Image1 Image2 Image3
 
 
Персональні запити 
 
Персональні запити - біографічні та генеалогічні - можуть стосуватися як самого заявника, так і інших осіб
 
Біографічні запити стосуються інформації щодо окремої фізичної особи.
 
Генеалогічні запити мають на меті надання інформації щодо родових та родинних зв’язків і містять інформацію про двох або більше осіб, пов’язаних такими зв’язками, про історії сім’ї, роду.
 

Правила роботи архівних установ України

Затверджено Наказом Міністерства юстиції України 08.04.2013 № 656/5
Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 10 квітня 2013 р. за № 584/23116

4.2.3. Персональні - запити, до яких належать біографічні, генеалогічні запити, що можуть стосуватися як самого заявника, так і інших осіб
  Біографічний запит стосується інформації про перебіг життя та уточнення біографічних фактів фізичної особи
  Генеалогічний запит має на меті надання інформації для встановлення родового та родинного зв’язку і має містити інформацію про двох або більше осіб, пов’язаних таким зв’язком, про історію сім’ї, роду.

                

     

      Каталог метричних книг>>

      Документи відділів ЗАГС (РАЦС)>>      Генеалогічні запити громадян України та іноземних громадян, що мають на меті пошук інформації про предків, встановлення родоводу, стають дедалі важливішим напрямом діяльності державних архівів України. 

       Генеалогічні дослідження проводяться на платній основі. Вартість виконання запиту залежить від його складності і, відповідно, часу, витраченого на пошуки, та визначається чинним прейскурантом. Оплата може здійснюватися банківським (поштовим) переказом на рахунок державного архіву в грн. Плата за виконання запиту включає вартість як власне довідки, так і пошукових робіт. См. прейскурант цін.

     Звертаючися до архіву, заявник має надати таку інформацію:

  • - історичний регіон України, де проживали предки;
  • - назва села, міста, містечка;
  • - прізвище предка (для жінки - дівоче прізвище);
  • - дати народження, шлюбу, смерті;
  • - віросповідання;
  • - суспільний (майновий) стан;
  • - рід зайнять, місце роботи;
  • - ім'я заявника, поштова (за наявності й електронна) адреса, номери телефону, факсу.

       Швидкість та результативність пошуку залежать від повноти й точності вказаних Вами вихідних даних.

       

      Звертаємо вашу увагу на те, що документи в регіональних архівах зберігаються за територіальним принципом, тобто згідно з сучасним адміністративно-територіальним поділом.

      Дивиться путівники, а також Зведений каталог метричних книг, що зберігаються в Державний архівах України.

   

    До розгляду приймаються запити, в якіх мають бути вказані дані про заявника - прізвище, ім'я, по батькові, поштова адреса. Запити, що не відповідають зазнаіченій вимозі, не реєструються і не розглядаються.

  


         Тематичні, персональні, майнові запити, а також запити про підтвердження родинних зв’язків із метою отримання спадщини архів виконує на платній основі відповідно до «Переліку платних послуг, які можуть надаватися архівними установами, що утримуються за рахунок бюджетних коштів», затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від  листопада 2004 р. № 1608 і «Цінами на роботи та послуги в сфері використання архівних документів, наданих державним архівом Дніпропетровської області на договірних засадах», затвердженими наказом держархіву від 25.07.1011 № 37 і зареєстрованими в Головному управлінні юстиції у Дніпропетровській області 06.10.2011 № 110/1726.


Сьогодні: 22 Травня 2022

Державний архів Дніпропетровської області
вул. М. Грушевського, 89

До уваги керівників
архівних відділів райдержадміністрацій, міських рад, трудових архівів, архівних підрозділів органів місцевого самоврядування!

У рубриці
«Нормативно-правова база» на сайті держархіву області просимо ознайомитися з актуальними для цього періоду адміністративно-територіального реформування Методичними рекомендаціями Укрдержархіву «Організація архівної справи в територіальній громаді. Частина 1. Архівні підрозділи органів місцевого самоврядування»
для впровадження
в практику роботи.prizident
verhovna rada
kmu portal
oda
obl-rada
kontakt centr
metod ukaz

arolsen