком), м. Дніпропетровськ | Исполнительный комитет Екатеринославского, с 1926 г. - Днепропетровской окружного Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов (Окрисполком), г. Днепропетровск.
[опис 1] [опис 1 дод.] [опис 2]

Ф. Р-306 - Відділ народної освіти виконавчого комітету Катеринославської окружної Ради робітничих, селянських та червоноармійських депутатів (Окрнаросвіт), м. Катеринослав, з 07.1926 р.- м. Дніпропетровськ | Отдел народного образования исполнительного комитета Екатеринославского окружного Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов (Окрнаробраз),
г. Екатеринослав, с 07.1926 г.- г. Днепропетровск.
[опис 1]

Ф. Р-310 - Інспектура народної освіти виконавчого комітету Дніпропетровської окружної Ради робітничих, селянських та червоноармійських депутатів (Окрнаросвіт), м. Дніпропетровськ | Инспектура народного образования исполнительного комитета Днепропетровского окружного Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов (Окрнаробраз), г. Днепропетровск.
[опис 1]

Ф. Р-319 - Дніпропетровська національна гірнича академія України Міністерства освіти України, м. Дніпропетровськ. (Дніпропетровський гірничий інститут ім. Артема Наркомату освіти СРСР, з 10.04.1946 р.-Міністерства вищої освіти СРСР, з 16.08.1941р.-м. Свердловськ, з 04.06.1943 р.- м. Караганда, з 05.01.1944 р.- м. Дніпропетровськ) | Днепропетровская национальная горная академия Украины Министерства образования Украины, г. Днепропетровск (Днепропетровский горный институт им. Артема Наркомпроса СССР, с 10.04.1946 г. - Министерства высшего образования СССР, с 16.08.1941 г. - г. Свердловск, с 04.06.1943 г. - г. Караганда, с 05.01.1944 г. - г. Днепропетровск).
[опис 1 т. 1] [опис 1 дод.] [опис 1 пр. т. 2] [опис 1 пр. т. 3] [опис 1 пр. т. 4] [опис 2] [опис 3 ч. 1] [опис 3 ч. 2] [опис 3 пр.] [опис 4]

Ф. Р-330 - Сурсько - Литовський волосний виконавчий комітет Ради робітничих, селянських та червоноармійських депутатів, с. Сурсько - Литовське Катеринославського повіту і губернії | Сурско - Литовский волостной исполнительный комитет Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов, с. Сурско - Литовское Екатеринославского уезда и губернии.
[опис 1]

Ф. Р-331 - Лоцмано - Кам'янський волосний виконавчий комітет Ради робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, с. Лоцмано - Кам'янка Катеринославського повіту та губернії | Лоцмано - Каменский волостной исполнительный комитет Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов, с. Лоцмано - Каменка Екатеринославского уезда и губернии.
[опис 1]

Ф. Р-334 - Ямбурзький волосний виконавчий комітет Ради робітничих, селянських та червоноармійських депутатів, с. Ямбург Катеринославського повіту і губернії | Ямбургский волостной исполнительный комитет Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов, с. Ямбург Екатеринославского уезда и губернии.
[опис 1]

Ф. Р-349 - Фінансовий відділ виконавчого комітету Павлоградської окружної Ради робітничих, селянських та червоноармійських депутатів (окрфінвідділ), м. Павлоград | Финансовый отдел исполнительного комитета Павлоградского окружного Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов (окрфинотдел), г. Павлоград.
[опис 1]

Ф. Р-352 - Виконавчий комітет Богданівської районної Ради робітничих, селянських та червоноармійських депутатів, с. Богданівка Павлоградського району і округу | Исполнительный комитет Богдановского районного Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов, с. Богдановка Павлоградского района и округа.
[опис 1]

Ф. Р-371 - Виконавчий комітет Краснянської сільської Ради депутатів трудящих (сільвиконком), с. Красне Верхньодніпровського району Дніпропетровської області | Исполнительный комитет Краснянского сельского Совета депутатов трудящихся (сельисполком), с. Красное Верхнеднепровского района Днепропетровской области.
[опис 1]

Ф. Р-373 - Виконавчий комітет Мишурино-Різької сільської Ради депутатів трудящих, с. Мишурин Ріг Верхньодніпровського району,
з 1947 р.- Лихівського району, з 1959 р.- Верхньодніпровського району, з 1963 р.- П'ятихатського району Дніпропетровської області
| Исполнительный комитет Мишурино-Рожского сельского Совета депутатов трудящихся, с. Мишурин Рог Верхнеднепровского района, с 1947 г.- Лиховского района, с 1959 г.- Верхнеднепровского района, с 1963 г. - Пятихатского района Днепропетровской области.
[опис 1] [опис 1 дод.]

Ф. Р-375 - Радянське господарство (радгосп) "Чаплі", с. Чаплі Карло-Марксівського району Дніпропетровського округу УРСР, з 1932 р. -
с. Чаплі Дніпропетровського району і області
| Советское хозяйство (совхоз) "Чапли", с. Цапли Карло-Марксовского района Днепропетровского округа УССР, с 1932 г. - с. Чапли Днепропетровского района и области.
[опис 1]

Ф. Р-379 - Юр'ївське поштово-телеграфне відділення Катеринославського губернського відділу зв'язку, с. Юр'ївка Павлоградського повіту Катеринославської губернії | Юрьевское почтово-телеграфное отделение Екатеринославского губернского отдела связи, с. Юрьевка Павлоградского уезда Екатеринославской губернии.
[опис 1]

Ф. Р-393 - Відділ торгівлі виконавчого комітету Дніпропетровської окружної Ради робітничих, селянських та червоноармійських депутатів (Окрторгвідділ), м. Дніпропетровськ | Отдел торговли исполнительного комитета Днепропетровского окружного Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов (Окрторготдел), г. Днепропетровск.
[опис 1]

Ф. Р-402 - Катеринославський вищий, з 1926 р. - Дніпропетровський інститут народної освіти (ІНО) Народного Комісаріату освіти,
м. Дніпропетровськ
| Екатеринославский высший, с 1926 г. - Днепропетровский институт народного образования (ИНО) Народного Комиссариата просвещения, г. Днепропетровск.
[опис 1]

Ф. Р-416 - Виконавчий комітет Катеринославської, з 1926 р. - Дніпропетровської міської Ради робітничих, селянських та червоноармійських депутатів, з 1938 р. - депутатів трудящих, з 07.10.77 р. - народних депутатів, м. Дніпропетровськ | Исполнительный комитет Екатеринославского, с 1926 г. - Днепропетровского городского Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов, с 1938 г. - депутатов трудящихся, с 07.10.77 г. - народных депутатов, г. Днепропетровск.
[опис 1] [опис 1 дод. 1] [опис 1 дод. 2] [опис 1 ос.] [опис 3] [опис 4]

Ф. Р-425 - Народний суд першого району м. Дніпропетровськ | Народный суд первого района г. Днепропетровск.
[опис 1] [опис 1 пр. 1] [опис 1 пр. 2]

Ф. Р-433 - Земельне управління виконкому Павлоградської окружної Ради робітничих, селянських та червоноармійських депутатів. Земельний відділ виконкому Павлоградської окружної Ради робітничих, селянських та червоноармійських депутатів (Окрземвідділ), м. Павлоград | Земельное управление исполкома Павлоградского окружного Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов. Земельный отдел исполкома Павлоградского окружного Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов (Окрземотдел), г. Павлоград.
[опис 1]

Ф. Р-439 - Відділ народної освіти виконавчого комітету Дніпропетровської міської Ради робітничих, селянських та червоноармійських депутатів, з 1938 р.- депутатів трудящих, м. Дніпропетровськ | Отдел народного образования исполнительного комитета Днепропетровского городского совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов, с 1938 г.- депутатов трудящихся, г. Днепропетровск.
[опис 1] [опис 2]

Ф. Р-440 - Виконавчий комітет Петропавлівської районної Ради депутатів трудящих, з 07.10.77 р. - народних депутатів, с. Петропавлівка, з 16.08.1957 р. - смт. Петропавлівка Петропавлівського району Дніпропетровської області |Исполнительный комитет Петропавловского районного Совета депутатов трудящихся, с 07.10.77 г. - народных депутатов, с. Петропавловка, с 16.08.1957 г. - пгт. Петропавловка Петропавловского района Днепропетровской области
[опис 1 дод.] [опис 4]

Ф. Р-447 - Петрівська сільська Рада робітничих, селянських та червоноармійських депутатів, с. Петрівка Дніпропетровського району і округу | Петровский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов, с. Петровка Днепропетровского района и округа.
[опис 1]

Ф. Р-448 - Євецько-Миколаївська сільська Рада депутатів трудящих, с. Євецько-Миколаївка Новомосковського району Дніпропетровської області | Евецко-Николаевский сельский Совет депутатов трудящихся, с. Евецко-Николаевка Новомосковского района Днепропетровской области.
[опис 1] [опис 1 дод.]

Ф. Р-450 - Попаснянська сільська Рада депутатів трудящих (Сільрада), с. Попасне Перещепинського району Дніпропетровської області, з 1963 р. - Новомосковського району Дніпропетровської області | Попаснянский сельский Совет депутатов трудящихся (Сельсовет), с. Попасное Перещепинского района Днепропетровской области, с 1963 г. - Новомосковского района Днепропетровской области.
[опис 1]

Ф. Р-457 - Начальник Павлоградської міської робітничо-селянської міліції, м. Павлоград Катеринославської губернії | Начальник Павлоградской городской рабоче-крестьянской милиции, г. Павлоград Екатеринославской губернии.
[опис 1]

Ф. Р-459 - Виконавчий комітет Пушкарівської сільської Ради депутатів трудящих, з 07.10.1977 р.- народних депутатів, с. Пушкарівка Верхньодіпровського району Дніпропетровської області | Исполнительный комитет Пушкаревского сельского Совета депутатов трудящихся, с 07.10.1977 г. - народных депутатов, с. Пушкаревка Верхнеднепровского района Днепропетровской области.
[опис 1 ос.]

Ф. Р-460 - Виконавчий комітет Карабинівської сільської Ради депутатів трудящих, с. Карабинівка Павлоградського району Дніпропетровської області | Исполнительный комитет Карабиновского сельского Совета депутатов трудящихся, с. Карабиновка Павлоградского района Днепропетровской области.
[опис 1] [опис 2]

Ф. Р-461 - Андріївська сільська Рада робітничих, селянських та червоноармійських депутатів, с. Андріївка Знаменівського району Павлоградського округу | Андреевский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов, с. Андреевка Знаменовского района Павлоградского округа.
[опис 1]

Ф. Р-463 - Катеринославська губернська надзвичайна комісія по боротьбі з контрреволюцією, спекуляцією та злочинами на посаді, м. Катеринослав | Екатеринославская губернская чрезвычайная комиссия по борьбе с контрреволюцией, спекуляцией и должностными преступлениями, г. Екатеринослав.
[опис 1]

Ф. Р-465 - Чаплинська сільська Рада робітничих, селянських та червоноармійських депутатів, с. Чаплі Дніпропетровського району і округу, з 1930 р.- Дніпропетровського району УРСР | Чаплинский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов, с. Чапли Днепропетровского района и округа, с 1930 г.- Днепропетровского района УССР.
[опис 1]

Ф. Р-467 - Начальник одинадцятого району радянської робітничо-селянської міліції, с. Богданівка Павлоградського району та округу Катеринославської губернії | Начальник одиннадцатого района советской рабоче-крестьянской милиции, с. Богдановка Павлоградского района и округа Екатеринославской губернии.
[опис 1]

Ф. Р-468 - Управління Новомосковської міської радянської робітничо-селянської міліції, м. Новомосковськ Катеринославської губернії | Управление Новомосковской городской советской рабоче-крестьянской милиции, г. Новомосковск Екатеринославской губернии.
[опис 1]

Ф. Р-469 - Начальник першого району Новомосковської повітової радянської робітничо-селянської міліції, с-ще Карла Маркса Катеринославського повіту і  губернії | Начальник первого района Новомосковской уездной советской рабоче-крестьянской милиции, пос. Карла Маркса Екатеринославского уезда и губернии.
[опис 1]

Ф. Р-470 - Начальник другого району Новомосковської повітової радянської робітничо-селянської міліції, с. Кам'янка  Катеринославського повіту і губернії | Начальник второго района Новомосковской уездной советской рабоче-крестьянской милиции, с. Каменка Екатеринославского уезда и губернии.
[опис 1]

Ф. Р-471 - Начальник третього району Новомосковської повітової радянської робітничо-селянської міліції, с. Паньківка Новомосковського повіту Катеринославської губернії | Начальник третьего района Новомосковской уездной советской рабоче-крестьянской милиции, с. Паньковка Новомосковского уезда Екатеринославской губернии.
[опис 1]

Ф. Р-472 - Начальник четвертого району Новомосковської повітової радянської робітничо-селянської міліції, с. Петриківка Верхньодніпровського повіту Катеринославської губернії | Начальник четвертого района Новомосковской уездной советской рабоче-крестьянской милиции, с. Петриковка Верхнеднепровского уезда Екатеринославской губернии.
[опис 1]

Ф. Р-473 - Начальник п'ятого району Новомосковської повітової радянської робітничо-селянської міліції, с. Магдалинівка Новомосковського повіту Катеринославської губернії | Начальник пятого района Новомосковской уездной советской рабоче-крестьянской милиции, с. Магдалиновка Новомосковского уезда Екатеринославской губернии.
[опис 1]

Ф. Р-474 -Начальник шостого району Новомосковської повітової радянської робітничо-селянської міліції, м. Новомосковськ Катеринославської губернії | Начальник шестого района Новомосковской уездной советской рабоче-крестьянской милиции, г. Новомосковск Екатеринославской губернии.
[опис 1]

Ф. Р-475 - Начальник сьомого району Новомосковської повітової радянської робітничо-селянської міліції, с. Миколаївка  Новомосковського повіту Катеринославської губернії | Начальник седьмого района Новомосковской уездной советской рабоче-крестьянской милиции, с. Николаевка Новомосковского уезда Екатеринославской губернии.
[опис 1]

Ф. Р-476 - Начальник восьмого району Новомосковської повітової радянської робітничо-селянської міліції, с. Губиниха Новомосковського повіту Катеринославської губернії | Начальник восьмого района Новомосковской уездной советской рабоче-крестьянской милиции, с. Губиниха Новомосковского уезда Екатеринославской губернии.
[опис 1]

Ф. Р-478 - Управління Верхньодніпровської повітової радянської робітничо-селянської промислової міліції, м. Верхньодніпровськ Катеринославської губернії | Управление Верхнеднепровской уездной советской рабоче-крестьянской промышленной милиции, г. Верхнеднепровск Екатеринославской губернии.
[опис 1]

Ф. Р-480 - Начальник другого району Верхньодніпровської повітової радянської робітничо-селянської міліції, с. Вільні Хутори Верхньодніпровського повіту Катеринославської губернії | Начальник второго района Верхнеднепровской уездной советской рабоче-крестьянской милиции, с. Вольные Хутора Верхнеднепровского уезда Екатеринославской губернии.
[опис 1]

Ф. Р-481 - Начальник третього району Верхньодніпровської повітової радянської робітничо-селянської міліції, с. Лихівка Верхньодніпровського повіту Катеринославської губернії | ННачальник третьего района Верхнеднепровской уездной советской рабоче-крестьянской милиции, с. Лиховка Верхнеднепровского уезда Екатеринославской губернии.
[опис 1]

Ф. Р-482 - Начальник четвертого району Верхньодніпровської повітової радянської робітничо-селянської міліції, с. Олександрівка Верхньодніпровського повіту Катеринославської губернії | Начальник четвертого района Верхнеднепровской уездной советской рабоче-крестьянской милиции, с. Александровка Верхнеднепровского уезда Екатеринославской губернии.
[опис 1]

Ф. Р-483 - Начальник п'ятого району Верхньодніпровської повітової радянської робітничо-селянської міліції, с. Куцеволівка Верхньодніпровського повіту Катеринославської губернії | Начальник пятого района Верхнеднепровской уездной советской рабоче-крестьянской милиции, с. Куцеволовка Верхнеднепровского уезда Екатеринославской губернии.
[опис 1]

Ф. Р-491 - Підгороднянська сільська Рада робітничих, селянських та червоноармійських депутатів (Сільрада), с. Підгороднє Мануйлівського району Дніпропетровського округу, з 1930 р. - Дніпропетровського району УРСР, з 1932 р. - Дніпропетровського району та області | Подгороднянский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов (Сельсовет), с. Подгородное Мануйловского района Днепропетровского округа, с 1930 - Днепропетровского района УССР, с 1932 - Днепропетровского района и области.
[опис 1] [опис 2]

Ф. Р-511 - Перещепинська районна комісія у справах колишніх червоногвардійців та червоних партизан при виконкомі Перещепинської районної Ради робітничих, селянських та червоноармійських депутатів, с. Перещепине Перещепинського району Дніпропетровського округу | Перещепинская районная комиссия по делам бывших красногвардейцев и красных партизан при исполкоме Перещепинского районного Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов, с. Перещепино Перещепинского района Днепропетровского округа.
[опис 1]

Ф. Р-532 - Павлоградське відділення Дніпропетровського агентства першого Українського пайового товариства "Навантаження", м. Павлоград  Дніпропетровської області | Павлоградское отделения Днепропетровского агентства первого Украинского паевого общества "Нагрузка", г. Павлоград Днепропетровской области.
[опис 1]

Ф. Р-570 - Виконавчий комітет Перещепинської районної Ради депутатів трудящих (Райвиконком), с. Перещепине Перещепинського району Дніпропетровської області | Исполнительный комитет Перещепинского районного Совета депутатов трудящихся (Райисполком), с. Перещепино Перещепинского района Днепропетровской области.
[опис 1]

Ф. Р-581 - Народний суд шостої дільниці, м. Дніпропетровськ | Народный суд шестого участка, г. Днепропетровск.
[опис 1] [опис 2]

Ф. Р-585 - Дніпропетровська окружна інспектура соціального забезпечення (окрсобез) виконавчого комітету Дніпропетровської окружної Ради робітничих, селянських та червоноармійських депутатів, м. Дніпропетровськ | Днепропетровская окружная инспектура социального обеспечения (окрсобез) исполнительного комитета Днепропетровского окружного Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов, г. Днепропетровск.
[опис 2]

Ф. Р-593 - Земельне управління виконкому Катеринославської губернської Ради робітничих, селянських та червоноармійських депутатів, м. Катеринослав | Земельное управление исполкома Екатеринославского губернского Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов, г. Екатеринослав.
[опис 1]

Ф. Р-594 - Земельний відділ виконавчого комітету Дніпропетровської окружної Ради робітничих, селянських та червоноармійських депутатів, м. Дніпропетровськ | Земельный отдел исполнительного комитета Днепропетровского окружной Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов, г. Днепропетровск.
[опис 1]

Ф. Р-701 - Відділ народної освіти виконавчого комітету Павлоградської районної Ради депутатів трудящих (Райвно), м. Павлоград Дніпропетровської області | Отдел народного образования исполнительного комитета Павлоградского районного Совета депутатов трудящихся (Районо), г. Павлоград Днепропетровской области.
[опис 1]

Ф. Р-836 - Робітничий комітет № 16 професійної спілки будівельних робітників по фарбуванню Дніпропетровського залізничного мосту | Рабочий комитет № 16 профсоюза строительных рабочих по покраске Днепропетровского железнодорожного моста.
[опис 1]

Ф. Р-839 - Робітничий комітет № 27 професійної спілки будівельних робітників будівництва "Індустрой", м. Кам'янське | Рабочий комитет № 27 профсоюза строительных рабочих строительства "Индустрой", г. Каменское.
[опис 1]

Ф. Р-903 - Відділ місцевої промисловості виконкому Катеринославської, з 1926 р.- Дніпропетровської окружної Ради робітничих, селянських та червоноармійських депутатів, м. Катеринослав, з 1926 р.- м. Дніпропетровськ | Отдел местной промышленности исполкома Екатеринославского, с 1926 г. - Днепропетровского окружного Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов, г. Екатеринослав, с 1926 г. - г. Днепропетровск.
[опис 1]

Ф. Р-908 - Лихівська районна судова земельна комісія (Райсудземкомісія) с. Лихівка Лихівського району Кременчугського округу | Лиховская районная судебная земельная комиссия (Райсудземкомиссия) с. Лиховка Лиховского района Кременчегского округа.
[опис 1]

Ф. Р-910 - Верхньодніпровська районна судова земельна комісія м. Верхньодніпровськ Дніпропетровського округу | Верхнеднепровская районная судебная земельная комиссия г. Верхнеднепровск Днепропетровского округа.
[опис 1]

Ф. Р-913 - Литвинівська сільська рада депутатів трудящих, с. Литвинівка Верхньодніпровського району Дніпропетровської області; Виконавчий комітет Литвинівської сільської ради депутатів трудящих, с. Литвинівка Верхньодніпровського району Дніпропетровської області | Литвиновский сельский совет депутатов трудящихся, с. Литвиновка Верхнеднепровского района Днепропетровской области; Исполнительный комитет Литвиновского сельского совета депутатов трудящихся, с. Литвиновка Верхнеднепровского района Днепропетровской области.
[опис 1] [опис 1 ос] [опис 2]

Ф. Р-917 - Виконавчий комітет Калуженської сільської ради депутатів трудящих, с. Калужене Лихівського району Дніпропетровської області | Исполнительный комитет Калуженского сельского совета депутатов трудящихся, с. Калужено Лиховского района Днепропетровской области.
[опис 1]

Ф. Р-924 - Панютинський районний політичний відділ (Райполітвідділ), ст. Панютине Катерининської залізниці | Панютинский районный политический отдел (Райполитотдел), ст. Панютино Екатерининской железной дороги.
[опис 1]

Ф. Р-929 - Управління Верхньодніпровської районної радянської робітничо-селянської міліції і карного розшуку, м. Верхньодніпровськ Катеринославського округу |Управление Верхнеднепровской районной советской рабоче-крестьянской милиции и уголовного розыска, г. Верхнеднепровск Екатеринославского округа.
[опис 1]

Ф. Р-932 -Дільничний політичний відділ Катерининської залізниці (Дільничполіт), м. Катеринослав | Участковый политический отдел Екатерининской железной дороги (Учполит), г. Екатеринослав.
[опис 1]

Ф. Р-1013 -Дорожній політичний відділ Катерининської, з 1936 р.- Сталінської залізниці (Дорожполітвідділ), м. Катеринослав | Дорожный политический отдел Екатерининской, с 1936 г. - Сталинской железной дороги (Дорполит), г. Екатеринослав.
[опис 1] [опис 2]

Ф. Р-1015 -Петропалівська районна комісія у справах колишніх червоногвардійців та червоних партизан при виконкомі Петропалівської районної Ради робітничих, селянських та червоноармійських депутатів, с. Петропавлівка Петропалівського району УРСР | Петропаловская районная комиссия по делам бывших красногвардейцев и красных партизан при исполкоме Петропаловского районного Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов, с. Петропавловка Петропаливського района УССР.
[опис 1]

Ф. Р-1017 -П'ятихатська районна комісія у справах колишніх червоногвардійців та червоних партизан при виконкомі П'ятихатської районної Ради робітничих, селянських та червоноармійських депутатів, с. П'ятихатки П'ятихатського району УРСР | Пятихатская районная комиссия по делам бывших красногвардейцев и красных партизан при исполкоме Пятихатского районного Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов, с. Пятихатки Пятихатского района УССР.
[опис 1]

Ф. Р-1062 -Дніпропетровська трудова промислово-кооперативна грабарська артіль "Будівельник", м. Дніпропетровськ | Днепропетровская трудовая промышленно-кооперативная грабарская артель "Строитель", г. Днепропетровск.
[опис 1]

Ф. Р-1103 -Дніпропетровська окружна спілка кредитно-сільськогосподарських кооперативних товариств (Дніпроспілка), м. Дніпропетровськ | Днепропетровский окружной союз кредитно-сельскохозяйственных кооперативных обществ (Днепросоюз), г. Днепропетровск.
[опис 1]

Ф. Р-1109 -Виконавчий комітет Мануйлівської районної Ради робітничих, селянських та червоноармійських депутатів, с. Мануйлівка Катеринославського округу і губернії | Исполнительный комитет Мануйловского районного Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов, с. Мануйловка Екатеринославского округа и губернии.
[опис 1]

Ф. Р-1121 -Виконавчий комітет Єлизавето-Кам'янської районної Ради робітничих, селянських та червоноармійських депутатів, с. Єлизавето - Кам'янка того ж району, з 1925 р.- Єлизавето-Кам'янського району УРСР, з 1926 р.- Дніпропетровського району і округу | Исполнительный комитет Елизавето-Каменского районного Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов, с. Елизавето - Каменка того же района, с 1925 г. - Елизавето-Каменского района УССР, с 1926 г. - Днепропетровского района и округа.
[опис 1]

Ф. Р-1123 -Виконавчий комітет Межівської районної Ради народних депутатів (райвиконком), смт Межова Дніпропетровської області | Исполнительный комитет Межевского районного Совета народных депутатов (райисполком), пгт Межевая Днепропетровской области.
[опис 1 дод.] [опис 3]

Ф. Р-1126 -Мануйлівський районний комітет незаможних селян (РайКНС), с. Мануйлівка Катеринославського округу і губернії | Мануйловский районный комитет незаможных селян (РайКНС), с. Мануйловка Екатеринославского округа и губернии.
[опис 1]

Ф. Р-1129 -Кам'янський волосний виконавчий комітет Ради робітничих, селянських та червоноармійських депутатів, с. Кам'янка Новомосковського повіту Катеринославської губернії | Каменский волостной исполнительный комитет Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов, с. Каменка Новомосковского уезда Екатеринославской губернии.
[опис 1]

Ф. Р-1134 -Єлисаветівський волосний виконавчий комітет Ради робітничих, селянських та червоноармійських депутатів, с. Єлисаветівка Новомосковського повіту Катеринославської губернії | Елисаветовський волостной исполнительный комитет Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов, с. Елисаветовка Новомосковского уезда Екатеринославской губернии.
[опис 1]

Ф. Р-1144 -Ломівська сільська Рада робітничих, селянських та червоноармійських депутатів, с. Ломівка Єлизавето-Кам'янського району Катеринославського округу та губернії, з 1925 р.- Карло-Марксівського району Катеринославського округу | Ломовский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов, с. Ломовка Елизавето-Каменского района Екатеринославского округа и губернии, с 1925 г.- Карло-марксовского района Екатеринославского округа.
[опис 1]

Ф. Р-1145 -Чавуноливарний завод "Комунар" Катеринославського об'єднання південно - металургійного тресту "Південсталь", м. Амур-Нижньодніпровськ Катеринославської губернії (бувший завод акціонерного товариства "Сиріус") | Чугунолитейный завод "Коммунар" Екатеринославского объединения южно - металлургического треста "Югсталь", г. Амур-Нижнеднепровск Екатеринославской губернии (бывший завод акционерного общества "Сириус").
[опис 1]

Ф. Р-1147 -Воронівська сільська Рада робітничих, селянських та червоноармійських депутатів, с. Воронівка Карло-Марксівського району Катеринославської губернії | Вороновский сельский совет рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов, с. Вороновка Карло-марксовского района Екатеринославской губернии.
[опис 1]

Ф. Р-1148 -Мануйлівська сільська Рада робітничих, селянських та червоноармійських депутатів, с. Мануйлівка Карло-Марксівського району Катеринославського округу і губернії, з 1925 р.- с. Мануйлівка Карло-Марксівського району Катеринославського округу | Мануйловский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов, с. Мануйловка Карло-марксовского района Екатеринославского округа и губернии, с 1925 г.- с. Мануйловка Карло-марксовского района Екатеринославского округа.
[опис 1]

Ф. Р-1149 -Виконавчий комітет Любимівської сільської Ради депутатів трудящих, с. Любимівка Солонянского району Дніпропетровської області | Исполнительный комитет Любимовского сельского Совета депутатов трудящихся, с. Любимовка Солонянского района Днепропетровской области.
[опис 1]

Ф. Р-1169 -Гнатівська сільська Рада депутатів трудящих (Сільрада), с. Гнатівка Перещепинського району Дніпропетровської області | Гнатовский сельский Совет депутатов трудящихся (Сельсовет), с. Гнатовка Перещепинского района Днепропетровской области.
[опис 1]

Ф. Р-1170 -Виконавчий комітет Керносівської сільської Ради депутатів трудящих, з 07.10.77 р. - народних депутатів, с. Керносівка Перещепинського району, 1963 р. - Новомосковського району Дніпропетровської області (Керносівська сільська Рада робітничих, селянських та червоноармійських депутатів, с. Керносівка Новомосковського повіту Катеринославської губернії, з 1932 р.- Новомосковського району Дніпропетровської області) | Исполнительный комитет Керносовского сельского Совета депутатов трудящихся, с 07.10.77 г. - народных депутатов, с. Керносовка Перещепинского района, 1963 г. - Новомосковского района Днепропетровской области (Керносовский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов, с. Керносовка Новомосковского уезда Екатеринославской губернии, с 1932 г. - Новомосковского района Днепропетровской области).
[опис 1]

Ф. Р-1171 -Виконавчий комітет Перещепинської селищної Ради депутатів трудящих, смт. Перещепине Перещепинського району, з 1963 р.- Новомосковського району Дніпропетровської області  (Виконавчий комітет Перещепинської сільскої Ради депутатів трудящих (Сільвиконком), с. Перещепине Перещепинського району Дніпропетровської області) | Исполнительный комитет Перещепинского поселкового Совета депутатов трудящихся, пгт. Перещепино Перещепинского района, с 1963 г. - Новомосковского района Днепропетровской области (Исполнительный комитет Перещепинского сельского Совета депутатов трудящихся (сельисполком), с. Перещепино Перещепинского района Днепропетровской области).
[опис 1[опис 2]

Ф. Р-1174 -Всесвятська сільська Рада робітничих, селянських та червоноармійських депутатів, с. Всесвятське Попаснянської волості Новомосковського повіту Катеринославської губернії, з 1923 р.- Перещепинського району Павлоградського округу | Всесвятский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов, с. Всесвятское Попаснянской волости Новомосковского уезда Екатеринославской губернии, с 1923 г. - Перещепинского района Павлоградского округа.
[опис 1]

Ф. Р-1176 -Івано-Михайлівська сільська Рада робітничих, селянських та червоноармійських депутатів, с. Івано-Михайлівка Перещепинського району Павлоградського округу Катеринославської губернії | Ивано-Михайловский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов, с. Ивано-Михайловка Перещепинского района Павлоградского округа Екатеринославской губернии.
[опис 1[опис 1 дод.]

Ф. Р-1180 -Відділ охорони здоров'я виконавчого комітету Катеринославської губернської Ради робітничих, селянських та червоноармійських депутатів, м. Катеринослав | Отдел здравоохранения исполнительного комитета Екатеринославского губернского Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов. г. Екатеринослав.
[опис 1]

Ф. Р-1183 -Дніпропетровська окружна спілка житлово-орендних і будівельних кооперативів, м. Дніпропетровськ | Днепропетровский окружной союз жилищно-арендных и строительных кооперативов, г. Днепропетровск.
[опис 1]

Ф. Р-1184 -Відділ охорони здоров'я виконавчого комітету Дніпропетровської окружної Ради робітничих, селянських та червоноармійських депутатів, м. Дніпропетровськ | Отдел здравоохранения исполнительного комитета Днепропетровского окружного Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов, г. Днепропетровск.
[опис 1[опис 2]

Ф. Р-1209 -Домотканівська сільська Рада депутатів трудящих, с. Домоткань Верхньодніпровського району Дніпропетровської області | Домоткановский сельский Совет депутатов трудящихся, с. Домоткань Верхнеднепровского района Днепропетровской области.
[опис 1[опис 1 л.[опис 2]

Ф. Р-1218 -Виконавчий комітет Водянської сільської Ради депутатів трудящих, з 07.10.1977 р. - народних депутатів, с. Водяне Верхньодніпровського району Дніпропетровської області (Виконавчий комітет Миколаївської сільської Ради депутатів трудящих,
с. Миколаївка Верхньодніпровського району, з 1963 р. - П'ятихатського району, з 1965 р. - Верхньодніпровського району Дніпропетровської області)
| Исполнительный комитет Водянского сельского Совета депутатов трудящихся, с 07.10.1977 г. - народных депутатов,
с. Водяное Верхнеднепровского района Днепропетровской области (Исполнительный комитет Николаевского сельского Совета депутатов трудящихся,
с. Николаевка Верхнеднепровского района, с 1963 г. - Пятихатского района, с 1965 г. - Верхнеднепровского района Днепропетровской области).
[опис 1[опис 1 л.[опис 2]

Ф. Р-1219 -Виконавчий комітет Ново - Олександрівської сільської Ради депутатів трудящих, с. Ново-Олександрівка Верхньодніпровського району Дніпропетровської області | Исполнительный комитет Ново - Александровского сельского Совета депутатов трудящихся, с. Ново-Александровка Верхнеднепровского района Днепропетровской области.
[опис 1]

Ф. Р-1230 -Виконавчий комітет Очеретуватської сільської Ради депутатів трудящих (сільвиконком), з 07.10.1977 р.- народних депутатів,
с. Очеретувате Магдалинівського району Дніпропетровської області
| Исполнительный комитет Очеретоватского сельского Совета депутатов трудящихся (сельисполком), с 07.10.1977 г. - народных депутатов, с. Очеретоватое Магдалиновского района Днепропетровской области.
[опис 1]

Ф. Р-1232 -Йосипівська сільська Рада депутатів трудящих, с. Йосипівка Котовського району Дніпропетровської області | Иосиповский сельский Совет депутатов трудящихся, с. Иосиповка Котовского района Днепропетровской области.
[опис 1]

Ф. Р-1134 -Виконавчий комітет Котовської сільської Ради депутатів трудящих, з 07.10.77 р. - народних депутатів, с. Котовка Котовського району, з 1959 р. - Магдалинівського району, з 1963 р. -Царичанського району, з 1965 р. - Магдалинівського р-ну Дніпропетровської області | Исполнительный комитет Котовского сельского Совета депутатов трудящихся, с 07.10.77 г. - народных депутатов, с. Котовка Котовского района, с 1959 - Магдалиновского района, с 1963 - Царичанського района, с 1965 - Магдалиновского района Днепропетровской области.
[опис 1[опис 2]


Ф. Р-6508 - Колекція актів реєстрації цивільного стану відділами державної реєстрації актів цивільного стану Катеринославської губернії, з 26.02.1932р. - Дніпропетровської області | Коллекция актов регистрации гражданского состояния отделами государственной регистрации актов гражданского состояния Екатеринославской губернии, с 26.02.1932г.- Днепропетровской области

Сьогодні: 25 Червня 2021

Державний архів Дніпропетровської області
вул. М. Грушевського, 89

До уваги керівників
архівних відділів райдержадміністрацій, міських рад, трудових архівів, архівних підрозділів органів місцевого самоврядування!

У рубриці
«Нормативно-правова база» на сайті держархіву області просимо ознайомитися з актуальними для цього періоду адміністративно-територіального реформування Методичними рекомендаціями Укрдержархіву «Організація архівної справи в територіальній громаді. Частина 1. Архівні підрозділи органів місцевого самоврядування»
для впровадження
в практику роботи.prizident
verhovna rada
kmu portal
oda
obl-rada
kontakt centr
metod ukaz

arolsen