Про архів
Історія Державного архіву Дніпропетровської області
Керівництво архіву
Структура архіву
Дорадчі органи архіву
Положення про держархів Дніпропетровської області
Регламент роботи Державного архіву Дніпропетровської області
План розвитку архівної справи
Архівні установи області
Каталог метричних книг
Інформуємо громадськість
Науково-довідковий апарат
Електронний архів
Перспективний план
Описи
Картотеки
Видання
Метричні книги
Голод 1921-1923 рр.
Запобігання проявам корупції
Регуляторні акти
Державні закупівлі
Реєстр розсекречених фондів
Ініціативні інформування
Прес-центр
Прес-релізи
Публікації
Знаменні дати Дніпропетровщини
До 100-річчя Державного архіву Дніпропетровської області
Відеоматеріали
Виставкова діяльність
Презентації виставок
Документальні виставки онлайн
Велика історія. Українська Революція Гідності
Вакансіі
З життя архіву

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державного архіву
Дніпропетровської області
25.07.2011 № 37

Ціни
на роботи та послуги із забезпечення збереженості,науково-технічного опрацювання
документів на підприємствах, в установах і організаціях, які надаються Державним
архівом Дніпропетровської області на договірних засадах
 
 
з/п
Найменування видів робіт та послуг
Одиниця
виміру
Ціна без ПДВ
(грн. коп.)
Ціна з ПДВ
(грн. коп.)
1.
Підготовка історичних довідок на архівні фонди
 
 
 
1.1.
загальнодержавного рівня
 
 
 
1.1.1
за період більше 10 років
 
історична довідка
966,48
966,48
1.1.2
за період від 5 років до 10 років
історична довідка
644,32
644,32
1.1.3
за період від 1 до 5 років
історична довідка
322,16
322,16
1.2
обласного рівня
 
 
 
1.2.1
за період більше 10 років
історична довідка
805,40
805,40
1.2.2
за період від 5 до 10 років
історична довідка
483,24
483,24
1.2.3
за період від 1 до 5 років
історична довідка
241,62
241,62
1.3
міського та районного рівня
 
 
 
1.3.1
за період більше 10 років
історична довідка
644,32
644,32
1.3.2
за період від 5 до 10 років
історична довідка
402,70
402,70
1.3.3
за період від 1 до 5 років
історична довідка
161,08
161,08
2.
Визначення фондової належності документів
 
 
 
2.1
управлінської, творчої, науково-технічної документації
справа
1,61
1,61
3.
Систематизація справ в архівних фондах (розробка схем)
 
 
 
3.1
загальнодержавного рівня
схема
241,62
241,62
3.2
обласного рівня
схема
161,08
161,08
3.3
міського та районного рівня
схема
80,54
80,54
4.
Складання номенклатури справ
 
 
 
4.1
Визначення строків зберігання документів
 
 
 
4.1.1
з поаркушним переглядом
справа
4,03
4,03
4.1.2
без поаркушного перегляду
справа
1,01
1,01
4.2
Складання заголовків
заголовок
3,22
3,22
4.3
Редагування заголовків
заголовок
0,65
0,65
4.4
Погодження статей номенклатур справ з спеціалістами організації
стаття
1,01
1,01
4.5
Індексування статей номенклатур справ
стаття
0,50
0,50
4.6
Оформлення номенклатур справ
номен-
клатура
80,54
80,54
5.
Проведення експертизи цінності документів
 
 
 
5.1
Проведення цільової експертизи наукової та історико-культурної цінності документів без поаркушного перегляду з оформленням результатів
справа
0,9
0,9
5.2.
Проведення цільової комплексної експертизи цінності з поаркушним перегляданням документів без оформлення результатів
справа
4,48
4,48
5.3
Проведення експертизи наукової і практичної цінності
 
 
 
5.3.1
НТД документації (текстової) з поаркушним перегляданням
справа
4,03
4,03
5.3.2
НТД документації (текстової) без поаркушного переглядання
справа
1,01
1,01
5.3.3
документів особового походження
документ
0,67
0,67
5.3.4
документів на особовий склад(у тому числі особових справ) з поаркушним перегляданням
справа
1,79
1,79
5.3.5
документів на особовий склад(у тому числі особових справ) без поаркушного переглядання
справа
0,30
0,30
6.
Науково-технічне опрацювання документів
 
 
 
6.1
Формування справ із розсипу документів та переформування справ
 
 
 
6.1.1
управлінської документації
аркуш
0,1
0,1
6.1.2
творчої документації
аркуш
0,11
0,11
6.1.3
документів особового походження
справа
1,61
1,61
6.1.4
на особовий склад
аркуш
0,08
0,08
6.2
Складання заголовків справ
 
 
 
6.2.1
управлінської документації
заголовок
3,22
3,22
6.2.2
творчої документації, НТД документації
заголовок
5,37
5,37
6.2.3
документів особового походження
заголовок
3,22
3,22
6.2.4
на особові справи
заголовок
0,67
0,67
6.3
Складання внутрішніх описів документів у справах
 
 
 
6.3.1
з управлінською документацією
заголовок
1,34
1,34
6.3.2
з творчою, текстовою документацією та особового походження
заголовок
1,34
1,34
6.3.3
у комплексах особових справ, історій хвороб та аналогічних матеріалів
заголовок
1,01
1,01
6.4
Нумерація аркушів у справах
 
 
 
6.4.1
обсягом понад 150 аркушів
100 аркушів
5,37
5,37
6.4.2
обсягом до 150 аркушів
100 аркушів
5,75
5,75
6.4.3
обсягом до50 аркушів
100 аркушів
6,44
6,44
6.4.4
нестандартних за форматом і якістю аркушів
100 аркушів
8,05
8,05
6.5
Перенумерування аркушів у справах
 
 
 
6.5.1
обсягом понад 150 аркушів
100 аркушів
6,71
6,71
6.5.2
обсягом до150 аркушів
100 аркушів
7,32
7,32
6.5.3
обсягом до 50 аркушів
100 аркушів
8,05
8,05
6.5.4
нестандартних аркушів
100 аркушів
10,07
10,07
6.6
Перевіряння нумерації аркушів у справах
 
 
 
6.6.1
обсягом понад 150 аркушів
100 аркушів
1,61
1,61
6.6.2
обсягом до150 аркушів
100 аркушів
1,79
1,79
6.6.3
обсягом до 50 аркушів
100 аркушів
2,69
2,69
6.6.4
нестандартних аркушів
100 аркушів
3,22
3,22
6.7
Оформлення обкладинок справ або титульних аркушів
 
 
 
6.7.1
при наявності друкарської обкладинки або титулу установи
обкладинка
1,34
1,34
6.7.2
при відсутності друкарської обкладинки або титулу установи
обкладинка
2,01
2,01
6.7.3
особових справ без друкарської обкладинки
обкладинка
1,24
1,24
6.8
Проставлення архівних шифрів на обкладинках справ
 
 
 
6.8.1
два відбитки на одній обкладинці
справа
0,40
0,40
6.8.2
один відбиток на одній обкладинці
справа
0,20
0,20
6.8.3
на обкладинках
справ без проставляння штампів
справа
0,16
0,16
6.9
Систематизація аркушів у справах
 
 
 
6.9.1
машинописний, рукописний (розбірливий ) текст
аркуш
0,07
0,07
6.9.2
 машинописний текст з правками або не розбірливий
аркуш
0,10
0,10
6.10
Систематизація карток на справи за ознаками
 
 
 
6.10.1
за структурною
картка
0,13
0,13
6.10.2
за тематичною
картка
0,20
0,20
6.10.3
за номінальною, хронологічною. алфавітною
картка
0,13
0,13
6.11
Проставлення архівних шифрів на картках
картка
0,16
0,16
6.12
Редагування заголовків справ
 
 
 
6.12.1
із частковим переглядом справ (15-30%) управлінської документації
заголовок
0,54
0,54
6.12.2
із частковим переглядом справ (15-30%) особового походження
заголовок
0,65
0,65
6.12.3
Редагування заголовків без перегляду справ
заголовок
0,32
0,32
6.13
Розброшурування невірно сформованих справ, вилучення скріпок
справа
1,61
1,61
7.
Систематизація справ в архівних фондах
справа
0,23
0,23
8.
Картонування справ 
справа
0,31
0,31
9.
Картонажні роботи
 
 
 
9.1
Перекартонування справ
справа
0,31
0,31
9.2
Написання ярликів на картонажі
ярлик
1,55
1,55
9.3
Наклеювання ярликів на коробки
ярлик
0,89
0,89
9.4
Формування вязок справ
 
 
 
9.4.1
які підлягають включенню до НАФ
справа
0,20
0,20
9.4.2
які не підлягають включенню до НАФ
справа
0,11
0,11
9.5
Переміщення справ
справа
0,13
0,13
10.
Складання описів справ
заголовок
1,34
1,34
10.1
Оформлення описів
опис
80,54
80,54
10.2
Складання довідкового апарату до описів (списків скорочених слів)
список на  30 найменувань
20,14
20,14
11.
Підготовка передмов до описів справ
 
 
 
11.1
загальнодержавного рівня
передмова
483,24
483,24
11.2
обласного рівня
передмова
402,70
402,70
11.3
міського рівня
передмова
322,16
322,16
12.
Складання актів про вилучення та знищення документів і справ, що не підлягають зберіганню
позиція      акту
2,30
2,30
13.
Складання актів про нестачу документів
перелік
161,08
161,08
14.
Дострокове приймання документів на постійне зберігання
справа
 
 
14.1
за період:
 
 
 
14.1.1
від 1 до 5 років
справа
10,59
10,59
14.1.2
від 6 до 10 років
справа
16,79
16,79
14.1.3
від 11 до 15 років
справа
22,99
22,99
14.1.4
від 16 до 20 років
справа
29,19
29,19
14.1.5
від 21 до 25 років
справа
35,39
35,39
14.1.6
від 26 до 30років
справа
41,59
41,59
14.1.7
від 31 до 35 років
справа
48,29
48,29
14.1.8
від 36 до 40 років
справа
53,99
53,99
14.1.9
від 41 до 45 років
справа
60,19
60,19
14.1.10
від 46 до 50 років
справа
66,39
66,39
14.1.11
від 51 до 55 років
справа
72,59
72,59
14.1.12
від 56 до 60 років
справа
78,79
78,79
14.1.13
від 61 до 65 років
справа
84,99
84,99
14.1.14
від 66 до 70 років
справа
91,19
91,19
14.1.15
від 71 до 75 років
справа
97,39
97,39
14.2
Перевіряння фізичного, санітарно-гігієнічного стану справ ,що підлягають прийманню на державне зберігання з оформленням результатів перевіряння
справа
0,36
0,36
14.3
Знепилювання із вилученням справ із картонажів
картонаж
справа
0,66
0,66
14.4
Приймання справ управлінської документації на державне зберігання
 
 
 
14.4.1
без перевіряння кількості аркушів у справі
справа
0,31
0,31
14.4.2
з вибірковим перевірянням (15–20%) кількості аркушів у справі
справа
0,62
0,62
14.5
Видавання (або приймання) справ до читального залу, відділів державної архівної установи
справа
0,93
0,93
15.
Депоноване зберігання документів, що не належать державі
 
5,63
5,63
16.
Надання   методичної допомоги з  питань  організації архівної справи та діловодства
 
 
 
16.1
-у держархіві
консультація
20,14
20,14
16.2
- в установі
консультація
40,27
40,27
17.
Друкарські роботи
 
 
 
17.1
група складності:
 
 
 
17.1.1
перша група складності
м/п сторінка
3,36
3,36
17.1.2
друга група складності
м/п сторінка
4,03
4,03
17.2
Звіряння документів після надрукування
 
 
 
17.2.1
перша група складності
стаття опису, номенклатури
0,29
0,29
17.2.2
друга група складності
стаття опису, номенклатури
0,34
0,34
17.2.3
третя група складності
стаття опису, номенклатури
0,37
0,37
 
Начальник відділу формування НАФ
та діловодства                                                                                                         В.М. Боронило

Сьогодні: 14 Квітня 2024

Державний архів Дніпропетровської області
вул. М. Грушевського, 89

knp 1 knp 2 knp 3

До уваги керівників
архівних відділів райдержадміністрацій, міських рад, трудових архівів, архівних підрозділів органів місцевого самоврядування!

У рубриці
«Нормативно-правова база» на сайті держархіву області просимо ознайомитися з актуальними для цього періоду адміністративно-територіального реформування Методичними рекомендаціями Укрдержархіву «Організація архівної справи в територіальній громаді. Частина 1. Архівні підрозділи органів місцевого самоврядування»
для впровадження
в практику роботи.prizident
verhovna rada
kmu portal
oda
obl-rada
kontakt centr
metod ukaz

arolsen