Описи архівних фондів радянського періоду

Ф. Р-1 - Уповноважений повноважного представництва уряду РРФСР і УРСР при всіх закордонних організаціях допомоги голодуючим Росії по Катеринославській губернії (Уповпреддопомога), м. Катеринослав | Уполномоченный полномочного представительства правительства РСФСР и УССР при всех заграничных организациях помощи голодающим России по Екатеринославской губернии (Уполпредпомощь),
г. Екатеринослав.
[опис 1]

Ф. Р-40 - Павлоградська повітова Рада народного господарства, м. Павлоград Катеринославської губернії | Павлоградский уездный Совет народного хозяйства, г. Павлоград Екатеринославской губернии.
[опис 1]

Ф. Р-42 - Виконавчий комітет Амур-Нижньодніпровської районної Ради депутатів трудящих, м. Дніпропетровськ (Виконавчий комітет Амур-Нижньодніпровської районної Ради робітничих, селянських та червоноармійських депутатів, м. Амур-Нижньодніпровськ Катеринославської губернії, з 1926 р.- Дніпропетровської області) | Исполнительный комитет Амур-Нижнеднепровского районного Совета депутатов трудящихся, г. Днепропетровск (исполнительный комитет Амур-Нижнеднепровского районного Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов, г. Амур-Нижнеднепровск Екатеринославской губернии, с 1926 г.- Днепропетровской области).
[опис 1]  [опис 1 дод.]  [опис 2]

Ф. Р-43 - Чумаківський волосний виконавчий комітет Ради робітничих, селянських та червоноармійських депутатів, с. Чумаки, Катеринославського повіту і губернії | Чумаковский волостной исполнительный комитет Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов, с. Чумаки, Екатеринославского уезда и губернии.
[опис 1]

Ф. Р-47 - Управління курсів командного складу Радянської робітничо-селянської міліції при Катеринославській губернській міліції,
м. Катеринослав
| Управление курсов командного состава Советской рабоче-крестьянской милиции при Екатеринославской губернской милиции,
г. Екатеринослав.
[опис 1]

Ф. Р-51 - Уповноважений акціонерного товариства по відновленню та зміцненню сільського господарства на Україні "Село-допомога" по Катеринославській губернії, м. Катеринослав | Уполномоченный акционерного общества по восстановлению и укреплению сельского хозяйства на Украине "Село-помощь" по Екатеринославской губернии, г. Екатеринослав.
[опис 1]

Ф. Р-59 - Управління Катеринославської губернської радянської робітничо-селянської міліції (губміліція), м. Катеринослав | Управление Екатеринославской губернской советской рабоче-крестьянской милиции (губмилиция), г. Екатеринослав.
[опис 1]

Ф. Р-60 - Управління Катеринославської повітової радянської робітничо-селянської міліції, м. Катеринослав | Управление Екатеринославской уездной советской рабоче-крестьянской милиции, г. Екатеринослав.
[опис 1]

Ф. Р-61 - Управління Верхньодніпровської повітової радянської робітничо-селянської міліції, м. Верхньодніпровськ Катеринославської губернії | Управление Верхнеднепровской уездной советской рабоче-крестьянской милиции, г. Верхнеднепровск Екатеринославской губернии.
[опис 1]

Ф. Р-62 - Управління Новомосковської повітової радянської робітничо-селянської міліції, м. Новомосковськ Катеринославської губернії, з 1925 р.- Новомосковського району УРСР, з 1926  р.- Новомосковського району Дніпропетровського округу | Управление Новомосковской уездной советской рабоче-крестьянской милиции, г. Новомосковск Екатеринославской губернии, с 1925 г. - Новомосковского района УССР, с 1926 г. - Новомосковского района Днепропетровского округа.
[опис 1]  [опис 1 дод.]

Ф. Р-67 - Виконком Павлоградської повітової Ради робітничих, селянських та червоноармійських депутатів, м. Павлоград, Катеринославської губернії | Исполком Павлоградского уездного Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов, г. Павлоград Екатеринославской губернии.
[опис 1]

Ф. Р-68 - Нікопольський повітовий виконком Ради робітничих, селянських та червоноармійських депутатів, м. Нікополь, Катеринославської губернії | Никопольский уездный исполком Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов, г. Никополь Екатеринославской губернии.
[опис 1]

Ф. Р-75 - Павлоградський повітовий відділ охорони здоров'я, м. Павлоград Катеринославської губернії | Павлоградский уездный отдел здравоохранения, г. Павлоград Екатеринославской губернии.
[опис 1]

Ф. Р-78 - Управління Павлоградської повітово-міської радянської робітничо-селянської міліції, м. Павлоград Катеринославської губернії | Управление Павлоградского уездно-городской советской рабоче-крестьянской милиции, г. Павлоград Екатеринославской губернии.
[опис 1]

Ф. Р-80 - Виконавчий комітет Павлоградської окружної Ради робітничих, селянських та червоноармійських депутатів (Окрвиконком),
м. Павлоград Павлоградського округу Катеринославської губернії
| Исполнительный комитет Павлоградского окружного Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов (Окрисполком), г. Павлоград Павлоградского округа Екатеринославской губернии.
[опис 1]

Ф. Р-98 - Виконавчий комітет Павлоградської міської Ради депутатів трудящих, м. Павлоград Дніпропетровської області | Исполнительный комитет Павлоградского городского Совета депутатов трудящихся, г. Павлоград Днепропетровской области.
[опис 1]  [опис 1 дод.]  [опис 2]

Ф. Р-122 - Інспектура праці Катеринославської, з 1926 р. -  Дніпропетровської окружної Ради робітничих, селянських та червоноармійських депутатів, м. Дніпропетровськ (Дніпропетровський  окружний  відділ праці  Дніпропетровської окружної Ради робітничих, селянських та червоноармійських депутатів, м. Дніпропетровськ) | Инспектура труда Екатеринославской, с 1926 г. - Днепропетровского окружного Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов, г. Днепропетровск (Днепропетровский окружной отдел труда Днепропетровского окружного Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов, г. Днепропетровск).
[опис 1]  [опис 2]

Ф. Р-131 - Виконавчий комітет Кочережської сільської Ради депутатів трудящих, с. Кочережки Павлоградського району Дніпропетровської області (Кочережська сільська Рада робітничих, селянських та червоноармійських  депутатів, с. Кочережки Павлоградського району Дніпропетровської області) | Исполнительный комитет Кочережского сельского Совета депутатов трудящихся, с. Кочережки Павлоградского района Днепропетровской области (Кочережский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов, с. Кочережки Павлоградского района Днепропетровской области).
[опис 1]  [опис 1 пр.]  [опис 2]

Ф. Р-139 - Виконавчий комітет Вербської сільської  Ради депутатів трудящих, с. Вербки Павлоградського району Дніпропетровської області | Исполнительный комитет Вербского сельского Совета депутатов трудящихся, с. Вербки Павлоградского района Днепропетровской области.
[опис 1]  [опис 1 дод.]

Ф. Р-158 - Виконавчий комітет Катеринославської губернської Ради робітничих, селянських та червоноармійських депутатів (Губвиконком), м. Катеринослав | Исполнительный комитет Екатеринославского губернского Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов (Губисполком), г. Екатеринослав.
[опис 1]  [опис 2]

Ф. Р-159 - Виконавчий комітет Катеринославської повітової Ради робітничих, селянських та червоноармійських депутатів,
м. Катеринослав
| Исполнительный комитет Екатеринославского уездного Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов,
г. Екатеринослав.
[опис 1]

Ф. Р-160 - Виконавчий комітет Новомосковської повітої Ради робітничих, селянських та червоноармійських депутатів, м. Новомосковськ Катеринославської губернії | Исполнительный комитет Новомосковского уездного Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов,
г. Новомосковск Екатеринославской губернии.
[опис 1]

Ф. Р-161 - Виконавчий комітет Підпільнянської сільської Ради депутатів трудящих, с. Підпільне Новомосковського району Дніпропетровської області | Исполнительный комитет Подпольнянского сельского Совета депутатов трудящихся, с. Подпольное Новомосковского района Днепропетровской области.
[опис 1]  [опис 2]

Ф. Р-163 - Виконавчий комітет Піщанської сільської Ради депутатів трудящих, з  07.10.77 р. - народних депутатів, с. Піщанка Новомосковського району Дніпропетровської області | Исполнительный комитет Песчанского сельского Совета депутатов трудящихся,
с 07.10.77 г. - народных депутатов, с. Песчанка Новомосковского района Днепропетровской области.
[опис 1]

Ф. Р-167 - Виконавчий комітет Верхньодніпровської районної Ради депутатів трудящих, м. Верхньодніпровськ Дніпропетровської області | Исполнительный комитет Верхнеднепровского районного Совета депутатов трудящихся, г. Верхнеднепровск Днепропетровской области.
[опис 1]

Ф. Р-205 - Олександрівський волосний виконавчий комітет Ради робітничих, селянських та червоноармійських депутатів (волвиконком), с. Олександрівка Новомосковського повіту Катеринославської губернії | Александровский волостной исполнительный комитет Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов (волисполком), с. Александровка Новомосковского уезда Екатеринославской губернии.
[опис 1]

Ф. Р-210 - Виконавчий комітет Вільнянської сільської Ради депутатів трудящих, з  07.10.77 р. - народних депутатів, с. Вільне Новомосковського району Дніпропетровської області | Исполнительный комитет Вольнянского сельского Совета депутатов трудящихся,
с 07.10.77 г. - народных депутатов, с. Вольное Новомосковского района Днепропетровской области.
[опис 1]  [опис 1 дод.]

Ф. Р-213 - Герасимівська сільська Рада депутатів трудящих, с. Герасимівка Перещепинського району Дніпропетровської області | Герасимовский сельский Совет депутатов трудящихся, с. Герасимовка Перещепинского района Днепропетровской области.
[опис 1]

Ф. Р-217 - Катеринославський міський технікум (Катеринославський трудовий технікум), м. Катеринослав | Екатеринославский городской техникум (Екатеринославский трудовой техникум), г. Екатеринослав.
[опис 1]

Ф. Р-219 - Начальник Катеринославської міської радянської робітничо-селянської міліції, м. Катеринослав | Начальник Екатеринославской городской советской рабоче-крестьянской милиции, г. Екатеринослав.
[опис 1]

Ф. Р-224 - Верхньодніпровська повітова військова нарада виконавчого комітету Верхньодніпровської повітової Ради робітничих, селянських та червоноармійських депутатів, м. Верхньодніпровськ Катеринославської губернії | Верхнеднепровский уездный военный совет исполнительного комитета Верхнеднепровского уездного Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов, г. Верхнеднепровск Екатеринославской губернии.
[опис 1]

Ф. Р-227 - Березанівська сільська Рада робітничих, селянських та червоноармійських депутатів, с. Березанівка Єлизавето-Кам'янського району Катеринославського округу і губернії, з 1925 р. - Катеринославського округу | Березановский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов, с. Березановка Елизавето-Каменского района Екатеринославского округа и губернии, с 1925 г. - Екатеринославского округа.
[опис 1]

Ф. Р-233 - Дніпропетровське відділення державного тресту з виробництва та продажу швацьких машин та частин до них (Депо Держшвеймашина), м. Дніпропетровськ | Днепропетровское отделение государственного треста по производству и продаже швейных машин и частей к ним (Депо Госшвеймашина), г. Днепропетровск.
[опис 1]

Ф. Р-242 - Виконавчий комітет Богданівської сільської Ради депутатів трудящих, с. Богданівка Павлоградського району Дніпропетровської області | Исполнительный комитет Богдановского сельского Совета депутатов трудящихся, с. Богдановка Павлоградского района Днепропетровской области.
[опис 1]  [опис 1 дод.]

Ф. Р-260 - Горяйнівська сільська Рада робітничих, селянських та червоноармійських депутатів, с. Горяйнівка Карло-Марксівського району Катеринославського округу, з 1926 р.- с. Горяйнівка Дніпропетровського округу, з 1930 р.- с. Горяйнівка Дніпропетровського району УРСР | Горяйновский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов, с. Горяйновка Карло-марксовского района Екатеринославского округа, с 1926 г.- с. Горяйновка Днепропетровского округа, с 1930 г.- с. Горяйновка Днепропетровского района УССР.
[опис 1]

Ф. Р-261 - Іванівська сільська Рада робітничих, селянських та червоноармійських депутатів, с. Іванівка Карло-Марксівського району Катеринославського округу та губернії | Ивановский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов, с. Ивановка Карло-марксовского района Екатеринославского округа и губернии.
[опис 1]

Ф. Р-262 - Соколівська сільська Рада робітничих, селянських та червоноармійських депутатів, с. Соколівка Мануйлівського району Катеринославського округу і губернії | Соколовский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов, с. Соколовка Мануйловского района Екатеринославского округа и губернии.
[опис 1]

Ф. Р-263 - Рибальська сільська Рада робітничих, селянських та червоноармійських депутатів трудящих, с. Рибальське Карло-Марксівського району Катеринославського округу та губернії, з 1925р.- с. Рибальське Карло-Марксівського району Катеринославського округу | Рыбальский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов, с. Рыбальское Карло-марксовского района Екатеринославского округа и губернии, с 1925р.- с. Рыбальское Карло-марксовского района Екатеринославского округа.
[опис 1]

Ф. Р-265 - Дніпропетровський будівельний технікум, м. Дніпропетровськ (Катеринославський, з 1926 р. - Дніпропетровський вечірній будівельний технікум, м. Катеринослав) | Днепропетровский строительный техникум, г. Днепропетровск (Екатеринославский, с 1926 г. - Днепропетровский вечерний строительный техникум, г. Екатеринослав).
[опис 1]

Ф. Р-268 - Архівний відділ виконавчого комітету Дніпропетровської обласної ради депутатів трудящих, з 07.10.1977 р. - народних депутатів, м. Дніпропетровськ | Архивный отдел исполнительного комитета Днепропетровского областного совета депутатов трудящихся, с 07.10.1977р. - народных депутатов, г. Днепропетровск.
[опис 1]  [опис 2]  [опис 2 ос.]  [опис 3]  [опис 4]  [опис 5]  [опис 6]  [опис 7]

Ф. Р-280 - Управління військового помічника начальника Катерининської залізниці, м. Катеринослав | Управление военного помощника начальника Екатерининской железной дороги, г. Екатеринослав.
[опис 1]

Ф. Р-283 - Народний суд другого району, м. Дніпропетровськ | Народный суд второго района, г. Днепропетровск.
[опис 1]

Ф. Р-284 - Народний суд третього району, м. Дніпропетровськ | Народный суд третьего района, г. Днепропетровск.
[опис 1]

Ф. Р-286 - Катеринославський народний суд сьомої дільниці, м. Катеринослав | Екатеринославский народный суд седьмого участка,
г. Екатеринослав.
[опис 1]

Ф. Р-299 - Катеринославський губернський революційний комітет (Губревком), м. Катеринослав | Екатеринославский губернский революционный комитет (Губревком), г. Екатеринослав.
[опис 1]

Ф. Р-305 - Виконавчий комітет Катеринославської, з 1926 р. - Дніпропетровської окружної Ради робітничих, селянських та червоноармійських депутатів (Окрвиконком), м. Дніпропетровськ | Исполнительный комитет Екатеринославского, с 1926 г. - Днепропетровской окружного Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов (Окрисполком), г. Днепропетровск.
[опис 1]  [опис 1 дод.]  [опис 2]

Ф. Р-306 - Відділ народної освіти виконавчого комітету Катеринославської окружної Ради робітничих, селянських та червоноармійських депутатів (Окрнаросвіт), м. Катеринослав, з 07.1926 р.- м. Дніпропетровськ | Отдел народного образования исполнительного комитета Екатеринославского окружного Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов (Окрнаробраз),
г. Екатеринослав, с 07.1926 г.- г. Днепропетровск.
[опис 1]

Ф. Р-310 - Інспектура народної освіти виконавчого комітету Дніпропетровської окружної Ради робітничих, селянських та червоноармійських депутатів (Окрнаросвіт), м. Дніпропетровськ | Инспектура народного образования исполнительного комитета Днепропетровского окружного Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов (Окрнаробраз), г. Днепропетровск.
[опис 1]

Ф. Р-319 - Дніпропетровська національна гірнича академія України Міністерства освіти України, м. Дніпропетровськ. (Дніпропетровський гірничий інститут ім. Артема Наркомату освіти СРСР, з 10.04.1946 р.-Міністерства вищої освіти СРСР, з 16.08.1941р.-м. Свердловськ, з 04.06.1943 р.- м. Караганда, з 05.01.1944 р.- м. Дніпропетровськ) | Днепропетровская национальная горная академия Украины Министерства образования Украины, г. Днепропетровск (Днепропетровский горный институт им. Артема Наркомпроса СССР, с 10.04.1946 г. - Министерства высшего образования СССР, с 16.08.1941 г. - г. Свердловск, с 04.06.1943 г. - г. Караганда, с 05.01.1944 г. - г. Днепропетровск).
[опис 1 т. 1]  [опис 1 дод.]  [опис 1 пр. т. 2]  [опис 1 пр. т. 3]  [опис 1 пр. т. 4]  [опис 2]  [опис 3 ч. 1]  [опис 3 ч. 2]  [опис 3 пр.]  [опис 4]
 
Ф. Р-330 - Сурсько - Литовський волосний виконавчий комітет Ради робітничих, селянських та червоноармійських депутатів, с. Сурсько - Литовське Катеринославського повіту і губернії | Сурско - Литовский волостной исполнительный комитет Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов, с. Сурско - Литовское Екатеринославского уезда и губернии.
[опис 1]

Ф. Р-331 - Лоцмано - Кам'янський волосний виконавчий комітет Ради робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, с. Лоцмано - Кам'янка Катеринославського повіту та губернії | Лоцмано - Каменский волостной исполнительный комитет Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов, с. Лоцмано - Каменка Екатеринославского уезда и губернии.
[опис 1]

Ф. Р-334 - Ямбурзький волосний виконавчий комітет Ради робітничих, селянських та червоноармійських депутатів, с. Ямбург Катеринославського повіту і губернії | Ямбургский волостной исполнительный комитет Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов, с. Ямбург Екатеринославского уезда и губернии.
[опис 1]

Ф. Р-349 - Фінансовий відділ виконавчого комітету Павлоградської окружної Ради робітничих, селянських та червоноармійських депутатів (окрфінвідділ), м. Павлоград | Финансовый отдел исполнительного комитета Павлоградского окружного Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов (окрфинотдел), г. Павлоград.
[опис 1]

Ф. Р-352 - Виконавчий комітет Богданівської районної Ради робітничих, селянських та червоноармійських депутатів, с. Богданівка Павлоградського району і округу | Исполнительный комитет Богдановского районного Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов, с. Богдановка Павлоградского района и округа.
[опис 1]

Ф. Р-371 - Виконавчий комітет Краснянської сільської Ради депутатів трудящих (сільвиконком), с. Красне Верхньодніпровського району Дніпропетровської області | Исполнительный комитет Краснянского сельского Совета депутатов трудящихся (сельисполком), с. Красное Верхнеднепровского района Днепропетровской области.
[опис 1]

Ф. Р-373 - Виконавчий комітет Мишурино-Різької сільської Ради депутатів трудящих, с. Мишурин Ріг Верхньодніпровського району,
з 1947 р.- Лихівського району, з 1959 р.- Верхньодніпровського району, з 1963 р.- П'ятихатського району Дніпропетровської області
| Исполнительный комитет Мишурино-Рожского сельского Совета депутатов трудящихся, с. Мишурин Рог Верхнеднепровского района, с 1947 г.- Лиховского района, с 1959 г.- Верхнеднепровского района, с 1963 г. - Пятихатского района Днепропетровской области.
[опис 1]  [опис 1 дод.]

Ф. Р-375 - Радянське господарство (радгосп) "Чаплі", с. Чаплі Карло-Марксівського району Дніпропетровського округу УРСР, з 1932 р. -
с. Чаплі Дніпропетровського району і області
| Советское хозяйство (совхоз) "Чапли", с. Цапли Карло-Марксовского района Днепропетровского округа УССР, с 1932 г. - с. Чапли Днепропетровского района и области.
[опис 1]

Ф. Р-379 - Юр'ївське поштово-телеграфне відділення Катеринославського губернського відділу зв'язку, с. Юр'ївка Павлоградського повіту Катеринославської губернії | Юрьевское почтово-телеграфное отделение Екатеринославского губернского отдела связи, с. Юрьевка Павлоградского уезда Екатеринославской губернии.
[опис 1]

Ф. Р-393 - Відділ торгівлі виконавчого комітету Дніпропетровської окружної Ради робітничих, селянських та червоноармійських депутатів (Окрторгвідділ), м. Дніпропетровськ | Отдел торговли исполнительного комитета Днепропетровского окружного Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов (Окрторготдел), г. Днепропетровск.
[опис 1]

Ф. Р-402 - Катеринославський вищий, з 1926 р. - Дніпропетровський інститут народної освіти (ІНО) Народного Комісаріату освіти,
м. Дніпропетровськ
| Екатеринославский высший, с 1926 г. - Днепропетровский институт народного образования (ИНО) Народного Комиссариата просвещения, г. Днепропетровск.
[опис 1]

Ф. Р-416 - Виконавчий комітет Катеринославської, з 1926 р. - Дніпропетровської міської Ради робітничих, селянських та червоноармійських депутатів, з 1938 р. - депутатів трудящих, з 07.10.77 р. - народних депутатів, м. Дніпропетровськ | Исполнительный комитет Екатеринославского, с 1926 г. - Днепропетровского городского Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов, с 1938 г. - депутатов трудящихся, с 07.10.77 г. - народных депутатов, г. Днепропетровск.
[опис 1]  [опис 1 дод.]  [опис 2 дод.]  [опис 1 ос.]  [опис 3]  [опис 4]

Ф. Р-425 - Народний суд першого району м. Дніпропетровськ | Народный суд первого района г. Днепропетровск.
[опис 1 т. 1]  [опис 1 пр. т. 2]  [опис 1 пр. т. 3]

Ф. Р-433 - Земельне управління виконкому Павлоградської окружної Ради робітничих, селянських та червоноармійських депутатів. Земельний відділ виконкому Павлоградської окружної Ради робітничих, селянських та червоноармійських депутатів (Окрземвідділ),
м. Павлоград
| Земельное управление исполкома Павлоградского окружного Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов. Земельный отдел исполкома Павлоградского окружного Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов (Окрземотдел), г. Павлоград.
[опис 1]

Ф. Р-439 - Відділ народної освіти виконавчого комітету Дніпропетровської міської Ради робітничих, селянських та червоноармійських депутатів, з 1938 р.- депутатів трудящих, м. Дніпропетровськ | Отдел народного образования исполнительного комитета Днепропетровского городского совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов, с 1938 г.- депутатов трудящихся, г. Днепропетровск.
[опис 1]  [опис 2]

Ф. Р-440 - Виконавчий комітет Петропавлівської районної Ради депутатів трудящих, з 07.10.77 р. - народних депутатів, с. Петропавлівка, з 16.08.1957 р. - смт. Петропавлівка Петропавлівського району Дніпропетровської області |Исполнительный комитет Петропавловского районного Совета депутатов трудящихся, с 07.10.77 г. - народных депутатов, с. Петропавловка, с 16.08.1957 г. - пгт. Петропавловка Петропавловского района Днепропетровской области
[опис 1 дод.[опис 4]

Ф. Р-447 - Петрівська сільська Рада робітничих, селянських та червоноармійських депутатів, с. Петрівка Дніпропетровського району і округу | Петровский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов, с. Петровка Днепропетровского района и округа.
[опис 1]

Ф. Р-448 - Євецько-Миколаївська сільська Рада депутатів трудящих, с. Євецько-Миколаївка Новомосковського району Дніпропетровської області | Евецко-Николаевский сельский Совет депутатов трудящихся, с. Евецко-Николаевка Новомосковского района Днепропетровской области.
[опис 1[опис 1 дод.]

Ф. Р-450 - Попаснянська сільська Рада депутатів трудящих (Сільрада), с. Попасне Перещепинського району Дніпропетровської області, з 1963 р. - Новомосковського району Дніпропетровської області | Попаснянский сельский Совет депутатов трудящихся (Сельсовет), с. Попасное Перещепинского района Днепропетровской области, с 1963 г. - Новомосковского района Днепропетровской области.
[опис 1]

Ф. Р-457 - Начальник Павлоградської міської робітничо-селянської міліції, м. Павлоград Катеринославської губернії | Начальник Павлоградской городской рабоче-крестьянской милиции, г. Павлоград Екатеринославской губернии.
[опис 1]

Ф. Р-459 - Виконавчий комітет Пушкарівської сільської Ради депутатів трудящих, з 07.10.1977 р.- народних депутатів, с. Пушкарівка Верхньодіпровського району Дніпропетровської області | Исполнительный комитет Пушкаревского сельского Совета депутатов трудящихся, с 07.10.1977 г. - народных депутатов, с. Пушкаревка Верхнеднепровского района Днепропетровской области.
[опис 1 ос.]

Ф. Р-460 - Виконавчий комітет Карабинівської сільської Ради депутатів трудящих, с. Карабинівка Павлоградського району Дніпропетровської області | Исполнительный комитет Карабиновского сельского Совета депутатов трудящихся, с. Карабиновка Павлоградского района Днепропетровской области.
[опис 1[опис 2]

Ф. Р-461 - Андріївська сільська Рада робітничих, селянських та червоноармійських депутатів, с. Андріївка Знаменівського району Павлоградського округу | Андреевский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов, с. Андреевка Знаменовского района Павлоградского округа.
[опис 1]

Ф. Р-463 - Катеринославська губернська надзвичайна комісія по боротьбі з контрреволюцією, спекуляцією та злочинами на посаді,
м. Катеринослав
| Екатеринославская губернская чрезвычайная комиссия по борьбе с контрреволюцией, спекуляцией и должностными преступлениями, г. Екатеринослав.
[опис 1]

Ф. Р-465 - Чаплинська сільська Рада робітничих, селянських та червоноармійських депутатів, с. Чаплі Дніпропетровського району і округу, з 1930 р.- Дніпропетровського району УРСР | Чаплинский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов, с. Чапли Днепропетровского района и округа, с 1930 г.- Днепропетровского района УССР.
[опис 1]

Ф. Р-467 - Начальник одинадцятого району радянської робітничо-селянської міліції, с. Богданівка Павлоградського району та округу Катеринославської губернії | Начальник одиннадцатого района советской рабоче-крестьянской милиции, с. Богдановка Павлоградского района и округа Екатеринославской губернии.
[опис 1]

Ф. Р-468 - Управління Новомосковської міської радянської робітничо-селянської міліції, м. Новомосковськ Катеринославської губернії | Управление Новомосковской городской советской рабоче-крестьянской милиции, г. Новомосковск Екатеринославской губернии.
[опис 1]

Ф. Р-469 - Начальник першого району Новомосковської повітової радянської робітничо-селянської міліції, с-ще Карла Маркса Катеринославського повіту і  губернії | Начальник первого района Новомосковской уездной советской рабоче-крестьянской милиции, пос. Карла Маркса Екатеринославского уезда и губернии.
[опис 1]

Ф. Р-470 - Начальник другого району Новомосковської повітової радянської робітничо-селянської міліції, с. Кам'янка  Катеринославського повіту і губернії | Начальник второго района Новомосковской уездной советской рабоче-крестьянской милиции, с. Каменка Екатеринославского уезда и губернии.
[опис 1]

Ф. Р-471 - Начальник третього району Новомосковської повітової радянської робітничо-селянської міліції, с. Паньківка Новомосковського повіту Катеринославської губернії | Начальник третьего района Новомосковской уездной советской рабоче-крестьянской милиции, с. Паньковка Новомосковского уезда Екатеринославской губернии.
[опис 1]

Ф. Р-472 - Начальник четвертого району Новомосковської повітової радянської робітничо-селянської міліції, с. Петриківка Верхньодніпровського повіту Катеринославської губернії | Начальник четвертого района Новомосковской уездной советской рабоче-крестьянской милиции, с. Петриковка Верхнеднепровского уезда Екатеринославской губернии.
[опис 1]

Ф. Р-473 - Начальник п'ятого району Новомосковської повітової радянської робітничо-селянської міліції, с. Магдалинівка Новомосковського повіту Катеринославської губернії | Начальник пятого района Новомосковской уездной советской рабоче-крестьянской милиции, с. Магдалиновка Новомосковского уезда Екатеринославской губернии.
[опис 1]

Ф. Р-474 -Начальник шостого району Новомосковської повітової радянської робітничо-селянської міліції, м. Новомосковськ Катеринославської губернії | Начальник шестого района Новомосковской уездной советской рабоче-крестьянской милиции, г. Новомосковск Екатеринославской губернии.
[опис 1]

Ф. Р-475 - Начальник сьомого району Новомосковської повітової радянської робітничо-селянської міліції, с. Миколаївка  Новомосковського повіту Катеринославської губернії | Начальник седьмого района Новомосковской уездной советской рабоче-крестьянской милиции, с. Николаевка Новомосковского уезда Екатеринославской губернии.
[опис 1]

Ф. Р-476 - Начальник восьмого району Новомосковської повітової радянської робітничо-селянської міліції, с. Губиниха Новомосковського повіту Катеринославської губернії | Начальник восьмого района Новомосковской уездной советской рабоче-крестьянской милиции, с. Губиниха Новомосковского уезда Екатеринославской губернии.
[опис 1]

Ф. Р-478 - Управління Верхньодніпровської повітової радянської робітничо-селянської промислової міліції, м. Верхньодніпровськ Катеринославської губернії | Управление Верхнеднепровской уездной советской рабоче-крестьянской промышленной милиции, г. Верхнеднепровск Екатеринославской губернии.
[опис 1]

Ф. Р-480 - Начальник другого району Верхньодніпровської повітової радянської робітничо-селянської міліції, с. Вільні Хутори Верхньодніпровського повіту Катеринославської губернії | Начальник второго района Верхнеднепровской уездной советской рабоче-крестьянской милиции, с. Вольные Хутора Верхнеднепровского уезда Екатеринославской губернии.
[опис 1]

Ф. Р-481 - Начальник третього району Верхньодніпровської повітової радянської робітничо-селянської міліції, с. Лихівка Верхньодніпровського повіту Катеринославської губернії | ННачальник третьего района Верхнеднепровской уездной советской рабоче-крестьянской милиции, с. Лиховка Верхнеднепровского уезда Екатеринославской губернии.
[опис 1]

Ф. Р-482 - Начальник четвертого району Верхньодніпровської повітової радянської робітничо-селянської міліції, с. Олександрівка Верхньодніпровського повіту Катеринославської губернії | Начальник четвертого района Верхнеднепровской уездной советской рабоче-крестьянской милиции, с. Александровка Верхнеднепровского уезда Екатеринославской губернии.
[опис 1]

Ф. Р-483 - Начальник п'ятого району Верхньодніпровської повітової радянської робітничо-селянської міліції, с. Куцеволівка Верхньодніпровського повіту Катеринославської губернії | Начальник пятого района Верхнеднепровской уездной советской рабоче-крестьянской милиции, с. Куцеволовка Верхнеднепровского уезда Екатеринославской губернии.
[опис 1]

Ф. Р-491 - Підгороднянська сільська Рада робітничих, селянських та червоноармійських депутатів (Сільрада), с. Підгороднє Мануйлівського району Дніпропетровського округу, з 1930 р. - Дніпропетровського району УРСР, з 1932 р. - Дніпропетровського району та області | Подгороднянский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов (Сельсовет), с. Подгородное Мануйловского района Днепропетровского округа, с 1930 - Днепропетровского района УССР, с 1932 - Днепропетровского района и области.
[опис 1[опис 2]

Ф. Р-511 - Перещепинська районна комісія у справах колишніх червоногвардійців та червоних партизан при виконкомі Перещепинської районної Ради робітничих, селянських та червоноармійських депутатів, с. Перещепине Перещепинського району Дніпропетровського округу | Перещепинская районная комиссия по делам бывших красногвардейцев и красных партизан при исполкоме Перещепинского районного Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов, с. Перещепино Перещепинского района Днепропетровского округа.
[опис 1]

Ф. Р-532 - Павлоградське відділення Дніпропетровського агентства першого Українського пайового товариства "Навантаження",
м. Павлоград  Дніпропетровської області
| Павлоградское отделения Днепропетровского агентства первого Украинского паевого общества "Нагрузка", г. Павлоград Днепропетровской области.
[опис 1]

Ф. Р-570 - Виконавчий комітет Перещепинської районної Ради депутатів трудящих (Райвиконком), с. Перещепине Перещепинського району Дніпропетровської області | Исполнительный комитет Перещепинского районного Совета депутатов трудящихся (Райисполком), с. Перещепино Перещепинского района Днепропетровской области.
[опис 1]

Ф. Р-581 - Народний суд шостої дільниці, м. Дніпропетровськ | Народный суд шестого участка, г. Днепропетровск.
[опис 1[опис 2]

Ф. Р-585 - Дніпропетровська окружна інспектура соціального забезпечення (окрсобез) виконавчого комітету Дніпропетровської окружної Ради робітничих, селянських та червоноармійських депутатів, м. Дніпропетровськ | Днепропетровская окружная инспектура социального обеспечения (окрсобез) исполнительного комитета Днепропетровского окружного Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов, г. Днепропетровск.
[опис 2]

Ф. Р-593 - Земельне управління виконкому Катеринославської губернської Ради робітничих, селянських та червоноармійських депутатів, м. Катеринослав | Земельное управление исполкома Екатеринославского губернского Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов, г. Екатеринослав.
[опис 1]

Ф. Р-594 - Земельний відділ виконавчого комітету Дніпропетровської окружної Ради робітничих, селянських та червоноармійських депутатів, м. Дніпропетровськ | Земельный отдел исполнительного комитета Днепропетровского окружной Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов, г. Днепропетровск.
[опис 1]

Ф. Р-701 - Відділ народної освіти виконавчого комітету Павлоградської районної Ради депутатів трудящих (Райвно), м. Павлоград Дніпропетровської області | Отдел народного образования исполнительного комитета Павлоградского районного Совета депутатов трудящихся (Районо), г. Павлоград Днепропетровской области.
[опис 1]

Ф. Р-903 - Відділ місцевої промисловості виконкому Катеринославської, з 1926 р.- Дніпропетровської окружної Ради робітничих, селянських та червоноармійських депутатів, м. Катеринослав, з 1926 р.- м. Дніпропетровськ | Отдел местной промышленности исполкома Екатеринославского, с 1926 г. - Днепропетровского окружного Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов, г. Екатеринослав, с 1926 г. - г. Днепропетровск.
[опис 1]

Ф. Р-908 - Лихівська районна судова земельна комісія (Райсудземкомісія) с. Лихівка Лихівського району Кременчугського округу | Лиховская районная судебная земельная комиссия (Райсудземкомиссия) с. Лиховка Лиховского района Кременчегского округа.
[опис 1]

Ф. Р-910 - Верхньодніпровська районна судова земельна комісія м. Верхньодніпровськ Дніпропетровського округу | Верхнеднепровская районная судебная земельная комиссия г. Верхнеднепровск Днепропетровского округа.
[опис 1]

Ф. Р-913 - Литвинівська сільська рада депутатів трудящих, с. Литвинівка Верхньодніпровського району Дніпропетровської області; Виконавчий комітет Литвинівської сільської ради депутатів трудящих, с. Литвинівка Верхньодніпровського району Дніпропетровської області | Литвиновский сельский совет депутатов трудящихся, с. Литвиновка Верхнеднепровского района Днепропетровской области; Исполнительный комитет Литвиновского сельского совета депутатов трудящихся, с. Литвиновка Верхнеднепровского района Днепропетровской области.
[опис 1[опис 1 ос[опис 2]

Ф. Р-917 - Виконавчий комітет Калуженської сільської ради депутатів трудящих, с. Калужене Лихівського району Дніпропетровської області | Исполнительный комитет Калуженского сельского совета депутатов трудящихся, с. Калужено Лиховского района Днепропетровской области.
[опис 1]

Ф. Р-924 - Панютинський районний політичний відділ (Райполітвідділ), ст. Панютине Катерининської залізниці | Панютинский районный политический отдел (Райполитотдел), ст. Панютино Екатерининской железной дороги.
[опис 1]

Ф. Р-929 - Управління Верхньодніпровської районної радянської робітничо-селянської міліції і карного розшуку, м. Верхньодніпровськ Катеринославського округу |Управление Верхнеднепровской районной советской рабоче-крестьянской милиции и уголовного розыска, г. Верхнеднепровск Екатеринославского округа.
[опис 1]

Ф. Р-932 - Дільничний політичний відділ Катерининської залізниці (Дільничполіт), м. Катеринослав | Участковый политический отдел Екатерининской железной дороги (Учполит), г. Екатеринослав.
[опис 1]

Ф. Р-1013 - Дорожній політичний відділ Катерининської, з 1936 р.- Сталінської залізниці (Дорожполітвідділ), м. Катеринослав | Дорожный политический отдел Екатерининской, с 1936 г. - Сталинской железной дороги (Дорполит), г. Екатеринослав.
[опис 1[опис 2]

Ф. Р-1015 - Петропалівська районна комісія у справах колишніх червоногвардійців та червоних партизан при виконкомі Петропалівської районної Ради робітничих, селянських та червоноармійських депутатів, с. Петропавлівка Петропалівського району УРСР | Петропаловская районная комиссия по делам бывших красногвардейцев и красных партизан при исполкоме Петропаловского районного Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов, с. Петропавловка Петропаливського района УССР.
[опис 1]

Ф. Р-1017 - П'ятихатська районна комісія у справах колишніх червоногвардійців та червоних партизан при виконкомі П'ятихатської районної Ради робітничих, селянських та червоноармійських депутатів, с. П'ятихатки П'ятихатського району УРСР | Пятихатская районная комиссия по делам бывших красногвардейцев и красных партизан при исполкоме Пятихатского районного Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов, с. Пятихатки Пятихатского района УССР.
[опис 1]

Ф. Р-1062 - Дніпропетровська трудова промислово-кооперативна грабарська артіль "Будівельник", м. Дніпропетровськ | Днепропетровская трудовая промышленно-кооперативная грабарская артель "Строитель", г. Днепропетровск.
[опис 1]

Ф. Р-1103 - Дніпропетровська окружна спілка кредитно-сільськогосподарських кооперативних товариств (Дніпроспілка), м. Дніпропетровськ | Днепропетровский окружной союз кредитно-сельскохозяйственных кооперативных обществ (Днепросоюз), г. Днепропетровск.
[опис 1]

Ф. Р-1109 - Виконавчий комітет Мануйлівської районної Ради робітничих, селянських та червоноармійських депутатів, с. Мануйлівка Катеринославського округу і губернії | Исполнительный комитет Мануйловского районного Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов, с. Мануйловка Екатеринославского округа и губернии.
[опис 1]

Ф. Р-1121 - Виконавчий комітет Єлизавето-Кам'янської районної Ради робітничих, селянських та червоноармійських депутатів, с. Єлизавето - Кам'янка того ж району, з 1925 р.- Єлизавето-Кам'янського району УРСР, з 1926 р.- Дніпропетровського району і округу | Исполнительный комитет Елизавето-Каменского районного Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов, с. Елизавето - Каменка того же района, с 1925 г. - Елизавето-Каменского района УССР, с 1926 г. - Днепропетровского района и округа.
[опис 1]

Ф. Р-1123 - Виконавчий комітет Межівської районної Ради народних депутатів (райвиконком), смт Межова Дніпропетровської області | Исполнительный комитет Межевского районного Совета народных депутатов (райисполком), пгт Межевая Днепропетровской области.
[опис 1 дод.[опис 3]

Ф. Р-1126 - Мануйлівський районний комітет незаможних селян (РайКНС), с. Мануйлівка Катеринославського округу і губернії | Мануйловский районный комитет незаможных селян (РайКНС), с. Мануйловка Екатеринославского округа и губернии.
[опис 1]

Ф. Р-1129 - Кам'янський волосний виконавчий комітет Ради робітничих, селянських та червоноармійських депутатів, с. Кам'янка Новомосковського повіту Катеринославської губернії | Каменский волостной исполнительный комитет Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов, с. Каменка Новомосковского уезда Екатеринославской губернии.
[опис 1]

Ф. Р-1134 - Єлисаветівський волосний виконавчий комітет Ради робітничих, селянських та червоноармійських депутатів, с. Єлисаветівка Новомосковського повіту Катеринославської губернії | Елисаветовський волостной исполнительный комитет Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов, с. Елисаветовка Новомосковского уезда Екатеринославской губернии.
[опис 1]

Ф. Р-1144 - Ломівська сільська Рада робітничих, селянських та червоноармійських депутатів, с. Ломівка Єлизавето-Кам'янського району Катеринославського округу та губернії, з 1925 р.- Карло-Марксівського району Катеринославського округу | Ломовский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов, с. Ломовка Елизавето-Каменского района Екатеринославского округа и губернии, с 1925 г.- Карло-марксовского района Екатеринославского округа.
[опис 1]

Ф. Р-1145 - Чавуноливарний завод "Комунар" Катеринославського об'єднання південно - металургійного тресту "Південсталь", м. Амур-Нижньодніпровськ Катеринославської губернії (бувший завод акціонерного товариства "Сиріус") | Чугунолитейный завод "Коммунар" Екатеринославского объединения южно - металлургического треста "Югсталь", г. Амур-Нижнеднепровск Екатеринославской губернии (бывший завод акционерного общества "Сириус").
[опис 1]

Ф. Р-1147 - Воронівська сільська Рада робітничих, селянських та червоноармійських депутатів, с. Воронівка Карло-Марксівського району Катеринославської губернії | Вороновский сельский совет рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов, с. Вороновка Карло-марксовского района Екатеринославской губернии.
[опис 1]

Ф. Р-1148 - Мануйлівська сільська Рада робітничих, селянських та червоноармійських депутатів, с. Мануйлівка Карло-Марксівського району Катеринославського округу і губернії, з 1925 р.- с. Мануйлівка Карло-Марксівського району Катеринославського округу | Мануйловский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов, с. Мануйловка Карло-марксовского района Екатеринославского округа и губернии, с 1925 г.- с. Мануйловка Карло-марксовского района Екатеринославского округа.
[опис 1]

Ф. Р-1149 - Виконавчий комітет Любимівської сільської Ради депутатів трудящих, с. Любимівка Солонянского району Дніпропетровської області | Исполнительный комитет Любимовского сельского Совета депутатов трудящихся, с. Любимовка Солонянского района Днепропетровской области.
[опис 1]

Ф. Р-1169 - Гнатівська сільська Рада депутатів трудящих (Сільрада), с. Гнатівка Перещепинського району Дніпропетровської області | Гнатовский сельский Совет депутатов трудящихся (Сельсовет), с. Гнатовка Перещепинского района Днепропетровской области.
[опис 1]

Ф. Р-1170 - Виконавчий комітет Керносівської сільської Ради депутатів трудящих, з 07.10.77 р. - народних депутатів, с. Керносівка Перещепинського району, 1963 р. - Новомосковського району Дніпропетровської області (Керносівська сільська Рада робітничих, селянських та червоноармійських депутатів, с. Керносівка Новомосковського повіту Катеринославської губернії, з 1932 р.- Новомосковського району Дніпропетровської області) | Исполнительный комитет Керносовского сельского Совета депутатов трудящихся, с 07.10.77 г. - народных депутатов, с. Керносовка Перещепинского района, 1963 г. - Новомосковского района Днепропетровской области (Керносовский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов, с. Керносовка Новомосковского уезда Екатеринославской губернии, с 1932 г. - Новомосковского района Днепропетровской области).
[опис 1]

Ф. Р-1171 - Виконавчий комітет Перещепинської селищної Ради депутатів трудящих, смт. Перещепине Перещепинського району, з 1963 р.- Новомосковського району Дніпропетровської області  (Виконавчий комітет Перещепинської сільскої Ради депутатів трудящих (Сільвиконком), с. Перещепине Перещепинського району Дніпропетровської області) | Исполнительный комитет Перещепинского поселкового Совета депутатов трудящихся, пгт. Перещепино Перещепинского района, с 1963 г. - Новомосковского района Днепропетровской области (Исполнительный комитет Перещепинского сельского Совета депутатов трудящихся (сельисполком), с. Перещепино Перещепинского района Днепропетровской области).
[опис 1[опис 2]

Ф. Р-1174 - Всесвятська сільська Рада робітничих, селянських та червоноармійських депутатів, с. Всесвятське Попаснянської волості Новомосковського повіту Катеринославської губернії, з 1923 р.- Перещепинського району Павлоградського округу | Всесвятский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов, с. Всесвятское Попаснянской волости Новомосковского уезда Екатеринославской губернии, с 1923 г. - Перещепинского района Павлоградского округа.
[опис 1]

Ф. Р-1176 - Івано-Михайлівська сільська Рада робітничих, селянських та червоноармійських депутатів, с. Івано-Михайлівка Перещепинського району Павлоградського округу Катеринославської губернії | Ивано-Михайловский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов, с. Ивано-Михайловка Перещепинского района Павлоградского округа Екатеринославской губернии.
[опис 1[опис 1 дод.]

Ф. Р-1180 - Відділ охорони здоров'я виконавчого комітету Катеринославської губернської Ради робітничих, селянських та червоноармійських депутатів, м. Катеринослав | Отдел здравоохранения исполнительного комитета Екатеринославского губернского Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов. г. Екатеринослав.
[опис 1]

Ф. Р-1183 - Дніпропетровська окружна спілка житлово-орендних і будівельних кооперативів, м. Дніпропетровськ | Днепропетровский окружной союз жилищно-арендных и строительных кооперативов, г. Днепропетровск.
[опис 1]

Ф. Р-1184 - Відділ охорони здоров'я виконавчого комітету Дніпропетровської окружної Ради робітничих, селянських та червоноармійських депутатів, м. Дніпропетровськ | Отдел здравоохранения исполнительного комитета Днепропетровского окружного Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов, г. Днепропетровск.
[опис 1[опис 2]

Ф. Р-1209 - Домотканівська сільська Рада депутатів трудящих, с. Домоткань Верхньодніпровського району Дніпропетровської області | Домоткановский сельский Совет депутатов трудящихся, с. Домоткань Верхнеднепровского района Днепропетровской области.
[опис 1[опис 1 ос.[опис 2]

Ф. Р-1218 - Виконавчий комітет Водянської сільської Ради депутатів трудящих, з 07.10.1977 р. - народних депутатів, с. Водяне Верхньодніпровського району Дніпропетровської області (Виконавчий комітет Миколаївської сільської Ради депутатів трудящих,
с. Миколаївка Верхньодніпровського району, з 1963 р. - П'ятихатського району, з 1965 р. - Верхньодніпровського району Дніпропетровської області)
| Исполнительный комитет Водянского сельского Совета депутатов трудящихся, с 07.10.1977 г. - народных депутатов,
с. Водяное Верхнеднепровского района Днепропетровской области (Исполнительный комитет Николаевского сельского Совета депутатов трудящихся,
с. Николаевка Верхнеднепровского района, с 1963 г. - Пятихатского района, с 1965 г. - Верхнеднепровского района Днепропетровской области).
[опис 1[опис 1 ос.[опис 2]

Ф. Р-1219 - Виконавчий комітет Ново - Олександрівської сільської Ради депутатів трудящих, с. Ново-Олександрівка Верхньодніпровського району Дніпропетровської області | Исполнительный комитет Ново - Александровского сельского Совета депутатов трудящихся, с. Ново-Александровка Верхнеднепровского района Днепропетровской области.
[опис 1]

Ф. Р-1230 - Виконавчий комітет Очеретуватської сільської Ради депутатів трудящих (сільвиконком), з 07.10.1977 р.- народних депутатів,
с. Очеретувате Магдалинівського району Дніпропетровської області
| Исполнительный комитет Очеретоватского сельского Совета депутатов трудящихся (сельисполком), с 07.10.1977 г. - народных депутатов, с. Очеретоватое Магдалиновского района Днепропетровской области.
[опис 1]

Ф. Р-1232 - Йосипівська сільська Рада депутатів трудящих, с. Йосипівка Котовського району Дніпропетровської області | Иосиповский сельский Совет депутатов трудящихся, с. Иосиповка Котовского района Днепропетровской области.
[опис 1]

Ф. Р-1234 - Виконавчий комітет Котовської сільської Ради депутатів трудящих, з 07.10.77 р. - народних депутатів, с. Котовка Котовського району, з 1959 р. - Магдалинівського району, з 1963 р. -Царичанського району, з 1965 р. - Магдалинівського р-ну Дніпропетровської області | Исполнительный комитет Котовского сельского Совета депутатов трудящихся, с 07.10.77 г. - народных депутатов, с. Котовка Котовского района, с 1959 - Магдалиновского района, с 1963 - Царичанського района, с 1965 - Магдалиновского района Днепропетровской области.
[опис 1[опис 2

Ф. Р-1251 - Катеринославський збройовий завод Головного управління військової промисловості, м. Катеринослав |Екатеринославский оружейный завод Главного управления военной промышленности, г. Екатеринослав.
[опис 1]

Ф. Р-1253 - Виконавчий комітет Котовської районної Ради робітничих, селянських та червоноармійских депутатів (райвиконком), з 1936 р. - депутатів трудящих, с. Котовка Котовського району Дніпропетровської області | Исполнительный комитет Котовского районного Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов (райисполком), с 1936 г. - депутатов трудящихся, с. Котовка Котовского района Днепропетровской области.
[опис 1]

Ф. Р-1267 - Виконавчий комітет Знаменівської районної Ради робітничих, селянських та червоноармійських депутатів, с. Знаменівка Павлоградського округу Катеринославської губернії | Исполнительный комитет Знаменовского районного Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов, с. Знаменовка Павлоградского округа Екатеринославской губернии.
[опис 1]

Ф. Р-1277 - Начальник Кам'янської міської міліції, м. Кам'янське Катеринославської губернії, з 1936 р.- м. Дніпродзержинськ Дніпропетровської області | Начальник Каменской городской милиции, г. Каменское Екатеринославской губернии, с 1936 г. - г. Днепродзержинск Днепропетровской области.
[опис 1]

Ф. Р-1278 - Дніпродзержинська міська Рада робітничих, селянських та червоноармійських депутатів (міськрада), м. Дніпродзержинськ Дніпропетровської області (з 1936 по1938 рр.); Виконавчий комітет Дніпродзержинської міської Ради депутатів трудящих (міськвиконком), м. Дніпродзержинськ  Дніпропетровської області (з 1939 по 1977 рр.); з 1977 р. -  Виконавчий комітет Дніпродзержинської міської Ради народних депутатів, м. Дніпродзержинськ Дніпропетровської області | Днепродзержинский городской Совет рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов (горсовет), г. Днепродзержинск Днепропетровской области (с 1936 по1938 гг.); Исполнительный комитет Днепродзержинского городского Совета депутатов трудящихся (горисполком), г. Днепродзержинск Днепропетровской области (с 1939 по 1977); с 1977 г. - Исполнительный комитет Днепродзержинского городского Совета народных депутатов., г. Днепродзержинск Днепропетровской области.
[опис 1[опис 2[опис 3 дод.]

Ф. Р-1298 - Романківська сільська Рада робітничих, селянських та червоноармійських депутатів, с. Романківка Кам'янського району Дніпропетровської області, з 1936 р. - Дніпродзержинського району Дніпропетровської області | Романковский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов, с. Романковка Каменского района Днепропетровской области, с 1936 г. - Днепродзержинского района Днепропетровской области.
[опис 1]

Ф. Р-1310 - Виконавчий комітет Лиманської сільради робітничих, селянських та червоноармійських депутатів, с. Лиманське Знаменського району Павлоградського округу Катеринославської губернії, з 15.06.1926 р. - Знаменського району Павлоградського округу УРСР; з 1939 р. - Виконавчий комітет Лиманської сільської Ради депутатів трудящих, с. Лиманське Павлоградського району Дніпропетровської області | Исполнительный комитет Лиманского сельсовета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов, с. Лиманское Знаменского района Павлоградского округа Екатеринославской губернии, с 15.06.1926 г. - Знаменского района Павлоградского округа УССР; с 1939 г. - Исполнительный комитет Лиманского сельского Совета депутатов трудящихся, с. Лиманское Павлоградского района Днепропетровской области.
[опис 1]

Ф. Р-1312 - Дніпропетровський центральний робітничий кооператив (ДЦРК), м. Дніпропетровськ | Днепропетровский центральный рабочий кооператив (ДЦРК), г. Днепропетровск.
[опис 1]

Ф. Р-1331 - Ново-Покровський сільський виконавчий комітет Ради робітничих, селянських та червоноармійських депутатів, с. Ново-Покровка Катеринославського повіту і губернії | Ново-Покровский сельский исполнительный комитет Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов, с. Ново-Покровка Екатеринославского уезда и губернии.
[опис 1]

Ф. Р-1334 - Обухівський сільський виконавчий комітет Ради робітничих, селянських та червоноармійських депутатів, с. Обухівка Кам'янскої волості Новомосковського повіту Катеринославської губернії | Обуховский сельский исполнительный комитет Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов, с. Обуховка Каменской волости Новомосковского уезда Екатеринославской губернии.
[опис 1]

Ф. Р-1338 - Йосипівська сільська Рада робітничих, селянських та червоноармійських депутатів, с. Йосипівка Дніпропетровського округу,
з 1930 р. - Дніпропетровського району УРСР, з 1932 р.- Дніпропетровського району Дніпропетровської області
| Йосиповский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов, с. Йосиповка Днепропетровского округа, с 1930 г. - Днепропетровского района УССР, с 1932 г. - Днепропетровского района Днепропетровской области.
[опис 1]

Ф. Р-1339 - Любимівська сільська Рада робітничих, селянських та червоноармійських депутатів, с. Любимівка Карло-Марксівського району Катеринославського округу | Любимовский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов, с. Любимовка Карло-Марксовского района Екатеринославского округа.
[опис 1]

Ф. Р-1340 - Виконавчий комітет Верхньодніпровської повітової Ради робітничих, селянських та червоноармійських депутатів, м. Верхньодніпровськ Верхньодніпровського повіту Катеринославської губернії | Исполнительный комитет Верхнеднепровского уездного Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов, г. Верхнеднепровск Верхнеднепровского уезда Екатеринославской губернии.
[опис 1]

Ф. Р-1348 - Виконавчий комітет Поливанівської сільської Ради депутатів трудящих, с. Поливанівка Магдалинівського району Дніпропетровської області | Исполнительный комитет Поливановського сельского Совета депутатов трудящихся, с. Поливановка Магдалиновского района Днепропетровской области.
[опис 1]

Ф. Р-1370 - Широківська сільська Рада робітничих, селянських та червоноармійських депутатів, с. Широке Кам'янського району Дніпропетровської області | Широковский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов, с. Широкое Каменского района Днепропетровской области.
[опис 1]

Ф. Р-1378 - Начальник сьомого району Катеринославської окружної радянської робітничо-селянської міліції, с. Мануйлівка Карло-Марксівського району; Управління радянської робітничо-селянської міліції Карло-Марксівського району, с. Мануйлівка Карло-Марксівського району Дніпропетровського округу | Начальник седьмого района Екатеринославской окружной советской рабоче-крестьянской милиции, с. Мануйловка Карло-Марксовского района; Управление советской рабоче-крестьянской милиции Карло-Марксовского района, с. Мануйловка Карло-Марксовского района Днепропетровского округа.
[опис 1]

Ф. Р-1379 - Начальник восьмого району Катеринославської окружної радянської робітничо-селянської міліції, с. Кам'янка Катеринославського округу і губернії | Начальник восьмого района Екатеринославской окружной советской рабоче-крестьянской милиции,
с. Каменка Екатеринославского округа и губернии.
[опис 1]

Ф. Р-1381 - Кам'янська сільська Рада робітничих, селянських та червоноармійських депутатів (сільрада), с. Кам'янка Єлизавето-Кам'янського району Катеринославського округу | Каменский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов (сельсовет),
с. Каменка Елизавето-Каменского района Екатеринославского округа.
[опис 1]

Ф. Р-1382 - Сугаківська сільська Рада робітничих, селянських та червоноармійських депутатів, с. Сугаківка  Дніпропетровського округу,
з 1930 р. - Дніпропетровського району УРСР, з 1932 р. - Дніпропетровського району і області
| Сугаковський сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов, с. Сугаковка Днепропетровского округа, с 1930 г. - Днепропетровского района УССР, с 1932 г. - Днепропетровского района и области.
[опис 1]

Ф. Р-1388 - Начальник другого району Катеринославської повітової радянської робітничо-селянської міліції, с. Лоцмано-Кам'янка Дніпропетровського району і округу | Начальник второго района Екатеринославской уездной советской рабоче-крестьянской милиции, с. Лоцмано-Каменка Днепропетровского района и округа.
[опис 1]

Ф. Р-1389 - Начальник третього району Катеринославської повітової радянської робітничо-селянської міліції, с. Солоне Катеринославського повіту і губернії | Начальник третьего района Екатеринославской уездной советской рабоче-крестьянской милиции, с. Соленое Екатеринославского уезда и губернии.
[опис 1]

Ф. Р-1390 - Начальник четвертого району Катеринославської повітової радянської робітничо-селянської міліції, с. Томаківка Катеринославського повіту і губернії | Начальник четвертого района Екатеринославской уездной советской рабоче-крестьянской милиции, с. Томаковка Екатеринославского уезда и губернии.
[опис 1]

Ф. Р-1391 - Начальник п'ятого району Катеринославської повітової радянської робітничо-селянської міліції, с. Городище Катеринославського повіту і губернії | Начальник пятого района Екатеринославской уездной советской рабоче-крестьянской милиции, с. Городище Екатеринославского уезда и губернии.
[опис 1]

Ф. Р-1392 - Начальник шостого району Катеринославської повітової радянської робітничо-селянської міліції, с. Шолохове Катеринославського повіту і губернії | Начальник шестого района Екатеринославской уездной советской рабоче-крестьянской милиции, с. Шолохово Екатеринославского уезда и губернии.
[опис 1]

Ф. Р-1396 - Виконавчий комітет Діївської районної Ради робітничих, селянських та червоноармійських депутатів (райвиконком), с. Діївка Діївського району Катеринославського округу і губернії, з 1925 р. - Діївського району Катеринославського округу | Исполнительный комитет Диевського районного Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов (райисполком), с. Диевка Диевського района Екатеринославского округа и губернии, с 1925 г. - Диевського района Екатеринославского округа.
[опис 1]

Ф. Р-1407 - Виконавчий комітет Дніпропетровської районної Ради депутатів трудящих, з 07.10.1977 р. - народних депутатів, м. Дніпропетровськ | Исполнительный комитет Днепропетровского районного Совета депутатов трудящихся, с 07.10.1977 г. - народных депутатов., г. Днепропетровск.
[опис 1[опис 3]

Ф. Р-1427 - Петрівська районна комісія у справах колишніх червоногвардійців та червоних партизан при виконкомі Петрівської районної Ради робітничих, селянських та червоноармійських депутатів, с. Петрівка Дніпропетровської області | Петровская районная комиссия по делам бывших красногвардейцев и красных партизан при исполкоме Петровского районного Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов, с. Петровка Днепропетровской области.
[опис 1]

Ф. Р-1449 - Виконавчий комітет Олексіївської сільської Ради депутатів трудящих, с. Олексіївка Покровського району Дніпропетровської області | Исполнительный комитет Алексеевского сельского Совета депутатов трудящихся, с. Алексеевка Покровского района Днепропетровской области.
[опис 1[опис 2]

Ф. Р-1450 - Виконавчий комітет Знаменівської сільської Ради депутатів трудящих, с. Знаменівка Новомосковського району Дніпропетровської області | Исполнительный комитет Знаменовского сельского Совета депутатов трудящихся, с. Знаменовка Новомосковского района Днепропетровской области.
[опис 1[опис 1 пр. т.1[опис 1 пр. т.2]

Ф. Р-1452 - Булахівська сільська Рада робітничих, селянських та червоноармійських депутатів, з 1936 р. - депутатів трудящих, с. Булахівка Павлоградського району Дніпропетровської області | Булаховский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов, с 1936 г. - депутатов трудящихся, с. Булаховка Павлоградского района Днепропетровской области.
[опис 1[опис 1 дод.]

Ф. Р-1453 - Виконавчий комітет Першотравенської сільської Ради депутатів трудящих, з 07.10.1977 р. - народних депутатів, с. Першотравневе Верхньодніпровського району, з 1963р. - П'ятихатського району, з 1965 р. - Верхньодніпровського району Дніпропетровської області | Исполнительный комитет Першотравенского сельского Совета депутатов трудящихся, с 07.10.1977 г. - народных депутатов, с. Першотравневое Верхнеднепровского района, с 1963г. - Пятихатского района, с 1965 - Верхнеднепровского района Днепропетровской области.
[опис 1]

Ф. Р-1454 - Виконавчий комітет Спаської сільської Ради депутатів трудящих (сільвиконком), с. Спаське Новомосковського району Дніпропетровської області | Исполнительный комитет Спасского сельского Совета депутатов трудящихся (сельисполком), с. Спасское Новомосковского района Днепропетровской области.
[опис 1]

Ф. Р-1456 - Виконавчий комітет Верхньодніпровської міської Ради депутатів трудящих, з 07.10.77 р. - народних депутатів, м. Верхньодніпровськ Верхньодніпровського району Дніпропетровської області, з 1965 р. - м. Верхньодніпровськ Дніпропетровської області | Исполнительный комитет Верхнеднепровского городского Совета депутатов трудящихся, с 07.10.77 г. - народных депутатов, г. Верхнеднепровск Верхнеднепровского района Днепропетровской области, с 1965 г. - г. Верхнеднепровск Днепропетровской области.
[опис 1 дод.]

Ф. Р-1458 - Виконавчий комітет Дерезуватської сільської ради депутатів трудящих, с. Дерезувате Новомосковського району, з 01.01.1963 р. - Синельниківського району Дніпропетровської області | Исполнительный комитет Дерезоватського сельского совета депутатов трудящихся, с. Дерезоватое Новомосковского района, с 01.01.1963 г.. - Синельниковского района Днепропетровской области.
[опис 1[опис 1 дод.]

Ф. Р-1475 - Відділ комунального господарства виконавчого комітету Дніпропетровської міської Ради робітничих, селянських та червоноармійських депутатів, з 1938 р. - депутатів трудящих, з 07.10.77 р. - народних депутатів, м. Дніпропетровськ | Отдел коммунального хозяйства исполнительного комитета Днепропетровского городского совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов, с 1938 г. - депутатов трудящихся, с 07.10.77 г. - народных депутатов, г. Днепропетровск.
[опис 1[опис 1 ос.]

Ф. Р-1481 - Слідча комісія при Катеринославській губернській Раді робітничих і солдатських депутатів, м. Катеринослав | Следственная комиссия при Екатеринославском губернском Совете рабочих и солдатских депутатов, г. Екатеринослав.
[опис 1]

Ф. Р-1485 - Дніпропетровське відділення державного інституту з проектування заводів залізничного транспорту "Гіпрозаводтранс" Всесоюзного тресту будівництва заводів на транспорті Народного Комісаріату шляхів сполучення СРСР, м. Дніпропетровськ | Днепропетровское отделение государственного института по проектированию заводов железнодорожного транспорта "Гипрозаводтранс" Всесоюзного треста строительства заводов на транспорте Народного Комиссариата путей сообщения СССР, г. Днепропетровск.
[опис 1[опис 1 дод.]

Ф. Р-1506 - Дніпропетровський міський комітет професійної спілки працівників освіти, м. Дніпропетровськ | Днепропетровский городской комитет профсоюза работников образования, г. Днепропетровск.
[опис 1]

Ф. Р-1518 - Дніпропетровська окружна прокуратура, м. Дніпропетровськ | Днепропетровская окружная прокуратура, г. Днепропетровск.
[опис 1]

Ф. Р-1519 - Дніпропетровська міжрайонна прокуратура, м. Дніпропетровськ | Днепропетровская межрайонная прокуратура, г. Днепропетровск.
[опис 1]

Ф. Р-1520 - Прокуратура Дніпропетровської області, м. Дніпропетровськ | Прокуратура Днепропетровской области, г. Днепропетровск.
[опис 1[опис 1 дод.[опис 3]  [опис 4]  [опис 5]

Ф. Р-1521 - Дніпропетровський завод фізприладів № 2 ім. Г.М. Димитрова Всеукраїнського тресту політехнічного обладнання та іграшок "Укрполітехтрест", м. Дніпропетровськ (Дніпропетровський верстатобудівний завод № 2 ім. Г.М. Димитрова Всеукраїнського тресту політехнічного обладнання та іграшок "Укрполітехтрест", м. Дніпропетровськ) | Днепропетровский завод физприборов № 2 им. Г.М. Димитрова Всеукраинского треста политехнического оборудования и игрушек "Укрполитехтрест", г. Днепропетровск (Днепропетровский станкостроительный завод № 2 им. Г.М. Димитрова Всеукраинского треста политехнического оборудования и игрушек "Укрполитехтрест", г. Днепропетровск).
[опис 1]

Ф. Р-1522 - Нижньодніпровська районна контора монтажно-будівельного тресту "Лібкнехтбудмонтаж", м. Нижньодніпровськ | Нижнеднепровская районная контора монтажно-строительного треста "Либкнехтстроймонтаж", г. Нижнеднепровск.
[опис 1 ч. 1[опис 1 ч. 2]

Ф. Р-1549 - Павлоградський окружний комітет незаможних селян (ОкрКНС), м. Павлоград | Павлоградский окружной комитет малоимущих селян (РайКМС), г. Павлоград.
[опис 1]

Ф. Р-1556 - Особливий народний слідчий Катеринославського губернського революційного трибуналу по Нікопольському повіту,
м. Нікополь Катеринославської губернії
| Особый народный следователь Екатеринославского губернского революционного трибунала по Никопольскому уезду, г. Никополь Екатеринославской губернии.
[опис 1]

Ф. Р-1558 - Виконавчий комітет Павлоградської районної Ради депутатів трудящих (райвиконком), з 07.10.77 р.- народних депутатів,
м. Павлоград Дніпропетровської області
| Исполнительный комитет Павлоградского районного Совета депутатов трудящихся (райисполком), с 07.10.77 г. - народных депутатов, г. Павлоград Днепропетровской области.
[опис 1[опис 1 дод.[опис 2]  [опис 2 дод.]  [опис 3 дод.]

Ф. Р-1564 - Верхньодніпровський районний комітет незаможних селян (РайКНС) м. Верхньодніпровськ | Верхнеднепровский районный комитет малоимущих селян (РайКМС) г. Верхнеднепровск.
[опис 1]

Ф. Р-1679 - Василівська сільська Рада робітничих, селянських та червоноармійських депутатів, с. Василівка Знаменівського району Павлоградського округу | Васильевский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов, с. Васильевка Знаменовского района Павлоградского округа.
[опис 1]

Ф. Р-1680 - Виконавчий комітет Миколаївської сільської Ради депутатів трудящих, с. Миколаївка Новомосковського району Дніпропетровської області | Исполнительный комитет Николаевского сельского Совета депутатов трудящихся, с. Николаевка Новомосковского района Днепропетровской области.
[опис 1[опис 1 дод.]

Ф. Р-1684 - Державний архів Дніпропетровської області архівного відділу виконкому Дніпропетровської обласної Ради народних депутатів, м. Дніпропетровськ (Катеринославський  губернський  архів  Головного  Архівного  Управління  Народного  Комісаріату  просвіти  УРСР; Дніпропетровський обласний державний архів архівного відділу УНКВС по Дніпропетровській області, з 1960 р. - Дніпропетровського облвиконкому, з  07.10.1977р. - архівного відділу виконкому Дніпропетровської обласної Ради народних депутатів, м. Дніпропетровськ) | Государственный архив Днепропетровской области архивного отдела исполкома Днепропетровского областного Совета народных депутатов, г. Днепропетровск (Екатеринославский губернский архив Главного Архивного Управления Народного Комиссариата просвещения УССР; Днепропетровский областной государственный архив архивного отдела УНКВД по Днепропетровской области, с 1960 - Днепропетровского облисполкома, с 07.10.1977 г. - архивного отдела исполкома Днепропетровского областного Совета народных депутатов, г. Днепропетровск).
[опис 1]  [опис 1 дод.]  [опис 1 дод № 2]  [опис 1 пр.]  [опис 2]  [опис 2 дод.]  [опис 2 дод. № 2]  [опис 3]  [опис 3 дод.]  [опис 4]  [опис 5]  
[опис 6]  [опис 8 пр.]  [опис 9]  [опис 10]  [опис 11]

Ф. Р-1692 - Дніпропетровський обласний комітет професійної спілки робітників машинобудування (Обком профспілки машинобудування), м. Дніпропетровськ | Днепропетровский областной комитет профсоюза работников машиностроения (Обком профсоюза машиностроения), г. Днепропетровск.
[опис 1]

Ф. Р-1703 - Виконавчий комітет Криничанської районної Ради депутатів трудящих, з 07.10.77 р. – народних депутатів, смт Кринички Криничанського району  Дніпропетровської області | Исполнительный комитет Криничанского районного Совета депутатов трудящихся, с 07.10.77 г. - народных депутатов, пгт Кринички Криничанского района Днепропетровской области.
[опис 1 дод.[опис 2]

Ф. Р-1738 - Виконавчий комітет Губиниської селищної Ради депутатів трудящих, с-ще Губиниха Новомосковського району Дніпропетровської області | Исполнительный комитет Губинихского поселкового Совета депутатов трудящихся, пос. Губиниха Новомосковского района Днепропетровской области.
[опис 1]

Ф. Р-1739 - Виконавчий комітет Орлівщинської сільської Ради депутатів трудящих (Сільвиконком), с. Орлівщина Новомосковського району Дніпропетровської області | Исполнительный комитет Орловщинського сельского Совета депутатов трудящихся (сельисполком), с. Орловщина Новомосковского района Днепропетровской области.
[опис 1]

Ф. Р-1741 - Виконавчий комітет Левенцівської сільської Ради депутатів трудящих (Сільвиконком), с. Левенцівка Перещепинського району Дніпропетровської області | Исполнительный комитет Левенцовського сельского Совета депутатов трудящихся (сельисполком), с. Левенцовка Перещепинского района Днепропетровской области.
[опис 1[опис 2]

Ф. Р-1742 - Виконавчий комітет Хуторо-Губиниської сільської Ради депутатів трудящих, с. Хуторо-Губиниха Новомосковського району Дніпропетровської області | Исполнительный комитет Хуторо-Губинихского сельского Совета депутатов трудящихся, с. Хуторо-Губиниха Новомосковского района Днепропетровской области.
[опис 1]

Ф. Р-1743 - Виконавчий комітет Бородаївської сільської Ради депутатів трудящих (Сільвиконком), з 07.10.77 р. - народних депутатів,
с. Бородаївка Верхньодніпровського району Дніпропетровської області
| Исполнительный комитет Бородаевского сельского Совета депутатов трудящихся (сельисполком), с 07.10.77 г. - народных депутатов, с. Бородаевка Верхнеднепровского района Днепропетровской области.
[опис 1[опис 2]

Ф. Р-1744 - Виконавчий комітет Михайлівської сільської Ради депутатів трудящих, з 07.10.1977 р. – народних депутатів, с. Михайлівка Перещепинського району, з 1963 р. – Новомосковського району Дніпропетровської області | Исполнительный комитет Михайловского сельского Совета депутатов трудящихся, с 07.10.1977 г. – народных депутатов, с. Михайловка Перещепинского района, с 1963 г. – Новомосковского района Днепропетровской области.
[опис 1]

Ф. Р-1755 - Виконавчий комітет Бородаївсько-Хуторської сільської Ради депутатів трудящих, с. Бородаївські Хутори Верхньодніпровського району Дніпропетровської області | Исполнительный комитет Бородаевско-Хуторского сельского Совета депутатов трудящихся, с. Бородаевские Хутора Верхнеднепровского района Днепропетровской области.
[опис 1]

Ф. Р-1757 - Виконавчий комітет Сурсько-Покровської сільської Ради депутатів трудящих, с. Сурсько-Покровське Дніпропетровського району і області | Исполнительный комитет Сурско-Покровского сельского Совета депутатов трудящихся, с. Сурско-Покровское Днепропетровского района и области.
[опис 1[опис 2]

Ф. Р-1758 - Виконавчий комітет Попово-Балівської сільської Ради депутатів трудящих, з 07.10.77 р. –  народних депутатів, с. Попово-Балівка Петриківського району, з 1965 р. – Дніпропетровського району Дніпропетровської області | Исполнительный комитет Попово-Баловского сельского Совета депутатов трудящихся, с 07.10.77 – народных депутатов, с. Попово-Баловка Петриковского района, с 1965 г. – Днепропетровского района Днепропетровской области.
[опис 1[опис 2]

Ф. Р-1759 - Виконавчий комітет Ново-Олександрівської сільської Ради Дніпропетровського району, з 1960 р. – Солонянського району, з 1965 р. – Дніпропетровського району | Исполнительный комитет Ново-Александровского сельского Совета Днепропетровского района, с 1960 г. – Солонянского района, с 1965 г. – Днепропетровского района.
[опис 1[опис 2]

Ф. Р-1760 - Виконавчий комітет Ямбурзької сільської Ради депутатів трудящих, с. Ямбург Дніпропетровського району Дніпропетровської області | Исполнительный комитет Ямбургского сельского Совета депутатов трудящихся, с. Ямбург Днепропетровского района Днепропетровской области.
[опис 1[опис 2]

Ф. Р-1773 - Дніпропетровська обласна спілка житлово-орендних і будівельних кооперативів (Облжитлоспілка), м. Дніпропетровськ | Днепропетровский областной союз жилищно-арендных и строительных кооперативов (Облжилсоюз), г. Днепропетровск.
[опис 1]

Ф. Р-1777 - Дніпропетровська обласна контора Всесоюзного об'єднання торгівлі з іноземцями в СРСР "Торгзін", м. Дніпропетровськ | Днепропетровская областная контора Всесоюзного объединения торговли с иностранцами в СССР "Торгзин", г. Днепропетровск.
[опис 1]

Ф. Р-1785 - Катеринославський губернський революційний трибунал (губревтрибунал), м. Катеринослав | Екатеринославский губернский революционный трибунал (губревтрибунал), г. Екатеринослав.
[опис 1]

Ф. Р-1795 - Виконавчий комітет Юр'ївської районної Ради депутатів трудящих, с. Юр'ївка Юр'ївського району Дніпропетровської області | Исполнительный комитет Юрьевского районного Совета депутатов трудящихся, с. Юрьевка Юрьевского района Днепропетровской области.
[опис 1[опис 2]

Ф. Р-1799 - Олександрівська сільська Рада робітничих, селянських та червоноармійських депутатів, с. Олександрівка Карло-Марксівського району Катеринославського округу, з 1926 р.- с. Олександрівка Карло-Марксівського району Дніпропетровського округу | Александровский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов, с. Александровка Карло-Марксовского района Екатеринославского округа, с 1926 г. – с. Александровка Карло-Марксовского района Днепропетровского округа.
[опис 1]

Ф. Р-1900 - Дніпропетровський народний суд (єврейська національна камера), м. Дніпропетровськ | Днепропетровский народный суд (еврейская национальная камера), Днепропетровск.
[опис 1[опис 2]

Ф. Р-1907 - Дніпропетровський обласний лісогосподарський трест "Обллісгосптрест", м. Дніпропетровськ | Днепропетровский областной лесохозяйственный трест "Обллесхозтрест", г. Днепропетровск.
[опис 1

Ф. Р-1908 - Інспектура соціального забезпечення виконавчого комітету Катеринославської губернської Ради робітничих, селянських депутатів, м. Катеринослав | Инспектура социального обеспечения исполнительного комитета Екатеринославского губернского Совета рабочих, крестьянских депутатов, г. Екатеринослав.
[опис 1]

Ф. Р-1910 - Юр'ївська районна комісія у справах колишніх червоногвардійців та червоних партизан при виконкомі Юр'ївської районної Ради робітничих, селянських та червоноармійських депутатів, с. Юр'ївка Юр'ївського району УРСР, з 1932 р. – Дніпропетровської області | Юрьевская районная комиссия по делам бывших красногвардейцев и красных партизан при исполкоме Юрьевского районного Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов, с. Юрьевка Юрьевского района УССР, с 1932 г. – Днепропетровской области.
[опис 1]

Ф. Р-1948 - Виконавчий комітет Царичанської районної Ради депутатів трудящих, з 07.10.77 р. – народних депутатів, с. Царичанка, з 1957р. – смт Царичанка Царичанського району Дніпропетровської області | Исполнительный комитет Царичанского районного Совета депутатов трудящихся, с 07.10.77 г. – народных депутатов, с. Царичанка, с 1957г. – пгт Царичанка Царичанского района Днепропетровской области.
[опис 3]

Ф. Р-1951 - Виконавчий комітет Тритузнянської сільської Ради депутатів трудящих, с. Тритузне Солонянського району Дніпропетровської області | Исполнительный комитет Тритузнянского сельского Совета депутатов трудящихся, с. Тритузное Солонянского района Днепропетровской области.
[опис 1[опис 2]

Ф. Р-1952 - Виконавчий комітет Китайгородської сільської Ради депутатів трудящих (сільвиконком), з 07.10.77 р. – народних депутатів, с. Китайгород  Царичанського району Дніпропетровської області | Исполнительный комитет Китайгородского сельского Совета депутатов трудящихся (сельисполком), с 07.10.77 – народных депутатов, с. Китайгород Царичанского района Днепропетровской области.
[опис 1]

Ф. Р-1953 - Виконавчий комітет Аульської селищної Ради депутатів трудящих, смт Аули Криничанського району Дніпропетровської області | Исполнительный комитет Аульского поселкового Совета депутатов трудящихся, пгт Аулы Криничанского района Днепропетровской области.
[опис 1[опис 2]

Ф. Р-1955 - Фінансовий відділ виконавчого комітету Царичанської районної ради депутатів трудящих (Райфінвідділ), смт Царичанка Царичанського району Дніпропетровської області | Финансовый отдел исполнительного комитета Царичанского районного совета депутатов трудящихся (Райфинотдел), пгт Царичанка Царичанского района Днепропетровской области.
[опис 1]

Ф. Р-1956 - Виконавчий комітет Царичанської селищної Ради депутатів трудящих, смт Царичанка Царичанського району Дніпропетровської області | Исполнительный комитет Царичанского поселкового Совета депутатов трудящихся, пгт Царичанка Царичанского района Днепропетровской области.
[опис 1]

Ф. Р-1965 - Дніпропетровська промислова артіль виробництва штампувальних виробів "Штамп", м. Дніпропетровськ | Днепропетровская промышленная артель производства штамповочных изделий "Штамп", г. Днепропетровск.
[опис 1]

Ф. Р-1975 - Дніпропетровське обласне водно-транспортне управління (Облводтранс) виконавчого комітету Дніпропетровської обласної Ради депутатів трудящих, м. Дніпропетровськ | Днепропетровское областное водно-транспортное управление (Облводтранс) исполнительного комитета Днепропетровского областного Совета депутатов трудящихся, г. Днепропетровск.
[опис 1]

Ф. Р-1989 - Катеринославський губернський продовольчий комітет (Губпродком), м. Катеринослав | Екатеринославский губернский продовольственный комитет (Губпродком), г. Екатеринослав.
[опис 1]

Ф. Р-2033 - Державний дротяно-цвяховий завод "Червоний Профінтерн" Управління металургійної і хімічної промисловості Ради народного господарства Дніпропетровського адміністративного економічного району, м. Дніпропетровськ | Государственный проволочно-гвоздяной завод "Красный Профинтерн" Управления металлургической и химической промышленности Совета народного хозяйства Днепропетровского административного экономического района, г. Днепропетровск.
[опис 1[опис 2]

Ф. Р-2065 - Катеринославський приватний політехнічний інститут, м. Катеринослав | Екатеринославский частный политехнический институт,
г. Екатеринослав.
[опис 1[опис 2[опис 3]

Ф. Р-2071 - Державний скляний завод ім. Карпова Катеринославського окружного відділу місцевої промисловості, м. Нижньодніпровськ Катеринославського округу | Государственный стекольный завод им. Карпова Екатеринославского окружного отдела местной промышленности,
г. Нижнеднепровск Екатеринославского округа.
[опис 1]

Ф. Р-2078 - Відділ капітального будівництва тресту "Водоканал", м. Дніпропетровськ | Отдел капитального строительства треста "Водоканал", Днепропетровск.
[опис 1]

Ф. Р-2079 - Дніпропетровське окружне архівне управління (Окрарх) при виконавчому комітеті Ради робітничих, селянських та червоноармійських депутатів, м. Дніпропетровськ | Днепропетровское окружное архивное управление (Окрарх) при исполнительном комитете Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов, г. Днепропетровск.
[опис 1]

Ф. Р-2125 - Виробниче об'єднання "Дніпроважпапірмаш" ім. Артема, з 06.03.1975 р. - Всесоюзного промислового об'єднання целюлозно-паперового машинобудування Міністерства хімічного та нафтового машинобудування СРСР, м. Дніпропетровськ | Производственное объединение "Днепротяжбуммаш" им. Артема, с 06.03.1975 г. – Всесоюзного промышленного объединения целлюлозно-бумажного машиностроения Министерства химического и нефтяного машиностроения СССР, г. Днепропетровск.
[опис 1[опис 1 дод.[опис 1 пр.]  [опис 2]  [опис 2 дод.]

Ф. Р-2130 - Дніпропетровський завод Всесоюзного державного автогенного тресту (ВАТ) Народного Комісаріату важкої промисловості СРСР, м. Дніпропетровськ | Днепропетровский завод Всесоюзного государственного автогенного треста (ВАТ) Народного Комиссариата тяжелой промышленности СССР, г. Днепропетровск.
[опис 1]

Ф. Р-2139 - Дніпропетровська обласна клінічна лікарня ім. І.І. Мечникова Дніпропетровського обласного відділу охорони здоров'я, м. Дніпропетровськ | Днепропетровская областная клиническая больница им. И.И. Мечникова Днепропетровского областного отдела здравоохранения,
г. Днепропетровск.
[опис 1[опис 1 дод.[опис 1 пр.]  [опис 2]  [опис 3]  [опис 4]

Ф. Р-2142 - Павлоградський спиртовий склад заготівельної контори № 8 губернського продовольчого комітету, м. Павлоград Катеринославської губернії | Павлоградский спиртовой состав заготовительной конторы № 8 губернского продовольственного комитета, г. Павлоград Екатеринославской губернии.
[опис 1]

Ф. Р-2143 - Дніпропетровський ордена Леніна трубопрокатний завод ім. В.І. Леніна Міністерства металургії України, м. Дніпропетровськ | Днепропетровский ордена Ленина трубопрокатный завод им. В.И. Ленина Министерства металлургии Украины, г. Днепропетровск.
[опис 1[опис 1 дод.[опис 1 пр. т.2]  [опис 1 пр. т.3]  [опис 1 пр. т.4]  [опис 1 пр. т. 5]  [опис 2]  [опис 2 дод.]  [опис 3]  [опис 3 дод.]  [опис 4]  [опис 5]

Ф. Р-2145 - Державний трубопрокатний завод ім. Карла Лібкнехта Дніпропетровського раднаргоспу, з 1963 р.- Управління чорної металургії Придніпровського раднаргоспу, м. Дніпропетровськ | Государственный трубопрокатный завод им. Карла Либкнехта Днепропетровского совнархоза, с 1963 г. - Управление черной металлургии Приднепровского совнархоза, г. Днепропетровск.
[опис 1[опис 1 дод.[опис 1 пр.]  [опис 2]  [опис 3]

Ф. Р-2146 - Дніпропетровський орденів Леніна і Жовтневої революції металургійний завод ім. Г.І. Петровського Міністерства металургії СРСР, з січня 1992 р. – Державного комітету України по металургійній промисловості, м. Дніпропетровськ | Днепропетровский орденов Ленина и Октябрьской революции металлургический завод им. Г.И. Петровского Министерства металлургии СССР, с января 1992 г. – Государственный комитет Украины по металлургической промышленности, г. Днепропетровск.
[опис 1[опис 1 пр. т.2[опис 1 пр. т.3]  [опис 1 пр. т.4]  [опис 2]  [опис 2 дод.]  [опис 4]  [опис 5]

Ф. Р-2151 - Управління Придніпровської залізниці Державної адміністрації залізничного транспорту України Міністерства транспорту України, м. Дніпропетровськ | Управление Приднепровской железной дороги Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины Министерства транспорта Украины, г. Днепропетровск.
[опис 1]  [опис 1 дод.]  [опис 2]  [опис 2 дод.]  [опис 3]  [опис 3 дод.]  [опис 4]  [опис 4 дод.]  [опис 5]  [опис 6]  [опис 6 дод.]  [опис 7
[опис 7 дод.]  [опис 8]  [опис 9]  [опис 9 дод.]  [опис 10]  [опис 10 дод.]  [опис 11]  [опис 11 дод.]  [опис 12]  [опис 13]  [опис 13 дод.
[опис 14[опис 14 дод.[опис 15]  [опис 15 дод.]  [опис 16]  [опис 16 дод.]  [опис 17]  [опис 17 дод.]  [опис 18]  [опис 18 дод.]  [опис 20]  
[опис 21 дод.]  [опис 22]  [опис 22 дод.]  [опис 23[опис 24]  [опис 25]  [опис 28]  [опис 30]  [опис 31]  [опис 32]  [опис 33]  [опис 34]

Ф. Р-2160 - Дніпровський металургійний завод ім. Дзержинського Головного Управління металургійних заводів Міністерства чорної металургії УРСР, м. Дніпродзержинськ Дніпропетровської області | Днепровский металлургический завод им. Дзержинского Главного Управления металлургических заводов Министерства черной металлургии УССР, г. Днепродзержинск Днепропетровской области.
[опис 1[опис 1 дод.[опис 2]  [опис 2 дод.]  [опис 3 т.1]  [опис 3 пр. т.2]  [опис 3 пр. т.3]  [опис 3 пр. т.4[опис 3 пр. т.5[опис 3 пр. т.6[опис 3 пр. т.7[опис 3 пр. т.8[опис 4]

Ф. Р-2161 - Дніпропетровський металургійний завод ім. Комінтерну Головного управління металургійних заводів Міністерства чорної металургії УРСР, м. Дніпропетровськ | Днепропетровский металлургический завод им. Коминтерна Главного управления металлургических заводов Министерства черной металлургии УССР, г. Днепропетровск.
[опис 1[опис 1 дод.[опис 2 т.1]  [опис 2 т.2]  [опис 2 т.3]  [опис 3]  [опис 3 пр.]  [опис 3 дод.[опис 4]

Ф. Р-2166 - Криворізька районна комісія у справах колишніх червоноармійців та червоних партизан при виконкомі Криворізької районної Ради робітничих, селянських та червоноармійських депутатів, м. Кривий Ріг Криворізького району УРСР | Криворожская районная комиссия по делам бывших красноармейцев и красных партизан при исполкоме Криворожского районного Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов, г. Кривой Рог Криворожского района УССР.
[опис 1]

Ф. Р-2167 - Софіївська районна комісія у справах колишніх червоногвардійців і червоних партизан при виконкомі Софіївської районної Ради робітничих, селянських та червоноармійських депутатів, с. Софіївка Софіївського району Дніпропетровської області | Софиевская районная комиссия по делам бывших красногвардейцев и красных партизан при исполкоме Софиевского районного Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов, с. Софиевка Софиевского района Днепропетровской области.
[опис 1]

Ф. Р-2171 - Павлоградська районна комісія у справах колишніх червоногвардійців і червоних партизан при виконкомі Павлоградської районної Ради робітничих, селянських та червоноармійських депутатів, м. Павлоград Дніпропетровської області | Павлоградская районная комиссия по делам бывших красногвардейцев и партизан при исполкоме Павлоградского районного Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов, г. Павлоград Днепропетровской области.
[опис 1]

Ф. Р-2173 - Новомосковська районна комісія у справах колишніх червоногвардійців і червоних партизан при виконкомі Новомосковської районної Ради робітничих, селянських та червоноармійських депутатів, м. Новомосковськ Дніпропетровської області | Новомосковская районная комиссия по делам бывших красногвардейцев и красных партизан при исполкоме Новомосковского районного Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов, г. Новомосковск Днепропетровской области.
[опис 1]

Ф. Р-2176 - Апостолівська районна комісія у справах колишніх червоногвардійців і червоних партизан при виконкомі Апостолівської районної Ради робітничих, селянських та червоноармійських депутатів, с. Апостолове Апостолівського району Дніпропетровської області | Апостоловская районная комиссия по делам бывших красногвардейцев и красных партизан при исполкоме Апостоловского районного Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов, с. Апостолово Апостоловского района Днепропетровской области.
[опис 1]

Ф. Р-2177 - Нікопольська районна комісія у справах колишніх червоногвардійців і червоних партизан при виконкомі Нікопольської районної Ради робітничих, селянських та червоногвардійських депутатів, м. Нікополь Нікопольського району УРСР | Никопольская районная комиссия по делам бывших красногвардейцев и красных партизан при исполкоме Никопольского районного Совета рабочих, крестьянских и красногвардейских депутатов, г. Никополь Никопольского района УССР.
[опис 1]

Ф. Р-2180 - Покровська районна комісія у справах колишніх червоногвардійців і червоних партизан при виконкомі Покровської районної Ради робітничих, селянських та червоноармійських депутатів, с. Покровка Дніпропетровського округу, з 1930 р.- Покровського району УРСР | Покровская районная комиссия по делам бывших красногвардейцев и красных партизан при исполкоме Покровского районного Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов, с. Покровка Днепропетровского округа, с 1930 г. – Покровского района УССР.
[опис 1]

Ф. Р-2183 - Магдалинівська районна комісія у справах колишніх червоногвардійців і червоних партизан при виконкомі Магдалинівської районної Ради робітничих, селянських та червоноармійських депутатів, с. Магдалинівка Магдалинівського району УРСР | Магдалиновская районная комиссия по делам бывших красногвардейцев и красных партизан при исполкоме Магдалиновского районного Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов, с. Магдалиновка Магдалиновского района УССР.
[опис 1]

Ф. Р-2185 - Дніпропетровська обласна комісія у справах колишніх червоноармійців і червоних партизан при виконкомі Дніпропетровської обласної Ради робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, м. Дніпропетровськ | Днепропетровская областная комиссия по делам бывших красноармейцев и красных партизан при исполкоме Днепропетровского областного Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов, г. Днепропетровск.
[опис 1]

Ф. Р-2186 - Синельниківська районна комісія колишніх червоногвардійців і червоних партизан при виконкомі Синельниківської районної Ради робітничих, селянських та червоноармійських депутатів, м. Синельникове Синельниківського району УРСР | Синельниковская районная комиссия бывших красногвардейцев и красных партизан при исполкоме Синельниковского районного Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов, г. Синельниково Синельниковского района УССР.
[опис 1]

Ф. Р-2187 - Томаківська районна комісія у справах колишніх червоногвардійців і червоних партизан при виконкомі Томаківської районної Ради робітничих, селянських та червоноармійських депутатів, с. Томаківка Дніпропетровської області | Томаковская районная комиссия по делам бывших красногвардейцев и красных партизан при исполкоме Томаковского районного Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов, с. Томаковка Днепропетровской области.
[опис 1]

Ф. Р-2188 - Межівська районна комісія у справах колишніх червоногвардійців і червоних партизан при виконкомі Межівської районної Ради робітничих, селянських та червоноармійських депутатів, с. Григорівка Межівського району Дніпропетровської області | Межевская районная комиссия по делам бывших красногвардейцев и красных партизан при исполкоме Межевского районного Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов, с. Григоровка Межевского района Днепропетровской области.
[опис 1]

Ф. Р-2190 - Відділ комунального господарства (Окркомунгосп) виконавчого комітету Дніпропетровської окружної Ради робітничих, селянських та червоноармійських депутатів, м. Дніпропетровськ | Отдел коммунального хозяйства (Окркоммунхоз) исполнительного комитета Днепропетровского окружного Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов, г. Днепропетровск.
[опис 1]

Ф. Р-2194 - Васильківська районна комісія у справах колишніх червоногвардійців і червоних партизан при виконком районної Ради робітничих, селянських та червоноармійських депутатів, с. Васильківка Васильківського району УРСР, з 1932 р. -Дніпропетровської області | Васильковская районная комиссия по делам бывших красногвардейцев и красных партизан при исполкоме районного Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов, с. Васильковка Васильковского района УССР, с 1932 г. – Днепропетровской области.
[опис 1]

Ф. Р-2201 - Кам'янська міська комісія у справах колишніх червоногвардійців і червоних партизан при виконкомі Кам'янської міської Ради робітничих, селянських та червоноармійських депутатів, м. Кам'янське Кам'янського району УРСР,  з 1932 р. - Дніпропетровської області | Каменская городская комиссия по делам бывших красногвардейцев и красных партизан при исполкоме Каменского городского Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов, г. Каменское Каменского района УССР, с 1932 г. - Днепропетровской области.
[опис 1]

Ф. Р-2204 - Дніпропетровське відділення Державного інституту з проектування металургійних заводів тресту "Діпросталь",
м. Дніпропетровськ
| непропетровское отделение Государственного института по проектированию металлургических заводов треста "Днепросталь",
г. Днепропетровск.
[опис 1[опис 2[опис 3]

Ф. Р-2205 - Дніпропетровська міська комісія у справах колишніх червоногвардійців і червоних партизан при виконкомі Дніпропетровської міської Ради робітничих, селянських та червоноармійських депутатів, м. Дніпропетровськ | Днепропетровская городская комиссия по делам бывших красногвардейцев и красных партизан при исполкоме Днепропетровского городского Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов, г. Днепропетровск.
[опис 1 т.1[опис 1 т.2]

Ф. Р-2206 - Божедарівська районна комісія у справах колишніх червоногвардійців і червоних партизан при виконкомі Божедарівської районної Ради робітничих, селянських та червоноармійських депутатів, с. Божедарівка Божедарівського району УРСР | Божедаровская районная комиссия по делам бывших красногвардейцев и красных партизан при исполкоме Божедаровского районного Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов, с. Божедаровка Божедаровского района УССР.
[опис 1]

Ф. Р-2210 - 2-й експлуатаційний район Катерининської залізниці, м. Катеринослав, з 1926 р. - м. Дніпропетровськ | 2-й эксплуатационный район Екатерининской железной дороги, г. Екатеринослав, с 1926 г. – г. Днепропетровск.
[опис 1]

Ф. Р-2213 - Дніпропетровський науково-дослідний інститут кадрів та організації праці в чорній металургії  Головного управління металургійної промисловості, м. Дніпропетровськ | Днепропетровский научно-исследовательский институт кадров и организации труда в черной металлургии Главного управления металлургической промышленности, г. Днепропетровск.
[опис 1]

Ф. Р-2215 - Дніпропетровська окружна комісія у справах колишніх червоногвардійців і червоних партизан при виконкомі Дніпропетровської окружної Ради робітничих, селянських та червоноармійських депутатів, м. Дніпропетровськ | Днепропетровская окружная комиссия по делам бывших красногвардейцев и красных партизан при исполкоме Днепропетровского окружного Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов, Днепропетровск.
[опис 1]

Ф. Р-2217 - Дніпропетровське будівельне управління Всесоюзного будівельно-монтажного тресту  будівництва і монтажу коксохімічних заводів "Коксохіммонтаж"", м. Дніпропетровськ | Днепропетровское строительное управление Всесоюзного строительно-монтажного треста строительства и монтажа коксохимических заводов "Коксохиммонтаж", г. Днепропетровск.
[опис 1[опис 2]

Ф. Р-2218 - Катеринославський окружний суд, м. Катеринослав | Екатеринославский окружной суд, г. Екатеринослав.
[опис 1]

Ф. Р-2220 - Народний суд з аліментних справ, м. Дніпропетровськ | Народный суд по алиментным делам, г. Днепропетровск.
[опис 1]

Ф. Р-2236 - Вагонобудівний завод ім. газети "Правда" Дніпропетровського раднаргоспу, з 1963 р.- Придніпровського раднаргоспу, м. Дніпродзержинськ Дніпропетровської області | Вагоностроительный завод им. газеты "Правда" Днепропетровского совнархоза, с 1963 г. - Приднепровского совнархоза, г. Днепродзержинск Днепропетровской области.
[опис 1[опис 1 прод. 1[опис 1 прод. 2]  [опис 1 дод.]

Ф. Р-2240 - Відділ охорони здоров'я виконавчого комітету Дніпропетровської обласної Ради робітничих, селянських та червоноармійських депутатів, з 1938 р.- депутатів трудящих, з 07.10.1977 р.- народних депутатів, м. Дніпропетровськ | Отдел здравоохранения исполнительного комитета Днепропетровского областного Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов, с 1938 г. – депутатов трудящихся, с 07.10.1977 г. – народных депутатов, г. Днепропетровск.
[опис 1[опис 1 дод.[опис 2]  [опис 2 прод. 1]  [опис 2 прод. 2]  [опис 2 прод. 3[опис 2 дод.[опис 3[опис 3 дод.]

Ф. Р-2248 - Дніпропетровський паровозоремонтний завод Всесоюзного об'єднання ремонтних заводів Народного Комісаріату шляхів сполучення, м. Дніпропетровськ | Днепропетровский паровозоремонтный завод Всесоюзного объединения ремонтных заводов Народного Комиссариата путей сообщения, г. Днепропетровск.
[опис 1[опис 2

Ф. Р-2249 - Новомосковський лісгоспзаг Дніпропетровського міжобласного управління лісного господарства і лісозаготівель, м. Новомосковськ | Новомосковский лесхоззаг Днепропетровского межобластного управления лесного хозяйства и лесозаготовок, г. Новомосковск.
[опис 1[опис 1 дод.

Ф. Р-2262 - Прокуратура Синельниківського району Дніпропетровської обласної прокуратури, м. Синельникове Дніпропетровської області | Прокуратура Синельниковского района Днепропетровской областной прокуратуры, г. Синельниково Днепропетровской области.
[опис 1[опис 1 дод.

Ф. Р-2263 - Дніпропетровський аероклуб Тсоавіахіму ім. героя Радянського Союзу П.Д. Осипенко, м. Дніпропетровськ | Днепропетровский аэроклуб Тсоавиахима им. героя Советского Союза П.Д. Осипенко, г. Днепропетровск.
[опис 1

Ф. Р-2264 - Аероклуб Тсоавіахіму Сталінської залізниці, м. Дніпропетровськ / Аероклуб Тсоавіахіму Сталінської залізниці, м. Дніпропетровськ | Аэроклуб Тсоавиахима Сталинской железной дороги, г. Днепропетровск.
[опис 1]

Ф. Р-2268 - Нижньодніпровський канатний завод Українського тресту масового виробництва "Укртремас", м. Нижньодніпровськ | Аероклуб Тсоавіахіму Сталінської залізниці, м. Дніпропетровськ / Нижнеднепровский канатный завод Украинского треста массового производства "Укртремас", г. Нижнеднепровск.
[опис 1]

Ф. Р-2269 - Нижньодніпровський об'єднаний автотракторний та канатний завод Українського об'єднання металообробної промисловості "Укрмет", м. Нижньодніпровськ | Нижнеднепровский объединенный автотракторный и канатный завод Украинского объединения металлообрабатывающей промышленности "Укрмет", г. Нижнеднепровск.
[опис 1]

Ф. Р-2270 - Нижньодніпровський трактороремонтний завод ім. Красіна Народного Комісаріату машинобудування СРСР, з 1964 р.- Міністерства машинобудування УРСР, м. Нижньодніпровськ Дніпропетровського району УРСР, з 1932 р.- Дніпропетровської області | Нижнеднепровский трактороремонтный завод им. Красина Народного Комиссариата машиностроения СССР, с 1964 г. – Министерства машиностроения УССР, г. Нижнеднепровск Днепропетровского района УССР, с 1932 г. – Днепропетровской области.
[опис 1[опис 1 пр.[опис 1 дод.[опис 2]

Ф. Р-2276 - Дніпропетровська міська управа, з 1942 р. - Дніпропетровська Українська допоміжна управа, м. Дніпропетровськ  (періоду німецько-фашистської окупації) | Днепропетровская городская управа, с 1942 г. – Днепропетровская Украинская вспомогательная управа, г. Днепропетровск (периода немецко-фашистской оккупации).
[опис 1]

Ф. Р-2277 - Біржа праці, м. Дніпропетровськ (періоду німецько-фашистської окупації) | Биржа труда, г. Днепропетровск (период немецко-фашистской оккупации).
[опис 1]

Ф. Р-2278 - Бюро забірних карток міської управи, м. Дніпропетровськ (періоду німецько-фашистської окупації) | Бюро заборных карточек городской управы, г. Днепропетровск (периода немецко-фашистской оккупации).
[опис 1 ч. 1[опис 1 ч. 2]

Ф. Р-2279 - Дніпропетровський центральний харчоторг торгового відділу Української допоміжної управи, м. Дніпропетровськ (періоду німецько-фашистської окупації) | Днепропетровский центральный торговый отдел торгового отдела Украинской вспомогательной управы, г. Днепропетровск (периода немецко-фашистской оккупации).
[опис 1[опис 2]

Ф. Р-2280 - Відділ соціального забезпечення Дніпропетровської міської управи, м. Дніпропетровськ (періоду німецько-фашистської окупації) | Отдел социального обеспечения Днепропетровской городской управы, г. Днепропетровск (период немецко-фашистской оккупации).
[опис 1[опис 2]

Ф. Р-2281 - Генеральний комісаріат, м. Дніпропетровськ (періоду німецько-фашистської окупації) | Генеральный комиссариат, г. Днепропетровск (период немецко-фашистской оккупации).
[опис 1]

Ф. Р-2282 - Гебітскомісаріат, м. Кривий Ріг Дніпропетровської області (періоду німецько-фашистської окупації) | Гебитскомиссариат, г. Кривой Рог Днепропетровской области (периода немецко-фашистской оккупации).
[опис 1]

Ф. Р-2283 - П'ятихатський гебітскомісаріат, м. П'ятихатки П'ятихатського району Дніпропетровської області (періоду німецько-фашистської окупації) | Пятихатский гебитскомиссариат, г. Пятихатки Пятихатского района Днепропетровской области (периода немецко-фашистской оккупации).
[опис 1]

Ф. Р-2284 - Районна організація гітлерівської молоді, м. Дніпропетровськ (періоду німецько-фашистської окупації) | Районная организация гитлеровской молодежи, Днепропетровск (периода немецко-фашистской оккупации).
[опис 1]

Ф. Р-2285 - Товариство по управлінню сільським господарством на Україні, м. Дніпропетровськ (періоду німецько-фашистської окупації) | Общество по управлению сельским хозяйством в Украине, г. Днепропетровск (период немецко-фашистской оккупации).
[опис 1]

Ф. Р-2286 - Німецьке поштове відділення, м. П'ятихатки Дніпропетровської області (періоду німецько-фашистської окупації) | Немецкое почтовое отделение, г. Пятихатки Днепропетровской области (период немецко-фашистской оккупации).
[опис 1]

Ф. Р-2287 - Шутцполіція, м. Дніпропетровськ (періоду німецько-фашистської окупації) | Шутцполиция, г. Днепропетровск (период немецко-фашистской оккупации).
[опис 1]

Ф. Р-2293 - Місцева комендатура №794, с. Ново-Миколаївка Дніпропетровського району та області (періоду німецько-фашистської окупації) | Местная комендатура №794, с. Ново-Николаевка Днепропетровского района и области (период немецко-фашистской оккупации).
[опис 1]

Ф. Р-2295 - Будівельний батальйон №219, м. Дніпропетровськ  (періоду німецько-фашистської окупації) | Строительный батальон №219, г. Днепропетровск (период немецко-фашистской оккупации).
[опис 1]

Ф. Р-2298 - Господарська рота, м. Дніпропетровськ (періоду німецько-фашистської окупації) | Хозяйственная рота, г. Днепропетровск (периода немецко-фашистской оккупации).
[опис 1]

Ф. Р-2299 - Господарська рота, м. Нікополь Дніпропетровської області (періоду німецько-фашистської окупації) | Хозяйственная рота, г. Никополь Днепропетровской области (период немецко-фашистской оккупации).
[опис 1]

Ф. Р-2300 - Господарська команда, м. Дніпропетровськ (періоду німецько-фашистської окупації) | Хозяйственная команда, г. Днепропетровск (период немецко-фашистской оккупации).
[опис 1]

Ф. Р-2301 - Паровозоремонтний завод, м. Дніпропетровськ (періоду німецько-фашистської окупації) | Паровозоремонтный завод, г. Днепропетровск (период немецко-фашистской оккупации).
[опис 1]

Ф. Р-2302 - Управління залізниці, м. Дніпропетровськ (періоду німецько-фашистської окупації) | Управление железной дороги, г. Днепропетровск (период немецко-фашистской оккупации).
[опис 1]

Ф. Р-2303 - Головне транспортне управління Сходу німецької державної залізниці (періоду німецько-фашистської окупації) | Главное транспортное управление Востока германской государственной железной дороги (период немецко-фашистской оккупации).
[опис 1]

Ф. Р-2304 - Юр'ївський маслозавод Дніпропетровського об'єднання молочно-жирової промисловості Центрального молочно-жирового управління України, с. Юр'ївка Юр'ївського району Дніпропетровської області (періоду німецько-фашистської окупації) | Юрьевский маслозавод Днепропетровского объединения молочно-жировой промышленности Центрального молочно-жирового управления Украины, с. Юрьевка Юрьевского района Днепропетровской области (период немецко-фашистской оккупации).
[опис 1]

Ф. Р-2305 - Ґудзикова фабрика "Галаліт", м. Дніпропетровськ (періоду німецько-фашистської окупації) | Пуговичная фабрика "Галалит", г. Днепропетровск (периода немецко-фашистской оккупации).
[опис 1]

Ф. Р-2306 - Політехнічний інститут Генералкомісаріату, м. Дніпропетровськ (періоду німецько-фашистської окупації) | Политехнический институт Генералкомиссариата, Днепропетровск (периода немецко-фашистской оккупации).
[опис 1]

Ф. Р-2307 - Дніпропетровський державний університет ім. 300-річчя возз’єднання України з Росією Міністерства вищої та середньої спеціальної освіти СРСР, м. Дніпропетровськ | Днепропетровский государственный университет им. 300-летие воссоединения Украины с Россией Министерства высшего и среднего специального образования СССР, г. Днепропетровск.
[опис 1[опис 1 пр. т. 2[опис 1 пр. т. 3]  [опис 1 дод.]  [опис 2 дод.]  [опис 3 т. 1]  [опис 3 т. 2]  [опис 4]  [опис 5]  [опис 6]  

Ф. Р-2308 - Редакція окружної газети "Промінь" – офіційний орган Нікопольської міської управи, м. Нікополь Дніпропетровської області (періоду німецько-фашистської окупації) | Редакция окружной газеты "Проминь" – официальный орган Никопольского городского управления, г. Никополь Днепропетровской области (периода немецко-фашистской оккупации).
[опис 1[опис 2]

Ф. Р-2309 - Українська районна допоміжна управа, м. Дніпропетровськ (періоду німецько-фашистської окупації) | Украинская районная вспомогательная управа, г. Днепропетровск (период немецко-фашистской оккупации).
[опис 1]

Ф. Р-2310 - Петриківська районна управа, с. Петриківка Петриківського району Дніпропетровської області (періоду німецько-фашистської окупації) | Петриковская районная управа, с. Петриковка Петриковского района Днепропетровской области (период немецко-фашистской оккупации).
[опис 1]

Ф. Р-2311 - Сільські управи Дніпропетровської області періоду німецько-фашистської окупації (об'єднаний фонд) | Сельские управы Днепропетровской области периода германо-фашистской оккупации (объединенный фонд).
[опис 1[опис 1 пр.[опис 2]

Ф. Р-2312 - Чаплинська сільська управа, с. Чаплинка Петриківського району Дніпропетровської області (періоду німецько-фашистської окупації) | Чаплинская сельская управа, с. Чаплинка Петриковского района Днепропетровской области (период немецко-фашистской оккупации).
[опис 1]

Ф. Р-2314 - Паньківська сільська управа, с. Паньківка Петриківського району Дніпропетровської області (періоду німецько-фашистської окупації) | Паньковская деревенская управа, с. Паньковка Петриковского района Днепропетровской области (период немецко-фашистской оккупации).
[опис 1]

Ф. Р-2315 - Вербовацька сільська управа № 2, с. Вербоватка Юр'ївського району Дніпропетровської області (періоду німецько-фашистської окупації) | Вербоватская сельская управа № 2, с. Вербоватка Юрьевского района Днепропетровской области (периода немецко-фашистской оккупации).
[опис 1]

Ф. Р-2317 - Венеричний диспансер, м. Дніпропетровськ (періоду німецько-фашистської окупації) | Венерический диспансер, г. Днепропетровск (период немецко-фашистской оккупации).
[опис 1]

Ф. Р-2318 - Перещепинська районна управа, с. Перещепине Перещепинського району Дніпропетровської області (періоду німецько-фашистської окупації) | Перещепинская районная управа, с. Перещепино Перещепинского района Днепропетровской области (периода немецко-фашистской оккупации).
[опис 1]

Ф. Р-2319 - Ветеринарна лікарня міського відділу охорони здоров'я Дніпропетровської міської управи, м. Дніпропетровськ (періоду німецько-фашистської окупації) | Ветеринарная больница городского отдела здравоохранения Днепропетровской городской управы, г. Днепропетровск (период немецко-фашистской оккупации).
[опис 1]

Ф. Р-2320 - Друга інфекційна лікарня, м. Дніпропетровськ (періоду німецько-фашистської окупації) | Вторая инфекционная больница, г. Днепропетровск (период немецко-фашистской оккупации).
[опис 1]

Ф. Р-2321 - 4-а міська поліклініка відділу охорони здоров'я Української допоміжної управи, м. Дніпропетровськ (періоду німецько-фашистської окупації) | 4-я городская поликлиника отдела здравоохранения Украинской вспомогательной управы, г. Днепропетровск (период немецко-фашистской оккупации).
[опис 1]

Ф. Р-2322 - Вільнянське сільське споживче товариство, с. Вільне Новомосковського району Дніпропетровської області (періоду німецько-фашистської окупації) | Вольнянское сельское потребительское общество, с. Вольное Новомосковского района Днепропетровской области (период немецко-фашистской оккупации).
[опис 1]

Ф. Р-2324 - 5-а міська поліклініка відділу охорони здоров'я Української допоміжної управи, м. Дніпропетровськ (періоду німецько-фашистської окупації) | 5-я городская поликлиника отдела здравоохранения Украинской вспомогательной управы, г. Днепропетровск (период немецко-фашистской оккупации).
[опис 1]

Ф. Р-2325 - Перша міська інфекційна лікарня відділу охорони здоров'я Української допоміжної управи, м. Дніпропетровськ (періоду німецько-фашистської окупації) | Первая городская инфекционная больница отдела здравоохранения Украинской вспомогательной управы, г. Днепропетровск (период немецко-фашистской оккупации).
[опис 1]

Ф. Р-2347 - Покровський окружний гебітскомісаріат, с. Покровське Покровського району Дніпропетровської області (періоду німецько-фашистської окупації) | Покровский окружной гебитскомиссариат, с. Покровское Покровского района Днепропетровской области (период немецко-фашистской оккупации).
[опис 1]

Ф. Р-2348 - Покровська районна сільськогосподарська комендатура, с. Покровське Покровського району Дніпропетровської області (періоду німецько-фашистської окупації) | Покровская районная сельскохозяйственная комендатура, с. Покровское Покровского района Днепропетровской области (период немецко-фашистской оккупации).
[опис 1]

Ф. Р-2349 - Покровська районна управа, с. Покровка Покровського району Дніпропетровської області (періоду німецько-фашистської окупації) | Покровская районная управа, с. Покровка Покровского района Днепропетровской области (период немецко-фашистской оккупации).
[опис 1[опис 2]

Ф. Р-2350 - Покровське окружне бюро заготівель, с. Покровське Покровського району Дніпропетровської області (періоду німецько-фашистської окупації) | Покровское окружное бюро заготовок, с. Покровское Покровского района Днепропетровской области (период немецко-фашистской оккупации).
[опис 1]

Ф. Р-2351 - Покровська ощадна каса, с. Покровське Покровський район Дніпропетровської області (періоду німецько-фашистської окупації) | Покровская сберкасса, с. Покровское Покровский район Днепропетровской области (период немецко-фашистской оккупации).
[опис 1]

Ф. Р-2352 - Покровське відділення господарського банку, с. Покровське Покровського району Дніпропетровської області (періоду німецько-фашистської окупації) | Покровское отделение хозяйственного банка, с. Покровское Покровского района Днепропетровской области (период немецко-фашистской оккупации).
[опис 1]

Ф. Р-2353 - Покровське відділення державного банку, с. Покровське Покровського району Дніпропетровської області (періоду німецько-фашистської окупації) | Покровское отделение Государственного банка, с. Покровское Покровского района Днепропетровской области (период немецко-фашистской оккупации).
[опис 1]

Ф. Р-2354 - Покровське районне споживче товариство, с. Покровське Покровського району Дніпропетровської області (періоду німецько-фашистської окупації) | Покровское районное потребительское общество, с. Покровское Покровского района Днепропетровской области (период немецко-фашистской оккупации).
[опис 1]

Ф. Р-2355 - Великомихайлівський сільськогосподарський опорний пункт, с. Велика Михайлівка Покровського району Дніпропетровської області (періоду німецько-фашистської окупації) | Большемихайловский сельскохозяйственный опорный пункт, с. Большая Михайловка Покровского района Днепропетровской области (период немецко-фашистской оккупации).
[опис 1]

Ф. Р-2356 - Покровський млиновий комбінат Дніпропетровського відділення зернопереробних підприємств України, с. Покровське Покровського району Дніпропетровської області (періоду німецько-фашистської окупації) | Покровский мельничный комбинат Днепропетровского отделения зерноперерабатывающих предприятий Украины, с. Покровское Покровского района Днепропетровской области (период немецко-фашистской оккупации).
[опис 1]

Ф. Р-2357 - Великомихайлівська машинно-тракторна станція Дніпропетровського обласного управління машинно-тракторних станцій, с. Велика Михайлівка Покровського району Дніпропетровської області (періоду німецько-фашистської окупації) | Большемихайловская машинно-тракторная станция Днепропетровского областного управления машинно-тракторных станций, с. Большая Михайловка Покровского района Днепропетровской области (период немецко-фашистской оккупации).
[опис 1]

Ф. Р-2358 - Великомихайлівська лікарня відділу охорони здоров'я Покровської районної управи, с. Велика Михайлівка Покровського району Дніпропетровської області (періоду німецько-фашистської окупації) | Большемихайловская больница отдела здравоохранения Покровской районной управы, с. Большая Михайловка Покровского района Днепропетровской области (период немецко-фашистской оккупации).
[опис 1]

Ф. Р-2359 - Петропавлівська районна управа, с. Петропавлівка Петропавлівського району Дніпропетровської області (періоду німецько-нацистської окупації) | Петропавловская районная управа, с. Петропавловка Петропавловского района Днепропетровской области (периода немецко-нацистской оккупации).
[опис 1]

Ф. Р-2394 - Коломійцівське сільське споживче товариство, с. Коломійці Коломійцівської сільської управи Покровського району Дніпропетровської області (періоду німецько-фашистської окупації) | Коломийцевское сельское потребительское общество, с. Коломийцы Коломийцевской сельской управы Покровского района Днепропетровской области (периода немецко-фашистской оккупации).
[опис 1]

Ф. Р-2427 - Дніпропетровська обласна комісія обліку збитків, заподіяних німецько-фашистськими загарбниками та їх спільниками, м. Дніпропетровськ | Днепропетровская областная комиссия учета ущерба, причиненного немецко-фашистскими захватчиками и их сообщниками, г. Днепропетровск.
[опис 1]

Ф. Р-2428 - Дніпропетровська обласна контора з реставрації заводських споруд, м. Дніпропетровськ (періоду німецько-фашистської окупації) | Днепропетровская областная контора по реставрации заводских сооружений, г. Днепропетровск (период немецко-фашистской оккупации).
[опис 1]

Ф. Р-2429 - Контора міської промислової торгівлі торгового відділу Дніпропетровської допоміжної управи, м. Дніпропетровськ (періоду німецько-фашистської окупації) | Контора городской промышленной торговли торгового отдела Днепропетровской вспомогательной управы, г. Днепропетровск (период немецко-фашистской оккупации).
[опис 1]

Ф. Р-2430 - Команда української поліції, м. Кривий Ріг Дніпропетровської області (періоду німецько-фашистської окупації) | Команда украинской полиции, г. Кривой Рог Днепропетровской области (период немецко-фашистской оккупации).
[опис 1]

Ф. Р-2431 - Листівки та листи, надіслані радянськими громадянами з німецької каторги в Дніпропетровську область (колекція) | Открытки и письма, присланные советскими гражданами с немецкой каторги в Днепропетровскую область (коллекция).
[опис 1[опис 1 пр.[опис 1 дод.]  [опис 21]  [опис 22]

Ф. Р-2441 - Спогади про пережите радянськими громадянами в часи перебування на німецькій каторзі в Гітлерівській Німеччині (колекція) | Воспоминания о пережитом советскими гражданами во время пребывания на немецкой каторге в Гитлеровской Германии (коллекция).
[опис 1]

Ф. Р-2442 - Контрольні роботи учнів шкіл Дніпропетровської області на тему "Що я зазнав у дні німецько-фашистської окупацїї" (колекція) м. Дніпропетровськ | Контрольные работы учащихся школ Днепропетровской области по теме "Что я испытал в дни немецко-фашистской оккупации" (коллекция) г. Днепропетровск.
[опис 1, ч.1[опис 1, ч.2[опис 2]

Ф. Р-2443 - Дніпропетровська обласна управа, м. Дніпропетровськ (періоду німецько-фашистської окупації) | Днепропетровская областная управа, г. Днепропетровск (период немецко-фашистской оккупации).
[опис 1]

Ф. Р-2447 - Евакуаційний шпиталь № 2543 Народного Комісаріату охорони здоров'я, м. Дніпродзержинськ | Эвакуационный госпиталь № 2543 Народного Комиссариата здравоохранения, г. Днепродзержинск.
[опис 1[опис 2]

Ф. Р-2469 - Дніпропетровське відділення військторгу Харківського військового округу, м. Дніпропетровськ | Днепропетровское отделение военторга Харьковского военного округа, г. Днепропетровск.
[опис 1]

Ф. Р-2479 - Обласний комісар, м. Кривий Ріг Дніпропетровської області (періоду німецько-фашистської окупації) | Областной комиссар, г. Кривой Рог Днепропетровской области (период немецко-фашистской оккупации).
[опис 1]

Ф. Р-2480 - Управа Криворізького сільського району, м. Кривий Ріг Дніпропетровської області (періоду німецько-фашистської окупації) | Управление Криворожского сельского района, г. Кривой Рог Днепропетровской области (период немецко-фашистской оккупации).
[опис 1[опис 2]

Ф. Р-2481 - Криворізька районна спілка споживчої кооперації, м. Кривий Ріг Дніпропетровської області (періоду німецько-фашистської окупації) | Криворожский районный союз потребительской кооперации, г. Кривой Рог Днепропетровской области (период немецко-фашистской оккупации).
[опис 1]

Ф. Р-2482 - Дніпропетровський філіал Центрального молочно-жирового управління України, м. Дніпропетровськ (періоду німецько-фашистської окупації) | Днепропетровский филиал Центрального молочно-жирового управления Украины, г. Днепропетровск (период немецко-фашистской оккупации).
[опис 1]

Ф. Р-2483 - Криворізьке міське споживче товариство "Нове життя", м. Кривий Ріг Дніпропетровської області (періоду німецько-фашистської окупації) | Криворожское городское потребительское общество "Новая жизнь", г. Кривой Рог Днепропетровской области (период немецко-фашистской оккупации).
[опис 1]

Ф. Р-2484 - Криворізька міська управа, м. Кривий Ріг Дніпропетровської області (періоду німецько-фашистської окупації) | Криворожская городская управа, г. Кривой Рог Днепропетровской области (период немецко-фашистской оккупации).
[опис 1[опис 2]

Ф. Р-2485 - Дніпропетровська обласна лікарня відділу охорони здоров'я Дніпропетровської обласної управи, м. Дніпропетровськ (періоду німецько-фашистської окупації) | Днепропетровская областная больница отдела здравоохранения Днепропетровской областной управы, г. Днепропетровск (период немецко-фашистской оккупации).
[опис 1]

Ф. Р-2492 - П'ятихатська районна управа, м. П'ятихатки П'ятихатського району Дніпропетровської області (періоду німецько-фашистської окупації) | Пятихатская районная управа, г. Пятихатки Пятихатского района Днепропетровской области (период немецко-фашистской оккупации).
[опис 1[опис 2]

Ф. Р-2538 - Петропавлівська районна управа, с. Петропавлівка Петропавлівського району Дніпропетровської області (періоду німецько-нацистської окупації) | Петропавловская районная управа, с. Петропавловка Петропавловского района Днепропетровской области (периода немецко-нацистской оккупации).
[опис 1[опис 2]

Ф. Р-3320 - Новомосковський повітовий військовий комісаріат (Поввійськомат), м. Новомосковськ Катеринославської губернії | Новомосковський уездный военный комиссариат (Уездвоенкомат), г. Новомосковск Екатеринославской губернии.
[опис 1]

Ф. Р-3321 - Павлоградський повітовий військовий комісаріат (Поввійськомат), м. Павлоград Катеринославської губернії | Павлоградский уездный военный комиссариат (Уездвоенкомат), г. Павлоград Екатеринославской губернии.
[опис 1[опис 1 дод.]

Сьогодні: 13 Серпня 2022

Державний архів Дніпропетровської області
вул. М. Грушевського, 89

До уваги керівників
архівних відділів райдержадміністрацій, міських рад, трудових архівів, архівних підрозділів органів місцевого самоврядування!

У рубриці
«Нормативно-правова база» на сайті держархіву області просимо ознайомитися з актуальними для цього періоду адміністративно-територіального реформування Методичними рекомендаціями Укрдержархіву «Організація архівної справи в територіальній громаді. Частина 1. Архівні підрозділи органів місцевого самоврядування»
для впровадження
в практику роботи.prizident
verhovna rada
kmu portal
oda
obl-rada
kontakt centr
metod ukaz

arolsen