Про архів
Історія Державного архіву Дніпропетровської області
Керівництво архіву
Структура архіву
Дорадчі органи архіву
Положення про держархів Дніпропетровської області
Регламент роботи Державного архіву Дніпропетровської області
План розвитку архівної справи
Архівні установи області
Каталог метричних книг
Інформуємо громадськість
Науково-довідковий апарат
Електронний архів
Перспективний план
Описи
Картотеки
Видання
Метричні книги
Голод 1921-1923 рр.
Запобігання проявам корупції
Регуляторні акти
Державні закупівлі
Реєстр розсекречених фондів
Ініціативні інформування
Прес-центр
Прес-релізи
Публікації
Знаменні дати Дніпропетровщини
До 100-річчя Державного архіву Дніпропетровської області
Відеоматеріали
Виставкова діяльність
Презентації виставок
Документальні виставки онлайн
Велика історія. Українська Революція Гідності
Вакансіі
З життя архіву

Звернення громадян

Порядок організації та проведення особистого прийому громадян у Державному архіві Дніпропетровської області, затверджений наказом держархіву області від 28.03.2012 № 17, зареєстрований в Головмному управлінні юстиції Дніпропетровської області 20.04.2012.

 
 
 
    Розгляд звернень громадян регулюється Законами України «Про звернення громадян», «Про внесення змін до Закону України «Про Національний архівний фонд і архівні установи», «Про інформацію», «Про захист персональних даних» і здійснюється відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Методики оцінювання рівня організації роботи із зверненнями громадян в органах виконавчої влади»Положення про Державний архів Дніпропетровської області.

 Вимоги до оформлення звернення  

Закон України «Про звернення громадян» (2 жовтня 1996 року № 393/96-ВР) 

Стаття 5. Вимоги до звернення 

У зверненні має бути зазначено прізвище, ім'я, по батькові, місце проживання громадянина, викладено суть порушеного питання, зауваження, пропозиції, заяви чи скарги, прохання чи вимоги. 

Письмове звернення повинно бути підписано заявником (заявниками) із зазначенням дати. 

Звернення, оформлене без дотримання цих вимог, повертається заявникові з відповідними роз'ясненнями не пізніш як через десять днів від дня його надходження, крім випадків, передбачених частиною першою статті 7 цього Закону. 

Стаття 8. Звернення, які не підлягають розгляду та вирішенню 

Письмове звернення без зазначення  місця  проживання,  не підписане автором (авторами),  а також  таке, з якого неможливо встановити авторство, визнається анонімним і розгляду не підлягає. 

Не розглядаються повторні звернення одним і тим же органом від  одного  і того ж громадянина з одного і того ж питання,  якщо перше вирішено по суті, а також ті  звернення,  терміни  розгляду яких  передбачено  статтею 17 цього Закону, та звернення осіб, визнаних судом недієздатними. 


Наказ виконуючої обов'язки директора Державного архіву Дніпропетровської області від 07 квітня 2016 року "Про організацію роботи з електронними зверненнями громадян"

 
Вимоги  до кореспонденції, що надсилається електронною поштою:
- при зверненні за допомоги електронної пошти є обов'язковим зазначення прізвища, імені та по батькові заявника, а також домашньої адреси (у разі невиконання цих умов, заяви розглядатися не будуть);
- додатки з копіями документів потрібно надсилати у вкладених окремих файлах;
- не приймається електронна пошта, надіслана з доменів @mail.ru, @mail.ua, @list.ru, @yandex.ru, @yandex.ua, @rambler.ru.


   До уваги громадян! Відповідно до ст.2 Закону України «Про доступ до публічної інформації» цей Закон не поширюється на відносини у сфері звернень громадян, які регулюються спеціальним законом.
   Відносини у сферах архівної справи та доступу до архівної інформації регулюються спеціальним Законом України «Про Національний архівний фонд та архівні установи», тому звернення щодо надання копій, витягів, довідок за документами архіву розглядаються у строки, передбачені Законом України «Про звернення громадян».
   Таким чином, для отримання довідок, копій, витягів на основі архівних документів необхідно заповнити бланк на виконання запиту, розміщений у рубриці «Звернення громадян».

Держархів області виконує запити:

- соціально-правові>>

- тематичні>>

- персональні (біографічні та генеалогічні)>>

- майнові>>


               Тематичні, персональні, майнові запити, а також запити про підтвердження родинних зв’язків із метою отримання спадщини архів виконує на платній основі відповідно до «Переліку платних послуг, які можуть надаватися архівними установами, що утримуються за рахунок бюджетних коштів», затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від  листопада 2004 р. № 1608 і «Цінами на роботи та послуги в сфері використання архівних документів, наданих державним архівом Дніпропетровської області на договірних засадах», затвердженими наказом держархіву від 25.07.1011 № 37 і зареєстрованими в Головному управлінні юстиції у Дніпропетровській області 06.10.2011 № 110/1726.
Звіт про стан роботи з розгляду звернень громадян у І півріччі 2024 року


Про стан організації роботи із зверненнями громадян у 2023 р.


Звіт про стан роботи з розгляду звернень громадян у І півріччі 2023 року  


Про стан роботи з розгляду звернень громадян у Державному архіві Дніпропетровської області за 9 місяців 2022 року

Звіт про організацію роботи Державного архіву Дніпропетровської області зі зверненнями громадян за 2021 рік

Звіт про організацію роботи Державного архіву Дніпропетровської області зі зверненнями громадян за І півріччя 2021 року

Звіт про організацію роботи Державного архіву Дніпропетровської області зі зверненнями громадян за І квартал 2021 року

Про стан організації роботи із зверненнями громадян за 2020 рік


Звіт про організацію роботи Державного архіву Дніпропетровської області зі зверненнями громадян за І півріччя 2020 року

Звіт про організацію роботи Державного архіву Дніпропетровської області зі зверненнями громадян за 2019 рік

Про стан роботи з розгляду звернень громадян у Державному архіві Дніпропетровської області у І півріччі 2019 року


Звіт про організацію роботи Державного архіву Дніпропетровської області зі зверненнями громадян за 2018 рік

Звіт про стан роботи з розгляду звернень громадян у Державному архіві Дніпропетровської області за 9 місяців 2018 року

Звіт про стан роботи Державного архіву Дніпропетровської області з розгляду звернень громадян у І півріччі 2018 року

Звіт про організацію роботи Державного архіву Дніпропетровської області зі зверненнями громадян та запитами юридичних осіб за 2017 рік

Звіт про організацію роботи Державного архіву Дніпропетровської області зі зверненнями громадян та запитами юридичних осіб за 9 місяців 2017 року

Звіт про організацію роботи Державного архіву Дніпропетровської області зі зверненнями громадян за І півріччя 2017 року


Звіт про організацію роботи Державного архіву Дніпропетровської області зі зверненнями громадян за 2016 рік


Звіт про організацію роботи Державного архіву Дніпропетровської області зі зверненнями громадян за 9 місяців 2016 року


Звіт про організацію роботи Державного архіву Дніпропетровської області зі зверненнями громадян за І півріччя 2016 року


Звіт про організацію роботи Державного архіву Дніпропетровської області зі зверненнями громадян за І квартал 2016 року

Сьогодні: 24 Липня 2024

Державний архів Дніпропетровської області
вул. М. Грушевського, 89

knp 1 knp 2 knp 3

До уваги керівників
архівних відділів райдержадміністрацій, міських рад, трудових архівів, архівних підрозділів органів місцевого самоврядування!

У рубриці
«Нормативно-правова база» на сайті держархіву області просимо ознайомитися з актуальними для цього періоду адміністративно-територіального реформування Методичними рекомендаціями Укрдержархіву «Організація архівної справи в територіальній громаді. Частина 1. Архівні підрозділи органів місцевого самоврядування»
для впровадження
в практику роботи.prizident
verhovna rada
kmu portal
oda
obl-rada
kontakt centr
metod ukaz

arolsen