Описи архівних фондів дорадянського періоду


Ф. 11 - Канцелярія Катеринославського губернатора, м. Катеринослав | Канцелярия Екатеринославского губернатора, г. Екатеринослав
[опис 1]   [опис 1 дод.]

Ф. 20 - Катеринославське губернське правління, м. Катеринослав | Екатеринославское губернское правление, г. Екатеринослав
[опис 1]

Ф. 23 - Старший фабричний інспектор  Катеринославської губернії, м. Катеринослав | Старший фабричный инспектор Екатеринославской губернии, г. Екатеринослав
[опис 1]

Ф. 33 - Катеринославське губернське у справах товариств та союзів присутствіє, м. Катеринослав | Екатеринославское губернское по делам об обществах присутствие, г. Екатеринослав
[опис 1]

Ф. 41 - Новомосковський повітовий землемір Катеринославської губернії | Новомосковский уездный землемер Екатеринославской губернии
[опис 1]

Ф. 54 - Катеринославське губернське з військової повинності присутствіє, м. Катеринослав | Екатеринославское губернское по воинской повинности присутствие, г. Екатеринослав
[опис 1 ]

Ф. 70 - Катеринославська казенна палата, м. Катеринослав | Екатеринославская казенная палата,
г. Екатеринослав
[опис 1]

Ф. 72 - Катеринославська палата цивільного суду, м. Катеринослав | Екатеринославская палата гражданского суда, г. Екатеринослав
[опис 1]

Ф. 104 - Катеринославське духовне правління, м. Катеринослав | Екатеринославское духовное правление,
г. Екатеринослав
[опис 1]

Ф. 106 - Катеринославська духовна консисторія, м. Катеринослав | Екатеринославская духовная консистория, г. Екатеринослав
[опис 1]

Ф. 113 - Катеринославська губернська тюремна інспекція, м. Катеринослав | Екатеринославская губернская тюремная инспекция,
г. Екатеринослав
[опис 1]    [опис 2]

Ф. 120 - Катеринославська губернська земська управа, м. Катеринослав | Екатеринославская губернская земская управа, г. Екатеринослав
[опис 1]

Ф. 132 - Катеринославська губернська будівельна та дорожня комісія Головного управління шляхів сполучення, м. Катеринослав | Екатеринославская губернская строительная и дорожная комиссия Главного управления путей сообщения, г. Екатеринослав
[опис 1]

Ф. 134 - Катеринославська контора іноземних поселенців Півдня Росії, м. Катеринослав | Екатеринославская контора иностранных поселенцев Южного края России, г. Екатеринослав
[опис 1]

Ф. 159 - Катеринославська повітова комісія у справах виборів у III Державну думу, м. Катеринослав | Екатеринославская уездная комиссия по делам о выборах в III Государственную думу, г. Екатеринослав
[опис 1]

Ф. 177 - Катеринославський окружний суд, м. Катеринослав | Екатеринославский окружной суд,
г. Екатеринослав
[опис 1]

Ф. 179 - Канцелярія завідуючого державним земельним майном в Катеринославській губернії Головного управління землеустрою та землеробства лісового департаменту, м. Катеринослав | Канцелярия заведующего государственным земельным имуществом в Екатеринославской губернии Главного управления землеустройства и земледелия лесного департамента, г. Екатеринослав
[опис 1]

Ф. 193 - Метричні книги церков Катеринославської губернії. Колекція | Метрические книги церквей Екатеринославской губернии. Коллекция
[опис 1]  [опис 2]  [опис 3]  [опис 3 пр.]  [опис 4]  [опис 4 дод.]  [опис 4 пр.]  [опис 5]  [опис 5 дод.]  [опис 5 дод. пр.]   [опис 6]  [опис 8]  [опис 9]  [опис 9 дод.]

Ф. 259 - Олександрівський Південно-російський завод акціонерного товариства Брянського рейкопрокатного, залізоробного і механічного заводу, м. Катеринослав | Александровский Южно-Российский завод Брянского Акционерного общества Брянского рельсопрокатного, железоделательного и механического заводов, г. Екатеринослав
[опис 1]

Ф. 282 - Синагога, м. Павлоград Катеринославської губернії | Синагога, г. Павлоград Екатеринославской губернии
[опис 1 ]

Ф. 367 - Катеринославський губернський прокурор, м. Катеринослав | Екатеринославский губернский прокурор, г. Екатеринослав
[опис 1]

Ф. 368 - Катеринославська палата кримінального суду, м. Катеринослав | Екатеринославская палата уголовного суда, г. Екатеринослав
[опис 1]

Ф. 375 - Катеринославський верхній земський суд, м. Катеринослав | Екатеринославский верхний земский суд, г. Екатеринослав
[опис 1]   [опис 2]

Ф. 379 - Катеринославський нижній земський суд, м. Катеринослав | Екатеринославский нижний земский суд, г. Екатеринослав
[опис 1]

Ф. 435 - Верхня розправа Катеринославського намісництва, м. Катеринослав | Екатеринославская верхняя расправа Екатеринославского наместничества, г. Екатеринослав
[опис 1]

Ф. 444 - Катеринославське міське поліцейське управління, м. Катеринослав | Екатеринославское городское полицейское управление,
г. Екатеринослав
[опис 1]

Ф. 463 - Дніпровський завод Південно-Російського металургійного товариства, с. Кам'янське Катеринославської губернії, з 1917 р. м. Кам'янське Катеринославської губернії | Днепровский металлургический завод Южно-Русского Днепровского металлургического общества.
с. Каменское, Екатеринославской губернии, с 1917 г. город Каменское Екатеринославской губернии
[опис 1]

Ф. 465 - Прокурор Катеринославського окружного суду, м. Катеринослав | Прокурор Екатеринославского окружного суда, г. Екатеринослав
[опис 1]

Ф. 467 - Катеринославський совісний суд, м. Катеринослав | Екатеринославский совестный суд,
г. Екатеринослав
[опис 1]

Ф. 468 - Катеринославський губернський магістрат Катеринославського намісництва, м. Катеринослав | Екатеринославский губернский магистрат Екатеринославского наместничества, г. Екатеринослав
[опис 1]

Ф. 469 - Катеринославська міська дума і управа, м. Катеринослав | Екатеринославская городская дума и управа, г. Екатеринослав
[опис 1]

Ф. 473 - Катеринославський губернський комітет опікунського товариства тюрем, м. Катеринослав | Екатеринославский губернский комитет попечительского общества о тюрьмах, г. Екатеринослав
[опис 1]

Ф. 501 - Криворізький нотаріус Джалалов Василь Лазаревич, м. Кривий Ріг Херсонської губернії | Криворожский нотариус Джалалов Василий Лазаревич, г. Кривой Рог Херсонской губернии
[опис 1]

Ф. 520 - Управління Катеринославської поштово-телеграфної округи, м. Катеринослав | Управление Екатеринославского почтово-телеграфного округа, г. Екатеринослав
[опис 1]

Ф. 522 - Катеринославська чоловіча гімназія, м. Катеринослав | Екатеринославская мужская гимназия,
г. Екатеринослав
[опис 1]

Ф. 523 - Криворізький нотаріус П. Зубенко, м. Кривий Ріг Херсонської губернії | Криворожский нотариус
П. Зубенко, г. Кривой Рог Херсонской губернии
[опис 1 ]

Ф. 540 - Волосні правління Катеринославської губернії (об'єднаний фонд) | Волостные правления Екатеринославской губернии (объединенный фонд)
[опис 1]

Ф. 553 - Криворізький нотаріус Гризунов Є., м. Кривий Ріг Херсонської губернії | Криворожский нотариус Грязнов Е., г. Кривой Рог Херсонской губернии
[опис 1]

Ф. 557 - Катеринославський губернський лісоохоронний комітет Міністерства землеробства та державного майна, м. Катеринослав | Екатеринославский губернский лесоохранительный комитет Министерства земледелия и государственного имущества, г. Екатеринослав
[опис 1]

Ф. 558 - Катеринославське лісництво лісового департаменту Міністерства державних маєтностей,
с. Діївка Катеринославського повіту Катеринославської губернії
| Екатеринославское лесничество лесного департамента Министерства государственных имуществ с. Диевка Екатеринославского уезда Екатеринославской губернии
[опис 1]

Ф. 559 - Катеринославський дворянський земельний банк, м. Катеринослав | Екатеринославский дворянский земельный банк, г. Екатеринослав
[опис 1]

Ф. 560 - Криворізький нотаріус Федоров М.М., м. Кривий Ріг, Херсонської губернії | Криворожский нотариус Федоров Н. Н., г. Кривой Рог Херсонской губернии
[опис 1]

Ф. 561 - Гарбузівське сільське правління, с. Гарбузівка Катеринославського повіту Катеринославської губернії | Гарбузовское сельское управление, с. Гарбузовка Екатеринославского уезда Екатеринославской губернии
[опис 1]

Ф. 566 - Управління Катеринославської залізниці, м. Катеринослав | Управление Екатеринославской железной дороги, г. Екатеринослав
[опис 1]

Ф. 630 - Катошинське сільське правління, с. Катошине Катеринославського повіту Катеринославської губернії | Катошинское сельское управление, с. Катошино Екатеринославского уезда Екатеринославской губернии
[опис 1]

Ф. 634 - Урядовий інспектор при заводі землеробних машин та знарядь братів Карташевських,
м. Нікополь Катеринославської губернії
| Правительственный инспектор при заводе земледельческих машин и орудий братьев Карташевских,
г. Никополь Екатеринославской губернии
[опис 1]

Ф. 646 - Нікопольський казенний очисний винний склад № 16 управління 5-го акцизного округу,
м. Нікополь Катеринославської губернії
| Никопольский казенный очистной винный склад № 16 управления 5-го акцизного округа, г. Никополь Екатеринославской губернии
[опис 1]

Ф. 648 - Катеринославська межова контора м. Катеринослав
| Екатеринославская межевая контора
г. Екатеринослав
[опис 1]

Ф. 654 - Катеринославська повітова землевпорядна комісія, м. Катеринослав
| Екатеринославская уездная землеустроительная комиссия главного управления землеустройства и земледелия, г. Екатеринослав
[опис 1]

Ф. 655 - Павлоградська повітова землевпорядна комісія, м. Павлоград Катеринославської губернії | Павлоградская уездная землеустроительная комиссия,
г. Павлоград Екатеринославской губернии
[опис 1]

Ф. 660 - Верхньодніпровська повітова землевпорядна комісія, м. Верхньодніпровськ
Катеринославської губернії
| Верхнеднепровская уездная землеустроительная комиссия, г. Верхнеднепровск Екатеринославской губернии
[опис 1]

Ф. 665 - Криворізький нотаріус В.М. Добровольський, м. Кривий Ріг Херсонської губернії | Криворожский нотариус В.М. Добровольский,
г. Кривой Рог Херсонской губернии
[опис 1 ]

Ф. 672 - Канцелярія Новоросійського оберфорштмейстра | Канцелярия Новороссийского оберфорштмейстера
[опис 1]

Ф. 674 - Покровська поштово-телеграфна контора, с. Покровське Олександрівського повіту Катеринославської губернії | Покровская почтово-телеграфная контора, с. Покровское Александровского уезда Екатеринославской губернии
[опис 1]

Ф. 677 - Фотографічні картки учасників різних революційних партій царської Росії (колекція) | Фотографические карточки членов социал-демократических, других партий и участников революционных событий царской России (коллекция)
[опис 1 ]

Ф. 678 - Комісія з купівлв коней в Катеринославській губернії Управління кінного складу діючої армії,
м. Катеринослав
| Комиссия по покупке лошадей в Екатеринославской губернии Управления конного состава действующей армии, г. Екатеринослав
[опис 1]

Ф. 679 - Канцелярія Катеринославської районної заводської ради, м. Катеринослав | Канцелярия Екатеринославского районного заводского совещания, г. Екатеринослав
[опис 1]

Ф. 681 - Катеринославське губернське у земських і міських справах присутствіє, м. Катеринослав | Екатеринославское губернское по земским и городским делам присутствие, г. Екатеринослав
[опис 1]

Ф. 687 - Новомосковський повітовий земський з'їзд, м. Новомосковськ Катеринославської губернії | Новомосковский уездный земский съезд, г. Новомосковск Екатеринославской губернии
[опис 1]

Ф. 688 - Катеринославський повітовий комітет Всеросійського земського союзу (Відділ допомоги біженцям), м. Катеринослав | Екатеринославский уездный комитет Всеросийского земского союза (Отдел помощи беженцам), г. Екатеринослав
[опис 1 ]

Ф. 689 - Інженер-гідротехнік при Таврійсько-Катеринославському правлінні землеробства та державного майна, м. Катеринослав | Инженер-гидротехник при Таврическо-Екатеринославском управлении земледелия и государственных имуществ, г. Екатеринослав
[опис 1]

Ф. 691 - Рада товариства допомоги гірникам Півдня Росії, м. Катеринослав | Совет общества пособия горнорабочим Юга России
[опис 1]

Ф. 692 - Акціонерне товариство Ландварівського дротяно-цвяхового заводу братів Фрумкіних,
м. Катеринослав
| Акционерное общество Ландваровского проволочно-гвоздильного завода братьев Фрумкиных,
г. Екатеринослав
[опис 1]

Ф. 693 - Катеринославське губернське з судових справ присутствіє, м. Катеринослав | Екатеринославское губернское по судебным делам присутствие, г. Екатеринослав
[опис 1]

Ф. 694 - Катеринославський губернський комітет Всеросійського земського та міського союзів з постачання армії, м. Катеринослав | Екатеринославский губернский комитет Всероссийского земского и городского союзов по снабжению Армии
[опис 1 ]

Ф. 697 - Нікопольське сільське правління, м. Нікополь, Катеринославського повіту та губернії | Никопольское сельское общество, г. Никополь Екатеринославского уезда Екатеринославской губернии
[опис 1]

Ф. 701 - Акціонерне товариство "Віккерс" з виробництва електроустаткування, м. Катеринослав | Акционерное общество "Виккерс" по производству электрооборудования, г. Екатеринослав
[опис 1]

Ф. 702 - Катеринославська губернська поштово-телеграфна контора, м. Катеринослав | Екатеринославская губернская почтовая контора,
г. Екатеринослав
[опис 1]

Ф. 703 - Завідуючий Катеринославським губернським відділом заготівель для військових робіт Варшавської округи шляхів сполучення,
м. Катеринослав
| Заведующий Екатеринославским губернским отделом по производству заготовок для военных работ Варшавского округа путей сообщения, г. Екатеринослав
[опис 1]

Ф. 704 - Контора Ернестенських антрацитових копалин М. Каменьковича, м. Катеринослав | Контора Эрнестинских антрацитовых рудников Каменьковича М.А., г. Екатеринослав
[опис 1]

Ф. 705 - Нікопольська організація єврейської соціал-демократичної партії "Паолей Ціон", м. Нікополь Катеринославської губернії | Никопольская организация еврейской социал-демократической рабочей партии "Поалей-Цион", г. Никополь Екатеринославской губернии
[опис 1]

Ф. 706 - 70-та Катеринославська дружина ратників, м. Катеринослав | 70-я Екатеринославская дружина,
г. Екатеринослав
[опис 1]

Ф. 741 - Катеринославська казенна суконна фабрика, м. Катеринослав | Екатеринославская казенная суконная фабрика, г. Екатеринослав
[опис 1]

Ф. 817 - Павлоградський повітовий комітет допомоги хворим та пораненим бійцям Всеросійської Спілки земств і міст, м. Павлоград Катеринославської губернії | Павлоградский уездный комитет помощи больным и раненым воинам Всероссийского союза земств и городов,
г. Павлоград Екатеринославской губернии
[опис 1]

Ф. 818 - Тимчасова господарчо-будівельна комісія з будівництва нового збройного заводу в
м. Катеринославі при Головному артилерійському управлінні, м. Катеринослав
| Временная хозяйственно-строительная комиссия по постройке нового оружейного завода в г. Екатеринославе при Главном артиллерийском управлении, г. Екатеринослав
[опис 1]

Ф. 821 - Уповноважений голови Особливої наради з оборони держави в Катеринославській губернії,
м. Катеринослав
| Уполномоченный председателя особого совещания по обороне государства в Екатеринославской губернии, г. Екатеринослав
[опис 1]

Ф. 822 - Механіко-котельний завод "Товариство інженерів Гняздівських і К", м. Катеринослав | Механико-котельный завод "Товарищества инженеров Гнездовских и Ко", г. Екатеринослав
[опис 1]

Ф. 823 - Катеринославський кафедральний Преображенський собор, м. Катеринослав | Екатеринославский кафедральный Приображенский собор, г. Екатеринослав
[опис 1]

Ф. 824 - Прокураторскій нагляд Катеринославського вищого військового суду, м. Катеринослав | Прокураторский надзор Екатеринославского высшего военного суда, г. Екатеринослав
[опис 1]

Ф. 825 - Присяжний повірений Анісімов С.С.  - член Харківської судової палати, м. Катеринослав | Присяжный поверенный Анисимов С.С. - член Харьковской судебной палаты, г. Екатеринослав
[опис 1]

Ф. 826 - Присяжний повірений Гальперін С.І. - член Харківської судової палати, м. Катеринослав | Присяжный поверенный Гальперин С.И. - член Харьковской судебной палаты, г. Екатеринослав
[опис 1]

Ф. 829 - Управління Павлоградського повітового військового начальника військового Міністерства,
м. Павлоград Катеринославської губернії
| Управление Павлоградского уездного воинского начальника военного Министерства, г. Павлоград Екатеринославской губернии
[опис 1]

Ф. 830 - Керуючий поштовою частиною Катеринославської губернії поштового Департаменту Міністерства внутрішніх справ,
м. Катеринослав
| Управляющий почтовой частью Екатеринославской губернии  почтового Департамента Министерства внутренних дел,
г. Екатеринослав
[опис 1]

Ф. 831 - Катеринославський повітовий комітет Всеросійської селянської спілки, м. Катеринослав | Екатеринославский уездный комитет Всероссийского крестьянского союза, г. Екатеринослав
[опис 1]

Ф. 832 - Управління Новомосковського повітового військового начальника, м. Новомосковськ Катеринославської губернії | Управление Новомосковского уездного воинского начальника, г. Новомосковск Екатеринославской губернии
[опис 1]

Ф. 833 - Катеринославське відділення Волзько-Камського комерційного банку, м. Катеринослав | Екатеринославское отделение Волжско-Камского коммерческого банка, г. Екатеринослав
[опис 1]

Ф. 834 - Кам'янський відділ спілки російських робітничих людей, с. Кам'янське Катеринославського повіту та губернії | Каменский отдел союза русских рабочих людей, с. Каменское Екатеринославского уезда и губернии
[опис 1]

Ф. 835 - Мировий суддя 11-ої дільниці Катеринославського судово-мирового округу, м. Нікополь Катеринославської губернії | Мировой судья 11 участка Екатеринославского уезда судебно-мирового округа,
г. Никополь Екатеринославской губернии
[опис 1]

Ф. 836 - Нікопольська міська управа, м. Нікополь Катеринославської губернії | Никопольская городская управа, г. Никополь Екатеринославской губернии
[опис 1]

Ф. 838 - Управління по розробці залізних руд на придатних землях Кривого Рогу, заорендованих Брянським акціонерним товариством,
м. Кривий Ріг Херсонської губернії
| Управление разработки железных руд на удобных землях Кривого Рога, заарендованных Брянским акционерным обществом, г. Кривой Рог Херсонской губернии
[опис 1]

Ф. 839 - Мировий суддя 12-ої дільниці Катеринославського повітового судово-мирового округу.
с. Новопавлівка Катеринославського повіту і губернії
| Мировой судья 12 участка Екатеринославского уездного судебно-мирового округа,
с. Новопавловка Екатеринославского уезда и губернии
[опис 1]

Ф. 856 - Катеринославський нотаріус Ольшевський О.М., м. Катеринослав | Екатеринославский нотариус Ольшевский А.Н., г. Екатеринослав
[опис 1]

Ф. 858 - Документи і матеріали з історії дореволюційного Катеринослава (колекція) | Документы и материалы по истории дореволюционного Екатеринослава (коллекция)
[опис 1]  [опис 2]

Ф. 859 - Новоросійська палата суду і розправи, м. Новоросійськ | Новороссийская палата суда и расправы,
г. Новороссийск
[опис 1]

Ф. 861 - Олександрівське сільськогосподарське друге позико-кредитне товариство, с. Олександрівка Покровської волості Олександрівського повіту Катеринославської губернії | Александровское 2-е ссудно-сберегательное товарищество, с. Александровка Покровской волости Александровского уезда Екатеринославской губернии
[опис 1]  [опис 2]

Ф. 863 - Центральне технічне бюро торгово-промислових службовців Катеринославської губернії,
м. Катеринослав
| Центральное техническое бюро торгово-промышленных служащих Екатеринославской губернии, г. Екатеринослав
[опис 1]

Сьогодні: 02 Липня 2022

Державний архів Дніпропетровської області
вул. М. Грушевського, 89

До уваги керівників
архівних відділів райдержадміністрацій, міських рад, трудових архівів, архівних підрозділів органів місцевого самоврядування!

У рубриці
«Нормативно-правова база» на сайті держархіву області просимо ознайомитися з актуальними для цього періоду адміністративно-територіального реформування Методичними рекомендаціями Укрдержархіву «Організація архівної справи в територіальній громаді. Частина 1. Архівні підрозділи органів місцевого самоврядування»
для впровадження
в практику роботи.prizident
verhovna rada
kmu portal
oda
obl-rada
kontakt centr
metod ukaz

arolsen