Image1 Image2 Image3

Державний архів Дніпропетровської області

Метричний запис про народження Н. Махна зроблений у Хресто-Воздвиженській церкві с. Гуляйполе 23 жовтня (07 листопада) 1888 року. Держархів Запорізької області Ф. Р-5593, оп. 2, спр. 469, арк. 82 зв.(1)

Державний архів Дніпропетровської області
вул. М. Грушевського, 89prizident
verhovna rada
kmu portal
oda
obl-rada
kontakt centr
metod ukaz

arolsen